Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul bola sepak spts

12,987 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Modul bola sepak spts

 1. 1. S T P S ISI KANDUNGAN KANDUNGAN 1. BAB I Latar Belakang 1 1.1 Pengenalan 2 1.2 Tujuan 2 1.3 Objektif Sukatan 3 2. BAB II Sukatan Latihan 5 2.1 Penguasaan Kemahiran 6 2.2 Perkembangan Pengetahuan 7 2.3 Pembentukan Moral 8 2.4 Kecergasan Fizikal 8 A L O B 3. BAB III Persediaan Rancangan Latihan 9 3.1 Strategi – Organisasi 10 3.2 Peralatan 11 3.3 Sesi Latihan 13 4. BAB IV Rancangan Latihan 17 4.1 Penggal 18 4.2 Contoh Sesi Latihan 24 4.3 Contoh Aktiviti Kemahiran 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 2
 2. 2. S ISI KANDUNGAN 5. BAB V Penilaian 73 5.1 Objektif 74 5.2 Subjektif 74 5.3 Ujian Kemahiran Bobby Charlton 75 5.4 Borang Pemarkahan 80 K A P E 6. Penilaian / Ujian Kecergasan Fizikal S A 85 7. Orientasi Tahunan Kem 111 8. Penutup 113 3 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 3. 3. S T P S LATAR BELAKANG A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 4
 4. 4. S LATAR BELAKANG K A P E S A 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 5. 5. S T P S LATAR BELAKANG A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 6
 6. 6. S K A P E BAB II S A KURIKULUM – SUKATAN LATIHAN - PENGUASAAN KEMAHIRAN - PENGEMBANGAN PENGETAHUAN - PEMBENTUKAN MORAL - KECERGASAN FIZIKAL 7 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 7. 7. S T P S KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN 2. SUKATAN LATIHAN Sukatan latihan projek ini merangkumi aspek berikut: a. b. c. d. Penguasaan kemahiran Pengembangan pengetahuan Pembentukan fizikal Sikap dan nilai 2.1 Penguasaan kemahiran: i. Hantaran - Jarak dekat - Jarak sederhana - Jarak jauh - Menyokong ii. Sepakan - Leret - Tinggi - Lencongan - ‘voli’ iii. Kelecek - Berlari dengan bola - Tipu helah - Menukar arah - Gerak keliru A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 8
 8. 8. S KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN iv. Tandukan - Hantaran - Jaringan - Pertahanan v. Penjagaan gol - Tangkapan - Menangkis - Menubuk K A P E S A Menyepak - Sepak lambungan - Sepak separuh ‘voli’ - Sepakan gol Membaling - Leret - Tinggi vi. Jaringan - Jarak dekat - Jarak jauh vii. Kawalan - Bola leret - Bola rendah - Bola tinggi viii. Aktiviti Kumpulan Kecil – dihubungkan dengan pengajaran kemahiran 9 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 9. 9. S T P S KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN - - - - 2 lawan 2 3 lawan 3 Hubungkait dengan pengajaran 4 lawan 4 Kemahiran 5 lawan 5 2.2 Pengambaran Pengetahuan Pelatih perlu disedarkan tentang apa dan mengapa sesuatu aktiviti yang dilakukan itu berlandaskan kepada sains sukan. A L O B - Sistem tuas - Projektil - Imbangan - Pemindahan & penyerapan daya - Gravity dan kestabilan - Kuasa Hendaklah juga digabungkan dengan ilmu fisiologi – mengenali - Otot-otot pada betis - Otot-otot pada paha - Jantung - Otot abdomen serta fungsinya Pengetahuan mengenai sejarah bolasepak Malaysia - - - Pertandingan Bolasepak Malaysia Pertandingan Bolasepak Piala Razak Pertandingan Bolasepak Piala Presiden Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 10
 10. 10. S KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN -Pertandingan Bolasepak Piala Rahman -Pertandingan Bolasepak Piala Merdeka -Tokoh Bolasepak Tempatan -Kejohanan Antarabangsa - Peringkat Tenggara Asia - Peringkat Asia - Piala Dunia -Undang-undang Asas Bolasepak - 9 kesalahan - Pakaian Pemain - Kesalahan Teknikal K A P E S A 2.3 Pembentukan Moral Pelatih perlu dipupuk dengan nilai-nilai murni yang Berjaya dalam konteks perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum: - Berhemah tinggi - Bebudi pekerti - Bekerjasama - Kepimpinan - Kejujuran - Hormat menghormati - Bertanggungjawab - Berdedikasi - Berkewibaan - Menghormati undang-undang / arahan - Tolak ansur - Toleransi - Perpaduan 11 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 11. 11. S T P S KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN 2.4 Kecergasan Fizikal - Pecutan - Daya tahan kardiovaskular - Kekuatan - Pelatih didedahkan kepada aktiviti untuk membentuk kompenen kecergasan menerusi latihan pencapaian teknik. A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 12
 12. 12. S K A P E S A BAB III PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN - STRATEGI - ORGANISASI - PERALATAN - SESI LATIHAN 13 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 13. 13. S T P S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN 3. 3.1 PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN Strategi – Organisasi Beberapa pertimbangan perlu diambil kira oleh jurulatih untuk persediaan latihan. Berikut disenaraikan soalan-soalan yang perlu diambil perhatian. i. Pelatih - - - - ii. - - - - Tempat Latihan Dimanakah hendak menjalani latihan? Berapakah keluasannya? Adakah terdapat grid latihan? Adakah kemudahan yang terdapat itu perlu dikongsi? iii. Peralatan - - - - A L O B Berapakah umur pelatih yang hendak diajar? Apakah tahap kemahiran yang ada? Berapakah bilangan pelatih yang hendak diajar? Apakah jurulatih perlukan untuk latihan itu? Berapakah bilangan bolasepak yang ada? Berapakah penanda yng hendak digunakan? Perlukah bip? Bagaimana alatan itu didapati? Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 14
 14. 14. S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN iv. Masa K A P E - - Berapakah jangkamasa latihan berjalan? Berapa bilangan sesi latihan yang perlu? v. Kandungan Latihan - - - - Adakah persediaan dinyatakan? Adakah tujuan latihan dikenalpasti? Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Adakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sesuai? S A vi. Organisasi - - - - - vii. Adakah organisasi itu pantas dan teratur? Adakah pelatih memahami organisasi itu? Adakah keluasan latihan memadai? Adakah pasukan atau individu bibezakan melalui jersi atau bip? Adakah semua alatan terletak di tempat yang sesuai? Kedudukan jurulatih - Bolehkan jurulatih mengawasi pelatih keseluruhannya? - Bolehkah pelatih melihat dan memahami jurulatih? - Dapatkah mereka mendengar arahan jurulatih? - Bolehkah jurulatih mengadakan tunjukcara untuk kemahiran yang hendak diajar? viii. Corak latihan 15 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 15. 15. S T P S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN - Adakah corak latihan dapat menggerak dan mengaitkan pelatih? - Adakah arahan terlalu cepat? - Adakah pelatih memahami arahan yang diberi? - Adakah jurulatih menjelaskan butir latihan mengikut logik dan tepat pada waktunya? 3.2 Peralatan 1. Bolasepak A L O B a. Setiap pusat perlu mendapatkan bolasepak dengan kadar sebiji bola bagi setiap pelatih. Pemberian dan pengawasan yang baik dapat mengatasi kehilangan bola. Menulis nombor pada bola adalah satu cara mengelakkan kehilangan. b. Jika boleh catatkan nama pelatih pada bola jagaanya. c. Bolasepak atau bola yang sesuai digunakan untuk latihan ini. d. Bergantung kepada pelatih – maka saiz bola hendaklah diambil kira. 2. Penanda a. Kon adalah ideal untuk membuat penanda. b. Sebagai gentian – boleh juga digunakan tiang kayu, skitel atau lain bahan yang selamat. 3. Bip a. Bip adalah ideal untuk mengenalpasti dua kumpulan / pasukan. b. Bilangan bip yang berlainan warna perlu berlandaskan kepada bilangan pelatih yang ada. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 16
