SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
La Prehistòria i les
primeres civilitzacions
Oriol Nogueras - www.onogueras.com - Escola Súnion
La prehistòria
• Etapa de 2.500.000 anys fins 3000aC (fa 5000)
• Primers indicis homínids al període Quaternari
• Pleistocè (2,5 milions anys)
• Períodes interglaciars, desfeta de gel, augment nivell del
mar
• Holocè (fa 11000 anys, fi darrera glaciació)
• Estudi a través de fòssils = Paleontologia
Etapes de la prehistòria
• Paleolític: Primers homínids fins aparició agricultura
• Inferior
• Mitjà
• Superior
• Neolític: Aparició agricultura (fa 12000 - 8000 anys)
• Edat metalls: Fa 5000 anys
• Coure
• Bronze
• Ferro
Paleontologia i mètodes de datació de fòssils
• Datació absoluta
• Carboni 14
• A partir els isòtops del Carboni C-12 i C-14 presents a tots els organismes vius
• Antiguitat màxima 60000 anys
• Potassi-argó
• Data roques i cendres volcàniques
• Antiguitat fins a milions d’anys
• Datació relativa
• Tall estratigràfic
• Estrats més antics a sota
• Tots els objectes de l’estrat, mateixa antiguitat
Lamarck i la seva teoria de l’evolució
• Les parts del cos que es fan servir més, es fan més grans, les que no,
decreixen
Darwin i la teoria de l’evolució
• Selecció natural – l’origen de les espècies 1859
• Les espècies millor adaptades sobreviuen, les que no, moren.
• Arguments:
• La vida és una lluita constant per l'existència i la supervivència.
• Les espècies no són estàtiques i es troben en constant canvi.
• La lluita per sobreviure fa que uns organismes menys adaptats al medi desapareixin i fa
que altres de més adaptats es reprodueixin i sobrevisquin, d'aquí el procés de selecció
natural.
• El naixement d'una espècie pel procés de selecció natural requereix un període molt
llarg de temps que una vida humana és incapaç d'apreciar.
• Les variacions genètiques que produeixen els canvis i augmenten la possibilitat de
supervivència són casuals, no provocades per Déu (religió), ni provocades per la pròpia
espècie en la recerca de perfeccionar (Lamarck).
Darwin i la teoria de l’evolució
Darwin i la teoria de l’evolució
Arbre filogenètic d'humans i primats amb
avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants
pelvis molt diferents.
Darwin i la teoria de l’evolució
Arbre filogenètic d'humans i primats amb
avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants
pelvis molt diferents.
Procés d’hominització
• Procés evolutiu pel qual els sers humans han arribat a diferenciar-se
dels primats.
• De la branca dels primats, se’n va separar per evolució una branca
que coneixem com els Homínids. Separació entre humans i ximpanzés
fa 7 milions d’anys
Procés d’hominització – Causes inicials
• Fa uns 4 milions d’anys
• Canvis climàtics Vall Rift, bressol de la humanitat, Etiopia (?)
• Enfonsament de la vall i elevació terreny a l’est
• Pèrdua vents humits de l’Índic
• Caiguda precipitacions
• Caiguda temperatures
• Es passa de:
• Zona selvàtica i humida, bosc tropical, vegetació abundant
• A:
• Disminució bosc, sabana
Procés d’hominització - Característiques
• Bipedisme obligat
• Homínids caminaven drets permanentment
• Causa:
• Pèrdua vegetació:
• Possible aixecament als mateixos arbres
• Necessitat de caminar sobre grans planúries
• Erigir-se per buscar aliment en grans planúries
• Caminar grans distàncies
• Canvis paral·lels:
• Columna vertebral en “S” i no recta
• Pelvis més petita => Naixements prematurs
• Planta del peu arquejada i plantígrada (recolza tot el peu)
• Insert del crani per la part inferior, no l’anterior:
• Permetia millor articulació mandibular => Parla
• Augment de la capacitat cranial
Procés d’hominització - Característiques
• Augment capacitat cranial
• Cavitat on hi ha el cervell
• Possibilitat desenvolupament
intel·ligència
• Causes:
• Augment demogràfic
• Canvi clima: Migracions, cervells més grans
van permetre millor adaptació clima
• Conseqüències
• Major habilitat ús d’eines
• Llenguatge complex Orangutans: 275–500 cm3.
Ximpanzès: 275–500 cm3.
Goril·les: 340–752 cm3.
Humans: 1200–1850 cm3.
Neandertals: 1100–1900 cm3.
“cuando los humanos tienen que competir
para cubrir sus necesidades y por su estatus
social, que proporciona un mayor acceso a
los recursos existentes, un cerebro más
grande supone una ventaja”.
Font: http://www.tendencias21.net/El-cerebro-humano-se-
desarrollo-gracias-a-la-competitividad-social_a3413.html
Procés d’hominització - Característiques
• Llenguatge simbòlic
• Modificacions a la laringe
• Desenvolupament àrea Broca
• Disminució mandíbules i dents
• Reducció canins
• Indica canvi dieta
Procés d’hominització - Característiques
• Pèrdua pèl corporal
• Evolució que reduïa paràsits i
malalties
Models evolutius
