SlideShare a Scribd company logo
AÇIK VE UZAKTAN
ÖĞRETİM YÖNETİMİ
Danışman: Doç. Dr.
AGAH TUĞRUL KORUCU
BEYDA ÖRKAY
18318271007
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM KURUMLARINDA
BULUNMASI GEREKEN ROLLER VE ROLLER İÇİN
GENEL YETERLİLİKLER
 Yönetici: Yönetim becerileri, bütçeleme becerileri, pazarlama becerileri ve
stratejik planlama becerileri gibi yeterlikleri içerir.
 Öğretici: İçerik bilgisi, öğretim stratejileri/modelleri, genel eğitim teorisi,
öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, interaktif teknolojiler
için öğretim tasarımı, kütüphane araştırma becerileri ve
davranış/becerileri modelleme gibi yeterlikleri içerir.
 Eğitimci: Eğitim becerileri (teknoloji için), davranış/becerileri modelleme,
genel eğitim teorisi, öğretim stratejileri/modelleri, öğretim için internet
araçlarını kullanma becerisi ve danışmanlık/rehberlik becerileri gibi
yeterlikleri içerir
 Öğretim tasarımcısı: Öğretim tasarımı becerileri, interaktif teknolojiler için
öğretim tasarımı, medya niteliklerini anlama bilgisi, genel eğitim teorisi,
metin düzenleme becerileri, öğretim için internet araçlarını kullanma
becerisine sahip olmasını içerir.
 Teknoloji uzmanı: Bilgisayar donanım becerileri, teknoloji kullanım/
onarım becerileri ve öğretim için internet araçlarını kullanma
becerisi gibi yeterlikleri içerir.
 Grafik tasarımcısı: Grafik tasarım becerileri; metin düzenleme
becerileri, medya niteliklerini anlama bilgisi ve öğretim için internet
araçlarını kullanma becerisi gibi yeterlilikleri içerir.
 Teknisyen: Teknoloji kullanım/onarım becerileri, bilgisayar donanım
becerileri ve bilgisayar ağı becerileri gibi yeterlikleri içerir.
 Lider/Değişim ajanı: Davranış/becerileri modelleme, yönetsel
beceriler, pazarlama becerileri, stratejik planlama becerileri, politika
oluşturma becerileri ve genel eğitim teorisi gibi yeterlikleri içerir.
 Destek personeli: Danışmanlık/rehberlik becerileri gibi yeterlikleri
içerir. Kütüphaneci: Kütüphane araştırma becerileri gibi yeterlikleri
içerir.
 Medya yayıncısı/editörü: Öğretim için internet araçlarını kullanma
becerisi, grafik tasarım becerileri ve medya niteliklerini anlama
bilgisi gibi yeterlikleri içerir.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE SINIF
YÖNETİMİ
 Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının uyumla idaresi
ve gerekli çevrenin oluşturulabilmesi için bu
kuralların öğrenme düzeninin bir kolu olarak
öğrencilere benimsetilmesiyle insan ve zaman
kaynaklarının yararlı bir şekilde yönetimidir.
Öğretim sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin
tamamı sınıf yönetimi dahilindedir.
YÜZ YÜZE VE SANAL SINIF
ORTAMINDAKİ SINIF YÖNETİMİNİN
TEMEL BOYUTLARI
 Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, etkili bir
öğretim için iyi planlanmış olmalı ve
uygulanmalıdır. Öğrencilerin derse devamı,
ders süresi içerisinde öğrencilerin ilgilerinin
canlı tutulması, dersi bırakmalarının önüne
geçilmesi için yapılacak çalışmalar bu
kapsamdadır.
 Fiziki düzen: Yüz yüze öğrenme ortamları
açısından ele alındığında öğrenci sayısı,
oturma düzeni, renkler, ışık, ısı, temizlik ve
görünüm gibi unsurlarla ilişkilidir. Ancak fiziki
düzen sanal öğrenme ortamları açısından, eş
zamanlı etkinliklere katılan öğrenci sayısı,
öğretim materyallerinin ve yönetim sisteminin
görsel tasarım unsurları açısından uygunluğu
ve kullanışlılığı olarak ifade edilebilir
 Plan ve program etkinlikleri: Yüz yüze