 16. 16. S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN 4. Pakaian K A P E a. Galakkan pakaian yang sesuai untuk permainan bolasepak seperti yang terdapat di dalam peraturan dan undang-undang. b. Pelatih diingatkan untuk memperolehi satu rupa pakaian yang ‘standard’. S A 5. Gol a. b. c. Sepasang gol perlu untuk latihan ini. Jika boleh dapatkan beberapa pasang gol yang berlainan saiz. Gol-gol tersebut hendaklah mudah dibawa / ubah. 6. Latihan Grid a. Untuk memudahkan latihan adakan grid latihan. Latihan dapat dikawal dalam “grid latihan”. b. Saiz grid latihan 60m x 40m adalah memadai. c. Setiap satu kotak ialah 10m x 10m. d. Mudah ditandakan kawasan latihan. (Rajah 1) 17 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 17. 17. S T P S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN A L O B Rajah 1: Kotak Grid – dilakarkan di atas kawasan latihan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 18
 18. 18. S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN 3.3 Sesi Latihan K A P E Untuk Projek Tunas Cemerlang Bolasepak ini, jurulatih-jurulatih dikehendaki mengadakan 3 sesi latihan seminggu. Setiap sesi latihan itu memakan masa 2 jam. Adalah diharapkan jurulatih-jurulatih akan menjalankan 12 sesi pada setiap bulan. Setiap sesi latihan itu dicadangkan mengandungi aspek berikut: S A i. Objektif latihan ii. Pengenalan kepada latihan iii. Perkembangan teknik asas dimajukan dari aktiviti elemetari ke aktiviti kompleks dan seterusnya ke aktiviti pemainan sebenar. iv. Gerakerja kumpulan v. Permainan kecil vi. Penutup i. Objektif Latihan Jurulatih hendaklah menyatakan objektif latihan dengan jelas. Biarlah objektif latihan itu dapat diukur. Objektif tingkah laku (Behavioural Objectives) adalah menepati dan mudah dikesan. Contoh: Kemahiran Hantaran 19 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 19. 19. S T P S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN a. Objektif Psikomotor Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat membantu hantaran dalam jarak 30m – tepat pada sasaran dengan kadar 8/10 kali. b. Objektif Kognitif Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat mengenalpasti konsep daya untuk menggerakkan bola dari satu kedudukan tepat ke arah sasarannya. c. Objektif Sosial A L O B Adalah diharapkan pelatih-pelatih akan bekerjasama melakukan aktiviti latihan. ii. Pengenalan Kepada Latihan Pengenalan latihan hendaklah aktif, mengandungi aktiviti mudah dan menyeronokkan. Tujuannya untuk memanaskan badan. Galakkan pelatih mencabar dengan mengajukan kemahiran yang berunsur imaginatif. Gerakerja kerengangan hendaklah diadakan bersama. iii. Perkembangan Teknik Asas Fasa ini pelatih didedahkan kepada kemahiran yang hendak diajar berdasarkan kepada objektif latihan. Pelatih diajar untuk melakukan kemahiran dengan jelas dan tepat. Perlu juga ia diberitahu ‘cara’ melakukan dan ‘mengapa’ ia dilakukan. Tunjukcara dan arahan yang jelas hendaklah dinyatakan. Ansurmaju aktiviti itu Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 20
 20. 20. S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN perlu diadakan. Pembetulan yang mana-mana perlu hendaklah dilakukan dan diikuti dengan tunjukcara yang betul. Adakah aktiviti yang mudah terdahulu dengan beransur kepada aktiviti yang mencabar – bersesuaian kepada permainan yang diingini oleh jurulatih. K A P E Jurulatih pasti mencipta dan memilih aktiviti-aktiviti yang menggalakkan perlakuan dan ini dapat menghasilkan latihan berkesan. S A Untuk kejayaan aktiviti ini perlu mengalami sesi latih tubi yang berkesan. Dengan ini saja dapat meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan. Lanjutan dari aktiviti itu hendaklah ditingkatkan lagi ke arah penggunaan kemahiran itu dalam situasi permainan. Jurulatih hendaklah menggalakkan penglibatan pelatih sepenuhnya. Jika aktiviti itu berkumpulan hendaklah kumpulan itu kecil supaya setiap pelatih dapat menyentuh bola dengan kerap. iv. Gerakerja Kumpulan Pemain dikumpulkan mengikut saiz dan tahap kemahiran. Pengalaman dan rakan sebaya dapat digalakkan. v. Permainan Kecil Jurulatih dapat menghabiskan sesi ini dengan mengadakan permainan kecil. Sesuai jika ia digunakan sebagai menilai objektif latihan sesi tersebut. Aktiviti kompleks dimajukan kepada aktiviti permainan sebenar adalah sesuai 21 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 21. 21. S T P S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN bagi mengukuhkan penggunaan kemahiran yang telah dipelajari. Kawasan permainan hendaklah cukup untuk pergerakan dan ditanda dengan jelas. vi. Penutup Jurulatih boleh menamatkan sesi latihan itu dengan berbagai cara. Gerak kerja kendur dapat dilakukan. Boleh juga mengemukakan beberapa soalan yang berhubungan dengan permainan bolasepak atau dengan latihan yang dilakukan. A L O B Di samping melatih dengan cara yang betul, pelatih akan belajar lebih lagi dengan cara ia ‘melakukannya’ dan digalak menggunakannya dalam permainan apabila dinyatakan oleh jurulatih. Kadar jangkamasa untuk melatih fasa tersebut boleh dijalankan seperti berikut: Fasa I Pengenalan latihan 15 – 20 min Fasa II Perkembangan latihan 35 – 40 min Fasa III Gerakerja kumpulan 15 – 20 min Fasa IV Penutup 5 – 10 min Intensi latihan hendaklah dipertimbangkan. Jika didapati pelatih penat, maka eloklah diberi peluang mereka berehat. Adalah sesuai jika rehat itu dalam bentuk ‘rehat aktif ’. Dalam masa yang sama juga sebarang penjelasan, arahan, butir latihan dapat diulangi lagi. Sebarang teguran dan pembetulan hendaklah dilakukan dengan tertib. Ada dua cara membuat pembetulan:- Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 22