Models més recents
Models més recents
Antic model evolutiu
Models evolutius
Models més recents Models més recents
Models evolutius
Australopitecus
• Fa uns 4,5 milions anys, Vall Rift.
• Tots trobats a l’Àfrica
• Primer homínid bípede habitual.
• Mans alliberades: ús pals, pedres
• No fabricava instruments
• Cavitat cranial inferior a 400 cc
• Diverses espècies conegudes
Australopithecus afarensis
Australopitecus
• Diverses espècies conegudes
• Australopithecus ramidus
• 4,5 milions
• Dubtes bipedisme, context arbori
• 350 cc
• Australopithecus anamensis
• 4,2 – 4 milions anys
• Primer bipedisme
• Llac Turkana
• Australopithecus afarensis
• 3,9 – 3 milions anys
• Alt dimorfisme sexual
• Vida arbòria
• Lucy
• Australopithecus africanus
• 3,3 a 2,5 milions anys
• Possible avantpassat del gènere homo
• 480 – 520 cc
• Australopithecus aethiopicus
• Australopithecus Boisei
• 1,2 milions anys
• Australopithecus robustus
• 2 - 1,2 milions anys
• Australopithcus Gahri
Reconstrucció nena Selam, a.afarensis
Crani a.africanus
a.Boisei
a. aethiopicus
a.Robustus
Ramidus
Lucy
• A.afarensis
• Femella bípeda, però amb vida encara força
arbòria
• 1 metre d’alçada
• 3,5 – 3,2 milions anys
• 1974, Johanson, Etiòpia
• Crani semblant a un ximpanzé
• Mort traumàtica per caiguda
• “Mare de la humanitat”
Petjades de Laetoli
• Olduvai 1976-77, Richard i Mary Leakey
• 3,7 milions anys
• Possiblement a.afarensis
• Primeres petjades que demostraven el
bipedisme regular
• Cendra d’un volcà convertida en ciment
per la pluja
• 3 individus
• Dit gran no és mòbil
Homo
• Llatí = humà
• Sers humans moderns + parents propers
• El més antic 2,5 milions anys = H.Habilis – H.Rudolfensis
• Excepte H.Sapiens, tots extingits
• Darrers:
H.Neandertal : 30000 anys
• Floresiensis: 50000 anys
• Bíped
• Peus no prènsils
• Eines pedra
• Augment capacitat cranial
Homo Habilis (H.Rudolfensis?)
• Obre el Paleolític inferior i la prehistòria
• Homo més antic
• Fa uns 2,2 milions anys i 1,5 milions anys
• Eines complexes
• Gairebé 600 cc
• Crani més rodó
• Bipedisme
Olduvai, Kenya
Homo Erectus
• Fa uns 1,8 milions anys a 100.000 (Java)
• Primer emigrant d’Àfrica i d’Europa (?)
• Homo Ergaster =? Erectus
• Sempre dret
• 850 – 1100 cc
• Possible llenguatge senzill
• Ús de bifaços
• Foc
Homo Antecessor - Atapuerca
• Fa uns 900.000
• Possible evolució H.Erectus o
H.Ergaster
• Més de 1000 cc
• Homo més antic trobat a Europa
• Troballes al 2008 daten un individu
de 20 anys en 1,2 milions anys
Gran Dolina, Burgos
Homo Neandertal
• Fa uns 300.000 anys fins fa 29.000 anys
• Vall del riu Neander, Dusseldorf
• Coexistència amb Sapiens a Europa,
home de Cromanyó (primers Sapiens
moderns a Europa)
• Possibles creuaments
• Capacitat cranial igual o superior als
humans, 1500 cc
• Arcs supraorbitals prominents
• Cerimònies rituals enterraments
• Objectes valor artístic
• Extinció per canvis ambientals o
competència amb Sapiens
Homo Sapiens
• Fa uns 200.000 anys fins actualitat
• Migracions a tot el món (Europa fa 40.000 anys)
• Segona arribada a Europa que va substituir la resta
• Alta capacitat cranial (1.500cc)
• Varietat d’eines i instruments
• Rituals funeraris
• Art
Home de Kibish, restes més
antigues trobades d’Homo
Sapiens (195.000), EtiòpiaHome de Cromanyó (40.000 a 10.000)
El paleolític
• “Pedra antiga”
• Període molt ampli: 2,5 milions anys fins fa 10.000 anys)
• Tres etapes:
• Inferior: 2,5 milions d'anys fins a uns 120.000 anys.
• Mitjà: Període que va des de fa 150.000 anys fins a uns 40.000 anys
Còdol, Habilis
1.700.000 anys.
Bifaç, tallat per dos
costats. Més de
1.000.000 d'anys.
Rascador
Punta d'os de
neandertal.
El paleolític
• Superior: Període que va des de fa uns 40.000 anys fins a uns 12.000 anys.
• Pintures rupestres a les coves
• Venus paleolítiques
El paleolític superior
• Economia (depredadora):
• Caça i pesca
• homes
• Recol·lecció
• Tubercles, fruits i arrels
• Fabricació d’instruments
• Raspadors
• Puntes de fletxa
• Hams
• Agulles
• Vestits, sobretot a zones fredes
• Poca divisió del treball
• Sí per sexes
El paleolític superior
• Societat:
• Vivien en tribus
• 20-40 membres
• Jerarquia per edats
• Infants ajudaven
• Ancians = savis = líders
• Nòmades estacionals
• Habitaven coves i cabanes
El paleolític superior
• Política:
• Líders ocasionals
• Sovint els ancians o els més
forts
• Poques diferències entre
membres
El paleolític superior
• Cultura:
• Rituals de caça
• Per afavorir-la
• Rituals de fertilitat
• Per afavorir els naixements i
l’abundància de la
recol·lecció
• Possible canibalisme ritual
• Prendre la força de la víctima
• Rituals d’enterrament
• Sima de las Huesos (32 cossos)
• Posicions fetals
El Paleolític superior vs. El Neolític

