SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Kagalingan sa Paggawa
Wow, ang ganda naman niyan!
Perfect! Magnifico! Bravo! Ang galing ng
pagkakagawa! Sino ang gumawa niyan?
Imported ba o gawa sa atin? Kadalasan ito ang
mga salitang namumutawi sa iyong bibig kapag
nakakakita ka o kaya’y nakapanood ng mga
produkto o kagamitang bago na pumupukaw ng
iyong atensyon. Naitanong mo na ba sa sarili
mo kung kaya mo ring gawin ang ganitong
produkto o kagamitan? O sumagi ba sa isip mo
na “pagdating ng panahon ako naman ang
gagawa niyan, magtatagumpay at makikilala”?
Ang paggawa ng isang gawain o produkto ay
nangangailangan ng sapat na kasanayan upang ito
ay maisagawa. Kailangang may angking kahusayan
ang gagawa nito. Hindi sapat ang lakas ng katawan
at ang layuning makagawa. May mga partikular na
kakayahan at kasanayan ang kailangan sa paggawa.
Ang pagkakaroon ng propesyon o kursong natapos ay
isang salik na dapat-isaalang-alang, ngunit hindi
lang ito ang kailangan upang makagawa ng isang
produkto o gawaing mag-aangat sa iyo bilang tao.
Bakit ba
kailangang
gumawa ng tao?
Ayon kay Pope John Paul II sa kanyang isinulat na
“Laborem Exercens” noong taong 1981, ang paggawa ay mabuti
sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan nito ang
kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ang
kagustuhang maisabuhay ang layuning ito ang nagtutulak sa
kanya upang magkaroon nang “Kagalingan sa Paggawa”.
Nagsasabuhay ng mga
Pagpapahalaga. Ang isang
matagumpay na tao ay
may tiyak na
pagpapahalagang
humuhubog sa kaniya
upang harapin ang
anomang pagsubok na
pagdaraanan sa pagkamit
ng mithiin. Ang mga
pagpapahalagang ito ang
nagsisilbing gabay niya
upang gumawa ng
kakaibang produkto o
serbisyo na may kalidad.
Ang produktong kanyang
lilikhain ay bunga ng
kasipagan, tiyaga,
pagiging malikhain at
pagkakaroon ng disiplina
sa sarili.
•Tumutukoy sa
pagsisikap na gawin o
tapusin ang isang
gawain na walang
pagmamadali at buong
pagpapaubaya
Kasipagan
•Pagpapatuloy sa gawa
sa kabila ng mga
hadlang sa kaniyang
paligid. Ang isang taong
matiyaga ay hindi
nagrereklamo,
nagkukumpara, at
nagdadahilan.
Tiyaga
•Pagkakaroon mg
kasiyahan, pagkagusto,
at sigla habang
gumagawa. Inilalaan ng
isang taong masigasig
ang kaniyang atensyon
sa kaniyang ginagawa.
Masigasig
•Ang produkto ay hindi
bunga ng pangagaya,
kundi likha ng
mayamang isip.
Malikhain
•Ang taong may disiplina
sa sarili ay nalalaman
ang hangganan ng
kaniyang ginagawa at
mayroon siyang
paggalang sa ibang tao.
Disiplina
sa sarili
Nagtataglay ng
Kakailanganing
Kakayahan. Upang
maisakatuparan ang mga
mithiin sa buhay at
magtagumpay sa anomang
larangan, kailangang pag-
aralan at linangin ang mga
kakailanganing kakayahan
at katangian tulad ng:
kakayahang magbasa,
magsulat, magkwenta,
makinig at magsalita, at
ang pagkakaroon ng
mayamang kaisipan na
gagabay sa iyo upang
maging sistematiko at
malinang ang tatlong yugto
ng pagkatuto: pagkatuto
bago ang paggawa,
pagkatuto habang
gumagawa, at pagkatuto
pagkatapos gawin ang isang
gawain.
• Yugto ng paggawa ng
iba’t ibang plano na
siyang magsisilbing
gabay upang maging
malinaw ang mga
layuning
isasakatuparan.
Pagkatuto Bago
ang Paggawa
• Yugtong nagtuturo ng
iba’t ibang
istratehiyang
maaaring gamitin
upang mapadali
Pagkatuto Habang
Ginagawa
• Ito ay ang yugto ng
pagtataya kung ano
ang naging resulta o
kinalabasan ng
gawain.
Pagkatuto
Pagkatapos Gawin
ang Isang Gawain
Mausisa
•Pagkakaroon ng
isang tao ng
maraming
katanungan
bunga ng
kaniyang
pagkauhaw para
sa kaalaman
Demonstrasyon
•Pagkatuto sa
pamamagitan ng
mga di-
makalilimutang
bagayupang
matagumpay na
maiwasan ang
isang
pagkakamali.
Pandama
•Ito ang tamang
paggamit ng mga
pandama, sa
pamamaraang
kapaki-
pakinabang sa
tao.
Misteryo
•Kakayahang
yakapin ang
kawalang
katiyakan ng
isang bagay,
kabaligtaran ng
inaasahang
pangyayari.
Sining at Agham
•Pantay na pananaw sa
pagitan ng agham,
sining, katwiran at
imahinasyon.
Kalusugan ng
pisikal na
pangangatawan
•Ito ang tamang
pangangalaga ng pisikal
na pangangatawan ng
tao upang maging
malusog upang
maiwasan ang mga
sakit.
Pagkakaugnay ng
lahat ng bagay
•Pagkilala at pagbibigay
pagpapahalaga na ang
lahat ng bagay at mga
pangyayari ay may
uganayn.
 3. Nagpupuri at Nagpapasalamat sa Diyos. Ang pinakamahalaga sa
lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at
kagalingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang paggawa
o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat sa
Kanya. Kapag ganito ang natatak sa iyong isipan, pagbubutihan at
paghuhusayan mo ang lahat ng iyong gawain at ang balik nito ay
pagpapala mula sa Diyos. Ganito ang nangyari sa buhay nina Vic at
Avelyn Garcia. Ayon sa kanila, wala nang hihigit pa sa kaligayang
mararamdaman kapag ang iyong gawain ay isinabuhay bilang paraan
ng pagpuri at pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Hindi mo kailanman
mararamdaman ang pagod at unti-unting masusumpungan mo ang
damdaming para kang nasa langit, lalo na kung bahagi ng iyong
kinikita ay ibinabahagi mo sa mga nangangailangan. Ang susi sa
tagumpay ng mag-asawa bilang matagumpay na “Career Coach at
Motivational Speaker” na kanilang minsan nang naibahagi sa 700
Club.

