SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Download to read offline
La prehistòria és el període més antic
i també el més llarg del nostre passat.
La prehistòria comença amb l’aparició
dels primers éssers humans.
La prehistòria comença amb l’aparició
dels primers éssers humans.
Australopitec
La prehistòria comença amb l’aparició
dels primers éssers humans.
Australopitec
Els primers australopitecs
van viure a Àfrica
fa vora quatre milions
d’anys.
La prehistòria acaba quan s’inventa
l’escriptura, fa més de cinc mil anys
La prehistòria acaba quan s’inventa
l’escriptura, fa més de cinc mil anys
L’escriptura es va inventar a
Egipte i a Mesopotàmia al
voltant de l’any 3000 aC
La prehistòria acaba quan s’inventa
l’escriptura, fa més de cinc mil anys
Escrit
mesopotàmic
La característica principal de la
prehistòria és que no s’havia inventat
l’escriptura
La prehistòria té diverses èpoques.
La prehistòria té diverses èpoques.
Edat de pedra
La prehistòria té diverses èpoques.
Edat de pedra
La prehistòria té diverses èpoques.
Edat de pedra
Edat dels metalls
La prehistòria té diverses èpoques.
Edat de pedra
Edat dels metalls
La característica principal de l’edat de
pedra és que la majoria d’eines i armes
es feien de pedra.
Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes:
Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes:
El paleolític
Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes
El paleolític
Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes:
El neolític
Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes:
El neolític
El Paleolític és la primera època de la prehistòria i
va durar fins que va començar l’agricultura i la
ramaderia
El paleolític
Primers´homínids
Comença l’agricultura
i la ramaderia
El paleolític
El Paleolític és la primera època de la prehistòria i
va durar fins que va començar l’agricultura i la
ramaderia
Durant el paleolític els humans s’agrupaven en
petites tribus nòmades.
El paleolític
La gent del paleolític es dedicava a la recol·lecció de
fruits, arrels, bolets, etc.
Recol·lecció
El paleolític
I també obtenien aliments amb la caça i la pesca.
Caça Pesca
El paleolític
Al Paleolític hi va haver diferents espècies humanes
amb un cervell cada vegada més desenvolupat.
El paleolític
Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una
espècie que anomenem australopitec.
El paleolític
Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una
espècie que anomenem australopitec.
Australopitec
vol dir “mona
del sud”.
Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una
espècie que anomenem australopitec.
Australopitec
vol dir “mona
del sud”.
L’australopitec
caminava dret i
feia al voltant d’un
metre d’alçada
El paleolític
Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una
espècie que anomenem australopitec.
Australopitec
vol dir “mona
del sud”.
L’australopitec
caminava dret i
feia al voltant d’un
metre d’alçada
L’australopitec
tenia un crani
com aquest.
Fixa’t que té poc
front.
El paleolític
L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys.
El paleolític
L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys.
El nom habilis, "hàbil", li
ve pel fet que s'han trobat
eines de pedra a la vora
de les restes fòssils.
El paleolític
L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys.
La capacitat cranial de l’homo
habilis és superior a la de
l’australopitec i arriba als 700 cm3,
encara molt inferior a la dels
humans actuals.
El paleolític
L’Homo erectus va existir
des de fa més d’un milió i mig d’anys.
El paleolític
L’homo erectus és qui va aprendre a fer foc
fa vora de mig milió d’anys.
L’Homo erectus va existir
des de fa més d’un milió i mig d’anys.
El paleolític
El foc millora la qualitat de vida dels humans:
alimentació, llum, escalfor, defensa...
L’Homo erectus va existir
des de fa més d’un milió i mig d’anys.
El paleolític
El crani de l’homo
erectus
s’assemblava força
als dels humans
actuals: la seva
capacitat s’acostava
als 1.000 cm3
L’Homo erectus va existir
des de fa més d’un milió i mig d’anys.
El paleolític
L'Homo antecessor és el primer homínid
que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys.
El paleolític
L'Homo antecessor és el primer homínid
que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys.
Aquest homínid
també s’anomena
Home d’Atapuerca
perquè és en aquest
poble castellà, de
Burgos, on se n’han
trobat les restes.
El paleolític
La capacitat cranial de
l’Homo antecessor
sobrepassa els
1.000 cm3
L'Homo antecessor és el primer homínid
que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys.
El paleolític
L'Homo antecessor és el primer homínid
que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys.
L’Homo antecessor era
carnívor i sembla que
practicava el
canibalisme.
El paleolític
L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis)
visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys.
El paleolític
L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis)
visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys.
L’Homo
neanderthalensis és
més robust que
l’esser humà actual i
el seu cervell és
lleugerament més
voluminós.
El paleolític
L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis)
visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys.
Els
neandertals ja
enterraven els
seus morts. A
les tombes, hi
col·locaven un
bloc de pedra
