SlideShare a Scribd company logo
Mga Dahilan ng
Ikalwang Yugto ng
Imperyalismo at
Kolonyalismo sa Timog
at Kanlurang Asya
Anong prinsipyo ang umiiral sa Unang
Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo
sa Timog at Kanlurang Asya?
Merkantilismo
Ito ang umiral na prinsipyong
pang-ekonomiya sa Europe sa
unang yugto ng imperyalismo at
kolonyalismo sa Timog at
Kanlurang Asya.
KOLONYALISMO
Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin
ay magsasaka.
Kapag nakuha na ng mga taga Europa ang mga loob ng
mga nasasakupan ay saka nila isasakatuparan ang
kanilang hangarin na gamitin, pagsamantalahan, at
pakinabangan nang husto ang likas na yaman ng kolonya.
IMPERYALISMO
Nagmula sa salitang Latin na
imperium na ibig sabihin ay
command.
3 G’s
GOD
GLORY
GOLD
IMPERYONG ROMA
2,000 years
nakontrol ang
halos kabuuan ng
Mediterranean
Europe at United States
Nagsimulang
magkontrol ng
ibang mga bansa
sa lupalop ng
Asya, Africa, at
Latin America
Mga Dahilan sa Paglulunsad ng
Ikalawang Yugto ng
Kolonyalismo at Imperyalismo
Naging mas madali ang paglalakbay sa
malawak na karagatan para sa mga Europeo
dahil sa mga imbensyon sa teknolohiya at
agham dulot ng Rebolusyong Siyentipiko sa
Europa
Nagkaroon ng malaking pangangailangan para
sa pamilihan at mga hilaw na materyales para
sa mga industriyang nabuo sa Europa at lalong
nagpaigting sa panibagong paglalakbay ng mga
Europeo.
Nagkaroon ng malaking demand para sa mga
hilaw na materyales na makukuha sa Africa
at Asya
Ang mga daungan nito ay estratehiko bilang
basing pandagat ng mga Europeo
APAT NA PANGUNAHING SALIK
1. Dahil sa udyok ng Nasyonalismo
*Nais ng mga nasyon sa Europe na
magkaroon ng malawak na kapangyarihan
upang labanan ang kanilang mga karibal
na mga bansa.
2. Dulot ng Rebolusyong
Industrial
Nangangailangan ng
pagkukunan ng mga hilaw na
material at pamilihan ng mga
produktong yari mula sa
kanila kaya sila ay
nagpalawak ng kanilang mga
teritoryo.
3. Kapitalismo
Isang Sistema kung saan
mamumuhunan ng kaniyang
salapi ang isang tao upang
magkaroon ng tubo o interes.
4. Ang White Man’s Burden
Isang tulang isinulat ni
Rudyard Kipling- isang
manunulat na Ingles.
Is a poem about Philippine-
American War (1899-1902).
The interpretation proposes that
the “white race” is morally
obligated to rule the “non-
white” peoples and to encourage
their process (economic, social,
and cultural) through settler
colonialism.
Noong gitnang bahagi ng ika- 18 siglo, karamihan sa
mga bansa sa lupalop ng Europe ay naghangad na
magkaroon ng sariling mga kolonya sa mga lupalop
ng Asya at Africa.
Naging bahagi ito ng kanilang paghahangad sa
kapangyarihan at pagtatatag ng mga pamahalaang
pinatakbo ng mga dayuhang mananakop.
Pinapaniwala nila ang mga bansa sa Asya at
Africa na ang kanilang pamumuno ay
magtuturo sa mga ito ng mga makabagong
pamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga
pamahalaan, ng pagsasarili at makatutulong
ito na magkaroon ng nagsasariling
pamahalaan.
Ito ang nagging dahilan ng patuloy na
pagpapalawak ng kanilang mga
teritoryo sa iba’t ibang bahagi ng
Asya at Africa at tuluyang
paghahangad na ito’y maging bahagi
ng kanilang lupain.
Mga Bansang Nasakop sa
Ikalawang Yugto
 Australia
 Bahamas
 Burma
 Canada
 Ceylon
 Egypt
 Honduras
 Hongkong
 India
 New Zealand
 Nigeria
Algeria
Indo-China (Laos, Cambodia, Vietnam)
Madagascar
Morocco
Tunisia
Vanuatu
Dutch East Indies
Dutch New Guinea
Africa
India
Macau
Timor
Brazil
Central America
Mexico
Pilipinas
Uri ng Pananakop
Isang lugar o maliit na
bahagi ng bansa ang
kontrolado ng
makapangyarihang bansa
ang pamahalaan at
pulitika
Sphere of
Influence
China-pinaghatian ng Germany,
France, Russia at Great Britain
Mga bansang
isinailalim sa
pamamahala ng
mananakop
Kolonya
Pilipinas, India, Malaysia.
Indo-China
Gaya ng:
Bansang binigyan ng
proteksyon sa paglusob
ng ibang bansa
Protectorate
America-Pilipinas
Great Britain-Hongkong
Portugal- Macau
Mahihinang Bansa na
nagbibigay konsesyon sa mga
makapangyarihang bansa ng
mga espesyal na karapatang
pangnegosyo tulad ng
Karapatan sa daungan o
paggamit ng likas na yaman
Concession
China
Mga Hilaw na Materyal sa Ibang
Bansa
