SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
PAGLALAPAT-SURI SA MGA PILING SANAYSAY NINA, JOSE
RIZAL, ANDRES BONIFACIO, CELIETO E. TOLENTINO, EMILIO
JACINTO, AT DIONISIO S. SALAZAR; ISANG PAG-AARAL SA MGA
AKDA SA ILALIM NG HISTORIKAL NA ASPEKTO.
ISANG PANANALIKSIK NA INIHAHANDOG SA DALUBGURONG SI BINI-BINING LOIDA C
ARAIG NUEVO
MYERMBRO;
YDEL GENESIS M.
BELLEN, CHUCKIE M.
ALINEA, ASHLEE SHAINE M.
AGONIA, JUSTINE G.
PLATA SAM ANDREW G.
MGA TIYAK NA LAYUNIN
1. Masuri Ang Mga Piling Sanaysay na likha ng ilan sa mga tanyag na manunulat ng ating bansa, Una ay si Rizal, Bonifacio,
Tolentino, Jacinto at Salazar.
2. Matukoy ang Konteksto At Konsepto Ng Mga napiling Sanaysay At
3. Mailapat Ang Mga Bahagi Sa Historikal Na Aspekto.
PANGKALAHATANG LAYUNIN
Sa Pag-aaral na ito ang mga mananaliksik may layuning masuri ang mga piling
sanaysay nina Rizal, Bonifacio,Tolentino, Jacinto at Salazar Upang matukoy ang
mga Konteksto At Konsepto ng mga piling sanaysay at mailapat ang bawat
bahagi nito sa historikal na aspekto.
PANIMULA
 Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na tinatalakay ang Isang pangyayari Upang maibigay o mailahad ang kaukulang
paliwanag sa ikalilinaw ng paksang pinag-uusapan, Sanaysay ang tawag sa isang sulatin na naglalayong mag pahayag,
mag paliwanag, at mag-salaysay ng mga pananaw o kaalaman.Ang sanaysay ay naiiba sa ibang uri ng sulating
pampanitikan sapagkat ito ay nakatuon sa iisang paksa o diwa lamang.Ang kabuuan ng sulatin gaano man kahaba, ay
parehas o iisang paksa parin ang tinataglay nito. Ang sanaysay na ang tawag sa Ingles ay “Essay” Ay
mayroon ding sistematikong paraan ng pagpapahayag ng mga pananaw o kaalaman. Ang Isang
sanaysay ay nagtataglay ng tatlong bahagi kung saan ang tatlong iyon ay, Simula, Katawan, at wakas
na paraan upang mas maging mabisa ang mo ng damdamin sumulat. Ang mga akdang ito ay maaring
mas maikli o mahaba. May dalawang uri pagsulat ng sanaysay, Ang pormal na sanaysay at Di pormal
na sanaysay. Ang pormal na sanaysay ay uri ng sanaysay na nabubuo sa tulong ng isinagawang
pananaliksik ng manunulat. Ang pananaliksik ay ginagawa Upang lalong mabigyan ng bigat o lalim ang
talakay para sa lalong ikagaganda ng sanaysay. Habang ang di pormal na sanaysay naman ay
paglalahad na di nangangailangan ng kaakibat na pananaliksik bago mailahad ang kaisipang nabuo. Ito
ay uri ng paglalahad na animo’y nakikipag usap lamang, simple ang pananalitang ginagamit na maaring
singitan ng mga balbal na pananalita. Mapagtawa minsan ang paglalahad ngunit tulad ng normal na
sanaysay ito ay may diwang ipinahahayag. Umiiral din Dito ang sariling talino ng manunulat sa buong
sanaysay.
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
 Mahalaga ang pag-aaral na ito upang makapag bigay ng dagdag na alam o impormasyon patungkol sa uri ng
sanasay, parte at ang proseso ng pag buo nito.
 Ang pananaliksik na ito ay mag sisilbing gabay at makakatulong sa mga sumusunod
 Ang pagsusuri ng sanaysay ay makatutulong sa mga Mag-aaral upang mag karoon sila ng malawak na kaalaman
ukol sa nilalaman ng isang sanaysay. Nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas malawak na pagtingin hingil sa
kanilang binabasang akda ng mga mananalaysay upang sa gayon mas maging epektibo ang pagbabasa.
 Sa mga guro sapagkat maaari silang makalikom ng mga dagdag na kaalaman na magsisilbing materyal na
maaaring maging isang kasangkapan upang maging dagdag gabay panturo upang maging isang karagdagang
kaalaman patungkol sa nilalaman ng isang sanaysay na maipa-aalam sa mga mag-aaral. Makatutulong din ito upang
maipabatid nila sa mga mag-aaral ang tamang pagbuo ng isang sanaysay.
 Ang pag-aaral na ito ay magsisilbing instrumento o kagamitan sa mga Mananaliksik upang mas lalong mapalawak
ang kanilang kaalaman at malinang ang kaisipan ukol sa pag gawa ng isang maayos na sanaysay. Malalaman ng
mga mananaliksik ang mensahe sa bawat sanaysay na kanilang sasaliksikin.
 Ang pag-aaral na ito ay maari ding maging silbing tulong at mapagkukunang impormasyon ng mga Mambabasa
upang mas magkaroon sila ng dagdag na kaalaman o karunongan patungkol sa uri ng panitikan ng kanilang nabasa
o babasahin pa lamang.
SAKLAW AT DELIMITASYON
 Magkakaroon ng Isang masusing pag-susuri ng mga itinakdang sanaysay na ukol sa ilalim ng historikal na aspekto.
Ang mga akdang ito ay padadaanin sa isang marubdubang pag susuri na ilalapat sa historikal na aspekto. Bumuo ng
makabagong konstruksyon ng interpretasyon patungkol sa mga pag-aanalisa at at Ebalwasyon sa mga napiling akda.