treballada i hi
feien ofrenes
de flors.
El paleolític
L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis)
visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys.
Els
neandertals
tenien una
gran capacitat
craniana
(1.600 cm3).
El paleolític
L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo
sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys.
El paleolític
L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo
sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys.
L’homo
sapiens es
l’espècie
actual dels
éssers humans
i es va originar
a Àfrica fa
200.000 anys.
El paleolític
L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo
sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys.
L’home de
Cromanyó tenia
capacitat de
comunicar
pensaments i la
seva laringe li
permetia la
comunicació oral
El paleolític
L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo
sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys.
El crani de l’homo
sapiens tenia i té
una capacitat de
vora 1.500 cm3.
El paleolític
Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent
eines de pedra tallada més perfeccionades.
El paleolític
Raspador (Homo habilis)
Destral de puny
(Homo erectus)
Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent
eines de pedra tallada més perfeccionades.
El paleolític
Rascador (Homo habilis)
Destral de puny
(Homo erectus)
Destral bifaç
(Homo antecessor)
Destral
(Home de Neandertal)
Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent
eines de pedra tallada més perfeccionades.
El paleolític
Destral bifaç
(Homo antecessor)
Destral
(Home de Neandertal)
Punta de llança
(Homo sapiens)
El paleolític
Al paleolític també es feia servir fusta, os
i banya d’animal per fer eines.
Eines i armes d’os i d’ivori
(Homo sapiens)
El paleolític
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.
Pintura rupestre de la cova
de Lascaux de fa més de
15.000 anys Pintura rupestre de la cova
d’Altamira de fa més de
12.000 anys
El paleolític
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.
Aquestes pintures, de fa poc més
de 10.000 anys, són més
esquemàtiques que les anteriors,
menys realistes
El paleolític
L’escultura, la
Venus de Tan-Tan
és la figura
humana més
antiga descoberta.
És de fa més de
400.000 anys i
s’ha trobat al
Marroc.
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.
El paleolític
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.S’han descobert
centenars de
figures que
representen la
dona amb algunes
parts del cos molt
exagerades. Les
anomenem Venus.
La Venus de Dolní Věstonice
és feta de ceràmica
(Fa uns 27.000 anys)
La Venus de
Willendorf és
feta de pedra
(Fa uns 23.000
anys)
El paleolític
La Venus de Brassempouy també
és d’ivori d’ullal de mamut
(Fa uns 25.000 anys)
El bisont de Zaraysk és d’ivori
d’ullal de mamut
(Fa uns 20.000 anys)
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.
El paleolític
Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va
desenvolupar les primeres formes d’art.
Es creu que les formes d’art paleolítiques
tenien un caràcter màgic.
En el cas de les
representacions
d’animals, volien
afavorir la cacera. Sembla ser que les Venus es feien
per afavorir la fertilitat de les dones.
El Neolític és l’última època de l’edat de
pedra i comença quan s’inventa
l’agricultura i la ramaderia
El neolític
Comença l’agricultura
i la ramaderia
(fa uns 10.000 anys)
El neolític
La gent del neolític va deixar de ser nòmada
i es va establir de manera fixa en poblats.
El sedentarisme és una
característica del neolític.
El neolític
Al neolític es van fabricar noves
eines per a l’agricultura.
Les eines ja no es feien
de pedra tallada sinó de
pedra polida.
El neolític
Un altre invent del neolític va ser la ceràmica, per
fer recipients per guardar o cuinar els aliments.
El neolític
Al neolític hi va començar a haver comerç entre
gent d’un mateix poblat i fins de llocs allunyats.
El bescanvi
era la manera
en què les
antigues
civilitzacions
van començar
a comerciar,
sense ús de
monedes.
La roda va ser un
gran invent per
transportar
mercaderies.
L’edat dels metalls
Comença
l’edat dels metalls
(fa uns 4.000 anys)
L’edat dels metalls comença quan
els humans van inventar la metal·lúrgia.
L’edat dels metalls
Primerament, les eines es feren de coure,
després de bronze i finalment,
fa uns 2.800 anys, de ferro, el més resitent.
Els metalls van permetre fer eines més resistents
que les de pedra, fusta o os.
coure
bronze
ferro
L’edat dels metalls
A l’edat dels metalls, la població va créixer i alguns
poblats van esdevenir ciutats, sovint emmurallades.
L’edat dels metalls
A l’edat dels metalls es van fer grans
monuments megalítics, sovint de caràcter funerari.
Als dòlmens
hi dipositaven
els difunts.
L’edat dels metalls
A l’edat dels metalls es van fer grans
monuments megalítics, sovint de caràcter funerari.
Els menhirs
marcaven els
límits
territorials
d'un poble o
eren el centre
de cerimònies
religioses.
Els menhirs de
vegades formaven
part de grans
conjunts megalítics.
L’edat dels metalls
A l’edat dels metalls es van fer grans
monuments megalítics, sovint de caràcter funerari.
A Menorca hi ha uns megàlits molt originals.
Els Talaiots són
construccions de
pedra en forma
de torre
Les Taules,
figures en
forma de T
enorme,
realitzaven
funcions de
temple.
Les navetes
van tenir funció
funerària i
també
residencial.
Prehistòria

