SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
99,52%
Les 10 trameses més utilitzades Octubre
DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 27.835
Tramesa d’informació, escrits i documents 6.180
BSF - Estrangeria 2.645
GRI - Tramesa d'actes i acords 2.372
DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 1.971
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.515
SING - Tramesa documentació 1066
SINC - Tramesa Documentació posterior a 2011 1049
ECO - Procediments de tutela financera 934
Trameses dels ENS locals 850
Els 10 ens que més trameses envien Octubre
Consorci Administració Oberta de Catalunya 3.502
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.803
Sindicatura de Comptes 1.331
Diputació de Girona 1.226
Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.121
Síndic de Greuges 971
Ajuntament de Tortosa 763
Ajuntament de Barcelona 671
Col·legi de Notaris de Catalunya 634
Departament d'Empresa i Ocupació 524
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ens usuaris 37 99 2.090
Usuaris 213 1.980 22.211
Organismes prestadors de serveis 4 4 88
Oferta Octubre 2014 Acumulat total
Procediments 9 72 427
Activitat Octubre 2014
Tramitacions 59.267 331.199
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
331.199
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2013
any 2014
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
98,8%
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ens usuaris 4 32 482
.Ens usuaris ajuntaments 3 23 394
Oferta Octubre 2014 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 2 4 42
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 855
.Ajuntaments que ofereixen PMH 2 10 832
% població coberta per PMH 88,24
Activitat Octubre 2014 Acumulat total
Consultes PCI 1.015.137 12.035.471 46.499.967
Serveis més consultats Octubre
Renda (AEAT) 254.243
Prestacions socials públiques (INSS) 145.551
Padró municipal d'habitants 145.178
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 105.927
Identitat (DGP) 101.430
Adreça electrònica viària (DEV) 88.088
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 46.669
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 22.769
Deutors de l'IVTM 20.176
Cadastre 17.661
Els cessionaris més actius Octubre
Generalitat de Catalunya (PICA) 665.123
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 143.726
Ajuntament de Barcelona 78.774
Ajuntament de Lleida 27.218
Ajuntament de Terrassa 18.086
Ajuntament de Tarragona 15.871
Agència de l’Habitatge de Catalunya 14.605
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 11.122
Ajuntament de Girona 5.128
Consell Comarcal de la Selva 4.999
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
% d'ús de cada finalitat de consum Octubre %
Ajuts, subvencions i beques 554.043 54,58
Notificació o comunicació administrativa 243.062 23,94
Denúncies, inspeccions i sancions 63.998 6,30
Autoritzacions, permisos i llicències 33.381 3,29
Deutors IVTM 20.176 1,99
Acreditació sanitària d'assegurats 16.426 1,62
Gestió i recaptació tributària en via executiva 16.005 1,58
Prestacions socials 13.312 1,31
Reconeixement del dret a la justicia gratuita 11.092 1,09
Notificació de sancions de trànsit 7.750 0,76
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245 12.035.471
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15.000
515.000
1.015.000
1.515.000
2.015.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Octubre 2014 Acumulat total
% població coberta 0 0 0
Organismes a comunicar 0 0 7
Ens més actius Octubre
Ajuntament de Terrassa 7357
Ajuntament de Lleida 3667
Ajuntament del Vendrell 1195
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 865
Ajuntament de Roses 467
Ajuntament del Prat de Llobregat 405
Ajuntament del Masnou 319
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 230
Ajuntament de Cambrils 174
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda 108
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 96
Ajuntament de Granollers 5
14.888
Activitat Octubre 2014
Comunicacions de canvi de domicili 14.888 142.532
Ajuntaments que han comunicat 12
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
142.532
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
99,45%
* Tramitació d'activitats empresarials
Implantació Acumulat total
Ajuntaments usuaris 797
Consells comarcals usuaris 37
Diputacions 1
Altres ens usuaris 9
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 46
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18
64
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
30.221
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
Activitat Octubre 2014
Nombre de tràmits fets 3.073 30.221
Els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Molins de Rei 102
Ajuntament de Castellar del Vallès 89
Ajuntament de Vallirana 86
Consell Comarcal de la Noguera 82
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 80
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 66
