SlideShare a Scribd company logo
ORTOGRAFIA 
SÍL·LABA 
ACCENTUACIÓ 
SEPARAR PER SÍL·LABES 
DIFTONS I HIATS
ORTOGRAFIA: LA SÍL·LABA I L’ACCENT GRÀFIC 
Una síl·laba és un conjunt de sons que es pronuncien en un únic cop de veu. 
Segons el nombre de síl·labes les paraules es classifiquen en: 
monosíl·labes  tenen una síl·laba  vent 
polisíl·labes  tenen més d’una síl·laba  bisíl·labes: ro-ba 
trisíl·labes: ca-mi-sa 
tetrasíl·labes: ve-lo-ci-tat 
En les paraules polisíl·labes hi ha una síl·laba que es pronuncia amb més força que 
les altres, és la síl·laba tònica. La resta de síl·labes s’anomenen àtones. 
Les paraules es classifiquen segons la posició que ocupa la síl·laba tònica dins la 
paraula. Poden ser: 
Agudes  la síl·laba tònica és l’ultima pa-per 
Planes  la síl·laba tònica és la penúltima ca-mi-sa 
Esdrúixoles  la síl·laba tònica és l’antepenúltima mú-si-ca
ACCENTUACIÓ 
PARAULES AGUDES 
Les paraules agudes s’accentuen si acaben en: 
vocal huracà, cafè, jardí, camió, algú 
-as,-es,-is,-os i –us gimnàs, francès, pastís, arròs, andalús 
-en,-in depèn, Berlín 
Les paraules agudes que acaben en diftong no s’accentuen: heroi, herois, avui, ... 
PARAULES PLANES 
Les paraules planes s’accentuen quan acaben en consonat menys en les 
consonants -as,-es,-is,-os,–us,-en,-in: 
àrab, biòleg, cantéssim, conèixer, dèbil, estudiàvem, mèrit, tímid, cérvol, córrer, 
paràgraf, ... 
També s’accentuen les paraules planes acabades en diftong, seguit o no de s: 
anàveu, còncau, còncaus, ... 
PARAULES ESDRÚIXOLES 
Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes: època, sòlida, única, àvia, història, ...
COM VA L’ACCENT? 
Sempre amb accent tancat /´/ a les vocals: í ú 
Sempre amb accent obert /`/ a la vocal à 
Com s’accentua la vocal o? 
Si la paraula és esdrúixola o plana l’accent serà obert: ò 
Si la paraula és aguda, l’accent serà tancat: ó 
Excepcions més usuals: 
De les esdrúixoles: fórmula, pólvora, tómbola, tórtora. 
De les planes: estómac, furóncol, córrer (i derivats). 
De les agudes: arròs, espòs, repòs, talòs, terròs, això, allò, però i les compostes amb 
monosíl·labs: rebò, retrò, reclòs, capgròs, semitò, ressò, debò... 
Com s’accentua la vocal e? 
En general, tant si són agudes, planes o esdrúixoles l’accent és sempre obert: è. 
Excepcions més usuals: 
De paraules esdrúixoles: església, llémena. 
De paraules planes: cérvol, préssec, feréstec, ésser, néixer, créixer, prémer, esprémer, 
témer, érem, éreu. 
De les agudes: clixé, consomé, jaqué, peroné, ximpanzé, rebé, també, abecé, després, només i 
les que fan el plural en -essos com congrés (congressos), ingrés (ingressos), exprés, succés... 
(llevat de xerès, interès i espès).
EXERCICIS ORALS 
Separa per síl·labes i digues quina és la síl·laba tònica: 
llibre moto capità reciclar 
església ordinador informàtica sopar 
català bolígraf escombra patinar 
vestit música càmera síndria 
màquina maquineta tardor antena 
Digues quines paraules són agudes, quines són planes i quines esdrúixoles. 
Compleixen les normes d’accentuació? 
Quines d’aquestes paraules accentuaries? 
AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 
jugar retol fabrica 
submari encarrec Monica 
abril pilota academia 
carbo satel·lit fantastica 
atac telefon ancora 
matalas pantalla quilometres 
calor rapid noticies 
jovent plastic epoca 
pastis cullera sil·laba 
dema granota termometre
Nom: ................................................................................ Data: ....................................................................... 
EXERCICIS 
Classifica aquestes paraules en agudes, planes i esdrúixoles: 
basílica, àvia, escurçó, esclop, gronxador, caramel, dissabte, indústria, ànec, 
síndria, cadira, carretera 
AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 
Posa l’accent a les paraules que ho necessitin: 
AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 
cargol tunel fabrica 
pilot mistic centrica 
pages angel bustia 
vermell castanya intima 
jardi solitari matematiques 
Posa l’accent a aquestes paraules: 
historia dalmata comica paciencia 
pesol ocea cami religio 
hipopotam ridicul coneixer castig
SEPARAR PER SÍL·LABES 
Quan separem per síl·labes una paraula i ens trobem dues vocals seguides hem 
de saber si es tracta d’un diftong o d’un hiat. Els diftongs no se separen i els 
hiats si. 
Els primer que hem de saber és que hi ha dos tipus de vocals: fortes i dèbils. 
A E O  VOCALS FORTES 
I U  VOCALS DÈBILS
DIFTONS I HIATS 
Un diftong és la unió de dues vocals que es pronuncien juntes en una mateixa 
síl·laba. 
Formen diftong: 
 Una vocal dèbil (la i i la u) darrere d’una vocal: 
ai ai-re au pau 
ei fei-na eu teu-la 
oi noi ou nou 
ui a-vui iu ciu-tat 
 Una vocal dèbil seguida d’una de forta (ia,ie,io,ua,ue,uo) a començament 
de paraula i després de vocal: 
io-gurt la-ia 
hie-na cre-uar 
 Les vocals dels grups qua qua-tre 
qüe qües-ti-ó 
qüi ter-ra-qüi 
quo quo-ta 
gua guant 
güe ai-güe-ra 
güi pin-güí 
guo pa-rai-guot
Un hiat és quan en una paraula hi ha dues vocals seguides que pertanyen a dues 
síl·labes diferents: po – e – ta. 
Es forma un hiat quan en una paraula hi ha: 
 Dues vocals fortes seguides: 
po – e – ta 
te – a – tre 
 Una vocal dèbil i una vocal forta darrere de consonant: 
fa – mí – li – a 
re – li – gi – ó 
Ma – ri – a 
 Dues vocals que formarien diftong on la darrera s’accentua: 
ve – í 
 Dues vocals que formarien diftong on la darrera porta dièresi: 
pa – ï – sos
DÍGRAFS 
Un dígraf és un grup de dues lletres que representen un sol so. 
Quan separem per síl·labes hem de tenir en compte que hi ha dos grups de 
dígrafs: els que se separen i els que no. 
Se separen No se separen 
ss Cas-so-la gu For-mi-gues 
rr Car-rer qu Pa-quet 
ix Ca-lai-xe-ra ll Co-lla 
l·l Col-le-gi ny Ba-nya 
tj Plat-ja ig Ba-teig 
tg Met-ge 
tx Pet-xi-na 
tz At-zar

More Related Content

What's hot

Exercicis apòstrofs i contraccions copia
Exercicis apòstrofs i contraccions copiaExercicis apòstrofs i contraccions copia
Exercicis apòstrofs i contraccions copia5amoli
 
Exercicis apòstrof
Exercicis apòstrofExercicis apòstrof
Exercicis apòstrof
Nombre Apellidos
 
L’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
MariaJose Ariño
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
silvia
 
L'apòstrof
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrofngt1776
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
helenabn
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals
 
Els dígrafs
Els dígrafsEls dígrafs
Els dígrafs
Nombre Apellidos
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
mllfl
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
6sise
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nmiriamgirona
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesneuspm
 
Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat 5amoli
 
Ordinals i cardinals
Ordinals i cardinalsOrdinals i cardinals
Ordinals i cardinals
marclia
 

What's hot (20)

Exercicis apòstrofs i contraccions copia
Exercicis apòstrofs i contraccions copiaExercicis apòstrofs i contraccions copia
Exercicis apòstrofs i contraccions copia
 
Exercicis apòstrof
Exercicis apòstrofExercicis apòstrof
Exercicis apòstrof
 
L’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
 
L'apòstrof
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrof
 
Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
 
Tipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
Paraules amb guionet
Paraules amb guionetParaules amb guionet
Paraules amb guionet
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Els dígrafs
Els dígrafsEls dígrafs
Els dígrafs
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
La vocal neutra o u
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o u
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2n
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
 
Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat Apòstrof i dictat
Apòstrof i dictat
 
Ordinals i cardinals
Ordinals i cardinalsOrdinals i cardinals
Ordinals i cardinals
 

Viewers also liked

Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalskwart
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes5bmoli
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.elcorreudecinque
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Hatsep Sen
 
Variació dialectal del català
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del catalàMARIBEL SOSPEDRA
 
Apòstrof i contracció
Apòstrof i contraccióApòstrof i contracció
Apòstrof i contracció
lurdessaavedra
 
En un lloc anomenat guerra Resumen detallado
En un lloc anomenat guerra Resumen detalladoEn un lloc anomenat guerra Resumen detallado
En un lloc anomenat guerra Resumen detallado
Héctor Hernández
 
Accentuacio
AccentuacioAccentuacio
Accentuacio
Guida Allès Pons
 
Jocs tradicionals
Jocs tradicionalsJocs tradicionals
Jocs tradicionals
primer1314
 
Jocs de taula moderns
Jocs de taula modernsJocs de taula moderns
Jocs de taula modernsIdealudica
 
La Nutrición Humana
La Nutrición HumanaLa Nutrición Humana
La Nutrición Humana
empar79
 
LectoEscriptura word p,t
LectoEscriptura word p,tLectoEscriptura word p,t
LectoEscriptura word p,tSalva Cuenca
 
Recta numèrica
Recta numèricaRecta numèrica
Recta numèrica
Monica Roige Sedo
 
Síl·labes directes LectoEscriptura
Síl·labes directes LectoEscripturaSíl·labes directes LectoEscriptura
Síl·labes directes LectoEscripturaSalva Cuenca
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: PmlcbtLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
Monica Roige Sedo
 
SUMAR PIRÀMIDES
SUMAR PIRÀMIDESSUMAR PIRÀMIDES
SUMAR PIRÀMIDES
Monica Roige Sedo
 
Paraules. pal. síl·labes travades
Paraules. pal. síl·labes travadesParaules. pal. síl·labes travades
Paraules. pal. síl·labes travades
Monica Roige Sedo
 
Informe de comportament
Informe de comportamentInforme de comportament
Informe de comportament
Júlia Allès
 
EXERCICIS AMB R/RR
EXERCICIS AMB R/RREXERCICIS AMB R/RR
EXERCICIS AMB R/RR
Monica Roige Sedo
 

Viewers also liked (20)

Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
 
Variació dialectal del català
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del català
 
Apòstrof i contracció
Apòstrof i contraccióApòstrof i contracció
Apòstrof i contracció
 
En un lloc anomenat guerra Resumen detallado
En un lloc anomenat guerra Resumen detalladoEn un lloc anomenat guerra Resumen detallado
En un lloc anomenat guerra Resumen detallado
 
Textos expositius
Textos expositiusTextos expositius
Textos expositius
 
Accentuacio
AccentuacioAccentuacio
Accentuacio
 
Jocs tradicionals
Jocs tradicionalsJocs tradicionals
Jocs tradicionals
 
Jocs de taula moderns
Jocs de taula modernsJocs de taula moderns
Jocs de taula moderns
 
La Nutrición Humana
La Nutrición HumanaLa Nutrición Humana
La Nutrición Humana
 
LectoEscriptura word p,t
LectoEscriptura word p,tLectoEscriptura word p,t
LectoEscriptura word p,t
 
Recta numèrica
Recta numèricaRecta numèrica
Recta numèrica
 
Síl·labes directes LectoEscriptura
Síl·labes directes LectoEscripturaSíl·labes directes LectoEscriptura
Síl·labes directes LectoEscriptura
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: PmlcbtLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES: Pmlcbt
 
SUMAR PIRÀMIDES
SUMAR PIRÀMIDESSUMAR PIRÀMIDES
SUMAR PIRÀMIDES
 
Paraules. pal. síl·labes travades
Paraules. pal. síl·labes travadesParaules. pal. síl·labes travades
Paraules. pal. síl·labes travades
 
Informe de comportament
Informe de comportamentInforme de comportament
Informe de comportament
 
EXERCICIS AMB R/RR
EXERCICIS AMB R/RREXERCICIS AMB R/RR
EXERCICIS AMB R/RR
 

Similar to Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

NORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
Mary H.M.
 
7 accents 1
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
spons5
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe5507
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanacamelero10
 
Tonicitatiaccentuacio
TonicitatiaccentuacioTonicitatiaccentuacio
Tonicitatiaccentuacio
Alicia Pérez
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
escola santa teresa de lisieux
 
Catala nivell c i d
Catala nivell c i dCatala nivell c i d
Catala nivell c i d
Juan Oyonate Delgado
 
Accentuació
AccentuacióAccentuació
Accentuació
joanpol
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanatabolafi
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló
 
Vocalisme
VocalismeVocalisme
Vocalisme
lurdessaavedra
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
Nitsuga Serdna
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaisabeljaume
 
2n eso tema 1
2n eso tema 12n eso tema 1
2n eso tema 1
Dani Mas Barcos
 

Similar to Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs (20)

NORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
 
La síl·laba
La síl·labaLa síl·laba
La síl·laba
 
7 accents 1
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
 
Fonètica sintàctica
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàctica
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Tonicitatiaccentuacio
TonicitatiaccentuacioTonicitatiaccentuacio
Tonicitatiaccentuacio
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Catala nivell c i d
Catala nivell c i dCatala nivell c i d
Catala nivell c i d
 
Accentuació
AccentuacióAccentuació
Accentuació
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
El vocalisme
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
 
Vocalisme
VocalismeVocalisme
Vocalisme
 
La síl·laba
La síl·labaLa síl·laba
La síl·laba
 
La síl·laba
La síl·labaLa síl·laba
La síl·laba
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
 
2n eso tema 1
2n eso tema 12n eso tema 1
2n eso tema 1
 

More from Monica Roige Sedo

Vocabulari del relleu
Vocabulari del relleuVocabulari del relleu
Vocabulari del relleu
Monica Roige Sedo
 
Sonido z, k y g suave
Sonido z, k y g suaveSonido z, k y g suave
Sonido z, k y g suave
Monica Roige Sedo
 
Paraules comuns.primer trimestre
Paraules comuns.primer trimestreParaules comuns.primer trimestre
Paraules comuns.primer trimestre
Monica Roige Sedo
 
Les coordenades
Les coordenadesLes coordenades
Les coordenades
Monica Roige Sedo
 
Multiplicacions,pensa i comprova
Multiplicacions,pensa i comprovaMultiplicacions,pensa i comprova
Multiplicacions,pensa i comprova
Monica Roige Sedo
 
m.c.m. i m.c.d.
m.c.m. i m.c.d.m.c.m. i m.c.d.
m.c.m. i m.c.d.
Monica Roige Sedo
 
Projeccions amb policubs
Projeccions amb policubsProjeccions amb policubs
Projeccions amb policubs
Monica Roige Sedo
 
Endevinalles
EndevinallesEndevinalles
Endevinalles
Monica Roige Sedo
 
Autoavaluació del treball en grup
Autoavaluació del treball en grupAutoavaluació del treball en grup
Autoavaluació del treball en grup
Monica Roige Sedo
 
LA RELIGIÓ DELS ROMANS
LA RELIGIÓ DELS ROMANSLA RELIGIÓ DELS ROMANS
LA RELIGIÓ DELS ROMANS
Monica Roige Sedo
 
Les vil·les romanes
Les vil·les romanesLes vil·les romanes
Les vil·les romanes
Monica Roige Sedo
 
Les ciutats romanes
Les ciutats romanesLes ciutats romanes
Les ciutats romanes
Monica Roige Sedo
 
En època dels romans
En època dels romansEn època dels romans
En època dels romans
Monica Roige Sedo
 
Simetria
SimetriaSimetria
Problemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaProblemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaMonica Roige Sedo
 
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMúltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMonica Roige Sedo
 
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRESLECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
Monica Roige Sedo
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:PmlcbtndsrLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
Monica Roige Sedo
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:PmlcbtndsrquhfLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
Monica Roige Sedo
 

More from Monica Roige Sedo (20)

Vocabulari del relleu
Vocabulari del relleuVocabulari del relleu
Vocabulari del relleu
 
Sonido z, k y g suave
Sonido z, k y g suaveSonido z, k y g suave
Sonido z, k y g suave
 
Paraules comuns.primer trimestre
Paraules comuns.primer trimestreParaules comuns.primer trimestre
Paraules comuns.primer trimestre
 
Les coordenades
Les coordenadesLes coordenades
Les coordenades
 
Multiplicacions,pensa i comprova
Multiplicacions,pensa i comprovaMultiplicacions,pensa i comprova
Multiplicacions,pensa i comprova
 
m.c.m. i m.c.d.
m.c.m. i m.c.d.m.c.m. i m.c.d.
m.c.m. i m.c.d.
 
Projeccions amb policubs
Projeccions amb policubsProjeccions amb policubs
Projeccions amb policubs
 
Endevinalles
EndevinallesEndevinalles
Endevinalles
 
Autoavaluació del treball en grup
Autoavaluació del treball en grupAutoavaluació del treball en grup
Autoavaluació del treball en grup
 
LA RELIGIÓ DELS ROMANS
LA RELIGIÓ DELS ROMANSLA RELIGIÓ DELS ROMANS
LA RELIGIÓ DELS ROMANS
 
Les vil·les romanes
Les vil·les romanesLes vil·les romanes
Les vil·les romanes
 
Les ciutats romanes
Les ciutats romanesLes ciutats romanes
Les ciutats romanes
 
En època dels romans
En època dels romansEn època dels romans
En època dels romans
 
Simetria
SimetriaSimetria
Simetria
 
Problemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaProblemes per segon de primària
Problemes per segon de primària
 
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMúltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
 
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRESLECTOESCRIPTURA: LLETRES
LECTOESCRIPTURA: LLETRES
 
Abecedari lletra i dibuix
Abecedari lletra i dibuixAbecedari lletra i dibuix
Abecedari lletra i dibuix
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:PmlcbtndsrLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsr
 
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:PmlcbtndsrquhfLECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
LECTURA DE PARAULES AMB LES LLETRES:Pmlcbtndsrquhf
 

Recently uploaded

Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 

Recently uploaded (7)

Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

  • 1. ORTOGRAFIA SÍL·LABA ACCENTUACIÓ SEPARAR PER SÍL·LABES DIFTONS I HIATS
  • 2. ORTOGRAFIA: LA SÍL·LABA I L’ACCENT GRÀFIC Una síl·laba és un conjunt de sons que es pronuncien en un únic cop de veu. Segons el nombre de síl·labes les paraules es classifiquen en: monosíl·labes  tenen una síl·laba  vent polisíl·labes  tenen més d’una síl·laba  bisíl·labes: ro-ba trisíl·labes: ca-mi-sa tetrasíl·labes: ve-lo-ci-tat En les paraules polisíl·labes hi ha una síl·laba que es pronuncia amb més força que les altres, és la síl·laba tònica. La resta de síl·labes s’anomenen àtones. Les paraules es classifiquen segons la posició que ocupa la síl·laba tònica dins la paraula. Poden ser: Agudes  la síl·laba tònica és l’ultima pa-per Planes  la síl·laba tònica és la penúltima ca-mi-sa Esdrúixoles  la síl·laba tònica és l’antepenúltima mú-si-ca
  • 3. ACCENTUACIÓ PARAULES AGUDES Les paraules agudes s’accentuen si acaben en: vocal huracà, cafè, jardí, camió, algú -as,-es,-is,-os i –us gimnàs, francès, pastís, arròs, andalús -en,-in depèn, Berlín Les paraules agudes que acaben en diftong no s’accentuen: heroi, herois, avui, ... PARAULES PLANES Les paraules planes s’accentuen quan acaben en consonat menys en les consonants -as,-es,-is,-os,–us,-en,-in: àrab, biòleg, cantéssim, conèixer, dèbil, estudiàvem, mèrit, tímid, cérvol, córrer, paràgraf, ... També s’accentuen les paraules planes acabades en diftong, seguit o no de s: anàveu, còncau, còncaus, ... PARAULES ESDRÚIXOLES Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes: època, sòlida, única, àvia, història, ...
  • 4. COM VA L’ACCENT? Sempre amb accent tancat /´/ a les vocals: í ú Sempre amb accent obert /`/ a la vocal à Com s’accentua la vocal o? Si la paraula és esdrúixola o plana l’accent serà obert: ò Si la paraula és aguda, l’accent serà tancat: ó Excepcions més usuals: De les esdrúixoles: fórmula, pólvora, tómbola, tórtora. De les planes: estómac, furóncol, córrer (i derivats). De les agudes: arròs, espòs, repòs, talòs, terròs, això, allò, però i les compostes amb monosíl·labs: rebò, retrò, reclòs, capgròs, semitò, ressò, debò... Com s’accentua la vocal e? En general, tant si són agudes, planes o esdrúixoles l’accent és sempre obert: è. Excepcions més usuals: De paraules esdrúixoles: església, llémena. De paraules planes: cérvol, préssec, feréstec, ésser, néixer, créixer, prémer, esprémer, témer, érem, éreu. De les agudes: clixé, consomé, jaqué, peroné, ximpanzé, rebé, també, abecé, després, només i les que fan el plural en -essos com congrés (congressos), ingrés (ingressos), exprés, succés... (llevat de xerès, interès i espès).
  • 5. EXERCICIS ORALS Separa per síl·labes i digues quina és la síl·laba tònica: llibre moto capità reciclar església ordinador informàtica sopar català bolígraf escombra patinar vestit música càmera síndria màquina maquineta tardor antena Digues quines paraules són agudes, quines són planes i quines esdrúixoles. Compleixen les normes d’accentuació? Quines d’aquestes paraules accentuaries? AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES jugar retol fabrica submari encarrec Monica abril pilota academia carbo satel·lit fantastica atac telefon ancora matalas pantalla quilometres calor rapid noticies jovent plastic epoca pastis cullera sil·laba dema granota termometre
  • 6. Nom: ................................................................................ Data: ....................................................................... EXERCICIS Classifica aquestes paraules en agudes, planes i esdrúixoles: basílica, àvia, escurçó, esclop, gronxador, caramel, dissabte, indústria, ànec, síndria, cadira, carretera AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES Posa l’accent a les paraules que ho necessitin: AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES cargol tunel fabrica pilot mistic centrica pages angel bustia vermell castanya intima jardi solitari matematiques Posa l’accent a aquestes paraules: historia dalmata comica paciencia pesol ocea cami religio hipopotam ridicul coneixer castig
  • 7. SEPARAR PER SÍL·LABES Quan separem per síl·labes una paraula i ens trobem dues vocals seguides hem de saber si es tracta d’un diftong o d’un hiat. Els diftongs no se separen i els hiats si. Els primer que hem de saber és que hi ha dos tipus de vocals: fortes i dèbils. A E O  VOCALS FORTES I U  VOCALS DÈBILS
  • 8. DIFTONS I HIATS Un diftong és la unió de dues vocals que es pronuncien juntes en una mateixa síl·laba. Formen diftong:  Una vocal dèbil (la i i la u) darrere d’una vocal: ai ai-re au pau ei fei-na eu teu-la oi noi ou nou ui a-vui iu ciu-tat  Una vocal dèbil seguida d’una de forta (ia,ie,io,ua,ue,uo) a començament de paraula i després de vocal: io-gurt la-ia hie-na cre-uar  Les vocals dels grups qua qua-tre qüe qües-ti-ó qüi ter-ra-qüi quo quo-ta gua guant güe ai-güe-ra güi pin-güí guo pa-rai-guot
  • 9. Un hiat és quan en una paraula hi ha dues vocals seguides que pertanyen a dues síl·labes diferents: po – e – ta. Es forma un hiat quan en una paraula hi ha:  Dues vocals fortes seguides: po – e – ta te – a – tre  Una vocal dèbil i una vocal forta darrere de consonant: fa – mí – li – a re – li – gi – ó Ma – ri – a  Dues vocals que formarien diftong on la darrera s’accentua: ve – í  Dues vocals que formarien diftong on la darrera porta dièresi: pa – ï – sos
  • 10. DÍGRAFS Un dígraf és un grup de dues lletres que representen un sol so. Quan separem per síl·labes hem de tenir en compte que hi ha dos grups de dígrafs: els que se separen i els que no. Se separen No se separen ss Cas-so-la gu For-mi-gues rr Car-rer qu Pa-quet ix Ca-lai-xe-ra ll Co-lla l·l Col-le-gi ny Ba-nya tj Plat-ja ig Ba-teig tg Met-ge tx Pet-xi-na tz At-zar