SlideShare a Scribd company logo
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Direcţia Învăţămînt Stefan Voda
Liceul Teoretic „Stefan Ciobanu”, satul Talmaza
Proiect didactic
la ora de dirigenţie
(prima oră de generic a noului an de învăţămînt)
Tema generală: Republica Moldova – un sfert de veac
Subiectul: „Republica Moldova la 30 ani de independenta”
Clasa: a V-a
Diriginte: Istrati Olesea
Anul şcolar: 2020 – 2021
Proiect didactic:
Instituţia de învăţămînt: Liceul „Stefan Ciobanu” satul Talmaza
Data:
Clasa: a V-a
Disciplina: Dirigenţie
Diriginte: Istrati Olesea
Tema de generic: Republica Moldova – un sfert de veac.
Subiectul lecţiei: „Republica Moldova la 30 ani de independenta”
Tipul lecţiei: mixtă
Timpul lecţiei: 45 minute
COMPETENȚA SPECIFICĂ:
Formularea de catre elevi a judecatilor de valoare privind responsabilitatile ce
le revin, in calitate de cetațeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea
patrimoniului cultural national.
SUBCOMPETENȚA:
1. Argumentarea atitudiniide respect si mindrie fata de patrimoniul cultural
național.
2. Evocarea sensibilităţii faţă de cultura patriei natale, a graiului matern, a
tradiţiilor şi obiceiurilor străbune;
Obiective operaţionale:
O1 – Să comunice despre specificul simbolicii de Stat a Republicii Moldova;
O2 – Să povestească din istoria formării Statului Moldovenesc;
O3 – Să descrie obiceiuri, tradiţii, elemente de port popular, dialectica
regiunilor Republicii Moldova;
O4 – Să comunice despre personalităţile marcante din istoria Statului
Moldovenesc;
O5 – Să interpreteze cîntece cu tematică patriotică;
O6 – Să alcătuiască creaţii proprii la tematica lecţiei;
O7 – Să manifeste interes faţă de lecţie, participînd activ şi exprimîndu-şi
politicos opiniile;
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee
didactice
Suport didactic orientativ Forme de
evaluare
Surse bibliografice
Comunicarea,
descrierea,
povestirea,
exemplul,
interpretare, BBB,
6 de ce, asaltul de
idei, cubul,
explicare.
Calculator notebook, stic,
planşe, tricolorul RM,
harta RM, portrete ale
domnitorilor, fişe, fise cu
simbolurile de stat,
pliculeţe colorate.
Baloane, frunze, flori.
Oral, scris,
frontal, în grup
Educaţia familială. Ghid pentru
diriginte, 2005.
Curriculum la dirigenţie, clasele
gimnaziale. Ghidul cadrului
didactic, www.google.md
Momentele
lecţiei
Ob
.
Activitatea didactică cu elevii Strategii didactice Tim
p
Momentul
organizatori
c
Captarea
atenţiei
- Salutul cu copiii
(semenătură cu petale de flori şi frunze)
Frunze galbene, colorate
Şi petale parfumate
Să vi le arunc pe braţ
În al armoniei laţ.
Să vi le arunc în piept
Să aveţi un drum mai drept.
Să vi le arunc pe frunte
Să spăl gîndurile multe.
Să vi le arunc prin păr
Numai dor şi adevăr.
Şi vi le arunc pe toate
Într-un început bun şi cu multă sănătate.
- Dragi elevi, vă felicit cu Ziua cunoştinţelor.
(sun cu clopoţelul)
Cîntecul de Iurie Sadovnic si L. Chiriac - Cat
traim pe-acest pamant
Cit traim pe acest pamint
Mai avem un lucru sfint,
O cimpie ,un sat natal
O clopotnita pe deal.
Cit avem o tara sfinta,
Si un nai care mai cinta,
Cit parintii vii ne sint
Mai exista ceva sfint.
Cit padurile ne dor
Si avem un viitor
Cit trecutu-l tinem minte
Mai exista lucruri sfinte.
Cit Luceafarul rasare,
Si in cer e sarbatoare,
Si e pace pe pamint,
Mai exista ceva sfint.
Cit avem un sat departe
Si un grai fara de moarte
