SlideShare a Scribd company logo
L’època delsL’època dels
descobrimentsdescobriments
Segles XV - XVISegles XV - XVI
Oriol Nogueras Maza
www.onogueras.com
Terra plana o rodona?Terra plana o rodona?
• Fals mite sobre l’edat antiga i
mitjana
o Estava estesa la teoria de la terra esfèrica.
• Segle VI aC:
o Anaximandre: terra com un disc pla
o Pitàgores: terra esfèrica amb mesura concreta
• Segle III aC:
o Eratóstenes. Càlcul terra esfèrica
més aproximat que Pitàgores
Terra plana o rodona?Terra plana o rodona?
• Segle I dC :
o Pretenia arribar Índia per l’oest
• Segle II dC:
o Ptolomeu: Terra globus, latitud, longitud
i climes.
• Segles IV a VI:
o Cristianisme negació esfericitat
• Cosmas Indicopleustes
o Macrobi: terra esfèrica, insignificant a
l’univers, i dubtes geocentrisme
Terra plana o rodona?Terra plana o rodona?
• Representacions a partir de les teories de Ptolomeu,
inicis del Renaixement
Terra plana o rodona?Terra plana o rodona?
• Edat mitjana:
o Pèrdua estudis clàssics
• Avenç teories terra plana
o Malgrat tot, seguiment
d’Eratòstenes.
o Terra rodona però impossible
passar de l’equador.
• Segle XV:
o Colom no tenia dubtes
esfericitat.
• Mal càlcul de les distàncies
• Obviava el continent
entremig
St J. de Sacrobosco s. XIII
St Isidor s. VII
Jhon Gower 1400 dC
Terra plana o rodona?Terra plana o rodona?
• “Vida i viatges de Colom, Washintong
Irving, s. XIX.:
Causes / factors delsCauses / factors dels
descobrimentsdescobriments
• Factors socioeconòmics:
o Augment de població:
• Final de certes guerres europees medievals
• Final pesta negra i altres epidèmies
• Recuperació estabilitat econòmica
o Augment de demanda de productes
o Noves necessitats
comercials
o Trobar nous mercats:
• Importar i exportar
o Augment producció artesanal
• Necessitat de més matèries primeres
o Més demanda espècies
o Més demanda metalls preciosos
• Producte augment ús de al moneda
o 1453 invasió Constantinoble:
• Interrupció comerç amb orient
• Necessitat de noves rutes
Causes / factors delsCauses / factors dels
descobrimentsdescobriments
• Factors ideològics:
o Esperit aventurer:
• Marco Polo s. XIII
o Els seus relats van fer conèixer terres llunaynes
o Afany d’enriquiment
• Burgesia
• Monarquies
o Esperit de croada
• Cristianització
Causes / factors delsCauses / factors dels
descobrimentsdescobriments
• Factors científics:
o Desenvolupament de la
cartografia:
• Portolans
o Cartes marítimes de la
costa amb els seus
ports, distàncies,
accidents geogràfics i
perills de navegació
• Cartes nàutiques
o Aigües navegables,
terres adjuntes i
corrents marins
Causes / factors delsCauses / factors dels
descobrimentsdescobriments
• Factors científics:
o Estudis geogràfics més
precisos
o Instruments:
• Brúixola
• Astrolabi:
o Ús de les estrelles i la
trigonometria per
orientar-se
Causes / factors delsCauses / factors dels
descobrimentsdescobriments
• Factors tècnics:
o Millora dels vaixells
• Caravel·la:
o Més veloç, càrrega (hores autonomia), canons defensa,
alçada i força i tripulació
• Nau:
o Caravel·la més gran, sorgida a posterioritat.
PintaNiña Nau Santa maria
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Causes / antecedents:
o Volien trobar noves rutes amb
orient: Seda i espècies
o Augment del comerç, augment ús
moneda, manca or i plata.
o Primeres incursions costes nord-
africanes (Fez)
o Constantinoble 1453
• Mediterrani bloquejat, noves
rutes
o Infant (germà del rei) aventurer.
• Enric el navegant:
o Escola de Sagres.
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Fets:
o 1418 Arxipèlag Madeira
• Joao Gonçalves i Tristan Vaz
• 1425 Colonització
o 1431 Açores
• Ja eren conegudes pels carteginesos
• Gonçalo Velho Cabral
• Flamingas
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Fets:
o 1460 Illes Cap verd
• Interès estratègic
• Futura escala comerç
esclaus
o 1460 Golf de Guinea
• Des d’aquí van arribar al
Sudan:
o Esclaus, or, ivori i sucre
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Fets:
o 1488 Cap de Bona
Esperança:
• Expedició de Bartolomé
Dias
• Els permetia arribar a
l’Índia creuant l’índic
• L’expedició retorna per
por i esgotament
• En tornar, Dias es troba
Colon a la Cort
portuguesa
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Fets:
o 1498 Índia (Calicut):
• Expedició de Vasco de
Gama
• Primera expedició en
arribar d’Europa a
l’Índia per l´Índic
• Segon viatge amb 20
vaixells de guerra:
o S’instal·len a
Moçambic
• Tercer viatge Vasco de
Gama nomenat Virrei
de l’Índia
Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV
• Conseqüències:
o Nova ruta cap a l’índia:
• Comerç seda i espècies
• Evitava territoris turcs
• 1er contacte directe regne europeu amb l’Índia