More Related Content

What's hot

Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1ESMAEL NAVARRO
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoRoselle Liwanag
 
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxCrislynTabioloCercad
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Len Santos-Tapales
 
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASModyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASJoseph Parayaoan
 
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...JENELOUH SIOCO
 
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...GeraldineKeeonaVille
 
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptrusselsilvestre1
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEdna Azarcon
 
Pakikilahok at bolunterismo
Pakikilahok at bolunterismoPakikilahok at bolunterismo
Pakikilahok at bolunterismoGuiller Odoño
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanMycz Doña
 

What's hot (20)

EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
 
EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
 
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
 
ESP Grade 10 Module 3
ESP Grade 10 Module 3ESP Grade 10 Module 3
ESP Grade 10 Module 3
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
 
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASModyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
 
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
 
GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7
 
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
 
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
 
EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
 
Pakikilahok at bolunterismo
Pakikilahok at bolunterismoPakikilahok at bolunterismo
Pakikilahok at bolunterismo
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang Panlipunan
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 

Viewers also liked

Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawaka_francis
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
 
Modyul 10 es esp g10
Modyul 10 es esp g10Modyul 10 es esp g10
Modyul 10 es esp g10Faith De Leon
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
 
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oraska_francis
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning moduleJean Casalem
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpokka_francis
 
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAOESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAOLemuel Estrada
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
 

Viewers also liked (13)

Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's GuideEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
 
Modyul 10 es esp g10
Modyul 10 es esp g10Modyul 10 es esp g10
Modyul 10 es esp g10
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning module
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
 
Modyul 10
Modyul 10Modyul 10
Modyul 10
 
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAOESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 Modyul 8: ANG DIGNIDAD NG TAO
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Slideshare ppt
Slideshare pptSlideshare ppt
Slideshare ppt
 

Similar to Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10

ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaRoselle Liwanag
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxJeanOlod2
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxIanCeasareTanagon
 
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxRizzaDalmacio
 
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptxEXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptxAJAdvin1
 
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptxPresentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptxSundieGraceBataan
 
ESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxEMELYEBANTULO1
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxPaulineHipolito
 
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptx
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptxkagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptx
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptxSundieGraceBataan
 
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhayKasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhaycristineyabes1
 
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong Pamamahala
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong PamamahalaKasipagan, Pagpupunyagi at Wastong Pamamahala
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong PamamahalaGerlynSojon
 
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Mycz Doña
 
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokKasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokjenelyn calzado
 
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxKilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxNormanAReyes
 

Similar to Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 (20)

ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
 
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
 
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptxEXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
 
ESP9-WEEK3..pptx
ESP9-WEEK3..pptxESP9-WEEK3..pptx
ESP9-WEEK3..pptx
 
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptxPresentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
Presentation-3- for edukasyon sa pagpapakatao3.pptx
 
ESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptx
 
Jocelle-ESP-ppt.pptx
Jocelle-ESP-ppt.pptxJocelle-ESP-ppt.pptx
Jocelle-ESP-ppt.pptx
 
Modyul 10 kagalingan sa paggawa
Modyul 10 kagalingan sa paggawaModyul 10 kagalingan sa paggawa
Modyul 10 kagalingan sa paggawa
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
 
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptx
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptxkagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptx
kagalingan sa paggawa at paglilingkod.pptx
 
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhayKasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay
Kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay
 
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong Pamamahala
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong PamamahalaKasipagan, Pagpupunyagi at Wastong Pamamahala
Kasipagan, Pagpupunyagi at Wastong Pamamahala
 
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
 
ESP
ESPESP
ESP
 
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokKasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
 
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxKilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
 
EsP 9 - Modyul 11.pdf
EsP 9 - Modyul 11.pdfEsP 9 - Modyul 11.pdf
EsP 9 - Modyul 11.pdf
 
ESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptxESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptx
 