 22. 22. S PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN a. Membuat pembetulan untuk semua:- K A P E Jika ramai pelatih yang melakukan kesalahan, kumpulkan mereka dan jurulatih memberi penerangan atau tunjuk cara kepada semua pelatih. b. Membuat pembetulan individu:- S A Jika sering sahaja melakukan kesalahan dan memerlukan pembetulan, maka ia seorang sahaja yang patut diberi perhatian dan penerangan. Pelatih yang lain boleh terus melakukan aktiviti tanpa diganggu. 23 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 23. 23. S T P S BAB IV A L O B RANCANGAN LATIHAN - PENGGAL - CONTOH SESI LATIHAN - CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 24
 24. 24. S RANCANGAN LATIHAN Adalah diingatkan bahawa objektif rancangan Penggal hendaklah dinyatakan. Untuk ini jurulatih perlu membuat tinjauan pada tahap pencapaian peserta yang ada. Cadangan masa latihan untuk kemahiran sebulan. K A P E PENGGAL I – 20 MINGGU (60 SESI) 1. Hantaran -Jarak Dekat -Jarak Sederhana S A - 2 minggu – 6 sesi 2. Sepakan -Leret (drive) -Tinggi - 2 minggu – 6 sesi 3. Kawalan -Bola leret -Bola rendah - 2 minggu – 6 sesi 4. Penjagaan Gol -Tangkapan -Sepak lambung 5. Jaringan -Jarak sederhana - 1 minggu – 3 sesi 25 6. Penilaian - 2 minggu – 6 sesi - 1 minggu – 3 sesi Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 25. 25. S T P S RANCANGAN LATIHAN PENGGAL II – 20 MINGGU (60 SESI) 1. Hantaran -Jarak Sederhana -Jarak Jauh -Hantaran dan menyokong dalam permainan 2. Sepakan -Tinggi -Voli -Lencong 3. Penjagaan Gol -Menangkis -Membaling -Sepak separuh voli 4. Hantaran dan menyokong 5. Kelecek -Gerak keliru -Tukar arah -Larian dengan bola -Tukar arah 6. Jaringan -Jarak dekat 7. Tandukan -Pertahanan -Hantaran depan 8. Penilaian - 2 minggu – 6 sesi - 2 minggu – 9 sesi - 1 minggu – 3 sesi - 1 minggu – 3 sesi A L O B - 2 minggu – 6 sesi - 3 minggu – 9 sesi - 2 minggu – 6 sesi - 2 minggu – 6 sesi - 1 minggu – 3 sesi - 2 minggu – 6 sesi - 1 minggu – 3 sesi Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 26
 26. 26. S RANCANGAN LATIHAN Adalah diingatkan bahawa objektif rancangan Penggal hendaklah dinyatakan. Untuk ini jurulatih perlu membuat tinjauan pada tahap pencapaian peserta yang ada. Cadangan masa latihan untuk kemahiran sebulan. K A P E 1 sesi – 120 minit 1 minggu – 120 x 3 = 360 minit 1 bulan – 360 x 4 = 1440 minit Hantaran Jarak Dekat = 25% (360 minit) Hantaran Jarak Jauh = 25% (360 minit) Jaringan = 20% (288 minit) Kelecek = 20% (288 minit) Timang = 10% (144 minit) S A 27 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 27. 27. S T P S RANCANGAN LATIHAN RANCANGAN LATIHAN PENGGAL I: A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 28
 28. 28. S RANCANGAN LATIHAN PENGGAL II: K A P E S A 29 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 29. 29. S T P S RANCANGAN LATIHAN PENGGAL III A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 30
 30. 30. S RANCANGAN LATIHAN 4.2 CONTOH SESI LATIHAN K A P E TARIKH : 17.12.1989 TEMPAT : STADIUM ITM TAJUK : KEMAHIRAN HANTARAN TAHAP LATIHAN INTENSI FREKUENSI INTERVAL MASA S A OBJEKTIF : : : : 65% - 80% 8 – 9 ULANGAN 1 – 2 MINIT 2 – 5 MINIT (i) Pada akhir latihan pelatih dapat membuat hantaran jarak dekat tepat pada sasaran dengan kadar 7 daripada 10 percubaan. (ii) Pelatih dapat mengenalpasti arah daya masa membuat hantaran tepat. (iii) Pelatih bekerjasama antara satu sama lain dalam aktiviti hantaran. PERALATAN Bola : 10 – 20 (1 bola – 2 peserta) Kon = 16 31 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 31. 31. S T P S RANCANGAN LATIHAN (Semua aktiviti dijalankan dalam kawasan grid 60m x 40m). CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN:AKTIVITI I : Gerakerja (i) Gerakerja Regangan (stretching) dilakukan selepas atau semasa beberapa aktiviti kelonggaran. A L O B (Setiap aktiviti di atas dilakukan selama 10 saat) Rajah 5 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 32
 32. 32. S RANCANGAN LATIHAN (ii) Gerakerja Memanaskan badan K A P E a) Berdua - tampar lutut b) Berdua - tampar tangan - berkeadaan tekan tubi c) Berdua - timbang garam d) Berlari ulang alik jarak lOm dengan isyarat i. Nombor ganjil ii. Nama buah iii. Gerakeja e) Membawa bola berdua - 1 bola hantar-menghantar aiitara I S A (Gerakerja (i) & (ii) boleh dilakukan berselang-seli) 33 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 33. 33. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI II (i) : Kemahiran Hantaran Hantaran bola dalam kawasan 20m X 20m - Berdua A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 34
 34. 34. S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - Elakkan berlanggar - Angkat kepala - mata melihat arah sasaran (Rehat antara aktiviti - gunakan gerakerja regangan) (ii) K A P E Hantaran dalam grid 10m x 10m - Berdua - keadaan statik S A 35 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 35. 35. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - - - Mata ke arah sasaran. Kaki dikejapkan di bahagian buku semasa menyentuh bola Gunakan bahagian dalam kaki (iii) Hantaran dalam grid - berdua dalam pergerakan A1 membuat hantaran kepada sudut grid A2 berlari untuk mendapatkan bola. A2 membuat hantaran ke sudut grid untuk A1 mendapatkan bola. (hantaran ke ruang) A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 36
 36. 36. S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: K A P E - - - Gunakan kaki kiri & kaki kanan. Bahagian dalam & luar kaki Kelajuan bola (iv) Hantaran dalam grid berdua - pergerakan dan sudut grid (Rajah 9) S A A1 membawa bola memusingkan kon dan bergerak ke belakang. Apabila A1 sampai ke kon hadapan, membuat hantaran ke A2 dan melalukan aktiviti yang serupa. 37 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 37. 37. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - - - Kelajuan bola Mata ke arah sasaran Angkat kepala (v) 3 lawan 1 dalam grid 10m x 10m (Rajah 10) A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 38
 38. 38. S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - Gerakeliru dalam hantaran - Sudut hantaran - Kelajuan bola - Ketepatan - Sambung kepada 4 Iawan 2 K A P E AKTIVITI III - Gerakerja Kumpulan – Kumpulan Berenam S A Kumpulan I Latihan hantaran bola. Hantaran ikut tertib nombor yang diberikan 1-2-3-4-5-6 dalam grid 20m x 10m. Rajah 11 (Semua peserta hendaklah bergerak) 39 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 39. 39. S T P S RANCANGAN LATIHAN Kumpulan II Latihan sepak bola leret. Berdua berhadapan dengan sasaran 2 kon dalam jarak 1.5m. Menyepak ke arah kawan dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. (Rajah 12) Kumpulan III A L O B Rajah 12 Latihan mengawal bola tinggi Berdua. A melambung bola ke B untuk dikawal dengan berbagai-bagai bahagian kaki. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 40