More Related Content

What's hot (20)

COMENTAR PIRÀMIDE
COMENTAR PIRÀMIDECOMENTAR PIRÀMIDE
COMENTAR PIRÀMIDE
 
2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalisme
 
03 Impressionisme
03 Impressionisme03 Impressionisme
03 Impressionisme
 
INDUSTRIALITZACIÓ
INDUSTRIALITZACIÓINDUSTRIALITZACIÓ
INDUSTRIALITZACIÓ
 
Van Gogh: Nit estrellada
Van Gogh: Nit estrelladaVan Gogh: Nit estrellada
Van Gogh: Nit estrellada
 
Cubisme
CubismeCubisme
Cubisme
 
Fitxa tècnica
Fitxa tècnicaFitxa tècnica
Fitxa tècnica
 
12 Impression, soleil levant
12 Impression, soleil levant12 Impression, soleil levant
12 Impression, soleil levant
 
Faetont
FaetontFaetont
Faetont
 
Un món desigual. La globalització.
Un món desigual. La globalització. Un món desigual. La globalització.
Un món desigual. La globalització.
 
Neopopularisme, Poesia pura i Carles Riba
Neopopularisme, Poesia pura i Carles RibaNeopopularisme, Poesia pura i Carles Riba
Neopopularisme, Poesia pura i Carles Riba
 
Unitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrial
 
Antic regim
Antic regimAntic regim
Antic regim
 
L’edat contemporània
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
 
La fusta
La fustaLa fusta
La fusta
 
Estats i capitals d'Europa
Estats i capitals d'EuropaEstats i capitals d'Europa
Estats i capitals d'Europa
 
El realisme
El realismeEl realisme
El realisme
 
COLÒNIES INDUSTRIALS
COLÒNIES INDUSTRIALSCOLÒNIES INDUSTRIALS
COLÒNIES INDUSTRIALS
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
 

Viewers also liked

La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)Oriol
 
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Oriol
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinemaOriol
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmicOriol
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Oriol
 
Mosaic
MosaicMosaic
MosaicOriol
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representacióOriol
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaOriol
 
Barcino
BarcinoBarcino
BarcinoOriol
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacioOriol
 
