SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Inihanda ni:
YOLANDA S. CARGADO
Guro sa Filipino
KASAYSAYAN NG KOMUNIKASYON
• Upang maayos na makipag-ugnayan ang mga sinaunang tao, ginamit nila
ang pasalitang komunikasyon na may kahalong senyas at simbolo.
(Lorenzo Carmelita )
• Hindi pa nalilikha noon ang pagsulat na komunikasyon. Naimbento
lamang ito dahil sa pangangailangan ng sinaunag tao na makapagtala
upang sila’y may mabalikan sakaling kailanganin ng pagkakataon ang mga
datos ng nakaraan.
• Pictograph –ito’y kumakatawan sa mga kaisipan at konseptong nais nilang
ipahayag. Sa paglipas ng panahon ang mga larawang ito’y inangkupan ng
mga tunog hanggang sa nalikha ang alpabeto. Pinaniniwalaang nagsimula
sa mga larawang iginuhit ng mga sinaunang tao na natagpuan sa mga
yungib o mga tagong lugar.
• 3500 BC – 2900 BC - Nadebelop ang Phoenician ang ‘alpabeto’. Ang
mga Sumerian naman ay ang ‘cuneiform’ o mas kilalang pictograph na
nakasulat sa mga clay at ang Hieroglyphic ang paraan ng pagsulat ng mga
taga-Ehipto.
• 1775 BC – Sinumulang gamitin ng mga Griyego ang Alpabetong Ponetiko
na isinusulat mula kaliwa pakanan. Sila rin ang nakapagpatayo ng kauna-
unahang silid-aklatan sa Tsina noong 530 BC.
• 1400 BC – Natagpuan ang pinakamatandang sulat, na buto ang ginamit na
panulat.
• Sa taong 1270 BC naman, naisulat ang kauna-unahang ensayklopidiya sa
Syria.
● 100 BC- 200 BC - Sa Ehipto at Tsina, ang tao ang
syang mensahero. Sila ang naghahatid ng mga
mensahe sa mga istasyong itinayo para rito. Karaniwan
silang naglalakad lamang kung maghahatid ng
mensahe. Kung minsan naman sa halip na mga
mensahero ay gagamit lamang sila ng apoy tanda na
may mensahe, ipinaabot patungo sa bawat istasyon
hanggang sa makarating ito sa dapat patunguhan.
● Ginamit ni Emperor Tiberius ang Heliograph – ito
ang pag-gamit ng salamin sa paghahatid ng mensahe
noong 37 BC.
● Taong 305, naimbento ang kauna-unahang imprenta sa Tsina
kung saan ang mga simbolo ay nakaukit sa kahoy. Kasunod na nito
ang pagpapalabas ng pahayagan sa Europa noong 1450.
● Habang lumalaon, lalong napauunlad ang larangan ng pag
iimprenta. Ang kahoy na ginamit sa unang pag iimprenta ay
napalitan ng printing press gamit ang metal o bakal sa
pangunguna ni Johanees Gutenberg noong 1455.
● Noong 1821, nilikha ni Charles Wheatstone
ang kauna-unahang ‘mikropono’. Sinundan ito
ng ibat-ibang imbensyon sa larangan ding ito.
● Taong 1831, ipinakilala ni Joseph Henry
ang ‘elektronikong telegrapo’.
● Taong 1835 ang ‘Morse Code’ ni Samuel Morse. Ipinakilala
rin niya sa taong 1843 ang linya ng elektronikong telegrapo
na ginagamit sa komunikasyong naka-aabot sa malalayong lugar.
● Kasabay nito ang pag labas ng ‘fax machine’ ni Alexander Bain.
● Ang Fax Machine ay isang paraan ng pag-encode ng data,
pagpapadala nito sa isang linya ng telepono o radyo, at pagtanggap
ng isang hard copy ng teksto, mga guhit ng linya, o mga larawan sa
isang malayuang lokasyon.
● ●Noong 1861 naman naimbento ang ‘Pony Express’ na
isang paraan sa paghahatid ng koreo na pinangunahan ng
Estados Unidos.
● Taong 1876, nang likhain ni Alexander Grahambel ang
telepono.
● 1894 naman nang ‘wireless telegraphy’ ay nakilala sa
pangunguna ni Guglielmo Marconi.
● 1895 ng natuklasan at ginamit ang pelikulang tahimik.
● Nagkaroon ng radio noong 1921
● Telebisyon noong 1925
● Transistor noong 1947
● Hanggang sa nagkaroon na ng satelayt noong 1963
TEKNOLOHIYANG KOMUNIKASYON
● Kilala ang telepono bilang kasangkapan sa telekomunikasyon na
ginagamit upang mag hatid at tumanggap ng tunog na inuuri bilang tinig o
boses ng tao at ang pag hahatid ng mensahe kahit pa nasa malayong lugar.
