SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Gramàtica
Els verbs: Present i imperfet d’indicatiu
Verbs – Enunciat
• L’enunciat d’un verb està format per tres paraules i un
número:
• Amo, amavi amatum (1)
• La primera (amo): Primera persona del singular present
d’indicatiu.
• Traurem la –o per trobar l’arrel 1 que utilitzarem per fer tots
els temps simples.
• La segona (amavi): Primera persona singular pretèrit perfet.
• Traurem –i per trobar l’arrel 2 que utilitzarem per fer els
temps compostos
• La tercera (amatum): Temps Supí.
• Traurem –um per trobar l’arrel
• El número (1): Indica la conjugació del verb.
• En llatí podem trobar fins a 4 conjugacions (1), (2), (3) i (4)
Verbs – Enunciat
• Altres exemples:
Pàgina 9 del dossier
Verbs – Enunciat
• És possible que al diccionari hi aparegui només la primera de
les tres paraules de l’enunciat i el número:
• En aquest cas haurem de fer el següent:
• Si és de la primera (1): Afegirem -o, -avi, -atum a l’arrel 1.
• Si és de la segona(2): Afegirem –o, -evi, -etum a l’arrel 1.
• Si és de la tercera (3): Sempre trobarem les tres al diccionari.
• Si és de la quarta (4): Afegirem –o, -ivi, -itum a l’arrel 1.
• Davant d’alguna excepció, el diccionari ens donarà l‘enunciat sencer.
• Exemples:
• Si al diccionari trobem:
• Narro 1 tr.: Explicar
• Per trobar l’enunciat sencer afegirem –o, -avi, -atum.
• Narro, narravi, narratum
• Deleo 2 tr.: Destruir
• Per trobar l’enunciat afegirem – o, -evi, -etum
• Deleo, Delevi, Deletum
Verbs – Accidents gramaticals
• Persona
• Primera, Segona o tercera
• Nombre
• Singular o plural
• Temps
• Present, Passat (pretèrit) o futur
• Aspecte
• Acabat (perfet) o inacabat (imperfet)
• Mode
• Indicatiu, subjuntiu (desig o possibilitat) o imperatiu (ordres)
• Veu
• Activa (Subjecte realitza l’acció)
• Passiva (Subjecte pateix l’acció del verb)
Verbs – Parts
• Verbs en llatí tenen tres parts bàsiques:
• L’arrel (A)
• La trobarem al diccionari.
• La característica temporal (CT)
• Ens informa del temps
• La terminació (T)
• Ens informa de la persona que actua
• Per tant els verbs tindran aquesta estructura:
• A + CT + T
• Exemples:
• Narrabamus:
• Arrel 1 = Narr
• Característica temporal: -aba- = Utilitzada pels imperfets d’indicatiu
• Terminació: -mus = Primera persona del plural
Verbs – Terminacions (T)
• Els verbs llatins tenen les mateixes terminacions per
indicar la persona en veu activa:
• -o / -m
• -s
• -t
• -mus
• -tis
• -nt
Pel present
d’indicatiu
Resta dels
temps
Verbs – Present d’indicatiu
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T)
• (A1) : La trobem traient la terminació –o a la primera paraula
de l’enunciat del diccionari. Exemple: Amo = Am
• (VT): Vocal que es posa si hi ha dues consonants en joc, per tal
de pronunciar bé el verb.
• És la –A- per als verbs de la primera
• És la –I- per als verbs de la tercera.(Però –U- en 3a del plural del
present d’indicatiu!!!)
• Segona conjugació no en porta
• Quarta conjugació: -U- Innecessària Només per la tercera persona
del plural
• (T). Són les terminacions del present d’indicatiu, tenint en
compte que la primera del singular és amb –o.
Verbs – Present d’indicatiu (1)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T)
• Exemple: Amo, amavi, amatum (1)
• Am – o: Amo
• Am – a – s: Amas
• Am – a – t: Amat
• Am –a – mus: Amamus
• Am – a – tis: Amatis
• Am – a – nt: Amant
Verbs – Present d’indicatiu (2)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T)
• Exemple: Deleo, Delevi, Deletum (2)
• Dele – o: Deleo
• Dele – s: Deles
• Dele – t: Delet
• Dele – mus: Delemus
• Dele – tis: Deletis
• Dele – nt: Delent
Verbs – Present d’indicatiu (3)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T)
• Exemple: Credo, Credidi, Creditum (3)
• Cred – o: Credo
• Cred – i – s: Credis
• Cred – i – t: Credit
• Cred –i – mus: Credimus
• Cred – i – tis: Creditis
• Cred – u – nt: Credunt
Canvi de la VT en la 3a pers plural del
present d’indicatiu de la conjugació 3
Verbs – Present d’indicatiu (4)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T)
• Exemple: Audio, Audivi, Auditum (4)
• Audi – o: Audio
• Audi – s: Audis
• Audi – t: Audit
• Audi – mus: Audimus
• Audi – tis: Auditis
• Audi – u – nt: Audiunt
Innecessària, excepció del present
d’indicatiu de la quarta conjugació
Verbs – Present d’indicatiu SUM
• Verb SUM: Ser o estar – Verb irregular en els temps
simples
Pronoms personals:
Ego
Tu
Is / ea / id (n)
Nos
Vos
Ii, / Eae/ Ea
No cal saber-los
Verbs– Imperfet d’indicatiu
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + ABA / EBA (CT) + Terminació (T)
• (A1) : La trobem treient la terminació –o a la primera paraula
de l’enunciat del diccionari. Exemple: Amo = Am
• (CT):
• -ABA- = Característica temporal de l’imperfet pels verbs de la
primera conjugació.
• -EBA- = Característica temporal de l’imperfet pels verbs de la
resta de conjugacions.
• (T). Són les terminacions del present d’indicatiu, tenint en
compte que la primera del singular és amb –m.
Verbs – Imperfet Indicatiu (1)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + ABA (CT 1ª) + Terminació (T)
• Exemple: Amo, amavi, amatum (1)
• Am –aba- m: Amabam
• Am –aba- s: Amabas
• Am –aba- t: Amabat
• Am –aba- mus: Amabamus
• Am –aba- tis: Amabatis
• Am –aba – nt: Amabant
Verbs – Imperfet Indicatiu (2)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T)
• Exemple: Deleo, Delevi, Deletum (2)
• Dele –eba- m: Delebam
• Dele –eba- s: Delebas
• Dele –eba- t: Delebat
• Dele –eba- mus: Delebamus
• Dele –eba- tis: Delebatis
• Dele –eba – nt: Delebant
No repetim la –E-, només se’n posa una
Verbs – Imperfet Indicatiu (3)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T)
• Exemple: Credo, Credidi, Creditum (3)
• Cred –eba- m: Credebam
• Cred –eba- s: Credebas
• Cred –eba- t: Credebat
• Cred –eba- mus: Credebamus
• Cred –eba- tis: Credebatis
• Cred –eba – nt: Credebant
Verbs – Imperfet Indicatiu (4)
• Formula:
• Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T)
• Exemple: Audio, Audivi, Auditum (4)
• Audi –eba- m: Audiebam
• Audi –eba- s: Audiebas
• Audi –eba- t: Audiebat
• Audi –eba- mus: Audiebamus
• Audi –eba- tis: Audiebatis
• Audi –eba – nt: Audiebant
Verbs – Imperfet d’indicatiu SUM
• Verb SUM: Ser o estar – Verb irregular en els temps
simples
Pronoms personals:
Ego
Tu
Is / ea / id (n)
Nos
Vos
Ii, / Eae/ Ea
No cal saber-los
Exercicis del dossier!!!!!!
14, 15, 16, 17, 18, 19

