SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_FEBRER2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
99,72%
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Ens usuaris 19 24 2.152
Usuaris 320 441 23.102
Organismes prestadors de serveis 0 0 88
Oferta Febrer 2015 Acumulat total
Procediments 4 13 451
Activitat Febrer 2015
Tramitacions 38.169 76.167
Les 10 trameses més utilitzades Febrer
DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 10.165
Tramesa d’informació, escrits i documents 6.772
GRI - Tramesa d'actes i acords 2.301
BSF - Estrangeria 2.106
SING - Tramesa documentació 1.662
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.416
TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 886
Índexs de plusvàlues 833
Servei de certificació digital - CATCert 803
GRI - SFP - Recomptes de Personal 778
Els 10 ens que més trameses envien Febrer
Departament d'Economia i Coneixement 3.649
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.012
Síndic de Greuges 1.567
Departament d'Empresa i Ocupació 1.450
Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.223
Diputació de Girona 1.015
Col·legi de Notaris de Catalunya 833
Ajuntament de Barcelona 775
Departament d'Interior 335
Àrea Metropolitana de Barcelona 311
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
76.167
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2013
any 2014
any 2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
99,75%
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Ens usuaris 0 0 484
.Ens usuaris ajuntaments 0 0 395
Oferta Febrer 2015 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 1 1 44
Ens que ofereixen dades (cedents) 1 1 863
.Ajuntaments que ofereixen PMH 4 4 836
% població coberta per PMH 88,27
Serveis més consultats Febrer
Títol de família nombrosa 931.299
Padró municipal d'habitants 312.805
Renda (AEAT) 266.962
Prestacions socials públiques (INSS) 233.216
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 143.005
Adreça electrònica viària (DEV) 78.011
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 54.511
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 22.454
Registres Civils 21.715
Identitat (DGP) 19.402
Els cessionaris més actius Febrer
Generalitat de Catalunya (PICA) 854.583
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 596.723
BASE - Gestió d'Ingressos 229.424
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 141.842
Ajuntament de Barcelona 107.553
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 45.008
Ajuntament de Salou 40.968
Ajuntament de Lleida 33.255
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 17.353
Ajuntament de Terrassa 15.460
Activitat Febrer 2015 Acumulat total
Consultes PCI 2.152.867 3.453.913 50.959.170
Informe d’activitat_FEBRER2015
% d'ús de cada finalitat de consum Febrer %
Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 931.035 43,25
Ajuts, subvencions i beques 803.022 37,30
Notificació o comunicació administrativa 267.407 12,42
Denúncies, inspeccions i sancions 27.776 1,29
Prestacions socials 16.644 0,77
Autoritzacions, permisos i llicències 14.359 0,67
Gestió i recaptació en període voluntari 13.213 0,61
Gestió i recaptació tributària en via executiva 13.140 0,61
Reconeixement del dret a la justicia gratuita 10.452 0,49
Acreditació sanitària d'assegurats 10.004 0,46
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
3.453.913
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
Informe d’activitat_FEBRER2015
Implantació Gener 2015 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Gener 2015 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Febrer 2015
Comunicacions de canvi de domicili 19.658 26.268
Ajuntaments que han comunicat 12 21
Ens més actius Febrer
Ajuntament de Terrassa 13.221
Ajuntament de Lleida 2.823
Ajuntament del Vendrell 995
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 695
Ajuntament del Prat de Llobregat 502
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 494
Ajuntament de Roses 394
Ajuntament del Masnou 180
Ajuntament de Cambrils 178
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 162
Ajuntament de Granollers 12
Ajuntament de Valls 2
19.658
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
26.268
5.000
25.000
45.000
65.000
85.000
105.000
125.000
145.000
165.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
99,97%
* Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 46
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18
64
Implantació Acumulat total
Ajuntaments usuaris 800
Consells comarcals usuaris 37
Diputacions 1
Altres ens usuaris 9
Activitat Febrer 2015
Nombre de tràmits fets 2.759 5.384
Els organismes més actius Febrer
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 92
Ajuntament de Vallirana 90
Consell Comarcal de la Noguera 80
Ajuntament de Molins de Rei 73
Ajuntament de la Roca del Vallès 70
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 64
