SlideShare a Scribd company logo
PAGSULAT NG
PAGSULAT NG
SALIKSIK SA WIKA
SALIKSIK SA WIKA
AT KULTURANG
AT KULTURANG
PILIPINO
PILIPINO
Aralin 16
ABOT-TANAW
ABOT-TANAW
Matapos ang aralin, inaasahang maisagawa ng
mga mag-aaral ang sumusunod:
naipaliliwanag ang mga hakbang at prinsipyo sa pagsulat ng saliksik;
natatalakay ang mga paraan sa pagbuo ng mga bahagi ng saliksik;
natitiyak ang kaangkupan ng tono atestilo sa binubuong saliksik; at
nailalahad ang mga pamamaraan sa pagkilala sa sanggunian.
PAGSULAT NG SALIKSIK: ANG
PAGSULAT NG SALIKSIK: ANG
SIMULA NG BAGONG HAMON
SIMULA NG BAGONG HAMON
Ang proseso ng pananaliksik ay hindi ganap na kompleto kung wala ang
sulating tumatalakay sa kinasapitan at pagsusuri. Samakatuwid, ang lahat
ng dinaanang proseso sa pananaliksik ay maituturing na preliminaryong
hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng saliksik sa pamamagitan ng
pagsulat nito.
MGA HAKBANG AT PRINSIPYO SA
MGA HAKBANG AT PRINSIPYO SA
PAGSULAT NG SALIKSIK
PAGSULAT NG SALIKSIK
1. Pre-writing
tumutukoy ang yugtong ito
sa lahat ng paghahanda
bago ang aktuwal na
pagsulat.
2. Composing
ito ang yugtong aktuwal na
pagsulat ng pananaliksik.
Mabisang teknik sa yugtong
ito ang free witing.
3. Rewriting
ito ang yugtong tinatasa at
nirerepaso ng mananaliksik
ang sulatin sa
pamamagitan ng pagtitiyak
sa kaisahan ng mga ideya
at pahayag.
Ayon kay Neuman (2012), wala mang perpekto at iisang paraan ng pagsulat, may
mga hakbang na matutukoy sa mabisang pagsasagawa nito. Ito ang sumusunod:
Nagbigay rin si Denscombe (2003) ng mga bagay na mahalagang isaalang-alang sa
pagbuo ng saliksik. Ayon sa kaniya, kailangang tiyiakin ng isang mananaliksik na
ang sulatin ay nakatutugon sa sumusunod:
1. Inaasahan ng mambabasa - Mahalagang alam ng mananaliksik
kung para kanino ang kaniyang sinusulat.
2. Itinatakdang kumbensiyon - Nararapat na matiyak ng
mananaliksik ang kumbensiyong itinatakda sa ginagawang
sulating sapagkat may epekto ito sa estilo ng presentasyon.
IBA'T-IBANG
IBA'T-IBANG
BAHAGI NG
BAHAGI NG
SALIKSIK
SALIKSIK
INTRODUKSIYON KATAWAN KONKLUSIYON
PAGKILALA SA
PAGKILALA SA
SANGGUNIAN
SANGGUNIAN
Ang hindi pagtukoy sa mga sinangguniang libro, artikulo, at iba ay malinaw na
anyo ng plagiarism na lumalabag sa pagiging matapat ng isang mananaliksik.
Ang mga estilong MLA, APA, at CMS-Turabian ang mga nangungunang paraan ng
dokumentasyon sa mga pananaliksik sa larangan ng agham panlipunan, panitikan,
at sining (Evaco et al. 2011).
A. ESTILONG MLA
A. ESTILONG MLA (MODERN
(MODERN
LANGUAGE ASSOCIATION)
LANGUAGE ASSOCIATION)
Halimbawa Halimbawa
Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa
Pilipinas ang pinakakomplikado kung
ikukumpara sa mga nabuong palisi sa
Malaysia at Indonesia (Constantino 127).
Constantino, Pamela C. Pagpaplanong
Pangwika Tungo sa Modernisasyon:
Karanasan ng Malaysia, Indonesia at
Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng
Wikang Filipino, 1991. Print.
ito ang pinakapopular na estilo ng dokumentasyon sa larangan ng malayang sining
B. ESTILONG APA (AMERICAN
B. ESTILONG APA (AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)
PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)
Halimbawa Halimbawa
Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa
Pilipinas ang pinakakomplikado kung
ikukumpara sa mga nabuong palisi sa
Malaysia at Indonesia (Constantino, 1991)..
Constantino, P.C. (1991).
Pagpaplanong Pangwika Tungo sa
Modernisasyon: Karanasan ng
Malaysia, Indonesia at Pilipinas.
Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang
Filipino.
ito ang pinakaginagamit na paraan ng dokumentasyon sa larangan ng agham panlipunan
C. ESTILONG CMS (CHICAGO
C. ESTILONG CMS (CHICAGO
MANUAL STYLE ) AT
MANUAL STYLE ) AT
ESTILONG TURABIAN
ESTILONG TURABIAN
ito ang pinakamatandang nangungunang pamantayan ng
dokumentasyon sa unang inilabas ng University of Chicago
Press. Dalawa ang batayang pormat ng dokumentasyon sa
estilong CMS-Turabian:
1. Tala-bibliograpiya
Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang
pinakakomplikado kung ikokompara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at
Indonesia. ⁴
⁴Pamela C. Constantino, Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon:
Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas (Lungsod Quezon: Sentro ng
Wikang Filipino, 1991), 127.
Bibliograpiya:
Constantino, Pamela C. Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon:
Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng
Wikang Filipino,1991.
2. Parentetikal-talasanggunian:
Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado
kung ikokompara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia
(Constantino 1991, 127).
Talasanggunian:
Constantino, Pamela C. 1991. Pagpaplanong Pangwika Tungo sa
Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod
Quezon: Sentro ng Wikang Filipino.
THANK YOU!
THANK YOU!

