SlideShare a Scribd company logo
Danışman: Doç. Dr.
AGAH TUĞRUL KORUCU
BEYDA ÖRKAY
18318271007
 Açık ve uzaktan öğretim, genellikle mektup,
radyo, televizyon, ses ve video konferans
sistemleri ile yapılmaktaydı. Günümüzde ise
internet tabanlı bilişim teknolojileri, açık ve
uzaktan öğretimde ağırlıklı olarak
kullanılmaktadır.
 Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan her bir
araç, öğretmen ve öğrencilere yeni roller
yüklemekte ve beraberinde sorumluluklar
getirmektedir.
 Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan
teknolojiye göre, edinilen roller de farklılık
göstermektedir.
 Günümüzde en çok bilişim teknolojileri tabanlı
öğretim şekli kullanıldığı için, roller de bu
doğrultuda şekillenmeye başlamıştır.
A) ÖĞRETEN ROLLERİ
 Yönlendirici: Öğrencileri online tartışmaya katılması için
teşvik eder. Motive eder ve cesaretlendirir.
 Geri Dönüt Verme: Öğreten, öğrenenlere geri dönüt
verir.
 Teknik Destek ve Yeterlilik: Uzaktan öğretim sistemine
hakimdir ve öğrencilere gerektiğinde teknik destek
sağlar.
 Pedagojik Uzman: İhtiyaç duyulan teknikleri geliştirir.
 Sosyal Yardımcı: Öğrenenlerin etkileşimine yardımcı
olur ve öğrencilerin dahil olmasını sağlar.
 Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten, öğrenenlerin
görevlerini yapmaları için yardımda bulur.
 Grafik Tasarımcısı: Çoklu medya ögeleri
tasarlar.
 Değerlendirme Uzmanı: Öğrenciyi ve uzakten
öğretimi değerlendirir.
 Öğrenme Yöneticisi: Öğrenmeyi yönetir.
 Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci-öğretmen ve
öğrenciler arasında etkileşim oluşmasını
sağlar.
 Ortam Tasarımcısı: Öğrenme ortamını tasarlar.
 Ders Yöneticisi: Öğrenme ortamlarını yönetir.
BERGEN’İN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
 Berge için çevrimiçi rollerin kesin sınırları
yoktur. Yeni rollerin oluşabileceğini ve rollerin
farklı olabileceğini vurgulamıştır. Bergen’in
belirlediği dört ana öğretici rol vardır.
1) Sosyal roller
 Açık ve uzaktan öğretimde yeni bir sosyal ortamda
öğretme ve öğrenme faaliyetleri yürütülmektedir.
Öğrencilerin bu yeni ortamı benimsemesi ve öğrenimi
rahat gerçekleştirebilmesini sağlamak öğretmenin
sosyal rolüdür.
 Program koordinatörü: Öğretmen uzaktan eğitim
programı ile ilgili bilgi sahibidir ve öğrencilere ihtiyaç
duyduğu bilgileri sunar.
 Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri: Öğretmen,
öğrencilerin etkileşim içerisinde olmasına yardımcı olur,
gerektiğinde paylaşım ortamları oluşturur.
2)Pedagojik Roller
 Öğreten, öğrenenlerin moral ve motivasyonunu üst düzeyde
tutmalıdır.
 Öğreten çevrimiçi rollere yönelik tasarımlar yapmalıdır.
 Öğreten yeni yöntemler geliştirebilmelidir.
 Öğretenin, öğretim etkileşimi oluşturmaları gerekir.
 Öğrenme Ortamı Tasarımcısı ve Etkileşim Oluşturucu: Öğreten,
tasarım yapar ve öğrencilerin etkileşimini arttırır.
 Öğretim Uzmanı: Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemleri takip
eder, mevcut imkanlarla öğretim yöntemlerini birleştirip kullanabilir.
 Ölçme-Değerlendirme Uzmanı: Öğreten, sürecinin değerlendirilmesi
için kurallar oluşturur ve değerlendirme araçlarını kullanır.
3)Teknik Roller
 Öğreten, gerektiğinde öğrencilerine teknik destek
sağlamalıdır ve uzaktan öğretimde yer alan
teknolojileri kullanabilmelidir.
 Teknik Uzman: Öğretmen teknik problemlere
çözüm üretebilir.
 Medya Tasarımcısı: Öğretmen, ders için
materyaller ve içerikler geliştirir.
 Teknoloji Entegrasyon Uzmanı: Öğreten, öğretim
araçlarını uzaktan eğitim ortamına entegre hale
getirebilmelidir.
4)Yönetimsel roller
 Öğreten, süreç ve öğretim faaliyetlerinin
yönetilmesi ve geliştirilmesi rollerini üstlenir.