Sa tulong nito nagagawa nang marinig ang tinig ng ating kausap kahit pa
nga hindi natin sila nakikita o kahit gaano man sila kalayo.
● Hindi pa rito natatapos ang pag hahanap at pananaliksik sa higit na
epektibong paraan ng pakikipag talastasan, gaya na lamang ng mga social
media platforms kung tawagin sa henerasyon ngayon, malulunasan rin
ang ilang mga suliraning umuusbong sa panahong ito tulad ng magulong
transmisyon ng linya ng mga telepono at pati narin ang pag
kakaroon ng party line.
Ang fax machine ay nakilala sa
kalagitnaan ng taong 1970. Unang naging
popular sa bansang Japan, at kalauna’y
naging popular na rin sa buong mundo sa
kalagitnaan ng taong 1980. Ang fax
machine o facsimile ay isang uri ng
telekomunikasyong kasangkapan na
ginagamit upang mailipat at maihatid ang
kopya ng isang dokumento gamit ang linya
ng telepono. Maituturing itong modem at
printer ng kompyuter na pinag sama
upang makabuo ng pambihirang
kagamitan. Ito ay ginagamitan ng scanner
na siyang kumokopya sa pisikal na anyo ng
dokumento, ang modem na mag hahatid
ng imahe/larawan ng dokumento sa
pamamagitan ng linya ng telepono at ang
printer naman ang lilikha ng kopya ng
orihinal na dokumento.
FAX MACHINE
CHARLES BABBAGE
• Unang nagdisenyo at bumuo ng kompyuter
noong 1820.
• Ang kompyuter ay isang uri ng teknolohiya
na nagpapatakbo ng datos sa pamamagitan
ng mga program na nakakabit dito.
Makikilala ang mga ito batay sa laki at hugis
nito. Ang mga kauna-unahang
elektronikong kompyuter ay sinlaki ng
isang silid ngunit ng lumaoy unti unti ng
nadebelop ang pisikal na istruktura nito.
DEC. 26,1791 - OCT. 18,1871
FATHER OF THE COMPUTER
• Personal computer ang tawag sa mga maliit na
kompyuter na ginagamit ng ilang indibidwal.
• Laptop naman ang kompyuter na maari mong
dalhin kahit saan ka man magpunta dahil sa taglay
nitong pisikal na katangian.
• Mula sa mga tradisyunal na telepono, isinilang ang
mga cellular phone, o higit na kilala bilang
wireless telephony
• Ang internet ay ang pandaigdigang computer
network na naghahatid ng mga datos sa
pamamagitan ng packet switching gamit ang
internet protocol (IP)
• Ito ay ang pangunahing communication
protocol na ginagamit para sa
pagpapasa ng mga datagram o mga
packet sa kahabaan ng isang
internetwork na gumagamit ng Internet
Protocol Suite.
• Ang electronic mail o mas kilala bilang
email/gmail ay hindi na nangangailangan pang
ipahatid sa pamamagitan ng koreo.
KOREO
● Isang tanggapan na inihanda at
pinahintulutan ng
isang sistemang postal upang
makapaghulog o
makapagpapadala at
makatanggap ng mga liham o
anumang bagay na maaaring
ipadala.
● Labingwalong sentimo (18 ¢) ang
halaga ng isang selyo
MANILA POST OFFICE
Selyo
Isang madikit na papel na
nagsisilbing katibayan ng
pagbabayad sa halaga ng
serbisyong pangkoreo.
Karaniwang isa itong
maliit na parihabang
idinidikit sa isang sobre.
● Noong hindi pa nakikilala ang internet, gumugugol ang mga
mag-aaral ng mahabang oras sa mga silid aklatan upang
magsaliksik ng mga datos sa kanilang mga asignatura. Mas
napadali na ito ngayon dahil sa internet. World wide web ang
tawag sa mga koleksyon ng mga dokumento na matatagpuan sa
internet. Maraming mga web pages ang matutuklasan mo sa
internet.
● Naging laganap ang paggamit ng internet o mga social media
platforms dahil sa mga kabutihang naidudulot nito sa mga
gumagamit. Saan ka man magtungo ay may makikita kang mga
internet cafe, mga pampublikong lugar tulad ng mga coffee shop at
mga establisyamentong nagbibigay ng libreng koneksyon para sa
mga konsumer.
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
• CUNEIFORM WRITING
• INTERNET CAFÉ
• FAX MACHINE
• MAKINILYA
• SINAUNANG KAMERA
• WIRELESS TELEPHONE
• CELLULAR PHONE
• WI-FI PHONE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
CUNEIFORM
WRITING
INTERNET CAFE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
FAX MACHINE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
MAKINILYA
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
SINAUNANG
KAMERA
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
WIRELESS
TELEPHONE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
CELLULAR PHONE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
WI-FI PHONE
EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
PAGSASALITA sa iba’t ibang
PAGKAKATAON
Ang Pakiki-pag-usap na Dalawahan
1. Ang Pakikipag-usap na Dalawahan
• Pinakakaraniwang pakikipagtalastasang ating
kinasasangkutan ay ang dalawahang pakikipag-usap.