o Establiment de colònies a la costa africana
• No per conquesta: factories comercials
o Punts estratègics del comerç d’esclaus segle XVI
o Portugal esdevé potència comercial mundial
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Causes / Antecedents:
o Necessitat de trobar nova ruta a l’Índia
o Política iniciada de conquestes del Nord d’Àfrica
(Melilla, Orà...)
o Tractat d’Alcaçovas 1480:
• Reconeixement del domini de Castella sobre les
Canàries i Portugal sobre les illes Cap Verd, Açores i
Madeira.
• Posava pau entre regnes després de la guerra civil
castellana i el conflicte de successió
Tractat d’Alcaçovas
“no (...) molestaran (...) a los dichos señores rey y príncipe de Portugal ni a los reyes que por el tiempo fueren
de Portugal ni sus reinos, la posesión (...) de Guinea, con sus minas de oro (...), islas de la Madeira , (...) y
todas las islas de los Azores e Islas de las Flores e (...) Islas de Cabo Verde y todas las islas que ahora están
descubiertas y cualesquier otras islas que se encontrasen, de las Islas de la Canaria hasta Guinea. Porque
todo lo que sea hallado (...) por debajo de las Canarias (1), quede a los dichos rey y príncipe de Portugal y a
sus reinos, quitando solamente las islas de Canaria, (...) Lanzarote, La Palma , Fuerteventura, La Gomera , el
Hierro, la Graciosa , la Gran Canaria , Tenerife y todas las otras Islas de Canaria ganadas e por ganar, las
cuales quedan a los reinos de Castilla y León...
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Capitulacions de Santa Fe – Abril 1492
• Document signat pels Reis Catòlics i Colom
• Reconeix el títol d’almirall, virrei i governador a
Colom, de totes els terres que descobreixi, més un
delme dels beneficis que es poguessin obtenir
• Mitjans particulars
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Primer Viatge – 1492:
o Sortida: Palos 3 Agost
o Mitjans:
• Nau Santa Maria
• Caravel·les Niña i Pinta
• 105 homes (20 industrials)
o Propòsit:
• Arribar a l’Índia per l’oest
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Ruta:
• Canàries
• Guanahaní (12 Octubre, actuals Bahames, que va
anomenar San Salvador)
• Cuba (anomenada Joana)
• Haití (anomenada Hispaniola)
• Enfonsament de la Santa Maria
o Es van quedar 39 homes, de les restes de la nau,
se’n va fer el fort Natividad, primer assentament
castellà a Amèrica
• Lisboa
• Palos
• Barcelona (Abril 1493):
o Concessió d’escut d’armes
o Trobada amb els Reis i 6 indis
o Concessió segon viatge
Activitat!Activitat! TelenotíciesTelenotícies
de la descoberta delde la descoberta del
nou mónnou món
Grup natural
Pàgina 11 del dossier
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Segon Viatge – 1493:
o Sortida: Cadis (Barcelona?) (setembre)
o Mitjans:
• 15 vaixells
• 1500 homes (Participació estat)
o Propòsit:
• Explorar, colonitzar i cristianitzar
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Segon Viatge:
o Ruta:
• Guadalupe (4 nov
1493, Antilles Carib)
• Haití (Hispaniola)
o Natividad tots
morts
o Factories
comercials
• Cuba i Jamaica
(exploracions)
• Cadis (11 juny 1496
o Caravel·la Índia,
primera construïda
al nou món)
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Tractat de Tordesillas (1494):
• Acord entre Portugal i Castella per repartir-se les
terres descobertes i per descobrir. Meridià fixat a 370
llegües a l’oest de les illes Cap Verd. A l’oest del
meridià, territoris per Castella, a l’est, per Portugal.
Tractat de Tordesillas
" Que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del
polo Ártico al polo Antártico, que es de norte a sur, (...) a trescientas setenta leguas de las
islas de Cabo Verde para la parte de poniente, (...). Y que todo lo que hasta aquí tenga
hallado y descubierto y de aquí adelante se hallase (..) por el dicho señor rey de Portugal y
por sus navíos, así islas como tierra firme, desde la dicha raya arriba, (...) yendo por la dicha
parte de levante, (...), que esto sea y quede y pertenezca al dicho señor rey de Portugal y a
sus sucesores para siempre jamás. Y que todo lo otro, así islas como tierra firme, halladas y
por hallar, descubiertas y por descubrir, que son o fueren halladas por los dichos señores rey
y reina de Castilla y de Aragón, etc., y por sus navíos, desde la dicha raya, (...), para el
poniente (...), que todo sea y quede y pertenezca a los dichos señores rey y reina de Castilla
y de León, etc., y a sus sucesores para siempre jamás.
Adaptació per a la comprensió
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Tractat de Tordesillas:
o Tractat de Saragossa:
• Carles V 1529
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Tercer Viatge – 1498:
