SlideShare a Scribd company logo
Aralin 13
MGA PANSARILING SALIK SA
PAGPILI NG TRACK O KURSO
Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos.
Balik-aral:
• Tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming
bagay - isa na rito ang oras.
• May tungkulin tayo na gamitin ang oras na may
pananagutan sapagkat ito ay HINDI na maibabalik
kailanman.
• Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa
epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa.
• Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng
oras tataas ang produktibidad, pagkamabisa at
kagalingan sa paggawa.
Panimula
• Handa ka na ba?
• Handa ka na bang pumili
ng nais mong track o
kurso sa Senior High
School?
• Kailangan mong
magpasya at pumili para
sa iyong sarili kung ano
ang nais mong kuning
track o kurso.
Pagsusuring Pansarili (Self-assessment)
• Ito ang unang hakbang sa pagplaplano sa
iyong kukuning kurso.
• Binubuo ito ng pagtingin at pag-unawa sa
iyong sarili.
• Maari itong gamiting batayan upang
malaman kung ikaw ay nasa tama at
angkop na kurso o trabaho.
Pagsusuring Pansarili (Self-assessment)
• Mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip
bago mamili dahil ito ang tutulong sa iyong
makita ang kabuuan at ang iba’t ibang
angulo ng sitwasyon. Mas maraming
kaalaman sa mga bagay at sitwasyon mas
malinaw itong makikita.
Pagsusuring Pansarili (Self-assessment)
• Ayon kay Jürgen Habermas, tayo
ay nilikha upang makipagkapwa
at makibahagi sa buhay-sa-
mundo (lifeworld), at ito ay
nabubuo sa pagkomunikasyon
ng kaniyang mga kasapi.
• Nahuhubog lamang ng tao ang kaniyang
pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa kaniyang
pakikipag-ugnayan sa kapwa.
• Good life for me for us in community.
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Talento
• Hilig
• Kasanayan
• Pagpapahalaga
• Mithiin
Sagutin ang mga self-assessment test sa Appendix A
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Talento (Talents) - ito ay isang
pambihirang biyaya at likas na
kakayahang kailangang tuklasin dahil
ito ang magsisilbi mong batayan sa
pagpili ng tamang track o kurso.
• Multiple Intelligences (Dr.Howard Gardner)
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Kasanayan (Skills) – Ang mga
kasanayan ay mga bagay kung saan
tayo mahusay o mahilig.
• Ito ay madalas na iniuugnay sa
salitang abilidad, kakayahan
(competency) o kahusayan
(proficiency).
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Kasanayan (Skills)
• People Skills
• Data Skills
• Things Skills
• Idea Skills
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Hilig (Interest) – Nasasalamin ito sa
mga paboritong gawain na
nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at
buo ang iyong puso.
• Ayon kay John Holland, may anim na
kategorya ng hilig ng tao. Tignan ang
Appendix B.
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Pagpapahalaga (Values) – Ito ay
tumutukoy sa mga bagay na ating
binigiyang halaga. Ang mga
ipinamamalas na pagsisikap na abutin
ang mga ninanais sa buhay at
makapaglingkod nang may
pagmamahal sa bayan bilang
pakikibahagi sa pag-unlad ng ating
ekonomiya.
Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera
• Mithiin (Goals) – Ito ang
pagkakaroon ng matibay na personal
na pahayag ng misyon sa buhay.
Kung ngayon palang ay matutuhan
mong bumuo ng iyong personal na
misyon sa buhay, hindi malabong
makamit mo ang iyong mithiin sa
buhay at sa iyong hinaharap.
Layunin ng Pagpili ng tamang track o kurso
sa Senior High School
• Pagkakaroon ng makabuluhang
hanapbuhay
• Taglayin ang katangian ng isang
produktibong manggagawa
• Masiguro ang pagiging produktibo sa
iyong mga gawain.
Pagbubuod:
• Ang pagsusuri sa epekto ng panlabas at
pansariling salik ay makapagbibigay ng
tamang pasya upang maging produktibong
mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong
hanapbuhay o negosyo sa hinaharap ay
maibabalik mo sa Diyos kung ano ang
meron ka bilang tao.
• Bakit mahalagang tugma ang mga
pansariling salik sa mga
pangangailangan (requirements) sa
napiling track o kurso.
PAGPAPAHALAGA
TAKDA:
References:
• Edukasyon sa Pagpapakatao 9– Modyul para sa
Mag-aaral Unang Edisyon 2015 , DepEd
• esp_9_lm_draft_3.31.2014-2
• https://www.eagleonline.com/the-power-of-to-do-lists/
• http://www.ruwhim.com/?p=49072
• http://www.springboardtraining.com/products/list-
articles-columns/success-language-unlimited/tech-
time-mgmt
Tama o Mali: Tukuyin kung ang mga sumusunod
na pangungusap ay nagsasaad ng wastong diwa.
NO ERASURES.
1. Ang pagsusuring pansarili ay binubuo
ng pagtingin at pag-unawa sa iyong
sarili.
2. Ang pagsusuring pansarili ang huling
hakbang sa pagplaplano sa iyong
kukuning kurso.
3. Mahalagang maglaan ng oras sa pag-
iisip bago mamili ng track o kurso.
Tama o Mali: Tukuyin kung ang mga sumusunod
na pangungusap ay nagsasaad ng wastong diwa.
NO ERASURES.
4. Nahuhubog lamang ng tao ang
kaniyang pagkakakilanlan sa
pakikibahagi sa kaniyang sarili.
5. Mahalaga sa kukunin mong
hanapbuhay o negosyo sa hinaharap
ay maibabalik mo sa Diyos kung ano
ang meron ka bilang tao.
SAGOT:
1.TAMA
2.MALI
3.TAMA
4.MALI
5.TAMA

