SlideShare a Scribd company logo
n    t  n n   m
 Managing product development
       nh  o Tuân – SEP 2011
14/07/2012              1
Tư duy   i n    m/ ch
        va logic kinh doanh
    rethinking goods/services &
           business logic14/07/2012              2
m quan       ng
            Goods – dominant logic  Service - dominant logic
                   G-D logic  S-D logic
        a n     m không   i do  i n   t o nên
   nh   o ra gia    a   i tiêu ng trong không gian ng       a
       i tiêu ng mua ng a ch         c  o ra i nha cung     p
 đê     p  như t sư c cho         nh  o ra gia cho
14/07/2012                                     3
p t   m    ,  n n  bê
           c  m năng khai    c n chê
                c nghi i nha n    t
          G-D logic,   t  t  m tư đây  t
           n n    m ???
                     u
                    u sư
                     i
                      m p    i phu nư o ng nh    c gia
 nh    m năng khai  c vô ng n
     c sư a n    m   c t   n
trong không gian a    i tiêu ng
S-D logic,   t  t m tư đây    t  n
  n  m ???


  14/07/2012                      4
m quan       ng
           Goods – dominant logic  Service - dominant logic
                  G-D logic  S-D logic
    ng   a va  ch    phương tiên,    n  c  p   o ra gia


Kinh doanh         nh trao  i (Exchange)  tương c (interaction)
 o ra gia trong      n n            o ra gia trong i n


   i tiêu ng:       i o ra gia
    n   t: ng    o ra gia , o    u  n  o ra gia  cho    i tiêu  ng
(value facilator) 14/07/2012                                        5
Concept development
       t  n   m/  i m
           cho n   m14/07/2012              6
Conceptualize / Conceptualization
              nh    m,  i  m a n      m
    a   a conceptualize?
  u gi   y ra khi       ch   ng
14/07/2012                         7
c sư a n   m   c     t
           n trong không gian a   i tiêu      ng
           gi ?

        u
       u sư
        i
         m
14/07/2012                       8
Printer concept
14/07/2012           9
Air conditioner concept
14/07/2012               10
c sư a n   m    c   t
       n trong không gian a   i tiêu    ng
       nh   ng i   ng u tô gi?
14/07/2012                        11
m thê  o đê  i  m   a    n  m       m thê o đê  u   u sư    i    m
       a   i tiêu ng
       m thê  o đê test 01 concept    n  m
14/07/2012                       12
a  n  m trong không gian   a
         i tiêu  ng

       Vs


       Company mission – sư    nh  a doanh
         p

       Vd: unilever best food – knorr
         true hapiness
14/07/2012                         13
Concept Development
Mission Statement

   Identify   Establish    Generate  Select a
                              Refine
   Customer   Target     Product   Product
                              Specifications
   Needs     Specification  Concepts  Concept

          Analyze           Perform  Plan Remaining
          Competitive         Economic  Development
          Products          Analysis  Project


 Quan  m G-D logic   S-D logic ??          Development
                             Plan


               Concept Development
Concept Generation Exercise:
  Vegetable Peelers
Vegetable Peeler Exercise:
    Voice of the Customer

• "Cà rốt và khoai tây là rất khác nhau".
 "Tôi         ng tay."
              i."
 "Cái này là nhanh chóng, nhưng nó mất rất
 nhiều."
 "Làm thế nào để t vỏ bí"?
     gỉ."
 "Điều này nhìn OK trong cửa hàng."
Vegetable Peeler Exercise:
      Key Customer Needs
1.               m.
2.             i.
3.      i gian
4.  n
5.        ch
6.
7.           i
8.               t
Vegetable Peelers concept
Concept Development & Selection Funnel
     concept gener ation