o Sortida: Sanlúcar de Barrameda (maig)
o Mitjans:
• 8 vaixells
• 226 homes (Bartolomé de las Casas)
o Propòsit:
• Explorar més territoris, colonitzar i cristianitzar
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Tercer Viatge :
o Ruta:
• Cap Verd
• Trinitat (31 juliol) (davant actual Guayana)
• Riu Orinoco
o Costa del continent (Veneçuela/Brasil)
• Hispaniola
o Colons decebuts
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Quart Viatge – 1502:
o Sortida: Cadis
o Mitjans:
• 2 caravel·les i 2 naus
• 139 homes
• Propòsit:
o Explorar més territoris
o Els reis havien trencat les capitulacions de
Santa Fe, fet que permetia altres
exploracions
Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV
• Fets:
o Quart Viatge:
o Ruta:
• Hispaniola
• Actual costa Hondures (centre-Amèrica)
o Indígenes li revelen existència propera de l’oceà
pacífic, però no en va fer cas.
• Jamaica:
o Enfonsament i
rescat per
gent de la
Hispaniola
• Sanlúcar de
Barrameda 1504
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Culturals:
o El nom: Amèrica
• Américo Vespuccio
o Sembla ser que a partir d’informació
poc veraç, es va datar la seva
arribada com anterior a Colom a
l’Orinoco.
Américo i Colom
“pretender tácitamente aplicar a su viaje y a sí mismo el descubrimiento de la
tierra firme, usurpando al almirante Cristóbal Colón lo que tan justamente se le
debía (...) El nuevo continente debería haber sido llamado Columba, y no como
es injustamente llamado, América”
Bartolomé de las Casas
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Culturals:
o Nous productes cap Europa:
• Patata, Cacau, Tomàquet, sucre, etc...
o Assimilació de la civilització europea al nou món:
• Llengua, religió, art, pensament, etc...
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Demogràfiques:
o Davallada població indígena:
• Noves malalties
• Guerres per conquesta / enfrontaments
• Per sobreexplotació dels conqueridors
o Noves barreges ètniques:
• Mestissos: Fills de mare indígena i de pare europeu.
o Eximits de las encomiendas
o Arribada de població europea Criolls: fills d’espanyols
que han nascut al nou món
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Econòmiques:
o Arribada Europa de gran quantitat de metalls preciosos:
• Major circulació de moneda
o Espanya i Portugal noves potències econòmiques
o Decadència del comerç pel Mediterrani cap a Orient:
• Noves rutes:
o Seda (Mol·luques – Lisboa)
o Metalls (Perú - Cadis)
o Esclaus (Àfrica – Antilles i Brasil)
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Econòmiques:
o ENCOMIENDAS:
• Sistema d’explotació inventat per la Corona
espanyola per tal d’evitar abusos senyorials als
indígenes i explotar els nous territoris.
L’encomendero, (un colon), delegat per la Corona,
rebia un grup de terres i d’indígenes que havien de
treballar la terra per a ell. A canvi, ell els donava un
“sou” i instrucció religiosa. Normalment hi havia un
Cacic, indígena a càrrec i confiança de
l’encomendero.
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Econòmiques:
o Mita:
• Sistema d’explotació de mines en el
que els indígenes estaven obligats,
per sorteig, a treballar-hi durant un
període de temps. Salari escàs i
sobreeplotació.
o Casa de contractació de les índies
occidentals:
• Ubicada a Sevilla. Registre de
permisos i moviment comercial amb
Amèrica.
• Hisenda reial
Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments
• Científico-tècniques:
o Millora comunicacions:
• Correu oceànic
o Perfeccionament de la navegació:
• Millora cartografia
• Estudis de les corrents marítimes
La conquestaLa conquesta
• Característiques:
• Punts de partida:
o Hispaniola (Haití)
o Joana (Cuba)
o Jamaica
• Mitjans:
o Tècnics
• Armament de foc mai vist pels indígenes:
o Mortífer
o Por i pànic
• Animals mai vistos:
o Cavalls
o Humans
• Nobles frustrats o amb esperit aventurer
o lucre
La conquestaLa conquesta
• Imperi Asteca:
o Etapa: 1519-21
o Figures principals:
• Hernan Cortés i Pedro de
Alvarado
o Exèrcit: +700 homes
o Estratègia:
• Aliances amb enemics dels
asteques
o Líder rival:
• Moctezuma
o Conseqüències:
• Conquesta de tota Amèrica
central
La conquestaLa conquesta
• Imperi Inca:
o Etapa: 1526(1er) i 31 a 34 (2n)
o Figures principals:
• Fco. Pizarro i Diego Almagro
o Exèrcit: +180 homes
o Estratègia:
• Aprofiten una guerra civil
entre Atahualpa i Huàscar
o Líder rival:
• Atahualpa
o Conseqüències:
• Mines del territori
• Creació de Lima, capital del
Virregnat del Perú
Activitat!Activitat!
Cacera del tresorCacera del tresor
La Primera volta al mónLa Primera volta al món
Activitat en parelles (1a part)
Activitat individual (2a part/gran pregunta)
Pàgina 18 dossier