Natutong uminom
ng tsaa, tsokolate,
at kape
Paris London
Berlin
Natutong gumamit ng
sabon na nanggaling sa
Palm Oil sa Africa
Langis ng Niyog sa Asya
Hinimok ng mga Kanluranin na maglakbay ang
kanilang mamamayan tungo sa Asya at
Pasipiko.
Binigyan nila ng pagkakataon na mag-ari ng
mga lupain ang mga ito, patakbuhin ang
pamahalaang itinatag, at pamunuan ito at
kontrolin ang mga paaralan at ekonomiya sa
kanilang mga kolonya.
Paraan ng mga
Kanluranin
Upang Makuha
ang Bagong
Lupa
Gumamit ng
Kasunduan
Binibili ang lupa
Simpleng Sinasakop ang
isang lupain sa
pamamagitan ng pwersang
militar
Ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya ay
patukoy na sinakop ng mga bansang
Kanluranin gaya ng Great Britain, Spain, at
Netherlands sa aspektong:
1. Pangkabuhayan
2. Politika
3. Pamumuhay ng Tao
Ang mga British sa India
Ang pagsisimula ng
paggalugad ng mga
bansang Europe ang
nagtulak upang
magkaroon ng
pagkakataon ang
Great Britain na
kontrolin ang
kalakalan sa India.
 United Kingdom, island country located
off the northwestern coast of
mainland Europe. The United
Kingdom comprises the whole of the
island of Great Britain—which
contains England, Wales,
and Scotland—as well as the northern
portion of the island of Ireland. The
name Britain is sometimes used to
refer to the United Kingdom as a
whole. The capital is London, which is
among the world’s leading commercial,
financial, and cultural centers.
India has the second largest
population in the world, with over 1.2
billion people (1,205,073,612 as of
July 2012). India is the seventh largest
country by total area.
Sa pamamagitan ng pagtatag ng East India Company
ay nakontrol ng mga British ang ruta ng kalakalan
tungo sa India.
Dahil sa malaking kita na tinatanggap ng kompanyang
British sa kalakalanay nagkaroon ito ng
kakumpetensyang bansa, ang France.
Itinatag ng France ang French East India Company.
Ito’y hinadlangan ng mga British sa pamamagitan ng
Battle of Plassey noong 1757 na kung saan ay natalo
ang mga Pranses.
Iba Pang Kinontrol ng mga
British sa India
*Nagpasok at nagturo ng mga kultura
na nagpapabago sa India
Sanhi ng mga pinairal na patakarang pampolitika,
pang-ekonomiya, atpanlipunan at paglakas ng
kapangyarihang Ingles, may mga umiral na
tradisyong Hindu at Muslim na ipinagbawal.
Tulad ng:
Suttee o sati
Ang boluntaryong
pagsunog sa
katawan ng
asawang babae sa
ibabaw ng bangkay
ng asawa.
Ang mga babaeng
balo sa
paniniwalang Hindu
ay pinagbawalang
mag-asawa.
Batas ng Ingles na sila
ay pinayagang mag-
asawang muli.
Pagbaba ng katayuan ng mga Brahman
Pagpataw ng buwis sa mga may-ari ng
lupain
Pagtatangi ng lahi na tanging puti lamang
ang binibigyan ng mataas na posisyon sa
pamahalaan.
REBELYONG SEPOY
 Isang grupo ng mga kawal
sa India o kilala sa tawag
na Sepoy ang nag-alsa
upang tutulan ang
pagsisimula ng
pagimpluwesya ng mga
British sa
pananampalataya at
panlipunang pamumuhay
ng mga taga-India.
 Video
Kailan nangyari ang
Rebelyong Sepoy?
Ano ang ginawa ng mga
Ingles para labanan ang
Rebelyong Sepoy?
Pagkatapos ng rebelyon, may
panibaging ipinatupad ang mga British.
Ang British na ang direktang namahala
sa India.
Nagtalaga ng viceroy na nagiging
kinatawan ng pamahalaang Ingles.
Reyna Victoria
Itinalagang Empress ng India.
Empress-a woman who is a
sovereign ruler of great power
and rank, especially one ruling
an empire.
Mga Bagong Ipinatupad
Eksaminasyon sa mga nais mamasukan sa
pamahalaan
Pagpataw ng mataas na buwis sa mga
magsasaka
Mga Ginawa ng mga Ingles
1. Maayos at sentralisadong pamahalaan
2. Dinala ang makabagong kaalaman sa Teknolohiya
3. Nagpagawa ng daan, tulay, tren, mga pagawaan, Sistema ng
komunikasyon, at irigasyon
4. Nagpagawa ng ospital, paaralan (Ingles ang ginagamit na
linggwahe sa pagtuturo)
5. Nagpadala ng mga Indian sa England upang mag-aral.
6. Pinaunlad ang agricultural
7. Sapilitang pinagtanim ang mga magsasaka ng mga produktong
kakailanganin ng England para sa kaniyang pag-unlad.
INDIAN NATIONAL CONGRESS
Ito ang itinatag ng mga nasyonalistikong
pinuno sa India upang tuluyang lumaya sa
Great Britain.
Ngunit hindi ito nagtagumpay.
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx

More Related Content

What's hot

Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentRebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
CatherineTagorda2
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Nasyonalismo sa India
Nasyonalismo sa IndiaNasyonalismo sa India
Nasyonalismo sa India
Mavict Obar
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Genesis Ian Fernandez
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
sevenfaith
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great WarUnang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
Romilei Veniz Venturina
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Nino Mandap
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Noel Cyrus Outreach Ministries, Inc.
 
Aralin 9
Aralin 9Aralin 9
Aralin 9
SMAPCHARITY
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Vanessa Marie Matutes
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
Jeancess
 
Ang Holy Roman Empire
Ang Holy Roman EmpireAng Holy Roman Empire
Ang Holy Roman Empire
edmond84
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
SMAP_G8Orderliness
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
edmond84
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
Pagtatatag ng National Monarchy
Pagtatatag ng National MonarchyPagtatatag ng National Monarchy
Pagtatatag ng National Monarchy
edmond84
 

What's hot (20)

Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenmentRebolusyiong siyentipiko at enlightenment
Rebolusyiong siyentipiko at enlightenment
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Nasyonalismo sa India
Nasyonalismo sa IndiaNasyonalismo sa India
Nasyonalismo sa India
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great WarUnang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
 
Aralin 9
Aralin 9Aralin 9
Aralin 9
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
Ang Holy Roman Empire
Ang Holy Roman EmpireAng Holy Roman Empire
Ang Holy Roman Empire
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
Pagtatatag ng National Monarchy
Pagtatatag ng National MonarchyPagtatatag ng National Monarchy
Pagtatatag ng National Monarchy
 

Similar to Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx

LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Jackeline Abinales
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Jackeline Abinales
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Jackeline Abinales
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
LuzvimindaAdammeAgwa
 
pal.pptx
pal.pptxpal.pptx
pal.pptx
HazelPanado
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Julie Ann Bonita
 
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptxAraling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
DaisyMaeAredidon1
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
JoAnnOleta
 
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxKOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
ballesterosjesus25
 
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng ImperyalismoIkalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Genesis Ian Fernandez
 
Ap grade 8 third grading third lesson
Ap grade 8 third grading third lessonAp grade 8 third grading third lesson
Ap grade 8 third grading third lesson
Jezrelyn Rodriguez
 
2POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP42POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP4
Lhady Bholera
 
rijguyu.pptx
rijguyu.pptxrijguyu.pptx
rijguyu.pptx
HazelPanado
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
南 睿
 
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asyaGrade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
Angelica Caldoza
 
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdfaralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
sophiadepadua3
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
SMAP_G8Orderliness
 
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptxARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
MartyJanai
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxKolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Jackeline Abinales
 

Similar to Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx (20)

LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
 
pal.pptx
pal.pptxpal.pptx
pal.pptx
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
 
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptxAraling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
Araling Panlipunan 7 Q4-WEEK 2.pptx
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
 
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxKOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng ImperyalismoIkalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 
Ap grade 8 third grading third lesson
Ap grade 8 third grading third lessonAp grade 8 third grading third lesson
Ap grade 8 third grading third lesson
 
2PoseidonRptGrp4
2PoseidonRptGrp42PoseidonRptGrp4
2PoseidonRptGrp4
 
2POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP42POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP4
 
rijguyu.pptx
rijguyu.pptxrijguyu.pptx
rijguyu.pptx
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
 
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asyaGrade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 mga epekto ng imperyalismo sa timog at kanlurang asya
 
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdfaralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
aralin module 5 ap8 ppt grade 8 aaralin 9.pdf
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptxARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
ARALING PANLIPUNAN 7 WEEK 1 FOURTH QUARTER.pptx
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxKolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
 

More from JonalynElumirKinkito

Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
JonalynElumirKinkito
 
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptxKarahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
JonalynElumirKinkito
 
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
JonalynElumirKinkito
 
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
JonalynElumirKinkito
 
Societal Control of Crime.pdf
Societal Control of Crime.pdfSocietal Control of Crime.pdf
Societal Control of Crime.pdf
JonalynElumirKinkito
 
FILIPINO-7-PABULA.pptx
FILIPINO-7-PABULA.pptxFILIPINO-7-PABULA.pptx
FILIPINO-7-PABULA.pptx
JonalynElumirKinkito
 
Topograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptxTopograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptx
JonalynElumirKinkito
 
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptxKatuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
JonalynElumirKinkito
 

More from JonalynElumirKinkito (8)

Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
 
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptxKarahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
Karahasan at Diskriminasyon sa mga Kababaihan at LGBTQ.pptx
 
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
Kontribusyon ng Imperyong Roman sa Roma na sadyang nakakahanga dahil sa kanil...
 
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng RenaissanceMahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
Mahahalagang Pangyayari Sa Panahon Ng Renaissance
 
Societal Control of Crime.pdf
Societal Control of Crime.pdfSocietal Control of Crime.pdf
Societal Control of Crime.pdf
 
FILIPINO-7-PABULA.pptx
FILIPINO-7-PABULA.pptxFILIPINO-7-PABULA.pptx
FILIPINO-7-PABULA.pptx
 
Topograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptxTopograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptx
 
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptxKatuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
Katuturan at Estruktura ng Daigdig.pptx
 

Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx

 • 1. Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 • 2. Anong prinsipyo ang umiiral sa Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya?
 • 3. Merkantilismo Ito ang umiral na prinsipyong pang-ekonomiya sa Europe sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.
 • 4. KOLONYALISMO Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka. Kapag nakuha na ng mga taga Europa ang mga loob ng mga nasasakupan ay saka nila isasakatuparan ang kanilang hangarin na gamitin, pagsamantalahan, at pakinabangan nang husto ang likas na yaman ng kolonya.
 • 5. IMPERYALISMO Nagmula sa salitang Latin na imperium na ibig sabihin ay command.
 • 7. IMPERYONG ROMA 2,000 years nakontrol ang halos kabuuan ng Mediterranean
 • 8. Europe at United States Nagsimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa lupalop ng Asya, Africa, at Latin America
 • 9. Mga Dahilan sa Paglulunsad ng Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo Naging mas madali ang paglalakbay sa malawak na karagatan para sa mga Europeo dahil sa mga imbensyon sa teknolohiya at agham dulot ng Rebolusyong Siyentipiko sa Europa
 • 10. Nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa pamilihan at mga hilaw na materyales para sa mga industriyang nabuo sa Europa at lalong nagpaigting sa panibagong paglalakbay ng mga Europeo.
 • 11. Nagkaroon ng malaking demand para sa mga hilaw na materyales na makukuha sa Africa at Asya Ang mga daungan nito ay estratehiko bilang basing pandagat ng mga Europeo
 • 12. APAT NA PANGUNAHING SALIK 1. Dahil sa udyok ng Nasyonalismo *Nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal na mga bansa.
 • 13. 2. Dulot ng Rebolusyong Industrial Nangangailangan ng pagkukunan ng mga hilaw na material at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng kanilang mga teritoryo.
 • 14. 3. Kapitalismo Isang Sistema kung saan mamumuhunan ng kaniyang salapi ang isang tao upang magkaroon ng tubo o interes.
 • 15. 4. Ang White Man’s Burden Isang tulang isinulat ni Rudyard Kipling- isang manunulat na Ingles.
 • 16. Is a poem about Philippine- American War (1899-1902). The interpretation proposes that the “white race” is morally obligated to rule the “non- white” peoples and to encourage their process (economic, social, and cultural) through settler colonialism.
 • 17. Noong gitnang bahagi ng ika- 18 siglo, karamihan sa mga bansa sa lupalop ng Europe ay naghangad na magkaroon ng sariling mga kolonya sa mga lupalop ng Asya at Africa. Naging bahagi ito ng kanilang paghahangad sa kapangyarihan at pagtatatag ng mga pamahalaang pinatakbo ng mga dayuhang mananakop.
 • 18. Pinapaniwala nila ang mga bansa sa Asya at Africa na ang kanilang pamumuno ay magtuturo sa mga ito ng mga makabagong pamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga pamahalaan, ng pagsasarili at makatutulong ito na magkaroon ng nagsasariling pamahalaan.
 • 19. Ito ang nagging dahilan ng patuloy na pagpapalawak ng kanilang mga teritoryo sa iba’t ibang bahagi ng Asya at Africa at tuluyang paghahangad na ito’y maging bahagi ng kanilang lupain.
 • 20. Mga Bansang Nasakop sa Ikalawang Yugto  Australia  Bahamas  Burma  Canada  Ceylon  Egypt  Honduras  Hongkong  India  New Zealand  Nigeria
 • 21. Algeria Indo-China (Laos, Cambodia, Vietnam) Madagascar Morocco Tunisia Vanuatu
 • 25. Uri ng Pananakop Isang lugar o maliit na bahagi ng bansa ang kontrolado ng makapangyarihang bansa ang pamahalaan at pulitika Sphere of Influence China-pinaghatian ng Germany, France, Russia at Great Britain
 • 26. Mga bansang isinailalim sa pamamahala ng mananakop Kolonya Pilipinas, India, Malaysia. Indo-China
 • 28. Bansang binigyan ng proteksyon sa paglusob ng ibang bansa Protectorate America-Pilipinas Great Britain-Hongkong Portugal- Macau
 • 29. Mahihinang Bansa na nagbibigay konsesyon sa mga makapangyarihang bansa ng mga espesyal na karapatang pangnegosyo tulad ng Karapatan sa daungan o paggamit ng likas na yaman Concession China
 • 30. Mga Hilaw na Materyal sa Ibang Bansa
 • 31.
 • 32. Natutong uminom ng tsaa, tsokolate, at kape Paris London Berlin
