SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
Panuto: Suriin ang pahayag sa bawat bilang. Itaas ang finger heart
plakard kung ang pahayag ay nagpapakita ng positibong
kalagayan o sitwasyon at angry face plakard kung negatibo naman
ang inilalahad ng pahayag.
PAGBABALIK-ARAL
Naglunlunsad ang DOLE ng mga job fair at
mga job hiring and search portal upang
makita ang mga bakanteng trabaho na
maaring aplayan.
Patuloy ang pagdami ng bilang ng mga
uring manggagawa na hindi regular.
Malaki ang kontribusyon ng mga OFW sa
pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya
ng bansa.
Hindi nakasasapat ang trabahong nalilikha
sa bilang ng mga manggagawang walang
trabaho o unemployed.
Ginagamit ng mga namumuhunan ang
iskemang kontraktuwalisasyon upang ibaba
ang gastos sa paggawa.
Pamprosesong Tanong:
1.Tungkol saan ang pelikula?
2.May kapamilya o kamag-anak ba kayo na
nasa ibang bansa? Ibahagi ang karanasan.
3.Kung ikaw si “Claudine Baretto” sa
pelikula, gagawin mo rin ba ang mga bagay
na nagawa niya? Bakit?
M I R
G A S Y O N
MIGRASYON
Discussant
Jocelyn D. Roxas
LAYUNIN
Nauunawaan ang kahulugan at konsepto
ng migrasyon
Natatalakay ang iba’t ibang perspektibo ng
migrasyon
Napahahalagahan ang mga sakripisyo ng
mga migrante dulot ng globalisasyon
MIGRASYON
• ITO AY ANG PAGLIPAT NG TAO MULA SA
ISANG POOK PATUNGO SA IBANG POOK
UPANG DOON MANIRAHAN NANG
PANADALIAN O PANGMATAGALAN
• TUMUTUKOY SA PROSESO NG PAG- ALIS
O PAGLIPAT MULA SA ISANG LUGAR O
TERITORYONG POLITIKAL PATUNGO SA
IBA PA MAGING ITO MAN AY
PANSAMANTALA O PERMANENTE
URI NG MIGRASYON
PANLOOB NA MIGRASYON
(INTERNAL MIGRATION)
 Ang migrasyon sa loob lamang
ng bansa. Maaring magmula sa
isang bayan, probinsya o ibang
rehiyon
PANLABAS NA MIGRASYON
(INTERNATIONAL MIGRATION)
 Nagaganap kung ang isang tao
ay lumilipat ng ibang bansa
upang doon maghanapbuhay o
manirahan
TERMINO O SALITANG
MADALAS GAMITIN.
UNA NA RITO AY ANG
PAGKAKAIBA NG FLOW
AT STOCKFIGURES
- AY TUMUTUKOY SA DAMI O
BILANG NG MGA
NANDARAYUHANG
PUMAPASOK SA ISANG
BANSA SA ISANG TAKDANG
PANAHON NA KADALASAN
AY KADA TAON. MADALAS
DITONG GAMITIN ANG MGA
SALITANG INFLOW, ENTRIES
OR IMMIGRATION.
FLOW
STOCK
-ay ang bilang ng
nandayuhan na
naninirahan o
nananatili sa bansang
nilipatan.
PERSPEKTIBO
AT
PANANAW
Globalisasyon ng Migrasyon
Ilan sa mga lugar o probinsya na pinagmumulan ng mga
migranteng Pilipino ay ang mga sumsunod:
 NCR Bicol
 CAR Western Visayas
 Ilocos Central Visayas
 Cagayan Valley Eastern Visayas
 Central Luzon Zamboanga Peninsula
 CALABARZON Northern Mindanao
 MIMAROPA Davao, ARMM,CARAGA
 SOCCSKSARGEN
PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY
(2018)
• Saudi Arabia (96.2%)
• Hongkong (6.3%)
• Kuwait (5.7%)
• Taiwan (5.5%)
• Qatar (5.2%)
Middle East ang pangunahing rehiyon na may OFW
Maraming mga batang OFW ay nagmumula sa
Zamboanga Peninsula
MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYON
Patuloy ang pagtaas o dami ng mga nadarayuhan
sa iba’t ibang panig ng daigdig. Malaki ang epekto
ng mga batas at polisiya na ipinatutupad ng mga
bansa.
PAGKAKAIBA-IBA NG URI NG
MIGRASYON
PAGKAKAIBA-IBA
NG URI NG
MIGRASYON
Hindi lamang iisang uri ng
migrasyon ang nararanasan ng
halos lahat ng mga bansang
nakapaloob sa usaping ito. May
mga bansang nakararanas ng
labour migration, refugees migration
at maging ng permanenteng
migrasyon nang sabay- sabay. •
Bukod sa nabanggit, mayroon pang
tinatawag na irregular, temporary at
permanent migrants.
PERMANENT
MIGRANTS
Ito ang pandarayuhang
hangad na manirahan sa
bansang kanyang nilipatan
IRREGULAR
MIGRANTS
Ay ang mga mamamayan
na nagtungo sa ibang bansa
na hindi dokumentado,
walang permit para
magtrabaho at sinasabing
overstaying sa bansang
pinuntahan
TEMPORARY
MIGRANTS
Tawag sa mga
mamamayan na nagtungo
sa ibang bansa na may
kaukulang permiso at
papeles upang magtrabaho
at manirahan nang may
takdang panahon
URI NG
MIGRANTE
FORCED
MIGRANT
Mga mamamayan na
lumipat ng lugar dulot ng
sigalot, problema sa
kapaligiran, problemang
political, mga sakuna at iba