öğrenme ortamlarında plan ve program
faaliyeti, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların
sağlanması, hedeflerle kaynaklar arasındaki
ilişkilerin kurulmasıdır. Yüz yüze öğrenme
ortamlarında olduğu gibi, açık ve uzaktan
ortamları için de derslerin planlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi gibi faaliyetler
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu faaliyetlerin
uygulamasında sanal boyuttan kaynaklanan
farklılıklar bulunmaktadır.
 Motivasyon: Genel olarak öğretimin
gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur. Bu
bağlamda hem yüz yüze hem de sanal
öğrenme ortamlarında da öğretimin etkililiği
açısından göz önünde bulundurulmalıdır.
 Davranış ve kurallar yönetimi: Sınıf
kurallarının önceden belirlenmesi ve uyulması,
sınıf ikliminin oluşturulması, meydana
gelebilecek olumsuz davranışların önceden
belirlenerek önlenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması açısından önemlidir. Yüz yüze
öğrenme ortamları için belirlenen kurullar ve
benzeri davranışlar, sanal sınıf ortamları için
de oluşturulabilir. Böylece sanal sınıf
etkinliklerinin verimli ve etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
 Eğitmen: Eğitmen hem yüz yüze, hem de sanal
ortamlarda bir sınıfı; fiziki olarak düzenleyen,
planlanan program çerçevesinden öğrenme
etkinliklerini gerçekleştiren, sınıftaki davranış
ve kuralları belirleyen, zaman yönetimini etkili
olarak kullanan, sınıfı motive eden ve iletişimi
başlatarak öğrencilerin öğrenme aktiviteleri ile
etkileşimlerini sağlayan kişidir.
 İletişim ve Etkileşim: Çevrimiçi öğrenme
ortamlarında öğrenmenin merkezinde
bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi
şekilde cevap verilmesinde etkileşimin önemli
bir kavram olduğu ifade edilmektedir. Bu
bağlamda iletişim ve etkileşim öğrencilerin
başarıya ulaşmasında sınıf yönetiminin önemli
boyutlarından biri olarak düşünülebilir.
YÖNETİCİLİK
• Katter’e göre, yönetici planın başarısını garanti
eden, raporlayan, organize eden, sonuçları
izleyen, problemleri saptayan ve çözüm önerileri
geliştiren kişidir.
• Katter, liderliği vizyon geliştirmek için insanlara
motivasyon ve ilham veren, aynı zamanda
ihtiyaçlarına, değerlerine ve duygularına hitap
ederek değişimin önünü açarak doğru yönde
ilerlemeyi sağlayan bireyler olarak
tanımlamaktadır.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİCİSİNİN
SAHİP OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER
 Eylem Oryantasyonu : Kurumun yararına bir şeyler yapmaya gönüllü olmak.
 Samimiyet : Açık sözlü olmakla birlikte, merhametli ve empati kurma
becerisine sahip olmak.
 Ağ Kurabilme : Bir çalışma ekibi oluşturabilmek.
 Dinleme Yeteneği : Nasıl sessiz fakat olaylardan haberdar kalınacağını bilmek.
 Risk alma : olanaklar için açık olma, varsayımları sorgulama, bir görüş
belirtmek.
 Vizyon : Geleceğin bilgisi ve oraya nasıl ulaşılacağını bilmek.
 Doğruluk : Doğru olanı yapmak için mutlak bağlılık.
 Güven : Başkalarının “liderini” yetiştirme becerisine sahip olmak.
 Bencil olmama : Varlıklarının takipçilerine hizmet etmesi fikrine sahip olmak.
 Sadakat : Önemseme, dikkate alma, endişe duyma ve bu yapının devamlılığını
istemek.
 Görünürlük : Topluğun parçası gibi hissetmek.
 Meraklılık : Sürekli soru sorma ve cevapları araştırmak.
 Önsezi : Yeni sezgilere sahip olma ve farklı açıları geliştirmek.
KAYNAKÇA
 https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2
2102020155041ACIKUZAKTANOGRENME.pdf