 Saklaw ng pananaliksik na ito ang mga napiling sanaysay na may kinalaman sa nakaraan na kung saan ay pasok sa
historikal na aspekto.
KATUTURAN NG MGA KATAGANG GINAMIT
 Akdang pampanitikan – Ito ay nakatutok o tumutukoysa paraang pag-hahayag ng kaisipan, damdamin,diwa at kultura ng isang tao. Ito ay maaring
nakapaloob sa anyo ng isang maikling kwento,Tula,At Panghuling nakahihigitsa lahat, ay ang sanaysay, Kung saan dito pinaka inaalayan o nag
pupukos ang pag-aaral na ito.
 Pagsusuring pampanitikan – Ito ay Isang masidhing paghihimay-himayat pag-susuri sa mga akdang pampanitikan.Layunin nito na maipakita o
mailathala ang kaisipan at natatangingpananaw ng manunulat.Gayun nadin ang mananaliksik ay maaring makapag-bigayo mag alay ng kanilang
interpretasyon ukol sa akda.
 Sanaysay – Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan,Ito ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro,
damdamin at opinyon ng manunulat.Ito ang uri ng akdang pampanitikan na kung saan pinagpupukosang suriin sa pananaliksik na ito.
 Ang dapat mabatid ng mga tagalog niAndresBonifacio itong katagalugan,na pinamamahalaannoong unang panahon ng ating tunay na mga
kababayan,noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhaysa lubos na kasaganaan at kaginhawaaan.
 Ang liwanag at dilim ni Emilio Jacinto ay nagpapakita ng katotohanang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol.Ipinakikita nito na madali
tayong naakit sa kanilang layunin at tunay tayong nahumalingna nararapatigalang ang kanilang kapangyarihan bilang mananakop.
 Ang Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto ay nagsilbing gabay ng mga bagong miyembrong organisasyon,na naglatag ng mga tuntunin at prinsipyo
ng grupo.
 Ang Kabayanihan Noon At NgayonAy Nag papakita na ang tunay na Kabayanihan ay walang pinipiling panahon.Ang damdamin ito’y Sumisimbolo..
Lalo na kung kinakailangan upang mas mapabuti ang nakararami lalong lalo na ang bayang kinikilala at tinubuan bilang isang lugar kung saan ka nag
mula at nag simulang umusbong at sumibol kasabay ng pagkakaron ng mga kakayahan.
 Ang Panlahat Ng Panahon Si Bonifacio ay isang patunay at nag sasabing gawing landas at kulay ang kahirapan sa pagkakamit ng mga tunguhin at
tagumpay,mga bagay mag dadala ng karangalan sa sarili bayan at pinagmulan na maaring maging isang kadakilaang taglagy ang kaganapangmaging
isang matagumpay bilang isang tao, mamamayan,at maging isang kasangkapan upang ang landas din ng iba at malinawan.
SINTESIS
 Ayon sa mga nabanggit na kaugnay na literatura at pag-aaral, ang sanaysay at akdang pampanitikan ay umiikot din
base sa karanasan, damdamin at maging hangarin ng isang manunulat. Kung saan walang pagkakalayo ang kanilang
mga pananaw natutunan at tinuran sa ginawang pananaliksik o pag aaral patungkol sa akdang pampanitikan,
gayundin ang nasabing sanaysay. Masasabi din na ang sanaysay ay naka base din sa pananaw, natutunan at karanasan
ng manunulat.
DISENYO NG PANANALIKSIK
 Ang pag-aaral na ito ay gumagamitng diskriptibong pamamaraan na nag lalahad ng katuturan ng isang bagay na batay sa
kahulugan nito.Ginamit ng mga mananaliksik ang ganitong pamamaraan ng pananaliksik upang maipabatid nila sa kanilang
mga mambabasa ang pag aaral ukol sa mga uri ng sanaysay na may aspektong historikal.Kaugnay rin nito magiging madali
at malinaw ang ang pananaliksik na isasagawa kung ganitong uri ng istratihiya ang gagamitin sapagkat isa sa layunin ng
pamamaraang ito ay makapagbigay ng impormasyon sa mga mambabasa.Ang mga mananaliksik ay dumaan sa ilang
proseso ng pag sasagawa ng nasabing pananaliksik.Magbasa at maghanap ng mga historikal na sanaysay at suriing mabuti
ang ilang mga pangyayari na nag lalaman ng aspektong historikal.Ito ay ginawa upang mabigayang linaw ang mga
impormasyon na kailangan sa pag aaral.
METODOLOHIYA
 Sa bahaging ito nakapaloob ang mahahalagang impormasyon patungkol sa pagkakabuo ng plano at
disenyo ng pananaliksik pati narin ang paraan ng pag sasagawa nito.Tatalakayin nito ang mga hakbang ng
pangangalap ng impormasyon o datos na makatutulong sa pagkuha ng sagot sa mga katanungan ng
mananaliksik.
PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK
 Ang mga pamamaraan na ginawa ng mga naatasang manaliksik ng mga sanaysay na nagtataglay ng
historikal na aspekto ay,pag obserba sa bawat sanaysay,pag susuri at pagtukoy sa pamamagitan ng pag
babasa sa bawat taludtod na mayroon ang mga sanaysay na napili upang matukoy kung ang bawat
sanaysay ba na ito ay may bahagi o ambag sa kasaysayan,ang bawat sanaysay ay ilalapat-suri sa ilalim ng
historikal na aspekto.
INSTRUMENTONG GINAMIT
 Ang mga gagamiting instrumento sa pagkuha ng mga datos na kakailanganin para sa gagawing pag
sasakatuparan sa pag-susuri o pag-aaral ay ang pitong sanaysay,Ang mga ito ay susuriin sa pamamagitan
ng paraang pag basa sa mga sumusunod na sanaysay;