More Related Content

Similar to PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point

Akademikong Pagsulat
Akademikong PagsulatAkademikong Pagsulat
Akademikong Pagsulat
Miguel Dolores
 
Bibliograpiya
BibliograpiyaBibliograpiya
Bibliograpiya
Thomson Leopoldo
 
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Reggie Cruz
 
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docxHEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
POlarteES
 
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docxDLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
JoyDel1
 
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
AJHSSR Journal
 
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
DindoArambalaOjeda
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Eliezeralan11
 
Filipino Curriculum Framework.pptx
Filipino Curriculum Framework.pptxFilipino Curriculum Framework.pptx
Filipino Curriculum Framework.pptx
ChristineJaneOrcullo
 
SHS APPLIED Filipino Akademik CG
SHS APPLIED Filipino Akademik CGSHS APPLIED Filipino Akademik CG
SHS APPLIED Filipino Akademik CG
Iza Mari
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Reggie Cruz
 
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptxLARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
EbenezerfelicianoSuc
 
Presentation (4).pdf
Presentation (4).pdfPresentation (4).pdf
Presentation (4).pdf
GenesisYdel
 
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
HannahruthBernalesPa
 
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
KarinaDelaCruz36
 
Filipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guide
Walter Colega
 
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
HannahruthBernalesPa
 
Afl606 pasakalye
Afl606 pasakalyeAfl606 pasakalye
Afl606 pasakalye
Randy Nobleza
 

Similar to PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point (20)

Akademikong Pagsulat
Akademikong PagsulatAkademikong Pagsulat
Akademikong Pagsulat
 
Bibliograpiya
BibliograpiyaBibliograpiya
Bibliograpiya
 
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
 
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docxHEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
 
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docxDLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
 
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Pananaliksik2
Pananaliksik2Pananaliksik2
Pananaliksik2
 
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
 
Filipino Curriculum Framework.pptx
Filipino Curriculum Framework.pptxFilipino Curriculum Framework.pptx
Filipino Curriculum Framework.pptx
 
SHS APPLIED Filipino Akademik CG
SHS APPLIED Filipino Akademik CGSHS APPLIED Filipino Akademik CG
SHS APPLIED Filipino Akademik CG
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
 
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptxLARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
LARANG AKADEMIK ABSTRAK.pptx
 
Presentation (4).pdf
Presentation (4).pdfPresentation (4).pdf
Presentation (4).pdf
 
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya-final.pptx
 
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
631925159-KAHALAGAHAN-at-KABULUHAN-ng-PANANALIKSIK-sa-WIKA-at-pptx.pptx
 
Filipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guide
 
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptxPPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
PPT for CO2_Bibliograpiya.pptx
 
Afl606 pasakalye
Afl606 pasakalyeAfl606 pasakalye
Afl606 pasakalye
 

More from YollySamontezaCargad

564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
YollySamontezaCargad
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
YollySamontezaCargad
 
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentationFIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
YollySamontezaCargad
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
YollySamontezaCargad
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
YollySamontezaCargad
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
YollySamontezaCargad
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
YollySamontezaCargad
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
YollySamontezaCargad
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
YollySamontezaCargad
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
YollySamontezaCargad
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
YollySamontezaCargad
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
YollySamontezaCargad
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
YollySamontezaCargad
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
YollySamontezaCargad
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
YollySamontezaCargad
 

More from YollySamontezaCargad (20)

