SlideShare a Scribd company logo
FIL 2 – PAGBASA AT PAGSULAT
BSED – Social Studies
TEKSTONG
EKSPOSITORI
TEKSTONG EKSPOSITORI
- Ito ay may layuning magpaliwang at maglahad ng
mga impormasyon at ideya.
- Ang manunulat ng tekstong ekspositori ay dapat
na marunong magsuri at kritikal sa kanyang
lipunang ginagalawan.
KATANGIAN NG TEKSTONG
EKSPOSITORI
• Obhetibo ang pagtalakay sa paksa.
• May sapat na mga kaalaman na inilahad.
• Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya o
kaisipan.
• Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan.
HULWARAN AT
ORGANISASYON NG
TEKSTONG EKSPOSITORI
- Iba-iba ang hulwaran at organisasyon kung
pag-uusapan ang tekstong ekspositori.
Ang mga sumusunod ay hulwaran at organisasyon ng tekstong ekspositori:
1. DEPINISYON – Pagbibigay ng kahulugan sa di pamilyar na
salita.
2. ENUMERASYON – Maaaring maglahad ng mga halimbawa
na nabibilang sa isang uri o klasipikasyon.
URI NG ENUMERASYON:
• Simple
• Komplikado
3. ORDER – Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari at kaisipan.
4. PAGHAHAMBING AT PAGKOKONTRAST –
Binibigyang diin nito ang mga pagkakapare-pareho at pagkakaiba-iba ng
mga konsepto, ideya, tao, bagay, ideolohiya, pangyayari at iba pa.
5. PROBLEMA AT SOLUSYON – Ang manunulat ay
nagpapahayag ng isang problema at nagtatala ng isa o higit pang
solusyon sa problema.
6. SANHI AT BUNGA – Ang manunulat ay nagtatala ng
isa o higit pang sanhi at epekto ng pangyayari. Ang sanhi ay
nagsasaad ng kadahilanan ng mga pangyayaring naganap at ang
epekto ng pangyayaring ito ay tinatawag na resulta o bunga.
KASANAYAN SA
AKADEMIKONG
PAGBASA
Mga Kasanayan:
1. PAG-UURI NG MGA IDEYA AT DETALYE
• PAKSANG PANGUNGUSAP – Pangunahing tema/pokus
sa pagpapalawak ng ideya.
• SUPORTANG DETALYE – Tumutulong, nagpapalawak,
nagbibigay-linaw sa paksang pangungusap.
2. PAGTUKOY SA LAYUNIN NG TEKSTO – Kung ano
ang nais mangyari ng awtor sa kanyang mambabasa. Layunin nitong
manlibang, manghikayat, magbigay-impormasyon at magpaliwang.
3. PAGTIYAK SA DAMDAMIN, TONO AT PANANAW
NG TEKSTO
• DAMDAMIN – Kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa
binasang teksto.
• TONO – Saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinalakay.
• PANANAW – Tumutukoy sa punto de vistang ginagamit ng
awtor.
4. PAGKILALA SA PAGKAKAIBA NG OPINYON AT
KATOTOHANAN
• OPINYON – Pahayag ng isang tao hinggil sa isang paksa batay sa
kanyang paniniwala o prinsipyo.
• KATOTOHANAN – Paktwal na kaisipan o pahayag na hindi na
mapasusubalian at samakatuwid ay tinatanggap ng lahat.
5. PAGSUSURI KUNG VALID O HINDI ANG IDEYA
• Sino ang nagsasabi ng ideya o pananaw?
• Masasabi bang sya ay awtoridad sa kanyang paksang tinatalakay?
6. PAGHINUHA AT PAGHULA
• PAGHIHINUHA – Tumutukoy sa kakayahang tukuyin ang
isang bagay na hindi pa alam sa ilang clues.
• PAGHULA – Ang matalinong mambabasa ay nakakagawa ng
halos akyuret na hula kung ano ang susunod na mangyayri o
magiging wakas.
7. PAGBUO NG LAGOM AT KONKLUSYON
• LAGOM o BUOD – Tumutukoy sa payak at maikling anyo ng
diskurso na batay sa isang binasang teksto.
• KONKLUSYON – Tumutukoy sa mga implikasyong mahahango
sa isang binasang teksto.
8. PAGBIBIGAY-INTERPRETASYON SA MAPA,
TSART, GRAPH AT TALAHANAYAN – Mga
interpretasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa
isang teksto. Nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga
datos na inilahad sa isang teksto.
PANANALIKSIK
PANANALIKSIK
- Ayon kay Madel at Manuel (1976), ang pananaliksik
ay isang proseso ng impormasyon na gumagamit ng
siyentipikong pamamaraan sa paglutas ng isang
particular na suliranin.
- Ayon kay Parel, ang pananaliksik ay isinasagawa sa
pamamaraang sistematiko.
KATANGIAN NG MUHASAY NG
RISERTS/PANANALIKSIK
1. SISTEMATIKO – May sinusunod na proseso tungo sa
pagtuklas ng katotohanan, solusyon sa suliranin, o ano pa mang
layunin ng pananaliksik.
2. KONTROLADO – Konstant ang mga varyabol sa pananaliksik.
3. EMPERIKAL – Ang mga datos na nakalap ay maaaring iverify o
isabjek sa eksperimentasyon.
4. ANALITIKAL AT KRITIKAL NA PAGSUSURI –
Kailangan suriin nang maingat sa mananaliksik ang mga nakalap na
datos, partikular ang mga sagot sa na balideyt na talatanungan upang
mabigyan nya ng tamang interpretasyon.
5. OBHEKTIBO, KRITIKAL NA PAGSUSURI – Isang
pagtinging walang “biases” walang manipulasyon, lohikal na inihanay
at walang pagkiling sa kalabasan.
6. KWANTITEYTIV O ISTATIKAL NA MODELO –
Numerikal ang presentasyon upang masuri ang kalidad ng datos.
7. AKYUSARI NG IMBESTIGASYON,
DESKRIPSYON AT OBSERBASYON – Isang
siyentipikong paglalahad ang isinasagawa sa riserts.
8. ORIHINAL NA AKDA NA MATIYAGANG
ISINASAGAWA AT SINUSULAT SA ISKOLARLING
PAMAMARAAN – Likha at sarili ng manunulat ang kanyang
riserts na kinuha ang mga resulta mula sa mga pangunahing sorses
at mga sanggunian o hanguang first-hand.
PLAJERISMO
- Ayon kina Atienza at ng mga kasama (1996), nakikita
ang plajerismo sa mga sumusunod:
• Kapag ginagamit ang gawa ng iba.
• Kapag kinuha o ninakaw ang disenyo, balangkas at
himig at di kinikilala ang orihinal na manlilikha.
