SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Mga Dahilan, Mahahalagang
Pangyayari at Bunga ng
Unang Digmaang
Pandaigdig
Week 1-2
Unang Digmaang Pandaigdig
Sa pagitan ng 1871-1914,
ang mga bansang industriyalisado
sa kanluraning Europa ay nasa
rurok ng kanilang kapangyarihan.
Sila ay naging matatag dahil sa
industriyalisasyon.
Mga Sanhi
✓ Nasyonalismo
✓ Imperyalismo
✓ Militarismo
✓ Pagbuo ng mga
Alyansa
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
1. Nasyonalismo
Ang damdaming nasyonalismo ay
nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao
upang maging malaya ang kanilang
bansa.
Kung minsan, ito ay lumalabis
at nagiging panatikong pagmamahal
sa kanilang bansa.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
1. Nasyonalismo
Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo:
Junker
Ang aristokrasyang militar ng
Alemanya, ay nagpilit na sila ang
nangungunang lahi sa Europa.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
1. Nasyonalismo
Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo:
Mayroong mga bansa na masidhi
ang paniniwalang karapatan nila
na pangalagaan ang kanilang mga
kalahi nila kahit nasa ilalim ng
kapangyarihan ng ibang bansa.
Isang halimbawa ay ang pagnanais
ng Serbia na angkinin ang Bosnia at
Herzegovina na nasa ilalim ng
Austria.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
1. Nasyonalismo
Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo:
Marami sa mga estado ng Balkan ay Greek
Orthodox ang relihiyon at ang pananalita ay
tulad ng mga Ruso.
Ito ay may kinalaman din sa kagustuhan ng
Russia na makuha ang Constantinople upang
magkaroon siya ng mga daungan na ligtas sa
yelo.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
1. Nasyonalismo
Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo:
Nais angkinin ng Italya ang Trent
at Triste na sakop din ng Austria.
Ang Pransya naman ay nagnanais ding
mapabalik sa kanya ang Alsace-Lorraine
na inangkin ng Alemanya noong 1871
bunga ng digmaan ng Pransya at Russia
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Isang paraan ng pagpapalawak ng
pambansang kapangyarihan at pag
unlad ng mga bansang Europeo sa
pamamagitan ng pagkuha ng mga
kolonya.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Ang pag uunahan ng mga makapangyarihang
bansa na sumakop ng mga lupain at
magkaroon ng kontrol sa
pinagkukunang-yaman at
kalakal ng Aprika at Asya
Ay lumikha ng samaan ng
loob at pag-aalitan ng
mga bansa.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Sinalungat ng Britanya ang pag-
angkin ng Alemanya sa Tanganyika
(East Africa) sapagkat balakid ito sa
kanyang balak na maglagay ng
transportasyong riles mula sa Cape
Colony patungong Cairo.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Tinangka namang hadlangan ng
Alemanya ang pagtatatag ng French
Protectorate sa Morocco sapagkat
naiinggit ito sa mga tagumpay ng
Pransya sa Hilagang Aprika
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Sa gitnang silangan, nabahala ang
Inglatera sa pagtatatag ng Berlin-Baghdad
Railway sapagkat ito'y panganib sa kanyang
lifeline patungong India.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Ang pagpapalawak ng hangganan ng
Austria sa Balkan ay tumawag ng pansin at
mahigpit na pagsalungat ng Serbia at Rusya.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
2. Imperyalismo
Hindi nasiyahan ang
Alemanya at Italya sa
pagkakahati-hati ng
Aprika sapagkat kaunti
lamang ang kanilang
nasakop samantalang
malaki ang naibahagi
sa Inglatera at Pransya.
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
3. Militarismo
Upang mapangalagaan ang kanilang
teritoryo, kinakailangan ng mga bansa
sa Europa ang mahuhusay at malaking
hukbong sandatahan sa lupa at
karagatan.
Ito ang naging ugat ng
paghihinala ng mga bansa
sa isat isa.
Nagsimulang magtatag ng malalaking
hukbong pandagat ang Alemanya.
Ipinalagay na ito'y tahasang paghamon
sa kapangyarihan ng Inglatera bilang
Reyna ng Karagatan.
3. Pagbuo ng Alyansa
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na
pangamba ng mga bansang makapangyarihan,
dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo:
Triple Entente
Triple Alliance
Germany
Austria-Hungary
Italy
France
Britain
Russia
3. Pagbuo ng Alyansa
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
Triple Entente
Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary at Italy)
(France, Britain at Russia)
Itinatag ni Otto Von Bismarck (Germany)
noong 1882 upang maihiwalay ang France at
mawalan ito ng kakampi at upang mapigilan
ang impluwensya ng Russia sa Balkan
Ang Triple Entente ay binuo para mapantayan
ang kapangyarihan ng Triple Alliance.
Ang Pagsisimula at Pangyayari ng
Unang Digmaang Pandaigdig
❑ Sinuportahan ng Germany ang tangka
ng Austria na mapahina ang Serbia
❑ Hindi rin naman mapayagan ng Russia
na mapahina ang Serbia kayat humanda
na itong tumulong.
❑ Ang France ay nakahanda namang
tumulong sa Russia.
❑ Alam ng Germany na kung makakalaban
niya ang Russia, makakalaban din niya
ang France
Ang Pagsisimula at Pangyayari ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand
ng Austria at Sophie, Duchess of Hohenberg sa
Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing
mitsa sa pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig.
Ang Pagsisimula at Pangyayari ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Dito naganap ang pinakamainit ng
labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig.
Ang bahaging sakop ng digmaan ay
mula sa hilagang Belgium hanggang sa
hangganan ng Switzerland.
Ang Digmaan sa Kanluran
Ang Digmaan sa Kanluran
Nilusob ng Germany ang Belgium
kahit ito ay isang neutral na bansa.
Ito ang ginamit na paraan ng Germany
upang malusob ang France.
Ngunit sila ay inantala ng magiting na
mga sundalo ng Belgium sa Leige.
Nilusob ng Russia sa Germany sa pangunguna
ni Grand Duke Nicholas, ngunit sila ay natalo
sa Digmaan ng Tannenberg.
Ang Digmaan sa Silangan
Ang Digmaan sa Silangan
Nagtagumpay ang mga Ruso
sa Battle of Galicia (Ukraine).
Ngunit sila ay pinahirapan ng mga
Germans sa pagdating Poland at dito ay
tuluyang bumagsak ang hukbo ng Russia.
Ang Digmaan sa Silangan
Ang sunud-sunod na pagkatalo ng mga Russians
sa digmaan ang naging dahilan ng pagbagsak ng
Dinastiyang Romanov noong March,1917 at ang
Pagsilang ng Komunismo sa Russia.
Nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim
ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa
pamamagitan ng paglagda sa
Treaty of Brest-Litovsk.
Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng
Balkan ay napasailalim na sa kapangyarihan
ng Central Powers (Dating Triple Alliance)
Allied Forces
(Triple Entente)
Central Powers
(Triple Alliance)
Germany
Austria-Hungary
Italy
France
Britain
Russia
Italy
Turkey
(Ottoman Empire)
Ang Digmaan sa Balkan
Sa unang bahagi ng digmaan ay
nagkasubukan ang mga hukbong pandagat
ng Germany at Britain.
Ang lakas pandagat ng Britain ay naitaboy
ang mga barkong pandigma ng Germany mula
sa Pitong Dagat (Seven Seas) at kumanlong
sa Kanal Kiel.
Ang Digmaan sa Karagatan
Ang Digmaan sa Karagatan
Naging mainit ang labanan dahil makapangyarihan
ang hukbo ng mga Allied Forces sa dagat.
Sa kabilang dako, ang mga mabibilis na raider
at mga submarinong U-boats ng Central Powers
ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang
pandagat ng mga Allied Forces.
Ang pinakamabagsik na raider
ng Germany ay ang Emden
Ito ay napalubog ito ng Sydney,
isang Australian cruiser
Matinding pinsala ang naidulot ng Unang
Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari arian.
Ang bilang namatay sa labanan ay
tinatayang umabot sa 8,500,000 katao
Ang mga nasugatan ay tinatayang
22,000,000.
Ang mga sibilyan na namatay sa gutom,
sakit at paghihirap ay tinatayang umabot
sa 18,000,000.
Mga Naging Bunga ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Mga Naging Bunga ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Ang mapa ng Europa ay sadyang nabago at ang
kalagayang pampulitika sa buong daigdig ay nagbago.
Ang Austria at Hungaria
ay nagkahiwa- hiwalay
Ang mga bansang
Latvia, Estonia, Lithuania,
Finland, Czechoslovakia,
Yugoslavia at Albania
ay naging malalayang bansa.
Mga Naging Bunga ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Apat na imperyo sa Europa
ang nagwakas:
Hohenzollern ng Germany
Hapsburg ng Austria-Hungary
Romanov ng Russia
Ottoman ng Turkey
Mga Naging Bunga ng
Unang Digmaang Pandaigdig
Ang mga itinalaga ng Treaty of Versailles
noong 1919 ay nagtanim ng hinanakit sa
Germany dahil lubhang marahas ang mga
parusang iginawad.
Ang pagkapahiya ng Germany ay naging
dahilan kung bakit ang bansang ito ay
naghanda na naman upang muling
makipaglaban sa mga bansang alyado.
Ang mga nanalong bansa ay
umisip ng paraan upang maiwasan
ang muling pagsiklab ng digmaan na
inakala nilang magiging salot sa
kapayapaan ng mundo.
Sila ay bumalangkas ng mga
kasunduang pangkapayapaan na
naganap sa Paris noong 1919-1920.
Mga Kasunduang Pangkapayapaan
Mga Kasunduang Pangkapayapaan
Ang mga pagpupulong na ito ay
pinangunahan ng tinatawag na Big Four:
Woodrow Wilson
United States of America
David Lloyd George
Britanya
Vittorio Emanuele Orlando
Italya
Georges Clemenceau
Pransiya
Mga Kasunduang Pangkapayapaan
Mga Dahilan, Mahahalagang
Pangyayari at Bunga ng
Unang Digmaang
Pandaigdig
Week 1-2
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf

More Related Content

What's hot

Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warmary ann feria
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALJt Engay
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigAlex Layda
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)eliasjoy
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxThriciaSalvador
 
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...HazelPanado
 
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanMga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanCamille Sarmiento
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atOlhen Rence Duque
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang PandaigdigJay Panlilio
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigJeanlyn Arcan
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigkylejoy
 

What's hot (20)

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold war
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
 
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Ka...
 
Pag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng Bourgeoisie
 
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunanMga rebolusyong pampulitika at panlipunan
Mga rebolusyong pampulitika at panlipunan
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Ap
ApAp
Ap
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Cold War
Cold WarCold War
Cold War
 

Similar to 1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf

Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAlex Layda
 
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptx
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptxANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptx
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptxClaire Natingor
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganSMAP_G8Orderliness
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigJanet David
 
ARPAN WORLD WAR 1.pptx
ARPAN WORLD WAR 1.pptxARPAN WORLD WAR 1.pptx
ARPAN WORLD WAR 1.pptxtofueaglekim
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptxMeLanieMirandaCaraan
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigJoab Duque
 
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.ppt
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.pptdokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.ppt
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.pptmarie bere
 
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxIKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxLanzCuaresma2
 
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptpastorpantemg
 
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptpastorpantemg
 

Similar to 1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf (20)

Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdig
 
WWI.pptx
WWI.pptxWWI.pptx
WWI.pptx
 
Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig
 
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptx
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptxANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptx
ANG_UNANG_DIGMAANG_PANDAIGDIG_at_league2.pptx
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 
ARPAN WORLD WAR 1.pptx
ARPAN WORLD WAR 1.pptxARPAN WORLD WAR 1.pptx
ARPAN WORLD WAR 1.pptx
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
 
ww1-171229144037.ppt
ww1-171229144037.pptww1-171229144037.ppt
ww1-171229144037.ppt
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.ppt
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.pptdokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.ppt
dokumen.tips_unang-digmaang-pandaigdig.ppt
 
ww1-171229144037 (1).pptx
ww1-171229144037 (1).pptxww1-171229144037 (1).pptx
ww1-171229144037 (1).pptx
 
ikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdigikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdig
 
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxIKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
 
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
 
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
ww1-171229144037.pdf
ww1-171229144037.pdfww1-171229144037.pdf
ww1-171229144037.pdf
 
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdfAP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
 

More from JocelynRoxas3

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxJocelynRoxas3
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxJocelynRoxas3
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxJocelynRoxas3
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxJocelynRoxas3
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxJocelynRoxas3
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptxJocelynRoxas3
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxJocelynRoxas3
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxJocelynRoxas3
 

More from JocelynRoxas3 (10)

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
 
ap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptxap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptx
 
COT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptxCOT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptx
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptx
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptx
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptx
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
 

Recently uploaded

PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxMarcChristianNicolas
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxsagumjhenaicka
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentRedenJavillo2
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotOlinadLobatonAiMula
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxGabrielleEllis4
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 

Recently uploaded (20)

PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 

1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf

 • 1. Mga Dahilan, Mahahalagang Pangyayari at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Week 1-2
 • 2. Unang Digmaang Pandaigdig Sa pagitan ng 1871-1914, ang mga bansang industriyalisado sa kanluraning Europa ay nasa rurok ng kanilang kapangyarihan. Sila ay naging matatag dahil sa industriyalisasyon. Mga Sanhi ✓ Nasyonalismo ✓ Imperyalismo ✓ Militarismo ✓ Pagbuo ng mga Alyansa
 • 3. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 1. Nasyonalismo Ang damdaming nasyonalismo ay nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa kanilang bansa.
 • 4. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 1. Nasyonalismo Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo: Junker Ang aristokrasyang militar ng Alemanya, ay nagpilit na sila ang nangungunang lahi sa Europa.
 • 5. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 1. Nasyonalismo Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo: Mayroong mga bansa na masidhi ang paniniwalang karapatan nila na pangalagaan ang kanilang mga kalahi nila kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang bansa. Isang halimbawa ay ang pagnanais ng Serbia na angkinin ang Bosnia at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria.
 • 6. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 1. Nasyonalismo Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo: Marami sa mga estado ng Balkan ay Greek Orthodox ang relihiyon at ang pananalita ay tulad ng mga Ruso. Ito ay may kinalaman din sa kagustuhan ng Russia na makuha ang Constantinople upang magkaroon siya ng mga daungan na ligtas sa yelo.
 • 7. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 1. Nasyonalismo Halimbawa ng Panatikong Nasyonalismo: Nais angkinin ng Italya ang Trent at Triste na sakop din ng Austria. Ang Pransya naman ay nagnanais ding mapabalik sa kanya ang Alsace-Lorraine na inangkin ng Alemanya noong 1871 bunga ng digmaan ng Pransya at Russia
 • 8. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kolonya.
 • 9. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Ang pag uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang-yaman at kalakal ng Aprika at Asya Ay lumikha ng samaan ng loob at pag-aalitan ng mga bansa.
 • 10. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Sinalungat ng Britanya ang pag- angkin ng Alemanya sa Tanganyika (East Africa) sapagkat balakid ito sa kanyang balak na maglagay ng transportasyong riles mula sa Cape Colony patungong Cairo.
 • 11. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Tinangka namang hadlangan ng Alemanya ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga tagumpay ng Pransya sa Hilagang Aprika
 • 12. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Sa gitnang silangan, nabahala ang Inglatera sa pagtatatag ng Berlin-Baghdad Railway sapagkat ito'y panganib sa kanyang lifeline patungong India.
 • 13. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Ang pagpapalawak ng hangganan ng Austria sa Balkan ay tumawag ng pansin at mahigpit na pagsalungat ng Serbia at Rusya.
 • 14. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. Imperyalismo Hindi nasiyahan ang Alemanya at Italya sa pagkakahati-hati ng Aprika sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop samantalang malaki ang naibahagi sa Inglatera at Pransya.
 • 15. Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig 3. Militarismo Upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo, kinakailangan ng mga bansa sa Europa ang mahuhusay at malaking hukbong sandatahan sa lupa at karagatan. Ito ang naging ugat ng paghihinala ng mga bansa sa isat isa. Nagsimulang magtatag ng malalaking hukbong pandagat ang Alemanya. Ipinalagay na ito'y tahasang paghamon sa kapangyarihan ng Inglatera bilang Reyna ng Karagatan.
 • 16. 3. Pagbuo ng Alyansa Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo: Triple Entente Triple Alliance Germany Austria-Hungary Italy France Britain Russia
 • 17. 3. Pagbuo ng Alyansa Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig Triple Entente Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary at Italy) (France, Britain at Russia) Itinatag ni Otto Von Bismarck (Germany) noong 1882 upang maihiwalay ang France at mawalan ito ng kakampi at upang mapigilan ang impluwensya ng Russia sa Balkan Ang Triple Entente ay binuo para mapantayan ang kapangyarihan ng Triple Alliance.
 • 18. Ang Pagsisimula at Pangyayari ng Unang Digmaang Pandaigdig ❑ Sinuportahan ng Germany ang tangka ng Austria na mapahina ang Serbia ❑ Hindi rin naman mapayagan ng Russia na mapahina ang Serbia kayat humanda na itong tumulong. ❑ Ang France ay nakahanda namang tumulong sa Russia. ❑ Alam ng Germany na kung makakalaban niya ang Russia, makakalaban din niya ang France
 • 19. Ang Pagsisimula at Pangyayari ng Unang Digmaang Pandaigdig Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at Sophie, Duchess of Hohenberg sa Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig.
 • 20. Ang Pagsisimula at Pangyayari ng Unang Digmaang Pandaigdig
 • 21. Dito naganap ang pinakamainit ng labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig. Ang bahaging sakop ng digmaan ay mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Ang Digmaan sa Kanluran
 • 22. Ang Digmaan sa Kanluran Nilusob ng Germany ang Belgium kahit ito ay isang neutral na bansa. Ito ang ginamit na paraan ng Germany upang malusob ang France. Ngunit sila ay inantala ng magiting na mga sundalo ng Belgium sa Leige.
 • 23. Nilusob ng Russia sa Germany sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas, ngunit sila ay natalo sa Digmaan ng Tannenberg. Ang Digmaan sa Silangan
 • 24. Ang Digmaan sa Silangan Nagtagumpay ang mga Ruso sa Battle of Galicia (Ukraine). Ngunit sila ay pinahirapan ng mga Germans sa pagdating Poland at dito ay tuluyang bumagsak ang hukbo ng Russia.
 • 25. Ang Digmaan sa Silangan Ang sunud-sunod na pagkatalo ng mga Russians sa digmaan ang naging dahilan ng pagbagsak ng Dinastiyang Romanov noong March,1917 at ang Pagsilang ng Komunismo sa Russia. Nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk.
 • 26. Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan ay napasailalim na sa kapangyarihan ng Central Powers (Dating Triple Alliance) Allied Forces (Triple Entente) Central Powers (Triple Alliance) Germany Austria-Hungary Italy France Britain Russia Italy Turkey (Ottoman Empire) Ang Digmaan sa Balkan
 • 27. Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britain. Ang lakas pandagat ng Britain ay naitaboy ang mga barkong pandigma ng Germany mula sa Pitong Dagat (Seven Seas) at kumanlong sa Kanal Kiel. Ang Digmaan sa Karagatan
 • 28. Ang Digmaan sa Karagatan Naging mainit ang labanan dahil makapangyarihan ang hukbo ng mga Allied Forces sa dagat. Sa kabilang dako, ang mga mabibilis na raider at mga submarinong U-boats ng Central Powers ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga Allied Forces. Ang pinakamabagsik na raider ng Germany ay ang Emden Ito ay napalubog ito ng Sydney, isang Australian cruiser
 • 29. Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari arian. Ang bilang namatay sa labanan ay tinatayang umabot sa 8,500,000 katao Ang mga nasugatan ay tinatayang 22,000,000. Ang mga sibilyan na namatay sa gutom, sakit at paghihirap ay tinatayang umabot sa 18,000,000. Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig
 • 30. Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Ang mapa ng Europa ay sadyang nabago at ang kalagayang pampulitika sa buong daigdig ay nagbago. Ang Austria at Hungaria ay nagkahiwa- hiwalay Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa.
 • 31. Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Apat na imperyo sa Europa ang nagwakas: Hohenzollern ng Germany Hapsburg ng Austria-Hungary Romanov ng Russia Ottoman ng Turkey
 • 32. Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Ang mga itinalaga ng Treaty of Versailles noong 1919 ay nagtanim ng hinanakit sa Germany dahil lubhang marahas ang mga parusang iginawad. Ang pagkapahiya ng Germany ay naging dahilan kung bakit ang bansang ito ay naghanda na naman upang muling makipaglaban sa mga bansang alyado.
 • 33. Ang mga nanalong bansa ay umisip ng paraan upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaan na inakala nilang magiging salot sa kapayapaan ng mundo. Sila ay bumalangkas ng mga kasunduang pangkapayapaan na naganap sa Paris noong 1919-1920. Mga Kasunduang Pangkapayapaan
 • 34. Mga Kasunduang Pangkapayapaan Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng tinatawag na Big Four: Woodrow Wilson United States of America David Lloyd George Britanya Vittorio Emanuele Orlando Italya Georges Clemenceau Pransiya
 • 36. Mga Dahilan, Mahahalagang Pangyayari at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Week 1-2