Ajuntament de la Roca del Vallès 63
Ajuntament d'Amposta 58
Ajuntament de Salt 54
Ajuntament de Collbató 53
Tràmits més utilitzats Octubre
Instància genèrica 2.214
Queixes i suggeriments 472
Volant d'empadronament actual 115
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 81
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 33
Volant d'empadronament històric 26
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 23
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 13
Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per canvi de
residència 11
Volant de convivència històrica 10
Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
Usuari 99,24%
Implantació
Ajuntaments 197
Consell comarcal 18
Consorci 19
Diputació 2
Ens de gestió 12
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 1
Societat participada 1
254
214
239
254
190
200
210
220
230
240
250
260
Any 2012 Any 2013 Any 2014
Evolució dels usuaris
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Activitat Octubre 2014
entrades sortides
Volum registres 17.532 20.383
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2014
entrades
sortides
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 372 Disponibilitat
Ciutadà 99,3%
Treballador públic 99,33%
Activitat Octubre Acumulat 2014
Notificacions fetes 17.841 224.365
Els 10 ens que més notifiquen Octubre
Generalitat de Catalunya 14.476
Ajuntament de Barcelona 2.478
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.471
Ajuntament de Castelló d'Empúries 269
Ajuntament de Masquefa 260
Ajuntament de Banyoles 189
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 175
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 172
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 158
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 143
6.064
42.733
71.039
214.537
224.365
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
98.33%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 288
ajuntaments 271
consells comarcals 15
altres 2
58
161
237
344
393 401 406 407
288
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució dels usuaris per any
Oferta Octubre
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.717.077
Activitat Octubre Acumulat 2014
Nombres cerques 18.965 186.138
Ens amb més visites Octubre
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 705
Ajuntament de la Seu d´Urgell 363
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 351
Ajuntament de Castellfollit de la Roca 297
Ajuntament de Salou 272
Ajuntament de Blanes 260
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 242
Consell Comarcal del Bages 226
Ajuntament de Sallent 222
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 206
Implantació Acumulat
Ens amb el visor publicat 424
Ens que publiquen metadades 129
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic 117
Ens que publiquen informació georeferenciada 124
Activitat Octubre 2014
Accesos visor 12.758 143.923
Accesos web GeoLocal 338
Visors amb visites 575
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
99,5%
Oferta Octubre 2014 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 7 16
1.349 3.827
23.422
58.838
71.548
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2010 2011 2012 2013 2014
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 17 176 388
Activitat Octubre 2014
Factures gestionades 10.583 71.548
Els organismes més actius Octubre
Institut Català de la Salut 7.742
Diputació de Barcelona 600
Ajuntament de Reus 366
Ajuntament de Sant Just Desvern 190
Ajuntament d'Esparreguera 165
Ajuntament de Barcelona 138
Consell Comarcal del Vallès Oriental 127
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 121
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA 116
Consell Comarcal del Berguedà 103
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 9 100 754
Activitat Octubre Acumulat total
Subhastes electròniques 9 24
Licitació 259
Adjudicació 109
Formalització 87
Anul·lació 3
Anunci previ 1
459
Licitacions
Obert 192
Negociat sense publicitat 48
Negociat amb publicitat 14
Contracte menor 2
Diàleg competitiu 1
Restringit 2
102
329
544
603
654
754
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
Ciutadà 96,84%
Usuari 96,41%
Usuari Generalitat 100%Activitat Octubre 2014
Número de documents 2.055 14.396
Usuaris més actius Octubre
Ajuntament de Terrassa 196
Ajuntament de Badalona 192
Generalitat de Catalunya 154
Ajuntament de Reus 132
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 126
Ajuntament de Granollers 92
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 69
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 68
Ajuntament de Mollet del Vallès 48
Ajuntament de Castelló d'Empúries 46
282
2.285
8.252
14.397
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
Evolució de l'activitat per any
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Usuaris 12 89 159
Ens amb més edictes descarregats Octubre
Generalitat de Catalunya 1.334
Ajuntament de Reus 407