• Sa pakikipag-usap na dalawahan, ang nagsasalita at
tagapakinig ay kapwa nagsasalita at nakikinig.
• Kailangang magkakilala muna ang dalawang nag uusap
upang magkaroon ng daan sa ganitong uri ng pag-
uusap.
PAGSASALITA sa iba’t ibang
PAGKAKATAON
2. Ang Pakikipanayam o Interbyu
2. Ang Pakikipanayam o Interbyu
• Ito ay ang pakikipagbalagtsan ng dalawang panig na
nagkasundong magtagpo upang mahingian ng impormasyon
ang taong hinihiling na makapanayam at makunan ng
mahahalagang impormasyon kaugnay sa mga katanungan ng
tong humihingi ng panayam .
• Ang pakikipanayam ay ang pinaka mabilis na paraan ng
pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa isang pag aaral o
isinagawang pag susuri.
A. Panayam Pangkaalaman
B. Panayam Pangkabuhayan
DALAWANG URI NG PAKIKIPANAYAM
AYON SA LAYUNIN NG NAKIKIPANAYAM;
A. Panayam Pangkaalaman
Ang panayam pangkaalaman ay kinasasangkutan ng apat na
pangunahing gawain:
1. Pumili ng taong kakapanayim. Dapat ang napiling tao
ay may sapat na kaalaman sa paksa.
2. Alamin kung saan ito matatagpuan.
3. Kunin ang pahintulot ng kakapanayamin, ang araw at oras ng
panayam. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng liham at
telepono.
4. Gumawa ng mga tiyak na tanong nan nais maging kasangkapan
sa pagkuha ng impormasyon na nais makuha. Dapat nakasulat ang
mga tanong.Iwasan ang mga tanong na ang kaukulang kasagutan ay
pawang “oo” at “hindi” lamang. Dapat buksan ang mga tanong ng
mabigyan ng pagkakataon ang malayang pag sasalitang
kakapanayamin. Ang mga mahirap at maselan o mga personal na
katanungan ay kailangan munang ihingi ng pahintulot bago
ipahayag.
A. Panayam Pangkaalaman
Mga Bagay na Dapat Tandaan kung
Makikipanayam
1. Dumating sa takdang oras na inyong napagkasunduan
sapagkat ikaw ay humihingi lamang ng bahagi ng kanyang
mahalagang panahon.
2. Maging magiliw at magalang sa pakikitungo sa
kakapanayamin
3. Sa pakikipanayam makinig mabuti sa mga sinasabi ng
kinakapanayam. Pagmasdang mabuti ang kinakapanayam
upang makita kung gaano kahalaga ang kanyang sinasabi.
4. Sikaping maging masaya ang panayam. Sikaping maging
tuluy-tuloy ang daloy ng pagtatanungan. Magkaroon ng
paraan ng pagkuha ng detalye sa kinakapanayam at saka na
lamang isulat nang buo ang talata.
5. Igalang mo ang oras ng kinakapanayam. Tapusin ang
pakikipanayam sa takdang oras at magpasalamat.
6. Tiyakin mo sa iyong kinakapanayam na lahat ng sekreto
ay sa inyo lamang dalawa.
Mga Bagay na Dapat Tandaan kung
Makikipanayam
B. Panayam Pangkabuhayan
3. Ang Pakikipanayam na Panghanapbuhay
• Ang uring ito ng panayam ay impormal.
Layunin sa pakikipanayam na ito na makakuha
ng opinion ng kinakapanayam tungkol sa isang
uri ng kalakal. Malimit itong makita sa "on the
spot" sa mga palengke, supermarket, sinehan at
iba pang lugar. Kasama rin dito ang pahayagan
kung may "rally" at "strike" o pag-aaklas.
PAGSASALITA sa iba’t ibang
PAGKAKATAON
4. Ang Pakikipanayam sa Telepono
4. Ang Pakikipanayam sa Telepono
• Sa ngayon laganap na ang paggamit ng
“cellphone” subalit marami pa rin ang
gumagamit ng “telepono”. Dahil dito marapat
lamang na matutunan natin ang tamang
paggamit nito.
May mga bagay na dapat tandaan sa maayos
na pakikipag usap sa telepono
● Magmagandang umaga, tanghali o hapon
kapag inaangat ang telepono. Isunod ang
pagbibigay ng tanggapan o tahanan.
● Mag salita ng malinaw, kagiliw-giliw at natural
na tinig.
● Mag paalam ng maayos sa kausap
May mga bagay na dapat iwasan sa maayos na
pakikipag usap sa telepono
● Iwasan ang maingay na lugar sa panahon ng pakikipag-usap.
● Ang iyong personal na buhay ay hindi dapat na sa
pagtatalakay.
● Huwag laktawan ang tanong at sagot.
Kung ikaw naman ang tumatawag at nararamdaman mong iniangat
ang awditibo sa kabilang dulo subalit walang nagsasalita. Ikaw ang
magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi ng “hello” at pagkatapos
sundan mo ng pagbati ng magandang umaga/ tanghali/ hapon at
itanong sa paraang magalang kung naroon ang taong gustong
makausap.
PAGSASALITA sa iba’t ibang
PAGKAKATAON
5. Pangkatang Talakayan
5. Pangkatang Talakayan
• Kahit saan at kahit anong larangan,
ginagamit natin ang pangkatang talakayan.
Dito masusing tinatalakay ang paksa. Paraan
ito na maipahayag ang kani-kaniyang kuro-
kuro o opinyon upang ang isang suliranin ay
masulusyunan.
Mga Kabutihan ng Pangkatang Talakayan
● Dito nagtutulong-tulong ang mga kalahok
upang matamo ang tiyak na layunin. Higit
na mabisa ito dahil ang pagpapasya ay
buhat sa iba-ibang tao at hindi lamang sa
iisa. Makabuluhang pasya ng lahat ang
higit na makakatulong sa paglutas ng
suliranin.
Mga Uri ng Pangkatang Talakayan
1. SIMPOSYUM
2. LECTURE FORUM
3. PANNEL DISCUSSION
4. ROUND TABLE
5. MALAWAKANG TALAKAYAN
MGA ELEMENTO ng MABISANG
PAGBIGKAS
1. Lakas ng Pagbigkas
● Ang lakas ng tinig ng bumibigkas ay naayon
sa kalagayang may kinalaman sa damdaming
nais ipadama ng bumigkas.
2. Bilis ng pagbigkas
Ang bilis ng pagbigkas ay hindi
nangangahulugan ng tunay na kahulugan ng
salita, tulad ng lakas sa pagbigkas ay naaayon din
sa damdaming nais ipabatid ng bumibigkas.
3. Linaw ng pagbigkas
● Kapag hindi malinaw ang bigkas ng
salita ng isang bumibigkas, malamang
na mawalan ng interes ang
tagapakinig.
4. Hinto
● Dapat na huminto ang isang bumibigkas
sa mga bahaging dapat siyang tumigil.
Saglit na hinto sa mga may kuwit at
matagal na hinto sa katapusan ng
pangungusap.
5. Kumpas at Kilos
● Sa pagbigkas ay mahalaga ang kilos at kumpas,
naipahahayag nang malinaw ng bumibigkas ang
diwa ng binibigkas niya kung naaayon sa
damdaming ipinapahayag niya ang kanyang kilos at
kumpas. Nagkakaroon ng ganap na pagkagiliw ang
taga-pakinig sa paksa at sa kilos ng bumibigkas.
SIYAM NA
URI NG
KUMPAS
• Ito’y kumpas na tumatawag
ng pansin.
a.) Nakabukas ang palad habang
paharap sa tagapakinig
• Nagpapahiwatig ng dakilang
damdamin.
b).Palad na itinataas habang nakalahad
● Ginagamit sa paglalahad ng
mababang uri ng kaisipan o
damdamin.
c). Palad na nakabukas at marahang
ibinababa
d). Nakasarang palad
• Ito’y nagsasaad ng kinkuyom
na galit.
e).Nakataob na palad na biglang ibababa
● Nagpapahiwatig ng
galit o marahas na
damdamin.
f). Bukas na palad na nakalantad sa
madla.
● Nagpapadama ng pag-
aalala at pagsang-ayon.
g). Nakabukas na mga palad at ang
daliri ay magkalayo at unti-unting
isinasara.
● Nagpapakilala ng
nag-aalimpuyong
damdamin.
h). Paturong Kumpas
● Nag papahiwatig ng
pagkapoot, panlalait
sa isang tao.
i). Kumpas na halos pantay balikat
ang dalawang bukas na bisig.
● Ginagamit ito upang
ipahiwatig ang
kalawakan ng paksa.
NAWA’Y MAY NATUTUNAN
KAYO SA AKING MGA
TINALAKAY.
MARAMING SALAMAT PO

More Related Content

More from YollySamontezaCargad

FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdYollySamontezaCargad
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptYollySamontezaCargad
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptYollySamontezaCargad
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.pptYollySamontezaCargad
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat PagsulatYollySamontezaCargad
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8YollySamontezaCargad
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptxYollySamontezaCargad
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookYollySamontezaCargad
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptYollySamontezaCargad
 
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptx
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptxRELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptx
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptxYollySamontezaCargad
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptYollySamontezaCargad
 

More from YollySamontezaCargad (20)

FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
pagbasa-191116230914.pptx
pagbasa-191116230914.pptxpagbasa-191116230914.pptx
pagbasa-191116230914.pptx
 
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
 
RETORIKA2.pptx
RETORIKA2.pptxRETORIKA2.pptx
RETORIKA2.pptx
 
SANAYSAY 2 G8.ppt
SANAYSAY 2 G8.pptSANAYSAY 2 G8.ppt
SANAYSAY 2 G8.ppt
 
FIL-3-group-4-1.pdf
FIL-3-group-4-1.pdfFIL-3-group-4-1.pdf
FIL-3-group-4-1.pdf
 
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptx
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptxRELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptx
RELASYON-NG-BALARILA-AT-RETORIKA.pptx
 
3rd Grading Aralin 12.ppt
3rd Grading Aralin 12.ppt3rd Grading Aralin 12.ppt
3rd Grading Aralin 12.ppt
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
 

KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt

 • 1. Inihanda ni: YOLANDA S. CARGADO Guro sa Filipino
 • 2. KASAYSAYAN NG KOMUNIKASYON • Upang maayos na makipag-ugnayan ang mga sinaunang tao, ginamit nila ang pasalitang komunikasyon na may kahalong senyas at simbolo. (Lorenzo Carmelita ) • Hindi pa nalilikha noon ang pagsulat na komunikasyon. Naimbento lamang ito dahil sa pangangailangan ng sinaunag tao na makapagtala upang sila’y may mabalikan sakaling kailanganin ng pagkakataon ang mga datos ng nakaraan. • Pictograph –ito’y kumakatawan sa mga kaisipan at konseptong nais nilang ipahayag. Sa paglipas ng panahon ang mga larawang ito’y inangkupan ng mga tunog hanggang sa nalikha ang alpabeto. Pinaniniwalaang nagsimula sa mga larawang iginuhit ng mga sinaunang tao na natagpuan sa mga yungib o mga tagong lugar.
 • 3. • 3500 BC – 2900 BC - Nadebelop ang Phoenician ang ‘alpabeto’. Ang mga Sumerian naman ay ang ‘cuneiform’ o mas kilalang pictograph na nakasulat sa mga clay at ang Hieroglyphic ang paraan ng pagsulat ng mga taga-Ehipto. • 1775 BC – Sinumulang gamitin ng mga Griyego ang Alpabetong Ponetiko na isinusulat mula kaliwa pakanan. Sila rin ang nakapagpatayo ng kauna- unahang silid-aklatan sa Tsina noong 530 BC. • 1400 BC – Natagpuan ang pinakamatandang sulat, na buto ang ginamit na panulat. • Sa taong 1270 BC naman, naisulat ang kauna-unahang ensayklopidiya sa Syria.
 • 4. ● 100 BC- 200 BC - Sa Ehipto at Tsina, ang tao ang syang mensahero. Sila ang naghahatid ng mga mensahe sa mga istasyong itinayo para rito. Karaniwan silang naglalakad lamang kung maghahatid ng mensahe. Kung minsan naman sa halip na mga mensahero ay gagamit lamang sila ng apoy tanda na may mensahe, ipinaabot patungo sa bawat istasyon hanggang sa makarating ito sa dapat patunguhan. ● Ginamit ni Emperor Tiberius ang Heliograph – ito ang pag-gamit ng salamin sa paghahatid ng mensahe noong 37 BC.
 • 5. ● Taong 305, naimbento ang kauna-unahang imprenta sa Tsina kung saan ang mga simbolo ay nakaukit sa kahoy. Kasunod na nito ang pagpapalabas ng pahayagan sa Europa noong 1450. ● Habang lumalaon, lalong napauunlad ang larangan ng pag iimprenta. Ang kahoy na ginamit sa unang pag iimprenta ay napalitan ng printing press gamit ang metal o bakal sa pangunguna ni Johanees Gutenberg noong 1455.
 • 6. ● Noong 1821, nilikha ni Charles Wheatstone ang kauna-unahang ‘mikropono’. Sinundan ito ng ibat-ibang imbensyon sa larangan ding ito.
 • 7. ● Taong 1831, ipinakilala ni Joseph Henry ang ‘elektronikong telegrapo’.
 • 8. ● Taong 1835 ang ‘Morse Code’ ni Samuel Morse. Ipinakilala rin niya sa taong 1843 ang linya ng elektronikong telegrapo na ginagamit sa komunikasyong naka-aabot sa malalayong lugar.
 • 9. ● Kasabay nito ang pag labas ng ‘fax machine’ ni Alexander Bain. ● Ang Fax Machine ay isang paraan ng pag-encode ng data, pagpapadala nito sa isang linya ng telepono o radyo, at pagtanggap ng isang hard copy ng teksto, mga guhit ng linya, o mga larawan sa isang malayuang lokasyon.