More Related Content

What's hot

L’edat moderna
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat moderna
Vicent Puig i Gascó
 
Els grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràficsEls grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràfics
histgeo345
 
Tema 6: L’època dels descobriments
Tema 6: L’època dels descobrimentsTema 6: L’època dels descobriments
Tema 6: L’època dels descobriments
Jaquelín Durán Gil
 
Tema 1. la monarquia dels reis catòlics
Tema 1. la monarquia dels reis catòlicsTema 1. la monarquia dels reis catòlics
Tema 1. la monarquia dels reis catòlics
rfonollet Tarruella
 
L'època dels descobriments
L'època dels descobrimentsL'època dels descobriments
L'època dels descobriments
2nESO
 
El descobriment-d america
El descobriment-d americaEl descobriment-d america
El descobriment-d america
escolaribatallada
 
El descobriment d'Amèrica
El descobriment d'AmèricaEl descobriment d'Amèrica
El descobriment d'Amèricacpjaumei
 
L’època dels descobriments
L’època dels descobrimentsL’època dels descobriments
L’època dels descobriments
cpnapenyal
 
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSTEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSAssumpció Granero
 
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americàMario Vicedo Pellin
 
Tema 9 Els grans descobriments
Tema 9 Els grans descobrimentsTema 9 Els grans descobriments
Tema 9 Els grans descobrimentsmeteomassanassa
 
Power point descobriment d'amèrica
Power point descobriment d'amèricaPower point descobriment d'amèrica
Power point descobriment d'amèrica
manelpujad
 
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B ) CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
DIVERNEETIC
 
L'epoca dels grans descobriment geografics
L'epoca dels grans descobriment geograficsL'epoca dels grans descobriment geografics
L'epoca dels grans descobriment geografics
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Els reis catòlics i Cristofor Colom
Els reis catòlics i Cristofor ColomEls reis catòlics i Cristofor Colom
Els reis catòlics i Cristofor Colom
Mestre Tomeu
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-modernaxaviguapeton
 
L’edat moderna
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat moderna
aquitawin
 
Reis catòlics
Reis catòlicsReis catòlics
Reis catòlicsSílvia
 

What's hot (20)

L’edat moderna
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat moderna
 
Els grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràficsEls grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràfics
 
Els grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràfics Els grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràfics
 
Tema 6: L’època dels descobriments
Tema 6: L’època dels descobrimentsTema 6: L’època dels descobriments
Tema 6: L’època dels descobriments
 
Tema 1. la monarquia dels reis catòlics
Tema 1. la monarquia dels reis catòlicsTema 1. la monarquia dels reis catòlics
Tema 1. la monarquia dels reis catòlics
 
L'època dels descobriments
L'època dels descobrimentsL'època dels descobriments
L'època dels descobriments
 
El descobriment-d america
El descobriment-d americaEl descobriment-d america
El descobriment-d america
 
El descobriment d'Amèrica
El descobriment d'AmèricaEl descobriment d'Amèrica
El descobriment d'Amèrica
 
L’època dels descobriments
L’època dels descobrimentsL’època dels descobriments
L’època dels descobriments
 
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSTEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
 
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà
2n eso tema 9_els descobriments geografics_l'imperi americà
 
Tema 9 Els grans descobriments
Tema 9 Els grans descobrimentsTema 9 Els grans descobriments
Tema 9 Els grans descobriments
 
Power point descobriment d'amèrica
Power point descobriment d'amèricaPower point descobriment d'amèrica
Power point descobriment d'amèrica
 
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B ) CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
CONTINENT AMERICÀ ( TREBALL 4T B )
 
Decobriment America
Decobriment AmericaDecobriment America
Decobriment America
 
L'epoca dels grans descobriment geografics
L'epoca dels grans descobriment geograficsL'epoca dels grans descobriment geografics
L'epoca dels grans descobriment geografics
 
Els reis catòlics i Cristofor Colom
Els reis catòlics i Cristofor ColomEls reis catòlics i Cristofor Colom
Els reis catòlics i Cristofor Colom
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-moderna
 
L’edat moderna
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat moderna
 
Reis catòlics
Reis catòlicsReis catòlics
Reis catòlics
 

Viewers also liked

Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Oriol
 
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)Oriol
 
Art grec
Art grecArt grec
Art grec
Oriol
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicanaOriol
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànicOriol
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
Oriol
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
Oriol
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaOriol
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
Oriol
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
Oriol
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Oriol
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
Oriol
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Oriol
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
Oriol
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetOriol
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
Oriol
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islamOriol
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmicOriol
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinemaOriol
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
Oriol
 

Viewers also liked (20)

Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
 
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
 
Art grec
Art grecArt grec
Art grec
 
Expansió roma republicana
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicana
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Mosaic
MosaicMosaic
Mosaic
 
Barcino
BarcinoBarcino
Barcino
 
Introducció llengua llatina
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatina
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
 
La terra i la seva representació
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
 
Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.
 