• Kapag isinasalin ang gawa ng iba ngunit hindi ito
kinikilala.
ANG MANANALIKSIK
SINO ANG MANANALIKSIK?
MGA KATANGIAN NG ISANG
MANANALIKSIK
• Dapat magtaglay ng sapat na kakayahan at kaalaman
sa mga pamamaraan ng pananaliksik.
• Masipag
• Matiyaga
• Maingat
• Sistematik
• Kritikal o Mapanuri
URI NG PANANALIKSIK
AT PAGKAKAIBA-IBA
NITO
URI NG PANANALIKSIK
1. PANIMULANG PANANALIKSIK (BASIC
RESEARCH) – Layunin ng pananaliksik na ito ay magpaliwang. Ito
ay deskriptibo o naglalarawan.
2. PAGTUGONG PANANALIKSIK (APPLIED
RESEARCH) – Layunin na solusyunan ang suliranin ng tao at sa
kapaligiran.
3. PANANALIKSIK NA NAGTATAYA (EVALUATION
RESEARCH) – Tumutukoy sa pag-aaral ng proseso at kinalabasan
ng isang solusyon.
4. PAGKILOS NA PANANALIKSIK (ACTION
RESEARCH) – Naglalayong lumutas ng isang tiyak na suliranin sa
isang programa, organisasyon o ng isang komunidad.
5. MAKAAGHAM O SIYENTIPIKO – Kailangang may
haypotisis ang mananaliksik at gumawa ng eksperimento upang
patunayan o pabulaanan ito.
6. LITERARI O PAMPANITIKAN – Hindi
kailangan mag-eksperimento sapagkat ang mga
gagamiting materyales ay yaong nasaliksik na rin ng
iba.
MGA HAKBANG NG
PANANALIKSIK
MGA HAKBANG SA PAGBUO NG
SULATING PANANALIKSIK
1. PAGPILI NG MABUTING PAKSA – Unang hakbang na
kailangan ng masusing pag-unawa at mga kaugnay na gawaing
ibibigay ng isang guro.
2. PAGBUO NG PAHAYAG NG TESIS – Pahayag na
magsasaad ng posisyong sasagutin o patutunayan ng iyong bubuoing
pananaliksik.
3. PAGHAHANDA NG PANSAMANTALANG
BIBLIYOGRAPIYA – Kailangan mong bumisita sa mga aklatan
upang mangalap ng iyong mga sanggunian. Maaari ring makakuha ng
impormasyon mula sa internet.
4. PAGHAHANDA NG TENTATIBONG BALANGKAS –
Mahalaga ito upang magbigay direksyon sa pagsasaayos ng iyong mga
ideya at pagtukoy kung ano-anong material pa ang kailangang hanapin.
5. NOTE TAKING – Iminumungkahing isulat nang maayos ang iyong
mga tala.
Maaari kang gumamit ng 3 uri ng tala:
• Tuwirang Sinipi
• Buod
• Hawig
6. FINAL OUTLINE – Dito susuriing mabuti ang inihahandang
tentatibong balangkas upang matiyak kug may mga bagay na
kailangang baguhin/ayusin.
7. ROUGH DRAFT – Ito ay dapat magkaron ng introdaksyon,
katawan, at konklusyon.
8. PAGWAWASTO AT PAGREBISA NG BORADOR –
Basahing mabuti at iwasto ang mga bagay na kailangang iwasto sa
iyong borador.
9. PAGSULAT NG PINAL NA SULATING
PANANALIKSIK – Pagkatapos pagdaanan at isagawa nang
mabuti ang naunang walong hakbang, ngayon ay nakatitiyak ka na ng
isang mainam na sulating pananaliksik.
Thank
You!!!

More Related Content

Similar to FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation

Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
KokoStevan
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
MortejoMaryMaeE
 
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Ronnie Reintegrado
 
day 3 (1) (1).pptx
day 3 (1) (1).pptxday 3 (1) (1).pptx
day 3 (1) (1).pptx
JoannePagaduan
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Hanna Elise
 
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdfdisenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
GRACE534894
 
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptxinaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
HASDINABKARIANEBRAHI
 
PANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptxPANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptx
JohnPaulCacal
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
JhenMaquirang
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Eliezeralan11
 
Pananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated FilePananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated File
Allan Ortiz
 
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGRmodyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
JoemarBenito1
 
Mga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
Mga kasanayan sa Akademikong PagbasaMga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
Mga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
Naj_Jandy
 
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKXPPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
MyBrightestStarParkJ
 
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptxABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
MaryCrishRanises
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksik
Allan Ortiz
 
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response JournalMapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
KokoStevan
 
Pangkatang Talakayan FIL 1.ppt
Pangkatang Talakayan FIL 1.pptPangkatang Talakayan FIL 1.ppt
Pangkatang Talakayan FIL 1.ppt
YollySamontezaCargad
 
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
AgnesRizalTechnological
 

Similar to FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation (20)

Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
 
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
 
day 3 (1) (1).pptx
day 3 (1) (1).pptxday 3 (1) (1).pptx
day 3 (1) (1).pptx
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
 
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdfdisenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
 
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptxinaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
inaantok-na-po-ako-huhuhuhu.pptx
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
 
PANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptxPANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptx
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
 
Pananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated FilePananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated File
 
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGRmodyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
 
Mga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
Mga kasanayan sa Akademikong PagbasaMga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
Mga kasanayan sa Akademikong Pagbasa
 
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKXPPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
PPT-PAGBASA-WKDJCDXFHDJKVCNJFGKGHFNKFJFJKX
 
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptxABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksik
 
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response JournalMapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
 
Pangkatang Talakayan FIL 1.ppt
Pangkatang Talakayan FIL 1.pptPangkatang Talakayan FIL 1.ppt
Pangkatang Talakayan FIL 1.ppt
 
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
Tungo sa maka Pilipinong Pananaliksik.
 

More from YollySamontezaCargad

4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
YollySamontezaCargad
 
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
YollySamontezaCargad
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
YollySamontezaCargad
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
YollySamontezaCargad
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
YollySamontezaCargad
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
YollySamontezaCargad
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
YollySamontezaCargad
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
YollySamontezaCargad
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
YollySamontezaCargad
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
YollySamontezaCargad
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
YollySamontezaCargad
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
YollySamontezaCargad
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
YollySamontezaCargad
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
YollySamontezaCargad
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
YollySamontezaCargad
 

More from YollySamontezaCargad (20)

4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
 
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 

Recently uploaded

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 

Recently uploaded (12)