 • 10. ● ●Noong 1861 naman naimbento ang ‘Pony Express’ na isang paraan sa paghahatid ng koreo na pinangunahan ng Estados Unidos.
 • 11. ● Taong 1876, nang likhain ni Alexander Grahambel ang telepono.
 • 12. ● 1894 naman nang ‘wireless telegraphy’ ay nakilala sa pangunguna ni Guglielmo Marconi.
 • 13. ● 1895 ng natuklasan at ginamit ang pelikulang tahimik.
 • 14. ● Nagkaroon ng radio noong 1921
 • 17. ● Hanggang sa nagkaroon na ng satelayt noong 1963
 • 18. TEKNOLOHIYANG KOMUNIKASYON ● Kilala ang telepono bilang kasangkapan sa telekomunikasyon na ginagamit upang mag hatid at tumanggap ng tunog na inuuri bilang tinig o boses ng tao at ang pag hahatid ng mensahe kahit pa nasa malayong lugar. Sa tulong nito nagagawa nang marinig ang tinig ng ating kausap kahit pa nga hindi natin sila nakikita o kahit gaano man sila kalayo. ● Hindi pa rito natatapos ang pag hahanap at pananaliksik sa higit na epektibong paraan ng pakikipag talastasan, gaya na lamang ng mga social media platforms kung tawagin sa henerasyon ngayon, malulunasan rin ang ilang mga suliraning umuusbong sa panahong ito tulad ng magulong transmisyon ng linya ng mga telepono at pati narin ang pag kakaroon ng party line.
 • 19. Ang fax machine ay nakilala sa kalagitnaan ng taong 1970. Unang naging popular sa bansang Japan, at kalauna’y naging popular na rin sa buong mundo sa kalagitnaan ng taong 1980. Ang fax machine o facsimile ay isang uri ng telekomunikasyong kasangkapan na ginagamit upang mailipat at maihatid ang kopya ng isang dokumento gamit ang linya ng telepono. Maituturing itong modem at printer ng kompyuter na pinag sama upang makabuo ng pambihirang kagamitan. Ito ay ginagamitan ng scanner na siyang kumokopya sa pisikal na anyo ng dokumento, ang modem na mag hahatid ng imahe/larawan ng dokumento sa pamamagitan ng linya ng telepono at ang printer naman ang lilikha ng kopya ng orihinal na dokumento. FAX MACHINE
 • 20. CHARLES BABBAGE • Unang nagdisenyo at bumuo ng kompyuter noong 1820. • Ang kompyuter ay isang uri ng teknolohiya na nagpapatakbo ng datos sa pamamagitan ng mga program na nakakabit dito. Makikilala ang mga ito batay sa laki at hugis nito. Ang mga kauna-unahang elektronikong kompyuter ay sinlaki ng isang silid ngunit ng lumaoy unti unti ng nadebelop ang pisikal na istruktura nito. DEC. 26,1791 - OCT. 18,1871 FATHER OF THE COMPUTER
 • 21. • Personal computer ang tawag sa mga maliit na kompyuter na ginagamit ng ilang indibidwal. • Laptop naman ang kompyuter na maari mong dalhin kahit saan ka man magpunta dahil sa taglay nitong pisikal na katangian. • Mula sa mga tradisyunal na telepono, isinilang ang mga cellular phone, o higit na kilala bilang wireless telephony
 • 22. • Ang internet ay ang pandaigdigang computer network na naghahatid ng mga datos sa pamamagitan ng packet switching gamit ang internet protocol (IP) • Ito ay ang pangunahing communication protocol na ginagamit para sa pagpapasa ng mga datagram o mga packet sa kahabaan ng isang internetwork na gumagamit ng Internet Protocol Suite.
 • 23. • Ang electronic mail o mas kilala bilang email/gmail ay hindi na nangangailangan pang ipahatid sa pamamagitan ng koreo.
 • 24. KOREO ● Isang tanggapan na inihanda at pinahintulutan ng isang sistemang postal upang makapaghulog o makapagpapadala at makatanggap ng mga liham o anumang bagay na maaaring ipadala. ● Labingwalong sentimo (18 ¢) ang halaga ng isang selyo MANILA POST OFFICE
 • 25. Selyo Isang madikit na papel na nagsisilbing katibayan ng pagbabayad sa halaga ng serbisyong pangkoreo. Karaniwang isa itong maliit na parihabang idinidikit sa isang sobre.
 • 26. ● Noong hindi pa nakikilala ang internet, gumugugol ang mga mag-aaral ng mahabang oras sa mga silid aklatan upang magsaliksik ng mga datos sa kanilang mga asignatura. Mas napadali na ito ngayon dahil sa internet. World wide web ang tawag sa mga koleksyon ng mga dokumento na matatagpuan sa internet. Maraming mga web pages ang matutuklasan mo sa internet. ● Naging laganap ang paggamit ng internet o mga social media platforms dahil sa mga kabutihang naidudulot nito sa mga gumagamit. Saan ka man magtungo ay may makikita kang mga internet cafe, mga pampublikong lugar tulad ng mga coffee shop at mga establisyamentong nagbibigay ng libreng koneksyon para sa mga konsumer.