 40. 40. S RANCANGAN LATIHAN Bergerak dalam grid 10m x 10m. B mengawal bola ke kiri atau kanan sebelum menghantar semula ke A. Selepas lima percubaan A menggantikan tempat B. K A P E S A Rajah 13 Kumpulan IV Latihan menanduk bola Berdua berhadapan - A melambung bola untuk B menanduk ke A semula - grid 10m x 10m (Rajah 14) Setelah 5 percubaan A menggantikan tempat B. 41 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 41. 41. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Rajah 14 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 42
 42. 42. S RANCANGAN LATIHAN Kumpulan-kumpulan bertukar tempat dari I -> II -> III -> IV -> I setelah mendapat arahan dan jurulatih. K A P E S A Rajah 15 AKTIVITI IV : Permainan Kecil Empat kumpulan – Lari berganti-ganti dengan bola Jarak 20m. 1. Mula dengan berjalan – 2 kaki 2. Larian – 2 kaki 3. Berlari – sebelum pindahkan bola timbang 5 kali dengan kaki 4. Berlari – sebelum pindahkan bola tandukan antara satu sama lain sebanyak 5 kali. 43 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 43. 43. S T P S RANCANGAN LATIHAN PENUTUP I. Lari anak II. Regangan (stretching) III. Tarik nafas dan hembus nafas IV. Analisa A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 44
 44. 44. S RANCANGAN LATIHAN 4.3 CONTOH AKTWITI-AKTIVITI KEMAHIRAN K A P E Contoh latihan berikut adalah sebagai panduan kepada jurulatih. Jurulatih digalakkan mengikuti sesi latihan bersesuaian dengan kehendak pemain berdasarkan kepada kebolehan dan tahap umur mereka. 1. KEMAHIRAN HANTARAN S A Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan ini mempunyai tahap kerja seperti berikut: Intensiti Rehat Masa Ulangan AKTIVITI I : Sederhana (50% - 70%) : Rehat aktif : 2-3 minit : 7-10 ulangan Latihan Hantaran Jarak Dekat Organisasi: Berdua berhadapan dengan menggunakan sebiji bola dalam ruang grid 10m x 10m. Latihan: Bola statik, A menghantar bola ke B dan sebaliknya. Berulangan. (Rajah 16) 45 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 45. 45. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Cuba membuat hantaran dengan menggunakan kaki kiri dan kanan. Tumpuan: - Ketepatan dan arah - Sentuhan pada bola dengan bahagian dalam kaki - Kejapkan kaki semasa menyentuh bola (Jika kegunaan bahagian dalam kaki sudah dikuasai maka boleh diteruskan dengan bahagian luar kaki pula dan seterusnya dengan menggunakan berbagal bahagian kaki). Aktiviti tersebut boleh dimajukan dengan pergerakan. Bola bergerak dan pemain berlari untuk membuat hantaran. Kawalan bola leret boleh diperkenalkan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 46
 46. 46. S RANCANGAN LATIHAN Pergerakan itu boleh dilakukan pada hadapan atau pada sisi. K A P E S A Rajah 17: Menolak bola ke sisi sebelum hantaran. AKTIVITI II Organisasi: Bertiga dengan menggunakan sebiji bola. Bergerak dalam kawasan grid 10m x 10m. Latihan: A menghantar bola ke B. B mengawal bola dan berpusing menghantar ke C. A dan C berada di penjuru grid. B berada di tengah grid. 47 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 47. 47. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - Sama seperti aktiviti I - Mata tumpu pada bola A L O B Rajah 18: Hantaran dan kawalan bola leret. Aktiviti itu boleh dimajukan dengan pergerakan aktif. A, B dan C berada di luar grid. Selepas A membuat hantaran kepada B, A berlari ke arah garisan grid yang kosong A1. Selepas B membuat hantaran pada C ia pun berlari ke grid yang kosong B1 dan seterusnya. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 48
 48. 48. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A Rajah 19: Membuat hantaran dan berlari ke tempat kosong. Tumpuan: - Mata hendaklah memandang pada bola - Gerak keliru semasa membuat hantaran - Cubakan aktiviti mi dengan 2 sentuhan satu mengawal dan 1 membuat hantaran. 49 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 49. 49. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI III Organisasi: 4 lawan 1. 4 pemain berada di luar garisan grid. Seorang pemain berada di tengah grid. Sebiji bola digunakan. Latihan: 4 pemain yang di luar garisan grid ‘menyimpan’ bola sesama sendiri dengan membuat hantaran. Pemain yang berada ditengah grid cuba merebut bola. 4 pemain luar hendaklah berada di luar garisan sentiasa. Jangan masuk ke dalam grid. Rajah 20: Hantaran 4 lawan 1 A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 50
 50. 50. S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: - - - - K A P E Menyokong dengan betul selepas membuat hantaran Ketepatan hantaran Kelajuan bola Gerak keliru semasa buat hantaran Kemahiran hantaran jarak dekat boleh dimajukan dalam aktiviti permainan kecil. 3 lawan 2, 4 lawan 4, 5 lawan 5 dan seterusnya mengikut kehendak jurulatih. Hantaran: S A Terdapat beberapa teknik untuk membuat hantaran: 1. Bahagian dalam kaki – Bila membuat hantaran dengan bahagian dalam, kaki dicuding seperti dalam rajah: 51 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 51. 51. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Kilaskan kaki arah sisi sehingga mengarah ke hadapan. Kaki diangkat dan dihayun kebahagian tengah bola. Kaki penyokong diletakkan kira-kira 6” di sisi bola mengarah ke arah hantaran. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 52
 52. 52. S RANCANGAN LATIHAN 2. Hantaran bahagian luar kaki:- K A P E Bila melakukan teknik hantaran bahagian luar kaki, kaki dicuding kebawah seperti dalam rajah 22(a):- S A Rajah 22(a) Dalam kedudukan seperti di atas, tendang bola ke hadapan dengari menggunakan pergerakan di bahagian lutut. Badan hendaklah bongkok ke hadapan sambil membuat hantaran dan berat badan di bawa ke kaki penyokong. Teknik mi digunakan untuk hantaran jarak dekat ataupun sambil berlari dan dapat dilakukan dengan pantas. 53 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 53. 53. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Rajah 22(b) 3. Hantaran lambang: Bagi melakukan teknik hantaran lambong bola ditendang dengan bahagian kekuda kaki. Sambil berlari dan bila hampir dengan bola, kaki penyokong hendaklah berada kira-kira 6” di sisi bola dan jauh sedikit dari garis kedudukan bola seperti dalam rajah. Bola hendaklah disentuh di bahagian bawah. Pastikan lutut kaki penyokong dan kaki yang menendang berada di belakang bola seperti dalam rajah. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 54