More Related Content

What's hot

Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpiesTasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
Rafael Alvarez Alonso
 
Sinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímia
Dolors Taulats
 
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Sílvia Montals
 

What's hot (20)

Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpiesTasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
Tasca 3.2.fraccions pròpies i impròpies
 
Graus adjectiu
Graus adjectiuGraus adjectiu
Graus adjectiu
 
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
 
Graus de l'adjectiu
Graus de l'adjectiuGraus de l'adjectiu
Graus de l'adjectiu
 
Petit guió per fer divisions amb decimals
Petit guió per fer divisions amb decimalsPetit guió per fer divisions amb decimals
Petit guió per fer divisions amb decimals
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
Posa l’accent! per Júlia Boronat
Posa l’accent! per Júlia BoronatPosa l’accent! per Júlia Boronat
Posa l’accent! per Júlia Boronat
 
Sinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímia
 
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
 
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
 
Demostratius i possessius
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
 
Activitats gramàtica, (nivell 1r ESO)
Activitats gramàtica, (nivell 1r ESO) Activitats gramàtica, (nivell 1r ESO)
Activitats gramàtica, (nivell 1r ESO)
 
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
 
El sintagma nominal
El sintagma nominalEl sintagma nominal
El sintagma nominal
 
La sinonímia
La sinonímiaLa sinonímia
La sinonímia
 
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
 
Les figures retòriques
Les figures retòriquesLes figures retòriques
Les figures retòriques
 
Els adverbis
Els adverbisEls adverbis
Els adverbis
 
1r eso tema 3: LA HIDROSFERA.L'AIGUA DE LA TERRA
1r eso tema 3: LA HIDROSFERA.L'AIGUA DE LA TERRA1r eso tema 3: LA HIDROSFERA.L'AIGUA DE LA TERRA
1r eso tema 3: LA HIDROSFERA.L'AIGUA DE LA TERRA
 
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESOMonomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
 

Viewers also liked (20)

èPoca dels descobriments
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobriments
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatina
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
 
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
 
Art grec
Art grecArt grec
Art grec
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicana
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmic
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinema
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islam
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
 

More from Oriol (7)