                concept scr eening

                              concept scor ing
                                    concept tes ting
Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and Development,
Exhibit 7-4, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
Concepts
Selection  A   B    C     D  E
Criteria         (Reference)
1
2
3
4
5
      Concept Screening Matrix
Rate the concepts
Selection
                 Concepts
Criteria   A      B      C      D       E
                  (Reference)
1         0    +      0     +      +
2         0    0      0     +      0
3         +    0      0     0      +
4         -    +      0     +      +
5         -    +      0      -     +
      Concept Screening Matrix
A relative score of: better than (+), same as (O), worse than (-)
Rank the concepts
                 Concepts
Selection    A      B     C     D    E
Criteria              (Reference)
1          0    +    0     +  +
2          0    0    0     +  0
3          +    0    0     0  +
4          -    +    0     +  +
5          -    +    0     -  +
Sum of +’s      1    3    0     3  4
Sum “0’s”      2    2    5     1  1
Sum of –’s      2    0    0     1  0
Net Score     -1     3    0     2  4
Rank         5    2    4     3  1
  Continue?
        Concept Yes
         No  Screening Matrix
              Combine Revise      Yes
CONCEPT SCORING
                            CONCEPTS
           A (reference)        DF         E     G+ (revised)
Selection  Weight
Criteria       Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted
               Score        Score        Score        Score
1      5
2      15
3      10
4      25
5      15
6      20
7      10
RATING RELATIVE PERFORMANCE


      1  Much worse than reference concept
      2  Worse than reference concept
      3  Same as reference concept
      4  Better than reference concept
      5  Much better than reference concept


                              CONCEPTS

Selection    Weight
             A (reference)        DF         E     G+ (revised)
Criteria         Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted
                 Score        Score        Score        Score
1        5    3          3          4          4
2        15    3          4          4          3
3        10    3          3          5          5
4        25    3          3          2          3
5        15    3          5          4          3
6        20    3          3          2          2
7        10    3          3          3          3
CONCEPTS
Selection  Weight  A (reference)        DF          E     G+ (revised)
Criteria
           Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted  Rating  Weighted
                 Score        Score        Score        Score
1      5    3      0.15 3        0.15 4       0.20 4       0.20
2      15    3      0.45 4        0.60 4       0.60 3       0.45
3      10    3      0.30 3        0.30 5       0.50 5       0.50
4      25    3      0.75 3        0.75 2       0.50 3       0.75
5      15    3      0.45 5        0.75 4       0.60 3       0.45
6      20    3      0.60 3        0.60 2       0.40 2       0.40
7      10    3      0.30 3        0.30 3       0.30 3       0.30
  Total Score         3.00          3.45        3.10       2.05
      Rank          4           1         2          3

   Continue?          No       Develop          No         No
Concept Selection Example:
            Reusable Syringe
Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and
                                   EDGE™
Development, Exhibit 7-1, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
Concept Selection Example:
        Reusable Syringe
• Design an improved, reusable syringe with
 precise dosage control for outpatient use.
 – Current product was too costly and inaccurate
• Seven criteria identified based on stake
 holder needs
 – Ease of handling, use and manufacture
 – Readability of dose settings and accuracy
 – Durability and portability
                        EDGE™
Example: Concept Scoring
                                          Concepts
                        A             DF            E            G+
                     (reference)
                    Master Cylinder      Lever Stop       Swash Ring        Dial Screw+

                           Weighted         Weighted         Weighted         Weighted
Selection Criteria     Weight   Rating     Score   Rating     Score   Rating     Score   Rating     Score

Ease of Handling       5%     3       0.15    3       0.15    4       0.2    4       0.2

Ease of Use         15%     3       0.45    4       0.6    4       0.6    3       0.45

Readability of Settings   10%     2       0.2    3       0.3    5       0.5    5       0.5
Dose Metering Accuracy    25%     3       0.75    3       0.75    2       0.5    3       0.75

Durability          15%     2       0.3    5       0.75    4       0.6    3       0.45

Ease of Manuf acture     20%     3       0.6    3       0.6    2       0.4    2       0.4

Portability         10%     3       0.3    3       0.3    3       0.3    3       0.3

             Total Score      2.75           3.45           3.10           3.05
                Rank       4            1            2            3

              Continue?       No          Dev elop          No            No
  Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and
                                                          EDGE™
  Development, Exhibit 7-7, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
i  p  nhân

    Topic 1

    Concept development
14/07/2012          29
14/07/2012  30

More Related Content

Viewers also liked

How Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
How Viet Nam Mobile Local Brand helps VietnameseHow Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
How Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
VO Tu Duc
 
