Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd year

844 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd year

  1. 1. PAGSASANAY RACHELLE ANNE DELA CRUZ III-PASCAL
  2. 2. ANU-ANO ANG APAT NG URI NG MAMAMAYAN NA BUMUBUO SA KOLONYA? AT ANO ANG KANILANG KATANGIAN
  3. 3. Ang taong ito ay ang nagpalaya sa timog na bahagi ng Latin America. Siya ang kinilalang pambansang bayani ng Argentina
  4. 4. Kinilalang pambansang bayani ng Venezuela, Peru, Colombia, at Panama dahil siya ay tumulong na mapalaya ito
  5. 5. ANO ANG KONSERBATISMO ?

×