2a declinacio
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
 
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
 
L'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
 
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
 
Inici edat mitjana
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
 
Art islam
Art islamArt islam
Art islam
 
Llenguatge fílmic
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmic
 
Història el cinema
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinema
 
Intorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
 

Similar to èPoca dels descobriments

Història Edat Moderna
Història Edat ModernaHistòria Edat Moderna
Història Edat Moderna42997590
 
Anaya tema 7 – l'edat moderna
Anaya  tema 7 – l'edat modernaAnaya  tema 7 – l'edat moderna
Anaya tema 7 – l'edat moderna
IES Xarc
 
Els grans descobriments inicis de l'Era Moderna
Els grans descobriments inicis de l'Era ModernaEls grans descobriments inicis de l'Era Moderna
Els grans descobriments inicis de l'Era Moderna
professor_errant
 
T8 Descobriments.pptx
T8 Descobriments.pptxT8 Descobriments.pptx
T8 Descobriments.pptx
Maria Polo
 
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràficsUnitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
Elisabet Castany
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-modernaxaviguapeton
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-modernaxaviguapeton
 
La construcció de la imatge del món
La construcció de la imatge del mónLa construcció de la imatge del món
La construcció de la imatge del món
Museu Marítim de Barcelona
 
A vespucci illes tropicals
A vespucci illes tropicalsA vespucci illes tropicals
A vespucci illes tropicals
dolorscamenforte
 
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSTEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSAssumpció Granero
 
Cristobalcolon
CristobalcolonCristobalcolon
Cristobalcolon
csuperiorsise
 
èPoca descobrimens
èPoca descobrimensèPoca descobrimens
èPoca descobrimenslcarmona59
 
1r viatge america. elisabet i laura
1r viatge america. elisabet i laura1r viatge america. elisabet i laura
1r viatge america. elisabet i lauraBlocsArciris
 

Similar to èPoca dels descobriments (20)

Història Edat Moderna
Història Edat ModernaHistòria Edat Moderna
Història Edat Moderna
 
Judit
JuditJudit
Judit
 
Anaya tema 7 – l'edat moderna
Anaya  tema 7 – l'edat modernaAnaya  tema 7 – l'edat moderna
Anaya tema 7 – l'edat moderna
 
Els grans descobriments inicis de l'Era Moderna
Els grans descobriments inicis de l'Era ModernaEls grans descobriments inicis de l'Era Moderna
Els grans descobriments inicis de l'Era Moderna
 
T8 Descobriments.pptx
T8 Descobriments.pptxT8 Descobriments.pptx
T8 Descobriments.pptx
 
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràficsUnitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
Unitat 7. L'època dels grans descobriments geogràfics
 
3r ESO. Els temps moderns
3r ESO. Els temps moderns3r ESO. Els temps moderns
3r ESO. Els temps moderns
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-moderna
 
Projecte edat-moderna
Projecte edat-modernaProjecte edat-moderna
Projecte edat-moderna
 
La construcció de la imatge del món
La construcció de la imatge del mónLa construcció de la imatge del món
La construcció de la imatge del món
 
A vespucci illes tropicals
A vespucci illes tropicalsA vespucci illes tropicals
A vespucci illes tropicals
 
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICSTEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
TEMA 3.B. DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
 
Imatge del món
Imatge del mónImatge del món
Imatge del món
 
Cristobalcolon
CristobalcolonCristobalcolon
Cristobalcolon
 
Cristobalcolon
CristobalcolonCristobalcolon
Cristobalcolon
 
Els grans-descobriments
Els grans-descobrimentsEls grans-descobriments
Els grans-descobriments
 
èPoca descobrimens
èPoca descobrimensèPoca descobrimens
èPoca descobrimens
 
Elena
ElenaElena
Elena
 
Viatge mar enllà
Viatge mar enllàViatge mar enllà
Viatge mar enllà
 
1r viatge america. elisabet i laura
1r viatge america. elisabet i laura1r viatge america. elisabet i laura
1r viatge america. elisabet i laura
 

More from Oriol

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
Oriol
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
Oriol
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
Oriol
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
Oriol
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
Oriol
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
Oriol
 
Art Gòtic
Art GòticArt Gòtic
Art GòticOriol
 

More from Oriol (7)

Viatge a Florència
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
 
Tutorial timetoast
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
 
Tutorial Socrative
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
 
Pla Cerdà
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
 
Barcelona medieval
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
 
Tutorial timerime
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
 
Art Gòtic
Art GòticArt Gòtic
Art Gòtic
 

Recently uploaded

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (7)

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

èPoca dels descobriments

 • 1. L’època delsL’època dels descobrimentsdescobriments Segles XV - XVISegles XV - XVI Oriol Nogueras Maza www.onogueras.com
 • 2. Terra plana o rodona?Terra plana o rodona? • Fals mite sobre l’edat antiga i mitjana o Estava estesa la teoria de la terra esfèrica. • Segle VI aC: o Anaximandre: terra com un disc pla o Pitàgores: terra esfèrica amb mesura concreta • Segle III aC: o Eratóstenes. Càlcul terra esfèrica més aproximat que Pitàgores
 • 3. Terra plana o rodona?Terra plana o rodona? • Segle I dC : o Pretenia arribar Índia per l’oest • Segle II dC: o Ptolomeu: Terra globus, latitud, longitud i climes. • Segles IV a VI: o Cristianisme negació esfericitat • Cosmas Indicopleustes o Macrobi: terra esfèrica, insignificant a l’univers, i dubtes geocentrisme
 • 4. Terra plana o rodona?Terra plana o rodona? • Representacions a partir de les teories de Ptolomeu, inicis del Renaixement
 • 5. Terra plana o rodona?Terra plana o rodona? • Edat mitjana: o Pèrdua estudis clàssics • Avenç teories terra plana o Malgrat tot, seguiment d’Eratòstenes. o Terra rodona però impossible passar de l’equador. • Segle XV: o Colom no tenia dubtes esfericitat. • Mal càlcul de les distàncies • Obviava el continent entremig St J. de Sacrobosco s. XIII St Isidor s. VII Jhon Gower 1400 dC
 • 6. Terra plana o rodona?Terra plana o rodona? • “Vida i viatges de Colom, Washintong Irving, s. XIX.:
 • 7. Causes / factors delsCauses / factors dels descobrimentsdescobriments • Factors socioeconòmics: o Augment de població: • Final de certes guerres europees medievals • Final pesta negra i altres epidèmies • Recuperació estabilitat econòmica o Augment de demanda de productes o Noves necessitats comercials o Trobar nous mercats: • Importar i exportar o Augment producció artesanal • Necessitat de més matèries primeres o Més demanda espècies o Més demanda metalls preciosos • Producte augment ús de al moneda o 1453 invasió Constantinoble: • Interrupció comerç amb orient • Necessitat de noves rutes
 • 8. Causes / factors delsCauses / factors dels descobrimentsdescobriments • Factors ideològics: o Esperit aventurer: • Marco Polo s. XIII o Els seus relats van fer conèixer terres llunaynes o Afany d’enriquiment • Burgesia • Monarquies o Esperit de croada • Cristianització
 • 9. Causes / factors delsCauses / factors dels descobrimentsdescobriments • Factors científics: o Desenvolupament de la cartografia: • Portolans o Cartes marítimes de la costa amb els seus ports, distàncies, accidents geogràfics i perills de navegació • Cartes nàutiques o Aigües navegables, terres adjuntes i corrents marins
 • 10. Causes / factors delsCauses / factors dels descobrimentsdescobriments • Factors científics: o Estudis geogràfics més precisos o Instruments: • Brúixola • Astrolabi: o Ús de les estrelles i la trigonometria per orientar-se
 • 11. Causes / factors delsCauses / factors dels descobrimentsdescobriments • Factors tècnics: o Millora dels vaixells • Caravel·la: o Més veloç, càrrega (hores autonomia), canons defensa, alçada i força i tripulació • Nau: o Caravel·la més gran, sorgida a posterioritat. PintaNiña Nau Santa maria
 • 12. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Causes / antecedents: o Volien trobar noves rutes amb orient: Seda i espècies o Augment del comerç, augment ús moneda, manca or i plata. o Primeres incursions costes nord- africanes (Fez) o Constantinoble 1453 • Mediterrani bloquejat, noves rutes o Infant (germà del rei) aventurer. • Enric el navegant: o Escola de Sagres.
 • 13. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Fets: o 1418 Arxipèlag Madeira • Joao Gonçalves i Tristan Vaz • 1425 Colonització o 1431 Açores • Ja eren conegudes pels carteginesos • Gonçalo Velho Cabral • Flamingas
 • 14. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Fets: o 1460 Illes Cap verd • Interès estratègic • Futura escala comerç esclaus o 1460 Golf de Guinea • Des d’aquí van arribar al Sudan: o Esclaus, or, ivori i sucre
 • 15. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Fets: o 1488 Cap de Bona Esperança: • Expedició de Bartolomé Dias • Els permetia arribar a l’Índia creuant l’índic • L’expedició retorna per por i esgotament • En tornar, Dias es troba Colon a la Cort portuguesa
 • 16. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Fets: o 1498 Índia (Calicut): • Expedició de Vasco de Gama • Primera expedició en arribar d’Europa a l’Índia per l´Índic • Segon viatge amb 20 vaixells de guerra: o S’instal·len a Moçambic • Tercer viatge Vasco de Gama nomenat Virrei de l’Índia