 Panlahat Ng Panahon Si Bonifacio,sanaysay na isinulat ni Dionisio S. Salazar.
 Ang dapat mabatid ng mgaTagalog,sanaysay na isinulat ni Andres Bonifacio.
 Ang liwanag at dilim,sanaysay na isinulat ni Emilio Jacinto.
 Ang kartilya ng katipunan,sanaysay na isinulat ni Emilio Jacinto.
 Kabayanihan NoonAt Ngayon,sanaysat na isinulat ni Celieto E.Tolentino.
 Pag-Ibig SaTinubuang Lupa,sanaysay na isinulat ni Jose P. Rizal.
PARAAN NG PAGKUHA NG DATOS
 Ang mga pangangalap na isasakatuparan upang makuha ang mga kinakailangang datos ay magiging
makabuluhan kung ang lahat ng ito ay aalayan at pag kukunan ng sapat na pagpapahalaga sa bawat
impormasyon na makakalap sa mga ito.
 Tiyak na magiging masusi at mapanuri ang gagawing pangangalap sa mga datos na makukuha,ang lahat
ng ito ay pag sasama-samahin at matiyagang uunawain ang bawat nilalaman ng pitong sanaysay na aming
napili.
 Gagamitin ang mga napiling sanaysay at ito ay masuri at may sinseridad na babasahin upang maalayan ng
sapat na interpretasyon ang lahat ng mga datos na makakalap ng mga mananaliksik.
REKOMENDASYON
 Magkaroon ng ibang pag-aaral na kaugnay sa nasabing pananaliksik patungkol sa ibat-
ibang uri ng sanaysay na may aspektog historikal.
 Makapagsuri ng iba pang sanaysay na naglalaman ng historikal na pangyayari patungkol
sa ibat-ibang mga manunulat ng sanaysay, kasaysayan ng pilipinas pati narin sa ating
makasaysayang mga bayani.
 Magkaroon ng pagdaragdag sa mga nabuong sanaysay ng mga kilalang manunulat sa
ating bansa na nag lalaman ng mga makasaysayan o historikal na pangayayari.
KONKLUSYON
 Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa ibat-ibang uri ng sanaysay na may aspektong
historikal. Ito ang magiging daan para sa mga mag-aaral,mga guro at mga mananaliksik
upang nang sa ganoon ay mapabilis at mapaganda ang pag-aaral o pangangalap nila ng
impormasyon patungkol sa mga historikal na sanaysay, pati na rin sa kasaysayan ng
ating bansa at mga sikat na manunulat ng sanaysay. Makapaglinang sa bawat
mambabasa at sa bawat pilipino ang kahalagahan ng pag aaral ng ibat-ibang sanaysay.
Masusing tanawin ng bawat mambabasa ang kahalagahan at mga nilalaman ng isang
sanaysay. Maipakita ang galing ng ibat ibang manunulat ng sanaysay. Pagtutulungan at
pagkakaisa ang dapat nating tunguhin upang maisagawa ito. Makapagbigay linaw sa ibat-
ibang katanungan ng mga mambabasa patungkol sa historikal na mga sanaysay.
BIBLIOGRAPIYA
 A.Aklat
 Kadluan Ng Wika At Panitikan (1999) Batayang aklat sa Filipino para sa ikaapat na taon.
 Panlahat ng panahon si Bonifacio pg. 55
 Kabayanihan Noon at ngayon pg. 230
 B. Di-Nilathalang Thesis
 Vinis (2018), Pagsusuri ng Iba’t ibang akda nina Patrocino Villasan Villa Fuerte at Loida Caraig Nuevo: Isang tangkang paglalapat ng mga teoryang pampanitikan.
 C. Iba pang materyales
 Wordpress. Com (2005) “Liwanag at dilim” Sanaysay ni Jacinto URL.
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sirmykel.files.wordpress.com/2016/07/emilio-jacinto-liwanag-at-
dilim.pdf&ved=2ahUKEwjS1MmT58f_AhWZ8DgGHbNhAf8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2yOXm7sR2cEOAXbvxow5lK
 UCLA (1881)“kartilya ng Katipunan” Sanaysay ni Jacinto URL.
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://users.dma.ucla.edu/~lawrencedabu/PROJECT3/kartilya.pdf&ved=2ahUKEwjRxce96Mf_AhW-
7zgGHUpWA6cQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3NFsG9hgzON53PxUjYu6qc
 Academia. Edu (2016) “Pag ibig sa tinubuang lupa” Sanaysay ni Rizal URL.
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/31550791/PAG_IBIG_SA_TINUBUANG_LUPA&ved=2ahUKEwjJ0Iqi6cf_AhVmcmwGHc92BkAQF
noECAgQAQ&usg=AOvVaw0g1Q-Iv0z1K8Wgd4C_3ern
 Wordpress. Com (2005) “Ang dapat mabatid ng mga tagalog) Sanaysay Ni Bonifacio URL.
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jcsibayan.files.wordpress.com/2018/07/ang-dapat-mabatid-ng-mga-tagalog-ni-andres-
bonifacio.pdf&ved=2ahUKEwiJ6pWR6sf_AhXRTmwGHdA_B28QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0TbJNTfuAwziO-OPPdHVU-
D. INTERNET
Wikipedia (2001) Historikal na Aspekto URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tl.m.wikipedia.org/wiki/Aspekto&ved=2ahUKEwjWvv-s68f_AhUCSmwGHfksCUEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1BjIyNPIEhnysdTdFC_cYT
NewsToGov (2019) Sanaysay URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://newstogov.com/ano-ang-sanaysay-at-mga-halimbawa-
nito/&ved=2ahUKEwir2MzS68f_AhWEXmwGHd2bDl0QFnoECFwQAQ&usg=AOvVaw1TUHK8kOwsytU84Npq-bV6
sanaysay. Ph (2018) Sanaysay URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sanaysay.ph/&ved=2ahUKEwir2MzS68f_AhWEXmwGHd2bDl0QFnoECF0QAQ&usg=AOvVaw33pFQqg62WNSn4lt2Ru9V-
Wikipedia (2001) Aspekto URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tl.m.wikipedia.org/wiki/Aspekto&ved=2ahUKEwipi5-d7Mf_AhXUTWwGHeYxDfkQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1BjIyNPIEhnysdTdFC_cYT
Slideshare (2015) Uri ng sanaysay URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/iaintcarlo/uri-ng-
sanaysay&ved=2ahUKEwi2lf2u7Mf_AhWEXmwGHWmIC7kQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3i96y5Fu3jjilFn4CsNt7b
filipino.net.ph (2018) Panitikan URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://filipino.net.ph/panitikan/&ved=2ahUKEwiDwb7m7Mf_AhW-XGwGHTM-CDEQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw2WLAaDQHiTfriIFSi0wtWD
Slideshare (2006) Uri ng panitikan URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/marianolouella/panitikan-kahulugan-mga-uri-at-mga-halimbawa&ved=2ahUKEwiDwb7m7Mf_AhW-XGwGHTM-
CDEQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1M01aGqXvNOb-QFQxqNC5k
Scribd (2007) Mga akdang pampanitikan URL.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scribd.com/document/386371570/Mga-akdang-pampanitikan-
docx&ved=2ahUKEwivismz7cf_AhWuoGMGHQTvAFUQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw34CRxteusCvhtY60Ch5mzA