pang dahilan. Karaniwang
tinatawag na refugees or
asylum
FAMILY
REUNIFICATION
MIGRANTS
Mula sa isang miyembro ng
pamilya ng isang OFW na
nandarayuhan upang doon
na sila permanenting
manirahan
RETURN MIGRANTS
Mga nandayuhan na bumalik
sa bansa o lugar na kanyang
pinagmulan
DALAWANG KLASE NG MIGRASYON AYON SA
URI NG HANAPBUHAY
LAND-BASED SEA- BASED
PAGTURING SA MIGRASYON BILANG ISYUNG
POLITIKAL
>Malaki ang naging implikasyong politikal ng
migrasyon sa mga bansang nakararanas nito.
>Ang usaping pambansa, pakikipag-ugnayang
bilateral at rehiyunal at maging ang polisiya tungkol
sa pambansang seguridad ay naaapektuhan ng isyu
ng migrasyon.
PAGLAGANAP NG MIGRATION TRANSITION
>Ang migrationtransition ay nagaganap kapag ang
nakasanayang bansang pinagmumulan ng mga
nandarayuhan ay nagiging destinasyon na rin ng mga
manggagawa at refugees mula sa iba’t ibang bansa.
> Partikular dito ang nararanasan ng South Korea, Poland,
Spain, Morocco, Mexico, Dominican Republic at Turkey.
PEMINISASYON
NG MIGRASYON
>Malaki ang ginagampanan
ng kababaihan sa usaping
migrasyon sa kasalukuyan.
Sa nagdaang panahon, ang
labour migration at
refugeesay binubuo halos ng
mga lalaki.
“Dramatisasyon”
Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang
dramatisasyon patungkol sa epekto ng
migrasyon sa isang pamilyang Pilipino.
Ang klase ay hahatiin sa dalawang pangkat:
 Unang Pangkat – Positibong Epekto ng Migrasyon
 Ikalawang Pangkat – Negatibong Epekto ng
Migrasyon
Ang bawat pangkat ay mag-uusap tungkol sa paksa
na naiatas sa kanila. Gagawa ang mga ito ng kani-
kanilang “script” para sa dramatisasyon.
Bibigyan ng guro ng sapat na oras upang
makapaghanda ang mga mag-aaral para sa
pagtatanghal ng dramatisasyon.
Batayan sa Pagmamarka ng Dramati
Nilalaman 15
Pag-arte ng mga Tauhan 10
Props and Customes 15
Kabuuang Eksena 10
Kabuuan 50
Batayan sa Pagmamarka
ng Dramatisasyon:
20
15
15
Paglalahat ng aralin:
Gawain: Suri- Realidad
Panuto: Ang guro ay magpapakita ng video
presentation sa aktwal na pag-alis ng isang
magulang patungo sa ibang bansa at mga
kalagayang ng pamilya na naiwan.
Pamprosesong mga Tanong:
1.Magkakatutulad ba ang naging reaksiyon ng mga
anak na ang mga magulang ay naghahanapbuhay sa
ibang bansa?
2.Pinatunayan ba nito na ang isyu ng Migrasyon ay
nararanasan ng maraming Pilipino?
3.Batay sa inyong nakalap na mga impormasyon,
higit bang nakabubuti o nakasasama sa pamilya ang
pangingibangbansa ng mga magulang?
4. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa hinaharap
bilang isang manggagawa sa ibang bansa?
Pagtataya ng aralin:
Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat sa
sagutang papel ang titik ng wastong sagot.
1.Ano ang migrasyon?
A. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar
B. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat sa kaguluhan ng
mga mamamayan
C. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar
o teritoryong politikal patungo sa isang lugar pansamantala man o
permanente
D. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat dulot ng mga hindi
inaasahang pangyayari sa lugar na pinagmulan
Pagtataya ng aralin
2. Suriin ang pangungusap sa ibaba. Tukuyin kung anong
pangkalahatang obserbasyon sa migrasyon ang inilalarawan dito
I. Maraming mag-aaral na mga Vietnamese at Koreans ang
nagpupunta sa Pilipinas.
A. Globalisasyon ng migrasyon
B. Mabilisang paglaki ng globalisasyon
C. Peminisasyon ng globalisasyon
D. Migration transition
3. Ilan sa mga dahilan ng permanenteng migrasyon ay ang
paghahanap ng mga sumusunod maliban sa isa. Ano ito?
A. Hanapuhay B. Turismo C. Edukasyon D. Tirahan
Pagtataya ng aralin
4. Noong taong 2013, nagmula sa Asya ang pinakamalaking bilang
ng mga imigrante na lumabas ng kanilang bansa. Ano ang
mahihinuha rito?
A. Kakaunti ang oportunidad na makakuha ng mga mamamayan sa
Asya.
B. Kahirapan ang mas namamayani sa Asya at hindi kaginhawahan
ng pamumuhay.
C. Mas malaki ang oportunidad sa labas ng Asya
COT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptx

More Related Content

What's hot

cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxfaithdenys
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxJeraldelEncepto
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
 
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYON
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYONISYUNG KALAKIP NG MIGRASYON
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYONJohn Labrador
 
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Joehaira Mae Trinos
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexindaysisilya
 
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa MundoGender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundoedmond84
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdfAntonetteRici
 
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptxAP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptxJenniferApollo
 
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunanedmond84
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxChristianChoco5
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanCleeYu
 
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptx
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptxQ3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptx
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptxARLYN P. BONIFACIO
 
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4DIEGO Pomarca
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
 
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxYnnejGem
 
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng PilipinasEkonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinasnizzalibunao
 
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxLEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxVirgilNierva
 

What's hot (20)

cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYON
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYONISYUNG KALAKIP NG MIGRASYON
ISYUNG KALAKIP NG MIGRASYON
 
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sex
 
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa MundoGender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
Gender Roles sa Ibat Ibang Lipunan sa Mundo
 
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdfAP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
AP10_Q2_Mod3_Mga-Dahilan-at-Epekto-ng-Migrasyon (1).pdf
 
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptxAP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
 
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
 
G10-Yogyakarta.pptx
G10-Yogyakarta.pptxG10-Yogyakarta.pptx
G10-Yogyakarta.pptx
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
 
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptx
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptxQ3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptx
Q3 Week 1-2 Ang-konsepto-ng-Kasarian-at-Seks.pptx
 
DLL-APAN-10-CMRM (2).docx
DLL-APAN-10-CMRM (2).docxDLL-APAN-10-CMRM (2).docx
DLL-APAN-10-CMRM (2).docx
 