Öğreten, öğrenme sürecini başarılı bir şekilde
yönetmelidir.
 Konferans Yöneticisi: Öğreten, online öğretimde
sınıf yönetimini sağlar ve öğrenme ortamında
eşitliği sağlar.
 Öğretim Planlayıcısı: Öğreten, dersi amaçlarına
uygun olarak dersleri organize eder ve planlar.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
 Guasch ve Arkadaşları çevrimiçi öğrenme
ortamlarında bu rollerin kullanılan
teknolojilere göre genişleyeceğini
belirtmişlerdir. 5 ana başlıkta bu rolleri
toplamışlardır.
TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER
 Öğretmen, diğer öğretmenlerle işbirliği ve
planlamalar yapar, değerlendirmeleri ve süreci
tasarlar.
 Tasarım ve planlama süreci, açık ve uzaktan
öğretim ortamında öğrenme ve öğretme
faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde
devam eden öğrenme-öğretme süreci bittikten
sonra ise tasarım ve planlamalar için
değerlendirmeler yapılan bir roldür.
YÖNETİMSEL ROLLER
 Öğreten, öğrenme sürecini başarılı bir şekilde
yönetir. Yapmış olduğu planlamaları iyi yönetir,
öğrenme faaliyetlerini ve hedeflerini
gerçekleştirerek snıfları kontrol eder
SOSYAL ROLLER
 Öğretmen, öğrencilerin kendi aralarında
etkileşim kurabilmelerini sağlar.
 Bu rol oldukça önemlidir çünkü bu rol
sayesinde öğrenciler daha rahat hisseder ve
ifade ederler.
TEKNOLOJİK ROLLER
 Tüm araştırmacılar bu rolün önemini
vurgulamışlardır. Bu rolde öğretmen,
teknolojik araçları öğretme sürecinde
rahatlıkla kullanır ve öğrencilerinin
kullanmasında da destek olur.
ÖĞRETİCİ ROLLER
 Bu rol öğretmenin öğretmen yeterlilikleri,
konuya olan hakimiyeti ve becerileri ile
ilişkilidir. Öğretenin, anlattığı alan ve öğrettiği
bilgiler ile ilgili temel bilgi sahibi olması
beklenir.
ABDULLA’NIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
 Bergen’in öğreten rolleri ile paralellik gösterir.
Berge’den farklı olarak, zihinsel rollerde
öğretenin sürekli kendini geliştirmesi ve
becerilerinin yüksek tutmasının gerekliliğinden
bahseder.
GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ
ÖĞRETEN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
 Goodyear ve arkadaşları, öğretinin sahip
olması gereken 8 rol belirlemişlerdir. (İçerik
Yöneticisi, Teknoloji Uzmanı, Tasarımcı, Sistem
Yöneticisi, Süreç Yöneticisi, Danışman,
Değerlendirme Uzmanı, Araştırmacı)
 Diğer araştırmacıların öğretende yer alması
gereken rol olarak bildirmedikleri sistem
yöneticisi rolü özellikle vurgulanmaktadır.
Ayrıca araştırmacı rolü de vurgulamışlardır.
B) ÖĞRENEN ROLLERİ
 Öğrenen rolleri, kullanılan teknoloji, bilginin
sunuluş şekli gibi özelliklere bağlı olarak
değişebilir.Bunun yanında farklı öğrenme
tarzlarından dolayı, öğrenen rollerini tanımlamak
da güçtür.
 Öğrenenlerin en sık karşılaştığı problem, sosyal
topluluk hissi oluşturamamalarıdır.
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında
öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun
bütünlüğü açısından çok önemlidir.
 Bride ve Beers iki temel öğrenen rolü
tanımlamışlardır.
 Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler, eş
zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme
ve araştırma becerilerine sahip olmalıdır.
 Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler, çevrimiçi
ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine
katılmalı, etkileşim halinde olmalı ve
tartışmalarda yer almalıdır.
 Öğrenenler, öğretim sürecinde aktif
olmalılardır. Bireysel ve grup çalışmalarında rol
almalılardır.
 Farklı fikirleri kabullenip tartışabilmelidir.
 Arkadaşlarıyla ve çevresindeki öğretmenlerle
iletişim kurabilmeli ve ihtiyaç duyduğunda
iletişime geçebilmelidir.
KAYNAKÇA
 PEGEM AKADEMİ - AÇIK VE UZAKTAN
ÖĞRENME