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
Vietguys - Mobile Marketing Solutions
 
Mobile in Store Research Studies
Mobile in Store Research StudiesMobile in Store Research Studies
Mobile in Store Research Studies
Calvin Nguyen
 
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 
Vietnam Digital Landscape 2013
Vietnam Digital Landscape 2013Vietnam Digital Landscape 2013
Vietnam Digital Landscape 2013
Calvin Nguyen
 
Fifa Football Award Men Player 2012 by Country
Fifa Football Award Men Player 2012 by CountryFifa Football Award Men Player 2012 by Country
Fifa Football Award Men Player 2012 by Country
Calvin Nguyen
 
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
Vietguys - Mobile Marketing Solutions
 
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 
Amazon.com, the Hidden Empire
Amazon.com, the Hidden EmpireAmazon.com, the Hidden Empire
Amazon.com, the Hidden Empire
Calvin Nguyen
 
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va ChoSự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
Calvin Nguyen
 
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tourMalaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
ISC Marketing Corporation
 
Vietnam Technology Trends
Vietnam Technology TrendsVietnam Technology Trends
Vietnam Technology Trends
ISC Marketing Corporation
 
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tourMalaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
ISC Marketing Corporation
 
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case studyQuy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
Calvin Nguyen
 
Vietrack04 Full Report Vtn Revised 16 May 2011
Vietrack04 Full Report  Vtn  Revised  16 May 2011Vietrack04 Full Report  Vtn  Revised  16 May 2011
Vietrack04 Full Report Vtn Revised 16 May 2011
cuongthienpham
 
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/OptimizationTNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
ISC Marketing Corporation
 
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
MACROMILL SOUTH EAST ASIA, INC.
 

Viewers also liked (20)

How Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
How Viet Nam Mobile Local Brand helps VietnameseHow Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
How Viet Nam Mobile Local Brand helps Vietnamese
 
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
THE MOBILE INTERNET CONSUMER VIETNAM 2013 AUDIENCE INSIGHTS ON MOBILE WEB AND...
 
Mobile in Store Research Studies
Mobile in Store Research StudiesMobile in Store Research Studies
Mobile in Store Research Studies
 
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
Report about Dish Washing Liquid in Vietnam 2015
 
Vietnam Digital Landscape 2013
Vietnam Digital Landscape 2013Vietnam Digital Landscape 2013
Vietnam Digital Landscape 2013
 
Fifa Football Award Men Player 2012 by Country
Fifa Football Award Men Player 2012 by CountryFifa Football Award Men Player 2012 by Country
Fifa Football Award Men Player 2012 by Country
 
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
Hành vi người tiêu dùng trên điện thoai thông minh tại Việt Nam 2013
 
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
Report on Facial Cleanser in Vietnam 2015
 
Amazon.com, the Hidden Empire
Amazon.com, the Hidden EmpireAmazon.com, the Hidden Empire
Amazon.com, the Hidden Empire
 
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va ChoSự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
Sự khác nhau giữa Mèo và Chó | Su khac nhau giua Meo va Cho
 
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tourMalaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
 
Vietnam Technology Trends
Vietnam Technology TrendsVietnam Technology Trends
Vietnam Technology Trends
 
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tourMalaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
Malaysia – Vietnam Golf – Business Matching tour
 
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
Report about Fabric Conditioner Products in Vietnam 2015
 
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
Report about Floor Cleaner Products in Vietnam Market 2015
 
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
Report on Vietnamese Travel Trend in Vietnam 2013
 
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case studyQuy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
Quy trinh hoach dinh digital marketing qua coca cola case study
 
Vietrack04 Full Report Vtn Revised 16 May 2011
Vietrack04 Full Report  Vtn  Revised  16 May 2011Vietrack04 Full Report  Vtn  Revised  16 May 2011
Vietrack04 Full Report Vtn Revised 16 May 2011
 
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/OptimizationTNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
TNS Readership Vietnam - Reference for Media Planning/Optimization
 
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
REPORT ON COOKING OIL MARKET IN VIETNAM 2013
 