Ajuntament de Granollers 339
Universitat de Lleida 222
Ajuntament de Sant Just Desvern 141
Ajuntament de Salt 101
Ajuntament de Terrassa 92
Dipsalut 85
Consell Comarcal del Maresme 71
Ajuntament de Bigues i Riells 70
Ens amb més pàgines vistes Octubre
Generalitat de Catalunya 8.473
Ajuntament de Granollers 3.651
Ajuntament de Reus 3.369
Universitat de Lleida 2.451
Ajuntament de Terrassa 1.381
Ajuntament de Sant Just Desvern 1.190
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 951
Ajuntament de Badalona 905
Ajuntament de Salt 692
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 675
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat
Ciutadà 99,86%
Treballador públic 99,64%
Implantació Octubre 2014 Acumulat total
Ens usuaris 20 120 218
Usuaris que reben més visites Octubre
Ajuntament de Salt 1.934
Ajuntament de Sanjust Desvern 2.001
Ajuntament d'Igualda 1.473
Dipsalut 911
Ajuntament de Piera 765
Ajuntament de Cervera 759
El Masnou 740
Ajuntament de Llagostera 712
Ajuntament de Castelló d’Empúries 624
Ajuntament de Baberà del Vallès 487
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat 99,76%
22
29
45
72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
Activitat iArxiu Octubre 2014 Acumulat total
Documents 8.235 45.676 279.501
Ingressos 806 4.912 24.646
Consultes 45 519 1.760
Descàrregues 216 718 4.637
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre
Ajuntament de Manlleu 354
Departament d'Economia i Coneixement 255
Generalitat de Catalunya 102
Consell Comarcal del Baix Penedès 85
Ajuntament de Castellbisbal 10
806
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 124,36 Gb 790 Gb
36.612
55.254
68.992
45.676
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
Evolució núm. de documents arxivats per any
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Implantació Octubre Acumulat total
iARXIU 1 73
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Implantació DESA'L Octubre Acumulat total
4 45
Disponibilitat S-Perdura 100%
Disponibilitat DESA'L 98,64%
Activitat S-Perdura Octubre 2014 Acumulat total
Nombre d'accions 69 363 1.511
Usuaris més actius. Octubre Document Expedient
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 1.298 48
Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.290 47
Ajuntament de Cubelles 267 119
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 50 8
Comissió de seguiment de projectes OPAE-CAOC 14
TOTAL: 2.919 222
Activitat DESA'L Octubre Acumulat 2014
Document Expedient Document Expedient
Creat 1.436 224 8.289 597
Consultat 1.411 5.034 509
Descarregat 90 167
Transferència iArxiu completada 2
TOTAL: 2.937 224 13.490 1.108
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat 99,99%
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 176
Activitat Octubre 2014
Nombre de validacions 2.838.801 22.345.613
Nombre total de segells de temps 1.444.894 12.267.074
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Any 2012 Any 2013 Any 2014
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2014
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Disponibilitat 99,99%
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Activitat Octubre 2014 Acumulat total
Nombre de signatures 133.607 767.438 1.023.711
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
Implantació Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat Octubre 2014
idCAT 3.072 29.928
T-CAT 4.351 19.314
Signatura electrònica 2.031 13.361
T-CAT 2.682
T-CAT amb càrrec 1394
Certificats de servidor 74
Certificats de segell electrònic 53
Operador T-CAT 47
T-CAT en Programari 47
Certificats d'entitat 26
Certificats d'aplicació 19
Certificats de seu electrònica 9
4.351
idCAT: els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Barcelona 507
Consorci Administració Oberta de Catalunya 206
Departament de Cultura 110
BASE - Gestió d'Ingressos 109
Ajuntament de Rubí 105
Ajuntament de Sabadell 98
Departament de la Presidència 96
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 75
Ajuntament de Badalona 66
Ajuntament de Terrassa 62
T-CAT: els organismes més actius Octubre
Universitat Pompeu Fabra 2.218
Administració Promoció i Gestió SA 511
Ajuntament de Badalona 265
Universitat de Barcelona 201
Departament de Justícia 116
Universitat Politècnica de Catalunya 111
Ajuntament de Mollet del Vallès 84
Consell Comarcal del Maresme 73
Consell Comarcal del Baix Ebre 66
Consell Comarcal del Vallès Occidental 63
Informe d’activitat_OCTUBRE2014
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Evolució dels usuaris per any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Octubre
Generalitat de Catalunya 256
Departament de Governació i Relacions Institucionals 212
Ajuntament de Cubelles 188
Ajuntament de Talarn 112
Ajuntament de Mollet del Vallès 56
Consell Comarcal del Baix Empordà 48
Servei d'Ocupació de Catalunya 42
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 37
Ajuntament de Torroella de Fluvià 35
