SlideShare a Scribd company logo
ART GÒTIC
Esquema general del powerpoint
Context històric Període: XII a XV Localització: Neix a França i s’exté per tota Europa occidental. Difusió del Gòtic gràcies a: Monestirs de l’ordre del Císter: Orde benedictina del Nord de França, que amb la seva expansió a través d’Europa va ajudar a difondre l’estil, sobretot l’arquitectura. Gòtic inicial o cistercenc, molt auster i senzill en decoració. Bernat de Claraval. Auge del comerç
Context històric Món: Cristià Món cada cop més urbà: Noves necessitats arquitectòniques Església perd el monopoli de la cultura: Naixement de les universitats Aparició de la burgesia: nous clients de l’art, palaus i obres d’art. Augment del comerç: difusió de l’art. Noves ordes religioses: conventuals: a la ciutat, convents i frares. Dominics i franciscans (s.XIII).
Caracterísitques Gòtic Acostament a la naturalesa: producted’uncanvi de mentalitat. Tornada a la filosofiad’Aristòtilgràcies a SantTomàs, i allunyant-se de la filosofia de Plató. L’arttornarà a ser més naturalista, més realista.Durant el període es va perdentl’obsessió per Déu, i es redescobreixl’home, inicis de l’humanisme. Catedralserà el centre de les ciutats i l’edificimésemblemàtic. Verticalitat: Edificis de gransdimensions i de gran alçada, malgratelsedificissónméslleugersestructuralment. La nau central moltmés alta que les laterals Méslluminositat a l’interior.
Arquitectura Gòtica
ArquitecturaCaracterístiques L’arquitecturagòticarespon a necessitats: Religioses : 	 Granscatedralsque seranl’elementmésimportant de les ciutats Civils: Comerç: Construcció de llotges o consolats de mar Política: Construcciód’institucionspolítiques Burgesia: Construcció de granspalaus A la vegada demostrarà el poder econòmic de la ciutat: ostentació. Verticalitat: Catedralsmoltmésaltes. Estructures méslleugeres. Lluminositat a l’interior. Gransfinestrals. Augmentdelselementsdecoratius a les catedrals
ArquitecturaMaterials Pedra. Tallada regularment pels picapedrers
ArquitecturaElements de suport i suportats Pilars i columnes Argogivalo apuntat: Millordistribució de les forces, menyspressionslaterals. Ja el coneixienelsmusulmans. Arc de mig punt romànic Arc ogival Arcogival
ArquitecturaElements de suport i suportats Volta ogival o apuntada: Encadenament de diferentsarcogivals. Volta de Creueria: Encreuament de duesvoltesapuntades o oduesvoltesogivals o dos arcsogivals. A mida que el gòticavança, cada copmésdecorades, ambdiferentsnervissortint de les columnes. Clau de Volta: última pedra de la intersecció Clau de volta Volta de creueria Volta d’aresta
ArquitecturaElements de suport i suportats Arcbotant: Té forma de migarc, i transmet el pes de l’edificicapalscontraforts.
ArquitecturaElements de suport i suportats Contraforts: Mésestrets i mésalts que al romànic. Suportaven el pes lateral de l’edifici Mursmésestrets que al romànic. Catedral de Canterbury
ArquitecturaElements de decoració Portaladesde les catedrals. Arquivoltes i timpansapuntats, a diferència del romànic. Capitells de columnes Portalada de la Catedral de Lleó
ArquitecturaElements de decoració Pinacles i Agulles
ArquitecturaElements de decoració Gàrgoles: es podienfer servir de desaigües
ArquitecturaElements de decoració Esculturesexemptesalsaltars i altarslaterals GransVitrallsen gransfinestres: Moltaméslluminositat que al romànicdins les catedrals.
ArquitecturaElements de decoració Rosasses
Arquitectura Elements de decoració GransRetaulesalsaltars
ArquitecturaPlantes de la Catedral 3 o 5 naus de Gran alçada, sobretot la central. El creuer sobresurt poc respecte els del romànic.
ArquitecturaParts de la catedral Es repeteixen moltes de les parts del romànic, variant formes i sobretot mides: 1-. Absis 2-. Creuer 3-. Nau central 4-. Torres 5-. Volta de creueria 6-. Girola 7-. Absidioles
ArquitecturaParts de la catedral
ArquitecturaParts de la catedral
Arquitectura del Císter, orígens del Gòtic
Arquitectura del Císter, orígens del Gòtic
Arquitectura del Císter, orígens del Gòtic
GransCatedralsGòtic Península Ibèrica
Catedral de Burgos
Catedral de Lleó
GransCatedralsGòtic Europa
Duomo, Milà
Catedral de Chartres, França
Notre Dame, París
Catedral de Reims, França
Catedral d’Amiens, França
Catedral de Coutances, França
Catedral Durham, Anglaterra
Catedral de Canterbury, Anglaterra
Gòtic Arquitectura Civil Catalunya
PalauReial Barcelona
Palau Aguilar Barcelona
PalauFinestres Barcelona
Palau de la Generalitat
Llotja de Barcelona
Gòtic Arquitectura Civil Europa
Palau Ducal, Venècia
Escultura Gòtic
EsculturaCaracterístiques Temàtica: Sobretotreligiosa Civil: Mésescassa. Primersbusts de la burgesia. Elsfeien per ostentar poder i per immortalitzar-se. Funcions: Sobretotdidàctica Decorativa Ostentació de poder. Primersretrats de la burgesia i noblesa: Ostentació i immortalitat. Moltscopsapareixencomels “donants”, els que financen. Elsescultorsdeixaran de ser anònims. Començarà la consideraciód’artistes.
