SlideShare a Scribd company logo
Elżbieta
Kilinkiewicz
1D
Mózg
Wstęp
Wszystko co czyni
nas ludźmi, mieści się
w 1,4kg żółtawej
tkanki która tworzy
ludzki mózg. To tu
powstają nasze myśli i
uczucia. Ta struktura,
o kształcie orzecha
włoskiego, stanowi też
najbardziej złożony
narząd stworzony
przez naturę.
Co to jest mózg?
Mózg to centralna
część układu
nerwowego. Składa
się z czterech
głównych warstw do
których należą:
móżdżek, rdzeń
przedłużony,
podwzgórze, wzgórze,
pień mózgu oraz
półkule mózgowe.
Każda z tych części
odpowiada za inne
Po co nam jest mózg?
„To nie my mamy mózg, to mózg
ma nas.”
Służy do myślenia, choć ja mówił
Wielki Myśliciel z Torunia
„Niektórzy ludzie nie myślą.
Tzn. mówią że myślą, myślą że
myślą, ale nie myślą!”
Dzięki mózgowi istniejemy,
fizycznie jako organizmy i jako
ludzie – istoty myślące.
Reszta ciała służy mózgowi,
zapewniając mu środowisko
do przeżycia i rozwoju.
Starsza, ewolucyjnie części
mózgu - pień mózgu -
Półkule mózgu –
najmłodsze
ewolucyjnie, definiują
kim jesteśmy, jak i o
czym myślimy, jak i o
czym marzymy. O kim
myślimy, co i kogo
kochamy lub
nienawidzimy. Tu rodzą
się idee i pojęcia. Mowa
i umiejętność uczenia
się – jakże często
niedoceniana wśród
uczniów.
Mózg gdyby mógł mówić
powiedziałby –
Budowa mózgu
Budowa mózgu
Mózg to centralna
część układu
nerwowego. Składa
się z czterech
głównych warstw do
których należą:
móżdżek, rdzeń
przedłużony,
podwzgórze, wzgórze,
pień mózgu oraz
półkule mózgowe.
Każda z tych części
odpowiada za inne
Neuron
Neuron to komórka nerwowa
znajdująca się w mózgu,
mająca za zadanie
przekazywać informacje. Robi
to za pomocą impulsu
elektrycznego,
przekazywanego innym
neuronom. W korze mózgowej
mężczyzny jest ich około 22,8
miliarda, a w mózgu kobiety
około 19,3 miliarda. Liczby te
jednak nie mają
odzwierciedlenia w różnicach
sprawności. Widocznie
Glej
 Komórki glejowe, inaczej glej
wchodzą w skład tkanki
nerwowej i towarzyszą
komórkom nerwowym (neurony).
Przez naukowców nazywane są
one neuroglejem. Komórki
glejowe pełnią wiele
różnorodnych funkcji są to m.in.:
 ochronna
 współtworzenie bariery brew -
mózg
 tworzenie osłonek mielinowych
aksonów
 synteza enzymów
 wytwarzanie neuroprzekaźników
 odżywienie komórek nerwowych
Komórki glejowe ukazane
przy pomocy Metody
Golgiego.
Opony mózgowe
 Opony mózgowo-rdzeniowe– błony zbudowane z tkanki łącznej
zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Ich funkcją
jest ochrona mózgowia przed urazami mechanicznymi, a płyn
mózgowo-rdzeniowy znajdujący się między nimi pełni funkcje
amortyzacyjne.
 Zarówno mózgowie jak i rdzeń kręgowy są pokryte trzema
oponami. Od zewnątrz:
 opona twarda– najgrubsza,
 opona pajęcza – zwykle przyrośnięta do opony twardej, chociaż
w sytuacji patologicznej może powstać pomiędzy nimi
przestrzeń podtwardówkowa
 opona miękka – zrośnięta bezpośrednio z rdzeniem kręgowym i
mózgowiem.
 W wielu miejscach pajęczynówka łączy się z oponą miękką za
Kresomózgowie
 Kresomózgowie (łac. telencephalon) –
część mózgowia obejmująca półkule
mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało
modzelowate), blaszkę krańcową, jądra
podstawne, hipokamp, komory boczne,
sklepienie oraz węchomózgowie.
Kresomózgowie nadzoruje większość
czynności fizycznych i umysłowych. Różne
obszary kresomózgowia są odpowiedzialne
za rozmaite reakcje świadome. Ze względu
na swą wielkość i widoczność (u człowieka
przykrywa, oprócz móżdżku, wszystkie
pozostałe elementy mózgowia) zwłaszcza
u ssaków wyższych,kresomózgowie
potocznie utożsamiane jest z mózgiem.
 Kresomózgowie skupia ponad połowę
Móżdżek
Móżdżek bierze
odpowiedzialność za czynności
motoryczne. Kontroluje ruchy w
zależności od przyjętej postawy
przez człowiek, czyli są to tzw.
ruchy dowolne. Odpowiada
również za utrzymanie
równowagi oraz koordynację
ruchową. Dodatkową funkcją
móżdżku jest udział w pracy
mięśni. Dba o ich prawidłowe
napięcie. Uszkodzony móżdżek
może spowodować drżenie
mięśni, osłabienie,zmęczenie
organizmu oraz problemy z
wykonaniem ruchów dowolnych.
Czyż móżdżek nie spełnia
ogromnej roli w funkcjonowaniu
Podwzgórze
Podwzgórze jak sama nazwa
wskazuje mieści się pod
wzgórzem. Wpływa na pracę
przysadki mózgowej
odpowiedzialnej za regulację
gruczołów dokrewnych czyli
takich które produkują hormony.
Kontroluje również aktywność
kory mózgowej. Pełni ogromną
rolę w czynnościach narządów
wewnętrznych oraz gruczołach.
Zajmuje się również kontrolą
stanów emocjonalnych.
Odpowiada za adekwatną reakcję
do danego wydarzenia. Kolejną
funkcją jest zarówno koordynacja
rytmów biologicznych jak i
(podwzgórze zaznaczono na
czerwono)
Wzgórze
Wzgórze prowadzi
wstępną ocenę reakcji
emocjonalnych. To
ono reguluje proces
sen-czuwanie oraz
czynności ruchowe
Pień mózgu
Pień mózgu to
kolejna struktura
wchodząca w skład
mózgowia.
Odpowiada za
podstawowe
czynności życiowe.
Kieruje układem
narządów krążenia,
układem oddechowym
oraz pokarmowym.
Rdzeń przedłużony
Rdzeń przedłużony
kontroluje funkcje
odruchowe, które
znajdują się w
ośrodkach nerwowych
np. funkcje
oddechowe czy
sercowe.
Półkule mózgowe
 Wyróżniamy 2 półkule
mózgowe, które są od
siebie oddzielone i tworzą w
ten sposób 4 płaty:
 czołowy,
 ciemieniowe,
 skroniowy
 oraz potyliczny. .
Płat czołowy
 Pierwszy z
nich czołowy zajmuje
się: planowaniem
czynności, skupianiem
uwagi na wykonywanym
zadaniu,
podejmowaniem decyzji
oraz reagowaniem na
sytuację. Mieszczą się z
nim ośrodki
kojarzeniowe,
pamięciowe oraz
ruchowe. W sytuacji
uszkodzenia człowiek
może nie panować nad
swoimi reakcjami
Płat ciemieniowy
Płat
ciemieniowy zawiera
ośrodki czuciowe,
ruchowe, językowe.
Człowiek może
odczuwać temperaturę,
ucisk, dotyk, bądź jakiś
ból. Ma on orientację
czasowo-przestrzenną.
Kiedy występuje
uszkodzenie tej
struktury może dojść do
braku odróżniania
miejsc, kierunków.
Płat skroniowy
Płat
skroniowy pełni rolę
w ośrodkach
pamięciowych.
Odpowiada za mowę,
słuch, węch.
Uszkodzenie tej
części półkuli może
spowodować
problemy z
rozpoznawaniem
obiektów. Człowiek
nie rozumie
płat potylicznym
Ostatni płat
nazwany potyliczny
m koordynuje
wzrokiem oraz
percepcją. Gdy ulega
on uszkodzeniu może
przyczynić do
problemów z
pisaniem, czytaniem,
rozpoznawaniem
przedmiotów (znaków
szczególnych).
prawa i lewa półkula mózgu
Jakie choroby mogą wystąpić, kiedy mózg
nie pracuje należycie?
 Udar
 Otępienie
 Choroba Alzheimera
 Padaczka
 Parkinsonizm
 Pląsawica Huntingtona
 Stwardnienie rozsiane
Ciekawostki
Twój mózg składa się
ze 100
miliardów neuronów.
To ponad 16 razy
więcej niż jest ludzi
na Ziemi. Każdy
neuron jest wstanie
stworzyć nawet do 10
tysięcy połączeń
z innymi komórkami
nerwowymi. Neuron
ma ok. 0,1 mm
średnicy, ale jego
Mózg stanowiąc
tylko 2% masy całego
ciała zużywa aż 20%
energii, która jest
produkowana przez
Twój organizm.
Głównie chodzi tutaj
o tlen. Mózg jest więc
bardzo wrażliwy
na jego niedobory,
dlatego pamiętaj aby
zawsze mieć
przewietrzony pokój
Oszukać mózg
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Złudzenia optyczne
 Nasz mózg umie
wymyślić niesamowite
rzeczy na przykład
takie które go samego
oszukają takimi
rzeczami są złudzenia
optyczne .
Żarty i żarciki o mózgu
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Patrz
Kilinkiewicz Elżbieta 1D
Linki
 https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zgowie_cz%C5%82owieka
 http://natemat.pl/127349,co-zabija-twoj-mozg-czyli-nowa-teoria-na-temat-choroby-alzheimera
 http://www.newsweek.pl/nauka/wiedza-spowalnia-mozg-newsweek-pl,artykuly,280416,1.html
 http://www.newsweek.pl/nauka/wiedza-spowalnia-mozg-newsweek-pl,artykuly,280416,1.html
 https://www.xataka.com/robotica-e-ia/esta-es-la-tecnologia-detras-de-los-ordenadores-que-
componen-sinfonias-y-escriben-poemas
 http://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2015/10/7960486781136352a9cc05483fbcd97a.jpg
 http://filing.pl/wp-content/uploads/2015/01/filing_images_516d0c70dca9.jpg
 http://malessowie.com/cms/upload/images/artikels/zludzenia/Iluzje-optyczne-02.jpg
 http://www.topnaj.pl/wp-content/uploads/2015/10/iluzje-zludzenia-optyczne-1132x509.jpg
 https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKezt_nDT6RE2U46rK5taavz8zWrlnCUkO_P0_bgtVy1
iYZscEuw
 https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRlqzCwMUNeCxNkrEH1b_TeVUciOEu5fMZToJ7RjjNf
4NuDp970Q
 http://img8.demotywatoryfb.pl//uploads/201405/1461233400_5krpgs_600.jpg
 http://zakazany-humor.pl/wp-content/uploads/2017/02/Serce-i-m%C3%B3zg.png
Linki
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresom%C3%B3zgowie
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwzg%C3%B3rze
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Neuroglia.png/250px-Neuroglia.png

More Related Content

What's hot

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaPodstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Презентація - моральне виховання
Презентація - моральне вихованняПрезентація - моральне виховання
Презентація - моральне виховання
Людмила Шведенко
 
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
Piotr Michalski
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
Żaneta Kozubek
 
Amerykanska socjologia
Amerykanska socjologiaAmerykanska socjologia
Amerykanska socjologia
mediadiscourse
 
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
Martinez1986pl
 
11
1111
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
Kamil Kiełczewski
 
Wiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacjaWiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacja
Anna Zięty
 
Choroba parkinsona
Choroba parkinsonaChoroba parkinsona
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
malbor25
 
презентація математиків
презентація математиківпрезентація математиків
презентація математиків
bymbarishka
 
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięceMózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Zdrowie publiczne ok.
Zdrowie publiczne ok.Zdrowie publiczne ok.
Zdrowie publiczne ok.
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 

What's hot (20)

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaPodstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 
Презентація - моральне виховання
Презентація - моральне вихованняПрезентація - моральне виховання
Презентація - моральне виховання
 
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
 
21
2121
21
 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
 
Amerykanska socjologia
Amerykanska socjologiaAmerykanska socjologia
Amerykanska socjologia
 
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 3
 
11
1111
11
 
тема 1 механізм лікувального впливу фізичних вправ. doc
тема 1 механізм лікувального впливу фізичних вправ. docтема 1 механізм лікувального впливу фізичних вправ. doc
тема 1 механізм лікувального впливу фізичних вправ. doc
 
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
12. Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizn...
 
Wiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacjaWiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacja
 
2
22
2
 
Choroba parkinsona
Choroba parkinsonaChoroba parkinsona
Choroba parkinsona
 
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
 
презентація математиків
презентація математиківпрезентація математиків
презентація математиків
 
19
1919
19
 
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięceMózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
 
Zdrowie publiczne ok.
Zdrowie publiczne ok.Zdrowie publiczne ok.
Zdrowie publiczne ok.
 
Zdrowie ok
Zdrowie okZdrowie ok
Zdrowie ok
 

Similar to Kilinkiewicz Elżbieta 1D

Prezentacja bez tytułu
Prezentacja bez tytułuPrezentacja bez tytułu
Prezentacja bez tytułu
bart1996
 
Kinga Wesołowska 3A
Kinga Wesołowska 3AKinga Wesołowska 3A
Kinga Wesołowska 3A
admin
 
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2AMichał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
admin
 
Budowa i funkcja neurnów
Budowa i funkcja neurnów Budowa i funkcja neurnów
Budowa i funkcja neurnów
Kinga Bylinka
 
Krzysztof Grabarek 3B
Krzysztof Grabarek 3BKrzysztof Grabarek 3B
Krzysztof Grabarek 3B
admin
 
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - NeurobrazowanieMózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Uniwersytet Otwarty AGH
 
Gierczak Klaudia 1C
Gierczak Klaudia 1CGierczak Klaudia 1C
Gierczak Klaudia 1C
admin
 
Kacper Laskowski 1F
Kacper Laskowski 1FKacper Laskowski 1F
Kacper Laskowski 1F
admin
 
Układ nerwowy
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowy
Kacper16
 
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2BPatrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
admin
 
Rozdział II Emisja Głosu
Rozdział II Emisja GłosuRozdział II Emisja Głosu
Rozdział II Emisja Głosu
AdminWSZ
 
Bezinwazyjne metody badania mózgu
Bezinwazyjne metody badania mózguBezinwazyjne metody badania mózgu
Bezinwazyjne metody badania mózgu
Uniwersytet Otwarty AGH
 
Karolina Lonc 2B
Karolina Lonc 2BKarolina Lonc 2B
Karolina Lonc 2B
admin
 
Agata Woźniak 3B
Agata Woźniak 3BAgata Woźniak 3B
Agata Woźniak 3B
admin
 
Rychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2DRychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2D
admin
 
Światowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień MózguŚwiatowy Tydzień Mózgu
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
Ilona Kotlewska
 

Similar to Kilinkiewicz Elżbieta 1D (20)

Prezentacja bez tytułu
Prezentacja bez tytułuPrezentacja bez tytułu
Prezentacja bez tytułu
 
Kinga Wesołowska 3A
Kinga Wesołowska 3AKinga Wesołowska 3A
Kinga Wesołowska 3A
 
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2AMichał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
Michał Tomczyk, Kondrad Zając,Piotr Lehman 2A
 
Budowa i funkcja neurnów
Budowa i funkcja neurnów Budowa i funkcja neurnów
Budowa i funkcja neurnów
 
Krzysztof Grabarek 3B
Krzysztof Grabarek 3BKrzysztof Grabarek 3B
Krzysztof Grabarek 3B
 
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - NeurobrazowanieMózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
 
Gierczak Klaudia 1C
Gierczak Klaudia 1CGierczak Klaudia 1C
Gierczak Klaudia 1C
 
Kacper Laskowski 1F
Kacper Laskowski 1FKacper Laskowski 1F
Kacper Laskowski 1F
 
Układ nerwowy
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowy
 
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2BPatrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
Patrycja Dorosiewicz, Magdalena Cudak 2B
 
Rozdział II Emisja Głosu
Rozdział II Emisja GłosuRozdział II Emisja Głosu
Rozdział II Emisja Głosu
 
Biologia
BiologiaBiologia
Biologia
 
Bezinwazyjne metody badania mózgu
Bezinwazyjne metody badania mózguBezinwazyjne metody badania mózgu
Bezinwazyjne metody badania mózgu
 
Karolina Lonc 2B
Karolina Lonc 2BKarolina Lonc 2B
Karolina Lonc 2B
 
Agata Woźniak 3B
Agata Woźniak 3BAgata Woźniak 3B
Agata Woźniak 3B
 
Rychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2DRychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2D
 
Światowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień MózguŚwiatowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień Mózgu
 
Biologia
BiologiaBiologia
Biologia
 
Atlas anatomiczny
Atlas anatomicznyAtlas anatomiczny
Atlas anatomiczny
 
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu?
 

More from admin

Paulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4dPaulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4d
admin
 
Nadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6cNadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6c
admin
 
Kacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8aKacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8a
admin
 
Beata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 cBeata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 c
admin
 
1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c 1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c
admin
 
7e class projects
7e class projects7e class projects
7e class projects
admin
 
Święta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce IIIŚwięta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce III
admin
 
Święta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce IIŚwięta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce II
admin
 
Święta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce IŚwięta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce I
admin
 
Jakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6BJakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6B
admin
 
Kinga O. 6D
Kinga O. 6DKinga O. 6D
Kinga O. 6D
admin
 
Oliwier K. 8A
Oliwier K. 8AOliwier K. 8A
Oliwier K. 8A
admin
 
Agata T. 7C
Agata T. 7CAgata T. 7C
Agata T. 7C
admin
 
Jakub G. 7C
Jakub G. 7CJakub G. 7C
Jakub G. 7C
admin
 
Anna B. 5B
Anna B. 5BAnna B. 5B
Anna B. 5B
admin
 
Zosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5DZosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5D
admin
 
Promowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwaPromowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwa
admin
 
Czechy prezentacja
Czechy prezentacjaCzechy prezentacja
Czechy prezentacja
admin
 
Martyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2BMartyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2B
admin
 
Michał Grabowski 1E
Michał Grabowski 1EMichał Grabowski 1E
Michał Grabowski 1E
admin
 

More from admin (20)

Paulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4dPaulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4d
 
Nadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6cNadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6c
 
Kacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8aKacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8a
 
Beata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 cBeata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 c
 
1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c 1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c
 
7e class projects
7e class projects7e class projects
7e class projects
 
Święta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce IIIŚwięta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce III
 
Święta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce IIŚwięta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce II
 
Święta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce IŚwięta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce I
 
Jakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6BJakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6B
 
Kinga O. 6D
Kinga O. 6DKinga O. 6D
Kinga O. 6D
 
Oliwier K. 8A
Oliwier K. 8AOliwier K. 8A
Oliwier K. 8A
 
Agata T. 7C
Agata T. 7CAgata T. 7C
Agata T. 7C
 
Jakub G. 7C
Jakub G. 7CJakub G. 7C
Jakub G. 7C
 
Anna B. 5B
Anna B. 5BAnna B. 5B
Anna B. 5B
 
Zosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5DZosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5D
 
Promowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwaPromowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwa
 
Czechy prezentacja
Czechy prezentacjaCzechy prezentacja
Czechy prezentacja
 
Martyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2BMartyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2B
 
Michał Grabowski 1E
Michał Grabowski 1EMichał Grabowski 1E
Michał Grabowski 1E
 

Kilinkiewicz Elżbieta 1D

 • 2. Wstęp Wszystko co czyni nas ludźmi, mieści się w 1,4kg żółtawej tkanki która tworzy ludzki mózg. To tu powstają nasze myśli i uczucia. Ta struktura, o kształcie orzecha włoskiego, stanowi też najbardziej złożony narząd stworzony przez naturę.
 • 3. Co to jest mózg? Mózg to centralna część układu nerwowego. Składa się z czterech głównych warstw do których należą: móżdżek, rdzeń przedłużony, podwzgórze, wzgórze, pień mózgu oraz półkule mózgowe. Każda z tych części odpowiada za inne
 • 4. Po co nam jest mózg? „To nie my mamy mózg, to mózg ma nas.” Służy do myślenia, choć ja mówił Wielki Myśliciel z Torunia „Niektórzy ludzie nie myślą. Tzn. mówią że myślą, myślą że myślą, ale nie myślą!” Dzięki mózgowi istniejemy, fizycznie jako organizmy i jako ludzie – istoty myślące. Reszta ciała służy mózgowi, zapewniając mu środowisko do przeżycia i rozwoju. Starsza, ewolucyjnie części mózgu - pień mózgu - Półkule mózgu – najmłodsze ewolucyjnie, definiują kim jesteśmy, jak i o czym myślimy, jak i o czym marzymy. O kim myślimy, co i kogo kochamy lub nienawidzimy. Tu rodzą się idee i pojęcia. Mowa i umiejętność uczenia się – jakże często niedoceniana wśród uczniów. Mózg gdyby mógł mówić powiedziałby –
 • 6. Budowa mózgu Mózg to centralna część układu nerwowego. Składa się z czterech głównych warstw do których należą: móżdżek, rdzeń przedłużony, podwzgórze, wzgórze, pień mózgu oraz półkule mózgowe. Każda z tych części odpowiada za inne
 • 7. Neuron Neuron to komórka nerwowa znajdująca się w mózgu, mająca za zadanie przekazywać informacje. Robi to za pomocą impulsu elektrycznego, przekazywanego innym neuronom. W korze mózgowej mężczyzny jest ich około 22,8 miliarda, a w mózgu kobiety około 19,3 miliarda. Liczby te jednak nie mają odzwierciedlenia w różnicach sprawności. Widocznie
 • 8. Glej  Komórki glejowe, inaczej glej wchodzą w skład tkanki nerwowej i towarzyszą komórkom nerwowym (neurony). Przez naukowców nazywane są one neuroglejem. Komórki glejowe pełnią wiele różnorodnych funkcji są to m.in.:  ochronna  współtworzenie bariery brew - mózg  tworzenie osłonek mielinowych aksonów  synteza enzymów  wytwarzanie neuroprzekaźników  odżywienie komórek nerwowych Komórki glejowe ukazane przy pomocy Metody Golgiego.
 • 9. Opony mózgowe  Opony mózgowo-rdzeniowe– błony zbudowane z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Ich funkcją jest ochrona mózgowia przed urazami mechanicznymi, a płyn mózgowo-rdzeniowy znajdujący się między nimi pełni funkcje amortyzacyjne.  Zarówno mózgowie jak i rdzeń kręgowy są pokryte trzema oponami. Od zewnątrz:  opona twarda– najgrubsza,  opona pajęcza – zwykle przyrośnięta do opony twardej, chociaż w sytuacji patologicznej może powstać pomiędzy nimi przestrzeń podtwardówkowa  opona miękka – zrośnięta bezpośrednio z rdzeniem kręgowym i mózgowiem.  W wielu miejscach pajęczynówka łączy się z oponą miękką za
 • 10. Kresomózgowie  Kresomózgowie (łac. telencephalon) – część mózgowia obejmująca półkule mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało modzelowate), blaszkę krańcową, jądra podstawne, hipokamp, komory boczne, sklepienie oraz węchomózgowie. Kresomózgowie nadzoruje większość czynności fizycznych i umysłowych. Różne obszary kresomózgowia są odpowiedzialne za rozmaite reakcje świadome. Ze względu na swą wielkość i widoczność (u człowieka przykrywa, oprócz móżdżku, wszystkie pozostałe elementy mózgowia) zwłaszcza u ssaków wyższych,kresomózgowie potocznie utożsamiane jest z mózgiem.  Kresomózgowie skupia ponad połowę
 • 11. Móżdżek Móżdżek bierze odpowiedzialność za czynności motoryczne. Kontroluje ruchy w zależności od przyjętej postawy przez człowiek, czyli są to tzw. ruchy dowolne. Odpowiada również za utrzymanie równowagi oraz koordynację ruchową. Dodatkową funkcją móżdżku jest udział w pracy mięśni. Dba o ich prawidłowe napięcie. Uszkodzony móżdżek może spowodować drżenie mięśni, osłabienie,zmęczenie organizmu oraz problemy z wykonaniem ruchów dowolnych. Czyż móżdżek nie spełnia ogromnej roli w funkcjonowaniu
 • 12. Podwzgórze Podwzgórze jak sama nazwa wskazuje mieści się pod wzgórzem. Wpływa na pracę przysadki mózgowej odpowiedzialnej za regulację gruczołów dokrewnych czyli takich które produkują hormony. Kontroluje również aktywność kory mózgowej. Pełni ogromną rolę w czynnościach narządów wewnętrznych oraz gruczołach. Zajmuje się również kontrolą stanów emocjonalnych. Odpowiada za adekwatną reakcję do danego wydarzenia. Kolejną funkcją jest zarówno koordynacja rytmów biologicznych jak i (podwzgórze zaznaczono na czerwono)
 • 13. Wzgórze Wzgórze prowadzi wstępną ocenę reakcji emocjonalnych. To ono reguluje proces sen-czuwanie oraz czynności ruchowe
 • 14. Pień mózgu Pień mózgu to kolejna struktura wchodząca w skład mózgowia. Odpowiada za podstawowe czynności życiowe. Kieruje układem narządów krążenia, układem oddechowym oraz pokarmowym.
 • 15. Rdzeń przedłużony Rdzeń przedłużony kontroluje funkcje odruchowe, które znajdują się w ośrodkach nerwowych np. funkcje oddechowe czy sercowe.
 • 16. Półkule mózgowe  Wyróżniamy 2 półkule mózgowe, które są od siebie oddzielone i tworzą w ten sposób 4 płaty:  czołowy,  ciemieniowe,  skroniowy  oraz potyliczny. .
 • 17. Płat czołowy  Pierwszy z nich czołowy zajmuje się: planowaniem czynności, skupianiem uwagi na wykonywanym zadaniu, podejmowaniem decyzji oraz reagowaniem na sytuację. Mieszczą się z nim ośrodki kojarzeniowe, pamięciowe oraz ruchowe. W sytuacji uszkodzenia człowiek może nie panować nad swoimi reakcjami
 • 18. Płat ciemieniowy Płat ciemieniowy zawiera ośrodki czuciowe, ruchowe, językowe. Człowiek może odczuwać temperaturę, ucisk, dotyk, bądź jakiś ból. Ma on orientację czasowo-przestrzenną. Kiedy występuje uszkodzenie tej struktury może dojść do braku odróżniania miejsc, kierunków.
 • 19. Płat skroniowy Płat skroniowy pełni rolę w ośrodkach pamięciowych. Odpowiada za mowę, słuch, węch. Uszkodzenie tej części półkuli może spowodować problemy z rozpoznawaniem obiektów. Człowiek nie rozumie
 • 20. płat potylicznym Ostatni płat nazwany potyliczny m koordynuje wzrokiem oraz percepcją. Gdy ulega on uszkodzeniu może przyczynić do problemów z pisaniem, czytaniem, rozpoznawaniem przedmiotów (znaków szczególnych).
 • 21. prawa i lewa półkula mózgu
 • 22. Jakie choroby mogą wystąpić, kiedy mózg nie pracuje należycie?  Udar  Otępienie  Choroba Alzheimera  Padaczka  Parkinsonizm  Pląsawica Huntingtona  Stwardnienie rozsiane
 • 24. Twój mózg składa się ze 100 miliardów neuronów. To ponad 16 razy więcej niż jest ludzi na Ziemi. Każdy neuron jest wstanie stworzyć nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. Neuron ma ok. 0,1 mm średnicy, ale jego
 • 25. Mózg stanowiąc tylko 2% masy całego ciała zużywa aż 20% energii, która jest produkowana przez Twój organizm. Głównie chodzi tutaj o tlen. Mózg jest więc bardzo wrażliwy na jego niedobory, dlatego pamiętaj aby zawsze mieć przewietrzony pokój
 • 32. Złudzenia optyczne  Nasz mózg umie wymyślić niesamowite rzeczy na przykład takie które go samego oszukają takimi rzeczami są złudzenia optyczne .
 • 33. Żarty i żarciki o mózgu
 • 37. Patrz
 • 39. Linki  https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zgowie_cz%C5%82owieka  http://natemat.pl/127349,co-zabija-twoj-mozg-czyli-nowa-teoria-na-temat-choroby-alzheimera  http://www.newsweek.pl/nauka/wiedza-spowalnia-mozg-newsweek-pl,artykuly,280416,1.html  http://www.newsweek.pl/nauka/wiedza-spowalnia-mozg-newsweek-pl,artykuly,280416,1.html  https://www.xataka.com/robotica-e-ia/esta-es-la-tecnologia-detras-de-los-ordenadores-que- componen-sinfonias-y-escriben-poemas  http://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2015/10/7960486781136352a9cc05483fbcd97a.jpg  http://filing.pl/wp-content/uploads/2015/01/filing_images_516d0c70dca9.jpg  http://malessowie.com/cms/upload/images/artikels/zludzenia/Iluzje-optyczne-02.jpg  http://www.topnaj.pl/wp-content/uploads/2015/10/iluzje-zludzenia-optyczne-1132x509.jpg  https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKezt_nDT6RE2U46rK5taavz8zWrlnCUkO_P0_bgtVy1 iYZscEuw  https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRlqzCwMUNeCxNkrEH1b_TeVUciOEu5fMZToJ7RjjNf 4NuDp970Q  http://img8.demotywatoryfb.pl//uploads/201405/1461233400_5krpgs_600.jpg  http://zakazany-humor.pl/wp-content/uploads/2017/02/Serce-i-m%C3%B3zg.png
 • 40. Linki  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresom%C3%B3zgowie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwzg%C3%B3rze  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Neuroglia.png/250px-Neuroglia.png