Cit ai cui zice parinte,
Mai exista lucruri sfinte.
REFREN:
Cit durea-ne-vor izvoare,
Ori un cintec ce dispare,
Cit mai avem ceva sfint
Vom trai pe-acest pamint.
Comunicare
Interpretare
Semanatura
Clopoţel
DVD
Stic
Cîntec
Fişa cu cîntecul
comunicare
1 min
2 min
3 min
1 min
 „Se scaldă soarele-n lumină
Plutesc buchetele de flori
Iar şcoala aşteaptă ca să vină
Pe copilaşi şi învăţători.”
- Bine aţi venit elevi din nou în casa
cunoştinţelor!
Descoperirea
subiectului
lecţiei.
Prezentarea
obiectivelor.
Desfăşurarea
şi explicirea
subiectului.
- Nu demult RM, a sărbătorit 2 sărbători
naţionale:
1. Ziua Independenţei RM;
2. Ziua Limbii noastre.
Si sarbatoarea sateasca:
1. Hramul satului Talmaza
- Pentru prima lecţie, ne-am propus să
comunicăm despre Patria noastră sacră.
- Prezentarea obiectivelor.
- Pentru a descoperi subiectul lecţiei vă propun
să priviţi spre tablă. Planşa este inundată de
frunze şi flori. Iar pe flori şi pe frunze avem
nişte întrebări- fulger. În spatele lor se
ascunde şi răspunsul la secret(o hartă a RM)
 Întrebări pe frunze şi flori:
a. Cum se numeşte ţara în care trăieşti?
b. Care este capitala ţării noastre?
c. În ce localitate locuieşti?
d. Cunoşti ceva din legenda Moldovei?
e. Ce domnitori ai Ţării Moldovei cunoşti? De
care îţi aduci aminte?
f. Ce poţi comunica despre ocupaţiile oamenilor
din ţară?
g. Ce cunoşti despre simbolica de Stat a ţării?
- Răspunzînd la toate întrebările am descoperit
harta RM.
- Elevi, iar acum vom scrie fiecare cîte un
cuvînt frumos pe această hartă despre patria
noastră.
- Iar ca să vedem ce înseamnă pentru noi patria,
să completăm acrostihul:
M- mamă;
O- oameni gospodari;
L- lume bună;
D- dibăcie;
O- ospitalitate;
V- viticultură;
A-armonie.
- În continuare vom lucra în grup.
Grupul I. Plicul galben
Să descrie ţara în care trăiesc cu cele mai frumoase
cuvinte şi expresii literare;
Grupul II. Plicul roşu
Să alcătuiască un 6 de ce la enunţul: Cel mai bine e în
ţara ta.
Comunicare
Comunicare ghidată
Obiective pe
frunzuliţe
Harta
Descoperire
Întrebări
Acrostih
Anexa respectivă
Lucru în grup
Pliculeţe
4 min
5 min
2 min
5 min
Realizarea
sensului
Reflecţii
Grupul III. Plicul albastru.
Să realizeze un desen care ar reprezenta bogăţiile
ţării.
- După evaluarea lucrărilor lucrăm la tabelul
următor(BBB)
Imaginea Ce idei apar? Impresii
Ştefan cel
Mare
Strugure
Spic
Tractor
Haine
naţionale
- Iar acum vom realiza un interviu la tema
Scumpa mea Moldovă.
(un elev se desemnează jurnalist şi va chestiona pe
cei mai isteţi care vor să vorbească despre patria lor)
Reper:
1. Cuvinte de mulţumire;
2. Descrierea locurilor frumoase, pitoreşti, sacre;
3. Mulţumire domnitorilor care au luptat pentru
pace şi pentru urmaşii noştri;
- Să explicăm sensul cuvintelor lui Ştefan cel
Mare
„MOLDOVA NU ESTE A MEA ŞI NICI A
VOASTRĂ... CI A URMAŞILOR, URMAŞILOR
VOŞTRI...”
- Iar acum vă prezint cubul fierbinte:
Sarcină: Să vorbim frumos despre trecutul
istoric al ţării noastre.
- Lucru cu cubul:
1. Comunică despre patria ta;
2. Descrie cel mai frumos loc din ţară;
3. Compară patria cu ceva;
4. Asemuiţi patria cu ceva;
5. Povesteşte despre una din tradiţiile populare
renumite.
6. Vorbiţi despre importanţa culturii vorbirii.
- Să completăm harta anului şcolar.
Ce vom
realiza?
Cum vom
realiza?
Cînd vom
realiza? Cu ce?
Cîntecul
https://www.youtube.com/watch?v=wOOWEEHSQtw
Ion Aldea Teodorovici - Lacrima Limbii Noastra
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.
Pentru ea e bolta mai albastră –
BBB
Anexa respectivă
Interviu
Comunicare
Povestire
Exemplu
Explicare
Asaltul de idei
Cubul
Harta
realizărilor(piramida
, etc)
Cîntec
comunicare
5 min
3 min
5 min
5 min
3 min
2min
Extindere
Pentru limba, pentru limba noastră.
Pentru ea ninsori se cern din spații
Pentru ea puternici sunt Carpații
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
Pentru ea noi văruim pereții,
Pentru ea mai sunt răniți poeții,
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
Analiza lecţiei. Impresii.
Fon muzica
https://www.youtube.com/watch?v=41DX3SojUN
k Sfanta ni-i casa
-
1. https://www.youtube.com/watch?v=TokisKy86MQ Cat traim pe-acest pamant - Iurie Sadovnic
si L. Chiriac
2. https://www.youtube.com/watch?v=41DX3SojUNk Sfanta ni-i casa
3. https://www.youtube.com/watch?v=wOOWEEHSQtw Ion Aldea Teodorovici - Lacrima Limbii
Noastra
Anexa 1.
Obiectivele lecţiei
Să comunice despre
specificul simbolicii
de Stat a Republicii
Moldova
Să povestească din
istoria formării
Statului Moldovenesc
Să descrie obiceiuri,
tradiţii, elemente de
port popular,
dialectica regiunilor
Republicii Moldova;
Să comunice despre
personalităţile
marcante din istoria
Statului
Moldovenesc;
Să interpreteze
cîntece cu tematică
patriotică
Să manifeste interes
faţă de lecţie,
participînd activ şi
exprimîndu-şi
politicos opiniile
Să alcătuiască creaţii
proprii la tematica
lecţiei;
Anexa 2
Descoperirea subiectului nou
Cum se
numeşte
ţara în care
trăieşti? Care este
capitala
ţării
noastre?
Ce domnitori ai
Ţării Moldovei
cunoşti? De care
îţi aduci aminte?
În ce
localitate
locuieşti?
Cunoşti
ceva din
legenda
Moldovei?
Ce poţi
comunica despre
ocupaţiile
oamenilor din
ţară?
Ce cunoşti
despre
simbolica de
Stat a ţării?
Anexa 3
Acrostihul cuvîntului Moldova
M
O
L
D
O
V
A
Anexa 4
Plicurile cu lucrul în grup
Plicul 1.
Plicul 2.
Să descriu ţara în care trăiesc cu
cele mai frumoase cuvinte şi
expresii literare
Să alcătuiască „un 6 de ce” la
enunţul:
Cel mai bine e în ţara ta.
ROŞU
GALBEN
Plicul 3.
Să realizeze un desen care ar
reprezenta bogăţiile ţării
ALBASTRU
Anexa 5
Imaginea Ce idei apar? Impresii
Anexa 6
Comentarea citatului
„MOLDOVA NU
ESTE A MEA ŞI
NICI A
VOASTRĂ... CI
A URMAŞILOR,
URMAŞILOR
VOŞTRI...”
Ştefan cel Mare şi
Sfînt
Anexa 7
Harta realizărilor
Ce vom realiza? Cum vom realiza? Cînd vom realiza?
Cu ce?
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.
Pentru ea ninsori se cern din spații
Pentru ea puternici sunt Carpații
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
Pentru ea noi văruim pereții,
Pentru ea mai sunt răniți poeții,
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.
Cit traim pe acest pamint
Mai avem un lucru sfint,
O cimpie ,un sat natal
O clopotnita pe deal.
Cit avem o tara sfinta,
Si un nai care mai cinta,
Cit parintii vii ne sint
Mai exista ceva sfint.
Cit padurile ne dor
Si avem un viitor
Cit trecutu-l tinem minte
Mai exista lucruri sfinte.
Cit Luceafarul rasare,
Si in cer e sarbatoare,
Si e pace pe pamint,
Mai exista ceva sfint.
Cit avem un sat departe
Si un grai fara de moarte
Cit ai cui zice parinte,
Mai exista lucruri sfinte.
REFREN:
Cit durea-ne-vor izvoare,
Ori un cintec ce dispare,
Cit mai avem ceva sfint
Vom trai pe-acest pamint.
Anexa 2
Descoperirea subiectului nou