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 62
Ajuntament de Castellar del Vallès 60
Ajuntament de Cabrils 54
Ajuntament de Salt 51
Tràmits més utilitzats Febrer
Instància genèrica 2.003
Queixes i suggeriments 336
Volant d'empadronament actual 110
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals,
esportives o de lleure 67
Volant d'empadronament històric 48
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 44
Volant de convivència actual 33
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 14
Comunicació d'obres excloses de llicència 11
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 10
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
5.384
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_FEBRER2015
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
Usuari 99,87%
Implantació
Ajuntaments 197
Consell comarcal 18
Consorci 19
Diputació 2
Ens de gestió 12
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 1
Societat participada 1
254
214
239
254 254
190
200
210
220
230
240
250
260
Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució dels usuaris
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Activitat Febrer 2015
entrades sortides
Volum registres 24.929 20.622
0
5.000
10.000
15.000
20.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any2015
entrades
sortides
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,60%
Treballador públic 99,67%
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 412
Els 10 ens que més notifiquen Febrer
Generalitat de Catalunya 12.661
Ajuntament de Barcelona 4.474
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.407
Ajuntament de Castelló d'Empúries 263
Síndic de Greuges 256
Ajuntament de Sant Just Desvern 232
Ajuntament de Masquefa 180
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 159
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 149
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 142
Activitat Febrer Acumulat 2015
Notificacions fetes 23.988 45.809
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
45.809
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
99,47%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 288
ajuntaments 271
consells comarcals 15
altres 2
Implantació Acumulat
Ens amb el visor publicat 433
Ens que publiquen metadades 129
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic 117
Ens que publiquen informació georeferenciada 124
58
161
237
344
393 401 406 407
288 288
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
Oferta Febrer
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.718.985
Activitat Febrer Acumulat 2015
Nombres cerques 17.012 37.048
Ens amb més visites Febrer
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 781
Ajuntament de la Seu d´Urgell 303
Ajuntament Torroella de Montgrí 269
Ajuntament de Salou 268
Ajuntament de Roses 247
Ajuntament de Blanes 244
Ajuntament de Sallent 240
Ajuntament de Canet de Mar 216
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 212
Ajuntament de Tossa de Mar 208
Activitat Febrer 2015
Accesos visor 11.324 22.327
Accesos web GeoLocal 396
Visors amb visites 546
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
99,43%
Oferta Febrer 2015 Acumulat total
Plataformes privades
connectades 0 0 16
Els organismes més actius Febrer
Institut Català de la Salut 19.310
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 4.028
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 2.738
Diputació de Barcelona 1.893
Consorci Sanitari de Terrassa 1.591
Consorci Sanitari Integral 1.551
Ajuntament de Reus 1.212
Institut Català d'Oncologia 894
Ajuntament d'Igualada 786
Consorci Sanitari del Maresme 778
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 326 842 1.674
Activitat Febrer 2015
Factures gestionades 82.401 105.953
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.349 3.827
23.422
58.838
97.889
105.953
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Activitat Febrer Acumulat total
Subhastes electròniques 0 26
Licitació 229
Formalització 114
Adjudicació 100
Anul·lació 5
Alerta futura 3
Anunci previ 1
452
Licitacions
Contracte menor 13
Negociat amb publicitat 8
Negociat sense publicitat 48
Obert 160
229
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 10 12 781
102
329
544
603
654
769 781
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,91%
Usuari AAPP 99,85%
Activitat Febrer 2015
Número de documents 2.570 4.710
Usuaris més actius Febrer
Ajuntament de Badalona 278
Ajuntament de Terrassa 173
Generalitat de Catalunya 159
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 115
Ajuntament de Mollet del Vallès 104
Ajuntament de Reus 104
Ajuntament de Granollers 89
Ajuntament de Girona 79
Ajuntament de Blanes 61
Ajuntament de Mataró 58
282
2.285
8.252
18.599
4.710
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015
Evolució de l'activitat per any
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