More Related Content

What's hot

Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAka1
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN1
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
ramazan
 
Erken çocuklukta program
Erken çocuklukta programErken çocuklukta program
Erken çocuklukta program
Betül Ateş
 
Futbol Eğitimi 08.12.2011
Futbol Eğitimi 08.12.2011Futbol Eğitimi 08.12.2011
Futbol Eğitimi 08.12.2011
serdarsamur
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
wikioogle
 
Program geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosuProgram geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosu
kagankapgan
 
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerEğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Yücel Tekin
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
EmineDemirci1
 
C
CC
Program Geliştirme
Program GeliştirmeProgram Geliştirme
Program Geliştirme
gueste854d4
 
BÖ LÜ M 10
BÖ LÜ M 10BÖ LÜ M 10
BÖ LÜ M 10
guest7a50a1
 
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasiOkuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Betül Ateş
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Sevcan Çatkın
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
Yakup Ekici
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
Beyzanurener1
 

What's hot (18)

Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
 
Erken çocuklukta program
Erken çocuklukta programErken çocuklukta program
Erken çocuklukta program
 
1 sunu
1 sunu1 sunu
1 sunu
 
Futbol Eğitimi 08.12.2011
Futbol Eğitimi 08.12.2011Futbol Eğitimi 08.12.2011
Futbol Eğitimi 08.12.2011
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 
Program geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosuProgram geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosu
 
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerEğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
 
C
CC
C
 
Program Geliştirme
Program GeliştirmeProgram Geliştirme
Program Geliştirme
 
BÖ LÜ M 10
BÖ LÜ M 10BÖ LÜ M 10
BÖ LÜ M 10
 
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasiOkuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
 

Similar to Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi

Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptxAçık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
senanuraydn33
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
B
BB
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiAcik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
KaanAliErta2
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
MelikeGrbz1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek5
 
H.
H.H.
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
CemreZL
 
2864340 (1)
2864340 (1)2864340 (1)
2864340 (1)
ÖMER DEMİR
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
fatmakocyigiitt
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
emre426452002
 
Eğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAKEğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAK
meriek5
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
SudeNurTokluolu
 

Similar to Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi (20)

Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptxAçık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
B
BB
B
 
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiAcik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YÖNETİM
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
H.
H.H.
H.
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
 
2864340 (1)
2864340 (1)2864340 (1)
2864340 (1)
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
 
Eğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAKEğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAK
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
 

More from Beydarkay

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Beydarkay
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beydarkay
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
Beydarkay
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
Beydarkay
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Beydarkay
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay
 

More from Beydarkay (7)