 • 17. Exploracions Portugueses s. XVExploracions Portugueses s. XV • Conseqüències: o Nova ruta cap a l’índia: • Comerç seda i espècies • Evitava territoris turcs • 1er contacte directe regne europeu amb l’Índia o Establiment de colònies a la costa africana • No per conquesta: factories comercials o Punts estratègics del comerç d’esclaus segle XVI o Portugal esdevé potència comercial mundial
 • 18. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Causes / Antecedents: o Necessitat de trobar nova ruta a l’Índia o Política iniciada de conquestes del Nord d’Àfrica (Melilla, Orà...) o Tractat d’Alcaçovas 1480: • Reconeixement del domini de Castella sobre les Canàries i Portugal sobre les illes Cap Verd, Açores i Madeira. • Posava pau entre regnes després de la guerra civil castellana i el conflicte de successió Tractat d’Alcaçovas “no (...) molestaran (...) a los dichos señores rey y príncipe de Portugal ni a los reyes que por el tiempo fueren de Portugal ni sus reinos, la posesión (...) de Guinea, con sus minas de oro (...), islas de la Madeira , (...) y todas las islas de los Azores e Islas de las Flores e (...) Islas de Cabo Verde y todas las islas que ahora están descubiertas y cualesquier otras islas que se encontrasen, de las Islas de la Canaria hasta Guinea. Porque todo lo que sea hallado (...) por debajo de las Canarias (1), quede a los dichos rey y príncipe de Portugal y a sus reinos, quitando solamente las islas de Canaria, (...) Lanzarote, La Palma , Fuerteventura, La Gomera , el Hierro, la Graciosa , la Gran Canaria , Tenerife y todas las otras Islas de Canaria ganadas e por ganar, las cuales quedan a los reinos de Castilla y León...
 • 19. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Capitulacions de Santa Fe – Abril 1492 • Document signat pels Reis Catòlics i Colom • Reconeix el títol d’almirall, virrei i governador a Colom, de totes els terres que descobreixi, més un delme dels beneficis que es poguessin obtenir • Mitjans particulars
 • 20. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Primer Viatge – 1492: o Sortida: Palos 3 Agost o Mitjans: • Nau Santa Maria • Caravel·les Niña i Pinta • 105 homes (20 industrials) o Propòsit: • Arribar a l’Índia per l’oest
 • 21. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Ruta: • Canàries • Guanahaní (12 Octubre, actuals Bahames, que va anomenar San Salvador) • Cuba (anomenada Joana) • Haití (anomenada Hispaniola) • Enfonsament de la Santa Maria o Es van quedar 39 homes, de les restes de la nau, se’n va fer el fort Natividad, primer assentament castellà a Amèrica • Lisboa • Palos • Barcelona (Abril 1493): o Concessió d’escut d’armes o Trobada amb els Reis i 6 indis o Concessió segon viatge
 • 22. Activitat!Activitat! TelenotíciesTelenotícies de la descoberta delde la descoberta del nou mónnou món Grup natural Pàgina 11 del dossier
 • 23. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Segon Viatge – 1493: o Sortida: Cadis (Barcelona?) (setembre) o Mitjans: • 15 vaixells • 1500 homes (Participació estat) o Propòsit: • Explorar, colonitzar i cristianitzar
 • 24. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Segon Viatge: o Ruta: • Guadalupe (4 nov 1493, Antilles Carib) • Haití (Hispaniola) o Natividad tots morts o Factories comercials • Cuba i Jamaica (exploracions) • Cadis (11 juny 1496 o Caravel·la Índia, primera construïda al nou món)
 • 25. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Tractat de Tordesillas (1494): • Acord entre Portugal i Castella per repartir-se les terres descobertes i per descobrir. Meridià fixat a 370 llegües a l’oest de les illes Cap Verd. A l’oest del meridià, territoris per Castella, a l’est, per Portugal. Tractat de Tordesillas " Que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo Ártico al polo Antártico, que es de norte a sur, (...) a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde para la parte de poniente, (...). Y que todo lo que hasta aquí tenga hallado y descubierto y de aquí adelante se hallase (..) por el dicho señor rey de Portugal y por sus navíos, así islas como tierra firme, desde la dicha raya arriba, (...) yendo por la dicha parte de levante, (...), que esto sea y quede y pertenezca al dicho señor rey de Portugal y a sus sucesores para siempre jamás. Y que todo lo otro, así islas como tierra firme, halladas y por hallar, descubiertas y por descubrir, que son o fueren halladas por los dichos señores rey y reina de Castilla y de Aragón, etc., y por sus navíos, desde la dicha raya, (...), para el poniente (...), que todo sea y quede y pertenezca a los dichos señores rey y reina de Castilla y de León, etc., y a sus sucesores para siempre jamás. Adaptació per a la comprensió
 • 26. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Tractat de Tordesillas: o Tractat de Saragossa: • Carles V 1529
 • 27. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Tercer Viatge – 1498: o Sortida: Sanlúcar de Barrameda (maig) o Mitjans: • 8 vaixells • 226 homes (Bartolomé de las Casas) o Propòsit: • Explorar més territoris, colonitzar i cristianitzar
 • 28. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Tercer Viatge : o Ruta: • Cap Verd • Trinitat (31 juliol) (davant actual Guayana) • Riu Orinoco o Costa del continent (Veneçuela/Brasil) • Hispaniola o Colons decebuts
 • 29. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Quart Viatge – 1502: o Sortida: Cadis o Mitjans: • 2 caravel·les i 2 naus • 139 homes • Propòsit: o Explorar més territoris o Els reis havien trencat les capitulacions de Santa Fe, fet que permetia altres exploracions
 • 30. Exploracions castellanes s. XVExploracions castellanes s. XV • Fets: o Quart Viatge: o Ruta: • Hispaniola • Actual costa Hondures (centre-Amèrica) o Indígenes li revelen existència propera de l’oceà pacífic, però no en va fer cas. • Jamaica: o Enfonsament i rescat per gent de la Hispaniola • Sanlúcar de Barrameda 1504
 • 31. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Culturals: o El nom: Amèrica • Américo Vespuccio o Sembla ser que a partir d’informació poc veraç, es va datar la seva arribada com anterior a Colom a l’Orinoco. Américo i Colom “pretender tácitamente aplicar a su viaje y a sí mismo el descubrimiento de la tierra firme, usurpando al almirante Cristóbal Colón lo que tan justamente se le debía (...) El nuevo continente debería haber sido llamado Columba, y no como es injustamente llamado, América” Bartolomé de las Casas
 • 32. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Culturals: o Nous productes cap Europa: • Patata, Cacau, Tomàquet, sucre, etc... o Assimilació de la civilització europea al nou món: • Llengua, religió, art, pensament, etc...
 • 33. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Demogràfiques: o Davallada població indígena: • Noves malalties • Guerres per conquesta / enfrontaments • Per sobreexplotació dels conqueridors o Noves barreges ètniques: • Mestissos: Fills de mare indígena i de pare europeu. o Eximits de las encomiendas o Arribada de població europea Criolls: fills d’espanyols que han nascut al nou món
 • 34. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Econòmiques: o Arribada Europa de gran quantitat de metalls preciosos: • Major circulació de moneda o Espanya i Portugal noves potències econòmiques o Decadència del comerç pel Mediterrani cap a Orient: • Noves rutes: o Seda (Mol·luques – Lisboa) o Metalls (Perú - Cadis) o Esclaus (Àfrica – Antilles i Brasil)
 • 35. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Econòmiques: o ENCOMIENDAS: • Sistema d’explotació inventat per la Corona espanyola per tal d’evitar abusos senyorials als indígenes i explotar els nous territoris. L’encomendero, (un colon), delegat per la Corona, rebia un grup de terres i d’indígenes que havien de treballar la terra per a ell. A canvi, ell els donava un “sou” i instrucció religiosa. Normalment hi havia un Cacic, indígena a càrrec i confiança de l’encomendero.
 • 36. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Econòmiques: o Mita: • Sistema d’explotació de mines en el que els indígenes estaven obligats, per sorteig, a treballar-hi durant un període de temps. Salari escàs i sobreeplotació. o Casa de contractació de les índies occidentals: • Ubicada a Sevilla. Registre de permisos i moviment comercial amb Amèrica. • Hisenda reial
 • 37. Conseqüències dels descobrimentsConseqüències dels descobriments • Científico-tècniques: o Millora comunicacions: • Correu oceànic o Perfeccionament de la navegació: • Millora cartografia • Estudis de les corrents marítimes
 • 38. La conquestaLa conquesta • Característiques: • Punts de partida: o Hispaniola (Haití) o Joana (Cuba) o Jamaica • Mitjans: o Tècnics • Armament de foc mai vist pels indígenes: o Mortífer o Por i pànic • Animals mai vistos: o Cavalls o Humans • Nobles frustrats o amb esperit aventurer o lucre
 • 39. La conquestaLa conquesta • Imperi Asteca: o Etapa: 1519-21 o Figures principals: • Hernan Cortés i Pedro de Alvarado o Exèrcit: +700 homes o Estratègia: • Aliances amb enemics dels asteques o Líder rival: • Moctezuma o Conseqüències: • Conquesta de tota Amèrica central
 • 40. La conquestaLa conquesta • Imperi Inca: o Etapa: 1526(1er) i 31 a 34 (2n) o Figures principals: • Fco. Pizarro i Diego Almagro o Exèrcit: +180 homes o Estratègia: • Aprofiten una guerra civil entre Atahualpa i Huàscar o Líder rival: • Atahualpa o Conseqüències: • Mines del territori • Creació de Lima, capital del Virregnat del Perú
 • 41. Activitat!Activitat! Cacera del tresorCacera del tresor La Primera volta al mónLa Primera volta al món Activitat en parelles (1a part) Activitat individual (2a part/gran pregunta) Pàgina 18 dossier