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
 
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng PilipinasEkonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas
 
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxLEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
 

Similar to COT-MIGRASYON.pptx

migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuartermigrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarterRonalynGatelaCajudo
 
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptxGRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptxyuanagbayani1
 
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptxEduardoReyBatuigas2
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxAntonioJarligoCompra
 
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)MariaKathleenPaltep1
 
MIGRASYON.pptx
MIGRASYON.pptxMIGRASYON.pptx
MIGRASYON.pptxrperiarce
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxJoelBinlayanKimayong
 
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptxIKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptxGelGarcia4
 
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetos
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetosPATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetos
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetosBeverlyCepeda
 
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHAREPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHAREYNANZAMORA4
 
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptx
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptxAraling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptx
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptxfedelgado4
 
Aralin 3 Migrasyon.pptx
Aralin 3 Migrasyon.pptxAralin 3 Migrasyon.pptx
Aralin 3 Migrasyon.pptxZilpa Ocreto
 
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptxPagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptxMartinGeraldine
 

Similar to COT-MIGRASYON.pptx (20)

Aralin 3-MIGRASYON.pptx
Aralin 3-MIGRASYON.pptxAralin 3-MIGRASYON.pptx
Aralin 3-MIGRASYON.pptx
 
Migrasyon
MigrasyonMigrasyon
Migrasyon
 
migrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptxmigrasyon-190902070121.pptx
migrasyon-190902070121.pptx
 
Q2-A1.pptx
Q2-A1.pptxQ2-A1.pptx
Q2-A1.pptx
 
MIGRASYON
MIGRASYONMIGRASYON
MIGRASYON
 
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuartermigrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
migrasyon Araling Panlipunan grade 10 2ndQuarter
 
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptxGRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
GRADE-10-AP-Q2-MIGRASYON.pptx
 
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
 
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)
MIGRASYON Kontemporaryong Isyu ( MELC Based)
 
MIGRASYON.pptx
MIGRASYON.pptxMIGRASYON.pptx
MIGRASYON.pptx
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
 
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptxIKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
IKALAWANG MARKAHAN- Aralin 2 Migrasyon-FINAL.ppt.pptx
 
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetos
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetosPATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetos
PATUNGKOL ITO SA MIGRASYON: itoy aspetos
 
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHAREPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
REPORT.pptx ohh mali pa ni? Ataya uy HAHAHA
 
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptx
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptxAraling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptx
Araling Panlipunan 10- Saloobin sa epekto ng Migrasyon .pptx
 
Aralin 3 Migrasyon.pptx
Aralin 3 Migrasyon.pptxAralin 3 Migrasyon.pptx
Aralin 3 Migrasyon.pptx
 
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptxPagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
Pagtukoy at Pagtugon sa Epekto ng Migrasyon sa.pptx
 
3 migrasyon
3 migrasyon3 migrasyon
3 migrasyon
 
Migrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at EpektoMigrasyon Dahilan at Epekto
Migrasyon Dahilan at Epekto
 

More from JocelynRoxas3

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxJocelynRoxas3
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdfJocelynRoxas3
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxJocelynRoxas3
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxJocelynRoxas3
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxJocelynRoxas3
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxJocelynRoxas3
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptxJocelynRoxas3
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxJocelynRoxas3
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxJocelynRoxas3
 

More from JocelynRoxas3 (10)

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
 
ap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptxap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptx
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptx
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptx
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptx
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
 

Recently uploaded

Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 

Recently uploaded (20)

Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 

COT-MIGRASYON.pptx

 • 1. Panuto: Suriin ang pahayag sa bawat bilang. Itaas ang finger heart plakard kung ang pahayag ay nagpapakita ng positibong kalagayan o sitwasyon at angry face plakard kung negatibo naman ang inilalahad ng pahayag. PAGBABALIK-ARAL
 • 2. Naglunlunsad ang DOLE ng mga job fair at mga job hiring and search portal upang makita ang mga bakanteng trabaho na maaring aplayan.
 • 3.
 • 4. Patuloy ang pagdami ng bilang ng mga uring manggagawa na hindi regular.
 • 5.
 • 6. Malaki ang kontribusyon ng mga OFW sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ng bansa.
 • 7.
 • 8. Hindi nakasasapat ang trabahong nalilikha sa bilang ng mga manggagawang walang trabaho o unemployed.
 • 9.
 • 10. Ginagamit ng mga namumuhunan ang iskemang kontraktuwalisasyon upang ibaba ang gastos sa paggawa.
 • 11.
 • 12.
 • 13. Pamprosesong Tanong: 1.Tungkol saan ang pelikula? 2.May kapamilya o kamag-anak ba kayo na nasa ibang bansa? Ibahagi ang karanasan. 3.Kung ikaw si “Claudine Baretto” sa pelikula, gagawin mo rin ba ang mga bagay na nagawa niya? Bakit?
 • 14. M I R G A S Y O N
 • 16. LAYUNIN Nauunawaan ang kahulugan at konsepto ng migrasyon Natatalakay ang iba’t ibang perspektibo ng migrasyon Napahahalagahan ang mga sakripisyo ng mga migrante dulot ng globalisasyon
 • 17. MIGRASYON • ITO AY ANG PAGLIPAT NG TAO MULA SA ISANG POOK PATUNGO SA IBANG POOK UPANG DOON MANIRAHAN NANG PANADALIAN O PANGMATAGALAN • TUMUTUKOY SA PROSESO NG PAG- ALIS O PAGLIPAT MULA SA ISANG LUGAR O TERITORYONG POLITIKAL PATUNGO SA IBA PA MAGING ITO MAN AY PANSAMANTALA O PERMANENTE
 • 19. PANLOOB NA MIGRASYON (INTERNAL MIGRATION)  Ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaring magmula sa isang bayan, probinsya o ibang rehiyon
 • 20. PANLABAS NA MIGRASYON (INTERNATIONAL MIGRATION)  Nagaganap kung ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang doon maghanapbuhay o manirahan
 • 21. TERMINO O SALITANG MADALAS GAMITIN. UNA NA RITO AY ANG PAGKAKAIBA NG FLOW AT STOCKFIGURES
 • 22. - AY TUMUTUKOY SA DAMI O BILANG NG MGA NANDARAYUHANG PUMAPASOK SA ISANG BANSA SA ISANG TAKDANG PANAHON NA KADALASAN AY KADA TAON. MADALAS DITONG GAMITIN ANG MGA SALITANG INFLOW, ENTRIES OR IMMIGRATION. FLOW
 • 23. STOCK -ay ang bilang ng nandayuhan na naninirahan o nananatili sa bansang nilipatan.
 • 25.
 • 26. Globalisasyon ng Migrasyon Ilan sa mga lugar o probinsya na pinagmumulan ng mga migranteng Pilipino ay ang mga sumsunod:  NCR Bicol  CAR Western Visayas  Ilocos Central Visayas  Cagayan Valley Eastern Visayas  Central Luzon Zamboanga Peninsula  CALABARZON Northern Mindanao  MIMAROPA Davao, ARMM,CARAGA  SOCCSKSARGEN
 • 27. PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY (2018) • Saudi Arabia (96.2%) • Hongkong (6.3%) • Kuwait (5.7%) • Taiwan (5.5%) • Qatar (5.2%) Middle East ang pangunahing rehiyon na may OFW Maraming mga batang OFW ay nagmumula sa Zamboanga Peninsula
 • 28. MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYON Patuloy ang pagtaas o dami ng mga nadarayuhan sa iba’t ibang panig ng daigdig. Malaki ang epekto ng mga batas at polisiya na ipinatutupad ng mga bansa.
 • 29. PAGKAKAIBA-IBA NG URI NG MIGRASYON
 • 30. PAGKAKAIBA-IBA NG URI NG MIGRASYON Hindi lamang iisang uri ng migrasyon ang nararanasan ng halos lahat ng mga bansang nakapaloob sa usaping ito. May mga bansang nakararanas ng labour migration, refugees migration at maging ng permanenteng migrasyon nang sabay- sabay. • Bukod sa nabanggit, mayroon pang tinatawag na irregular, temporary at permanent migrants.
 • 31. PERMANENT MIGRANTS Ito ang pandarayuhang hangad na manirahan sa bansang kanyang nilipatan
 • 32. IRREGULAR MIGRANTS Ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan
 • 33. TEMPORARY MIGRANTS Tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan nang may takdang panahon
 • 35. FORCED MIGRANT Mga mamamayan na lumipat ng lugar dulot ng sigalot, problema sa kapaligiran, problemang political, mga sakuna at iba pang dahilan. Karaniwang tinatawag na refugees or asylum
 • 36. FAMILY REUNIFICATION MIGRANTS Mula sa isang miyembro ng pamilya ng isang OFW na nandarayuhan upang doon na sila permanenting manirahan
 • 37. RETURN MIGRANTS Mga nandayuhan na bumalik sa bansa o lugar na kanyang pinagmulan
 • 38. DALAWANG KLASE NG MIGRASYON AYON SA URI NG HANAPBUHAY LAND-BASED SEA- BASED
 • 39. PAGTURING SA MIGRASYON BILANG ISYUNG POLITIKAL >Malaki ang naging implikasyong politikal ng migrasyon sa mga bansang nakararanas nito. >Ang usaping pambansa, pakikipag-ugnayang bilateral at rehiyunal at maging ang polisiya tungkol sa pambansang seguridad ay naaapektuhan ng isyu ng migrasyon.
 • 40. PAGLAGANAP NG MIGRATION TRANSITION >Ang migrationtransition ay nagaganap kapag ang nakasanayang bansang pinagmumulan ng mga nandarayuhan ay nagiging destinasyon na rin ng mga manggagawa at refugees mula sa iba’t ibang bansa. > Partikular dito ang nararanasan ng South Korea, Poland, Spain, Morocco, Mexico, Dominican Republic at Turkey.
 • 41. PEMINISASYON NG MIGRASYON >Malaki ang ginagampanan ng kababaihan sa usaping migrasyon sa kasalukuyan. Sa nagdaang panahon, ang labour migration at refugeesay binubuo halos ng mga lalaki.
 • 42. “Dramatisasyon” Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang dramatisasyon patungkol sa epekto ng migrasyon sa isang pamilyang Pilipino.
 • 43. Ang klase ay hahatiin sa dalawang pangkat:  Unang Pangkat – Positibong Epekto ng Migrasyon  Ikalawang Pangkat – Negatibong Epekto ng Migrasyon Ang bawat pangkat ay mag-uusap tungkol sa paksa na naiatas sa kanila. Gagawa ang mga ito ng kani- kanilang “script” para sa dramatisasyon. Bibigyan ng guro ng sapat na oras upang makapaghanda ang mga mag-aaral para sa pagtatanghal ng dramatisasyon.
 • 44. Batayan sa Pagmamarka ng Dramati Nilalaman 15 Pag-arte ng mga Tauhan 10 Props and Customes 15 Kabuuang Eksena 10 Kabuuan 50 Batayan sa Pagmamarka ng Dramatisasyon: 20 15 15
 • 45. Paglalahat ng aralin: Gawain: Suri- Realidad Panuto: Ang guro ay magpapakita ng video presentation sa aktwal na pag-alis ng isang magulang patungo sa ibang bansa at mga kalagayang ng pamilya na naiwan.
 • 46. Pamprosesong mga Tanong: 1.Magkakatutulad ba ang naging reaksiyon ng mga anak na ang mga magulang ay naghahanapbuhay sa ibang bansa? 2.Pinatunayan ba nito na ang isyu ng Migrasyon ay nararanasan ng maraming Pilipino?
 • 47. 3.Batay sa inyong nakalap na mga impormasyon, higit bang nakabubuti o nakasasama sa pamilya ang pangingibangbansa ng mga magulang? 4. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa hinaharap bilang isang manggagawa sa ibang bansa?
 • 48. Pagtataya ng aralin: Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang titik ng wastong sagot. 1.Ano ang migrasyon? A. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar B. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat sa kaguluhan ng mga mamamayan C. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa isang lugar pansamantala man o permanente D. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari sa lugar na pinagmulan
 • 49. Pagtataya ng aralin 2. Suriin ang pangungusap sa ibaba. Tukuyin kung anong pangkalahatang obserbasyon sa migrasyon ang inilalarawan dito I. Maraming mag-aaral na mga Vietnamese at Koreans ang nagpupunta sa Pilipinas. A. Globalisasyon ng migrasyon B. Mabilisang paglaki ng globalisasyon C. Peminisasyon ng globalisasyon D. Migration transition 3. Ilan sa mga dahilan ng permanenteng migrasyon ay ang paghahanap ng mga sumusunod maliban sa isa. Ano ito? A. Hanapuhay B. Turismo C. Edukasyon D. Tirahan
 • 50. Pagtataya ng aralin 4. Noong taong 2013, nagmula sa Asya ang pinakamalaking bilang ng mga imigrante na lumabas ng kanilang bansa. Ano ang mahihinuha rito? A. Kakaunti ang oportunidad na makakuha ng mga mamamayan sa Asya. B. Kahirapan ang mas namamayani sa Asya at hindi kaginhawahan ng pamumuhay. C. Mas malaki ang oportunidad sa labas ng Asya