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 

FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation

 • 1. FIL 2 – PAGBASA AT PAGSULAT BSED – Social Studies
 • 3. TEKSTONG EKSPOSITORI - Ito ay may layuning magpaliwang at maglahad ng mga impormasyon at ideya. - Ang manunulat ng tekstong ekspositori ay dapat na marunong magsuri at kritikal sa kanyang lipunang ginagalawan.
 • 4. KATANGIAN NG TEKSTONG EKSPOSITORI • Obhetibo ang pagtalakay sa paksa. • May sapat na mga kaalaman na inilahad. • Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya o kaisipan. • Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan.
 • 5. HULWARAN AT ORGANISASYON NG TEKSTONG EKSPOSITORI - Iba-iba ang hulwaran at organisasyon kung pag-uusapan ang tekstong ekspositori.
 • 6. Ang mga sumusunod ay hulwaran at organisasyon ng tekstong ekspositori: 1. DEPINISYON – Pagbibigay ng kahulugan sa di pamilyar na salita. 2. ENUMERASYON – Maaaring maglahad ng mga halimbawa na nabibilang sa isang uri o klasipikasyon. URI NG ENUMERASYON: • Simple • Komplikado
 • 7. 3. ORDER – Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari at kaisipan. 4. PAGHAHAMBING AT PAGKOKONTRAST – Binibigyang diin nito ang mga pagkakapare-pareho at pagkakaiba-iba ng mga konsepto, ideya, tao, bagay, ideolohiya, pangyayari at iba pa. 5. PROBLEMA AT SOLUSYON – Ang manunulat ay nagpapahayag ng isang problema at nagtatala ng isa o higit pang solusyon sa problema.
 • 8. 6. SANHI AT BUNGA – Ang manunulat ay nagtatala ng isa o higit pang sanhi at epekto ng pangyayari. Ang sanhi ay nagsasaad ng kadahilanan ng mga pangyayaring naganap at ang epekto ng pangyayaring ito ay tinatawag na resulta o bunga.
 • 10. Mga Kasanayan: 1. PAG-UURI NG MGA IDEYA AT DETALYE • PAKSANG PANGUNGUSAP – Pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya. • SUPORTANG DETALYE – Tumutulong, nagpapalawak, nagbibigay-linaw sa paksang pangungusap. 2. PAGTUKOY SA LAYUNIN NG TEKSTO – Kung ano ang nais mangyari ng awtor sa kanyang mambabasa. Layunin nitong manlibang, manghikayat, magbigay-impormasyon at magpaliwang.
 • 11. 3. PAGTIYAK SA DAMDAMIN, TONO AT PANANAW NG TEKSTO • DAMDAMIN – Kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. • TONO – Saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinalakay. • PANANAW – Tumutukoy sa punto de vistang ginagamit ng awtor.
 • 12. 4. PAGKILALA SA PAGKAKAIBA NG OPINYON AT KATOTOHANAN • OPINYON – Pahayag ng isang tao hinggil sa isang paksa batay sa kanyang paniniwala o prinsipyo. • KATOTOHANAN – Paktwal na kaisipan o pahayag na hindi na mapasusubalian at samakatuwid ay tinatanggap ng lahat. 5. PAGSUSURI KUNG VALID O HINDI ANG IDEYA • Sino ang nagsasabi ng ideya o pananaw? • Masasabi bang sya ay awtoridad sa kanyang paksang tinatalakay?
 • 13. 6. PAGHINUHA AT PAGHULA • PAGHIHINUHA – Tumutukoy sa kakayahang tukuyin ang isang bagay na hindi pa alam sa ilang clues. • PAGHULA – Ang matalinong mambabasa ay nakakagawa ng halos akyuret na hula kung ano ang susunod na mangyayri o magiging wakas. 7. PAGBUO NG LAGOM AT KONKLUSYON • LAGOM o BUOD – Tumutukoy sa payak at maikling anyo ng diskurso na batay sa isang binasang teksto.
 • 14. • KONKLUSYON – Tumutukoy sa mga implikasyong mahahango sa isang binasang teksto. 8. PAGBIBIGAY-INTERPRETASYON SA MAPA, TSART, GRAPH AT TALAHANAYAN – Mga interpretasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto. Nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilahad sa isang teksto.
 • 16. PANANALIKSIK - Ayon kay Madel at Manuel (1976), ang pananaliksik ay isang proseso ng impormasyon na gumagamit ng siyentipikong pamamaraan sa paglutas ng isang particular na suliranin. - Ayon kay Parel, ang pananaliksik ay isinasagawa sa pamamaraang sistematiko.