Art grec
Art grecArt grec
Art grecOriol
 
èPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsOriol
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetOriol
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuOriol
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islamOriol
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjanaOriol
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeOriol
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicanaOriol
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànicOriol
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaOriol
 

Viewers also liked (20)

La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
 
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinema
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmic
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatina
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
 
Art grec
Art grecArt grec
Art grec
 
èPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobriments
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islam
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicana
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
 

Similar to Prehistoria

Origen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'homejuliaserena
 
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaIES Xarc
 
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaEduardo CONNOLLY
 
Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4Anna Giro
 
Evolució. Principals espècies
Evolució. Principals espèciesEvolució. Principals espècies
Evolució. Principals espèciesquimoltra
 
L’Evolució Humana
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humanasarobor
 
Evolució humana
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humanajosemacoll
 
L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.NicoleCun
 
La història de la humanitat
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitatFotosorpina
 
La evolució humana
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humanapalpaco
 
Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus jusescola
 
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: PaleolíticTema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: PaleolíticGuillem Barceló
 
Unitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòriaUnitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòriaDavid de A
 
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSFerran Mistelera
 

Similar to Prehistoria (20)

Prehistòria
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
 
Origen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'home
 
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
 
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
 
Prehistòria
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
 
Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
 
Homo Heidelbergensis.pptx
Homo Heidelbergensis.pptxHomo Heidelbergensis.pptx
Homo Heidelbergensis.pptx
 
Evolució. Principals espècies
Evolució. Principals espèciesEvolució. Principals espècies
Evolució. Principals espècies
 
L’Evolució Humana
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humana
 
Evolució humana
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
 
Prehistòria
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
 
Homo sapiens
Homo sapiensHomo sapiens
Homo sapiens
 
L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.
 
La història de la humanitat
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
 
La evolució humana
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humana
 
Origen biològic
Origen biològicOrigen biològic
Origen biològic
 
Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
 
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: PaleolíticTema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
 
Unitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòriaUnitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòria
 
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
 

More from Oriol

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a FlorènciaOriol
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoastOriol
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial SocrativeOriol
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla CerdàOriol
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medievalOriol
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerimeOriol
 
Art Gòtic
Art GòticArt Gòtic
Art GòticOriol
 

More from Oriol (7)

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
 
Art Gòtic
Art GòticArt Gòtic
Art Gòtic
 

Recently uploaded

FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 

Recently uploaded (7)

FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 

Prehistoria

 • 1. La Prehistòria i les primeres civilitzacions Oriol Nogueras - www.onogueras.com - Escola Súnion
 • 2. La prehistòria • Etapa de 2.500.000 anys fins 3000aC (fa 5000) • Primers indicis homínids al període Quaternari • Pleistocè (2,5 milions anys) • Períodes interglaciars, desfeta de gel, augment nivell del mar • Holocè (fa 11000 anys, fi darrera glaciació) • Estudi a través de fòssils = Paleontologia
 • 3. Etapes de la prehistòria • Paleolític: Primers homínids fins aparició agricultura • Inferior • Mitjà • Superior • Neolític: Aparició agricultura (fa 12000 - 8000 anys) • Edat metalls: Fa 5000 anys • Coure • Bronze • Ferro
 • 4. Paleontologia i mètodes de datació de fòssils • Datació absoluta • Carboni 14 • A partir els isòtops del Carboni C-12 i C-14 presents a tots els organismes vius • Antiguitat màxima 60000 anys • Potassi-argó • Data roques i cendres volcàniques • Antiguitat fins a milions d’anys • Datació relativa • Tall estratigràfic • Estrats més antics a sota • Tots els objectes de l’estrat, mateixa antiguitat
 • 5. Lamarck i la seva teoria de l’evolució • Les parts del cos que es fan servir més, es fan més grans, les que no, decreixen
 • 6. Darwin i la teoria de l’evolució • Selecció natural – l’origen de les espècies 1859 • Les espècies millor adaptades sobreviuen, les que no, moren. • Arguments: • La vida és una lluita constant per l'existència i la supervivència. • Les espècies no són estàtiques i es troben en constant canvi. • La lluita per sobreviure fa que uns organismes menys adaptats al medi desapareixin i fa que altres de més adaptats es reprodueixin i sobrevisquin, d'aquí el procés de selecció natural. • El naixement d'una espècie pel procés de selecció natural requereix un període molt llarg de temps que una vida humana és incapaç d'apreciar. • Les variacions genètiques que produeixen els canvis i augmenten la possibilitat de supervivència són casuals, no provocades per Déu (religió), ni provocades per la pròpia espècie en la recerca de perfeccionar (Lamarck).
 • 7. Darwin i la teoria de l’evolució
 • 8. Darwin i la teoria de l’evolució Arbre filogenètic d'humans i primats amb avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants pelvis molt diferents.
 • 9. Darwin i la teoria de l’evolució Arbre filogenètic d'humans i primats amb avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants pelvis molt diferents.
 • 10. Procés d’hominització • Procés evolutiu pel qual els sers humans han arribat a diferenciar-se dels primats. • De la branca dels primats, se’n va separar per evolució una branca que coneixem com els Homínids. Separació entre humans i ximpanzés fa 7 milions d’anys
 • 11. Procés d’hominització – Causes inicials • Fa uns 4 milions d’anys • Canvis climàtics Vall Rift, bressol de la humanitat, Etiopia (?) • Enfonsament de la vall i elevació terreny a l’est • Pèrdua vents humits de l’Índic • Caiguda precipitacions • Caiguda temperatures • Es passa de: • Zona selvàtica i humida, bosc tropical, vegetació abundant • A: • Disminució bosc, sabana
 • 12. Procés d’hominització - Característiques • Bipedisme obligat • Homínids caminaven drets permanentment • Causa: • Pèrdua vegetació: • Possible aixecament als mateixos arbres • Necessitat de caminar sobre grans planúries • Erigir-se per buscar aliment en grans planúries • Caminar grans distàncies • Canvis paral·lels: • Columna vertebral en “S” i no recta • Pelvis més petita => Naixements prematurs • Planta del peu arquejada i plantígrada (recolza tot el peu) • Insert del crani per la part inferior, no l’anterior: • Permetia millor articulació mandibular => Parla • Augment de la capacitat cranial
 • 13. Procés d’hominització - Característiques • Augment capacitat cranial • Cavitat on hi ha el cervell • Possibilitat desenvolupament intel·ligència • Causes: • Augment demogràfic • Canvi clima: Migracions, cervells més grans van permetre millor adaptació clima • Conseqüències • Major habilitat ús d’eines • Llenguatge complex Orangutans: 275–500 cm3. Ximpanzès: 275–500 cm3. Goril·les: 340–752 cm3. Humans: 1200–1850 cm3. Neandertals: 1100–1900 cm3. “cuando los humanos tienen que competir para cubrir sus necesidades y por su estatus social, que proporciona un mayor acceso a los recursos existentes, un cerebro más grande supone una ventaja”. Font: http://www.tendencias21.net/El-cerebro-humano-se- desarrollo-gracias-a-la-competitividad-social_a3413.html
 • 14. Procés d’hominització - Característiques • Llenguatge simbòlic • Modificacions a la laringe • Desenvolupament àrea Broca • Disminució mandíbules i dents • Reducció canins • Indica canvi dieta
 • 15. Procés d’hominització - Característiques • Pèrdua pèl corporal • Evolució que reduïa paràsits i malalties