 54. 54. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A 4. Rajah 23 Hantaran “Chip’: Kaki penyokong diletakkan jauh dari bola. Hayunan tendangan bermula di bahagian lutut. Bola ditendang di bahagian bawah. Lihat rajah. Bahagian hujung kaki menyentuh bola. 55 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 55. 55. S T P S RANCANGAN LATIHAN Rajah 24 5. Hantaran tumit: A L O B Hantaran dilakukan ke arah belakang pemain. Kaki yang menendang dihayun melintasi bola dan kemudian dihayun ke arah belakang sambil meluruskan bahagian kaki di bahagian lutut. Bola disentuh dengan tumit di kawasan tengah. Selepas sentuhan kaki dibengkokkan.Kaki menendang tidak menyentuh tanah sewaktu melakukan teknik mi. Kaki penyokong hendaklah berada di hadapan sewaktu melakukan teknik ini. Lihat rajah 25:- Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 56
 56. 56. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A Rajah 25 57 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 57. 57. S T P S RANCANGAN LATIHAN 2. KEMAHIRAN KAWALAN Tahap kerja untuk aktiviti-aktiviti yang dicadangkan adalah seperti berikut: A. Latihan Kawalan Intensiti : Sederhana (50% - 70%) Rehat : Rehat aktif Masa : 2 – 3 minit Ulangan : 7 – 10 ulangan AKTIVITI I A L O B Organisasi: Berdua berhadapan dalam grid lOm x lOm. menggunakan sebiji bola. Latihan: A melambung bola ke B. B mengawal bola dengan kaki - menggunakan teknik kawalan yang dipelajari terdahulu. Tumpuan: - Mata pada bola - Menuju ke arah bola Rajah 26 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 58
 58. 58. S RANCANGAN LATIHAN Setelah jurulatih membuat perkembangan pemain, lakukan beberapa tunjukcara mengawal bola dengan bahagian badan seperti: - Kawalan menggunakan tapak kaki - Kawalan menggunakan bahagian dalam kaki - Kawalan menggunakan bahagian luar kaki - Kawalan dengan betis (shin) - Kawalan dengan peha - Kawalan dengan dada - Kawalan dengan kepala K A P E S A Tahap pencapaian pelajar hendaklah diambilkira sebelum mengenalkan kemahiran kawalan seterusnya. Aktiviti I boleh dilanjutkan dengan A menyepak lambung kepada B untuk membuat kawalan. AKTIVITI II Organisasi: Bertiga dengan seorang pemain berada di tengah dalam kawasan grid lOm x 20m.Kon boleh diletakkan dekat pemain tengah. Latihan: A sebagai pengumpan (server) membuat hantaran kepada B. B mengawal bola berpusing mengeliingi kon dan hantar kepada C. C menghantar semula kepada B. 59 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 59. 59. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Rajah 27: Kawalan bola dan hantaran Tumpuan: Sama seperti aktiviti I. - Gerak keliru semasa menerima bola dan pengumpan. - Hantaran tepat (Latihan ini boleh dimajukan dengan mengadakan oposisi di belakang B. Oposisi ini hendaklah pasif - sehingga B dapat keyakinan). Mulakan aktiviti dengan kawalan bola leret dan maju kepada bola tinggi. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 60
 60. 60. S RANCANGAN LATIHAN Mengawal bola dengan bahagian tapak:- K A P E S A Mengawal bola dengan bahagian tapak. Sesuai untuk mengawal bola tinggi yang datang lurus. Kaki mengawal diangkat dan bersedia hingga bola jatuh dan kemudian memerangkap bola dengan tapak ke tanah. Berat badan hendaklah berada pada kaki penyokong dan bola dikawal dengan cermat “cushien” sambil menarik bola ke belakang. Mengawal bola dengan bahagian dalam kaki (Rajah 29):- 61 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 61. 61. S T P S RANCANGAN LATIHAN Kaki diangkat ke atas. Bahagian bawah kaki dicondongkan supaya dapat menahan bola. Bahagian dalam kaki digunakan untuk memerangkap bola. Pergerakan dikawal bila bola menuju arah kaki. Sebaik-baik bola dikawal tarik kaki dan bola berada dalam kawalan. Jika kaki kiri digunakan untuk mengawal bola, bola akan digerakkan ke arah kiri. Mengawal bola dengan bahagian luar kaki (Rajah 30):- A L O B Kaki yang digunakan untuk mengawal bola menyilang kaki penyokong. Kaki yang digunakan diangkat dan dicuding ke arah dalam. Sewaktu bola dikawal dengan bahagian luar kaki, berat badan berada di kaki penyokong. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 62
 62. 62. S RANCANGAN LATIHAN Mengawal bola dengan betis (Rajah 31):- K A P E S A Rajah 31 Berat badan di bahagian hujung kaki. Pemain berdiri berhadapan haluan bola. Pusat graviti ke hadapan dengan membengkok lutut. Tumit kaki diangkat. Bahagian badan condong ke hadapan. Pandangan ditumpu ke arah haluan bola. Bola yang melantun akan ditahan dengan tulang kering (shin). 63 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 63. 63. S T P S RANCANGAN LATIHAN Mengawal bola dengan bahagian paha (Rajah 32):- A L O B Rajah 32 Pemain berhadapan dengan arah datang hola. Berat badan berada di kaki penyokong dan kaki tersebut dihengkokkan. Kaki yang akan mengawal bola diangkat, lutut dibengkokkan dengan kedudukan 50-60 dengan betis. Bola yang dat akan dikawal denganbahagian paha. Kaki dijatuhkan sebaik-baik bola dapat dikawal dengan paha. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 64
 64. 64. S RANCANGAN LATIHAN Mengawal bola dengan dada (Rajah 33 (a) (b) (c)):- K A P E S A 65 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 65. 65. S T P S RANCANGAN LATIHAN Mengawal bola dengan kepala (Rajah 34):- A L O B Rajah 34 Mengawal bola dengan kekura kaki (Rajah 35 (a) (b) (c)):- Rajah 35 (a) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK Rajah 35 (b) 66
 66. 66. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A 3. Rajah 35 (c) KEMAHIRAN KELECEK Tahap kerja aktiviti-aktiviti yang dicadangkan adalah seperti berikut:Intensiti : Sederhana (50%-70%) Rehat : Rehat aktif Masa : 2 - 3 minit Ulangan : 7 10 ulangan Kemahiran mengelecek / berlari dengan bola. AKTIVITI I Organisasi: Berlari dengan bola dengan cara susur benang di antara kon yang dibariskan dengan jarak 2m antara 1m (pergi dan balik). Tumpuan: 67 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 67. 67. S T P S RANCANGAN LATIHAN - - - - Mata pandang hadapan 2m dan bola Gunakan bahagian dalam dan luar kaki Gunakan kaki kin dan kanan Imbangan badan RAJAH 36: Mengelecek antara kon A L O B Rajah 36 Aktiviti mi boleh dimajukan lagi iaitu berlari dengân bola kepada kon yang terletak di hadapan barisan dalam jarak 5-lOm. Pada kon itu pemain dikehendaki membuat pusingan. RAJAH37: Selepas mengelecek antara kon pemain berlari dengan bola ke kon di hadapan dan membuat pusingan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 68