More Related Content

What's hot (20)

Prehistòria 1
Prehistòria 1Prehistòria 1
Prehistòria 1
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
El neolític
El neolíticEl neolític
El neolític
 
Edat dels metalls
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
 
La Prehistòria
La PrehistòriaLa Prehistòria
La Prehistòria
 
Etapes prehistòria
Etapes prehistòriaEtapes prehistòria
Etapes prehistòria
 
L’edat dels metalls coure
L’edat dels metalls coureL’edat dels metalls coure
L’edat dels metalls coure
 
Paleolític
PaleolíticPaleolític
Paleolític
 
El Neolític i l'Edat dels Metalls
El Neolític i l'Edat dels MetallsEl Neolític i l'Edat dels Metalls
El Neolític i l'Edat dels Metalls
 
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
 
5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòria5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòria
 
Art paleolític-ESO1
Art paleolític-ESO1Art paleolític-ESO1
Art paleolític-ESO1
 
Art edat moderna
Art edat modernaArt edat moderna
Art edat moderna
 
Megalitisme
MegalitismeMegalitisme
Megalitisme
 
Què és la història.doc
Què és la història.docQuè és la història.doc
Què és la història.doc
 
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia
 
L'eix cronològic
L'eix cronològicL'eix cronològic
L'eix cronològic
 
Treball alumnes: L’edat dels metalls
Treball alumnes: L’edat dels metallsTreball alumnes: L’edat dels metalls
Treball alumnes: L’edat dels metalls
 
Neolític
NeolíticNeolític
Neolític
 
Neolític
NeolíticNeolític
Neolític
 

Viewers also liked

Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
 
11 El Paleolític i els avantpassats remots
11 El Paleolític i els avantpassats remots11 El Paleolític i els avantpassats remots
11 El Paleolític i els avantpassats remotsAntoni Aixalà
 
13 La Prehistòria a Catalunya
13 La Prehistòria a Catalunya13 La Prehistòria a Catalunya
13 La Prehistòria a CatalunyaAntoni Aixalà
 
12 El Neolític i l' Edat dels metalls
12 El Neolític i l' Edat dels metalls12 El Neolític i l' Edat dels metalls
12 El Neolític i l' Edat dels metallsAntoni Aixalà
 
Les primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionsLes primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionscristinamoragrau
 
Unidad DidáCtica. La Prehistoria
Unidad DidáCtica. La PrehistoriaUnidad DidáCtica. La Prehistoria
Unidad DidáCtica. La Prehistoriaguesta201ae
 
Fuentes de Información para historiadores
Fuentes de Información para historiadoresFuentes de Información para historiadores
Fuentes de Información para historiadoresJulio Alonso Arévalo
 