 • 17. KATANGIAN NG MUHASAY NG RISERTS/PANANALIKSIK 1. SISTEMATIKO – May sinusunod na proseso tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon sa suliranin, o ano pa mang layunin ng pananaliksik. 2. KONTROLADO – Konstant ang mga varyabol sa pananaliksik. 3. EMPERIKAL – Ang mga datos na nakalap ay maaaring iverify o isabjek sa eksperimentasyon.
 • 18. 4. ANALITIKAL AT KRITIKAL NA PAGSUSURI – Kailangan suriin nang maingat sa mananaliksik ang mga nakalap na datos, partikular ang mga sagot sa na balideyt na talatanungan upang mabigyan nya ng tamang interpretasyon. 5. OBHEKTIBO, KRITIKAL NA PAGSUSURI – Isang pagtinging walang “biases” walang manipulasyon, lohikal na inihanay at walang pagkiling sa kalabasan. 6. KWANTITEYTIV O ISTATIKAL NA MODELO – Numerikal ang presentasyon upang masuri ang kalidad ng datos.
 • 19. 7. AKYUSARI NG IMBESTIGASYON, DESKRIPSYON AT OBSERBASYON – Isang siyentipikong paglalahad ang isinasagawa sa riserts. 8. ORIHINAL NA AKDA NA MATIYAGANG ISINASAGAWA AT SINUSULAT SA ISKOLARLING PAMAMARAAN – Likha at sarili ng manunulat ang kanyang riserts na kinuha ang mga resulta mula sa mga pangunahing sorses at mga sanggunian o hanguang first-hand.
 • 20. PLAJERISMO - Ayon kina Atienza at ng mga kasama (1996), nakikita ang plajerismo sa mga sumusunod: • Kapag ginagamit ang gawa ng iba. • Kapag kinuha o ninakaw ang disenyo, balangkas at himig at di kinikilala ang orihinal na manlilikha. • Kapag isinasalin ang gawa ng iba ngunit hindi ito kinikilala.
 • 23. MGA KATANGIAN NG ISANG MANANALIKSIK • Dapat magtaglay ng sapat na kakayahan at kaalaman sa mga pamamaraan ng pananaliksik. • Masipag • Matiyaga • Maingat • Sistematik • Kritikal o Mapanuri
 • 24. URI NG PANANALIKSIK AT PAGKAKAIBA-IBA NITO
 • 25. URI NG PANANALIKSIK 1. PANIMULANG PANANALIKSIK (BASIC RESEARCH) – Layunin ng pananaliksik na ito ay magpaliwang. Ito ay deskriptibo o naglalarawan. 2. PAGTUGONG PANANALIKSIK (APPLIED RESEARCH) – Layunin na solusyunan ang suliranin ng tao at sa kapaligiran.
 • 26. 3. PANANALIKSIK NA NAGTATAYA (EVALUATION RESEARCH) – Tumutukoy sa pag-aaral ng proseso at kinalabasan ng isang solusyon. 4. PAGKILOS NA PANANALIKSIK (ACTION RESEARCH) – Naglalayong lumutas ng isang tiyak na suliranin sa isang programa, organisasyon o ng isang komunidad. 5. MAKAAGHAM O SIYENTIPIKO – Kailangang may haypotisis ang mananaliksik at gumawa ng eksperimento upang patunayan o pabulaanan ito.
 • 27. 6. LITERARI O PAMPANITIKAN – Hindi kailangan mag-eksperimento sapagkat ang mga gagamiting materyales ay yaong nasaliksik na rin ng iba.
 • 29. MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK 1. PAGPILI NG MABUTING PAKSA – Unang hakbang na kailangan ng masusing pag-unawa at mga kaugnay na gawaing ibibigay ng isang guro. 2. PAGBUO NG PAHAYAG NG TESIS – Pahayag na magsasaad ng posisyong sasagutin o patutunayan ng iyong bubuoing pananaliksik.
 • 30. 3. PAGHAHANDA NG PANSAMANTALANG BIBLIYOGRAPIYA – Kailangan mong bumisita sa mga aklatan upang mangalap ng iyong mga sanggunian. Maaari ring makakuha ng impormasyon mula sa internet. 4. PAGHAHANDA NG TENTATIBONG BALANGKAS – Mahalaga ito upang magbigay direksyon sa pagsasaayos ng iyong mga ideya at pagtukoy kung ano-anong material pa ang kailangang hanapin. 5. NOTE TAKING – Iminumungkahing isulat nang maayos ang iyong mga tala.
 • 31. Maaari kang gumamit ng 3 uri ng tala: • Tuwirang Sinipi • Buod • Hawig 6. FINAL OUTLINE – Dito susuriing mabuti ang inihahandang tentatibong balangkas upang matiyak kug may mga bagay na kailangang baguhin/ayusin. 7. ROUGH DRAFT – Ito ay dapat magkaron ng introdaksyon, katawan, at konklusyon.
 • 32. 8. PAGWAWASTO AT PAGREBISA NG BORADOR – Basahing mabuti at iwasto ang mga bagay na kailangang iwasto sa iyong borador. 9. PAGSULAT NG PINAL NA SULATING PANANALIKSIK – Pagkatapos pagdaanan at isagawa nang mabuti ang naunang walong hakbang, ngayon ay nakatitiyak ka na ng isang mainam na sulating pananaliksik.