 68. 68. S RANCANGAN LATIHAN Jurualatih hendaklah menekankan kepada perlakuan yang betul. Boleh dimulakan dengan kelecek menggunakan bahagian dalam kaki kanan dahulu, diikuti kaki kiri pula, sebelum dijalankan dalam satu perlakuan. AKTIVITI II K A P E Organisasi: Berdua berhadapan menggunakan sebiji bola. S A Latihan: A mengelecek bola dengan menggunakan bahagian dalam, luar dan tapak kaki di hadapan B yang berada di sebelah garisan. A mengelecek bola tetapi tidak boleh melintasi garisan B. Jika melintasi garisan, B merebut bola dan mula mengelecek. Tumpuan: - Menggunakan tapak kaki untuk menarik bola. - Kawal bola berhampiran dengan kaki. RAJAH 38: Mengelecek berseorangan 1 Iwn 1 (pasif) Rajah 38 69 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 69. 69. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI III Organisasi: Bola seorang sebiji dan berlari dalam satu kawasan 15m x 15m. Letakkan beberapa kon dalam kawasan itu. Latihan: Pemain berlari dengan bola dalam kawasan dengan tiada berlanggar antara satu dan juga kon. Tukar arah dengan menggunakan tapak kaki untuk mematikan bola, bila mendengar isyarat dari jurulatih (Rajah 38). A L O B Tumpuan: - Imbangkan badan dengan baik - Mata pandang ke hadapan – elak berlanggar - Tukar rentak (isyarat dan jurulatih) Mengelecek dalam kawasan terhad Rajah 39 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 70
 70. 70. S RANCANGAN LATIHAN Contoh Tambahan Kelecek Bola K A P E Kelecek bola:- S A Rajah 40 71 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 71. 71. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B A. Bola ditolak dengan kaki kiri menuju bahagian dalam kaki kanan. Bola lantunan itu dibawa ke arah kiri (Rajah 41). B. Acah untuk menendang dengan kaki kanan. Tetapi bola dibawa dengan bahagian luar kaki kanan (Rajah 42). C. Acah untuk menendang tetapi memusingkan bola dengan bahagian dalam kaki yang sama dan bergerak maju (Rajah 41). Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 72
 72. 72. S RANCANGAN LATIHAN D. Acah untuk menendang-tolak bola dengan bahagian dalam kaki yang sama melalui kangkang dan mainkan bola dengan kaki kin seperti dalam rajah di atas (Rajah 42). K A P E S A E. Langkah atas bola kemudian mainkan dengan bahagian dalam kaki kiri. (Rajah 43). 4. KEMAHIRAN SEPAKAN Tahap kerja aktiviti-aktiviti berhubung dengan kemahiran itu ialah Intensiti Rehat Masa Ulangan : Sederhana (50% - 70%) : Rehat Aktif : 2 – 3 minit : 7 – 10 ulangan Kemahiran sepakan leret dan sepakan lencong (bend) AKTIVITI I Organisasi: 73 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 73. 73. S T P S RANCANGAN LATIHAN Berdua dengan 3 biji bola. Berhadapan pada jarak 30m dalam kawasan grid. 2 kon dengan jarak 3m diletakkan di antara mereka. Latihan: Menyepak leret atau lencong menerusi sasaran (2 kon) kepada kawan. A sepak kesemua bola dahulu ke B. A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 74
 74. 74. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A RAJAH 45: Menyepak bola lencong Tumpuan: (i) (ii) (iii) (iv) bola (v) Imbangan badan Kederasan lari landas Kederasan segmen betis Sentuhan bola pada bahagian kaki atas (kekura kaki) di tengah gravity Untuk sepakan lencong – sepak menyisi dari gravity bola Setelah pemain mencapai kecekapan yang diperlukan, majukan dengan menggerakkan bola ke hadapan dan ke sisi. Tambahan juga seorang untuk membuat umpanan dari hadapan dan sisi. 75 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 75. 75. S T P S RANCANGAN LATIHAN Organisasinya sama untuk sepakan ‘chip’. Daripada kon adakan seorang pemain ditengah. Tumpuan: (i) Sepak di bawah gravity bola (ii) Kesan ‘kejutan’ semasa menyentuh bola (iii) Kejapkan sendi buku lali Organisasi sama juga untuk sepakan tinggi atau hantaran jarak jauh. Jarak antara pemain A dan B dibesarkan sehingga 40m. A L O B Tumpuan: (i) Imbangan badan (ii) Kaki yang tidak menyepak berada belakang sedikit dari bola (iii) Sentuhan Kaki menyepak di bawah gravity bola (iv) Arah ketepatan Contoh Sepakan Tendang lambong (Rajah 46): Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 76
 76. 76. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A Rajah 47 Perhatian – tendang lambong (Rajah 47): 1. 2. 3. 4. 5. Kaki penyokong dibelakang bola dan kearah sisi bola. Kaki tendangan dihayun jauh ke belakang. Badan dicondongkan ke belakang sewaktu tendangan. Bola ditendang di bawah sekali. Selepas tendangan, kaki hendaklah dilajakkan terus kearah sasaran. 77 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 77. 77. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tendangan Leret Rajah 48 A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 78
 78. 78. S RANCANGAN LATIHAN 1. Bahagian yang digunakan ialah instep kekuda kaki. (Rajah 49 & 50) 2. Untuk memastikan bola rendah kaki penyokong selari dengan bola dan hujung kaki menghala arah sasaran 3. Berat badan pada kaki penyokong. 4. Bahagian badan berada dalam keadaan atas bola. 5. Lutut berada dalam keadaan atas bola sewaktu tendangan dibuat. 6. Tendangan hendaklah pada bahagian tengah bola. K A P E S A 79 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 79. 79. S T P S RANCANGAN LATIHAN 5. KEMAHIRAN SEPAKAN ‘VOLI’ AKTIVITI I Organisasi: Bertiga. Berdiri berhadapan dan menggunakan tiga biji bola. Latihan: A melampung bola ke B. B membuat sepakan voli ke C. aktiviti dalam grid 10m x 10m. Bergiliran selepas 7 – 10 sepakan. Tumpuan: (i) (ii) (iii) (iv) A L O B Imbangan badan Sepak bahagian dalam kaki dan luar kaki. Mata pada bola Kejapkan (kuncikan) sendi kaki semasa sentuhan bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 80
 80. 80. S RANCANGAN LATIHAN Boleh dimulakan dengan B berada dalam kawasan duduk panjang. Kemudian dalam keadaan dirian. Organisasi yang sama boleh digunakan untuk sepakan ‘ basikal’. Lambungan bola dari A mesti diawasi. K A P E Sepakan Voli S A 81 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 81. 81. S T P S RANCANGAN LATIHAN 1. 2. Digunakan sewaktu membuat serangan ataupun bertahan (Rajah 53). Bola ditendang sewaktu bola berada dalam lambongan. Teknik: 1. Berdiri bertentangan dengan bola. 2. Badan dipusing dan dikilas kea rah tendangan. 3. Kaki tendangan diluruskan. Tendangan dilakukan di paras pinggang untuk mendapatkan kelajuan pada tendangan. Perhatian: A L O B Melompat ke arah tendangan dan melakukan tendangan, lebih baik daripada berpusing dengan berlandaskan hujung kaki. 6. KEMAHIRAN TANDUKAN Tahap kerja aktiviti-aktiviti kemahiran tandukan ialah:Intensiti Rehat Masa Ulangan : Sederhana (50% - 70%) : Rehat Aktif : 2 – 3 minit : 7 – 10 ulangan KEMAHIRAN MENANDUK BOLA Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 82
 82. 82. S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI I: K A P E Organisasi: Berdua dalam jarak 5m.Gunakan 1 biji bola. Latihan (i): A memegang bola dihadapan dan menarik kearah dahi untuk membuat tandukan ke D. S A Tumpuan: (i) (ii) (iii) Gunakan dahi Lentingkan leher ke belakang Mata buka dan pandang bola Latihan (ii): A lambung bola dan menanduk bola ke B. Latihan (iii): B melambung bola ke A untuk ditanduk kea rah B semula. (Boleh dilakukan bertiga dalam kotak grid 10m x 10m – A lambung ke B untuk ditanduk ke C) Latihan (iv): Tanduk-menanduk diantara 1 – Berdua,bertiga dan berempat. AKTIVITI II Organisasi: Bertiga. Seorang mengumpan bola untuk ditanduk. 83 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 83. 83. S T P S RANCANGAN LATIHAN Latihan: A melambung bola kea rah B dan C. B berdiri dihadapan C seperti seorang penyerang. C datang dari belakang B dan menanduk bola tinggi ke arah C. Lambungan bola dari A hendaklah diawasi. Tumpuan: (i) Tanduk tinggi kea rah sasaran (ii) Buka mata (iii) Lompat tinggi dari penyerang B Tandukan Statik (Rajah 54): 1. 2. 3. A L O B Bola ditanduk dengan bahagian dahi. Bahagian tengkok dikemaskan dan dagu ditarik kea rah dada. Bahagian abdomen dilengkong ke belakang. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 84
 84. 84. S RANCANGAN LATIHAN Tandukan Statik: (Rajah 54) K A P E S A 85 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 85. 85. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tandukan Sambil Melompat (Rajah 55): 1. 2. 3. kepala. 4. 5. 6. padu. Lompatan hendaklah tinggi kea rah bola. Jangan melompat ke arah bola dari bawah kerana bola akan ditanduk dengan bahagian atas Lompatan dengan berlandaskan satu kaki. Kedua-dua kaki dibengkokkan ke belakang. Badan dilengkong ke belakang untuk mendapatkan daya tandukan yang A L O B Tandukan Sambil Melompat: (Rajah 55) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 86
 86. 86. S RANCANGAN LATIHAN Tandukan Sambil Melompat (Rajah 56): K A P E S A 1. Tangan digunakan untuk dapat ketinggian dalam lonjakan. 2. Belakang lengkung. 3. Bahagian belakang dihayun ke depan. 4. Tengkok dikemaskan. 5. Tandukan ke arah tepi - untuk jaringan (Rajah 57) - hantaran 6. Teknik sama – Cuma memusingkan bahagian ke arah mana bola hendak dihantar. 87 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 87. 87. S T P S RANCANGAN LATIHAN 7. A L O B KEMAHIRAN PENJAGAAN GOL Tahap kerja aktiviti-aktiviti ini adalah: Intensiti : Sederhana (50% - 70%) Rehat : Rehat aktif Masa : 3 – 4 minit Ulangan : 7 – 10 ulangan (i) KEMAHIRAN MENANGKAP BOLA TINGGI AKTIVITI I Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 88
 88. 88. S RANCANGAN LATIHAN Organisasi: Seorang sebiji bola, lambung dan tangkap. K A P E Latihan: Lambung bola dan tangkap menggunakan 2 tangan dan memeluk bola ke badan. S A Tumpuan: (i) Mata pada bola (ii) Lompat dan tangkap bola (iii) Bawa bola ke ‘dalam’ badan AKTIVITI II Organisasi: Berdua berdiri berhadapan dalam jarak 5m – 7m. Gunakan 1 biji bola. Latihan: A membaling bola ke B. B menangkap bola tersebut. Kemudian baling semula ke A. Tumpuan: (i) Baling paras perut, dada dan tinggi (ii) Pergi menemui bola dahulu (iii) Tangkap bola dan bawa masuk ke perut 89 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 89. 89. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI III Organisasi: Berdua berhadapan. Penjaga gol berdiri melutut dalam jarak 5m. Latihan: A baling bola ke B (penjaga gol). B memungut bola di hadapan badannya dengan membongkok atau separuh melutut. (ii) KEMAHIRAN MENANGKAP BOLA LERET A L O B Latihan: A menggolek bola ke B (penjaga gol). B memungut bola dihadapan badannya dengan membongkok atau separuh melutut. Penjaga Gol: Menangkap bola rendah:- Kedudukan tangan sewaktu menangkap bola rendah. (b) Lengan dan kaki dijadikan pengadang untuk menahan bola. (a) Satu gaya menangkap bola rendah. Lutut jadi pengadang. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 90
 90. 90. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A Menangkap bola tinggi:- Menangkap bola tinggi – badan berada di arah kedatangan bola. (a) Kedudukan tangan sewaktu menangkap bola tinggi. Jari tangan meliputi bola. (b) 91 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 91. 91. S T P S RANCANGAN LATIHAN A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 92
 92. 92. S RANCANGAN LATIHAN Kedudukan menangkap bola paras perut atau dada. Badan ditunduk bagi mengurangkan kuasa tendangan. K A P E S A Rajah 60 Menyelamatkan bola yang datang dari arah tepi. Badan dijatuhkan ke sisi dan tangan diluruskan sejauh yang boleh. Rajah 61 93 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 93. 93. S T P S RANCANGAN LATIHAN Tumpuan: 1. Memungut bola dengan tangan secara ‘mengaut’. 2. Bola dihadapan. 3. Bola dibawa ke perut (iii) KEMAHIRAN SEPAK LAMBUNG Organisasi: Berdua berhadapan dengan jarak 40m. 1 biji bola digunakan. A L O B Latihan: A menyepak lambung ke B. B ulang sepak ke A. Bermula dengan dirian dan beransur kepada larian perlahan sebelum sepakan. Tumpuan: 1. Lambungan hendaklah di hadapan sedikit. 2. Sepak dengan bahagian kura kiri. 3. Ketepatan. 4. Bukan ketinggian yang dikehendaki tetapi jarak. 5. Imbangan badan. 6. Koordinasi. Organisasi untuk kemahiran menggolek/membaling adalah sama. Latihan yang berkesan boleh dijalankan di kawasan gol itu sendiri. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 94
 94. 94. S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL K A P E Beberapa contoh permainan kecil diterangkan berikutnya. Jurulatih hendaklah mengenalpasti objektif latihan/permainan kecil ini dimainkan. Biasanya ia diadakan untuk mengukuhkan kemahiran yang telah dipelajari. Permainan kecil ini banyak faedahnya. Di antaranya ialah:1. Mudah dikawal 2. Penyertaan agak menyeluruh 3. Menyeronokkan 4. Konsep pertandingan dijelaskan 5. Ruang kecil 6. Mudah membuat pembetulan / teguran 7. Mudah pemerhatian 8. Menepati objektif pengajaran 9. Organisai mudah dan pantas 10. Relevan kepada permainan bola sepak sebenar. S A Biasanya permainan kecil ini dimulakan dari: 1 lwn 1 2 lwn 2 3 lwn 3 4 lwn 4 dan seterusnya. Boleh diperkenalkan gerakan taktikal jika perlu. Kawasan pergerakannya pula adalah bergantung kepada bilangan pemain mengambil bahagian. Tahap kerja aktiviti ini:Intensiti : 85% - 100% Rehat : Rehat sepenuh 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 95. 95. S T P S RANCANGAN LATIHAN Masa Ulangan : 10 – 15 minit : 2 – 3 ulangan AKTIVITI I Organisasi: Bermain di kawasan grid. Keluasannya bergantung kepada bilangan pemain yang mengambil bahagian. (Jika 5 lawan 5, kawasan grid yang diperlukan ialah 40m X 20m). Bermain ke arah 2 gol seluas 2m. AKTIVITI II A L O B Organisasi: Bermain dalam kawasan 30m x 30m. Tiga kon gol diadakan. 1 penjaga gol yang diperlu untuk permainan ini. Boleh bermain antara 5 lawan 5, 6 lawan 6, 8 lawan 8. Jaringan boleh dilakukan dari mana-mana arah. Penjaga gol boleh baling bola ke mana arah yang disukai. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 96