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
 
Art Gòtic
Art GòticArt Gòtic
Art Gòtic
 

Recently uploaded (7)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 

Verbs : Present i imperfet d'indicatiu

 • 1. Gramàtica Els verbs: Present i imperfet d’indicatiu
 • 2. Verbs – Enunciat • L’enunciat d’un verb està format per tres paraules i un número: • Amo, amavi amatum (1) • La primera (amo): Primera persona del singular present d’indicatiu. • Traurem la –o per trobar l’arrel 1 que utilitzarem per fer tots els temps simples. • La segona (amavi): Primera persona singular pretèrit perfet. • Traurem –i per trobar l’arrel 2 que utilitzarem per fer els temps compostos • La tercera (amatum): Temps Supí. • Traurem –um per trobar l’arrel • El número (1): Indica la conjugació del verb. • En llatí podem trobar fins a 4 conjugacions (1), (2), (3) i (4)
 • 3. Verbs – Enunciat • Altres exemples: Pàgina 9 del dossier
 • 4. Verbs – Enunciat • És possible que al diccionari hi aparegui només la primera de les tres paraules de l’enunciat i el número: • En aquest cas haurem de fer el següent: • Si és de la primera (1): Afegirem -o, -avi, -atum a l’arrel 1. • Si és de la segona(2): Afegirem –o, -evi, -etum a l’arrel 1. • Si és de la tercera (3): Sempre trobarem les tres al diccionari. • Si és de la quarta (4): Afegirem –o, -ivi, -itum a l’arrel 1. • Davant d’alguna excepció, el diccionari ens donarà l‘enunciat sencer. • Exemples: • Si al diccionari trobem: • Narro 1 tr.: Explicar • Per trobar l’enunciat sencer afegirem –o, -avi, -atum. • Narro, narravi, narratum • Deleo 2 tr.: Destruir • Per trobar l’enunciat afegirem – o, -evi, -etum • Deleo, Delevi, Deletum
 • 5. Verbs – Accidents gramaticals • Persona • Primera, Segona o tercera • Nombre • Singular o plural • Temps • Present, Passat (pretèrit) o futur • Aspecte • Acabat (perfet) o inacabat (imperfet) • Mode • Indicatiu, subjuntiu (desig o possibilitat) o imperatiu (ordres) • Veu • Activa (Subjecte realitza l’acció) • Passiva (Subjecte pateix l’acció del verb)
 • 6. Verbs – Parts • Verbs en llatí tenen tres parts bàsiques: • L’arrel (A) • La trobarem al diccionari. • La característica temporal (CT) • Ens informa del temps • La terminació (T) • Ens informa de la persona que actua • Per tant els verbs tindran aquesta estructura: • A + CT + T • Exemples: • Narrabamus: • Arrel 1 = Narr • Característica temporal: -aba- = Utilitzada pels imperfets d’indicatiu • Terminació: -mus = Primera persona del plural
 • 7. Verbs – Terminacions (T) • Els verbs llatins tenen les mateixes terminacions per indicar la persona en veu activa: • -o / -m • -s • -t • -mus • -tis • -nt Pel present d’indicatiu Resta dels temps
 • 8. Verbs – Present d’indicatiu • Formula: • Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T) • (A1) : La trobem traient la terminació –o a la primera paraula de l’enunciat del diccionari. Exemple: Amo = Am • (VT): Vocal que es posa si hi ha dues consonants en joc, per tal de pronunciar bé el verb. • És la –A- per als verbs de la primera • És la –I- per als verbs de la tercera.(Però –U- en 3a del plural del present d’indicatiu!!!) • Segona conjugació no en porta • Quarta conjugació: -U- Innecessària Només per la tercera persona del plural • (T). Són les terminacions del present d’indicatiu, tenint en compte que la primera del singular és amb –o.