Consell Comarcal del Baix Penedès 33
300
800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
4300
4800
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2014
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 

Similar to Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona2
 
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC (15)

Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Novembre 2013
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 

Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

 • 2. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,52% Les 10 trameses més utilitzades Octubre DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 27.835 Tramesa d’informació, escrits i documents 6.180 BSF - Estrangeria 2.645 GRI - Tramesa d'actes i acords 2.372 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 1.971 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.515 SING - Tramesa documentació 1066 SINC - Tramesa Documentació posterior a 2011 1049 ECO - Procediments de tutela financera 934 Trameses dels ENS locals 850 Els 10 ens que més trameses envien Octubre Consorci Administració Oberta de Catalunya 3.502 Departament de Territori i Sostenibilitat 1.803 Sindicatura de Comptes 1.331 Diputació de Girona 1.226 Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.121 Síndic de Greuges 971 Ajuntament de Tortosa 763 Ajuntament de Barcelona 671 Col·legi de Notaris de Catalunya 634 Departament d'Empresa i Ocupació 524 Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ens usuaris 37 99 2.090 Usuaris 213 1.980 22.211 Organismes prestadors de serveis 4 4 88 Oferta Octubre 2014 Acumulat total Procediments 9 72 427 Activitat Octubre 2014 Tramitacions 59.267 331.199 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 331.199 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014
 • 3. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 98,8% Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ens usuaris 4 32 482 .Ens usuaris ajuntaments 3 23 394 Oferta Octubre 2014 Acumulat total Serveis de VO disponibles 2 4 42 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 855 .Ajuntaments que ofereixen PMH 2 10 832 % població coberta per PMH 88,24 Activitat Octubre 2014 Acumulat total Consultes PCI 1.015.137 12.035.471 46.499.967 Serveis més consultats Octubre Renda (AEAT) 254.243 Prestacions socials públiques (INSS) 145.551 Padró municipal d'habitants 145.178 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 105.927 Identitat (DGP) 101.430 Adreça electrònica viària (DEV) 88.088 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 46.669 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 22.769 Deutors de l'IVTM 20.176 Cadastre 17.661 Els cessionaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya (PICA) 665.123 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 143.726 Ajuntament de Barcelona 78.774 Ajuntament de Lleida 27.218 Ajuntament de Terrassa 18.086 Ajuntament de Tarragona 15.871 Agència de l’Habitatge de Catalunya 14.605 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 11.122 Ajuntament de Girona 5.128 Consell Comarcal de la Selva 4.999
 • 4. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 % d'ús de cada finalitat de consum Octubre % Ajuts, subvencions i beques 554.043 54,58 Notificació o comunicació administrativa 243.062 23,94 Denúncies, inspeccions i sancions 63.998 6,30 Autoritzacions, permisos i llicències 33.381 3,29 Deutors IVTM 20.176 1,99 Acreditació sanitària d'assegurats 16.426 1,62 Gestió i recaptació tributària en via executiva 16.005 1,58 Prestacions socials 13.312 1,31 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 11.092 1,09 Notificació de sancions de trànsit 7.750 0,76 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 12.035.471 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.000 515.000 1.015.000 1.515.000 2.015.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 • 5. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Octubre 2014 Acumulat total % població coberta 0 0 0 Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Octubre Ajuntament de Terrassa 7357 Ajuntament de Lleida 3667 Ajuntament del Vendrell 1195 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 865 Ajuntament de Roses 467 Ajuntament del Prat de Llobregat 405 Ajuntament del Masnou 319 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 230 Ajuntament de Cambrils 174 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 108 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 96 Ajuntament de Granollers 5 14.888 Activitat Octubre 2014 Comunicacions de canvi de domicili 14.888 142.532 Ajuntaments que han comunicat 12 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 142.532 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 • 6. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,45% * Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 797 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 64 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 30.221 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 Activitat Octubre 2014 Nombre de tràmits fets 3.073 30.221 Els organismes més actius Octubre Ajuntament de Molins de Rei 102 Ajuntament de Castellar del Vallès 89 Ajuntament de Vallirana 86 Consell Comarcal de la Noguera 82 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 80 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 66 Ajuntament de la Roca del Vallès 63 Ajuntament d'Amposta 58 Ajuntament de Salt 54 Ajuntament de Collbató 53 Tràmits més utilitzats Octubre Instància genèrica 2.214 Queixes i suggeriments 472 Volant d'empadronament actual 115 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 81 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 33 Volant d'empadronament històric 26 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 23 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 13 Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per canvi de residència 11 Volant de convivència històrica 10
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat Usuari 99,24% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Activitat Octubre 2014 entrades sortides Volum registres 17.532 20.383 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 entrades sortides
 • 9. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Implantació Acumulat total Ens usuaris 372 Disponibilitat Ciutadà 99,3% Treballador públic 99,33% Activitat Octubre Acumulat 2014 Notificacions fetes 17.841 224.365 Els 10 ens que més notifiquen Octubre Generalitat de Catalunya 14.476 Ajuntament de Barcelona 2.478 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.471 Ajuntament de Castelló d'Empúries 269 Ajuntament de Masquefa 260 Ajuntament de Banyoles 189 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 175 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 172 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 158 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 143 6.064 42.733 71.039 214.537 224.365 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014
 • 10. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 98.33%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 58 161 237 344 393 401 406 407 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any Oferta Octubre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.717.077 Activitat Octubre Acumulat 2014 Nombres cerques 18.965 186.138 Ens amb més visites Octubre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 705 Ajuntament de la Seu d´Urgell 363 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 351 Ajuntament de Castellfollit de la Roca 297 Ajuntament de Salou 272 Ajuntament de Blanes 260 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 242 Consell Comarcal del Bages 226 Ajuntament de Sallent 222 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 206 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 424 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat Octubre 2014 Accesos visor 12.758 143.923 Accesos web GeoLocal 338 Visors amb visites 575
 • 11. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,5% Oferta Octubre 2014 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 7 16 1.349 3.827 23.422 58.838 71.548 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 17 176 388 Activitat Octubre 2014 Factures gestionades 10.583 71.548 Els organismes més actius Octubre Institut Català de la Salut 7.742 Diputació de Barcelona 600 Ajuntament de Reus 366 Ajuntament de Sant Just Desvern 190 Ajuntament d'Esparreguera 165 Ajuntament de Barcelona 138 Consell Comarcal del Vallès Oriental 127 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 121 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA 116 Consell Comarcal del Berguedà 103
 • 12. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 9 100 754 Activitat Octubre Acumulat total Subhastes electròniques 9 24 Licitació 259 Adjudicació 109 Formalització 87 Anul·lació 3 Anunci previ 1 459 Licitacions Obert 192 Negociat sense publicitat 48 Negociat amb publicitat 14 Contracte menor 2 Diàleg competitiu 1 Restringit 2 102 329 544 603 654 754 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 • 13. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 96,84% Usuari 96,41% Usuari Generalitat 100%Activitat Octubre 2014 Número de documents 2.055 14.396 Usuaris més actius Octubre Ajuntament de Terrassa 196 Ajuntament de Badalona 192 Generalitat de Catalunya 154 Ajuntament de Reus 132 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 126 Ajuntament de Granollers 92 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 69 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 68 Ajuntament de Mollet del Vallès 48 Ajuntament de Castelló d'Empúries 46 282 2.285 8.252 14.397 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Implantació Octubre 2014 Acumulat total Usuaris 12 89 159 Ens amb més edictes descarregats Octubre Generalitat de Catalunya 1.334 Ajuntament de Reus 407 Ajuntament de Granollers 339 Universitat de Lleida 222 Ajuntament de Sant Just Desvern 141 Ajuntament de Salt 101 Ajuntament de Terrassa 92 Dipsalut 85 Consell Comarcal del Maresme 71 Ajuntament de Bigues i Riells 70 Ens amb més pàgines vistes Octubre Generalitat de Catalunya 8.473 Ajuntament de Granollers 3.651 Ajuntament de Reus 3.369 Universitat de Lleida 2.451 Ajuntament de Terrassa 1.381 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.190 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 951 Ajuntament de Badalona 905 Ajuntament de Salt 692 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 675