More Related Content

What's hot

Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
ESMAEL NAVARRO
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
Rivera Arnel
 
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptxmga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
GeraldineKeeonaVille
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Maria Luisa Maycong
 
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptxAng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
ShielaMarieMariano1
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
Rivera Arnel
 
EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13
Mich Timado
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Edna Azarcon
 
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang KabataanEsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
Lemuel Estrada
 
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptxKagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Quennie11
 
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
Avigail Gabaleo Maximo
 
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptxGAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
elmeramoyan1
 
Katangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng PagpapahalagaKatangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng Pagpapahalaga
Eddie San Peñalosa
 
EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4
Faith De Leon
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
Modyul 6 - Pakikipagkaibigan
Modyul 6 - PakikipagkaibiganModyul 6 - Pakikipagkaibigan
Modyul 6 - Pakikipagkaibigan
Jared Ram Juezan
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
Francis Hernandez
 
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismoModyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Mycz Doña
 
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilos
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilosAng pagiging mapanagutan sa pagkilos
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilos
MartinGeraldine
 
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidadMga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
MartinGeraldine
 

What's hot (20)

Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptxmga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
 
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptxAng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13EsP 8 Modyul 13
EsP 8 Modyul 13
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang KabataanEsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
EsP 7 MODYUL 4 Ang Aking Tungkulin Bilang Kabataan
 
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptxKagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
Kagustuhan-at-Pangangailangan.pptx
 
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
ESP 9 Modyul 5 (Primer for Kids)
 
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptxGAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
GAMPANIN NG MAMAMAYAN SA PAG -UNLAD NG.pptx
 
Katangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng PagpapahalagaKatangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng Pagpapahalaga
 
EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Modyul 6 - Pakikipagkaibigan
Modyul 6 - PakikipagkaibiganModyul 6 - Pakikipagkaibigan
Modyul 6 - Pakikipagkaibigan
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
 
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismoModyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
 
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilos
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilosAng pagiging mapanagutan sa pagkilos
Ang pagiging mapanagutan sa pagkilos
 
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidadMga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
 

Similar to EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx

modyul16-180519002725.pdf
modyul16-180519002725.pdfmodyul16-180519002725.pdf
modyul16-180519002725.pdf
Trebor Pring
 
EsP 9-Modyul 16
EsP 9-Modyul 16EsP 9-Modyul 16
EsP 9-Modyul 16
Rivera Arnel
 
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptxModyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
MikaelaKaye
 
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MaryGraceSepida1
 
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptxGr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
PaulineSebastian2
 
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdfESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
GerrieIlagan
 
EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
Rivera Arnel
 
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
JennibethGarciaDelaR
 
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSECAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
FatimaCayusa2
 
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptxPresentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
SundieGraceBataan
 