 • 9. Verbs – Present d’indicatiu (1) • Formula: • Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T) • Exemple: Amo, amavi, amatum (1) • Am – o: Amo • Am – a – s: Amas • Am – a – t: Amat • Am –a – mus: Amamus • Am – a – tis: Amatis • Am – a – nt: Amant
 • 10. Verbs – Present d’indicatiu (2) • Formula: • Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T) • Exemple: Deleo, Delevi, Deletum (2) • Dele – o: Deleo • Dele – s: Deles • Dele – t: Delet • Dele – mus: Delemus • Dele – tis: Deletis • Dele – nt: Delent
 • 11. Verbs – Present d’indicatiu (3) • Formula: • Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T) • Exemple: Credo, Credidi, Creditum (3) • Cred – o: Credo • Cred – i – s: Credis • Cred – i – t: Credit • Cred –i – mus: Credimus • Cred – i – tis: Creditis • Cred – u – nt: Credunt Canvi de la VT en la 3a pers plural del present d’indicatiu de la conjugació 3
 • 12. Verbs – Present d’indicatiu (4) • Formula: • Arrel 1 (A1) + Vocal temàtica (VT) + Terminació (T) • Exemple: Audio, Audivi, Auditum (4) • Audi – o: Audio • Audi – s: Audis • Audi – t: Audit • Audi – mus: Audimus • Audi – tis: Auditis • Audi – u – nt: Audiunt Innecessària, excepció del present d’indicatiu de la quarta conjugació
 • 13. Verbs – Present d’indicatiu SUM • Verb SUM: Ser o estar – Verb irregular en els temps simples Pronoms personals: Ego Tu Is / ea / id (n) Nos Vos Ii, / Eae/ Ea No cal saber-los
 • 14. Verbs– Imperfet d’indicatiu • Formula: • Arrel 1 (A1) + ABA / EBA (CT) + Terminació (T) • (A1) : La trobem treient la terminació –o a la primera paraula de l’enunciat del diccionari. Exemple: Amo = Am • (CT): • -ABA- = Característica temporal de l’imperfet pels verbs de la primera conjugació. • -EBA- = Característica temporal de l’imperfet pels verbs de la resta de conjugacions. • (T). Són les terminacions del present d’indicatiu, tenint en compte que la primera del singular és amb –m.
 • 15. Verbs – Imperfet Indicatiu (1) • Formula: • Arrel 1 (A1) + ABA (CT 1ª) + Terminació (T) • Exemple: Amo, amavi, amatum (1) • Am –aba- m: Amabam • Am –aba- s: Amabas • Am –aba- t: Amabat • Am –aba- mus: Amabamus • Am –aba- tis: Amabatis • Am –aba – nt: Amabant
 • 16. Verbs – Imperfet Indicatiu (2) • Formula: • Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T) • Exemple: Deleo, Delevi, Deletum (2) • Dele –eba- m: Delebam • Dele –eba- s: Delebas • Dele –eba- t: Delebat • Dele –eba- mus: Delebamus • Dele –eba- tis: Delebatis • Dele –eba – nt: Delebant No repetim la –E-, només se’n posa una
 • 17. Verbs – Imperfet Indicatiu (3) • Formula: • Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T) • Exemple: Credo, Credidi, Creditum (3) • Cred –eba- m: Credebam • Cred –eba- s: Credebas • Cred –eba- t: Credebat • Cred –eba- mus: Credebamus • Cred –eba- tis: Credebatis • Cred –eba – nt: Credebant
 • 18. Verbs – Imperfet Indicatiu (4) • Formula: • Arrel 1 (A1) + EBA (CT 2,3,4ª) + Terminació (T) • Exemple: Audio, Audivi, Auditum (4) • Audi –eba- m: Audiebam • Audi –eba- s: Audiebas • Audi –eba- t: Audiebat • Audi –eba- mus: Audiebamus • Audi –eba- tis: Audiebatis • Audi –eba – nt: Audiebant
 • 19. Verbs – Imperfet d’indicatiu SUM • Verb SUM: Ser o estar – Verb irregular en els temps simples Pronoms personals: Ego Tu Is / ea / id (n) Nos Vos Ii, / Eae/ Ea No cal saber-los Exercicis del dossier!!!!!! 14, 15, 16, 17, 18, 19