 • 33. Natutong gumamit ng sabon na nanggaling sa Palm Oil sa Africa Langis ng Niyog sa Asya
 • 34. Hinimok ng mga Kanluranin na maglakbay ang kanilang mamamayan tungo sa Asya at Pasipiko. Binigyan nila ng pagkakataon na mag-ari ng mga lupain ang mga ito, patakbuhin ang pamahalaang itinatag, at pamunuan ito at kontrolin ang mga paaralan at ekonomiya sa kanilang mga kolonya.
 • 35. Paraan ng mga Kanluranin Upang Makuha ang Bagong Lupa Gumamit ng Kasunduan Binibili ang lupa Simpleng Sinasakop ang isang lupain sa pamamagitan ng pwersang militar
 • 36. Ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya ay patukoy na sinakop ng mga bansang Kanluranin gaya ng Great Britain, Spain, at Netherlands sa aspektong: 1. Pangkabuhayan 2. Politika 3. Pamumuhay ng Tao
 • 37. Ang mga British sa India Ang pagsisimula ng paggalugad ng mga bansang Europe ang nagtulak upang magkaroon ng pagkakataon ang Great Britain na kontrolin ang kalakalan sa India.
 • 38.  United Kingdom, island country located off the northwestern coast of mainland Europe. The United Kingdom comprises the whole of the island of Great Britain—which contains England, Wales, and Scotland—as well as the northern portion of the island of Ireland. The name Britain is sometimes used to refer to the United Kingdom as a whole. The capital is London, which is among the world’s leading commercial, financial, and cultural centers.
 • 39.
 • 40. India has the second largest population in the world, with over 1.2 billion people (1,205,073,612 as of July 2012). India is the seventh largest country by total area.
 • 41.
 • 42. Sa pamamagitan ng pagtatag ng East India Company ay nakontrol ng mga British ang ruta ng kalakalan tungo sa India. Dahil sa malaking kita na tinatanggap ng kompanyang British sa kalakalanay nagkaroon ito ng kakumpetensyang bansa, ang France. Itinatag ng France ang French East India Company. Ito’y hinadlangan ng mga British sa pamamagitan ng Battle of Plassey noong 1757 na kung saan ay natalo ang mga Pranses.
 • 43.
 • 44. Iba Pang Kinontrol ng mga British sa India *Nagpasok at nagturo ng mga kultura na nagpapabago sa India
 • 45. Sanhi ng mga pinairal na patakarang pampolitika, pang-ekonomiya, atpanlipunan at paglakas ng kapangyarihang Ingles, may mga umiral na tradisyong Hindu at Muslim na ipinagbawal. Tulad ng:
 • 46. Suttee o sati Ang boluntaryong pagsunog sa katawan ng asawang babae sa ibabaw ng bangkay ng asawa.
 • 47. Ang mga babaeng balo sa paniniwalang Hindu ay pinagbawalang mag-asawa. Batas ng Ingles na sila ay pinayagang mag- asawang muli.
 • 48. Pagbaba ng katayuan ng mga Brahman Pagpataw ng buwis sa mga may-ari ng lupain Pagtatangi ng lahi na tanging puti lamang ang binibigyan ng mataas na posisyon sa pamahalaan.
 • 49. REBELYONG SEPOY  Isang grupo ng mga kawal sa India o kilala sa tawag na Sepoy ang nag-alsa upang tutulan ang pagsisimula ng pagimpluwesya ng mga British sa pananampalataya at panlipunang pamumuhay ng mga taga-India.
 • 52. Ano ang ginawa ng mga Ingles para labanan ang Rebelyong Sepoy?
 • 53. Pagkatapos ng rebelyon, may panibaging ipinatupad ang mga British. Ang British na ang direktang namahala sa India. Nagtalaga ng viceroy na nagiging kinatawan ng pamahalaang Ingles.
 • 54. Reyna Victoria Itinalagang Empress ng India. Empress-a woman who is a sovereign ruler of great power and rank, especially one ruling an empire.
 • 55. Mga Bagong Ipinatupad Eksaminasyon sa mga nais mamasukan sa pamahalaan Pagpataw ng mataas na buwis sa mga magsasaka
 • 56. Mga Ginawa ng mga Ingles 1. Maayos at sentralisadong pamahalaan 2. Dinala ang makabagong kaalaman sa Teknolohiya 3. Nagpagawa ng daan, tulay, tren, mga pagawaan, Sistema ng komunikasyon, at irigasyon 4. Nagpagawa ng ospital, paaralan (Ingles ang ginagamit na linggwahe sa pagtuturo) 5. Nagpadala ng mga Indian sa England upang mag-aral. 6. Pinaunlad ang agricultural 7. Sapilitang pinagtanim ang mga magsasaka ng mga produktong kakailanganin ng England para sa kaniyang pag-unlad.
 • 57. INDIAN NATIONAL CONGRESS Ito ang itinatag ng mga nasyonalistikong pinuno sa India upang tuluyang lumaya sa Great Britain. Ngunit hindi ito nagtagumpay.