La Prehistoria
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoriarogembak
 
Comunidades autónomas de españa 2
Comunidades autónomas de españa 2Comunidades autónomas de españa 2
Comunidades autónomas de españa 2joakin3A
 
Paleolitico y neolitico 7o palena
Paleolitico y neolitico  7o palenaPaleolitico y neolitico  7o palena
Paleolitico y neolitico 7o palenacesarmaldonadodiaz
 
Arquitectura prehistórica
Arquitectura prehistóricaArquitectura prehistórica
Arquitectura prehistóricaMarko Osorio
 
Edad Antigua
Edad AntiguaEdad Antigua
Edad Antiguasmerino
 

Viewers also liked (20)

Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
 
11 El Paleolític i els avantpassats remots
11 El Paleolític i els avantpassats remots11 El Paleolític i els avantpassats remots
11 El Paleolític i els avantpassats remots
 
13 La Prehistòria a Catalunya
13 La Prehistòria a Catalunya13 La Prehistòria a Catalunya
13 La Prehistòria a Catalunya
 
12 El Neolític i l' Edat dels metalls
12 El Neolític i l' Edat dels metalls12 El Neolític i l' Edat dels metalls
12 El Neolític i l' Edat dels metalls
 
Les primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionsLes primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacions
 
Unidad DidáCtica. La Prehistoria
Unidad DidáCtica. La PrehistoriaUnidad DidáCtica. La Prehistoria
Unidad DidáCtica. La Prehistoria
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
Arqueologia i estratigrafia
Arqueologia i estratigrafiaArqueologia i estratigrafia
Arqueologia i estratigrafia
 
Les eines prehistòriques
Les eines prehistòriquesLes eines prehistòriques
Les eines prehistòriques
 
Fuentes de Información para historiadores
Fuentes de Información para historiadoresFuentes de Información para historiadores
Fuentes de Información para historiadores
 
La Prehistoria
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoria
 
EVOLUCIÓN HUMANA
EVOLUCIÓN HUMANAEVOLUCIÓN HUMANA
EVOLUCIÓN HUMANA
 
Evolucion humana
Evolucion humanaEvolucion humana
Evolucion humana
 
Comunidades autónomas de españa 2
Comunidades autónomas de españa 2Comunidades autónomas de españa 2
Comunidades autónomas de españa 2
 
Paleolitico y neolitico 7o palena
Paleolitico y neolitico  7o palenaPaleolitico y neolitico  7o palena
Paleolitico y neolitico 7o palena
 
Ríos de España
Ríos de EspañaRíos de España
Ríos de España
 
Arquitectura prehistórica
Arquitectura prehistóricaArquitectura prehistórica
Arquitectura prehistórica
 
Pla d’emergència
Pla d’emergènciaPla d’emergència
Pla d’emergència
 
Edad Antigua
Edad AntiguaEdad Antigua
Edad Antigua
 

Similar to Prehistòria

Similar to Prehistòria (20)

Els Primers Humans
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
 
Prehistoriapresnoe
PrehistoriapresnoePrehistoriapresnoe
Prehistoriapresnoe
 
Prehistoriapres
PrehistoriapresPrehistoriapres
Prehistoriapres
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
Tema 11 el paleolític
Tema 11 el paleolíticTema 11 el paleolític
Tema 11 el paleolític
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
El origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del home
 
La Prehistòria. Etapas, características.
La Prehistòria. Etapas, características.La Prehistòria. Etapas, características.
La Prehistòria. Etapas, características.
 
La història de la humanitat
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
 
Prehistòria
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
 
Origen i evolució de l'espècie humana
Origen i evolució de l'espècie humanaOrigen i evolució de l'espècie humana
Origen i evolució de l'espècie humana
 
Història evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínidsHistòria evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínids
 
Power point bio sencer
Power point bio sencerPower point bio sencer
Power point bio sencer
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
Grup1...
Grup1...Grup1...
Grup1...
 
Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
 
PRIMER ESO: Prehistòria
PRIMER ESO: PrehistòriaPRIMER ESO: Prehistòria
PRIMER ESO: Prehistòria
 
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
 
Homo antecessor (B)
Homo antecessor (B)Homo antecessor (B)
Homo antecessor (B)
 
Els primers homes i paleolític
Els primers homes i paleolíticEls primers homes i paleolític
Els primers homes i paleolític
 

More from Joan Picas i Casanovas

More from Joan Picas i Casanovas (20)

Quan una porta es tanca: Auca del pas de primària a secundària
Quan una porta es tanca: Auca del pas de primària a secundàriaQuan una porta es tanca: Auca del pas de primària a secundària
Quan una porta es tanca: Auca del pas de primària a secundària
 
Igualtat i equilibri
Igualtat i equilibriIgualtat i equilibri
Igualtat i equilibri
 
La resolució de problemes
La resolució de problemesLa resolució de problemes
La resolució de problemes
 
Guia de presentació de Bora Bora
Guia de presentació de Bora BoraGuia de presentació de Bora Bora
Guia de presentació de Bora Bora
 
L’edat mitjana (prezi)
L’edat mitjana (prezi)L’edat mitjana (prezi)
L’edat mitjana (prezi)
 
Història dels pallassos
Història dels pallassosHistòria dels pallassos
Història dels pallassos
 
El circ
El circEl circ
El circ
 
Estadística
EstadísticaEstadística
Estadística
 
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
 
Polígons
PolígonsPolígons
Polígons
 
La brúixola
La brúixolaLa brúixola
La brúixola
 
Dos rius i un imperi. Itinerari Bages Sud
Dos rius i un imperi. Itinerari Bages SudDos rius i un imperi. Itinerari Bages Sud
Dos rius i un imperi. Itinerari Bages Sud
 
Angles i girs
Angles i girsAngles i girs
Angles i girs
 
Rectes i segments
Rectes i segmentsRectes i segments
Rectes i segments
 
Projecte Victorious
Projecte VictoriousProjecte Victorious
Projecte Victorious
 
Material necesssari per a l’obra "Assassinat a Crowford"
Material necesssari per a l’obra "Assassinat a Crowford"Material necesssari per a l’obra "Assassinat a Crowford"
Material necesssari per a l’obra "Assassinat a Crowford"
 
Canapès
CanapèsCanapès
Canapès
 
Projecte Michael Jackson
Projecte Michael JacksonProjecte Michael Jackson
Projecte Michael Jackson
 
Mesura
Mesura Mesura
Mesura
 
Cossos geomètrics
Cossos geomètricsCossos geomètrics
Cossos geomètrics
 

Recently uploaded

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 

Prehistòria

 • 1.
 • 2.
 • 3. La prehistòria és el període més antic i també el més llarg del nostre passat.
 • 4. La prehistòria comença amb l’aparició dels primers éssers humans.
 • 5. La prehistòria comença amb l’aparició dels primers éssers humans. Australopitec
 • 6. La prehistòria comença amb l’aparició dels primers éssers humans. Australopitec Els primers australopitecs van viure a Àfrica fa vora quatre milions d’anys.
 • 7. La prehistòria acaba quan s’inventa l’escriptura, fa més de cinc mil anys
 • 8. La prehistòria acaba quan s’inventa l’escriptura, fa més de cinc mil anys L’escriptura es va inventar a Egipte i a Mesopotàmia al voltant de l’any 3000 aC
 • 9. La prehistòria acaba quan s’inventa l’escriptura, fa més de cinc mil anys Escrit mesopotàmic
 • 10. La característica principal de la prehistòria és que no s’havia inventat l’escriptura
 • 11. La prehistòria té diverses èpoques.
 • 12. La prehistòria té diverses èpoques. Edat de pedra
 • 13. La prehistòria té diverses èpoques. Edat de pedra
 • 14. La prehistòria té diverses èpoques. Edat de pedra Edat dels metalls
 • 15. La prehistòria té diverses èpoques. Edat de pedra Edat dels metalls
 • 16. La característica principal de l’edat de pedra és que la majoria d’eines i armes es feien de pedra.
 • 17. Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes:
 • 18. Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes: El paleolític
 • 19. Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes El paleolític
 • 20. Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes: El neolític
 • 21. Dins de l’edat de pedra distingim diverses etapes: El neolític
 • 22. El Paleolític és la primera època de la prehistòria i va durar fins que va començar l’agricultura i la ramaderia El paleolític
 • 23. Primers´homínids Comença l’agricultura i la ramaderia El paleolític El Paleolític és la primera època de la prehistòria i va durar fins que va començar l’agricultura i la ramaderia
 • 24. Durant el paleolític els humans s’agrupaven en petites tribus nòmades. El paleolític
 • 25. La gent del paleolític es dedicava a la recol·lecció de fruits, arrels, bolets, etc. Recol·lecció El paleolític
 • 26. I també obtenien aliments amb la caça i la pesca. Caça Pesca El paleolític
 • 27. Al Paleolític hi va haver diferents espècies humanes amb un cervell cada vegada més desenvolupat. El paleolític
 • 28. Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una espècie que anomenem australopitec. El paleolític
 • 29. Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una espècie que anomenem australopitec. Australopitec vol dir “mona del sud”.
 • 30. Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una espècie que anomenem australopitec. Australopitec vol dir “mona del sud”. L’australopitec caminava dret i feia al voltant d’un metre d’alçada El paleolític
 • 31. Fa més de 3 milions i mig d’anys que hi havia una espècie que anomenem australopitec. Australopitec vol dir “mona del sud”. L’australopitec caminava dret i feia al voltant d’un metre d’alçada L’australopitec tenia un crani com aquest. Fixa’t que té poc front. El paleolític
 • 32. L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys. El paleolític
 • 33. L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys. El nom habilis, "hàbil", li ve pel fet que s'han trobat eines de pedra a la vora de les restes fòssils. El paleolític
 • 34. L’Homo habilis va viure fa dos milions i mig d’anys. La capacitat cranial de l’homo habilis és superior a la de l’australopitec i arriba als 700 cm3, encara molt inferior a la dels humans actuals. El paleolític
 • 35. L’Homo erectus va existir des de fa més d’un milió i mig d’anys. El paleolític
 • 36. L’homo erectus és qui va aprendre a fer foc fa vora de mig milió d’anys. L’Homo erectus va existir des de fa més d’un milió i mig d’anys. El paleolític
 • 37. El foc millora la qualitat de vida dels humans: alimentació, llum, escalfor, defensa... L’Homo erectus va existir des de fa més d’un milió i mig d’anys. El paleolític
 • 38. El crani de l’homo erectus s’assemblava força als dels humans actuals: la seva capacitat s’acostava als 1.000 cm3 L’Homo erectus va existir des de fa més d’un milió i mig d’anys. El paleolític
 • 39. L'Homo antecessor és el primer homínid que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys. El paleolític
 • 40. L'Homo antecessor és el primer homínid que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys. Aquest homínid també s’anomena Home d’Atapuerca perquè és en aquest poble castellà, de Burgos, on se n’han trobat les restes. El paleolític
 • 41. La capacitat cranial de l’Homo antecessor sobrepassa els 1.000 cm3 L'Homo antecessor és el primer homínid que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys. El paleolític
 • 42. L'Homo antecessor és el primer homínid que va viure a Europa, fa més d’un milió d’anys. L’Homo antecessor era carnívor i sembla que practicava el canibalisme. El paleolític
 • 43. L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis) visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys. El paleolític
 • 44. L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis) visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys. L’Homo neanderthalensis és més robust que l’esser humà actual i el seu cervell és lleugerament més voluminós. El paleolític