 • 16. Models evolutius Models més recents Models més recents Antic model evolutiu
 • 17. Models evolutius Models més recents Models més recents
 • 19. Australopitecus • Fa uns 4,5 milions anys, Vall Rift. • Tots trobats a l’Àfrica • Primer homínid bípede habitual. • Mans alliberades: ús pals, pedres • No fabricava instruments • Cavitat cranial inferior a 400 cc • Diverses espècies conegudes Australopithecus afarensis
 • 20. Australopitecus • Diverses espècies conegudes • Australopithecus ramidus • 4,5 milions • Dubtes bipedisme, context arbori • 350 cc • Australopithecus anamensis • 4,2 – 4 milions anys • Primer bipedisme • Llac Turkana • Australopithecus afarensis • 3,9 – 3 milions anys • Alt dimorfisme sexual • Vida arbòria • Lucy • Australopithecus africanus • 3,3 a 2,5 milions anys • Possible avantpassat del gènere homo • 480 – 520 cc • Australopithecus aethiopicus • Australopithecus Boisei • 1,2 milions anys • Australopithecus robustus • 2 - 1,2 milions anys • Australopithcus Gahri Reconstrucció nena Selam, a.afarensis Crani a.africanus a.Boisei a. aethiopicus a.Robustus Ramidus
 • 21. Lucy • A.afarensis • Femella bípeda, però amb vida encara força arbòria • 1 metre d’alçada • 3,5 – 3,2 milions anys • 1974, Johanson, Etiòpia • Crani semblant a un ximpanzé • Mort traumàtica per caiguda • “Mare de la humanitat”
 • 22. Petjades de Laetoli • Olduvai 1976-77, Richard i Mary Leakey • 3,7 milions anys • Possiblement a.afarensis • Primeres petjades que demostraven el bipedisme regular • Cendra d’un volcà convertida en ciment per la pluja • 3 individus • Dit gran no és mòbil
 • 23. Homo • Llatí = humà • Sers humans moderns + parents propers • El més antic 2,5 milions anys = H.Habilis – H.Rudolfensis • Excepte H.Sapiens, tots extingits • Darrers: H.Neandertal : 30000 anys • Floresiensis: 50000 anys • Bíped • Peus no prènsils • Eines pedra • Augment capacitat cranial
 • 24. Homo Habilis (H.Rudolfensis?) • Obre el Paleolític inferior i la prehistòria • Homo més antic • Fa uns 2,2 milions anys i 1,5 milions anys • Eines complexes • Gairebé 600 cc • Crani més rodó • Bipedisme Olduvai, Kenya
 • 25. Homo Erectus • Fa uns 1,8 milions anys a 100.000 (Java) • Primer emigrant d’Àfrica i d’Europa (?) • Homo Ergaster =? Erectus • Sempre dret • 850 – 1100 cc • Possible llenguatge senzill • Ús de bifaços • Foc
 • 26. Homo Antecessor - Atapuerca • Fa uns 900.000 • Possible evolució H.Erectus o H.Ergaster • Més de 1000 cc • Homo més antic trobat a Europa • Troballes al 2008 daten un individu de 20 anys en 1,2 milions anys Gran Dolina, Burgos
 • 27. Homo Neandertal • Fa uns 300.000 anys fins fa 29.000 anys • Vall del riu Neander, Dusseldorf • Coexistència amb Sapiens a Europa, home de Cromanyó (primers Sapiens moderns a Europa) • Possibles creuaments • Capacitat cranial igual o superior als humans, 1500 cc • Arcs supraorbitals prominents • Cerimònies rituals enterraments • Objectes valor artístic • Extinció per canvis ambientals o competència amb Sapiens
 • 28. Homo Sapiens • Fa uns 200.000 anys fins actualitat • Migracions a tot el món (Europa fa 40.000 anys) • Segona arribada a Europa que va substituir la resta • Alta capacitat cranial (1.500cc) • Varietat d’eines i instruments • Rituals funeraris • Art Home de Kibish, restes més antigues trobades d’Homo Sapiens (195.000), EtiòpiaHome de Cromanyó (40.000 a 10.000)
 • 29. El paleolític • “Pedra antiga” • Període molt ampli: 2,5 milions anys fins fa 10.000 anys) • Tres etapes: • Inferior: 2,5 milions d'anys fins a uns 120.000 anys. • Mitjà: Període que va des de fa 150.000 anys fins a uns 40.000 anys Còdol, Habilis 1.700.000 anys. Bifaç, tallat per dos costats. Més de 1.000.000 d'anys. Rascador Punta d'os de neandertal.
 • 30. El paleolític • Superior: Període que va des de fa uns 40.000 anys fins a uns 12.000 anys. • Pintures rupestres a les coves • Venus paleolítiques
 • 31. El paleolític superior • Economia (depredadora): • Caça i pesca • homes • Recol·lecció • Tubercles, fruits i arrels • Fabricació d’instruments • Raspadors • Puntes de fletxa • Hams • Agulles • Vestits, sobretot a zones fredes • Poca divisió del treball • Sí per sexes
 • 32. El paleolític superior • Societat: • Vivien en tribus • 20-40 membres • Jerarquia per edats • Infants ajudaven • Ancians = savis = líders • Nòmades estacionals • Habitaven coves i cabanes
 • 33. El paleolític superior • Política: • Líders ocasionals • Sovint els ancians o els més forts • Poques diferències entre membres
 • 34. El paleolític superior • Cultura: • Rituals de caça • Per afavorir-la • Rituals de fertilitat • Per afavorir els naixements i l’abundància de la recol·lecció • Possible canibalisme ritual • Prendre la força de la víctima • Rituals d’enterrament • Sima de las Huesos (32 cossos) • Posicions fetals
 • 35. El Paleolític superior vs. El Neolític