More Related Content

Similar to Presentation (4).pdf

Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycity
Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycityCg maikling kwento _final_ gsptagaytaycity
Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycityjohnkyleeyoy
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxferdinandsanbuenaven
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptxLlemorSoledSeyer1
 
Panitikan.pptx
Panitikan.pptxPanitikan.pptx
Panitikan.pptxUnoZalatar
 
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxSp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxDannicaGraceBanilad1
 
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxKatangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxJeanMaureenRAtentar
 
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIK
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIKFINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIK
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIKKentsLife1
 
Tekstong impormatibo
Tekstong impormatiboTekstong impormatibo
Tekstong impormatiboREGie3
 
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdftekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdfCassandraPelareja
 
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptx
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptxG8_Week 7 PANANALIKSIK.pptx
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptxEDNACONEJOS
 
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptx
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptxPANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptx
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptxgladysmaaarquezramos
 
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docxHEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docxPOlarteES
 

Similar to Presentation (4).pdf (20)

Sanaysay.pptx
Sanaysay.pptxSanaysay.pptx
Sanaysay.pptx
 
Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycity
Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycityCg maikling kwento _final_ gsptagaytaycity
Cg maikling kwento _final_ gsptagaytaycity
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
 
sanaysay-ppt.pptx
sanaysay-ppt.pptxsanaysay-ppt.pptx
sanaysay-ppt.pptx
 
PPT Modyul 1&2 FPL.pptx
PPT Modyul 1&2 FPL.pptxPPT Modyul 1&2 FPL.pptx
PPT Modyul 1&2 FPL.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
Panitikan.pptx
Panitikan.pptxPanitikan.pptx
Panitikan.pptx
 
CO11111.pptx
CO11111.pptxCO11111.pptx
CO11111.pptx
 
Fildis
FildisFildis
Fildis
 
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxSp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
 
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxKatangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
 
SANAYSAY.pptx
SANAYSAY.pptxSANAYSAY.pptx
SANAYSAY.pptx
 
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIK
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIKFINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIK
FINAL PPT INTRO_080056.pptx INTRODUKSYON SA PANANALIKSIK
 
Tekstong impormatibo
Tekstong impormatiboTekstong impormatibo
Tekstong impormatibo
 
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdftekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
 
PANITIKAN.pptx
PANITIKAN.pptxPANITIKAN.pptx
PANITIKAN.pptx
 
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptx
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptxG8_Week 7 PANANALIKSIK.pptx
G8_Week 7 PANANALIKSIK.pptx
 
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptx
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptxPANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptx
PANITIKANG_PANLIPUNAN_Kahulugan_Kasaysay.pptx
 
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docxHEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
HEF Filipino Panunuring Pampanitikan Clarendon College OBE Template.docx
 

Recently uploaded

Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcharlyn050618
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotOlinadLobatonAiMula
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptxArlieCerezo1
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 

Recently uploaded (20)

Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 

Presentation (4).pdf

 • 1. PAGLALAPAT-SURI SA MGA PILING SANAYSAY NINA, JOSE RIZAL, ANDRES BONIFACIO, CELIETO E. TOLENTINO, EMILIO JACINTO, AT DIONISIO S. SALAZAR; ISANG PAG-AARAL SA MGA AKDA SA ILALIM NG HISTORIKAL NA ASPEKTO. ISANG PANANALIKSIK NA INIHAHANDOG SA DALUBGURONG SI BINI-BINING LOIDA C ARAIG NUEVO MYERMBRO; YDEL GENESIS M. BELLEN, CHUCKIE M. ALINEA, ASHLEE SHAINE M. AGONIA, JUSTINE G. PLATA SAM ANDREW G.
 • 2. MGA TIYAK NA LAYUNIN 1. Masuri Ang Mga Piling Sanaysay na likha ng ilan sa mga tanyag na manunulat ng ating bansa, Una ay si Rizal, Bonifacio, Tolentino, Jacinto at Salazar. 2. Matukoy ang Konteksto At Konsepto Ng Mga napiling Sanaysay At 3. Mailapat Ang Mga Bahagi Sa Historikal Na Aspekto. PANGKALAHATANG LAYUNIN Sa Pag-aaral na ito ang mga mananaliksik may layuning masuri ang mga piling sanaysay nina Rizal, Bonifacio,Tolentino, Jacinto at Salazar Upang matukoy ang mga Konteksto At Konsepto ng mga piling sanaysay at mailapat ang bawat bahagi nito sa historikal na aspekto.
 • 3. PANIMULA  Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na tinatalakay ang Isang pangyayari Upang maibigay o mailahad ang kaukulang paliwanag sa ikalilinaw ng paksang pinag-uusapan, Sanaysay ang tawag sa isang sulatin na naglalayong mag pahayag, mag paliwanag, at mag-salaysay ng mga pananaw o kaalaman.Ang sanaysay ay naiiba sa ibang uri ng sulating pampanitikan sapagkat ito ay nakatuon sa iisang paksa o diwa lamang.Ang kabuuan ng sulatin gaano man kahaba, ay parehas o iisang paksa parin ang tinataglay nito. Ang sanaysay na ang tawag sa Ingles ay “Essay” Ay mayroon ding sistematikong paraan ng pagpapahayag ng mga pananaw o kaalaman. Ang Isang sanaysay ay nagtataglay ng tatlong bahagi kung saan ang tatlong iyon ay, Simula, Katawan, at wakas na paraan upang mas maging mabisa ang mo ng damdamin sumulat. Ang mga akdang ito ay maaring mas maikli o mahaba. May dalawang uri pagsulat ng sanaysay, Ang pormal na sanaysay at Di pormal na sanaysay. Ang pormal na sanaysay ay uri ng sanaysay na nabubuo sa tulong ng isinagawang pananaliksik ng manunulat. Ang pananaliksik ay ginagawa Upang lalong mabigyan ng bigat o lalim ang talakay para sa lalong ikagaganda ng sanaysay. Habang ang di pormal na sanaysay naman ay paglalahad na di nangangailangan ng kaakibat na pananaliksik bago mailahad ang kaisipang nabuo. Ito ay uri ng paglalahad na animo’y nakikipag usap lamang, simple ang pananalitang ginagamit na maaring singitan ng mga balbal na pananalita. Mapagtawa minsan ang paglalahad ngunit tulad ng normal na sanaysay ito ay may diwang ipinahahayag. Umiiral din Dito ang sariling talino ng manunulat sa buong sanaysay.
 • 4. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL  Mahalaga ang pag-aaral na ito upang makapag bigay ng dagdag na alam o impormasyon patungkol sa uri ng sanasay, parte at ang proseso ng pag buo nito.  Ang pananaliksik na ito ay mag sisilbing gabay at makakatulong sa mga sumusunod  Ang pagsusuri ng sanaysay ay makatutulong sa mga Mag-aaral upang mag karoon sila ng malawak na kaalaman ukol sa nilalaman ng isang sanaysay. Nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas malawak na pagtingin hingil sa kanilang binabasang akda ng mga mananalaysay upang sa gayon mas maging epektibo ang pagbabasa.  Sa mga guro sapagkat maaari silang makalikom ng mga dagdag na kaalaman na magsisilbing materyal na maaaring maging isang kasangkapan upang maging dagdag gabay panturo upang maging isang karagdagang kaalaman patungkol sa nilalaman ng isang sanaysay na maipa-aalam sa mga mag-aaral. Makatutulong din ito upang maipabatid nila sa mga mag-aaral ang tamang pagbuo ng isang sanaysay.  Ang pag-aaral na ito ay magsisilbing instrumento o kagamitan sa mga Mananaliksik upang mas lalong mapalawak ang kanilang kaalaman at malinang ang kaisipan ukol sa pag gawa ng isang maayos na sanaysay. Malalaman ng mga mananaliksik ang mensahe sa bawat sanaysay na kanilang sasaliksikin.  Ang pag-aaral na ito ay maari ding maging silbing tulong at mapagkukunang impormasyon ng mga Mambabasa upang mas magkaroon sila ng dagdag na kaalaman o karunongan patungkol sa uri ng panitikan ng kanilang nabasa o babasahin pa lamang.
