SlideShare a Scribd company logo
(Inter)actief onderwijs
Press PLAY to START
Pabo Plus, 2 december 2013
GOEDEMORGEN,
Wie ben ik?

•
•
•
•
•
•
•
Uitdaging
•
Ontwikkeling •

@bernolf

Papa van Simone
Docent
#minorklm
(Media)didactiek en –pedagogiek
Filosofie en Ethiek
24/7 onderwijs en innovatie
Pedagogische Tact
The Crowd NL
Mannen in het onderwijs
De wereld verandert
Onze kinderen veranderen
Onderwijs moet veranderen
Stelling

In het onderwijs van de
e eeuw zijn
21
vaardigheden belangrijker
dan kennis.
Simone is nu
9 maanden
oud…
In 2020 is zij 7…
Wat en hoe
moet ik dan
leren?
http://padlet.com/wall/leren2020
Naar school
omdat het moet

School als
ontmoetingsplek

Leerkracht is en
blijft de
belangrijkste!

Niet te veel
afleiding

Meer praktijk en
actualiteit

Zelfstandig
weken (incl.
goede instructie)

Overleg, vragen
en
samenwerking

Lessen in
mediawijsheid

Duidelijkheid
over wat en
waarom

Ontdekken waar
ik goed in ben en
deze talenten
ontwikkelen
Leraren moeten
hulp vragen bij
ICT

Digibord
onderbenut,
teveel niet of fun

Leren over
internet als kans
ipv gevaar

Geen mobiele
apparaten, wel
gewenst

School mist visie
over leren met
ICT

Meer doen, meer
context; wat je
leert in de
praktijk brengen

Combinatie van
leermiddelen

Leerling wil
gezien worden
als persoon in
een groep ipv als
groep als geheel

Interesseer je
oprecht in de
leefwereld

Durf te
experimenteren
21st Century Skills
• Onderzoek van Universiteit Twente in
opdracht van Kennisnet (Roblin en Voogt,
2009)
• Vaardigheden die noodzakelijk zijn voor je
werk
• Metastudie internationale modellen
21st century skills
7 competenties
voor de
21e eeuw

Gebaseerd op het model van Roblin & Voogt (2009)
7 competenties voor de 21e eeuw
Wat heeft een 1. Probleemoplossend vermogen
lerende nodig 2. Creativiteit
bij het
3. Kritisch denken
verwerven van
kennis?
4. ICT-geletterdheid
En in de
persoonlijke
5. Samenwerken
omgang met
6. Communiceren
anderen en
met zichzelf? 7. Sociale en culturele vaardigheden
Gebaseerd op het model van Roblin & Voogt (2009) en Marzano (2012)
Wat heeft
een lerende
nodig bij het
verwerven
van kennis?

Marzano (2012)

En in de
persoonlijke
omgang met
anderen en
met zichzelf?
Creativiteit
Communicatie
ICT-geletterdheid
Probleemoplossend vermogen
Sociale en culturele vaardigheden
Samenwerken
Kritisch denken
Ondernemingszin
is aan de andere kant 
van de straat gaan 
lopen als daar de zon 
schijnt.
Betrokkenheid
is een toestand waarin 
kinderen zich bevinden 
wanneer ze op een 
intense manier met iets 
bezig zijn.
Nieuwsgierig
is de macht over jezelf 
verliezen voor een 
moment verliezen en
de essentie van dingen 
willen weten
Ondernemingszin
Betrokkenheid
Nieuwsgierigheid

+

Ruimte voor kinderen
Bs Het Telraam
O21 Spel
O21 Spel
• 7 begrippen
• 5 vaardigheden per
begrip kiezen
• Conclusie: wat
verstaan jullie
onder onderwijs vd
21e eeuw?
VAN
'INDIVIDUEEL
VERWERVEN'
NAAR
'ACTIEF
SAMEN
LEREN'
De wereld 1.0: betrokkenheid?

35
De wereld 1.0: nieuwsgierigheid?
De wereld 1.0: ondernemingszin?

Voettekst

37
Ga naar www.vot.rs
91 55 51
Als kinderen allemaal 
dezelfde kip 
moeten knippen,
kunnen ze 
hun ei 
niet kwijt.
ZITTEN
KOPDICHT
LUISTEREN
Willem Jan Renger
• TedxAmsterdamED 2013
• “Games as design language for teaching
and learning”

Look
Listen
Write
Verveling  is voor veel begaafde kinderen hun 
dagelijkse didactische dieet.
Zonder activiteit gebeurt er niets
1983
RUIMTE
TIJD
CRITERIA
Matthew Lipman
• De klas als ‘community of inquiry’ (1975)
– “Questioning, reasoning, connecting,
deliberating, challenging, and developing
problem-solving techniques.”