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10

 • 2. Wow, ang ganda naman niyan! Perfect! Magnifico! Bravo! Ang galing ng pagkakagawa! Sino ang gumawa niyan? Imported ba o gawa sa atin? Kadalasan ito ang mga salitang namumutawi sa iyong bibig kapag nakakakita ka o kaya’y nakapanood ng mga produkto o kagamitang bago na pumupukaw ng iyong atensyon. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung kaya mo ring gawin ang ganitong produkto o kagamitan? O sumagi ba sa isip mo na “pagdating ng panahon ako naman ang gagawa niyan, magtatagumpay at makikilala”?
 • 3. Ang paggawa ng isang gawain o produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan upang ito ay maisagawa. Kailangang may angking kahusayan ang gagawa nito. Hindi sapat ang lakas ng katawan at ang layuning makagawa. May mga partikular na kakayahan at kasanayan ang kailangan sa paggawa. Ang pagkakaroon ng propesyon o kursong natapos ay isang salik na dapat-isaalang-alang, ngunit hindi lang ito ang kailangan upang makagawa ng isang produkto o gawaing mag-aangat sa iyo bilang tao. Bakit ba kailangang gumawa ng tao?
 • 4. Ayon kay Pope John Paul II sa kanyang isinulat na “Laborem Exercens” noong taong 1981, ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan nito ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ang kagustuhang maisabuhay ang layuning ito ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon nang “Kagalingan sa Paggawa”.
 • 5. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga. Ang isang matagumpay na tao ay may tiyak na pagpapahalagang humuhubog sa kaniya upang harapin ang anomang pagsubok na pagdaraanan sa pagkamit ng mithiin. Ang mga pagpapahalagang ito ang nagsisilbing gabay niya upang gumawa ng kakaibang produkto o serbisyo na may kalidad. Ang produktong kanyang lilikhain ay bunga ng kasipagan, tiyaga, pagiging malikhain at pagkakaroon ng disiplina sa sarili. •Tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya Kasipagan •Pagpapatuloy sa gawa sa kabila ng mga hadlang sa kaniyang paligid. Ang isang taong matiyaga ay hindi nagrereklamo, nagkukumpara, at nagdadahilan. Tiyaga •Pagkakaroon mg kasiyahan, pagkagusto, at sigla habang gumagawa. Inilalaan ng isang taong masigasig ang kaniyang atensyon sa kaniyang ginagawa. Masigasig •Ang produkto ay hindi bunga ng pangagaya, kundi likha ng mayamang isip. Malikhain •Ang taong may disiplina sa sarili ay nalalaman ang hangganan ng kaniyang ginagawa at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Disiplina sa sarili
 • 6. Nagtataglay ng Kakailanganing Kakayahan. Upang maisakatuparan ang mga mithiin sa buhay at magtagumpay sa anomang larangan, kailangang pag- aralan at linangin ang mga kakailanganing kakayahan at katangian tulad ng: kakayahang magbasa, magsulat, magkwenta, makinig at magsalita, at ang pagkakaroon ng mayamang kaisipan na gagabay sa iyo upang maging sistematiko at malinang ang tatlong yugto ng pagkatuto: pagkatuto bago ang paggawa, pagkatuto habang gumagawa, at pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain. • Yugto ng paggawa ng iba’t ibang plano na siyang magsisilbing gabay upang maging malinaw ang mga layuning isasakatuparan. Pagkatuto Bago ang Paggawa • Yugtong nagtuturo ng iba’t ibang istratehiyang maaaring gamitin upang mapadali Pagkatuto Habang Ginagawa • Ito ay ang yugto ng pagtataya kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain. Pagkatuto Pagkatapos Gawin ang Isang Gawain
 • 7. Mausisa •Pagkakaroon ng isang tao ng maraming katanungan bunga ng kaniyang pagkauhaw para sa kaalaman Demonstrasyon •Pagkatuto sa pamamagitan ng mga di- makalilimutang bagayupang matagumpay na maiwasan ang isang pagkakamali. Pandama •Ito ang tamang paggamit ng mga pandama, sa pamamaraang kapaki- pakinabang sa tao. Misteryo •Kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari.
 • 8. Sining at Agham •Pantay na pananaw sa pagitan ng agham, sining, katwiran at imahinasyon. Kalusugan ng pisikal na pangangatawan •Ito ang tamang pangangalaga ng pisikal na pangangatawan ng tao upang maging malusog upang maiwasan ang mga sakit. Pagkakaugnay ng lahat ng bagay •Pagkilala at pagbibigay pagpapahalaga na ang lahat ng bagay at mga pangyayari ay may uganayn.
 • 9.  3. Nagpupuri at Nagpapasalamat sa Diyos. Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Kapag ganito ang natatak sa iyong isipan, pagbubutihan at paghuhusayan mo ang lahat ng iyong gawain at ang balik nito ay pagpapala mula sa Diyos. Ganito ang nangyari sa buhay nina Vic at Avelyn Garcia. Ayon sa kanila, wala nang hihigit pa sa kaligayang mararamdaman kapag ang iyong gawain ay isinabuhay bilang paraan ng pagpuri at pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Hindi mo kailanman mararamdaman ang pagod at unti-unting masusumpungan mo ang damdaming para kang nasa langit, lalo na kung bahagi ng iyong kinikita ay ibinabahagi mo sa mga nangangailangan. Ang susi sa tagumpay ng mag-asawa bilang matagumpay na “Career Coach at Motivational Speaker” na kanilang minsan nang naibahagi sa 700 Club.