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 

Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ Danışman: Doç. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU BEYDA ÖRKAY 18318271007
 • 2. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN ROLLER VE ROLLER İÇİN GENEL YETERLİLİKLER  Yönetici: Yönetim becerileri, bütçeleme becerileri, pazarlama becerileri ve stratejik planlama becerileri gibi yeterlikleri içerir.  Öğretici: İçerik bilgisi, öğretim stratejileri/modelleri, genel eğitim teorisi, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, interaktif teknolojiler için öğretim tasarımı, kütüphane araştırma becerileri ve davranış/becerileri modelleme gibi yeterlikleri içerir.  Eğitimci: Eğitim becerileri (teknoloji için), davranış/becerileri modelleme, genel eğitim teorisi, öğretim stratejileri/modelleri, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi ve danışmanlık/rehberlik becerileri gibi yeterlikleri içerir  Öğretim tasarımcısı: Öğretim tasarımı becerileri, interaktif teknolojiler için öğretim tasarımı, medya niteliklerini anlama bilgisi, genel eğitim teorisi, metin düzenleme becerileri, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisine sahip olmasını içerir.
 • 3.  Teknoloji uzmanı: Bilgisayar donanım becerileri, teknoloji kullanım/ onarım becerileri ve öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi gibi yeterlikleri içerir.  Grafik tasarımcısı: Grafik tasarım becerileri; metin düzenleme becerileri, medya niteliklerini anlama bilgisi ve öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi gibi yeterlilikleri içerir.  Teknisyen: Teknoloji kullanım/onarım becerileri, bilgisayar donanım becerileri ve bilgisayar ağı becerileri gibi yeterlikleri içerir.  Lider/Değişim ajanı: Davranış/becerileri modelleme, yönetsel beceriler, pazarlama becerileri, stratejik planlama becerileri, politika oluşturma becerileri ve genel eğitim teorisi gibi yeterlikleri içerir.  Destek personeli: Danışmanlık/rehberlik becerileri gibi yeterlikleri içerir. Kütüphaneci: Kütüphane araştırma becerileri gibi yeterlikleri içerir.  Medya yayıncısı/editörü: Öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, grafik tasarım becerileri ve medya niteliklerini anlama bilgisi gibi yeterlikleri içerir.
 • 4. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİ  Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının uyumla idaresi ve gerekli çevrenin oluşturulabilmesi için bu kuralların öğrenme düzeninin bir kolu olarak öğrencilere benimsetilmesiyle insan ve zaman kaynaklarının yararlı bir şekilde yönetimidir. Öğretim sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin tamamı sınıf yönetimi dahilindedir.
 • 5. YÜZ YÜZE VE SANAL SINIF ORTAMINDAKİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL BOYUTLARI  Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, etkili bir öğretim için iyi planlanmış olmalı ve uygulanmalıdır. Öğrencilerin derse devamı, ders süresi içerisinde öğrencilerin ilgilerinin canlı tutulması, dersi bırakmalarının önüne geçilmesi için yapılacak çalışmalar bu kapsamdadır.
 • 6.  Fiziki düzen: Yüz yüze öğrenme ortamları açısından ele alındığında öğrenci sayısı, oturma düzeni, renkler, ışık, ısı, temizlik ve görünüm gibi unsurlarla ilişkilidir. Ancak fiziki düzen sanal öğrenme ortamları açısından, eş zamanlı etkinliklere katılan öğrenci sayısı, öğretim materyallerinin ve yönetim sisteminin görsel tasarım unsurları açısından uygunluğu ve kullanışlılığı olarak ifade edilebilir
 • 7.  Plan ve program etkinlikleri: Yüz yüze öğrenme ortamlarında plan ve program faaliyeti, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların sağlanması, hedeflerle kaynaklar arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. Yüz yüze öğrenme ortamlarında olduğu gibi, açık ve uzaktan ortamları için de derslerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ancak bu faaliyetlerin uygulamasında sanal boyuttan kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır.
 • 8.  Motivasyon: Genel olarak öğretimin gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur. Bu bağlamda hem yüz yüze hem de sanal öğrenme ortamlarında da öğretimin etkililiği açısından göz önünde bulundurulmalıdır.
 • 9.  Davranış ve kurallar yönetimi: Sınıf kurallarının önceden belirlenmesi ve uyulması, sınıf ikliminin oluşturulması, meydana gelebilecek olumsuz davranışların önceden belirlenerek önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması açısından önemlidir. Yüz yüze öğrenme ortamları için belirlenen kurullar ve benzeri davranışlar, sanal sınıf ortamları için de oluşturulabilir. Böylece sanal sınıf etkinliklerinin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
 • 10.  Eğitmen: Eğitmen hem yüz yüze, hem de sanal ortamlarda bir sınıfı; fiziki olarak düzenleyen, planlanan program çerçevesinden öğrenme etkinliklerini gerçekleştiren, sınıftaki davranış ve kuralları belirleyen, zaman yönetimini etkili olarak kullanan, sınıfı motive eden ve iletişimi başlatarak öğrencilerin öğrenme aktiviteleri ile etkileşimlerini sağlayan kişidir.
 • 11.  İletişim ve Etkileşim: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenmenin merkezinde bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verilmesinde etkileşimin önemli bir kavram olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda iletişim ve etkileşim öğrencilerin başarıya ulaşmasında sınıf yönetiminin önemli boyutlarından biri olarak düşünülebilir.
 • 12. YÖNETİCİLİK • Katter’e göre, yönetici planın başarısını garanti eden, raporlayan, organize eden, sonuçları izleyen, problemleri saptayan ve çözüm önerileri geliştiren kişidir. • Katter, liderliği vizyon geliştirmek için insanlara motivasyon ve ilham veren, aynı zamanda ihtiyaçlarına, değerlerine ve duygularına hitap ederek değişimin önünü açarak doğru yönde ilerlemeyi sağlayan bireyler olarak tanımlamaktadır.
 • 13. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİCİSİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER  Eylem Oryantasyonu : Kurumun yararına bir şeyler yapmaya gönüllü olmak.  Samimiyet : Açık sözlü olmakla birlikte, merhametli ve empati kurma becerisine sahip olmak.  Ağ Kurabilme : Bir çalışma ekibi oluşturabilmek.  Dinleme Yeteneği : Nasıl sessiz fakat olaylardan haberdar kalınacağını bilmek.  Risk alma : olanaklar için açık olma, varsayımları sorgulama, bir görüş belirtmek.  Vizyon : Geleceğin bilgisi ve oraya nasıl ulaşılacağını bilmek.  Doğruluk : Doğru olanı yapmak için mutlak bağlılık.  Güven : Başkalarının “liderini” yetiştirme becerisine sahip olmak.  Bencil olmama : Varlıklarının takipçilerine hizmet etmesi fikrine sahip olmak.  Sadakat : Önemseme, dikkate alma, endişe duyma ve bu yapının devamlılığını istemek.  Görünürlük : Topluğun parçası gibi hissetmek.  Meraklılık : Sürekli soru sorma ve cevapları araştırmak.  Önsezi : Yeni sezgilere sahip olma ve farklı açıları geliştirmek.