 • 27. EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON • CUNEIFORM WRITING • INTERNET CAFÉ • FAX MACHINE • MAKINILYA • SINAUNANG KAMERA • WIRELESS TELEPHONE • CELLULAR PHONE • WI-FI PHONE
 • 30. FAX MACHINE EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
 • 35. WI-FI PHONE EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON
 • 36. PAGSASALITA sa iba’t ibang PAGKAKATAON Ang Pakiki-pag-usap na Dalawahan
 • 37. 1. Ang Pakikipag-usap na Dalawahan • Pinakakaraniwang pakikipagtalastasang ating kinasasangkutan ay ang dalawahang pakikipag-usap. • Sa pakikipag-usap na dalawahan, ang nagsasalita at tagapakinig ay kapwa nagsasalita at nakikinig. • Kailangang magkakilala muna ang dalawang nag uusap upang magkaroon ng daan sa ganitong uri ng pag- uusap.
 • 38. PAGSASALITA sa iba’t ibang PAGKAKATAON 2. Ang Pakikipanayam o Interbyu
 • 39. 2. Ang Pakikipanayam o Interbyu • Ito ay ang pakikipagbalagtsan ng dalawang panig na nagkasundong magtagpo upang mahingian ng impormasyon ang taong hinihiling na makapanayam at makunan ng mahahalagang impormasyon kaugnay sa mga katanungan ng tong humihingi ng panayam . • Ang pakikipanayam ay ang pinaka mabilis na paraan ng pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa isang pag aaral o isinagawang pag susuri.
 • 40. A. Panayam Pangkaalaman B. Panayam Pangkabuhayan DALAWANG URI NG PAKIKIPANAYAM AYON SA LAYUNIN NG NAKIKIPANAYAM;
 • 41. A. Panayam Pangkaalaman Ang panayam pangkaalaman ay kinasasangkutan ng apat na pangunahing gawain: 1. Pumili ng taong kakapanayim. Dapat ang napiling tao ay may sapat na kaalaman sa paksa. 2. Alamin kung saan ito matatagpuan.
 • 42. 3. Kunin ang pahintulot ng kakapanayamin, ang araw at oras ng panayam. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng liham at telepono. 4. Gumawa ng mga tiyak na tanong nan nais maging kasangkapan sa pagkuha ng impormasyon na nais makuha. Dapat nakasulat ang mga tanong.Iwasan ang mga tanong na ang kaukulang kasagutan ay pawang “oo” at “hindi” lamang. Dapat buksan ang mga tanong ng mabigyan ng pagkakataon ang malayang pag sasalitang kakapanayamin. Ang mga mahirap at maselan o mga personal na katanungan ay kailangan munang ihingi ng pahintulot bago ipahayag. A. Panayam Pangkaalaman
 • 43. Mga Bagay na Dapat Tandaan kung Makikipanayam 1. Dumating sa takdang oras na inyong napagkasunduan sapagkat ikaw ay humihingi lamang ng bahagi ng kanyang mahalagang panahon. 2. Maging magiliw at magalang sa pakikitungo sa kakapanayamin 3. Sa pakikipanayam makinig mabuti sa mga sinasabi ng kinakapanayam. Pagmasdang mabuti ang kinakapanayam upang makita kung gaano kahalaga ang kanyang sinasabi.
 • 44. 4. Sikaping maging masaya ang panayam. Sikaping maging tuluy-tuloy ang daloy ng pagtatanungan. Magkaroon ng paraan ng pagkuha ng detalye sa kinakapanayam at saka na lamang isulat nang buo ang talata. 5. Igalang mo ang oras ng kinakapanayam. Tapusin ang pakikipanayam sa takdang oras at magpasalamat. 6. Tiyakin mo sa iyong kinakapanayam na lahat ng sekreto ay sa inyo lamang dalawa. Mga Bagay na Dapat Tandaan kung Makikipanayam
 • 46. 3. Ang Pakikipanayam na Panghanapbuhay • Ang uring ito ng panayam ay impormal. Layunin sa pakikipanayam na ito na makakuha ng opinion ng kinakapanayam tungkol sa isang uri ng kalakal. Malimit itong makita sa "on the spot" sa mga palengke, supermarket, sinehan at iba pang lugar. Kasama rin dito ang pahayagan kung may "rally" at "strike" o pag-aaklas.
 • 47. PAGSASALITA sa iba’t ibang PAGKAKATAON 4. Ang Pakikipanayam sa Telepono
 • 48. 4. Ang Pakikipanayam sa Telepono • Sa ngayon laganap na ang paggamit ng “cellphone” subalit marami pa rin ang gumagamit ng “telepono”. Dahil dito marapat lamang na matutunan natin ang tamang paggamit nito.