Similar to Hello yes thanks

brightspot service design workshop
brightspot service design workshopbrightspot service design workshop
brightspot service design workshop
Elliot Felix
 
The fallacy of experience design
The fallacy of experience designThe fallacy of experience design
The fallacy of experience design
dchesnut
 
[Nux]05 ux
[Nux]05 ux[Nux]05 ux
[Nux]05 ux
jylee_kgit
 
2 module2 lap_khbd
2 module2 lap_khbd2 module2 lap_khbd
2 module2 lap_khbd
hoangtv
 
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
Rod King, Ph.D.
 
Productivity Future Vision
Productivity Future VisionProductivity Future Vision
Productivity Future Vision
Micro Focus SRL
 
Pair Programming, TDD and other impractical things
Pair Programming, TDD and other impractical thingsPair Programming, TDD and other impractical things
Pair Programming, TDD and other impractical things
Marcello Duarte
 
Agile 2012 the 0-page agile test plan - paul carvalho
Agile 2012  the 0-page agile test plan - paul carvalhoAgile 2012  the 0-page agile test plan - paul carvalho
Agile 2012 the 0-page agile test plan - paul carvalho
drewz lin
 
Road Ahead Engineering-students preparedness
Road Ahead Engineering-students preparednessRoad Ahead Engineering-students preparedness
Road Ahead Engineering-students preparedness
TechZen Consulting Services Pvt. Ltd.
 
Innovation community pj-dec'12
Innovation community pj-dec'12Innovation community pj-dec'12
Innovation community pj-dec'12
Päivi Jokinen
 
Agile digital enterprise framework v1.4
Agile digital enterprise framework v1.4Agile digital enterprise framework v1.4
Agile digital enterprise framework v1.4
Pierre E. NEIS
 
Turning an idea into a profitable finished product
Turning an idea into a profitable finished productTurning an idea into a profitable finished product
Turning an idea into a profitable finished product
Hani Gamal
 
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SFDesigning Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
Boris Friedrich Milkowski
 
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
Bob Thomas
 
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LODYou rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
Mateja Verlic
 
Dw
Dw Dw
Data Warehouse: Basics
Data Warehouse: BasicsData Warehouse: Basics
Data Warehouse: Basics
University of Calcutta
 
Cs207 2
Cs207 2Cs207 2
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
CGAP
 
[Imr]week5
[Imr]week5[Imr]week5
[Imr]week5
jylee6977
 

Similar to Hello yes thanks (20)

brightspot service design workshop
brightspot service design workshopbrightspot service design workshop
brightspot service design workshop
 
The fallacy of experience design
The fallacy of experience designThe fallacy of experience design
The fallacy of experience design
 
[Nux]05 ux
[Nux]05 ux[Nux]05 ux
[Nux]05 ux
 
2 module2 lap_khbd
2 module2 lap_khbd2 module2 lap_khbd
2 module2 lap_khbd
 
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
QUEST FOR THE ULTIMATE BUSINESS TOOL: Business Plan vs. Business Model Canvas...
 
Productivity Future Vision
Productivity Future VisionProductivity Future Vision
Productivity Future Vision
 
Pair Programming, TDD and other impractical things
Pair Programming, TDD and other impractical thingsPair Programming, TDD and other impractical things
Pair Programming, TDD and other impractical things
 
Agile 2012 the 0-page agile test plan - paul carvalho
Agile 2012  the 0-page agile test plan - paul carvalhoAgile 2012  the 0-page agile test plan - paul carvalho
Agile 2012 the 0-page agile test plan - paul carvalho
 
Road Ahead Engineering-students preparedness
Road Ahead Engineering-students preparednessRoad Ahead Engineering-students preparedness
Road Ahead Engineering-students preparedness
 
Innovation community pj-dec'12
Innovation community pj-dec'12Innovation community pj-dec'12
Innovation community pj-dec'12
 
Agile digital enterprise framework v1.4
Agile digital enterprise framework v1.4Agile digital enterprise framework v1.4
Agile digital enterprise framework v1.4
 
Turning an idea into a profitable finished product
Turning an idea into a profitable finished productTurning an idea into a profitable finished product
Turning an idea into a profitable finished product
 
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SFDesigning Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
Designing Mobile Interfaces - Goodpatch Workshop SF
 
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
Delivering Results: How Do You Report User Research Findings?
 