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docxDLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
Aniceto Buniel
 
Pagtataya ng Natutunan.ppt
Pagtataya ng Natutunan.pptPagtataya ng Natutunan.ppt
Pagtataya ng Natutunan.ppt
Mark James Viñegas
 
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptxESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
Maria Regina Niña Osal
 
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptxModyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
MikaelaKaye
 
BANGHAY ARALIN.pptx
BANGHAY ARALIN.pptxBANGHAY ARALIN.pptx
BANGHAY ARALIN.pptx
ronaldfrancisviray2
 
Modyul 16 banghay aralin
Modyul 16 banghay aralinModyul 16 banghay aralin
Modyul 16 banghay aralin
Ryzel Babia
 
EsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
NoelPiedad
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Jillian Barrio
 

Similar to EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx (20)

ARALIN 4 STRAND.pptx
ARALIN 4 STRAND.pptxARALIN 4 STRAND.pptx
ARALIN 4 STRAND.pptx
 
modyul16-180519002725.pdf
modyul16-180519002725.pdfmodyul16-180519002725.pdf
modyul16-180519002725.pdf
 
EsP 9-Modyul 16
EsP 9-Modyul 16EsP 9-Modyul 16
EsP 9-Modyul 16
 
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptxModyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
Modyul16-PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG PAMUMUHAY.pptx
 
ENGLISH
ENGLISHENGLISH
ENGLISH
 
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
MODULE 7-Kahalagahan ng Pag-aaral bilang Paghahanda Sa Pagnenegosyo at paghah...
 
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptxGr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
 
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdfESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
 
EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
 
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
Career Guidance Program Orientation PPT for Grade 10
 
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSECAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
CAREER GUIDANCE FOR CHOOSING SHS TRACK/COURSE
 
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptxPresentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
 
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docxDLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
 
Pagtataya ng Natutunan.ppt
Pagtataya ng Natutunan.pptPagtataya ng Natutunan.ppt
Pagtataya ng Natutunan.ppt
 
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptxESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
ESP 9, QUARTER 3- ANG- KAGALINGAN- SA- PAGGAWA.pptx
 
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptxModyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
Modyul14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY.pptx
 
BANGHAY ARALIN.pptx
BANGHAY ARALIN.pptxBANGHAY ARALIN.pptx
BANGHAY ARALIN.pptx
 
Modyul 16 banghay aralin
Modyul 16 banghay aralinModyul 16 banghay aralin
Modyul 16 banghay aralin
 
EsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
 

More from PaulineHipolito

ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptxQ3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
PaulineHipolito
 
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docxBlood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
PaulineHipolito
 
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptxEsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
PaulineHipolito
 
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptxSHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
PaulineHipolito
 
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptxAralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptxQ3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
PaulineHipolito
 
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang PanlipunanEsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
PaulineHipolito
 
brain teaser.pptx
brain teaser.pptxbrain teaser.pptx
brain teaser.pptx
PaulineHipolito
 
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptxPAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PaulineHipolito
 
ESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptxESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptx
PaulineHipolito
 
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptxModyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
PaulineHipolito
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptx
PaulineHipolito
 
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptxEsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
PaulineHipolito
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
PaulineHipolito
 
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptxESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
PaulineHipolito
 
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
PaulineHipolito
 

More from PaulineHipolito (18)

ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
 
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptxQ3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
 
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docxBlood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
 
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptxEsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
 
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptxSHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
 
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptxAralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
 
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptxQ3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
 
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang PanlipunanEsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
 
brain teaser.pptx
brain teaser.pptxbrain teaser.pptx
brain teaser.pptx
 
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptxPAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
 
ESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptxESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptx
 
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptxModyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptx
 
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptxEsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
 
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptxESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
 
