Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at

104,975 views

Published on

 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at

 1. 1. MGA DAHILAN NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMONG KANLURANIN SA TIMOG AT KANLURANG ASYA • (IKA 18 HANGGANG IKA 19 NA SIGLO)
 2. 2. FOCUS QUESTION Paano hinubog ng nakalipas at kasalukuyang mga pangyayari sa Timog at Kanlurang Asya ang pag-unlad ng mga bansa?
 3. 3. MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) MERKANTILISMO GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
 4. 4. VENN DIAGRAM Kolonyalismo Imperyalismo
 5. 5. APAT NA PANGUNAHING SALIK NG IMPERYALISMO White Man’s Burden Kapitalismo
 6. 6. UDYOK NG NASYONALISMO • NAIS NG MGA NASYON SA EUROPE NA MAGKAROON NG MALAWAK NA KAPANGYARIHAN UPANG LABANAN ANG KANILANG MGA KARIBAL NA MGA BANSA.
 7. 7. • NANGANGA-ILANGAN NG PAGKUKUNAN NG MGA HILAW NA MATERYALES AT PAMILIHAN NG MGA PRODUKTONG MULA SA KANILA KAYA SILA AY NAGPALAWAK NG KANILANG MGA TERITORYO.
 8. 8. • ISANG SISTEMA KUNG SAAN MAMUMUHUNAN NG KANYANG SALAPI ANG ISANG TAO UPANG MAGKAROON NG TUBO O INTERES. • SA PAG-UNLAD NG KALAKALAN SA PAGITAN NG MGA EUROPEO AT MGA ASYANO, DUMAMI ANG SALAPING NAIPON NG MGA MANGANGALAKAL NA KANLURANIN. NAHIKAYAT NA MAGAMIT NG MGA MANGANGALAKAL NA KANLURANIN ANG KANILANG SALAPING NAIPON SA MGA PANANIM AT MINAHAN SA MGA KOLONYA UPANG MAS KUMITA.
 9. 9. WHITE MAN’S BURDEN • ISINULAT NI RUDYARD KIPLING, ISANG MANUNULANG INGLES, IPINASAILALIM SA KAISIPAN ANG MGA NASASAKUPAN NA SILA AY PABIGAT SA MGA KANLURANING BANSA. NA ANG MGA KANLURANIN AY MAY TUNGKULIN NA TURUAN AT TULUNGAN UPANG PAUNLARIN ANG KANILANG NASASAKUPAN. • ITO ANG NAGING KATWIRAN NG MGA KANLURANIN SA GINAWA NILANG PANANAKOP SA ASYA, ANG PAGHAHANGAD NA IPAKILALA ANG KANILANG SUPERYOR NA KULTURA, RELIHIYON AT PANINIWALA SA IBA PANG MGA BANSA SA MUNDO.
 10. 10. • NOONG GITNANG BAHAGI NG IKA-18 SIGLO, KARAMIHAN SA MGA BANSA SA LUPALOP NG EUROPE AY NAGHANGAD NA MAGKAROON NG SARILING MGA KOLONYA SA MGA LUPALOP NG ASYA AT AFRICA. NAGING BAHAGI ITO NG KANILANG PAGHAHANGAD SA KAPANGYARIHAN AT PAGTATATAG NG MGA PAMAHALAANG PINATATAKBO NG MGA DAYUHANG MANANAKOP. • PINANINIWALA NILA ANG MGA BANSA SA ASYA AT AFRICA NA ANG KANILANG PAMUMUNO AY MAGTUTURO SA MGA ITO NG MGA MAKABAGONG PAMAMARAAN NG PAGPAPATAKBO NG MGA PAMAHALAAN NG PAGSASARILI AT MAKATUTULONG ITO NA MAGKAROON NG NAGSASARILING PAMAHALAAN. ITO ANG NAGSILBING DAHILAN NG PATULOY NA PAGPAPALAWAK NG KANILANG TERITORYO SA IBAT-IBANG BAHAGI NG ASYA AT AFRICA NA HANGARIN MAGING BAHAGI NG KANILANG TERITORYO.
 11. 11. KINAILANGAN NILA NG PAGTATAYUAN NG MGA BAGONG PABRIKA PARA SA PAGGAWA NG MARAMING PRODUKTO MULA SA MGA HILAW NA MATERYALES NA SA MGA BANSANG KANILANG SAKOP LAMANG LIBRENG MAKUKUHA. ANG MGA PRODUKTONG GAYA NG RUBBER, COPPER, AT GINTO AY NANGGAGALING SA AFRICA.