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LODYou rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
You rang, M’LOD? Google Refine in the world of LOD
 
Dw
Dw Dw
Dw
 
Data Warehouse: Basics
Data Warehouse: BasicsData Warehouse: Basics
Data Warehouse: Basics
 
Cs207 2
Cs207 2Cs207 2
Cs207 2
 
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
CGAP and Grameen Foundation AppLab Money Incubator: Case Study Part 2
 
[Imr]week5
[Imr]week5[Imr]week5
[Imr]week5
 

More from Calvin Nguyen

220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
Calvin Nguyen
 
Keeping up with Google 2014
Keeping up with Google 2014Keeping up with Google 2014
Keeping up with Google 2014
Calvin Nguyen
 
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customersHow today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
Calvin Nguyen
 
The Advanced Guide to SEO
The Advanced Guide to SEOThe Advanced Guide to SEO
The Advanced Guide to SEO
Calvin Nguyen
 
The Science of Social Media Advertising
The Science of Social Media AdvertisingThe Science of Social Media Advertising
The Science of Social Media Advertising
Calvin Nguyen
 
Brand Voice Guide
Brand Voice GuideBrand Voice Guide
Brand Voice Guide
Calvin Nguyen
 
Graphic Design Colors
Graphic Design ColorsGraphic Design Colors
Graphic Design Colors
Calvin Nguyen
 
Checklist for life kills
Checklist for life killsChecklist for life kills
Checklist for life kills
Calvin Nguyen
 
Lonely Planet brand story - Travel and Social Media
Lonely Planet brand story - Travel and Social MediaLonely Planet brand story - Travel and Social Media
Lonely Planet brand story - Travel and Social Media
Calvin Nguyen
 
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
Calvin Nguyen
 
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holidayVietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
Calvin Nguyen
 
Guidelines for online success
Guidelines for online successGuidelines for online success
Guidelines for online success
Calvin Nguyen
 
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiemCác phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
Calvin Nguyen
 
Social Media Guide for Luxury Brands
Social Media Guide for Luxury BrandsSocial Media Guide for Luxury Brands
Social Media Guide for Luxury Brands
Calvin Nguyen
 
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu QuocCho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
Calvin Nguyen
 
Techcombank - brand identify
Techcombank - brand identifyTechcombank - brand identify
Techcombank - brand identify
Calvin Nguyen
 
ctv launching capaign
ctv launching capaignctv launching capaign
ctv launching capaign
Calvin Nguyen
 
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
Calvin Nguyen
 
Amazon Business Model
Amazon Business ModelAmazon Business Model
Amazon Business Model
Calvin Nguyen
 
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Calvin Nguyen
 

More from Calvin Nguyen (20)

220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
220707_afflefintechreport_v03_vi.pdf
 
Keeping up with Google 2014
Keeping up with Google 2014Keeping up with Google 2014
Keeping up with Google 2014
 
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customersHow today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
How today's email marketing are connecting, engaging and inspiring customers
 
The Advanced Guide to SEO
The Advanced Guide to SEOThe Advanced Guide to SEO
The Advanced Guide to SEO
 
The Science of Social Media Advertising
The Science of Social Media AdvertisingThe Science of Social Media Advertising
The Science of Social Media Advertising
 
Brand Voice Guide
Brand Voice GuideBrand Voice Guide
Brand Voice Guide
 
Graphic Design Colors
Graphic Design ColorsGraphic Design Colors
Graphic Design Colors
 
Checklist for life kills
Checklist for life killsChecklist for life kills
Checklist for life kills
 
Lonely Planet brand story - Travel and Social Media
Lonely Planet brand story - Travel and Social MediaLonely Planet brand story - Travel and Social Media
Lonely Planet brand story - Travel and Social Media
 
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
Blendtec case study - How one company used video marketing to increase sales ...
 
