SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Samen Organiseren
Chris Batist, Den Haag
Miniconferentie Strategisch Sturen in Dienstverlening
31 januari 2018
Samen Organiseren is:
• Door gezamenlijke aanpak meer gemeentelijke doelen
bereiken
• betere dienstverlening voor bewoners, bedrijven, instellingen
• efficiëntere aanpak routineprocessen, informatievoorziening en
digitalisering
• Een nieuwe werkwijze
• vanuit behoeften in de uitvoeringspraktijk
• één maal ontwikkelen, in alle gemeenten kunnen toepassen
• gemeenten vullen eigenaarschap in
• gemeenten, koepels en VNG/KING ontwikkelen samen
• ook projecten in de keten (één overheid)
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
• College van Dienstverleningszaken
• Taskforce (Gemeentesecretarissen +)
• Apart Fonds voor beheer bij VNG en Integrale projecten en
activiteiten portfolio
• Samen organiseren als nieuwe manier van werken
• Gemeenten in de lead (directe sturing en beïnvloeding voor gemeenten)
• Faciliterende en ondersteunende rol VNG/VNGrealisatie
• Procesvernieuwing en innovatie met zoveel mogelijk standaardisatie
• Standaardisatie data en techniek ‘common ground’
• Bottom up aandragen van projecten en vraagstukken
3
Radicale
omlkering
-
vereniging
verenigt
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Opdracht College van Dienstverleningszaken
• College adviseert bestuur over programma Gezamenlijke Uitvoering
• Ledenvergadering bepaalt globale kaders
• College adviseert bestuur over standaardisering
• Voor gezamenlijk ontworpen werkprocessen
• Voor ICT randvoorwaarden
• Voor collectieve afspraken en voorzieningen
• College adviseert bestuur over verbindendverklaring
• Van vrijblijvend tot verplichtend
• Met oog voor tempo en moment van gebruik lokaal
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Opdracht Task Force: versnellen en verbinden
• Advisering portfolio VNG Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
• Visievorming +1 gemeente
• Advisering over standaardisering en opschaling
• Organiseren van samenwerking, legitimiteit en draagvlak
• Initiëren, trekken en duwen aan een aantal projecten
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Wat kunnen we samen doen?
Samen ontwikkelen
• Gemeentelijke Basisprocessen (werk, inkomen, belastingen, omgevingswet)
• Digitale Identiteit
• Visie +1 gemeente
• Common Ground
• Innovatief standaardiseren dienstverlening
Samen richten
• Advisering strategisch portfolio VNG Realisatie
• Privacy en beveiliging
• Leveranciersstrategie
• Organiseren netwerken
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Common Ground vanuit Mens Centraal
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Gemeente
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Gemeente
Heffing
Aanslag
Vergunning
Uitkering
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Bank
Werkgever
KvK
Motorclub
ZiekenhuisGemeente
Heffing
Aanslag
Vergunning
Uitkering
Saldo
Salaris
Bedrijf
Rang
Dossier
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Bank
Werkgever
KvK
Motorclub
ZiekenhuisGemeente
Heffing
Aanslag
Vergunning
Uitkering
Saldo
Salaris
Bedrijf
Rang
Dossier
Saldo
Salaris
Uitkering
Bedrijf
Salaris
Saldo
Dossier
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Bank
Werkgever
KvK
Motorclub
ZiekenhuisGemeente
Heffing
Aanslag
Vergunning
Uitkering
Saldo
Salaris
Bedrijf
Rang
Dossier
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Belastingdienst IK
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Bank
Werkgever
KvK
Motorclub
ZiekenhuisGemeente
Heffing
Aanslag
Vergunning
Uitkering
Saldo
Salaris
Bedrijf
Rang
Dossier
Wet: Mag wel
Wet: Mag niet
PDM: Mag het?
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Burgerzaken
Werk en
inkomen
Ruimtelijk
domein
1. Standaard
informatiemodel
De toekomstvisie
1. Ontsluiting gegevens conform
standaard informatiemodel
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Burgerzaken
Werk en
inkomen
Ruimtelijk
domein
1. Standaard
informatiemodel
De toekomstvisie
1. Ontsluiting gegevens conform
standaard informatiemodel
2. Toegang tot de data via services
conform landelijke API-
afspraken (o.a. beveiliging en
logging)
2. Services ingericht
conform afspraken
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Burgerzaken
Werk en
inkomen
Ruimtelijk
domein
1. Standaard
informatiemodel
De toekomstvisie
1. Ontsluiting gegevens conform
standaard informatiemodel
2. Toegang tot de data via services
conform landelijke API-
afspraken (o.a. beveiliging en
logging)
3. Inrichting van een landelijke
(technische) voorziening voor
ontsluiting van services.
2. Services conform
landelijke afspraken
3. Landelijke
integratiefaciliteit
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Burgerzaken
Werk en
inkomen
Ruimtelijk
domein
1. Standaard
informatiemodel
De toekomstvisie
1. Ontsluiting gegevens conform
standaard informatiemodel
2. Toegang tot de data via services
conform landelijke API-
afspraken (o.a. beveiliging en
logging)
3. Inrichting van een landelijke
(technische) voorziening voor
ontsluiting van services.
4. Inrichting en ondersteuning van
flexibele gestandaardiseerde
processen
2. Services conform
landelijke afspraken
3. Landelijke
integratiefaciliteit
4. proces-
inrichting
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Burgerzaken
Werk en
inkomen
Ruimtelijk
domein
1. Standaard
informatiemodel
De toekomstvisie
1. Ontsluiting gegevens
conform standaard
informatiemodel
2. Toegang tot de data via
services conform landelijke
API-afspraken (o.a.
beveiliging en logging)
3. Inrichting van een landelijke
(technische) voorziening
voor ontsluiting van services.
4. Inrichting en ondersteuning
van flexibele
gestandaardiseerde
processen
5. Interactie conform
wensen/eisen doelgroep
2. Services conform
landelijke afspraken
3. Landelijke
integratiefaciliteit
4. proces-
inrichting
5. Interactie
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
Welke kansen ziet u in uw domein?
• Noem drie projecten
waar uw gemeente
aan zou willen
meewerken of zelfs
trekken.
• Noem drie projecten die
volgens u zo snel mogelijk
door ‘Samen Organiseren’
met gemeenten
gerealiseerd zouden
moeten worden.
19
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017
COMMON GROUND
ZICHT OP EEN NIEUW SPOOR
Vragen??
© Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 20175-2-2018 21