Escultura Característiques Materials: Sobretotpedra Fusta: Normalment policromada
EsculturaCaracterístiques Escultura moltlligada a l’arquitectura (peròmenys que al romànic). Augmenta la producciód’esculturesexemptes.
EsculturaCaracterístiques Expressiód’emocions que contrasta amb la rigidesadelspersonatgesromànics. Romànic Gòtic
EsculturaCaracterístiques Naturalisme: Figures mésproperes a la naturalesa, mésreals. Romànic
EsculturaCaracterístiques Líniescorbes: nouvolum i méssensació de moviment
EsculturaCaracterístiques Detallisme: ajudarà al realisme de les figures
EsculturaEspaisescultòrics a les catedrals Portaladescentrals i laterals Parts: Timpà: Part interior del frontó Llinda: Elementhoritzontal que suporta la paretdamuntseu Arquivolta: conjunt  de motllures que ornamenten l’arc Mainell: Element vertical que parteix una portalada Brancal: costats del mur que limiten lateralment la portalada
EsculturaEspaisescultòrics a les catedrals Capitells
EsculturaEspaisescultòrics a les catedrals Gàrgoles
EsculturaEspaisescultòrics a les catedrals Talles alsaltarsprincipals i altarslaterals.
Escultura GòticCatalunya
Sant Jordi, de Pere Joan, palau Generalitat
Retaule de la Catedral de Vic, Pere Oller
Retaule de Santa maria de Cornellà de Conflent, Jaume Cascalls
Mare de Déu, Jaume Cascalls
Escultura GòticPenínsula Ibèrica
Apòstols catedral Santiago Compostela
El Gaiter, Sasamon, Burgos
La Verge Blanca, Catedral de Toledo
Timpà de la portalada de la Catedral de Burgos
Escultura GòticEuropa
Les Vergesnècies, Catedral de Magdeburg
Àngel del somriure, catedral de Reims
Portalada de la Catedral de Chartres
Pintura Gòtica
Pintura Característiques La substituciódelsgransmurs per gransfinestres, va reduirl’espai per la pintura a les catedrals i esglésies: va guanyarimportància la pintura sobre fusta Temàtica: (igual que en escultura) Sobretot religiosa Primersretrats de la burgesia i noblesa: Ostentació i immortalitat. Moltscopsapareixencomels “donants”, els que financen. Funcions: (igual que escultura) Sobretotdidàctica Decorativa Ostentació de poder Elspintorsdeixaran de ser anònims. Començarà la consideraciód’artistes.
Pintura Característiques Naturalisme: Acostament a la realitat Apariciódelsprimerspaissatges de fons Contra la senzillesa i allunyament de la realitat del romànic
Pintura Característiques Majorexpressivitatdelspersonatges: mostren les emocions. Contrasta amb la fredor dels personatges del romànic
Pintura Característiques Detallisme: Figures mésdetallades en busca de mésrealisme
Pintura Característiques Inicide prespectiva: també per cercar un majorrealisme
Pintura Característiques Mésquantitat de colors: Moltús del color daurat en les pintures Producte de l’auge del comerç i l’arribada de noves espècies i pigments a Europa Gamma de colors limitada a la pintura romànica
Tipus de pinturaEspaisdecoratius Pintura Mural: Tècnica al fresc. Menysfreqüent que al romànic per la pèrduad’espaisalsmursproductedelsgransfinestrals.
Tipus de pinturaEspaisdecoratius GransVitralls: a les catedrals Tècniques: Barrejar el pigmentamb el vidre en el moment de la sevafundició. Pintar sobre el vidre un copaquestjaestavafred
Tipus de pinturaEspaisdecoratius Miniatures Per decorar llibres. Hiapareixeranimatgesde la vida quotidiana.
Tipus de pinturaEspaisdecoratius Pintura sobre taula: Tècnica del tremp i a l’oli. AlsAltars. Gransretaules: Díptics Tríptics
Pintura GòticCatalunya
Mare de DéudelsConsellers, Lluís Dalmau, s. XV (flamenccatalà)
SantJordi i la princesa, Lluís Dalmau
Entrada de Jaume I a València, Castell d’Alcanyís.
Retaule de Sant Miquel de Pedralbes, Ferre Bassa, s.XIV
Pintura GòticEuropa
Escolesimportants de la pintura gòtica 1-. Gòtic lineal (franco-gòtic, s. XIII i XIV): Vitralls i miniatures i predomini de la líniadavant del color. Cromatismeviu, pocmatís de color.
Escolesimportants de la pintura gòtica 2-. Trecentoitalià(italo-gòtic): Gustpelrealisme, figures pocrígides, i mostrantelsestatsd’ànim. Escola de Florència: CIMBAUE GIOTTO(gran innovador en la representació de l’espai tridimensional: prespectiva)
El petó de Judes, GIOTTO
Vida de San Francesc, GIOTTO
Vida de San Francesc, GIOTTO
Escolesimportants de la pintura gòtica 2-. Trecentoitalià(italo-gòtic): Siena: DUCCIO: Moltús del daurat. Influència Bizantina.
Maestà, DUCCIO
Miracle de Sant Martí de Tours, Simone Martini
Escolesimportants de la pintura gòtica 3-. Gòtic internacional: ús de prespectiva, i figures representades de manera natural. Detallisme. Pintura molt naturalista, bona representació de la naturalesa i elsseusanimals.
Escolesimportants de la pintura gòtica 4-. Pintura flamenca (o gòtictardà): Pintura a l’oli, moltsimbòlica, i moltdetallisme en la representació. Donaràlloc a un estil propi de la zona del nordd’Europa. Jan van Eyck
MatrimoniArnolfini, Jan van Eyck
El descendiment, Roger van der Weyden
Retratd’una dama, Roger van der Weyden, s XV.
SantLlucdibuixant una dama, Roger van der Weyden

