SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Kansallinen lapsistrategia
Pääsihteeri Johanna Laisaari, VNK
• Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen
lapsistrategia.
• Parlamentaarisessa komiteassa saavutettiin
poliittinen yksimielisyys lapsen oikeuksien
edistämisestä yli hallituskausien.
• Lapsistrategian tavoitteena on rakentaa
Kaikkien lasten Suomi
Suomen ensimmäinen kansallinen
lapsistrategia
15.2.2023
2 |
1) Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjattiin pitkän
aikavälin tavoitteet ja toimet.
➢ Parlamentaarinen valmistelu
2) Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan
hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin)
tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat.
➢ Virkavalmistelu
Lapsistrategian kaksi vaihetta
15.2.2023
3 |
Strategian avainteemoja
29.4.2021
4 |
syrjintä
eriarvoisuuden
torjunta
haavoittuvassa
asemassa
olevien lasten
oikeuksien
turvaaminen
Lasten
osallisuus
yhteiskunnassa
lasten suojelu
väkivallalta
lasten ja
perheiden
sosiaali- ja
terveyspalvelut
varhaiskasvatus
ja koulutus
Lasten vapaa-aika
ja harrastukset
Lapsiin
kohdistuvien
vaikutusten
arviointi
perheen riittävä
toimeentulo
työn ja perheen
yhteen-
sovittaminen
lasten läheis- ja
vertaissuhteet
Lapsibudjetointi
Lasten oikeus
tulla kuulluksi
ja saada tietoa
1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja
perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava
Suomi.
2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että
lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa
poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden
yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat
tietoa heille kuuluvista oikeuksista.
3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema
turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin.
Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen
15.2.2023
5 |
Kansallisen lapsistrategian
toimeenpanosuunnitelma
• Kansallinen lapsistrategia on tarkoitettu ohjaamaan
hallituskausittain laadittavaa
toimeenpanosuunnitelmaa.
• Toimeenpanosuunnitelmassa yksilöidään tarkemmin,
millä toimenpiteillä strategisia linjauksia edistetään
kullakin hallituskaudella.
• Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin eri
hallinnonalat kattavana virkatyönä ja hyväksyttiin
valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021
Toimeenpanosuunnitelma
15.2.2023
7 |
• Toimenpiteet täydentävät sitä laajaa työtä, jota lapsen
oikeuksien edistämiseksi jo tehdään yhteiskunnan eri
aloilla.
• Toimenpiteiden toteutuksessa onkin tärkeää tähdätä
vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jotta
toimeenpanolla voidaan aidosti saavuttaa strategian
tavoitteet.
Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet
15.2.2023
8 |
15.2.2023
9 |
STM
TP4
TP7
TP8
TP12
TP18
TP21 (STM, OKM, SM)
OKM
TP16
TP17 (OKM, OM)
TP22
TP23
OM
TP28 (OM, OKM)
VM
TP25
THL
TP6 TP9 TP11 TP13 TP14
Lapsistrategian omat
toimenpiteet
TP2 TP3 TP10 TP15 TP26 TP27
OPH
TP20
Lapsiasiavaltuutettu
TP5
TP19
Tilastokeskus
TP24
Kansallisen lapsistrategian toimenpiteiden
toteuttajatahot
• Lapsia koskevaa tietoa kerätään johdonmukaisesti ja
tiedonkeruussa olevat aukot tunnistetaan ja
paikataan.
• Tiedon käyttöä ja analysointia kehitetään
johdonmukaisesti.
• Tietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja
toiminnassa.
Kansallisen lapsistrategian linjaus
15.2.2023
10 |
• Kansallisen lapsistrategian toimeenpanon seurantaan tarvitaan
lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia mittareita.
• Aiemmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit
on koottu yhteen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa
vuonna 2011.
• Tilastokeskus on julkaissut vuonna 2007 kokoomateoksen
Suomalainen lapsi.
• Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa on kartutettu edelleen viimeisen
kymmenen vuoden aikana, mutta tieto on osin pirstaleista ja sitä
voi olla vaikeaa hyödyntää päätöksenteon tukena lapsistrategian
tavoitteiden mukaisesti.
Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten
hyvinvoinnin seuraamiseen.
15.2.2023
11 |
• Toimenpiteessä suunnitellaan tietokokonaisuus helpottamaan
tiedon löytymistä, käyttöä ja lapsen aseman seurantaa
Suomessa sekä tehdään esitys toteutettavasta
tietoportaalista.
• Toimenpide tulee toteuttaa yhteistyössä asiantuntija- ja
viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja siinä tulee
kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien
lasten ja nuorten hyvinvointia koskevaan tietoon.
Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten
hyvinvoinnin seuraamiseen.
15.2.2023
12 |
• Vahvistaa tiedon hyödyntämistä lapsen oikeuksia
tukevalla tavalla
➢Tulevaisuudessa johdonmukainen tiedonkeruu ja
tiedon parempi analysointi mahdollistavat mm.
tietopohjaisen johtamisen, päätöksenteon sekä lapsi-
ja perhepolitiikan pitkäjänteisyyden.
Tavoite
15.2.2023
13 |
Kansallisen lapsistrategian
ajankohtaiset asiat
• Hallituskauden lopuksi tehdään kaikista
toimenpiteistä seurantakertomus toimenpiteiden
loppuraporttien lisäksi.
• Nykyiselle hallitukselle
• Tulevalle hallitukselle
Seurantakertomus
15.2.2023
15 |
• Kansallinen lapsistrategiatiimi
➢Hallitusohjelman mukaisesti lapsistrategialla
vahvistetaan hallinnon ja päätöksenteon
lapsenoikeusperusteisuutta.
• Kansallisen lapsistrategiatiimin sijoituspaikka on
seuraavalla hallituskaudella STM.
Kansallinen lapsistrategiatiimi
15.2.2023
16 |
• Tehtäviin kuuluvat lapsistrategian toimeenpanon
koordinaatio, arviointi, seuranta ja johtaminen.
• Lapsistrategian tarkoituksena on muun muassa lisätä
lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia, lapsen
oikeuksien koulutusta, tietojen keräämistä, joten
näiden osa-alueiden aktiivisesta edistämisestä
muodostuu keskeinen osa työtehtävistä.
Kansallinen lapsistrategiayksikkö
15.2.2023
17 |
Kiitos!
Lapsistrategian verkkosivuilta
lisätietoa:
www.lapsistrategia.fi
Johanna Laisaari
johanna.laisaari@gov.fi

More Related Content

Similar to Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? Tilastokeskus
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaMatti Heikkinen
 
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistusLapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistusLastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaTHL
 
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...Tilastokeskus
 
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteet
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteetPienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteet
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteetTHL
 
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna LahtelaIndikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna LahtelaTilastokeskus
 
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...THL
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeTHL
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenTHL
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)THL
 
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöKansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöTHL
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyLIKESresearchcenter
 
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaHassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaKouluterveyskysely
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 

Similar to Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia (20)

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
 
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistusLapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
 
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
 
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
 
Esittelymuistio kehittämisrahat
Esittelymuistio kehittämisrahatEsittelymuistio kehittämisrahat
Esittelymuistio kehittämisrahat
 
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteet
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteetPienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteet
Pienten lasten tietopohja - tiedonkeruun tavoitteet
 
Esittelymuistio kehittämisrahat
Esittelymuistio kehittämisrahatEsittelymuistio kehittämisrahat
Esittelymuistio kehittämisrahat
 
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna LahtelaIndikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela
Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela
 
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...
Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportoi...
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
 
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
Tuulia Rotko: Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen (JAHEE)
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöKansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaHassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 

More from Tilastokeskus

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia

 • 2. • Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. • Parlamentaarisessa komiteassa saavutettiin poliittinen yksimielisyys lapsen oikeuksien edistämisestä yli hallituskausien. • Lapsistrategian tavoitteena on rakentaa Kaikkien lasten Suomi Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia 15.2.2023 2 |
 • 3. 1) Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjattiin pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. ➢ Parlamentaarinen valmistelu 2) Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. ➢ Virkavalmistelu Lapsistrategian kaksi vaihetta 15.2.2023 3 |
 • 4. Strategian avainteemoja 29.4.2021 4 | syrjintä eriarvoisuuden torjunta haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen Lasten osallisuus yhteiskunnassa lasten suojelu väkivallalta lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut varhaiskasvatus ja koulutus Lasten vapaa-aika ja harrastukset Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perheen riittävä toimeentulo työn ja perheen yhteen- sovittaminen lasten läheis- ja vertaissuhteet Lapsibudjetointi Lasten oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa
 • 5. 1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. 2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. 3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen 15.2.2023 5 |
 • 7. • Kansallinen lapsistrategia on tarkoitettu ohjaamaan hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. • Toimeenpanosuunnitelmassa yksilöidään tarkemmin, millä toimenpiteillä strategisia linjauksia edistetään kullakin hallituskaudella. • Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin eri hallinnonalat kattavana virkatyönä ja hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021 Toimeenpanosuunnitelma 15.2.2023 7 |
 • 8. • Toimenpiteet täydentävät sitä laajaa työtä, jota lapsen oikeuksien edistämiseksi jo tehdään yhteiskunnan eri aloilla. • Toimenpiteiden toteutuksessa onkin tärkeää tähdätä vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jotta toimeenpanolla voidaan aidosti saavuttaa strategian tavoitteet. Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet 15.2.2023 8 |
 • 9. 15.2.2023 9 | STM TP4 TP7 TP8 TP12 TP18 TP21 (STM, OKM, SM) OKM TP16 TP17 (OKM, OM) TP22 TP23 OM TP28 (OM, OKM) VM TP25 THL TP6 TP9 TP11 TP13 TP14 Lapsistrategian omat toimenpiteet TP2 TP3 TP10 TP15 TP26 TP27 OPH TP20 Lapsiasiavaltuutettu TP5 TP19 Tilastokeskus TP24 Kansallisen lapsistrategian toimenpiteiden toteuttajatahot
 • 10. • Lapsia koskevaa tietoa kerätään johdonmukaisesti ja tiedonkeruussa olevat aukot tunnistetaan ja paikataan. • Tiedon käyttöä ja analysointia kehitetään johdonmukaisesti. • Tietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja toiminnassa. Kansallisen lapsistrategian linjaus 15.2.2023 10 |
 • 11. • Kansallisen lapsistrategian toimeenpanon seurantaan tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia mittareita. • Aiemmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit on koottu yhteen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa vuonna 2011. • Tilastokeskus on julkaissut vuonna 2007 kokoomateoksen Suomalainen lapsi. • Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa on kartutettu edelleen viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tieto on osin pirstaleista ja sitä voi olla vaikeaa hyödyntää päätöksenteon tukena lapsistrategian tavoitteiden mukaisesti. Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen. 15.2.2023 11 |
 • 12. • Toimenpiteessä suunnitellaan tietokokonaisuus helpottamaan tiedon löytymistä, käyttöä ja lapsen aseman seurantaa Suomessa sekä tehdään esitys toteutettavasta tietoportaalista. • Toimenpide tulee toteuttaa yhteistyössä asiantuntija- ja viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja siinä tulee kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia koskevaan tietoon. Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen. 15.2.2023 12 |
 • 13. • Vahvistaa tiedon hyödyntämistä lapsen oikeuksia tukevalla tavalla ➢Tulevaisuudessa johdonmukainen tiedonkeruu ja tiedon parempi analysointi mahdollistavat mm. tietopohjaisen johtamisen, päätöksenteon sekä lapsi- ja perhepolitiikan pitkäjänteisyyden. Tavoite 15.2.2023 13 |
 • 15. • Hallituskauden lopuksi tehdään kaikista toimenpiteistä seurantakertomus toimenpiteiden loppuraporttien lisäksi. • Nykyiselle hallitukselle • Tulevalle hallitukselle Seurantakertomus 15.2.2023 15 |
 • 16. • Kansallinen lapsistrategiatiimi ➢Hallitusohjelman mukaisesti lapsistrategialla vahvistetaan hallinnon ja päätöksenteon lapsenoikeusperusteisuutta. • Kansallisen lapsistrategiatiimin sijoituspaikka on seuraavalla hallituskaudella STM. Kansallinen lapsistrategiatiimi 15.2.2023 16 |
 • 17. • Tehtäviin kuuluvat lapsistrategian toimeenpanon koordinaatio, arviointi, seuranta ja johtaminen. • Lapsistrategian tarkoituksena on muun muassa lisätä lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia, lapsen oikeuksien koulutusta, tietojen keräämistä, joten näiden osa-alueiden aktiivisesta edistämisestä muodostuu keskeinen osa työtehtävistä. Kansallinen lapsistrategiayksikkö 15.2.2023 17 |