More Related Content

What's hot

Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018VNG Realisatie
 
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0Hans van Gurchom
 
Kure 20170906 presentatie omgevingscongres
Kure 20170906 presentatie omgevingscongresKure 20170906 presentatie omgevingscongres
Kure 20170906 presentatie omgevingscongresHans van Gurchom
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
 
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015Leveranciersbijeenkomst opening 26062015
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015KING
 
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 KING
 
Imbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdamKING
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
 
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017KING
 
20170914 omgevings congres bris
20170914 omgevings congres bris20170914 omgevings congres bris
20170914 omgevings congres brisHans van Gurchom
 
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulus
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulusPostkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulus
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulusCongresDA2020
 
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020CongresDA2020
 
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020CongresDA2020
 
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v0220170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018VNG Realisatie
 
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de keten
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de ketenKalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de keten
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de ketenCongresDA2020
 
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoverenVNG Realisatie
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBITKING
 
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten?
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten? Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten?
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten? CongresDA2020
 

What's hot (20)

Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
 
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0
170613 grip op complexiteit ict fysieke domein omgevingscongres v1.0
 
Kure 20170906 presentatie omgevingscongres
Kure 20170906 presentatie omgevingscongresKure 20170906 presentatie omgevingscongres
Kure 20170906 presentatie omgevingscongres
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015Leveranciersbijeenkomst opening 26062015
Leveranciersbijeenkomst opening 26062015
 