More Related Content

What's hot

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
SumeyraDaldal
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
MehmetAliKURT3
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek5
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz
 
A
AA
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr1
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
MelikeAr1
 
Da
DaDa
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 

What's hot (20)

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 
A
AA
A
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
Da
DaDa
Da
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 

Similar to AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür
 
A
AA
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta2
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu
 
M
MM
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan2
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
ErvaTueFT
 
A
AA
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN
 
A
AA
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Kaan Cingi
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
betulword
 

Similar to AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ (17)

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
A
AA
A
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
M
MM
M
 
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
 
A
AA
A
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
A
AA
A
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
 

More from Beydarkay

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Beydarkay
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beydarkay
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
Beydarkay
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
Beydarkay
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Beydarkay
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Beydarkay
 

More from Beydarkay (6)

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
 

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

 • 1. Danışman: Doç. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU BEYDA ÖRKAY 18318271007
 • 2.  Açık ve uzaktan öğretim, genellikle mektup, radyo, televizyon, ses ve video konferans sistemleri ile yapılmaktaydı. Günümüzde ise internet tabanlı bilişim teknolojileri, açık ve uzaktan öğretimde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.  Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan her bir araç, öğretmen ve öğrencilere yeni roller yüklemekte ve beraberinde sorumluluklar getirmektedir.
 • 3.  Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan teknolojiye göre, edinilen roller de farklılık göstermektedir.  Günümüzde en çok bilişim teknolojileri tabanlı öğretim şekli kullanıldığı için, roller de bu doğrultuda şekillenmeye başlamıştır.
 • 4. A) ÖĞRETEN ROLLERİ  Yönlendirici: Öğrencileri online tartışmaya katılması için teşvik eder. Motive eder ve cesaretlendirir.  Geri Dönüt Verme: Öğreten, öğrenenlere geri dönüt verir.  Teknik Destek ve Yeterlilik: Uzaktan öğretim sistemine hakimdir ve öğrencilere gerektiğinde teknik destek sağlar.  Pedagojik Uzman: İhtiyaç duyulan teknikleri geliştirir.  Sosyal Yardımcı: Öğrenenlerin etkileşimine yardımcı olur ve öğrencilerin dahil olmasını sağlar.  Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten, öğrenenlerin görevlerini yapmaları için yardımda bulur.
 • 5.  Grafik Tasarımcısı: Çoklu medya ögeleri tasarlar.  Değerlendirme Uzmanı: Öğrenciyi ve uzakten öğretimi değerlendirir.  Öğrenme Yöneticisi: Öğrenmeyi yönetir.  Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci-öğretmen ve öğrenciler arasında etkileşim oluşmasını sağlar.  Ortam Tasarımcısı: Öğrenme ortamını tasarlar.  Ders Yöneticisi: Öğrenme ortamlarını yönetir.
 • 6. BERGEN’İN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Berge için çevrimiçi rollerin kesin sınırları yoktur. Yeni rollerin oluşabileceğini ve rollerin farklı olabileceğini vurgulamıştır. Bergen’in belirlediği dört ana öğretici rol vardır.
 • 7. 1) Sosyal roller  Açık ve uzaktan öğretimde yeni bir sosyal ortamda öğretme ve öğrenme faaliyetleri yürütülmektedir. Öğrencilerin bu yeni ortamı benimsemesi ve öğrenimi rahat gerçekleştirebilmesini sağlamak öğretmenin sosyal rolüdür.  Program koordinatörü: Öğretmen uzaktan eğitim programı ile ilgili bilgi sahibidir ve öğrencilere ihtiyaç duyduğu bilgileri sunar.  Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri: Öğretmen, öğrencilerin etkileşim içerisinde olmasına yardımcı olur, gerektiğinde paylaşım ortamları oluşturur.