More Related Content

What's hot

Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
gimnaziulLarga
 
Scenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martie
doradyrda
 
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
NadyaRacila
 
Adolescenta si problemele ei
Adolescenta si problemele eiAdolescenta si problemele ei
Adolescenta si problemele ei
Rodica B
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
biografiielectronice
 
Program de serbare la craciun
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
Jungheatu Maria
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
ssuser993c0a
 
Atelierul de comunicare
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
DanielaMuncaAftenev
 
Ion Creanga.powerpoint
 Ion Creanga.powerpoint Ion Creanga.powerpoint
Ion Creanga.powerpoint
icaandrone
 
Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
DanielaMuncaAftenev
 
Ziua drapelului
Ziua drapeluluiZiua drapelului
Ziua drapeluluidalex4c
 
Scoala incluziva
Scoala incluzivaScoala incluziva
Scoala incluziva
Liliana Cojocariu
 
Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
lascualiona
 
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
HWA International Moldova
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Valeriu Sandru
 

What's hot (20)

Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
 
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
1460968212 27. stiinte-clasa-a-iii-a
 
Scenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martie
 
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
 
Adolescenta si problemele ei
Adolescenta si problemele eiAdolescenta si problemele ei
Adolescenta si problemele ei
 
In lumea povestilor
In lumea povestilorIn lumea povestilor
In lumea povestilor
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Program de serbare la craciun
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
Atelierul de comunicare
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
 
Ion Creanga.powerpoint
 Ion Creanga.powerpoint Ion Creanga.powerpoint
Ion Creanga.powerpoint
 
Mihaieminescu Proiect
Mihaieminescu ProiectMihaieminescu Proiect
Mihaieminescu Proiect
 
Clasa 7
Clasa 7Clasa 7
Clasa 7
 
Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
 
Ziua drapelului
Ziua drapeluluiZiua drapelului
Ziua drapelului
 
Scoala incluziva
Scoala incluzivaScoala incluziva
Scoala incluziva
 
Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Limba maternă matineu
Limba maternă matineuLimba maternă matineu
Limba maternă matineu
 
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
Copiii cu cerinte educative speciale. Aspecte teoretico-practice de integrare...
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 

Similar to 0 rep moldova

proiect de lectie Copiii din întreaga lume
proiect de lectie Copiii din întreaga lumeproiect de lectie Copiii din întreaga lume
proiect de lectie Copiii din întreaga lume
LiviuGrigoras
 
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasiOpt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
creangaliliana
 
Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11
emiliaciocan
 
0 veronica comisia_metodica
0 veronica comisia_metodica0 veronica comisia_metodica
0 veronica comisia_metodica
Rudisteanu Liliana
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nou
Nicole France
 
Universul nostru revista nr.5
Universul nostru  revista nr.5Universul nostru  revista nr.5
Universul nostru revista nr.5
emiliaciocan
 
Balul bobocilor, 2019
Balul bobocilor, 2019Balul bobocilor, 2019
Balul bobocilor, 2019
VeronicaSaraba
 
ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3
Otilia Corniciuc
 
Activitati la Biblioteca Comunala Santandrei
Activitati la Biblioteca Comunala SantandreiActivitati la Biblioteca Comunala Santandrei
Activitati la Biblioteca Comunala Santandrei
Biblioteci Bihorene
 
24 ani
24 ani24 ani
24 ani
Vasile Bas
 
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
Florin Anastasiu
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
LiliaSergheevna
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
PolianaSimizStefanes
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Revista finala Cimpulung Moldovenesc
Revista finala Cimpulung MoldovenescRevista finala Cimpulung Moldovenesc
Revista finala Cimpulung MoldovenescCimpeanemese
 
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdfRevista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
CiubreiAna
 
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Nicole France
 

Similar to 0 rep moldova (20)

proiect de lectie Copiii din întreaga lume
proiect de lectie Copiii din întreaga lumeproiect de lectie Copiii din întreaga lume
proiect de lectie Copiii din întreaga lume
 
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasiOpt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
Opt. istorie locala-comunitatea locala-iasi
 
Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11
 
1 septembrie matineu
1 septembrie matineu1 septembrie matineu
1 septembrie matineu
 
0 veronica comisia_metodica
0 veronica comisia_metodica0 veronica comisia_metodica
0 veronica comisia_metodica
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nou
 
Universul nostru revista nr.5
Universul nostru  revista nr.5Universul nostru  revista nr.5
Universul nostru revista nr.5
 
Balul bobocilor, 2019
Balul bobocilor, 2019Balul bobocilor, 2019
Balul bobocilor, 2019
 
ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3
 
Ion druâă4
Ion druâă4Ion druâă4
Ion druâă4
 
Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Activitati la Biblioteca Comunala Santandrei
Activitati la Biblioteca Comunala SantandreiActivitati la Biblioteca Comunala Santandrei
Activitati la Biblioteca Comunala Santandrei
 
24 ani
24 ani24 ani
24 ani
 
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
Arhiva Dobrogei Constantin Moisil vol 1
 
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Revista finala Cimpulung Moldovenesc
Revista finala Cimpulung MoldovenescRevista finala Cimpulung Moldovenesc
Revista finala Cimpulung Moldovenesc
 
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdfRevista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
Revista ,,Limba noastră-i o comoară_ .pdf
 
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
 

Recently uploaded

Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
StoicaHoratiu
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
valerio13mai
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 

Recently uploaded (6)

Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 

0 rep moldova

 • 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Direcţia Învăţămînt Stefan Voda Liceul Teoretic „Stefan Ciobanu”, satul Talmaza Proiect didactic la ora de dirigenţie (prima oră de generic a noului an de învăţămînt) Tema generală: Republica Moldova – un sfert de veac Subiectul: „Republica Moldova la 30 ani de independenta” Clasa: a V-a Diriginte: Istrati Olesea Anul şcolar: 2020 – 2021
 • 2. Proiect didactic: Instituţia de învăţămînt: Liceul „Stefan Ciobanu” satul Talmaza Data: Clasa: a V-a Disciplina: Dirigenţie Diriginte: Istrati Olesea Tema de generic: Republica Moldova – un sfert de veac. Subiectul lecţiei: „Republica Moldova la 30 ani de independenta” Tipul lecţiei: mixtă Timpul lecţiei: 45 minute COMPETENȚA SPECIFICĂ: Formularea de catre elevi a judecatilor de valoare privind responsabilitatile ce le revin, in calitate de cetațeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea patrimoniului cultural national. SUBCOMPETENȚA: 1. Argumentarea atitudiniide respect si mindrie fata de patrimoniul cultural național. 2. Evocarea sensibilităţii faţă de cultura patriei natale, a graiului matern, a tradiţiilor şi obiceiurilor străbune; Obiective operaţionale: O1 – Să comunice despre specificul simbolicii de Stat a Republicii Moldova; O2 – Să povestească din istoria formării Statului Moldovenesc; O3 – Să descrie obiceiuri, tradiţii, elemente de port popular, dialectica regiunilor Republicii Moldova; O4 – Să comunice despre personalităţile marcante din istoria Statului Moldovenesc; O5 – Să interpreteze cîntece cu tematică patriotică; O6 – Să alcătuiască creaţii proprii la tematica lecţiei; O7 – Să manifeste interes faţă de lecţie, participînd activ şi exprimîndu-şi politicos opiniile; STRATEGII DIDACTICE Metode şi procedee didactice Suport didactic orientativ Forme de evaluare Surse bibliografice Comunicarea, descrierea, povestirea, exemplul, interpretare, BBB, 6 de ce, asaltul de idei, cubul, explicare. Calculator notebook, stic, planşe, tricolorul RM, harta RM, portrete ale domnitorilor, fişe, fise cu simbolurile de stat, pliculeţe colorate. Baloane, frunze, flori. Oral, scris, frontal, în grup Educaţia familială. Ghid pentru diriginte, 2005. Curriculum la dirigenţie, clasele gimnaziale. Ghidul cadrului didactic, www.google.md
 • 3. Momentele lecţiei Ob . Activitatea didactică cu elevii Strategii didactice Tim p Momentul organizatori c Captarea atenţiei - Salutul cu copiii (semenătură cu petale de flori şi frunze) Frunze galbene, colorate Şi petale parfumate Să vi le arunc pe braţ În al armoniei laţ. Să vi le arunc în piept Să aveţi un drum mai drept. Să vi le arunc pe frunte Să spăl gîndurile multe. Să vi le arunc prin păr Numai dor şi adevăr. Şi vi le arunc pe toate Într-un început bun şi cu multă sănătate. - Dragi elevi, vă felicit cu Ziua cunoştinţelor. (sun cu clopoţelul) Cîntecul de Iurie Sadovnic si L. Chiriac - Cat traim pe-acest pamant Cit traim pe acest pamint Mai avem un lucru sfint, O cimpie ,un sat natal O clopotnita pe deal. Cit avem o tara sfinta, Si un nai care mai cinta, Cit parintii vii ne sint Mai exista ceva sfint. Cit padurile ne dor Si avem un viitor Cit trecutu-l tinem minte Mai exista lucruri sfinte. Cit Luceafarul rasare, Si in cer e sarbatoare, Si e pace pe pamint, Mai exista ceva sfint. Cit avem un sat departe Si un grai fara de moarte Cit ai cui zice parinte, Mai exista lucruri sfinte. REFREN: Cit durea-ne-vor izvoare, Ori un cintec ce dispare, Cit mai avem ceva sfint Vom trai pe-acest pamint. Comunicare Interpretare Semanatura Clopoţel DVD Stic Cîntec Fişa cu cîntecul comunicare 1 min 2 min 3 min 1 min