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holidayVietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
Vietnamese consumer’s shopping habit for Tet holiday
 
Guidelines for online success
Guidelines for online successGuidelines for online success
Guidelines for online success
 
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiemCác phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
Các phương pháp quảng cáo thực nghiệm - Cac phuong phap quang cao thuc nghiem
 
Social Media Guide for Luxury Brands
Social Media Guide for Luxury BrandsSocial Media Guide for Luxury Brands
Social Media Guide for Luxury Brands
 
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu QuocCho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
Cho Phu Quoc - Phuong phap nuoi cho Phu Quoc
 
Techcombank - brand identify
Techcombank - brand identifyTechcombank - brand identify
Techcombank - brand identify
 
ctv launching capaign
ctv launching capaignctv launching capaign
ctv launching capaign
 
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
Xem tính cách 12 cung hoàng đạo (cái này tin hoặc không tin, nhưng đọc thấy v...
 
Amazon Business Model
Amazon Business ModelAmazon Business Model
Amazon Business Model
 
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
 

Recently uploaded

Best Practices in Negotiation for Business Management Students
Best Practices in Negotiation for Business Management StudentsBest Practices in Negotiation for Business Management Students
Best Practices in Negotiation for Business Management Students
zoyaws1
 
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdfA STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
rsonics22
 
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
lawrenceads01
 
Discover who your target audience is and reach them
Discover who your target audience is and reach themDiscover who your target audience is and reach them
Discover who your target audience is and reach them
Quibble
 
Importance of Quality Transformations in VUCA World
Importance of Quality Transformations in VUCA WorldImportance of Quality Transformations in VUCA World
Importance of Quality Transformations in VUCA World
Ankur860831
 
Cracking the Customer Experience Code.pptx
Cracking the Customer Experience Code.pptxCracking the Customer Experience Code.pptx
Cracking the Customer Experience Code.pptx
Workforce Group
 
WAM Corporate Presentation July 2024.pdf
WAM Corporate Presentation July 2024.pdfWAM Corporate Presentation July 2024.pdf
WAM Corporate Presentation July 2024.pdf
Western Alaska Minerals Corp.
 
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
dimplekumaridk322
 
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
Philip M Caputo
 
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdfThe IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
Keerthiraja11
 
Entrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
Entrepreneurial mindset: An Introduction to EntrepreneurshipEntrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
Entrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
Sanjay Joshi
 
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
projectseasy
 
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
APKs Pure
 
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdfBBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
mcdopex6
 
1234567891011121314151617181920212223242
12345678910111213141516171819202122232421234567891011121314151617181920212223242
1234567891011121314151617181920212223242
fauzanal343
 
Pricing sophistication - auto insurance telematics
Pricing sophistication - auto insurance telematicsPricing sophistication - auto insurance telematics
Pricing sophistication - auto insurance telematics
Matteo Carbone
 
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
Brian Frerichs
 
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
maigasapphire
 
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصريشركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
إبراهيم العرجاني
 
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdfGreen Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
shivamkush646
 

Recently uploaded (20)

Best Practices in Negotiation for Business Management Students
Best Practices in Negotiation for Business Management StudentsBest Practices in Negotiation for Business Management Students
Best Practices in Negotiation for Business Management Students
 
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdfA STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
A STUDY OF MUTUAL FUND OF BANK OF INDIA .pdf
 
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PAWFESSIONAL ELVA MAX.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Discover who your target audience is and reach them
Discover who your target audience is and reach themDiscover who your target audience is and reach them
Discover who your target audience is and reach them
 
Importance of Quality Transformations in VUCA World
Importance of Quality Transformations in VUCA WorldImportance of Quality Transformations in VUCA World
Importance of Quality Transformations in VUCA World
 
Cracking the Customer Experience Code.pptx
Cracking the Customer Experience Code.pptxCracking the Customer Experience Code.pptx
Cracking the Customer Experience Code.pptx
 
WAM Corporate Presentation July 2024.pdf
WAM Corporate Presentation July 2024.pdfWAM Corporate Presentation July 2024.pdf
WAM Corporate Presentation July 2024.pdf
 
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
High Profile Girls Call Bhubaneswar 🎈🔥000XX00000 🔥💋🎈 Provide Best And Top Gir...
 