 • 8. 2)Pedagojik Roller  Öğreten, öğrenenlerin moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmalıdır.  Öğreten çevrimiçi rollere yönelik tasarımlar yapmalıdır.  Öğreten yeni yöntemler geliştirebilmelidir.  Öğretenin, öğretim etkileşimi oluşturmaları gerekir.  Öğrenme Ortamı Tasarımcısı ve Etkileşim Oluşturucu: Öğreten, tasarım yapar ve öğrencilerin etkileşimini arttırır.  Öğretim Uzmanı: Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemleri takip eder, mevcut imkanlarla öğretim yöntemlerini birleştirip kullanabilir.  Ölçme-Değerlendirme Uzmanı: Öğreten, sürecinin değerlendirilmesi için kurallar oluşturur ve değerlendirme araçlarını kullanır.
 • 9. 3)Teknik Roller  Öğreten, gerektiğinde öğrencilerine teknik destek sağlamalıdır ve uzaktan öğretimde yer alan teknolojileri kullanabilmelidir.  Teknik Uzman: Öğretmen teknik problemlere çözüm üretebilir.  Medya Tasarımcısı: Öğretmen, ders için materyaller ve içerikler geliştirir.  Teknoloji Entegrasyon Uzmanı: Öğreten, öğretim araçlarını uzaktan eğitim ortamına entegre hale getirebilmelidir.
 • 10. 4)Yönetimsel roller  Öğreten, süreç ve öğretim faaliyetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesi rollerini üstlenir. Öğreten, öğrenme sürecini başarılı bir şekilde yönetmelidir.  Konferans Yöneticisi: Öğreten, online öğretimde sınıf yönetimini sağlar ve öğrenme ortamında eşitliği sağlar.  Öğretim Planlayıcısı: Öğreten, dersi amaçlarına uygun olarak dersleri organize eder ve planlar.
 • 11. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Guasch ve Arkadaşları çevrimiçi öğrenme ortamlarında bu rollerin kullanılan teknolojilere göre genişleyeceğini belirtmişlerdir. 5 ana başlıkta bu rolleri toplamışlardır.
 • 12. TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER  Öğretmen, diğer öğretmenlerle işbirliği ve planlamalar yapar, değerlendirmeleri ve süreci tasarlar.  Tasarım ve planlama süreci, açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden öğrenme-öğretme süreci bittikten sonra ise tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür.
 • 13. YÖNETİMSEL ROLLER  Öğreten, öğrenme sürecini başarılı bir şekilde yönetir. Yapmış olduğu planlamaları iyi yönetir, öğrenme faaliyetlerini ve hedeflerini gerçekleştirerek snıfları kontrol eder
 • 14. SOSYAL ROLLER  Öğretmen, öğrencilerin kendi aralarında etkileşim kurabilmelerini sağlar.  Bu rol oldukça önemlidir çünkü bu rol sayesinde öğrenciler daha rahat hisseder ve ifade ederler.
 • 15. TEKNOLOJİK ROLLER  Tüm araştırmacılar bu rolün önemini vurgulamışlardır. Bu rolde öğretmen, teknolojik araçları öğretme sürecinde rahatlıkla kullanır ve öğrencilerinin kullanmasında da destek olur.
 • 16. ÖĞRETİCİ ROLLER  Bu rol öğretmenin öğretmen yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve becerileri ile ilişkilidir. Öğretenin, anlattığı alan ve öğrettiği bilgiler ile ilgili temel bilgi sahibi olması beklenir.
 • 17. ABDULLA’NIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Bergen’in öğreten rolleri ile paralellik gösterir. Berge’den farklı olarak, zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirmesi ve becerilerinin yüksek tutmasının gerekliliğinden bahseder.
 • 18. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ ÖĞRETEN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ  Goodyear ve arkadaşları, öğretinin sahip olması gereken 8 rol belirlemişlerdir. (İçerik Yöneticisi, Teknoloji Uzmanı, Tasarımcı, Sistem Yöneticisi, Süreç Yöneticisi, Danışman, Değerlendirme Uzmanı, Araştırmacı)  Diğer araştırmacıların öğretende yer alması gereken rol olarak bildirmedikleri sistem yöneticisi rolü özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca araştırmacı rolü de vurgulamışlardır.
 • 19. B) ÖĞRENEN ROLLERİ  Öğrenen rolleri, kullanılan teknoloji, bilginin sunuluş şekli gibi özelliklere bağlı olarak değişebilir.Bunun yanında farklı öğrenme tarzlarından dolayı, öğrenen rollerini tanımlamak da güçtür.  Öğrenenlerin en sık karşılaştığı problem, sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır.  Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından çok önemlidir.
 • 20.  Bride ve Beers iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır.  Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler, eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalıdır.  Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler, çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
 • 21.  Öğrenenler, öğretim sürecinde aktif olmalılardır. Bireysel ve grup çalışmalarında rol almalılardır.  Farklı fikirleri kabullenip tartışabilmelidir.  Arkadaşlarıyla ve çevresindeki öğretmenlerle iletişim kurabilmeli ve ihtiyaç duyduğunda iletişime geçebilmelidir.
 • 22. KAYNAKÇA  PEGEM AKADEMİ - AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME