Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year

4,609 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year

  1. 1. PAGSASANAY NEOKOLONYALISMO Lacap, Lorielle Ann M. III- Pascal
  2. 2. NEOKOLONYALISMO  Ano ang pinagkaiba ng KOLONYALISMO at NEOKOLONYALISMO sa paraan ng pananakop? KOLONYALISMO NEOKOLONYALISM O PARAAN NG PANANAKOP Paggamit ng dahas sa pamamagitan ng direktang okupasyon ng militar. Politikal, ekonomiko at kutural ang ginamit para masakop ang ibang mga bansa.
  3. 3. NEOKOLONYALISMO  Sa ngayon, anong bansa ang nangunguna sa paggamit ng Neokolonyalismo? UNITED STATES
  4. 4. NEOKOLONYALISMO  Magbigay ng ilan sa mga gampanin ng Third World Countries sa pandaigdigang mga antas. 1 Tambakan ng sobrang produkto 2 Tagasuplay ng murang lakas paggawa 3 Imbakan ng mga mapaminsala at nakalalasong mga basura 4 Pagyakap sa kulturang Amerikano 5 Pinagkukunan ng mga likas na yaman
  5. 5. NEOKOLONYALISMO  Ano ang katangian ng isang pamahalaang Diktatoryal? Diktatoryal Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iisang pinuno lamang.
  6. 6. NEOKOLONYALISMO  Isang halimbawa ng pamahalaang diktatoryal na nagmula pa sa Central America na pangunahing produkto ang saging. BANANA REPUBLIC
  7. 7. NEOKOLONYALISMO  Ano ang organisasyong kinabibilangan at itinatag ng iba’t- ibang mga bansa tulad na lamang ng International Monetary Fund at World Bank? International Financial Institution
  8. 8. NEOKOLONYALISMO  Ano ang tawag sa kalunos- lunos na sitwasyon ng isang bansa kung saan sila ay umuutang sa isa pang bansa para lang ipambayad sa dating utang? Debt Crisis Debt Trap Debt Cycle
  9. 9. NEOKOLONYALISMO THAT’S ALL THANK YOU ;-)))))))))))

×