Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year

833 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year

  1. 1. Bonifacio, Sheedah III- Pascal Ms. Eirish Zulueta
  2. 2. Lugar kung saan natalo ang hukbo ni Napoleon Bonaparte.. WATERLOO
  3. 3. Lugar ng kamatayan ni Napoleon Bonaparte.. ST. HELENA
  4. 4. Isang diktador ng Pransya .. NAPOLEON BONAPARTE
  5. 5. Pagtapon ng lahat ng tsaa ng mga taga Britanya sa dagat BOSTON TEA PARTY
  6. 6. Kongreso na nilahukan ng mga makapangyarihan upang maibalik ang kapayapaan sa Pransya CONGRESS OF VIENNA
  7. 7. 13 COLONIES
  8. 8. Isa sa mga pumirma sa Declaration of Independence ng Amerika. THOMAS JEFFERSON

×