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
 

EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx

 • 1. Aralin 13 MGA PANSARILING SALIK SA PAGPILI NG TRACK O KURSO Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos.
 • 2. Balik-aral: • Tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay - isa na rito ang oras. • May tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay HINDI na maibabalik kailanman. • Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. • Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan sa paggawa.
 • 3. Panimula • Handa ka na ba? • Handa ka na bang pumili ng nais mong track o kurso sa Senior High School? • Kailangan mong magpasya at pumili para sa iyong sarili kung ano ang nais mong kuning track o kurso.
 • 4. Pagsusuring Pansarili (Self-assessment) • Ito ang unang hakbang sa pagplaplano sa iyong kukuning kurso. • Binubuo ito ng pagtingin at pag-unawa sa iyong sarili. • Maari itong gamiting batayan upang malaman kung ikaw ay nasa tama at angkop na kurso o trabaho.
 • 5. Pagsusuring Pansarili (Self-assessment) • Mahalagang maglaan ng oras sa pag-iisip bago mamili dahil ito ang tutulong sa iyong makita ang kabuuan at ang iba’t ibang angulo ng sitwasyon. Mas maraming kaalaman sa mga bagay at sitwasyon mas malinaw itong makikita.
 • 6. Pagsusuring Pansarili (Self-assessment) • Ayon kay Jürgen Habermas, tayo ay nilikha upang makipagkapwa at makibahagi sa buhay-sa- mundo (lifeworld), at ito ay nabubuo sa pagkomunikasyon ng kaniyang mga kasapi. • Nahuhubog lamang ng tao ang kaniyang pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa kapwa. • Good life for me for us in community.
 • 7. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Talento • Hilig • Kasanayan • Pagpapahalaga • Mithiin Sagutin ang mga self-assessment test sa Appendix A
 • 8. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Talento (Talents) - ito ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng tamang track o kurso. • Multiple Intelligences (Dr.Howard Gardner)
 • 9. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Kasanayan (Skills) – Ang mga kasanayan ay mga bagay kung saan tayo mahusay o mahilig. • Ito ay madalas na iniuugnay sa salitang abilidad, kakayahan (competency) o kahusayan (proficiency).
 • 10. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Kasanayan (Skills) • People Skills • Data Skills • Things Skills • Idea Skills
 • 11. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Hilig (Interest) – Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso. • Ayon kay John Holland, may anim na kategorya ng hilig ng tao. Tignan ang Appendix B.
 • 12. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Pagpapahalaga (Values) – Ito ay tumutukoy sa mga bagay na ating binigiyang halaga. Ang mga ipinamamalas na pagsisikap na abutin ang mga ninanais sa buhay at makapaglingkod nang may pagmamahal sa bayan bilang pakikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya.
 • 13. Pansariling salik sa pagpili ng tamang karera • Mithiin (Goals) – Ito ang pagkakaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ngayon palang ay matutuhan mong bumuo ng iyong personal na misyon sa buhay, hindi malabong makamit mo ang iyong mithiin sa buhay at sa iyong hinaharap.
 • 14. Layunin ng Pagpili ng tamang track o kurso sa Senior High School • Pagkakaroon ng makabuluhang hanapbuhay • Taglayin ang katangian ng isang produktibong manggagawa • Masiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain.
 • 15. Pagbubuod: • Ang pagsusuri sa epekto ng panlabas at pansariling salik ay makapagbibigay ng tamang pasya upang maging produktibong mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong hanapbuhay o negosyo sa hinaharap ay maibabalik mo sa Diyos kung ano ang meron ka bilang tao.
 • 16. • Bakit mahalagang tugma ang mga pansariling salik sa mga pangangailangan (requirements) sa napiling track o kurso. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 17. References: • Edukasyon sa Pagpapakatao 9– Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 , DepEd • esp_9_lm_draft_3.31.2014-2 • https://www.eagleonline.com/the-power-of-to-do-lists/ • http://www.ruwhim.com/?p=49072 • http://www.springboardtraining.com/products/list- articles-columns/success-language-unlimited/tech- time-mgmt
 • 18. Tama o Mali: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng wastong diwa. NO ERASURES. 1. Ang pagsusuring pansarili ay binubuo ng pagtingin at pag-unawa sa iyong sarili. 2. Ang pagsusuring pansarili ang huling hakbang sa pagplaplano sa iyong kukuning kurso. 3. Mahalagang maglaan ng oras sa pag- iisip bago mamili ng track o kurso.
 • 19. Tama o Mali: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng wastong diwa. NO ERASURES. 4. Nahuhubog lamang ng tao ang kaniyang pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa kaniyang sarili. 5. Mahalaga sa kukunin mong hanapbuhay o negosyo sa hinaharap ay maibabalik mo sa Diyos kung ano ang meron ka bilang tao.