Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL

582 views

Published on

Bespreking rapporten trends technology enhanced learning

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie papersessie OpenU Kennisnet masterclass Trends TEL

 1. 1. Recente  trendrapporten     Technology  Enhanced  Learning   Wilfred  Rubens  
 2. 2. Inhoud   •  Innova;ng  pedagogy  2013   •  Vergelijking  Horizon  Report  2013  Higher  Educa;on   •  Rela;e  met  interac;e  in  masterclass  
 3. 3. Aanpak   •  Experts:  long  list  met  termen   •  Clustering   •  Bronnen  bestuderen   •  Hypecycle   •  Tien  trends   •  “The  technologies  may  change,  but  the   innova;ons  in  pedagogy  bring  las;ng  benefit.”  
 4. 4. Massive  open  online  courses   •  Grotere  diversiteit,  onder  meer  wat  betreS   didac;ek   •  Meerdere  vernieuwingen  komen  samen  (badges,   mobile  learning,  learning  analy;cs   •  Uitval  als  issue   •  Middel  voor  LLL,  bewustzijn  mogelijkheden  LLL  
 5. 5. Badges   •  Andere  manieren  van  belonen   •  Gamifica;on:  mo;va;e   •  Informeel  leren  belonen  
 6. 6. Learning  analy;cs   •  Iden;ficeren  van  patronen  in  educa;eve  data   en  het  gebruik  van  die  patronen  om  het  leren   te  verbeteren   •  Voor  organisa;e  en  lerende   •  Veel  data,  visualisa;es  
 7. 7. ‘Naadloos’  leren   •  Connec;ng  learning  experiences  across  loca;ons,   ;mes,  technologies  or  social  seYngs   •  Hoe  eigen  technologie  in  onderwijs  in  te  zeZen?   •  O.a.  AR,  sociale  media  in  aanvulling  op  ELO   •  Levensgebeurtenissen  vastleggen  (o.a.  Google   Glass)  en  gebruiken  voor  leren   •  Gepersonaliseerd  leren  (op  basis  van  gedrag)  
 8. 8. Crowd  learning   •  Leren  van  de  ervaringen  en  opvaYngen  van   anderen.     •  Leren  in  netwerken,     perspec;even   •  Lerende  is  ‘eigenaar’   •  Betrouwbaarheid  info,     complexe  vragen?   Foto:  James  Cridland  
 9. 9. Digital  scholarship/digitale   wetenschap   •  Open  acces,  open  educa;on   •  Digitaal  cureren   •  Alterna;eve  vormen  dissemina;e  (bv.  Online   masterclasses)  
 10. 10. Geo  learning   •  Leren  in  context  (mobiele  en   sensortechnologie)   •  Leerinhouden  op  loca;e  (musea,  excursie)   •  Privacy  (loca;e  is  bekend)   •  Dominan;e  technologie  
 11. 11. Leren  via  spel   •  Gamifica;on   •  S;mulus-­‐response   •  Intrinsiek  gemo;veerd   •  21st  Century  Skills   •  Groep  met  ‘verwanten’   Foto:  Geoff  Livingston  
 12. 12. Learning  by  making  (maak  cultuur)   •  Sociale  construc;e  artefacts   •  Experimenteren  met  onmiddellijke  feedback   •  ‘Social  learning’   Foto:  Crea;ve  Tools  
 13. 13. Ci;zen  inquiry  (burgeronderzoek)   •  Omgeving  leren  begrijpen  via  onderzoek   •  Fusie  onderzoekend  leren  burgerac;visme  
 14. 14. Wat  valt  op?   •  Weinig  aandacht  voor  ontwikkeling  formeel   leren   •  Weinig  aandacht  voor  impact  op  reguliere   onderwijs   •  Overlap  Horizon  Report  2013   Key  trends,  belangrijke  uitdagingen,   technologieën  
 15. 15. Innova&ng  Pedagogy   Horizon  Report  2013   Digitale  wetenschap   Openheid  als  waarde   MOOCs   MOOCs  als  alterna;ef  of  aanvulling   Belangrijke  vaardigheden  vragen  om   informeel  leren   Learning  analy;cs   Personalisering  dankzij  LA   Rol  docent  verandert   Ci;zen  inquiry  (geringe  overlap)   Meer  online,  blended  en  samenwerkend   leren   Tablet  compu;ng   Leren  via  spel   Games  &  gamifica;on   Learning  by  making  (breder)   3D  Printen   ‘Naadloos  leren’  (breder)   Wearable  technology  
 16. 16. Veel  genoemde  trends   •  Toegankelijke  vormen  van  online   leren   •  InterneZechnologie  iha,  van   analoog  naar  digitaal   •  Blended  learning   •  Alomtegenwoordig  leren   •  ELO's   •  Simula;es   •  Weblectures   •  Smartboards   •  Tools  om  snel  feedback  te  geven   •  Lerende  centraal,  zelfgestuurd   leren   •  E-­‐learning  2.0   •  Sociale  media     •  Open  Educa;onal  Resources  (ook   Slideshare  en  Prezi),  MOOC   •  Learning  analy;cs   •  Mobiele  technologie,  mobile   learning,  Kleiner  en  krach;ger   wordende  technologie   •  Cloud  compu;ng  als  manier  om   ;jd-­‐  en  plaatsonakankelijk  te  leren  
 17. 17. •  Kloof  tussen  praat  en  prak;jk?  Selec;evere  adop;e  bij   deelnemers   •  Spanningsveld  oude  manieren  van  leren  -­‐  nieuwe   technologie   •  Ben  geen  first  adaptor:  als  ik  het  gebruik,  dan  is  het  een   trend  (Erica  Bouw)   Opvallend…..  
 18. 18. Trends  e-­‐learning:  meerdere  factoren  en  relevan;e   Betekenis  voor   prak;jk  van   onderwijs,  opleiden   en  leren  
 19. 19. wilfred.rubens@ou.nl   @wrubens   hZp://www.slideshare.net/wrubens   hZp://www.wilfredrubens.com  

×