 • 5. SAKLAW AT DELIMITASYON  Magkakaroon ng Isang masusing pag-susuri ng mga itinakdang sanaysay na ukol sa ilalim ng historikal na aspekto. Ang mga akdang ito ay padadaanin sa isang marubdubang pag susuri na ilalapat sa historikal na aspekto. Bumuo ng makabagong konstruksyon ng interpretasyon patungkol sa mga pag-aanalisa at at Ebalwasyon sa mga napiling akda.   Saklaw ng pananaliksik na ito ang mga napiling sanaysay na may kinalaman sa nakaraan na kung saan ay pasok sa historikal na aspekto.
 • 6. KATUTURAN NG MGA KATAGANG GINAMIT  Akdang pampanitikan – Ito ay nakatutok o tumutukoysa paraang pag-hahayag ng kaisipan, damdamin,diwa at kultura ng isang tao. Ito ay maaring nakapaloob sa anyo ng isang maikling kwento,Tula,At Panghuling nakahihigitsa lahat, ay ang sanaysay, Kung saan dito pinaka inaalayan o nag pupukos ang pag-aaral na ito.  Pagsusuring pampanitikan – Ito ay Isang masidhing paghihimay-himayat pag-susuri sa mga akdang pampanitikan.Layunin nito na maipakita o mailathala ang kaisipan at natatangingpananaw ng manunulat.Gayun nadin ang mananaliksik ay maaring makapag-bigayo mag alay ng kanilang interpretasyon ukol sa akda.  Sanaysay – Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan,Ito ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro, damdamin at opinyon ng manunulat.Ito ang uri ng akdang pampanitikan na kung saan pinagpupukosang suriin sa pananaliksik na ito.  Ang dapat mabatid ng mga tagalog niAndresBonifacio itong katagalugan,na pinamamahalaannoong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan,noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhaysa lubos na kasaganaan at kaginhawaaan.  Ang liwanag at dilim ni Emilio Jacinto ay nagpapakita ng katotohanang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol.Ipinakikita nito na madali tayong naakit sa kanilang layunin at tunay tayong nahumalingna nararapatigalang ang kanilang kapangyarihan bilang mananakop.  Ang Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto ay nagsilbing gabay ng mga bagong miyembrong organisasyon,na naglatag ng mga tuntunin at prinsipyo ng grupo.  Ang Kabayanihan Noon At NgayonAy Nag papakita na ang tunay na Kabayanihan ay walang pinipiling panahon.Ang damdamin ito’y Sumisimbolo.. Lalo na kung kinakailangan upang mas mapabuti ang nakararami lalong lalo na ang bayang kinikilala at tinubuan bilang isang lugar kung saan ka nag mula at nag simulang umusbong at sumibol kasabay ng pagkakaron ng mga kakayahan.  Ang Panlahat Ng Panahon Si Bonifacio ay isang patunay at nag sasabing gawing landas at kulay ang kahirapan sa pagkakamit ng mga tunguhin at tagumpay,mga bagay mag dadala ng karangalan sa sarili bayan at pinagmulan na maaring maging isang kadakilaang taglagy ang kaganapangmaging isang matagumpay bilang isang tao, mamamayan,at maging isang kasangkapan upang ang landas din ng iba at malinawan.
 • 7. SINTESIS  Ayon sa mga nabanggit na kaugnay na literatura at pag-aaral, ang sanaysay at akdang pampanitikan ay umiikot din base sa karanasan, damdamin at maging hangarin ng isang manunulat. Kung saan walang pagkakalayo ang kanilang mga pananaw natutunan at tinuran sa ginawang pananaliksik o pag aaral patungkol sa akdang pampanitikan, gayundin ang nasabing sanaysay. Masasabi din na ang sanaysay ay naka base din sa pananaw, natutunan at karanasan ng manunulat. DISENYO NG PANANALIKSIK  Ang pag-aaral na ito ay gumagamitng diskriptibong pamamaraan na nag lalahad ng katuturan ng isang bagay na batay sa kahulugan nito.Ginamit ng mga mananaliksik ang ganitong pamamaraan ng pananaliksik upang maipabatid nila sa kanilang mga mambabasa ang pag aaral ukol sa mga uri ng sanaysay na may aspektong historikal.Kaugnay rin nito magiging madali at malinaw ang ang pananaliksik na isasagawa kung ganitong uri ng istratihiya ang gagamitin sapagkat isa sa layunin ng pamamaraang ito ay makapagbigay ng impormasyon sa mga mambabasa.Ang mga mananaliksik ay dumaan sa ilang proseso ng pag sasagawa ng nasabing pananaliksik.Magbasa at maghanap ng mga historikal na sanaysay at suriing mabuti ang ilang mga pangyayari na nag lalaman ng aspektong historikal.Ito ay ginawa upang mabigayang linaw ang mga impormasyon na kailangan sa pag aaral.
 • 8. METODOLOHIYA  Sa bahaging ito nakapaloob ang mahahalagang impormasyon patungkol sa pagkakabuo ng plano at disenyo ng pananaliksik pati narin ang paraan ng pag sasagawa nito.Tatalakayin nito ang mga hakbang ng pangangalap ng impormasyon o datos na makatutulong sa pagkuha ng sagot sa mga katanungan ng mananaliksik. PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK  Ang mga pamamaraan na ginawa ng mga naatasang manaliksik ng mga sanaysay na nagtataglay ng historikal na aspekto ay,pag obserba sa bawat sanaysay,pag susuri at pagtukoy sa pamamagitan ng pag babasa sa bawat taludtod na mayroon ang mga sanaysay na napili upang matukoy kung ang bawat sanaysay ba na ito ay may bahagi o ambag sa kasaysayan,ang bawat sanaysay ay ilalapat-suri sa ilalim ng historikal na aspekto.
 • 9. INSTRUMENTONG GINAMIT  Ang mga gagamiting instrumento sa pagkuha ng mga datos na kakailanganin para sa gagawing pag sasakatuparan sa pag-susuri o pag-aaral ay ang pitong sanaysay,Ang mga ito ay susuriin sa pamamagitan ng paraang pag basa sa mga sumusunod na sanaysay;   Panlahat Ng Panahon Si Bonifacio,sanaysay na isinulat ni Dionisio S. Salazar.  Ang dapat mabatid ng mgaTagalog,sanaysay na isinulat ni Andres Bonifacio.  Ang liwanag at dilim,sanaysay na isinulat ni Emilio Jacinto.  Ang kartilya ng katipunan,sanaysay na isinulat ni Emilio Jacinto.  Kabayanihan NoonAt Ngayon,sanaysat na isinulat ni Celieto E.Tolentino.  Pag-Ibig SaTinubuang Lupa,sanaysay na isinulat ni Jose P. Rizal.
 • 10. PARAAN NG PAGKUHA NG DATOS  Ang mga pangangalap na isasakatuparan upang makuha ang mga kinakailangang datos ay magiging makabuluhan kung ang lahat ng ito ay aalayan at pag kukunan ng sapat na pagpapahalaga sa bawat impormasyon na makakalap sa mga ito.  Tiyak na magiging masusi at mapanuri ang gagawing pangangalap sa mga datos na makukuha,ang lahat ng ito ay pag sasama-samahin at matiyagang uunawain ang bawat nilalaman ng pitong sanaysay na aming napili.  Gagamitin ang mga napiling sanaysay at ito ay masuri at may sinseridad na babasahin upang maalayan ng sapat na interpretasyon ang lahat ng mga datos na makakalap ng mga mananaliksik.
 • 11. REKOMENDASYON  Magkaroon ng ibang pag-aaral na kaugnay sa nasabing pananaliksik patungkol sa ibat- ibang uri ng sanaysay na may aspektog historikal.  Makapagsuri ng iba pang sanaysay na naglalaman ng historikal na pangyayari patungkol sa ibat-ibang mga manunulat ng sanaysay, kasaysayan ng pilipinas pati narin sa ating makasaysayang mga bayani.  Magkaroon ng pagdaragdag sa mga nabuong sanaysay ng mga kilalang manunulat sa ating bansa na nag lalaman ng mga makasaysayan o historikal na pangayayari.
 • 12. KONKLUSYON  Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa ibat-ibang uri ng sanaysay na may aspektong historikal. Ito ang magiging daan para sa mga mag-aaral,mga guro at mga mananaliksik upang nang sa ganoon ay mapabilis at mapaganda ang pag-aaral o pangangalap nila ng impormasyon patungkol sa mga historikal na sanaysay, pati na rin sa kasaysayan ng ating bansa at mga sikat na manunulat ng sanaysay. Makapaglinang sa bawat mambabasa at sa bawat pilipino ang kahalagahan ng pag aaral ng ibat-ibang sanaysay. Masusing tanawin ng bawat mambabasa ang kahalagahan at mga nilalaman ng isang sanaysay. Maipakita ang galing ng ibat ibang manunulat ng sanaysay. Pagtutulungan at pagkakaisa ang dapat nating tunguhin upang maisagawa ito. Makapagbigay linaw sa ibat- ibang katanungan ng mga mambabasa patungkol sa historikal na mga sanaysay.