More Related Content

What's hot

ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓAssumpció Granero
 
Art romànic arquitectura
Art romànic arquitecturaArt romànic arquitectura
Art romànic arquitectura
Julia Valera
 
Art gòtic arquitectura
Art gòtic arquitecturaArt gòtic arquitectura
Art gòtic arquitectura
Julia Valera
 
Tema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
Tema 3 - L'Art Islàmic i MudèjarTema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
Tema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
Pauhistoria
 
Fitxa 33 santa maria del mar
Fitxa 33 santa maria del marFitxa 33 santa maria del mar
Fitxa 33 santa maria del mar
Julia Valera
 
Art romànic context i característiques
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
Julia Valera
 
El rapte de les sabines, de Giambologna
El rapte de les sabines, de GiambolognaEl rapte de les sabines, de Giambologna
El rapte de les sabines, de GiambolognaPaula Vela Gonzalez
 

What's hot (20)

ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
 
San vicenç de cardona
San vicenç de cardonaSan vicenç de cardona
San vicenç de cardona
 
Art romànic arquitectura
Art romànic arquitecturaArt romànic arquitectura
Art romànic arquitectura
 
Art gotic
Art goticArt gotic
Art gotic
 
29. SANT PERE DE MOISSAC
29. SANT PERE DE MOISSAC29. SANT PERE DE MOISSAC
29. SANT PERE DE MOISSAC
 
L’art romànic
L’art romànicL’art romànic
L’art romànic
 
15. EL PANTEÓ
15. EL PANTEÓ15. EL PANTEÓ
15. EL PANTEÓ
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Mesquita de Còrdova
Mesquita de CòrdovaMesquita de Còrdova
Mesquita de Còrdova
 
ESCULTURA GÒTICA
ESCULTURA GÒTICAESCULTURA GÒTICA
ESCULTURA GÒTICA
 
Art gòtic arquitectura
Art gòtic arquitecturaArt gòtic arquitectura
Art gòtic arquitectura
 
Tema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
Tema 3 - L'Art Islàmic i MudèjarTema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
Tema 3 - L'Art Islàmic i Mudèjar
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Fitxa 33 santa maria del mar
Fitxa 33 santa maria del marFitxa 33 santa maria del mar
Fitxa 33 santa maria del mar
 
Portalada de ripoll
Portalada de ripollPortalada de ripoll
Portalada de ripoll
 
Art romànic context i característiques
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
 
El rapte de les sabines, de Giambologna
El rapte de les sabines, de GiambolognaEl rapte de les sabines, de Giambologna
El rapte de les sabines, de Giambologna
 
Boticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de VenusBoticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de Venus
 
Pintura del Renaixement
Pintura del RenaixementPintura del Renaixement
Pintura del Renaixement
 
Escultura renaixentista
Escultura renaixentistaEscultura renaixentista
Escultura renaixentista
 

Viewers also liked

Art grec
Art grecArt grec
Art grec
Oriol
 
Santa Maria del Mar
Santa Maria del MarSanta Maria del Mar
Santa Maria del Mar
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Arquitectura gòtica mediterrània
Arquitectura gòtica mediterràniaArquitectura gòtica mediterrània
Arquitectura gòtica mediterràniaAssumpció Granero
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaOriol
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicanaOriol
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànicOriol
 
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)Oriol
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Oriol
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
Oriol
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
Oriol
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetOriol
 
èPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsOriol
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinemaOriol
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
Oriol
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
Oriol
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
Oriol
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
Oriol
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islamOriol
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmicOriol
 

Viewers also liked (20)

Art grec
Art grecArt grec
Art grec
 
Santa Maria del Mar
Santa Maria del MarSanta Maria del Mar
Santa Maria del Mar
 
Arquitectura Gòtica
Arquitectura GòticaArquitectura Gòtica
Arquitectura Gòtica
 
Arquitectura gòtica mediterrània
Arquitectura gòtica mediterràniaArquitectura gòtica mediterrània
Arquitectura gòtica mediterrània
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatina
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicana
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
 
èPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobriments
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinema
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islam
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmic
 

Similar to Art Gòtic

Gòtic Magda
Gòtic MagdaGòtic Magda
Gòtic Magdajev
 
L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)balvare6
 
Gòtic
GòticGòtic
Gòticneusgr
 
L’Art romànic i l’art gòtic
L’Art romànic i l’art gòticL’Art romànic i l’art gòtic
L’Art romànic i l’art gòtic
histgeo345
 
Art romànic i gòtic
Art romànic i gòticArt romànic i gòtic
Art romànic i gòtic
conxa1
 
Power GòTic
Power GòTicPower GòTic
Power GòTicGraupe
 
5. barroc característiques
5. barroc característiques5. barroc característiques
5. barroc característiquesjesus gutierrez
 
Art Gotic
Art GoticArt Gotic
Art Gotic
jestiarte
 
Gòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
Gòtic, Reinaixement, Barroc, RococóGòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
Gòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
Perpolitior
 
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Rostislav Stanchev
 
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA.
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA. ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA.
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA. Assumpció Granero
 
Art Romànic
Art RomànicArt Romànic
Art Romànic
historialavilaroja
 
l\'art romànic
l\'art romànicl\'art romànic
l\'art romànic
4tb
 
Art medieval
Art medievalArt medieval

Similar to Art Gòtic (20)

El Gotic
El GoticEl Gotic
El Gotic
 
Gòtic Magda
Gòtic MagdaGòtic Magda
Gòtic Magda
 
L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)
 
Gòtic
GòticGòtic
Gòtic
 
Arquitectura gòtica europea
Arquitectura gòtica europeaArquitectura gòtica europea
Arquitectura gòtica europea
 
L’Art romànic i l’art gòtic
L’Art romànic i l’art gòticL’Art romànic i l’art gòtic
L’Art romànic i l’art gòtic
 
Art romànic i gòtic
Art romànic i gòticArt romànic i gòtic
Art romànic i gòtic
 
Tema 10: Art gòtic
Tema 10: Art gòticTema 10: Art gòtic
Tema 10: Art gòtic
 
Power GòTic
Power GòTicPower GòTic
Power GòTic
 
5. barroc característiques
5. barroc característiques5. barroc característiques
5. barroc característiques
 
Art Gotic
Art GoticArt Gotic
Art Gotic
 
L'art gòtic
L'art gòticL'art gòtic
L'art gòtic
 
Gòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
Gòtic, Reinaixement, Barroc, RococóGòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
Gòtic, Reinaixement, Barroc, Rococó
 
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
 
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA.
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA. ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA.
ARQUITECTURA GÒTICA EUROPEA.
 
Art Romànic
Art RomànicArt Romànic
Art Romànic
 
Romànic
RomànicRomànic
Romànic
 
l\'art romànic
l\'art romànicl\'art romànic
l\'art romànic
 
finestres
finestresfinestres
finestres
 
Art medieval
Art medievalArt medieval
Art medieval
 

More from Oriol

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
Oriol
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
Oriol
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
Oriol
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
Oriol
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
Oriol
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
Oriol
 
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Oriol
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
Oriol
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
Oriol
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Oriol
 

More from Oriol (10)

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
 
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.
 

Recently uploaded

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

Art Gòtic