 • 4.  „Se scaldă soarele-n lumină Plutesc buchetele de flori Iar şcoala aşteaptă ca să vină Pe copilaşi şi învăţători.” - Bine aţi venit elevi din nou în casa cunoştinţelor! Descoperirea subiectului lecţiei. Prezentarea obiectivelor. Desfăşurarea şi explicirea subiectului. - Nu demult RM, a sărbătorit 2 sărbători naţionale: 1. Ziua Independenţei RM; 2. Ziua Limbii noastre. Si sarbatoarea sateasca: 1. Hramul satului Talmaza - Pentru prima lecţie, ne-am propus să comunicăm despre Patria noastră sacră. - Prezentarea obiectivelor. - Pentru a descoperi subiectul lecţiei vă propun să priviţi spre tablă. Planşa este inundată de frunze şi flori. Iar pe flori şi pe frunze avem nişte întrebări- fulger. În spatele lor se ascunde şi răspunsul la secret(o hartă a RM)  Întrebări pe frunze şi flori: a. Cum se numeşte ţara în care trăieşti? b. Care este capitala ţării noastre? c. În ce localitate locuieşti? d. Cunoşti ceva din legenda Moldovei? e. Ce domnitori ai Ţării Moldovei cunoşti? De care îţi aduci aminte? f. Ce poţi comunica despre ocupaţiile oamenilor din ţară? g. Ce cunoşti despre simbolica de Stat a ţării? - Răspunzînd la toate întrebările am descoperit harta RM. - Elevi, iar acum vom scrie fiecare cîte un cuvînt frumos pe această hartă despre patria noastră. - Iar ca să vedem ce înseamnă pentru noi patria, să completăm acrostihul: M- mamă; O- oameni gospodari; L- lume bună; D- dibăcie; O- ospitalitate; V- viticultură; A-armonie. - În continuare vom lucra în grup. Grupul I. Plicul galben Să descrie ţara în care trăiesc cu cele mai frumoase cuvinte şi expresii literare; Grupul II. Plicul roşu Să alcătuiască un 6 de ce la enunţul: Cel mai bine e în ţara ta. Comunicare Comunicare ghidată Obiective pe frunzuliţe Harta Descoperire Întrebări Acrostih Anexa respectivă Lucru în grup Pliculeţe 4 min 5 min 2 min 5 min
 • 5. Realizarea sensului Reflecţii Grupul III. Plicul albastru. Să realizeze un desen care ar reprezenta bogăţiile ţării. - După evaluarea lucrărilor lucrăm la tabelul următor(BBB) Imaginea Ce idei apar? Impresii Ştefan cel Mare Strugure Spic Tractor Haine naţionale - Iar acum vom realiza un interviu la tema Scumpa mea Moldovă. (un elev se desemnează jurnalist şi va chestiona pe cei mai isteţi care vor să vorbească despre patria lor) Reper: 1. Cuvinte de mulţumire; 2. Descrierea locurilor frumoase, pitoreşti, sacre; 3. Mulţumire domnitorilor care au luptat pentru pace şi pentru urmaşii noştri; - Să explicăm sensul cuvintelor lui Ştefan cel Mare „MOLDOVA NU ESTE A MEA ŞI NICI A VOASTRĂ... CI A URMAŞILOR, URMAŞILOR VOŞTRI...” - Iar acum vă prezint cubul fierbinte: Sarcină: Să vorbim frumos despre trecutul istoric al ţării noastre. - Lucru cu cubul: 1. Comunică despre patria ta; 2. Descrie cel mai frumos loc din ţară; 3. Compară patria cu ceva; 4. Asemuiţi patria cu ceva; 5. Povesteşte despre una din tradiţiile populare renumite. 6. Vorbiţi despre importanţa culturii vorbirii. - Să completăm harta anului şcolar. Ce vom realiza? Cum vom realiza? Cînd vom realiza? Cu ce? Cîntecul https://www.youtube.com/watch?v=wOOWEEHSQtw Ion Aldea Teodorovici - Lacrima Limbii Noastra Pentru ea la Putna clopot bate, Pentru ea mi-i teamă de păcate, Pentru ea e bolta mai albastră – Pentru limba, pentru limba noastră. Pentru ea e bolta mai albastră – BBB Anexa respectivă Interviu Comunicare Povestire Exemplu Explicare Asaltul de idei Cubul Harta realizărilor(piramida , etc) Cîntec comunicare 5 min 3 min 5 min 5 min 3 min 2min
 • 6. Extindere Pentru limba, pentru limba noastră. Pentru ea ninsori se cern din spații Pentru ea puternici sunt Carpații Pentru ea e caldă vatra poamei – Pentru limba, pentru limba mamei. Pentru ea e caldă vatra poamei – Pentru limba, pentru limba mamei. Dumnezeu prima oară Când a plâns printre astre, El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre. Pentru ea noi văruim pereții, Pentru ea mai sunt răniți poeții, Pentru ea cresc florile visării – Pentru limba, pentru limba țării. Pentru ea cresc florile visării – Pentru limba, pentru limba țării. Dumnezeu prima oară Când a plâns printre astre, El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre. El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre. Analiza lecţiei. Impresii. Fon muzica https://www.youtube.com/watch?v=41DX3SojUN k Sfanta ni-i casa - 1. https://www.youtube.com/watch?v=TokisKy86MQ Cat traim pe-acest pamant - Iurie Sadovnic si L. Chiriac 2. https://www.youtube.com/watch?v=41DX3SojUNk Sfanta ni-i casa 3. https://www.youtube.com/watch?v=wOOWEEHSQtw Ion Aldea Teodorovici - Lacrima Limbii Noastra
 • 7. Anexa 1. Obiectivele lecţiei Să comunice despre specificul simbolicii de Stat a Republicii Moldova Să povestească din istoria formării Statului Moldovenesc Să descrie obiceiuri, tradiţii, elemente de port popular, dialectica regiunilor Republicii Moldova; Să comunice despre personalităţile marcante din istoria Statului Moldovenesc; Să interpreteze cîntece cu tematică patriotică Să manifeste interes faţă de lecţie, participînd activ şi exprimîndu-şi politicos opiniile Să alcătuiască creaţii proprii la tematica lecţiei;
 • 8. Anexa 2 Descoperirea subiectului nou Cum se numeşte ţara în care trăieşti? Care este capitala ţării noastre? Ce domnitori ai Ţării Moldovei cunoşti? De care îţi aduci aminte? În ce localitate locuieşti? Cunoşti ceva din legenda Moldovei? Ce poţi comunica despre ocupaţiile oamenilor din ţară? Ce cunoşti despre simbolica de Stat a ţării?
 • 9. Anexa 3 Acrostihul cuvîntului Moldova M O L D O V A
 • 10. Anexa 4 Plicurile cu lucrul în grup Plicul 1. Plicul 2. Să descriu ţara în care trăiesc cu cele mai frumoase cuvinte şi expresii literare Să alcătuiască „un 6 de ce” la enunţul: Cel mai bine e în ţara ta. ROŞU GALBEN
 • 11. Plicul 3. Să realizeze un desen care ar reprezenta bogăţiile ţării ALBASTRU
 • 12. Anexa 5 Imaginea Ce idei apar? Impresii
 • 13. Anexa 6 Comentarea citatului „MOLDOVA NU ESTE A MEA ŞI NICI A VOASTRĂ... CI A URMAŞILOR, URMAŞILOR VOŞTRI...” Ştefan cel Mare şi Sfînt
 • 14. Anexa 7 Harta realizărilor Ce vom realiza? Cum vom realiza? Cînd vom realiza? Cu ce?
 • 15. Pentru ea la Putna clopot bate, Pentru ea mi-i teamă de păcate, Pentru ea e bolta mai albastră – Pentru limba, pentru limba noastră. Pentru ea e bolta mai albastră – Pentru limba, pentru limba noastră. Pentru ea ninsori se cern din spații Pentru ea puternici sunt Carpații Pentru ea e caldă vatra poamei – Pentru limba, pentru limba mamei. Pentru ea e caldă vatra poamei – Pentru limba, pentru limba mamei. Dumnezeu prima oară Când a plâns printre astre, El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre. Pentru ea noi văruim pereții, Pentru ea mai sunt răniți poeții, Pentru ea cresc florile visării – Pentru limba, pentru limba țării. Pentru ea cresc florile visării – Pentru limba, pentru limba țării. Dumnezeu prima oară Când a plâns printre astre, El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre. El a plâns peste țară Cu lacrima limbii noastre.
 • 16. Cit traim pe acest pamint Mai avem un lucru sfint, O cimpie ,un sat natal O clopotnita pe deal. Cit avem o tara sfinta, Si un nai care mai cinta, Cit parintii vii ne sint Mai exista ceva sfint. Cit padurile ne dor Si avem un viitor Cit trecutu-l tinem minte Mai exista lucruri sfinte. Cit Luceafarul rasare, Si in cer e sarbatoare, Si e pace pe pamint, Mai exista ceva sfint. Cit avem un sat departe Si un grai fara de moarte Cit ai cui zice parinte, Mai exista lucruri sfinte. REFREN: Cit durea-ne-vor izvoare, Ori un cintec ce dispare, Cit mai avem ceva sfint Vom trai pe-acest pamint.