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
 
Imbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdam
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
 
20170914 omgevings congres bris
20170914 omgevings congres bris20170914 omgevings congres bris
20170914 omgevings congres bris
 
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulus
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulusPostkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulus
Postkamer ronde 1 presentatie Woerden inwonercloud en cumulus
 
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020
Silo 61 ronde 2 Gibit congres da2020
 
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
 
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v0220170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
 
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de keten
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de ketenKalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de keten
Kalvermelk 2c ronde 1 presentatie datagedreven transformeren met de keten
 
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren
20190417 discussie themabijeenkomst digitale informatie en innoveren
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
 
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten?
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten? Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten?
Kalvermelk 2b Ronde 1 Wat kost de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten?
 

Similar to 20180131_congres_Samen organiseren chris batist

Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'ScienceWorks
 
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015KING
 
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ict
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ictRealisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ict
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ictVNG Realisatie
 
Realisatiedag Venlo 5 juni opening
Realisatiedag Venlo 5 juni opening Realisatiedag Venlo 5 juni opening
Realisatiedag Venlo 5 juni opening VNG Realisatie
 
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerking
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerkingRealisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerking
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerkingVNG Realisatie
 
Realisatiedag 7 juni Drachten Opening
Realisatiedag 7 juni Drachten OpeningRealisatiedag 7 juni Drachten Opening
Realisatiedag 7 juni Drachten OpeningVNG Realisatie
 
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGI
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGIRealisatiedag 21 juni Nijverdal GGI
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGIVNG Realisatie
 
Realisatiedag 7 juni Drachten GGI
Realisatiedag 7 juni Drachten GGIRealisatiedag 7 juni Drachten GGI
Realisatiedag 7 juni Drachten GGIVNG Realisatie
 
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest Petra Vanhoutte
 
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt Groningen
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt GroningenRealisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt Groningen
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt GroningenVNG Realisatie
 
26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KINGKING
 
3D-projectaanpak gemeenten SWW
3D-projectaanpak gemeenten SWW3D-projectaanpak gemeenten SWW
3D-projectaanpak gemeenten SWWOdinfo BV
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'ScienceWorks
 
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswetKING
 
04102019 ipv6 status vng
04102019 ipv6 status vng04102019 ipv6 status vng
04102019 ipv6 status vngVNG Realisatie
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018VNG Realisatie
 
Realisatiedag Venlo 5 juni GGI
Realisatiedag Venlo 5 juni GGIRealisatiedag Venlo 5 juni GGI
Realisatiedag Venlo 5 juni GGIVNG Realisatie
 
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGI
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGIRealisatiedag 12 juni Dordrecht GGI
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGIVNG Realisatie
 
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...KING
 
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 septemberBijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 septemberKING
 

Similar to 20180131_congres_Samen organiseren chris batist (20)

Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Miguel Boerboom en Chris Vast - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
 
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
 
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ict
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ictRealisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ict
Realisatiedag hilversum ggi i jmondiale samenwerking ict
 
Realisatiedag Venlo 5 juni opening
Realisatiedag Venlo 5 juni opening Realisatiedag Venlo 5 juni opening
Realisatiedag Venlo 5 juni opening
 
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerking
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerkingRealisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerking
Realisatiedag 14 juni Hilversum IJmondiale samenwerking
 
Realisatiedag 7 juni Drachten Opening
Realisatiedag 7 juni Drachten OpeningRealisatiedag 7 juni Drachten Opening
Realisatiedag 7 juni Drachten Opening
 
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGI
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGIRealisatiedag 21 juni Nijverdal GGI
Realisatiedag 21 juni Nijverdal GGI
 
Realisatiedag 7 juni Drachten GGI
Realisatiedag 7 juni Drachten GGIRealisatiedag 7 juni Drachten GGI
Realisatiedag 7 juni Drachten GGI
 