 • 14. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 99,86% Treballador públic 99,64% Implantació Octubre 2014 Acumulat total Ens usuaris 20 120 218 Usuaris que reben més visites Octubre Ajuntament de Salt 1.934 Ajuntament de Sanjust Desvern 2.001 Ajuntament d'Igualda 1.473 Dipsalut 911 Ajuntament de Piera 765 Ajuntament de Cervera 759 El Masnou 740 Ajuntament de Llagostera 712 Ajuntament de Castelló d’Empúries 624 Ajuntament de Baberà del Vallès 487
 • 15. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,76% 22 29 45 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 Activitat iArxiu Octubre 2014 Acumulat total Documents 8.235 45.676 279.501 Ingressos 806 4.912 24.646 Consultes 45 519 1.760 Descàrregues 216 718 4.637 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre Ajuntament de Manlleu 354 Departament d'Economia i Coneixement 255 Generalitat de Catalunya 102 Consell Comarcal del Baix Penedès 85 Ajuntament de Castellbisbal 10 806 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 124,36 Gb 790 Gb 36.612 55.254 68.992 45.676 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució núm. de documents arxivats per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Implantació Octubre Acumulat total iARXIU 1 73
 • 16. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Implantació DESA'L Octubre Acumulat total 4 45 Disponibilitat S-Perdura 100% Disponibilitat DESA'L 98,64% Activitat S-Perdura Octubre 2014 Acumulat total Nombre d'accions 69 363 1.511 Usuaris més actius. Octubre Document Expedient Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 1.298 48 Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.290 47 Ajuntament de Cubelles 267 119 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 50 8 Comissió de seguiment de projectes OPAE-CAOC 14 TOTAL: 2.919 222 Activitat DESA'L Octubre Acumulat 2014 Document Expedient Document Expedient Creat 1.436 224 8.289 597 Consultat 1.411 5.034 509 Descarregat 90 167 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 2.937 224 13.490 1.108
 • 17. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,99% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 176 Activitat Octubre 2014 Nombre de validacions 2.838.801 22.345.613 Nombre total de segells de temps 1.444.894 12.267.074 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 • 18. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Disponibilitat 99,99% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Octubre 2014 Acumulat total Nombre de signatures 133.607 767.438 1.023.711
 • 19. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Octubre 2014 idCAT 3.072 29.928 T-CAT 4.351 19.314 Signatura electrònica 2.031 13.361 T-CAT 2.682 T-CAT amb càrrec 1394 Certificats de servidor 74 Certificats de segell electrònic 53 Operador T-CAT 47 T-CAT en Programari 47 Certificats d'entitat 26 Certificats d'aplicació 19 Certificats de seu electrònica 9 4.351 idCAT: els organismes més actius Octubre Ajuntament de Barcelona 507 Consorci Administració Oberta de Catalunya 206 Departament de Cultura 110 BASE - Gestió d'Ingressos 109 Ajuntament de Rubí 105 Ajuntament de Sabadell 98 Departament de la Presidència 96 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 75 Ajuntament de Badalona 66 Ajuntament de Terrassa 62 T-CAT: els organismes més actius Octubre Universitat Pompeu Fabra 2.218 Administració Promoció i Gestió SA 511 Ajuntament de Badalona 265 Universitat de Barcelona 201 Departament de Justícia 116 Universitat Politècnica de Catalunya 111 Ajuntament de Mollet del Vallès 84 Consell Comarcal del Maresme 73 Consell Comarcal del Baix Ebre 66 Consell Comarcal del Vallès Occidental 63
 • 20. Informe d’activitat_OCTUBRE2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Octubre Generalitat de Catalunya 256 Departament de Governació i Relacions Institucionals 212 Ajuntament de Cubelles 188 Ajuntament de Talarn 112 Ajuntament de Mollet del Vallès 56 Consell Comarcal del Baix Empordà 48 Servei d'Ocupació de Catalunya 42 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 37 Ajuntament de Torroella de Fluvià 35 Consell Comarcal del Baix Penedès 33 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 • 21. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.