 96. 96. S RANCANGAN LATIHAN K A P E S A AKTIVITI III Organisasi: Bermain kepada 2 gol. Boleh dijaringkan dari mana-mana arah yang boleh. Pasukan A mengawal 1 gol dan pasukan B mengawal 1 gol. Keluasan bermain juga berasaskan kepada bilangan pemain mengambil bahagian. 97 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 97. 97. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI IV Organisasi: Gol diadakan di tengah kawasan permainan. Boleh dijaringkan dari arah mana yang diberi peluang. Pemain-pemain mesti berada di separuh padang masingmasing. Hantaran kepada kepada kawan boleh dilakukan. AKTIVITI V A L O B Organisasi: Untuk menjaringkan gol (mata) bola hendaklah dibawa melepasi garisan lawan di antara kon. (Sesuatu untuk pertahanan untuk pulang ke tempat sendiri dan member rintangan). Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 98
 98. 98. S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI VI K A P E Organisasi: Penjaga gol berdiri sisi kon, bersedia untuk menangkap bola. Jika dapat tangkap, 1 mata diperolehi. 2 pasukan yang bermain boleh menggunakan balingan, tandukan dan diarahkan kepada penjaga golnya. Sepakan ‘voli’ boleh digunakan. S A AKTIVITI VII Organisasi: Bermain dengan 4 gol. 2 gol untuk dikawal oleh pasukan A dan 2 gol di kawal oleh pasukan B. luas padang 30m x 30m. 99 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 99. 99. S T P S RANCANGAN LATIHAN AKTIVITI VIII Organisasi: 5 penyokong menentang 3 pasukan dalam separuh padang.Pemain-pemain itu tidak dibenarkan berlari ke separuh padang yang berlawanan mereka. Guna gol sebenar dan kawasan permainan ialah 20m x 40m. Tiap pasukan boleh membuat hantaran kepada kawasan mereka. A L O B Jurulatih boleh menyatakan beberapa syarat di samping undang-undang dan peraturan permainan yang dijalankan. Syarat seperti menggunakan kaki kiri sahaja, menanduk untuk jaringan, mencipta hantaran dinding sebelum jaringan dan sebagainya digalakkan. Ini boleh mengukuhkan penguasaan kemahiran pelajar. Sayugia diingatkan bahawa semua permainan yang dijalankan hendaklah bersesuaian dengan objektif latihan pada sesi tersebut. Permainan-permainan yang diadakan semasa kelas Pendidikan Jasmani difikirkan sesuai boleh juga dimasukkan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 100
 100. 100. S K A P E S A BAB V PENILAIAN - OBJEKTIF - SUBJEKTIF - FOMATIF - SUMMATIF 101 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 101. 101. S T P S PENILAIAN PENILAIAN Jurulatih sekarang sudah dalam rangka melatih pelajar-pelajar Tunas Cemerlang permainan bola sepak. Untuk mengetahui pencapaian pelajar-pelajar tersebut maka satu penilaian perlu dibuat. Dengan berbuat demikian jurulatih dapat mengukur, menyukat dan menguji. Data-data ini dapat digunakan sebagai maklum balik untuk mendapatkan satu gambaran bermakna tentang pencapaian pelajar-pelajar. Bukan sahaja itu yang didapati, juga mengenai keberkesanan pengajaran/latihan jurulatih dikenalpasti. A L O B Dalam hal ini alat pengukuran yang digunakan nanti dapatlah dengan jelas member gambaran yang sah dan tepat. Untuk ini jurulatih mestilah mempunyai satu alat sah atau pun ujian yang sah yang boleh mengukur dan mendapat maklum balik dengan jelas. Ujian yang baik: i. Sistematik ii. Alat ukuran yang sah dan “standard” iii. Menepati apa yang hendak diukur iv. Objektif v. Boleh dibuat secara amali, teori atau lisan Setelah mendapat data-data dan maklum balas, maka dapatlah jurulatih memproses, menganalisa dan membanding dan itulah dimaksudkan dengan penilaian. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 102
 102. 102. S PENILAIAN Penilaian yang ringkas akan menghasilkan gambaran yang ringkas dan cetek. Penilaian yang terperinci akan menghasilkan maklumat yang mendalam tentang prestasi pelatih-pelatih yang diajar. K A P E Keseluruhannya penilaian dapat member: i. Pengetahuan prestasi sebenar ii. Kesan kualiti-pelajar & pelajar-pelajar (pengajaran & pembelajaran) iii. Kemudahan untuk pengkelasan iv. Motivasi v. Kegunaan kajiselidik S A 6.1 Penilaian objektif Penilaian ini dapat menyukat dengan tepat dan sah. Member gambaran yang jelas tentang pencapaian setiap kemahiran. Contohnya seperti menguji sepak penalti. Tiap satu gol, diberi lima (5) mata, jika lima (5) gol maka peserta itu memperolehi 25 mata. 6.2 Penilaian Subjektif Penilaian subjektif berdasarkan kepada pemerhatian tingkahlaku pelatih semasa ia bermain ataupun melakukan sesuatu kemahiran. Ia lebih menitik beratkan tentang ikutan perlakuan (teknik) yang sesuai dikehendaki dalam situasi permainan itu. Dalam hubungan ini, permarkahan seorang jurulatih dengan yang lain mungkin terdapat perbezaan. Ada penilaian dilakukan selepas jurulatih mengajar beberapa sesi latihan yang mengandungi satu kemahiran. Penilaian yang dibuat dengan segera itu dipanggil Penlaian Formatif. Terdapat juga penilaian yang dibuat pada penghujung latihan, seperti akhir 103 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 103. 103. S T P S PENILAIAN penggal atau akhir tahun. Penilaian mi dipanggil Penilaian Summatif. Ujian untuk mengenalpasti pencapaian kemahiran peserta, dicadangkan jurulatih melihat set ujian yang ditunjukkan oleh Bobby Charlton semasa kursus beliau kepada guru-guru pada 6-10 September, 1988. Masa menilai Penilaian hendaklah dijalankan tiga kali dalam satu penggal/semester, seperti berikut: a. Ujian i - minggu ke 3 selepas pendaftaran b. Ujian ii - minggu ke 6 selepas pendaftaran c. Ujian iii - minggu akhir semester A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 104
 104. 104. S PENUTUP K A P E S A 105 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 105. 105. S T P S PENUTUP A L O B Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK 106
 106. 106. S K A P E S A 107 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih
 107. 107. Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia

×