 • 45. L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis) visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys. Els neandertals ja enterraven els seus morts. A les tombes, hi col·locaven un bloc de pedra treballada i hi feien ofrenes de flors. El paleolític
 • 46. L'home de Neandertal (Homo neanderthalensis) visqué a Europa entre fa 250.000 i 28.000 anys. Els neandertals tenien una gran capacitat craniana (1.600 cm3). El paleolític
 • 47. L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys. El paleolític
 • 48. L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys. L’homo sapiens es l’espècie actual dels éssers humans i es va originar a Àfrica fa 200.000 anys. El paleolític
 • 49. L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys. L’home de Cromanyó tenia capacitat de comunicar pensaments i la seva laringe li permetia la comunicació oral El paleolític
 • 50. L'home de Cromanyó va ser un dels primers Homo sapiens que va viure a Europa, fa uns 50.000 anys. El crani de l’homo sapiens tenia i té una capacitat de vora 1.500 cm3. El paleolític
 • 51. Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent eines de pedra tallada més perfeccionades. El paleolític Raspador (Homo habilis) Destral de puny (Homo erectus)
 • 52. Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent eines de pedra tallada més perfeccionades. El paleolític Rascador (Homo habilis) Destral de puny (Homo erectus) Destral bifaç (Homo antecessor) Destral (Home de Neandertal)
 • 53. Al llarg del paleolític cada cop es van anar fent eines de pedra tallada més perfeccionades. El paleolític Destral bifaç (Homo antecessor) Destral (Home de Neandertal) Punta de llança (Homo sapiens)
 • 54. El paleolític Al paleolític també es feia servir fusta, os i banya d’animal per fer eines. Eines i armes d’os i d’ivori (Homo sapiens)
 • 55. El paleolític Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art. Pintura rupestre de la cova de Lascaux de fa més de 15.000 anys Pintura rupestre de la cova d’Altamira de fa més de 12.000 anys
 • 56. El paleolític Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art. Aquestes pintures, de fa poc més de 10.000 anys, són més esquemàtiques que les anteriors, menys realistes
 • 57. El paleolític L’escultura, la Venus de Tan-Tan és la figura humana més antiga descoberta. És de fa més de 400.000 anys i s’ha trobat al Marroc. Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art.
 • 58. El paleolític Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art.S’han descobert centenars de figures que representen la dona amb algunes parts del cos molt exagerades. Les anomenem Venus. La Venus de Dolní Věstonice és feta de ceràmica (Fa uns 27.000 anys) La Venus de Willendorf és feta de pedra (Fa uns 23.000 anys)
 • 59. El paleolític La Venus de Brassempouy també és d’ivori d’ullal de mamut (Fa uns 25.000 anys) El bisont de Zaraysk és d’ivori d’ullal de mamut (Fa uns 20.000 anys) Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art.
 • 60. El paleolític Molt avançat el paleolític, l’homo sapiens va desenvolupar les primeres formes d’art. Es creu que les formes d’art paleolítiques tenien un caràcter màgic. En el cas de les representacions d’animals, volien afavorir la cacera. Sembla ser que les Venus es feien per afavorir la fertilitat de les dones.
 • 61. El Neolític és l’última època de l’edat de pedra i comença quan s’inventa l’agricultura i la ramaderia El neolític Comença l’agricultura i la ramaderia (fa uns 10.000 anys)
 • 62. El neolític La gent del neolític va deixar de ser nòmada i es va establir de manera fixa en poblats. El sedentarisme és una característica del neolític.
 • 63. El neolític Al neolític es van fabricar noves eines per a l’agricultura. Les eines ja no es feien de pedra tallada sinó de pedra polida.
 • 64. El neolític Un altre invent del neolític va ser la ceràmica, per fer recipients per guardar o cuinar els aliments.
 • 65. El neolític Al neolític hi va començar a haver comerç entre gent d’un mateix poblat i fins de llocs allunyats. El bescanvi era la manera en què les antigues civilitzacions van començar a comerciar, sense ús de monedes. La roda va ser un gran invent per transportar mercaderies.
 • 66. L’edat dels metalls Comença l’edat dels metalls (fa uns 4.000 anys) L’edat dels metalls comença quan els humans van inventar la metal·lúrgia.
 • 67. L’edat dels metalls Primerament, les eines es feren de coure, després de bronze i finalment, fa uns 2.800 anys, de ferro, el més resitent. Els metalls van permetre fer eines més resistents que les de pedra, fusta o os. coure bronze ferro
 • 68. L’edat dels metalls A l’edat dels metalls, la població va créixer i alguns poblats van esdevenir ciutats, sovint emmurallades.
 • 69. L’edat dels metalls A l’edat dels metalls es van fer grans monuments megalítics, sovint de caràcter funerari. Als dòlmens hi dipositaven els difunts.
 • 70. L’edat dels metalls A l’edat dels metalls es van fer grans monuments megalítics, sovint de caràcter funerari. Els menhirs marcaven els límits territorials d'un poble o eren el centre de cerimònies religioses. Els menhirs de vegades formaven part de grans conjunts megalítics.
 • 71. L’edat dels metalls A l’edat dels metalls es van fer grans monuments megalítics, sovint de caràcter funerari. A Menorca hi ha uns megàlits molt originals. Els Talaiots són construccions de pedra en forma de torre Les Taules, figures en forma de T enorme, realitzaven funcions de temple. Les navetes van tenir funció funerària i també residencial.