• In navolging van C.S. Peirce (1877) en
John Dewey (1938)
Persbureau in je klas
Van iPod naar wePod
(TNS NIPO, 2010)
Games,
bijv. Minecraft
De wereld de school in

• Klik op de kaart
Kabouter Flop
Bs Het Telraam
In gesprek met….
Bezit mobiele telefoon

(Hey What’s App, 2012)
‘Selfies’
Om te delen…
Oud handhaven terwijl
nieuw al norm is
Van een industriële- naar een kennismaatschappij
Van wie leerde ik werken met de computer?
niets/weinig

redelijk wat

veel

leraar

66

23

11

computercursus

81

9

10

computerboek

74

15

11

mijn vader

49

18

33

mijn moeder

80

8

12

mijn broer/zus

58

16

26

vriendinnen

51

28

21

9

19

73

zelf proberen

M. van Veen
Hole in the wall
Hole in the wall
De Bruyckere en Hulshof (2013)
Van 1.0 naar 3.0

John Moravec (2013) en Hans van Driel (2012)
1.0: Gemiddelde
Prentenboek maken Groep Doen
• ICT wordt meer en meer
‘onzichtbaar’
• ICT is continu aanwezig
• Apparatuur continu verbonden met
internet
2.0: jij
De wereld 2.0 en 3.0
3.0: semantische web
• Informatie waar en wanneer je het nodig
hebt
(locatie & tijdgebonden)
(Ouder)betrokkenheid 2.0
WAT IS FLIPPING THE
CLASSROOM?
Flipping the Classroom

is een organisatievorm waarbij
klassikale ‘kennisoverdracht’
(deels) wordt vervangen door
video’s, en eventuele andere
vormen van instructie, die online
worden aangeboden.
Waarom Flipping the Classroom?
• Gedifferentieerd onderwijs
• Onderwijs op eigen tempo en tijdstip
• Klassikaal onderwijs waarin het werken
aan opdrachten, projecten en
samenwerking centraal staat
WAT VRAAGT DIT
VAN DE LERAAR?
Wat vraagt dit van de leraar?
Het werkt alleen indien er een goed
didactisch model aan ten grondslag ligt:
leerlingen wegsturen om een filmpje te
kijken in plaats van begeleid werk is niet
genoeg.
Hamsikova (2010)
•
•
•
•

Interesse in leerstof
Let op leerlijn
Zelfstandig aan de slag
Instructie, begeleiding en evaluatie
noodzakelijk
• Leerdoel vooraf duidelijk
• Geen vrijblijvendheid
• Serieuze beoordeling, incl rapportage
• Digitale leeromgeving voor
verrijkingsonderwijs
Leerlingportfolio
3.0
Spreekbeurt 3.0
3.0: Mahnmal Berlijn
Controle: 1.0 versus 3.0
Leerecologie: variatie in leermodellen

Leerkracht gestuurd

Community gestuurd

Leerling gestuurd

Formeel

Informeel

Non-formeel

1.0

2.0

3.0
Bron: http://www.ncsl.org.uk
2.0: Mindmap
2.0: Omgekeerde mindmap
Leren ze nu echt anders?
De leerecologie kan wel anders
Maatwerk
Differentieer en varieer!
Taxonomie van Bloom (herziene versie Anderson, 2001)
1. Wanneer was de tweede wereldoorlog?

ONTHOUDEN

2. Hoe kwam Hitler aan de macht?

BEGRIP

3. Hoe verliep de jodenvervolging en breng dit
mbv een (digitale) tijdlijn in beeld.

TOEPASSING

4. Wie heeft dit document geschreven
en met welk doel? Klik vervolgens op
de juiste foto ter controle.

ANALYSE

5. Schrijf een blog over de houding van
Nederlanders in WO2 ? Geef tenminste 5
argumenten.

EVALUATIE

6. Maak een stopmotion video over
de Duitse inval in NL van 10-15 mei
1940

SYNTHESE
Zonder actie geen reactie
BYOD
&
Vertrouwen
Bloggen
Bloggen op de basisschool
TPACK
Kennis van
vakinhoud

TRADITIONEEL DOMEIN
DOCENT
Kennis van
vakinhoud

Kennis van techniek
Onderwijs ontwerpen
• Kernboodschap:
– de inhoud van het vak dat je geeft (Content)
– de vakdidactiek die daarbij hoort (Pedagogy)
– de technologie die dit kan ondersteunen
(Technology)
– EN DE RELATIES TUSSEN DEZE ASPECTEN
Stappenplan
• Stap 1: Formuleren van de onderwijssituatie (CK)
• Stap 2: Oriënteren op het thema van de les (PK)
en de tools (TK)
• Stap 3: Kiezen van een tool
• Stap 4: Herontwerp van de onderwijssituatie
(TPACK)
• Stap 5: Reflecteren op het leerproces
• Stap 6: Implementeren en evalueren
Tools
Bitstrips
TPACK the game

http://training.learnon.nl/
tpackgame/index.php
Resultaat in stopmotion video
Resultaat in stopmotion video
Resultaat in stopmotion video
Resultaat in stopmotion video
Resultaat in stopmotion video
Binnen dit alles 1 constante: de leraar!
Hattie (2009, 2012)
Storytelling

Tell me and I'll forget;
show me and I may
remember;
‘Involve me and I'll
understand.
Afsluiter

More Related Content

What's hot

Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Social media & kids: ouders doe mee!
Social media & kids: ouders doe mee!Social media & kids: ouders doe mee!
Social media & kids: ouders doe mee!
Gitta Bartling
 
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Pedro De Bruyckere
 
#Help - Mijn kind leeft online
#Help - Mijn kind leeft online#Help - Mijn kind leeft online
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
Michel Wieczerniak
 
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
Marcel Kesselring
 
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media. Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.  #help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongerenHelp - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Digital Native: feit of fictie?
Digital Native: feit of fictie?Digital Native: feit of fictie?
Digital Native: feit of fictie?
Erno Mijland
 
Expertmeeting zwolle 27 11-2014
Expertmeeting zwolle 27 11-2014Expertmeeting zwolle 27 11-2014
Expertmeeting zwolle 27 11-2014
Amber Walraven
 
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonlineJongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
Pixular - Kortrijk - Roeselare - Stefaan Lammertyn
 
Social media in het onderwijs v daan
Social media in het onderwijs v daanSocial media in het onderwijs v daan
Social media in het onderwijs v daanDaniella Overbeek
 
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
Pedro De Bruyckere
 

What's hot (20)

Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
Mijn kind leeft online - wat moeten we als ouders weten over Snapchat, Instag...
 
Social media & kids: ouders doe mee!
Social media & kids: ouders doe mee!Social media & kids: ouders doe mee!
Social media & kids: ouders doe mee!
 
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
Sociale media, smartphones en online, praktische tips voor (groot)ouders & op...
 
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
Mijn kind leeft online - Over social media en smartphones voor leerlingen op ...
 
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
 
#Help - Mijn kind leeft online
#Help - Mijn kind leeft online#Help - Mijn kind leeft online
#Help - Mijn kind leeft online
 
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
De meerwaarde van ICT voor onderwijs 2013
 
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
Social media op de Basisschool. Wat moet je als (groot)ouders weten?
 
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"
 
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
Help - Mijn kind leeft online. Wat je als ouder moet weten over de online lee...
 
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media. Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
Mediawijsheid op de basisschool. Over smartphones en social media.
 
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
Jongeren en sociale media. Wat moeten we als ouders en opvoeders weten?
 
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.  #help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
#help - Mijn kind leeft online. Jongeren en sociale media.
 
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongerenHelp - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
Help - Mijn kind leeft online #socialmedia #jongeren
 
Digital Native: feit of fictie?
Digital Native: feit of fictie?Digital Native: feit of fictie?
Digital Native: feit of fictie?
 
Expertmeeting zwolle 27 11-2014
Expertmeeting zwolle 27 11-2014Expertmeeting zwolle 27 11-2014
Expertmeeting zwolle 27 11-2014
 
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonlineJongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
Jongeren en social media: zorg voor de balans. #mijnkindleeftonline
 
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
#Help - Mijn kind leeft online. #JCI #Tielt
 
Social media in het onderwijs v daan
Social media in het onderwijs v daanSocial media in het onderwijs v daan
Social media in het onderwijs v daan
 
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
Jongeren, ouders en sociale media (#ASJ6)
 

Similar to 131202 21st century skills Fontys PaboPlus

131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijsBernolf Kramer
 
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versie
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste VersieOpeningscollege Ict Thema 5 Laatste Versie
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versiehogeschooldomstad
 
30012016 researh ed amber walraven
30012016 researh ed amber walraven30012016 researh ed amber walraven
30012016 researh ed amber walraven
Amber Walraven
 
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
Pedro De Bruyckere
 
SamenLerenGeneratieZ1
SamenLerenGeneratieZ1SamenLerenGeneratieZ1
SamenLerenGeneratieZ1pkreutzer
 
Gpd blended learning_patrickcolli
Gpd blended learning_patrickcolliGpd blended learning_patrickcolli
Gpd blended learning_patrickcolli
patrickcolli
 
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
Pedro De Bruyckere
 
21st centurys skills en wereldkidz
21st centurys skills en wereldkidz21st centurys skills en wereldkidz
21st centurys skills en wereldkidzKennisnet
 
Academielezing 19 oktober 2016
Academielezing 19 oktober 2016 Academielezing 19 oktober 2016
Academielezing 19 oktober 2016
Avansacademielezing
 
Social media in onderwijs, Opleiding MER
Social media in onderwijs, Opleiding MERSocial media in onderwijs, Opleiding MER
Social media in onderwijs, Opleiding MER
Arne Horst
 
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)Marcel Kesselring
 
The Future of Education
The Future of EducationThe Future of Education
The Future of Education
lrn21
 
Social Media in het Onderwijs FHV
Social Media in het Onderwijs FHVSocial Media in het Onderwijs FHV
Social Media in het Onderwijs FHVAnke Bardie
 
Ouderavond mediawijsheid en social media
Ouderavond mediawijsheid en social mediaOuderavond mediawijsheid en social media
Ouderavond mediawijsheid en social media
21stcenturyskillsNL
 
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Bernolf Kramer
 
Programma workshops Onderwijs20dag zuid-holland
Programma workshops  Onderwijs20dag zuid-hollandProgramma workshops  Onderwijs20dag zuid-holland
Programma workshops Onderwijs20dag zuid-holland
Marcel Kesselring
 
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheidPresentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
Jorick Scheerens
 
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TELPresentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
WilfredRubens.com
 
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
Pedro De Bruyckere
 
Lezing diest, 26 september 2011
Lezing diest, 26 september 2011 Lezing diest, 26 september 2011
Lezing diest, 26 september 2011 Pedro De Bruyckere
 

Similar to 131202 21st century skills Fontys PaboPlus (20)

131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs
 
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versie
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste VersieOpeningscollege Ict Thema 5 Laatste Versie
Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versie
 
30012016 researh ed amber walraven
30012016 researh ed amber walraven30012016 researh ed amber walraven
30012016 researh ed amber walraven
 
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
Lezing roc, zeist, 22 augustus 2011
 
SamenLerenGeneratieZ1
SamenLerenGeneratieZ1SamenLerenGeneratieZ1
SamenLerenGeneratieZ1
 
Gpd blended learning_patrickcolli
Gpd blended learning_patrickcolliGpd blended learning_patrickcolli
Gpd blended learning_patrickcolli
 
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
De Jeugd is Tegenwoordig versie Rotterdam, 18 april 2012
 
21st centurys skills en wereldkidz
21st centurys skills en wereldkidz21st centurys skills en wereldkidz
21st centurys skills en wereldkidz
 
Academielezing 19 oktober 2016
Academielezing 19 oktober 2016 Academielezing 19 oktober 2016
Academielezing 19 oktober 2016
 
Social media in onderwijs, Opleiding MER
Social media in onderwijs, Opleiding MERSocial media in onderwijs, Opleiding MER
Social media in onderwijs, Opleiding MER
 
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)
onderwijs in de 21ste eeuw 2013 (Keynote studiedag 3Primair)
 
The Future of Education
The Future of EducationThe Future of Education
The Future of Education
 
Social Media in het Onderwijs FHV
Social Media in het Onderwijs FHVSocial Media in het Onderwijs FHV
Social Media in het Onderwijs FHV
 
Ouderavond mediawijsheid en social media
Ouderavond mediawijsheid en social mediaOuderavond mediawijsheid en social media
Ouderavond mediawijsheid en social media
 
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
 
Programma workshops Onderwijs20dag zuid-holland
Programma workshops  Onderwijs20dag zuid-hollandProgramma workshops  Onderwijs20dag zuid-holland
Programma workshops Onderwijs20dag zuid-holland
 
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheidPresentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
Presentatie Mbo Docentendag 2015 - Sociale media en mediawijsheid
 
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TELPresentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL
 
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?
 
Lezing diest, 26 september 2011
Lezing diest, 26 september 2011 Lezing diest, 26 september 2011
Lezing diest, 26 september 2011
 

More from Bernolf Kramer

Rouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschoolRouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschool
Bernolf Kramer
 
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Bernolf Kramer
 
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
Bernolf Kramer
 
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool GentOnderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
Bernolf Kramer
 
Morele intuïtie
Morele intuïtieMorele intuïtie
Morele intuïtie
Bernolf Kramer
 
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Bernolf Kramer
 
Documentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merelDocumentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merel
Bernolf Kramer
 
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburgCognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Bernolf Kramer
 

More from Bernolf Kramer (8)

Rouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschoolRouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschool
 
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
 
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent
 
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool GentOnderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
Onderwijs in Nederland voor Hogeschool Gent
 
Morele intuïtie
Morele intuïtieMorele intuïtie
Morele intuïtie
 
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
 
Documentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merelDocumentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merel
 
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburgCognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
 

131202 21st century skills Fontys PaboPlus