 • 49. May mga bagay na dapat tandaan sa maayos na pakikipag usap sa telepono ● Magmagandang umaga, tanghali o hapon kapag inaangat ang telepono. Isunod ang pagbibigay ng tanggapan o tahanan. ● Mag salita ng malinaw, kagiliw-giliw at natural na tinig. ● Mag paalam ng maayos sa kausap
 • 50. May mga bagay na dapat iwasan sa maayos na pakikipag usap sa telepono ● Iwasan ang maingay na lugar sa panahon ng pakikipag-usap. ● Ang iyong personal na buhay ay hindi dapat na sa pagtatalakay. ● Huwag laktawan ang tanong at sagot. Kung ikaw naman ang tumatawag at nararamdaman mong iniangat ang awditibo sa kabilang dulo subalit walang nagsasalita. Ikaw ang magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi ng “hello” at pagkatapos sundan mo ng pagbati ng magandang umaga/ tanghali/ hapon at itanong sa paraang magalang kung naroon ang taong gustong makausap.
 • 51. PAGSASALITA sa iba’t ibang PAGKAKATAON 5. Pangkatang Talakayan
 • 52. 5. Pangkatang Talakayan • Kahit saan at kahit anong larangan, ginagamit natin ang pangkatang talakayan. Dito masusing tinatalakay ang paksa. Paraan ito na maipahayag ang kani-kaniyang kuro- kuro o opinyon upang ang isang suliranin ay masulusyunan.
 • 53. Mga Kabutihan ng Pangkatang Talakayan ● Dito nagtutulong-tulong ang mga kalahok upang matamo ang tiyak na layunin. Higit na mabisa ito dahil ang pagpapasya ay buhat sa iba-ibang tao at hindi lamang sa iisa. Makabuluhang pasya ng lahat ang higit na makakatulong sa paglutas ng suliranin.
 • 54. Mga Uri ng Pangkatang Talakayan 1. SIMPOSYUM
 • 59. MGA ELEMENTO ng MABISANG PAGBIGKAS 1. Lakas ng Pagbigkas ● Ang lakas ng tinig ng bumibigkas ay naayon sa kalagayang may kinalaman sa damdaming nais ipadama ng bumigkas.
 • 60. 2. Bilis ng pagbigkas Ang bilis ng pagbigkas ay hindi nangangahulugan ng tunay na kahulugan ng salita, tulad ng lakas sa pagbigkas ay naaayon din sa damdaming nais ipabatid ng bumibigkas.
 • 61. 3. Linaw ng pagbigkas ● Kapag hindi malinaw ang bigkas ng salita ng isang bumibigkas, malamang na mawalan ng interes ang tagapakinig.
 • 62. 4. Hinto ● Dapat na huminto ang isang bumibigkas sa mga bahaging dapat siyang tumigil. Saglit na hinto sa mga may kuwit at matagal na hinto sa katapusan ng pangungusap.
 • 63. 5. Kumpas at Kilos ● Sa pagbigkas ay mahalaga ang kilos at kumpas, naipahahayag nang malinaw ng bumibigkas ang diwa ng binibigkas niya kung naaayon sa damdaming ipinapahayag niya ang kanyang kilos at kumpas. Nagkakaroon ng ganap na pagkagiliw ang taga-pakinig sa paksa at sa kilos ng bumibigkas.
 • 65. • Ito’y kumpas na tumatawag ng pansin. a.) Nakabukas ang palad habang paharap sa tagapakinig
 • 66. • Nagpapahiwatig ng dakilang damdamin. b).Palad na itinataas habang nakalahad
 • 67. ● Ginagamit sa paglalahad ng mababang uri ng kaisipan o damdamin. c). Palad na nakabukas at marahang ibinababa
 • 68. d). Nakasarang palad • Ito’y nagsasaad ng kinkuyom na galit.
 • 69. e).Nakataob na palad na biglang ibababa ● Nagpapahiwatig ng galit o marahas na damdamin.
 • 70. f). Bukas na palad na nakalantad sa madla. ● Nagpapadama ng pag- aalala at pagsang-ayon.
 • 71. g). Nakabukas na mga palad at ang daliri ay magkalayo at unti-unting isinasara. ● Nagpapakilala ng nag-aalimpuyong damdamin.
 • 72. h). Paturong Kumpas ● Nag papahiwatig ng pagkapoot, panlalait sa isang tao.
 • 73. i). Kumpas na halos pantay balikat ang dalawang bukas na bisig. ● Ginagamit ito upang ipahiwatig ang kalawakan ng paksa.
 • 74. NAWA’Y MAY NATUTUNAN KAYO SA AKING MGA TINALAKAY. MARAMING SALAMAT PO