564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
 
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentationFIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 

PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point

 • 1. PAGSULAT NG PAGSULAT NG SALIKSIK SA WIKA SALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG AT KULTURANG PILIPINO PILIPINO Aralin 16
 • 2. ABOT-TANAW ABOT-TANAW Matapos ang aralin, inaasahang maisagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod: naipaliliwanag ang mga hakbang at prinsipyo sa pagsulat ng saliksik; natatalakay ang mga paraan sa pagbuo ng mga bahagi ng saliksik; natitiyak ang kaangkupan ng tono atestilo sa binubuong saliksik; at nailalahad ang mga pamamaraan sa pagkilala sa sanggunian.
 • 3. PAGSULAT NG SALIKSIK: ANG PAGSULAT NG SALIKSIK: ANG SIMULA NG BAGONG HAMON SIMULA NG BAGONG HAMON Ang proseso ng pananaliksik ay hindi ganap na kompleto kung wala ang sulating tumatalakay sa kinasapitan at pagsusuri. Samakatuwid, ang lahat ng dinaanang proseso sa pananaliksik ay maituturing na preliminaryong hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng saliksik sa pamamagitan ng pagsulat nito.
 • 4. MGA HAKBANG AT PRINSIPYO SA MGA HAKBANG AT PRINSIPYO SA PAGSULAT NG SALIKSIK PAGSULAT NG SALIKSIK 1. Pre-writing tumutukoy ang yugtong ito sa lahat ng paghahanda bago ang aktuwal na pagsulat. 2. Composing ito ang yugtong aktuwal na pagsulat ng pananaliksik. Mabisang teknik sa yugtong ito ang free witing. 3. Rewriting ito ang yugtong tinatasa at nirerepaso ng mananaliksik ang sulatin sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kaisahan ng mga ideya at pahayag. Ayon kay Neuman (2012), wala mang perpekto at iisang paraan ng pagsulat, may mga hakbang na matutukoy sa mabisang pagsasagawa nito. Ito ang sumusunod:
 • 5. Nagbigay rin si Denscombe (2003) ng mga bagay na mahalagang isaalang-alang sa pagbuo ng saliksik. Ayon sa kaniya, kailangang tiyiakin ng isang mananaliksik na ang sulatin ay nakatutugon sa sumusunod: 1. Inaasahan ng mambabasa - Mahalagang alam ng mananaliksik kung para kanino ang kaniyang sinusulat. 2. Itinatakdang kumbensiyon - Nararapat na matiyak ng mananaliksik ang kumbensiyong itinatakda sa ginagawang sulating sapagkat may epekto ito sa estilo ng presentasyon.
 • 7. PAGKILALA SA PAGKILALA SA SANGGUNIAN SANGGUNIAN Ang hindi pagtukoy sa mga sinangguniang libro, artikulo, at iba ay malinaw na anyo ng plagiarism na lumalabag sa pagiging matapat ng isang mananaliksik. Ang mga estilong MLA, APA, at CMS-Turabian ang mga nangungunang paraan ng dokumentasyon sa mga pananaliksik sa larangan ng agham panlipunan, panitikan, at sining (Evaco et al. 2011).
 • 8. A. ESTILONG MLA A. ESTILONG MLA (MODERN (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION) LANGUAGE ASSOCIATION) Halimbawa Halimbawa Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia (Constantino 127). Constantino, Pamela C. Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino, 1991. Print. ito ang pinakapopular na estilo ng dokumentasyon sa larangan ng malayang sining
 • 9. B. ESTILONG APA (AMERICAN B. ESTILONG APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) Halimbawa Halimbawa Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia (Constantino, 1991).. Constantino, P.C. (1991). Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino. ito ang pinakaginagamit na paraan ng dokumentasyon sa larangan ng agham panlipunan
 • 10. C. ESTILONG CMS (CHICAGO C. ESTILONG CMS (CHICAGO MANUAL STYLE ) AT MANUAL STYLE ) AT ESTILONG TURABIAN ESTILONG TURABIAN ito ang pinakamatandang nangungunang pamantayan ng dokumentasyon sa unang inilabas ng University of Chicago Press. Dalawa ang batayang pormat ng dokumentasyon sa estilong CMS-Turabian:
 • 11. 1. Tala-bibliograpiya Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikokompara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia. ⁴ ⁴Pamela C. Constantino, Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas (Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino, 1991), 127. Bibliograpiya: Constantino, Pamela C. Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino,1991.
 • 12. 2. Parentetikal-talasanggunian: Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikokompara sa mga nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia (Constantino 1991, 127). Talasanggunian: Constantino, Pamela C. 1991. Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino.