SlideShare a Scribd company logo
MÓZG
cudowny instrument
Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie
bodźców. Stanowi centrum dowodzenia naszym ciałem, steruje wszelkimi procesami
zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości,
naszych myśli, pragnień i wyobrażeń.
Nasze życie trwa dopóki działa i żyje nasz mózg. Ze względu na połączenie cech żywej
materii z możliwością przetwarzania informacji na ogromną skalę nazywany jest
biokomputerem.
Działanie mózgu jest rozszerzone o sferę emocjonalną, intuicyjną, wyobrażeniową i twórczą,
której pozazdrościć mu mogą wszystkie komputery świata.
BUDOWA MÓZGU
waga - średnio od 1200 do 1400 g (u osób dorosłych)
masa mózgu stanowi średnio 2% masy ciała,
wykorzystuje on aż 20 % przechodzącego przez organizm tlenu, a jego zużycie energii jest
10 razy szybsze niż pozostałych narządów. Nawet kiedy śpimy i pewne procesy ulegają
spowolnieniu, mózg nie wyłącza się, ale wciąż działa.
kiedy zaczyna brakować mu substancji odżywczych, organizm najpierw zaczyna spalać
własną tkankę tłuszczową, potem mięśniową a wszystkie inne organy muszą przejść na
przymusową „dietę".
składa się w 80% z wody
zbudowany z istoty szarej ( warstwa zewnętrzna, ciała neuronów ) i białej ( warstwa
wewnętrzna, aksony )
Karolina Lonc 2B
Płat potyliczny:
Umieszczony jest w tylnej części kory mózgowej. Odpowiada za widzenie i skojarzenia z nim
związane oraz po części za rozpoznawanie barw i głębi. Jego uszkodzenie może skutkować
zaburzeniami widzenia, trudnościami w rozpoznawaniu obiektów, zaburzeniami czytania i
pisania, halucynacjami wzrokowymi.
Płat ciemieniowy:
Sąsiaduje i współpracuje z płatem potylicznym. Odpowiada za wrażenia pochodzące z
Twojego ciała (orientację w przestrzeni, rozpoznawanie ruchu, odczucie temperatury, bólu,
dotyku). W płacie ciemieniowym zachodzą najprawdopodobniej procesy odpowiedzialne za
rozumienie pojęć symbolicznych i geometrii. Jego uszkodzenia prowadzą do zaburzeń
uwagi, równowagi i koordynacji ruchowej, postrzegania twarzy, a także braku świadomości
niektórych obszarów ciała jak i części przestrzeni zewnętrznej. Mogą również skutkować
trudnościami w liczeniu i matematyce.
Płat skroniowy:
Położony jest w bocznej części kory mózgowej. Odpowiada za odbiór wrażeń słuchowych
oraz rozumienie mowy. Jest ważny dla funkcji językowych (werbalnych). Po uszkodzeniu
ośrodków odpowiedzialnych za analizę i syntezę bodźców słuchowych dźwięki nadal są
słyszane, ale nie są rozpoznawane.
Płat czołowy:
Związany jest z czynnościami ruchowymi a także wyższymi funkcjami psychicznymi. Jest
odpowiedzialny za zachowanie charakterystyczne dla człowieka (planowanie działań,
taktowne postępowanie, przestrzeganie norm etycznych, analiza i kontrola stanów
emocjonalnych, podejmowanie decyzji, myślenie abstrakcyjne). Jego uszkodzenie może
doprowadzić do zaburzeń ruchu np. paraliżu lub niedowładów lub zaburzeń zachowania i
osobowości. Pacjenci z uszkodzonym płatem czołowym m.in. nie odczuwają wstydu, nie
dbają o konsekwencje swoich czynów, ich zachowanie może więc być niebezpieczne,
niedostosowane i nieprzemyślane.
Karolina Lonc 2B
Karolina Lonc 2B
Działanie mózgu jest asymetryczne. Oznacza to, że u człowieka kształtuje się przewaga
jednej strony ciała nad drugą podczas czynności ruchowych, natomiast za określoną
stronność ciała odpowiada przeciwległa półkula mózgowa. Za przykład może tu posłużyć
bycie praworęcznym lub leworęcznym. Istnieją jednak przypadki osób, które np. piszą prawą
ręką, ale grając w piłkę używają lewej nogi. Wtedy mamy do czynienia z lateralizacją
( dominowanie jednej strony ciała ) niejednorodną (skrzyżowaną). Brak przewagi
czynnościowej jednej strony nad drugą ( posługiwanie się prawą i lewą ręką w jednakowym
stopniu ) charakteryzuje lateralizację nieustaloną. Mimo, że do wykonywania codziennych
czynności jest potrzebne wzajemne uzupełnianie się czynności obu półkul, przyjęło się, że
mają one przypisane konkretne obszary działania, za które odpowiadają.
Są czynności, które wymagają od nas większego zaangażowania prawej półkuli, a przy
wykonywaniu innych korzystamy bardziej z lewej części mózgu. Czasami nie możemy
wpłynąć na to, jak funkcjonuje nasz centralny ośrodek organizmu i które połączenia
nerwowe wykorzystuje do działania, jednak w niektórych przypadkach można mu tę drogę
skrzyżować, wymuszając na nim ćwiczenia pozytywnie wpływające na jego pracę. Jeśli
zwykle myjemy zęby trzymając szczoteczkę w prawej dłoni, spróbujmy zmienić ja na lewą –
wymusi to na mózgu pobudzenie do pracy jego innych obszarów. Podobnie możemy
postąpić na odwrót: to, co robiliśmy do tej pory lewą ręką, zróbmy prawą. Podczas jedzenia
spróbujmy na chwilę zamknąć oczy – mózg wtedy większą pracę (zamiast zmysłem wzroku)
wykona, pobudzając zmysł węchu i smaku. Podobnie można postąpić, dotykając różnych
przedmiotów z zamkniętymi oczami, najlepiej inną ręką niż tą, którą piszemy – wtedy
aktywujemy zmysł dotyku. Zawsze polecanym i pożytecznym ćwiczeniem dla mózgu jest
rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek i sudoku.
FUNKCJE MÓZGU
To dzięki mózgowi odbierane są bodźce nie tylko ze świata zewnętrznego, ale także z
wnętrza ciała, przetwarzane informacje oraz adaptacja organizmu do zmieniających się
warunków. To swoiste centrum sterowania sprawdza temperaturę, położenie ciała, pracę
narządów wewnętrznych i koryguje ewentualne niezgodności.
Mózg jest odpowiedzialny za wszelkie procesy poznawcze. Funkcje mózgu to nie tylko
proste sytuacje typu bodziec – reakcja, takie jak błyskawiczne odwrócenie się, gdy usłyszysz
głośno wypowiadane swoje imię, zanim jeszcze zorientujesz się co tak naprawdę się stało
(kto woła, skąd woła, czy chodzi o Ciebie itd.). To także tak skomplikowane procesy jak
obliczanie ryzyka giełdowego, wymyślanie nowych teorii o wszechświecie czy pisanie
opowiadań.
CIEKAWOSTKI O MÓZGU
Każdego dnia mózg radzi sobie z ogromną ilością informacji docierających do niego z
otoczenia. To on je segreguje i sprawia, że świadomie odbieramy te najważniejsze.
Mózg człowieka doskonale potrafi sobie radzić z przeładowaniem bodźcami. Reguluje próg
wrażliwości receptorów, szybko zaczyna ignorować bodźce nieprzynoszące nowych
informacji, a w każdej chwili może szczególnie uwrażliwić się na określony typ stymulacji.
Nadmierna stymulacja może być dla mózgu niebezpieczna, ale równie, a czasem i bardziej,
szkodliwy może być niedobór bodźców – w skrajnych przypadkach może prowadzić do
poważnych zaburzeń w jego działaniu. Funkcjonowanie mózgu zależy w dużej mierze od
nas samych. Jeśli nie dostarczamy naszemu umysłowi nowych zadań do rozwiązania, nie
podsuwamy różnorodnych aktywności, nie angażujemy neuronów codziennymi wyzwaniami,
tkanka mózgowa zwyczajnie zaczyna degenerować się i obumierać!
10 NAJCZĘSTSZYCH CHORÓB MÓZGU
Tętniak mózgu
Zwykle nie daje żadnych symptomów. Choroba objawia się nagle na skutek pęknięcia
tętniaka. Niektórzy chorzy na kilka dni lub tygodni przed krwotokiem skarżą się na bóle
głowy, ale nie mają one żadnych typowych cech, które pozwalałyby na przewidzenie
wystąpienia krwawienia. Silny ból głowy pojawia się raptownie, w okolicznościach
sugerujących związek ze wzrostem ciśnienia tętniczego, na przykład przy wysiłku fizycznym,
kaszlu, emocjach. Ból głowy wyraźnie się nasila przy każdym poruszeniu. Już od początku
towarzyszą mu nudności i wymioty oraz dłużej lub krócej trwająca utrata przytomności.
Rzadziej występują drgawki, porażenie ruchów gałek ocznych lub zaburzenia psychiczne. W
razie wykrycia tętniaka zasadą jest leczenie chirurgiczne polegające na zabezpieczeniu
przed następnym krwawieniem.
Choroba Alzheimera
Jest degeneracyjną chorobą układu nerwowego oraz najczęstszą przyczyną występowania
otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Szacuje się, że na świecie chorych jest około 30
mln osób, a tylko w samej Polsce około 200 tysięcy osób.
Początkowo choroba może objawiać się zaburzeniami pamięci krótkotrwałej. Niekiedy
pojawiają się zaburzenia nastroju: chory bywa przygnębiony albo agresywny. W
późniejszym okresie pacjent ma już wyraźne zaburzenia pamięci, zarówno krótko-, jak i
długotrwałej. Często po wyjściu z domu nie jest w stanie znaleźć drogi powrotnej. Jest mu
czasem trudno wysłowić się, stara się używać bardzo prostej składni. Nasilają się objawy
lękowe, depresyjne, występują halucynacje. Pacjent przestaje dbać o siebie. W
zaawansowanej chorobie nie jest w stanie nikogo rozpoznać, wypowiada pojedyncze słowa,
czasem w ogóle nie mówi.
Udar mózgu
Udar mózgu może mieć formę krwotoku lub niedokrwienia, czyli zawału. Średni wiek
zachorowania mieści się w przedziale 65–70 lat. Obliczono, że ryzyko wystąpienia udaru
podwaja się co 10 lat. Jest to choroba często prowadząca do śmierci. Objawy są ściśle
uzależnione od miejsca i rozległości uszkodzenia mózgu. Najczęściej występują w postaci
niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaniewidzenia lub niedoczulicy.
Główną przyczyną jest nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Do powstania choroby
predysponuje wiek, palenie papierosów, choroby serca, otyłość i cukrzyca.
Choroba Parkinsona
Parkinson jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego objawiającą się spowolnieniem
ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. Choroba ta częściej dotyczy mężczyzn,
a średni wiek chorych na Parkinsona to 58 lat. Zdarzają się też przypadki zachorowań nawet
przed 40. rokiem życia. Objawy tej choroby narastają powoli i stopniowo w ciągu kilku lat. Na
początku objawiają się osłabieniem, zmęczeniem, łatwą męczliwością, spowolnieniem
ruchowym i pewną niezgrabnością w ruchach. Początkowo chorzy wiążą te symptomy ze
zmianami reumatycznymi lub po prostu ze starszym wiekiem. Po pewnym czasie zauważają
zaburzenie równowagi lub trudności z wykonywaniem prostych czynności, jak wstawanie z
krzesła, czy z łóżka. Objawy choroby to: ogólne spowolnienie ruchowe, pochylenie sylwetki
do przodu, drżenie rąk, problemy z rozpoczęciem ruchu, trudności z wykonywaniem
codziennych czynności.
Przyczyną choroby jest obumieranie komórek nerwowych znajdujących się w części mózgu.
Rak mózgu
W przypadku wystąpienia guza mózgu mogą pojawić się następujące objawy: silne,
narastające bóle głowy zwłaszcza poranne, ustępujące po wymiotach, wymioty poranne
zwykle niepoprzedzone nudnościami, zaburzenia równowagi, niedowład kończyn,
zaburzenia mikcji i defekacji, zaburzenia świadomości, pojawienie się napadów
padaczkowych, drgawki, zaburzenia endokrynologiczne; zaburzenia zachowania.
Najczęściej chorują dzieci do 10. roku życia i dorośli po sześćdziesiątce. U dzieci zazwyczaj
występuje rdzeniak, a u dorosłych glejak lub oponiak.
Prostym badaniem, które określa dalszą diagnostykę jest badanie dna oka oraz EEG, czyli
badanie czynności elektrycznej mózgu. Jeżeli wyniki tych badań nie są jednoznacznie
korzystne dla pacjenta, w celu potwierdzenia lub wykluczenia guza mózgu, należy wykonać
tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.
Autyzm
Pierwsze objawy autyzmu mogą wystąpić przed ukończeniem trzeciego roku życia.
Występują nawet czterokrotnie częściej u chłopców, niż u dziewczynek. Autyzm uderza w
zdolność komunikacji, werbalnej i pozawerbalnej, w umiejętność i potrzebę nawiązywania
relacji międzyludzkich oraz znacząco ogranicza zakres zainteresowań. W praktyce wygląda
to tak, że dzieci autystyczne są jakby zamknięte w swoim własnym świecie, nie czują
potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, nawet rodzicami, nie pozwalają się przytulać, nie
interesują się światem, w którym żyją, zabawkami, książkami, telewizją, nie mają potrzeby
mówienia, dowiadywania się, zdobywania wiedzy. Żyją wśród inicjowanych przez siebie
zachowań schematycznych, niezrozumiałych dla otoczenia. Nie do końca znane są
przyczyny tej choroby.
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Najczęstszą przyczyną zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych są bakterie Neisseria
meningitidis (meningokoki). Zakażenia meningokokowe najczęściej dotyczą dzieci do 5. roku
życia, a największą liczbę zakażeń odnotowuje się w grupie dzieci do 1. roku życia. Drugą
grupą, w której obserwuje się zwiększoną liczbę zakażeń, są młodzież i młodzi dorośli.
Objawy zakażenia mogą być różnorodne. Choroba najczęściej rozpoczyna się nagle
gorączką, bólami mięśni, czasami wymiotami. Po 4-6 godzina może dojść do przejściowej
poprawy (spadek temperatury, ustąpienie dolegliwości), jednak następnie dochodzi do
pogorszenia stanu klinicznego. W zależności od postaci mogą pojawić się objawy zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych: bóle głowy, drgawki, wysoka gorączka, zaburzenia
świadomości albo objawy posocznicy (sepsy), której charakterystycznym objawem jest
wysypka krwotoczna rozpoczynająca się najczęściej na kończynach dolnych.
Stwardnienie rozsiane
SM - jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jest to choroba
przewlekła, najczęściej charakteryzująca się przebiegiem w formie nawrotów i remisji.
Bardzo często też narastają znacznie zaburzenia równowagi z zawrotami głowy,
niepewnością chodu i skłonnością do upadków. Przyczyny choroby nie są do końca
poznane. Powstanie specyficznej reakcji zapalnej w mózgu i rdzenia kręgowego, prowadzi
do rozpadu otoczki mielinowej włókien nerwowych. Proces ten nazywa się demielinizacją i
występuje w sposób rozsiany w różnych częściach mózgu i rdzenia. Pozbawione mieliny
włókna nerwowe nie mogą przewodzić impulsów, co jest powodem powstawania objawów
neurologicznych.
Leczenie polega głównie na podawaniu leków przeciwzapalnych i prowadzeniu
oszczędzającego trybu życia.
Choroba Huntigtona
Objawia się mimowolnymi ruchami, początkowo ograniczone są do grup mięśni, później
prowadzą do stałego niepokoju ruchowego z zaburzeniami chodu. W późniejszych stadiach
choroby dochodzi do zaburzeń mowy, problemów z przełykaniem, zaburzeń poznawczych i
emocjonalnych. Otępienie charakterystyczne dla choroby Huntigtona polega na pogorszeniu
pamięci, spowolnieniu procesów myślowych, osłabieniu zdolności przetwarzania nabytych
wiadomości i zaburzeniu funkcji wykonawczych. Wśród objawów psychiatrycznych dominuje
depresja.
Kleszczowe zapalenie mózgu
Jest wywołane przez wirusa, wnikającego do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia
przez kleszcza.
Choroba ma zazwyczaj przebieg dwufazowy. Po bezobjawowym okresie inkubacji, czyli po
kilkunastu dniach od zakażenia, pojawiają się niespecyficzne objawy w postaci gorączki,
osłabienia, ogólnego rozbicia, bólów głowy i mięśni. Przypomina to nic innego jak grypę.
Czasami na tym etapie choroba się kończy. Jednak w części przypadków, na skutek stanu
zapalnego ośrodkowego układu nerwowego, dochodzi do drugiej, neurologicznej i
najgroźniejszej fazy w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba objawia się
bardzo silnym bólem głowy, wysoką gorączką, wymiotami, zaburzeniami orientacji. Może
doprowadzić do śmierci bądź pozostawić po sobie trwałe następstwa neurologiczne.
Już po trzydziestce nasz mózg zaczyna się starzeć. Są jednak sposoby, by proces ten
skutecznie zahamować.
Co robić, by mieć sprawny umysł do późnej starości.
1. Dieta bogata w witaminy i minerały
2. Ruch i świeże powietrze
3. Treningi pamięci
ŹRÓDŁA
http://www.dlamozgu.pl/mozg
http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1681369,Za-co-odpowiada-prawa-a-za-
co-lewa-polkula-mozgu
http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,dziesiec-najczestszych-
chorob-mozgu,galeria,379113.html#gallery_1
http://www.newsweek.pl/nauka/jak-dbac-o-mozg,artykuly,381669,1.html
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Karolina Lonc kl.2B

More Related Content

Similar to Karolina Lonc 2B

Choroby i higiena układu nerwowego
Choroby i higiena układu nerwowegoChoroby i higiena układu nerwowego
Choroby i higiena układu nerwowego
kaleksander
 
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięceMózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Światowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień MózguŚwiatowy Tydzień Mózgu
Iza Drabik Integracja sensoryczna
Iza Drabik Integracja sensorycznaIza Drabik Integracja sensoryczna
Iza Drabik Integracja sensoryczna
Iza Drabik
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
smokedro
 
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnieniaW jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
smokedro
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
smokedro
 
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir KwiecieńNa ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
Fundacja Dantian
 
Kwartalnik Rownowaga nr 3
Kwartalnik Rownowaga nr 3Kwartalnik Rownowaga nr 3
Kwartalnik Rownowaga nr 3
Zarowka
 
Autyzm
AutyzmAutyzm
Kwartalnik Rownowaga nr 1
Kwartalnik Rownowaga nr 1Kwartalnik Rownowaga nr 1
Kwartalnik Rownowaga nr 1
Zarowka
 
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amenMózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
Adam Kopeć
 
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - NeurobrazowanieMózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Uniwersytet Otwarty AGH
 
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3bHigiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
adminpg2
 
Układ nerwowy
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowy
Kacper16
 
Swiadomość
SwiadomośćSwiadomość
Swiadomość
malbor25
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
LGDPRYM11
 

Similar to Karolina Lonc 2B (20)

Choroby i higiena układu nerwowego
Choroby i higiena układu nerwowegoChoroby i higiena układu nerwowego
Choroby i higiena układu nerwowego
 
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięceMózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
 
Światowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień MózguŚwiatowy Tydzień Mózgu
Światowy Tydzień Mózgu
 
Iza Drabik Integracja sensoryczna
Iza Drabik Integracja sensorycznaIza Drabik Integracja sensoryczna
Iza Drabik Integracja sensoryczna
 
Biologia
BiologiaBiologia
Biologia
 
Biofeedback
BiofeedbackBiofeedback
Biofeedback
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnieniaW jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir KwiecieńNa ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
Na ruch nigdy nie jest za późno - Sławomir Kwiecień
 
Kwartalnik Rownowaga nr 3
Kwartalnik Rownowaga nr 3Kwartalnik Rownowaga nr 3
Kwartalnik Rownowaga nr 3
 
Filozofia Kaizen
Filozofia KaizenFilozofia Kaizen
Filozofia Kaizen
 
Autyzm
AutyzmAutyzm
Autyzm
 
Kwartalnik Rownowaga nr 1
Kwartalnik Rownowaga nr 1Kwartalnik Rownowaga nr 1
Kwartalnik Rownowaga nr 1
 
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amenMózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
Mózg na wysokich obrotach — dr daniel amen
 
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - NeurobrazowanieMózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
Mózg - Od struktury do funkcji - Neurobrazowanie
 
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3bHigiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
Higiena ucznia - Patrycja Wozniak 3b
 
Układ nerwowy
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowy
 
Swiadomość
SwiadomośćSwiadomość
Swiadomość
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2018
 

More from admin

Paulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4dPaulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4d
admin
 
Nadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6cNadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6c
admin
 
Kacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8aKacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8a
admin
 
Beata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 cBeata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 c
admin
 
1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c 1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c
admin
 
7e class projects
7e class projects7e class projects
7e class projects
admin
 
Święta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce IIIŚwięta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce III
admin
 
Święta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce IIŚwięta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce II
admin
 
Święta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce IŚwięta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce I
admin
 
Jakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6BJakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6B
admin
 
Kinga O. 6D
Kinga O. 6DKinga O. 6D
Kinga O. 6D
admin
 
Oliwier K. 8A
Oliwier K. 8AOliwier K. 8A
Oliwier K. 8A
admin
 
Agata T. 7C
Agata T. 7CAgata T. 7C
Agata T. 7C
admin
 
Jakub G. 7C
Jakub G. 7CJakub G. 7C
Jakub G. 7C
admin
 
Anna B. 5B
Anna B. 5BAnna B. 5B
Anna B. 5B
admin
 
Zosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5DZosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5D
admin
 
Promowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwaPromowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwa
admin
 
Czechy prezentacja
Czechy prezentacjaCzechy prezentacja
Czechy prezentacja
admin
 
Rychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2DRychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2D
admin
 
Martyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2BMartyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2B
admin
 

More from admin (20)

Paulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4dPaulina S. klasa 4d
Paulina S. klasa 4d
 
Nadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6cNadine P. klasa 6c
Nadine P. klasa 6c
 
Kacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8aKacper J. klasa 8a
Kacper J. klasa 8a
 
Beata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 cBeata G.klasa 7 c
Beata G.klasa 7 c
 
1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c 1.Ewa S. kl. 7c
1.Ewa S. kl. 7c
 
7e class projects
7e class projects7e class projects
7e class projects
 
Święta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce IIIŚwięta w moim domu - miejsce III
Święta w moim domu - miejsce III
 
Święta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce IIŚwięta w moim domu - miejsce II
Święta w moim domu - miejsce II
 
Święta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce IŚwięta w moim domu - miejsce I
Święta w moim domu - miejsce I
 
Jakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6BJakub Ł. 6B
Jakub Ł. 6B
 
Kinga O. 6D
Kinga O. 6DKinga O. 6D
Kinga O. 6D
 
Oliwier K. 8A
Oliwier K. 8AOliwier K. 8A
Oliwier K. 8A
 
Agata T. 7C
Agata T. 7CAgata T. 7C
Agata T. 7C
 
Jakub G. 7C
Jakub G. 7CJakub G. 7C
Jakub G. 7C
 
Anna B. 5B
Anna B. 5BAnna B. 5B
Anna B. 5B
 
Zosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5DZosia Dz. 5D
Zosia Dz. 5D
 
Promowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwaPromowanie czytelnictwa
Promowanie czytelnictwa
 
Czechy prezentacja
Czechy prezentacjaCzechy prezentacja
Czechy prezentacja
 
Rychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2DRychlicki Paweł 2D
Rychlicki Paweł 2D
 
Martyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2BMartyna Wilczyńska 2B
Martyna Wilczyńska 2B
 

Karolina Lonc 2B

 • 2. Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi centrum dowodzenia naszym ciałem, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. Nasze życie trwa dopóki działa i żyje nasz mózg. Ze względu na połączenie cech żywej materii z możliwością przetwarzania informacji na ogromną skalę nazywany jest biokomputerem. Działanie mózgu jest rozszerzone o sferę emocjonalną, intuicyjną, wyobrażeniową i twórczą, której pozazdrościć mu mogą wszystkie komputery świata.
 • 3. BUDOWA MÓZGU waga - średnio od 1200 do 1400 g (u osób dorosłych) masa mózgu stanowi średnio 2% masy ciała, wykorzystuje on aż 20 % przechodzącego przez organizm tlenu, a jego zużycie energii jest 10 razy szybsze niż pozostałych narządów. Nawet kiedy śpimy i pewne procesy ulegają spowolnieniu, mózg nie wyłącza się, ale wciąż działa. kiedy zaczyna brakować mu substancji odżywczych, organizm najpierw zaczyna spalać własną tkankę tłuszczową, potem mięśniową a wszystkie inne organy muszą przejść na przymusową „dietę". składa się w 80% z wody zbudowany z istoty szarej ( warstwa zewnętrzna, ciała neuronów ) i białej ( warstwa wewnętrzna, aksony )
 • 5. Płat potyliczny: Umieszczony jest w tylnej części kory mózgowej. Odpowiada za widzenie i skojarzenia z nim związane oraz po części za rozpoznawanie barw i głębi. Jego uszkodzenie może skutkować zaburzeniami widzenia, trudnościami w rozpoznawaniu obiektów, zaburzeniami czytania i pisania, halucynacjami wzrokowymi. Płat ciemieniowy: Sąsiaduje i współpracuje z płatem potylicznym. Odpowiada za wrażenia pochodzące z Twojego ciała (orientację w przestrzeni, rozpoznawanie ruchu, odczucie temperatury, bólu, dotyku). W płacie ciemieniowym zachodzą najprawdopodobniej procesy odpowiedzialne za rozumienie pojęć symbolicznych i geometrii. Jego uszkodzenia prowadzą do zaburzeń uwagi, równowagi i koordynacji ruchowej, postrzegania twarzy, a także braku świadomości niektórych obszarów ciała jak i części przestrzeni zewnętrznej. Mogą również skutkować trudnościami w liczeniu i matematyce.
 • 6. Płat skroniowy: Położony jest w bocznej części kory mózgowej. Odpowiada za odbiór wrażeń słuchowych oraz rozumienie mowy. Jest ważny dla funkcji językowych (werbalnych). Po uszkodzeniu ośrodków odpowiedzialnych za analizę i syntezę bodźców słuchowych dźwięki nadal są słyszane, ale nie są rozpoznawane. Płat czołowy: Związany jest z czynnościami ruchowymi a także wyższymi funkcjami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za zachowanie charakterystyczne dla człowieka (planowanie działań, taktowne postępowanie, przestrzeganie norm etycznych, analiza i kontrola stanów emocjonalnych, podejmowanie decyzji, myślenie abstrakcyjne). Jego uszkodzenie może doprowadzić do zaburzeń ruchu np. paraliżu lub niedowładów lub zaburzeń zachowania i osobowości. Pacjenci z uszkodzonym płatem czołowym m.in. nie odczuwają wstydu, nie dbają o konsekwencje swoich czynów, ich zachowanie może więc być niebezpieczne, niedostosowane i nieprzemyślane.
 • 9. Działanie mózgu jest asymetryczne. Oznacza to, że u człowieka kształtuje się przewaga jednej strony ciała nad drugą podczas czynności ruchowych, natomiast za określoną stronność ciała odpowiada przeciwległa półkula mózgowa. Za przykład może tu posłużyć bycie praworęcznym lub leworęcznym. Istnieją jednak przypadki osób, które np. piszą prawą ręką, ale grając w piłkę używają lewej nogi. Wtedy mamy do czynienia z lateralizacją ( dominowanie jednej strony ciała ) niejednorodną (skrzyżowaną). Brak przewagi czynnościowej jednej strony nad drugą ( posługiwanie się prawą i lewą ręką w jednakowym stopniu ) charakteryzuje lateralizację nieustaloną. Mimo, że do wykonywania codziennych czynności jest potrzebne wzajemne uzupełnianie się czynności obu półkul, przyjęło się, że mają one przypisane konkretne obszary działania, za które odpowiadają.
 • 10. Są czynności, które wymagają od nas większego zaangażowania prawej półkuli, a przy wykonywaniu innych korzystamy bardziej z lewej części mózgu. Czasami nie możemy wpłynąć na to, jak funkcjonuje nasz centralny ośrodek organizmu i które połączenia nerwowe wykorzystuje do działania, jednak w niektórych przypadkach można mu tę drogę skrzyżować, wymuszając na nim ćwiczenia pozytywnie wpływające na jego pracę. Jeśli zwykle myjemy zęby trzymając szczoteczkę w prawej dłoni, spróbujmy zmienić ja na lewą – wymusi to na mózgu pobudzenie do pracy jego innych obszarów. Podobnie możemy postąpić na odwrót: to, co robiliśmy do tej pory lewą ręką, zróbmy prawą. Podczas jedzenia spróbujmy na chwilę zamknąć oczy – mózg wtedy większą pracę (zamiast zmysłem wzroku) wykona, pobudzając zmysł węchu i smaku. Podobnie można postąpić, dotykając różnych przedmiotów z zamkniętymi oczami, najlepiej inną ręką niż tą, którą piszemy – wtedy aktywujemy zmysł dotyku. Zawsze polecanym i pożytecznym ćwiczeniem dla mózgu jest rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek i sudoku.
 • 11. FUNKCJE MÓZGU To dzięki mózgowi odbierane są bodźce nie tylko ze świata zewnętrznego, ale także z wnętrza ciała, przetwarzane informacje oraz adaptacja organizmu do zmieniających się warunków. To swoiste centrum sterowania sprawdza temperaturę, położenie ciała, pracę narządów wewnętrznych i koryguje ewentualne niezgodności. Mózg jest odpowiedzialny za wszelkie procesy poznawcze. Funkcje mózgu to nie tylko proste sytuacje typu bodziec – reakcja, takie jak błyskawiczne odwrócenie się, gdy usłyszysz głośno wypowiadane swoje imię, zanim jeszcze zorientujesz się co tak naprawdę się stało (kto woła, skąd woła, czy chodzi o Ciebie itd.). To także tak skomplikowane procesy jak obliczanie ryzyka giełdowego, wymyślanie nowych teorii o wszechświecie czy pisanie opowiadań.
 • 12. CIEKAWOSTKI O MÓZGU Każdego dnia mózg radzi sobie z ogromną ilością informacji docierających do niego z otoczenia. To on je segreguje i sprawia, że świadomie odbieramy te najważniejsze. Mózg człowieka doskonale potrafi sobie radzić z przeładowaniem bodźcami. Reguluje próg wrażliwości receptorów, szybko zaczyna ignorować bodźce nieprzynoszące nowych informacji, a w każdej chwili może szczególnie uwrażliwić się na określony typ stymulacji. Nadmierna stymulacja może być dla mózgu niebezpieczna, ale równie, a czasem i bardziej, szkodliwy może być niedobór bodźców – w skrajnych przypadkach może prowadzić do poważnych zaburzeń w jego działaniu. Funkcjonowanie mózgu zależy w dużej mierze od nas samych. Jeśli nie dostarczamy naszemu umysłowi nowych zadań do rozwiązania, nie podsuwamy różnorodnych aktywności, nie angażujemy neuronów codziennymi wyzwaniami, tkanka mózgowa zwyczajnie zaczyna degenerować się i obumierać!
 • 13. 10 NAJCZĘSTSZYCH CHORÓB MÓZGU Tętniak mózgu Zwykle nie daje żadnych symptomów. Choroba objawia się nagle na skutek pęknięcia tętniaka. Niektórzy chorzy na kilka dni lub tygodni przed krwotokiem skarżą się na bóle głowy, ale nie mają one żadnych typowych cech, które pozwalałyby na przewidzenie wystąpienia krwawienia. Silny ból głowy pojawia się raptownie, w okolicznościach sugerujących związek ze wzrostem ciśnienia tętniczego, na przykład przy wysiłku fizycznym, kaszlu, emocjach. Ból głowy wyraźnie się nasila przy każdym poruszeniu. Już od początku towarzyszą mu nudności i wymioty oraz dłużej lub krócej trwająca utrata przytomności. Rzadziej występują drgawki, porażenie ruchów gałek ocznych lub zaburzenia psychiczne. W razie wykrycia tętniaka zasadą jest leczenie chirurgiczne polegające na zabezpieczeniu przed następnym krwawieniem.
 • 14. Choroba Alzheimera Jest degeneracyjną chorobą układu nerwowego oraz najczęstszą przyczyną występowania otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Szacuje się, że na świecie chorych jest około 30 mln osób, a tylko w samej Polsce około 200 tysięcy osób. Początkowo choroba może objawiać się zaburzeniami pamięci krótkotrwałej. Niekiedy pojawiają się zaburzenia nastroju: chory bywa przygnębiony albo agresywny. W późniejszym okresie pacjent ma już wyraźne zaburzenia pamięci, zarówno krótko-, jak i długotrwałej. Często po wyjściu z domu nie jest w stanie znaleźć drogi powrotnej. Jest mu czasem trudno wysłowić się, stara się używać bardzo prostej składni. Nasilają się objawy lękowe, depresyjne, występują halucynacje. Pacjent przestaje dbać o siebie. W zaawansowanej chorobie nie jest w stanie nikogo rozpoznać, wypowiada pojedyncze słowa, czasem w ogóle nie mówi.
 • 15. Udar mózgu Udar mózgu może mieć formę krwotoku lub niedokrwienia, czyli zawału. Średni wiek zachorowania mieści się w przedziale 65–70 lat. Obliczono, że ryzyko wystąpienia udaru podwaja się co 10 lat. Jest to choroba często prowadząca do śmierci. Objawy są ściśle uzależnione od miejsca i rozległości uszkodzenia mózgu. Najczęściej występują w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaniewidzenia lub niedoczulicy. Główną przyczyną jest nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Do powstania choroby predysponuje wiek, palenie papierosów, choroby serca, otyłość i cukrzyca.
 • 16. Choroba Parkinsona Parkinson jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego objawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. Choroba ta częściej dotyczy mężczyzn, a średni wiek chorych na Parkinsona to 58 lat. Zdarzają się też przypadki zachorowań nawet przed 40. rokiem życia. Objawy tej choroby narastają powoli i stopniowo w ciągu kilku lat. Na początku objawiają się osłabieniem, zmęczeniem, łatwą męczliwością, spowolnieniem ruchowym i pewną niezgrabnością w ruchach. Początkowo chorzy wiążą te symptomy ze zmianami reumatycznymi lub po prostu ze starszym wiekiem. Po pewnym czasie zauważają zaburzenie równowagi lub trudności z wykonywaniem prostych czynności, jak wstawanie z krzesła, czy z łóżka. Objawy choroby to: ogólne spowolnienie ruchowe, pochylenie sylwetki do przodu, drżenie rąk, problemy z rozpoczęciem ruchu, trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Przyczyną choroby jest obumieranie komórek nerwowych znajdujących się w części mózgu.
 • 17. Rak mózgu W przypadku wystąpienia guza mózgu mogą pojawić się następujące objawy: silne, narastające bóle głowy zwłaszcza poranne, ustępujące po wymiotach, wymioty poranne zwykle niepoprzedzone nudnościami, zaburzenia równowagi, niedowład kończyn, zaburzenia mikcji i defekacji, zaburzenia świadomości, pojawienie się napadów padaczkowych, drgawki, zaburzenia endokrynologiczne; zaburzenia zachowania. Najczęściej chorują dzieci do 10. roku życia i dorośli po sześćdziesiątce. U dzieci zazwyczaj występuje rdzeniak, a u dorosłych glejak lub oponiak. Prostym badaniem, które określa dalszą diagnostykę jest badanie dna oka oraz EEG, czyli badanie czynności elektrycznej mózgu. Jeżeli wyniki tych badań nie są jednoznacznie korzystne dla pacjenta, w celu potwierdzenia lub wykluczenia guza mózgu, należy wykonać tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.
 • 18. Autyzm Pierwsze objawy autyzmu mogą wystąpić przed ukończeniem trzeciego roku życia. Występują nawet czterokrotnie częściej u chłopców, niż u dziewczynek. Autyzm uderza w zdolność komunikacji, werbalnej i pozawerbalnej, w umiejętność i potrzebę nawiązywania relacji międzyludzkich oraz znacząco ogranicza zakres zainteresowań. W praktyce wygląda to tak, że dzieci autystyczne są jakby zamknięte w swoim własnym świecie, nie czują potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, nawet rodzicami, nie pozwalają się przytulać, nie interesują się światem, w którym żyją, zabawkami, książkami, telewizją, nie mają potrzeby mówienia, dowiadywania się, zdobywania wiedzy. Żyją wśród inicjowanych przez siebie zachowań schematycznych, niezrozumiałych dla otoczenia. Nie do końca znane są przyczyny tej choroby.
 • 19. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Najczęstszą przyczyną zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych są bakterie Neisseria meningitidis (meningokoki). Zakażenia meningokokowe najczęściej dotyczą dzieci do 5. roku życia, a największą liczbę zakażeń odnotowuje się w grupie dzieci do 1. roku życia. Drugą grupą, w której obserwuje się zwiększoną liczbę zakażeń, są młodzież i młodzi dorośli. Objawy zakażenia mogą być różnorodne. Choroba najczęściej rozpoczyna się nagle gorączką, bólami mięśni, czasami wymiotami. Po 4-6 godzina może dojść do przejściowej poprawy (spadek temperatury, ustąpienie dolegliwości), jednak następnie dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego. W zależności od postaci mogą pojawić się objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: bóle głowy, drgawki, wysoka gorączka, zaburzenia świadomości albo objawy posocznicy (sepsy), której charakterystycznym objawem jest wysypka krwotoczna rozpoczynająca się najczęściej na kończynach dolnych.
 • 20. Stwardnienie rozsiane SM - jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jest to choroba przewlekła, najczęściej charakteryzująca się przebiegiem w formie nawrotów i remisji. Bardzo często też narastają znacznie zaburzenia równowagi z zawrotami głowy, niepewnością chodu i skłonnością do upadków. Przyczyny choroby nie są do końca poznane. Powstanie specyficznej reakcji zapalnej w mózgu i rdzenia kręgowego, prowadzi do rozpadu otoczki mielinowej włókien nerwowych. Proces ten nazywa się demielinizacją i występuje w sposób rozsiany w różnych częściach mózgu i rdzenia. Pozbawione mieliny włókna nerwowe nie mogą przewodzić impulsów, co jest powodem powstawania objawów neurologicznych. Leczenie polega głównie na podawaniu leków przeciwzapalnych i prowadzeniu oszczędzającego trybu życia.
 • 21. Choroba Huntigtona Objawia się mimowolnymi ruchami, początkowo ograniczone są do grup mięśni, później prowadzą do stałego niepokoju ruchowego z zaburzeniami chodu. W późniejszych stadiach choroby dochodzi do zaburzeń mowy, problemów z przełykaniem, zaburzeń poznawczych i emocjonalnych. Otępienie charakterystyczne dla choroby Huntigtona polega na pogorszeniu pamięci, spowolnieniu procesów myślowych, osłabieniu zdolności przetwarzania nabytych wiadomości i zaburzeniu funkcji wykonawczych. Wśród objawów psychiatrycznych dominuje depresja.
 • 22. Kleszczowe zapalenie mózgu Jest wywołane przez wirusa, wnikającego do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia przez kleszcza. Choroba ma zazwyczaj przebieg dwufazowy. Po bezobjawowym okresie inkubacji, czyli po kilkunastu dniach od zakażenia, pojawiają się niespecyficzne objawy w postaci gorączki, osłabienia, ogólnego rozbicia, bólów głowy i mięśni. Przypomina to nic innego jak grypę. Czasami na tym etapie choroba się kończy. Jednak w części przypadków, na skutek stanu zapalnego ośrodkowego układu nerwowego, dochodzi do drugiej, neurologicznej i najgroźniejszej fazy w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba objawia się bardzo silnym bólem głowy, wysoką gorączką, wymiotami, zaburzeniami orientacji. Może doprowadzić do śmierci bądź pozostawić po sobie trwałe następstwa neurologiczne.
 • 23. Już po trzydziestce nasz mózg zaczyna się starzeć. Są jednak sposoby, by proces ten skutecznie zahamować. Co robić, by mieć sprawny umysł do późnej starości. 1. Dieta bogata w witaminy i minerały 2. Ruch i świeże powietrze 3. Treningi pamięci