any 2015
Ens amb més pàgines vistes Febrer
Generalitat de Catalunya 10.440
Ajuntament de Granollers 5.595
Ajuntament de Badalona 4.465
Ajuntament d'Igualada 3.471
Consell Comarcal del Tarragonès 2.300
Ajuntament de Girona 1.835
Ajuntament de Terrassa 1.767
Ajuntament de Palamós 1.696
Ajuntament d'Olot 1.531
Ajuntament de Reus 1.349
Ens amb més edictes descarregats Febrer
Generalitat de Catalunya 1.396
Ajuntament de Granollers 703
Consell Comarcal del Tarragonès 453
Ajuntament de Badalona 441
Ajuntament d'Igualada 403
Ajuntament de Bigues i Riells 326
Ajuntament de Girona 310
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 188
Ajuntament de Riudoms 175
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 161
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Usuaris 18 18 208
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,95%
Treballador públic 99,77%
Implantació Febrer 2015 Acumulat total
Ens usuaris 15 15 249
Usuaris que reben més visites Febrer
Ajuntament d'Igualada 3.391
Ajuntament de Sant Just Desvern 2.047
Ajuntament de Salt 1.940
Dipsalut 1.436
Ajuntament de Vallirana 1.216
Ajuntament de Barberà del Vallès 960
Consell Comarcal Vallès Occidental 905
Ajuntament d'Olot 868
Ajuntament de Castelló d'Empúries 844
Ajuntament del Masnou 675
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat 99,50%
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Febrer
Departament d'Economia i Coneixement 188
Generalitat de Catalunya 91
Consell Comarcal del Baix Penedès 36
Ajuntament de Castellbisbal 3
318
Activitat iArxiu Febrer 2015 Acumulat total
Documents 4.560 9.168 300.277
Ingressos 318 648 26.229
Consultes 184 745 3.110
Descàrregues 321 382 5.313
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 133,16 790 Gb
36.612
55.254
68.992
57.284
9.168
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
Implantació Febrer Acumulat total
iARXIU 4 86
22
29
45
80
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat S-Perdura 99,91%
Disponibilitat DESA'L 99,68%
Activitat DESA'L Febrer Acumulat 2015
Document Expedient Document Expedient
Creat 3.765 125 4.782 312
Consultat 28 43 110 228
Descarregat 34 48
Transferència iArxiu completada 1
TOTAL: 3.827 168 4.940 541
Usuaris més actius. Febrer Document Expedient
Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 3.665 102
Ajuntament de Cubelles 58 35
Ajuntament de Barberà de la Conca 48 7
Ajuntament de Badalona 32 18
Consorci AOC 12 6
TOTAL: 3.815 168
Implantació DESA'L Febrer Acumulat total
1 51
Activitat S-Perdura Febrer 2015 Acumulat total
Nombre d'accions 59 124 1.664
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat 99,95%
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
Activitat Febrer 2015
Nombre de validacions 3.150.071 5.966.951
Nombre total de segells de temps 1.634.621 3.043.887
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any2015
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
2.000.000
7.000.000
12.000.000
17.000.000
22.000.000
27.000.000
Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Informe d’activitat_FEBRER2015
Disponibilitat 99,76%
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Activitat Febrer 2015 Acumulat total
Nombre de signatures 163.888 236.721 1.489.079
28.929
105.349
268.940
1.252.358
1.489.079
25.000
225.000
425.000
625.000
825.000
1.025.000
1.225.000
1.425.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
Informe d’activitat_FEBRER2015
Implantació Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
T-CAT 1.552
T-CAT amb càrrec 316
T-CAT en Programari 143
Certificats de servidor 75
Certificats de segell electrònic 53
Certificats d'entitat 21
Operador T-CAT 16
Certificats d'aplicació 12
Certificats de seu electrònica 4
2.192
Activitat Febrer 2015
idCAT 186 3.369
T-CAT 2.192 2.192
Signatura electrònica 2.615 4.862
idCAT: els organismes més actius Febrer
Ajuntament de Barcelona 27
Ajuntament de Badalona 8
BASE - Gestió d'Ingressos 8
Ajuntament de Granollers 6
Ajuntament de Palafrugell 6
Ajuntament de Rubí 6
Ajuntament de Sant Celoni 6
Ajuntament de Manresa 5
Ajuntament de Mollet del Vallès 5
Consell Comarcal del Maresme 5
T-CAT: els organismes més actius Febrer
Departament de Justícia 397
Universitat Pompeu Fabra 299
Administració Promoció i Gestió SA 291
Universitat de Barcelona 150
Consell Comarcal del Baix Llobregat 100
Universitat Rovira i Virgili 96
Consell Comarcal del Baix Penedès 85
Universitat Politècnica de Catalunya 84
Consell Comarcal del Vallès Oriental 69
Consell Comarcal del Maresme 45
Informe d’activitat_FEBRER2015
e-Signatura: els organismes més actius Febrer
Generalitat de Catalunya 345
Ajuntament de Cubelles 243
Consorci Administració Oberta de Catalunya 55
Ajuntament de Mollet del Vallès 54
Ajuntament de Sudanell 53
Ajuntament de Talarn 49
Servei d'Ocupació de Catalunya 49
Ajuntament de les Franqueses del Vallès 47
Ajuntament de Castelló d'Empúries 44
Diputació de Girona 44
300
800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
4300
4800
5300
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2015
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
idCAT
T-CAT
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 

Similar to Informe d’activitat. Febrer 2015

Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018

Similar to Informe d’activitat. Febrer 2015 (20)

Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe d’activitat. Febrer 2015

 • 2. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,72% Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ens usuaris 19 24 2.152 Usuaris 320 441 23.102 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Oferta Febrer 2015 Acumulat total Procediments 4 13 451 Activitat Febrer 2015 Tramitacions 38.169 76.167 Les 10 trameses més utilitzades Febrer DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 10.165 Tramesa d’informació, escrits i documents 6.772 GRI - Tramesa d'actes i acords 2.301 BSF - Estrangeria 2.106 SING - Tramesa documentació 1.662 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.416 TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 886 Índexs de plusvàlues 833 Servei de certificació digital - CATCert 803 GRI - SFP - Recomptes de Personal 778 Els 10 ens que més trameses envien Febrer Departament d'Economia i Coneixement 3.649 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.012 Síndic de Greuges 1.567 Departament d'Empresa i Ocupació 1.450 Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.223 Diputació de Girona 1.015 Col·legi de Notaris de Catalunya 833 Ajuntament de Barcelona 775 Departament d'Interior 335 Àrea Metropolitana de Barcelona 311 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 76.167 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015
 • 3. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,75% Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 0 484 .Ens usuaris ajuntaments 0 0 395 Oferta Febrer 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 1 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 1 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 4 4 836 % població coberta per PMH 88,27 Serveis més consultats Febrer Títol de família nombrosa 931.299 Padró municipal d'habitants 312.805 Renda (AEAT) 266.962 Prestacions socials públiques (INSS) 233.216 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 143.005 Adreça electrònica viària (DEV) 78.011 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 54.511 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 22.454 Registres Civils 21.715 Identitat (DGP) 19.402 Els cessionaris més actius Febrer Generalitat de Catalunya (PICA) 854.583 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 596.723 BASE - Gestió d'Ingressos 229.424 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 141.842 Ajuntament de Barcelona 107.553 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 45.008 Ajuntament de Salou 40.968 Ajuntament de Lleida 33.255 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 17.353 Ajuntament de Terrassa 15.460 Activitat Febrer 2015 Acumulat total Consultes PCI 2.152.867 3.453.913 50.959.170
 • 4. Informe d’activitat_FEBRER2015 % d'ús de cada finalitat de consum Febrer % Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 931.035 43,25 Ajuts, subvencions i beques 803.022 37,30 Notificació o comunicació administrativa 267.407 12,42 Denúncies, inspeccions i sancions 27.776 1,29 Prestacions socials 16.644 0,77 Autoritzacions, permisos i llicències 14.359 0,67 Gestió i recaptació en període voluntari 13.213 0,61 Gestió i recaptació tributària en via executiva 13.140 0,61 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 10.452 0,49 Acreditació sanitària d'assegurats 10.004 0,46 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 3.453.913 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 • 5. Informe d’activitat_FEBRER2015 Implantació Gener 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Gener 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Febrer 2015 Comunicacions de canvi de domicili 19.658 26.268 Ajuntaments que han comunicat 12 21 Ens més actius Febrer Ajuntament de Terrassa 13.221 Ajuntament de Lleida 2.823 Ajuntament del Vendrell 995 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 695 Ajuntament del Prat de Llobregat 502 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 494 Ajuntament de Roses 394 Ajuntament del Masnou 180 Ajuntament de Cambrils 178 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 162 Ajuntament de Granollers 12 Ajuntament de Valls 2 19.658 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 26.268 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 • 6. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,97% * Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 64 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 800 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Activitat Febrer 2015 Nombre de tràmits fets 2.759 5.384 Els organismes més actius Febrer Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 92 Ajuntament de Vallirana 90 Consell Comarcal de la Noguera 80 Ajuntament de Molins de Rei 73 Ajuntament de la Roca del Vallès 70 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 64 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 62 Ajuntament de Castellar del Vallès 60 Ajuntament de Cabrils 54 Ajuntament de Salt 51 Tràmits més utilitzats Febrer Instància genèrica 2.003 Queixes i suggeriments 336 Volant d'empadronament actual 110 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 67 Volant d'empadronament històric 48 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 44 Volant de convivència actual 33 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 14 Comunicació d'obres excloses de llicència 11 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 10 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 5.384 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_FEBRER2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat Usuari 99,87% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Activitat Febrer 2015 entrades sortides Volum registres 24.929 20.622 0 5.000 10.000 15.000 20.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any2015 entrades sortides
 • 9. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat Ciutadà 99,60% Treballador públic 99,67% Implantació Acumulat total Ens usuaris 412 Els 10 ens que més notifiquen Febrer Generalitat de Catalunya 12.661 Ajuntament de Barcelona 4.474 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.407 Ajuntament de Castelló d'Empúries 263 Síndic de Greuges 256 Ajuntament de Sant Just Desvern 232 Ajuntament de Masquefa 180 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 159 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 149 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 142 Activitat Febrer Acumulat 2015 Notificacions fetes 23.988 45.809 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 45.809 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 10. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,47%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 58 161 237 344 393 401 406 407 288 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Oferta Febrer Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.718.985 Activitat Febrer Acumulat 2015 Nombres cerques 17.012 37.048 Ens amb més visites Febrer Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 781 Ajuntament de la Seu d´Urgell 303 Ajuntament Torroella de Montgrí 269 Ajuntament de Salou 268 Ajuntament de Roses 247 Ajuntament de Blanes 244 Ajuntament de Sallent 240 Ajuntament de Canet de Mar 216 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 212 Ajuntament de Tossa de Mar 208 Activitat Febrer 2015 Accesos visor 11.324 22.327 Accesos web GeoLocal 396 Visors amb visites 546
 • 11. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,43% Oferta Febrer 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 Els organismes més actius Febrer Institut Català de la Salut 19.310 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 4.028 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 2.738 Diputació de Barcelona 1.893 Consorci Sanitari de Terrassa 1.591 Consorci Sanitari Integral 1.551 Ajuntament de Reus 1.212 Institut Català d'Oncologia 894 Ajuntament d'Igualada 786 Consorci Sanitari del Maresme 778 Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 326 842 1.674 Activitat Febrer 2015 Factures gestionades 82.401 105.953 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 105.953 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 12. Informe d’activitat_FEBRER2015 Activitat Febrer Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 Licitació 229 Formalització 114 Adjudicació 100 Anul·lació 5 Alerta futura 3 Anunci previ 1 452 Licitacions Contracte menor 13 Negociat amb publicitat 8 Negociat sense publicitat 48 Obert 160 229 Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 10 12 781 102 329 544 603 654 769 781 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 13. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat Ciutadà 99,91% Usuari AAPP 99,85% Activitat Febrer 2015 Número de documents 2.570 4.710 Usuaris més actius Febrer Ajuntament de Badalona 278 Ajuntament de Terrassa 173 Generalitat de Catalunya 159 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 115 Ajuntament de Mollet del Vallès 104 Ajuntament de Reus 104 Ajuntament de Granollers 89 Ajuntament de Girona 79 Ajuntament de Blanes 61 Ajuntament de Mataró 58 282 2.285 8.252 18.599 4.710 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Ens amb més pàgines vistes Febrer Generalitat de Catalunya 10.440 Ajuntament de Granollers 5.595 Ajuntament de Badalona 4.465 Ajuntament d'Igualada 3.471 Consell Comarcal del Tarragonès 2.300 Ajuntament de Girona 1.835 Ajuntament de Terrassa 1.767 Ajuntament de Palamós 1.696 Ajuntament d'Olot 1.531 Ajuntament de Reus 1.349 Ens amb més edictes descarregats Febrer Generalitat de Catalunya 1.396 Ajuntament de Granollers 703 Consell Comarcal del Tarragonès 453 Ajuntament de Badalona 441 Ajuntament d'Igualada 403 Ajuntament de Bigues i Riells 326 Ajuntament de Girona 310 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 188 Ajuntament de Riudoms 175 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 161 Implantació Febrer 2015 Acumulat total Usuaris 18 18 208