 12. 12. Ang mga mamamayan ng Paris, London, at Berlin ay natutong uminom ng tsaa, tsokolate at kape. BULAK at JUTE sa INDIA at TIN naman sa TIMOG SILANGANG ASYA Kasabay ng kanilang mga pagkain gumamit din sila ng mga sabon na nanggaling sa paim oil ng Africa at langis ng niyog ng Asya.
 13. 13. MGA PAMAMARAAN UPANG MAKAKUHA NG BAGONG LUPAIN • GUMAMAIT NG MGA KASUNDUAN • BINIBILI ANG MGA LUPAIN MULA SA MGA DATING MANANAKOP. • SIMPLENG SINASAKOP ANG ISANG LUPAIN SA PAMAMAGITAN NG PUWERSANG MILITAR. • HINIMOK ANG KANILANG MGA MAMAMAYAN NA MAGLAKBAY TUNGO SA MGA BANSA SA ASYA AT PASIPIKO. • BINIGYAN NILA NG PAGKAKATAON NA MAG-ARI NG MGA LUPAIN ANG MGA ITO. PATAKBUHIN ANG PAMAHALAANG ITINATAG, PAMUNUAN ITO AT KONTROLIN ANG MGA PATAKARAN NG KOLONYAL.
 14. 14. PAGSUSURI NG TEKSTO KOLONYALISMO • NAGMULA SA SALITANG LATIN NA COLONUS NA ANG IBIG SABIHIN AY MAGSASAKA. • ITO AY PATAKARAN NG ISANG BANSA NA MAMAHALA NG MGA SINAKOP UPANG MAGAMIT ANG LIKAS NA YAMAN NG MGA SINAKOP PARA SA SARILING INTERES. • KADALASAN NAGSISIMULA SA PAKIKIPAGKAIBIGAN AT PAKIKIPAGKALAKALAN. KAPAG NAKUHA NA ANG GUSTO AY SAKA ISASAKATUPARAN ANG HANGARIN NA GAMITIN, PAGSAMANTALAHAN, AT PAKINABANGAN NANG HUSTO ANG LIKAS NA YAMAN NG KOLONYA. • ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA KAPAKINABANGAN NG MGA MANANAKOP IMPERYALISMO • NAGMULA SA SALITANG LATIN NA IMPERIUM NA ANG IBIG SABIHIN AY COMMAND. ISANG SALITANG LATIN NA NAGPASIMULANG GAMITIN SA PANAHON NG PANANAKOP NG IMPERYONG ROMA. • ANG IMPERYALISMO AY NANGANGAHULUGANG DOMINASYON NG ISANG MAKAPANGYARIHANG NASYON-ESTADO SA ASPEKTONG PANGPOLITIKA, PANGKABUHAYAN AT KULTURAL NAPAMUMUHAY NG MAHINA AT MALIIT NA NASYON ESTADO UPANG MAGING PANDAIGDIGANG MAKAPANGYARIHAN. • ANGPAGTATATAG NG MARAMING KOLONYA ANG MAGBIBIGAY DAAN SA PAGPAPALAWAK NG MGA NASASAKUPAN UPANG MAKAPAGTATAG NG IMPERYO.
 15. 15. MGA DAHILAN NA NAGBUNSAD SA MGA KANLURANIN NA LALONG MAGHANGAD NG KOLONYA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (IKA 18-HANGGANG IKA 19 NA SIGLO) MERKANTILIS MO NASYO NALISM O GAWAIN 10: TREE DIAGRAM
 16. 16. PAMPROSESONG TANONG: • ANO ANG WHITE MANS BURDEN? • KUNG IKAW AY ISANG MAMAMAYAN NA NAKARANAS NG PANANAKOP NG MGA KANLURANING BANSA, ANO ANG IYONG TUGON SA SINABI NI RUDYARD KIPLING? • TUNAY BA NA ANG MGA KANLURANING MGA BANSA AY NAKATULONG SA PAG-UNLAD NG PAMUMUHAY NG MGA ASYANO? PANGATWIRANAN.
 17. 17. PANGKATANG GAWAIN • PANUTO: • HAHATIIN KO KAYO SA DALAWANG PANGKAT. HAHAYAAN KO KAYO NA MAKAPAGPAKITA NG MALIKHAING PAGSASALAYSAY.BIGYANG DIIN SA PAGSASALAYSAY ANG MAHAHALAGANG PANGYAYARI AYON SA REHIYON NG MGA BANSA SA ASYA . PAGKATAPOS NITO IYONG SAGUTIN ANG DATA RETRIEVAL CHART SA IBABA. • TIMOG ASYA • KANLURANG ASYA • IPAKIKITA ANG MGA PARAAN AT PATAKARAN NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO NG MGA KANLURANIN SA IKALAWANG YUGTO (18-19 SIGLO)SA PAGDATING SA TIMOG AT KANLURANG ASYA. • BIGYANG PANSIN ANG MGA PAGBABAGONG NAGANAP(EPEKTO) SA PARAAN NG PAMUMUHAY NG MGA TAGA-TIMOG AT KANLURANG ASYA.

×