 • 13. BIBLIOGRAPIYA  A.Aklat  Kadluan Ng Wika At Panitikan (1999) Batayang aklat sa Filipino para sa ikaapat na taon.  Panlahat ng panahon si Bonifacio pg. 55  Kabayanihan Noon at ngayon pg. 230  B. Di-Nilathalang Thesis  Vinis (2018), Pagsusuri ng Iba’t ibang akda nina Patrocino Villasan Villa Fuerte at Loida Caraig Nuevo: Isang tangkang paglalapat ng mga teoryang pampanitikan.  C. Iba pang materyales  Wordpress. Com (2005) “Liwanag at dilim” Sanaysay ni Jacinto URL.  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sirmykel.files.wordpress.com/2016/07/emilio-jacinto-liwanag-at- dilim.pdf&ved=2ahUKEwjS1MmT58f_AhWZ8DgGHbNhAf8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2yOXm7sR2cEOAXbvxow5lK  UCLA (1881)“kartilya ng Katipunan” Sanaysay ni Jacinto URL.  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://users.dma.ucla.edu/~lawrencedabu/PROJECT3/kartilya.pdf&ved=2ahUKEwjRxce96Mf_AhW- 7zgGHUpWA6cQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw3NFsG9hgzON53PxUjYu6qc  Academia. Edu (2016) “Pag ibig sa tinubuang lupa” Sanaysay ni Rizal URL.  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/31550791/PAG_IBIG_SA_TINUBUANG_LUPA&ved=2ahUKEwjJ0Iqi6cf_AhVmcmwGHc92BkAQF noECAgQAQ&usg=AOvVaw0g1Q-Iv0z1K8Wgd4C_3ern  Wordpress. Com (2005) “Ang dapat mabatid ng mga tagalog) Sanaysay Ni Bonifacio URL.  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jcsibayan.files.wordpress.com/2018/07/ang-dapat-mabatid-ng-mga-tagalog-ni-andres- bonifacio.pdf&ved=2ahUKEwiJ6pWR6sf_AhXRTmwGHdA_B28QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0TbJNTfuAwziO-OPPdHVU-
 • 14. D. INTERNET Wikipedia (2001) Historikal na Aspekto URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tl.m.wikipedia.org/wiki/Aspekto&ved=2ahUKEwjWvv-s68f_AhUCSmwGHfksCUEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1BjIyNPIEhnysdTdFC_cYT NewsToGov (2019) Sanaysay URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://newstogov.com/ano-ang-sanaysay-at-mga-halimbawa- nito/&ved=2ahUKEwir2MzS68f_AhWEXmwGHd2bDl0QFnoECFwQAQ&usg=AOvVaw1TUHK8kOwsytU84Npq-bV6 sanaysay. Ph (2018) Sanaysay URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sanaysay.ph/&ved=2ahUKEwir2MzS68f_AhWEXmwGHd2bDl0QFnoECF0QAQ&usg=AOvVaw33pFQqg62WNSn4lt2Ru9V- Wikipedia (2001) Aspekto URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tl.m.wikipedia.org/wiki/Aspekto&ved=2ahUKEwipi5-d7Mf_AhXUTWwGHeYxDfkQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1BjIyNPIEhnysdTdFC_cYT Slideshare (2015) Uri ng sanaysay URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/iaintcarlo/uri-ng- sanaysay&ved=2ahUKEwi2lf2u7Mf_AhWEXmwGHWmIC7kQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3i96y5Fu3jjilFn4CsNt7b filipino.net.ph (2018) Panitikan URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://filipino.net.ph/panitikan/&ved=2ahUKEwiDwb7m7Mf_AhW-XGwGHTM-CDEQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw2WLAaDQHiTfriIFSi0wtWD Slideshare (2006) Uri ng panitikan URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/marianolouella/panitikan-kahulugan-mga-uri-at-mga-halimbawa&ved=2ahUKEwiDwb7m7Mf_AhW-XGwGHTM- CDEQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1M01aGqXvNOb-QFQxqNC5k Scribd (2007) Mga akdang pampanitikan URL. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scribd.com/document/386371570/Mga-akdang-pampanitikan- docx&ved=2ahUKEwivismz7cf_AhWuoGMGHQTvAFUQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw34CRxteusCvhtY60Ch5mzA