 • 14. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat Ciutadà 99,95% Treballador públic 99,77% Implantació Febrer 2015 Acumulat total Ens usuaris 15 15 249 Usuaris que reben més visites Febrer Ajuntament d'Igualada 3.391 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.047 Ajuntament de Salt 1.940 Dipsalut 1.436 Ajuntament de Vallirana 1.216 Ajuntament de Barberà del Vallès 960 Consell Comarcal Vallès Occidental 905 Ajuntament d'Olot 868 Ajuntament de Castelló d'Empúries 844 Ajuntament del Masnou 675
 • 15. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,50% Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Febrer Departament d'Economia i Coneixement 188 Generalitat de Catalunya 91 Consell Comarcal del Baix Penedès 36 Ajuntament de Castellbisbal 3 318 Activitat iArxiu Febrer 2015 Acumulat total Documents 4.560 9.168 300.277 Ingressos 318 648 26.229 Consultes 184 745 3.110 Descàrregues 321 382 5.313 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 133,16 790 Gb 36.612 55.254 68.992 57.284 9.168 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Febrer Acumulat total iARXIU 4 86 22 29 45 80 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015
 • 16. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat S-Perdura 99,91% Disponibilitat DESA'L 99,68% Activitat DESA'L Febrer Acumulat 2015 Document Expedient Document Expedient Creat 3.765 125 4.782 312 Consultat 28 43 110 228 Descarregat 34 48 Transferència iArxiu completada 1 TOTAL: 3.827 168 4.940 541 Usuaris més actius. Febrer Document Expedient Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 3.665 102 Ajuntament de Cubelles 58 35 Ajuntament de Barberà de la Conca 48 7 Ajuntament de Badalona 32 18 Consorci AOC 12 6 TOTAL: 3.815 168 Implantació DESA'L Febrer Acumulat total 1 51 Activitat S-Perdura Febrer 2015 Acumulat total Nombre d'accions 59 124 1.664
 • 17. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,95% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 Activitat Febrer 2015 Nombre de validacions 3.150.071 5.966.951 Nombre total de segells de temps 1.634.621 3.043.887 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 • 18. Informe d’activitat_FEBRER2015 Disponibilitat 99,76% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Febrer 2015 Acumulat total Nombre de signatures 163.888 236.721 1.489.079 28.929 105.349 268.940 1.252.358 1.489.079 25.000 225.000 425.000 625.000 825.000 1.025.000 1.225.000 1.425.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat
 • 19. Informe d’activitat_FEBRER2015 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 T-CAT 1.552 T-CAT amb càrrec 316 T-CAT en Programari 143 Certificats de servidor 75 Certificats de segell electrònic 53 Certificats d'entitat 21 Operador T-CAT 16 Certificats d'aplicació 12 Certificats de seu electrònica 4 2.192 Activitat Febrer 2015 idCAT 186 3.369 T-CAT 2.192 2.192 Signatura electrònica 2.615 4.862 idCAT: els organismes més actius Febrer Ajuntament de Barcelona 27 Ajuntament de Badalona 8 BASE - Gestió d'Ingressos 8 Ajuntament de Granollers 6 Ajuntament de Palafrugell 6 Ajuntament de Rubí 6 Ajuntament de Sant Celoni 6 Ajuntament de Manresa 5 Ajuntament de Mollet del Vallès 5 Consell Comarcal del Maresme 5 T-CAT: els organismes més actius Febrer Departament de Justícia 397 Universitat Pompeu Fabra 299 Administració Promoció i Gestió SA 291 Universitat de Barcelona 150 Consell Comarcal del Baix Llobregat 100 Universitat Rovira i Virgili 96 Consell Comarcal del Baix Penedès 85 Universitat Politècnica de Catalunya 84 Consell Comarcal del Vallès Oriental 69 Consell Comarcal del Maresme 45
 • 20. Informe d’activitat_FEBRER2015 e-Signatura: els organismes més actius Febrer Generalitat de Catalunya 345 Ajuntament de Cubelles 243 Consorci Administració Oberta de Catalunya 55 Ajuntament de Mollet del Vallès 54 Ajuntament de Sudanell 53 Ajuntament de Talarn 49 Servei d'Ocupació de Catalunya 49 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 47 Ajuntament de Castelló d'Empúries 44 Diputació de Girona 44 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800 5300 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT
 • 21. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.