Editor's Notes

 1. Bago tao magsimula sa panibago nating paksa ay atin munang balikan ang nakaraan nating aralin nakung saan tinalakay natin ang mura at flexible labor at epekto ng kontraktuwalisasyon sa mga manggagawa. para sa ating
 2. Bago natin pormal na buksan ang paksa ngayong araw ay may ipanonood aq sainyong isang video clip mula sa pelikulang anak na pinagbibidahan ni vilma santos at caludine barreto
 3. Karaniwang nagaganap ang ganitong uri ng migrasyon sa mga estudyanteng naglalakas ng loob na magaral sa ibang probinsaya o maynila May iba na naghahangad na makahanap ng trabhao sa ibang bayan o probinsya
 4. Dalawang mahagang termino na isinasaalang alang sa migrasyon
 5. MAHALAGANG MAUNAWAAN ANG FLOW UPANG MAKITA ANG MOBILITY NG PANDARAYUHAN
 6. ito ay makatutulong sa pagsusuri sa matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon.
 7. ANG ARMM AY ISA SA MGA PINAKAMAHIRAP NA REHIYON SA BOUNG PILIPINAS. ITO RIN ANG NAKAKARANAS NG MARAMING TAONG LUMILIPAT NG TIRAHAN UPANG MAKAHANAP NG PANUSTOS SA PANG ARAW-ARAW NA PANGANGAILANGAN.
 8. Maraming mga
 9. Katulas ng bansang Japan at koreo na nagbukas ng kanilang pintuan sa mga kababayang nating Pilipino maging ito ay isang turista o manggagawa
 10. Maraming uri ng migrasyon ang nararanasan ng mga bansa sa usaping ito
 11. Uri ng nandarayuhan o migrante/ AY MGA OVERSEAS FILIPINOS NA ANG LAYUNIN SA PAGTUNGO SA IBANG BANSA AY HINDI LAMANG TRABAHO KUNDI ANG PERMANENTENG PANINIRAHAN SA PINILING BANSA KAYA NAMAN KALAKIP DITO ANG PAGPAPALIT NG PAGKAMAMAMAYAN O CITIZENSHIP.
 12. Sa madaling salita, ang mga irregular migrants ay mga ilegal na mamamayan ng isang lipunan. Sila ay maaaring naninirahan sa partikular na lugar na iyon ngunit wala silang hawak na mga dokumento at permiso mula sa pamahalaan.
 13. ANG ILAN SA HALIMBAWA NITO AY MGA FOREIGN STUDENTS NA NAG AARAL SA BANSA AT MGA NEGOSYANTE NA MAAARI LAMANG MANIRAHAN PANSAMANTALA NG ANIM (6)