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
Innovation Hub_ Spotlight on Toms River's Role as a Beacon for Entrepreneuria...
 
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdfThe IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
The IIT Madras Product Management Casebook 23-24.pdf
 
Entrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
Entrepreneurial mindset: An Introduction to EntrepreneurshipEntrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
Entrepreneurial mindset: An Introduction to Entrepreneurship
 
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT LECTURE 2
 
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
KineMaster Diamond APK v7.3.11.32200 (4K HD, No Watermark)
 
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdfBBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
BBA Final SML 501 INTERNATIONAL BUSINESS .pdf
 
1234567891011121314151617181920212223242
12345678910111213141516171819202122232421234567891011121314151617181920212223242
1234567891011121314151617181920212223242
 
Pricing sophistication - auto insurance telematics
Pricing sophistication - auto insurance telematicsPricing sophistication - auto insurance telematics
Pricing sophistication - auto insurance telematics
 
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
Navigating Change Strategies for Effective Transition and Operational Plannin...
 
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Kharghar 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
 
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصريشركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
شركات إبراهيم العرجاني: لدعم الاقتصاد المصري
 
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdfGreen Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
Green Minimalist Aesthetic Project Proposal Presentation.pdf
 

Hello yes thanks

 • 1. n t n n m Managing product development nh o Tuân – SEP 2011 14/07/2012 1
 • 2. Tư duy i n m/ ch va logic kinh doanh rethinking goods/services & business logic 14/07/2012 2
 • 3. m quan ng Goods – dominant logic  Service - dominant logic G-D logic  S-D logic a n m không i do i n t o nên nh o ra gia a i tiêu ng trong không gian ng a i tiêu ng mua ng a ch c o ra i nha cung p đê p như t sư c cho nh o ra gia cho 14/07/2012 3
 • 4. p t m , n n  bê c  m năng khai c n chê c nghi i nha n t G-D logic, t t m tư đây  t n n m ??? u u sư i m p i phu nư o ng nh c gia nh  m năng khai c vô ng n c sư a n m c t n trong không gian a i tiêu ng S-D logic, t t m tư đây  t n n m ??? 14/07/2012 4
 • 5. m quan ng Goods – dominant logic  Service - dominant logic G-D logic  S-D logic ng a va ch phương tiên, n c p o ra gia Kinh doanh nh trao i (Exchange)  tương c (interaction) o ra gia trong n n o ra gia trong i n i tiêu ng: i o ra gia n t: ng o ra gia , o u n o ra gia cho i tiêu ng (value facilator) 14/07/2012 5
 • 6. Concept development t n m/ i m cho n m 14/07/2012 6
 • 7. Conceptualize / Conceptualization nh m, i m a n m a a conceptualize? u gi y ra khi ch ng 14/07/2012 7
 • 8. c sư a n m c t n trong không gian a i tiêu ng gi ? u u sư i m 14/07/2012 8
 • 11. c sư a n m c t n trong không gian a i tiêu ng nh ng i ng u tô gi? 14/07/2012 11
 • 12. m thê o đê i m a n m m thê o đê u u sư i m a i tiêu ng m thê o đê test 01 concept n m 14/07/2012 12
 • 13. a n m trong không gian a i tiêu ng Vs Company mission – sư nh a doanh p Vd: unilever best food – knorr true hapiness 14/07/2012 13
 • 14. Concept Development Mission Statement Identify Establish Generate Select a Refine Customer Target Product Product Specifications Needs Specification Concepts Concept Analyze Perform Plan Remaining Competitive Economic Development Products Analysis Project Quan m G-D logic  S-D logic ?? Development Plan Concept Development
 • 15. Concept Generation Exercise: Vegetable Peelers
 • 16. Vegetable Peeler Exercise: Voice of the Customer • "Cà rốt và khoai tây là rất khác nhau". "Tôi ng tay." i." "Cái này là nhanh chóng, nhưng nó mất rất nhiều." "Làm thế nào để t vỏ bí"? gỉ." "Điều này nhìn OK trong cửa hàng."
 • 17. Vegetable Peeler Exercise: Key Customer Needs 1. m. 2. i. 3. i gian 4. n 5. ch 6. 7. i 8. t
 • 19. Concept Development & Selection Funnel concept gener ation concept scr eening concept scor ing concept tes ting Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and Development, Exhibit 7-4, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
 • 20. Concepts Selection A B C D E Criteria (Reference) 1 2 3 4 5 Concept Screening Matrix
 • 21. Rate the concepts Selection Concepts Criteria A B C D E (Reference) 1 0 + 0 + + 2 0 0 0 + 0 3 + 0 0 0 + 4 - + 0 + + 5 - + 0 - + Concept Screening Matrix A relative score of: better than (+), same as (O), worse than (-)
 • 22. Rank the concepts Concepts Selection A B C D E Criteria (Reference) 1 0 + 0 + + 2 0 0 0 + 0 3 + 0 0 0 + 4 - + 0 + + 5 - + 0 - + Sum of +’s 1 3 0 3 4 Sum “0’s” 2 2 5 1 1 Sum of –’s 2 0 0 1 0 Net Score -1 3 0 2 4 Rank 5 2 4 3 1 Continue? Concept Yes No Screening Matrix Combine Revise Yes
 • 23. CONCEPT SCORING CONCEPTS A (reference) DF E G+ (revised) Selection Weight Criteria Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Score Score Score Score 1 5 2 15 3 10 4 25 5 15 6 20 7 10
 • 24. RATING RELATIVE PERFORMANCE  1 Much worse than reference concept  2 Worse than reference concept  3 Same as reference concept  4 Better than reference concept  5 Much better than reference concept CONCEPTS Selection Weight A (reference) DF E G+ (revised) Criteria Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Score Score Score Score 1 5 3 3 4 4 2 15 3 4 4 3 3 10 3 3 5 5 4 25 3 3 2 3 5 15 3 5 4 3 6 20 3 3 2 2 7 10 3 3 3 3
 • 25. CONCEPTS Selection Weight A (reference) DF E G+ (revised) Criteria Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Rating Weighted Score Score Score Score 1 5 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 2 15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 3 0.45 3 10 3 0.30 3 0.30 5 0.50 5 0.50 4 25 3 0.75 3 0.75 2 0.50 3 0.75 5 15 3 0.45 5 0.75 4 0.60 3 0.45 6 20 3 0.60 3 0.60 2 0.40 2 0.40 7 10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 Total Score 3.00 3.45 3.10 2.05 Rank 4 1 2 3 Continue? No Develop No No
 • 26. Concept Selection Example: Reusable Syringe Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and EDGE™ Development, Exhibit 7-1, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
 • 27. Concept Selection Example: Reusable Syringe • Design an improved, reusable syringe with precise dosage control for outpatient use. – Current product was too costly and inaccurate • Seven criteria identified based on stake holder needs – Ease of handling, use and manufacture – Readability of dose settings and accuracy – Durability and portability EDGE™
 • 28. Example: Concept Scoring Concepts A DF E G+ (reference) Master Cylinder Lever Stop Swash Ring Dial Screw+ Weighted Weighted Weighted Weighted Selection Criteria Weight Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Ease of Handling 5% 3 0.15 3 0.15 4 0.2 4 0.2 Ease of Use 15% 3 0.45 4 0.6 4 0.6 3 0.45 Readability of Settings 10% 2 0.2 3 0.3 5 0.5 5 0.5 Dose Metering Accuracy 25% 3 0.75 3 0.75 2 0.5 3 0.75 Durability 15% 2 0.3 5 0.75 4 0.6 3 0.45 Ease of Manuf acture 20% 3 0.6 3 0.6 2 0.4 2 0.4 Portability 10% 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 Total Score 2.75 3.45 3.10 3.05 Rank 4 1 2 3 Continue? No Dev elop No No Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2004, Product Design and EDGE™ Development, Exhibit 7-7, Chapter 7, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill
 • 29. i p nhân Topic 1 Concept development 14/07/2012 29