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest
organisatiebeheersing en informatiebeheersing in de Stad Diest
 
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt Groningen
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt GroningenRealisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt Groningen
Realisatiedag 7 juni Drachten Gegevensknooppunt Groningen
 
26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING
 
3D-projectaanpak gemeenten SWW
3D-projectaanpak gemeenten SWW3D-projectaanpak gemeenten SWW
3D-projectaanpak gemeenten SWW
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
 
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet
151127 leveranciersbijeenkomst omgevingswet
 
04102019 ipv6 status vng
04102019 ipv6 status vng04102019 ipv6 status vng
04102019 ipv6 status vng
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
 
Realisatiedag Venlo 5 juni GGI
Realisatiedag Venlo 5 juni GGIRealisatiedag Venlo 5 juni GGI
Realisatiedag Venlo 5 juni GGI
 
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGI
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGIRealisatiedag 12 juni Dordrecht GGI
Realisatiedag 12 juni Dordrecht GGI
 
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...
Workin progress2015 strategisch informatiemanagement_innovatie digitale samen...
 
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 septemberBijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
 

More from VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregelingVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereikenVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverleningVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met VrijwilligersVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeentenVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbodVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...VNG Realisatie
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - NabestaandenregelingVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulpVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleidVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdfVNG Realisatie
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - LotgenotencontactVNG Realisatie
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpakVNG Realisatie
 

More from VNG Realisatie (20)

