Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Native: feit of fictie?

586 views

Published on

Presentatie bij symposium Van baby tot Bejaarde van studentenvereniging Laby

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Native: feit of fictie?

 1. 1. De digital native:feit of fabel?20 april 2012,Congres LabyrintOegstgeest
 2. 2. Even voorstellen: een‘digital immigrant’
 3. 3. 1978
 4. 4. 1989
 5. 5. 1996
 6. 6. 2003
 7. 7. 2010Het tegenovergestelde van piekeren…
 8. 8. 2012De Universiteit van Middelbeers
 9. 9. de digital native (Mark Prensky, 2001)
 10. 10. Generaties…• Generatie Einstein• Screenagers• Homo Zappiens• Peter Pan Generation• De WiFi-generatie• The Net Generation• Generatie Z
 11. 11. Moore’s lawtoegankelijkheid informatie gebruiksgemak gereedschap wetenschappelijke inzichten ‘pkv’ hardware en softwareacceptatie nieuwe technologieën halfwaardetijd kennis
 12. 12. Ouders en leraren…
 13. 13. positieve effecten • snel en handig • creatief • wereldwijs • flexibel• altijd een oplossing
 14. 14. negatieve effecten • ‘sociaal lui’ • snel tevreden• de verleiding niet kunnen weerstaan • korte aandachtsspanne • procrastinatie • instant gratification
 15. 15. zijn digitale media denieuwe marshmallow?
 16. 16. de negatieve bril kleurt wat we zien… • ‘dat ding’ • ‘gaat toch nergens over’ • ‘maar een spelletje’
 17. 17. ‘Geen wonder dat alles hard achteruit holtmet die opvoeding van tegenwoordig, en dat onderwijs. Ouders kan het niks schelen dat hun kinderen zich lamlendig gedragen, enalleen geïnteresseerd zijn in vermaak. (…) Erwordt niet meer ingegrepen als kinderen een grote mond hebben. En de leraren? Die weten zelf nergens iets van. Lezen,geschiedenis, concrete feitenkennis, nergenswordt in het onderwijs genoeg aandacht aan besteed.’ Tacitus, 100 na Christus
 18. 18. Steven Johnson:‘Everything bad is good for you’
 19. 19. Steven Johnson
 20. 20. De grote vraag:wat is de impact van dedigitale wereld op ons denken?
 21. 21. Hoe heeft de digitale revolutie jeleven/denken in deafgelopen 5 jaar het meest ingrijpend veranderd?
 22. 22. Observaties…
 23. 23. intergenerationele verhoudingen
 24. 24. trial & error of de handleiding?
 25. 25. mediawijs ofknoppenvaardig?
 26. 26. multitasken?
 27. 27. dichter bij elkaarof verder uit elkaar?
 28. 28. 1970 2010 -40% empathie‘In terms of media content, this generation of college students grew up with video games (…) exposure to violent media numbs people to the pain of others. The recent rise of social media may also play a role in the drop in empathy’ (Konrath & O’Brien, University of Michigan www.sciencedaily.com)
 29. 29. information overloadof steeds beter filteren? (adaptiviteit, plastische brein)
 30. 30. relatie autonomiecompetentie
 31. 31. unieke talenten énunieke behoeften
 32. 32. Hoe kunnen we feit van fictie onderscheiden? Van valse dichotomie naar verrijkendperspectief op opvoeden en onderwijs…
 33. 33. www.ernomijland.comwww.universiteitvanmiddelbeers.org @ernomijland

×