(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
 

20180131_congres_Samen organiseren chris batist

 • 1. Samen Organiseren Chris Batist, Den Haag Miniconferentie Strategisch Sturen in Dienstverlening 31 januari 2018
 • 2. Samen Organiseren is: • Door gezamenlijke aanpak meer gemeentelijke doelen bereiken • betere dienstverlening voor bewoners, bedrijven, instellingen • efficiëntere aanpak routineprocessen, informatievoorziening en digitalisering • Een nieuwe werkwijze • vanuit behoeften in de uitvoeringspraktijk • één maal ontwikkelen, in alle gemeenten kunnen toepassen • gemeenten vullen eigenaarschap in • gemeenten, koepels en VNG/KING ontwikkelen samen • ook projecten in de keten (één overheid)
 • 3. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering • College van Dienstverleningszaken • Taskforce (Gemeentesecretarissen +) • Apart Fonds voor beheer bij VNG en Integrale projecten en activiteiten portfolio • Samen organiseren als nieuwe manier van werken • Gemeenten in de lead (directe sturing en beïnvloeding voor gemeenten) • Faciliterende en ondersteunende rol VNG/VNGrealisatie • Procesvernieuwing en innovatie met zoveel mogelijk standaardisatie • Standaardisatie data en techniek ‘common ground’ • Bottom up aandragen van projecten en vraagstukken 3 Radicale omlkering - vereniging verenigt
 • 4. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Opdracht College van Dienstverleningszaken • College adviseert bestuur over programma Gezamenlijke Uitvoering • Ledenvergadering bepaalt globale kaders • College adviseert bestuur over standaardisering • Voor gezamenlijk ontworpen werkprocessen • Voor ICT randvoorwaarden • Voor collectieve afspraken en voorzieningen • College adviseert bestuur over verbindendverklaring • Van vrijblijvend tot verplichtend • Met oog voor tempo en moment van gebruik lokaal
 • 5. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Opdracht Task Force: versnellen en verbinden • Advisering portfolio VNG Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering • Visievorming +1 gemeente • Advisering over standaardisering en opschaling • Organiseren van samenwerking, legitimiteit en draagvlak • Initiëren, trekken en duwen aan een aantal projecten
 • 6. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Wat kunnen we samen doen? Samen ontwikkelen • Gemeentelijke Basisprocessen (werk, inkomen, belastingen, omgevingswet) • Digitale Identiteit • Visie +1 gemeente • Common Ground • Innovatief standaardiseren dienstverlening Samen richten • Advisering strategisch portfolio VNG Realisatie • Privacy en beveiliging • Leveranciersstrategie • Organiseren netwerken
 • 7. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Common Ground vanuit Mens Centraal
 • 8. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Gemeente
 • 9. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Gemeente Heffing Aanslag Vergunning Uitkering
 • 10. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Bank Werkgever KvK Motorclub ZiekenhuisGemeente Heffing Aanslag Vergunning Uitkering Saldo Salaris Bedrijf Rang Dossier
 • 11. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Bank Werkgever KvK Motorclub ZiekenhuisGemeente Heffing Aanslag Vergunning Uitkering Saldo Salaris Bedrijf Rang Dossier Saldo Salaris Uitkering Bedrijf Salaris Saldo Dossier
 • 12. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Bank Werkgever KvK Motorclub ZiekenhuisGemeente Heffing Aanslag Vergunning Uitkering Saldo Salaris Bedrijf Rang Dossier
 • 13. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Belastingdienst IK Id Id Id Id Id Id Id Bank Werkgever KvK Motorclub ZiekenhuisGemeente Heffing Aanslag Vergunning Uitkering Saldo Salaris Bedrijf Rang Dossier Wet: Mag wel Wet: Mag niet PDM: Mag het?
 • 14. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Burgerzaken Werk en inkomen Ruimtelijk domein 1. Standaard informatiemodel De toekomstvisie 1. Ontsluiting gegevens conform standaard informatiemodel
 • 15. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Burgerzaken Werk en inkomen Ruimtelijk domein 1. Standaard informatiemodel De toekomstvisie 1. Ontsluiting gegevens conform standaard informatiemodel 2. Toegang tot de data via services conform landelijke API- afspraken (o.a. beveiliging en logging) 2. Services ingericht conform afspraken
 • 16. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Burgerzaken Werk en inkomen Ruimtelijk domein 1. Standaard informatiemodel De toekomstvisie 1. Ontsluiting gegevens conform standaard informatiemodel 2. Toegang tot de data via services conform landelijke API- afspraken (o.a. beveiliging en logging) 3. Inrichting van een landelijke (technische) voorziening voor ontsluiting van services. 2. Services conform landelijke afspraken 3. Landelijke integratiefaciliteit
 • 17. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Burgerzaken Werk en inkomen Ruimtelijk domein 1. Standaard informatiemodel De toekomstvisie 1. Ontsluiting gegevens conform standaard informatiemodel 2. Toegang tot de data via services conform landelijke API- afspraken (o.a. beveiliging en logging) 3. Inrichting van een landelijke (technische) voorziening voor ontsluiting van services. 4. Inrichting en ondersteuning van flexibele gestandaardiseerde processen 2. Services conform landelijke afspraken 3. Landelijke integratiefaciliteit 4. proces- inrichting
 • 18. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Burgerzaken Werk en inkomen Ruimtelijk domein 1. Standaard informatiemodel De toekomstvisie 1. Ontsluiting gegevens conform standaard informatiemodel 2. Toegang tot de data via services conform landelijke API-afspraken (o.a. beveiliging en logging) 3. Inrichting van een landelijke (technische) voorziening voor ontsluiting van services. 4. Inrichting en ondersteuning van flexibele gestandaardiseerde processen 5. Interactie conform wensen/eisen doelgroep 2. Services conform landelijke afspraken 3. Landelijke integratiefaciliteit 4. proces- inrichting 5. Interactie
 • 19. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 Welke kansen ziet u in uw domein? • Noem drie projecten waar uw gemeente aan zou willen meewerken of zelfs trekken. • Noem drie projecten die volgens u zo snel mogelijk door ‘Samen Organiseren’ met gemeenten gerealiseerd zouden moeten worden. 19
 • 20. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 2017 COMMON GROUND ZICHT OP EEN NIEUW SPOOR Vragen??
 • 21. © Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 20175-2-2018 21