Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine ja arendamine organisatsioonis
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile

Download to read offline

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Valik 14-18.mai 2012 toimunud uue koolituse "Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile" slaide. Võimalik osaleda ka kolmes eraldi moodulis: Raamatupidamine ja maksundus; Maksude päev; Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling

 • Be the first to like this

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile

 1. 1. Tere tulemast koolitusele:RAAMATUPIDAMINE, MAKSUD,FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS JACONTROLLING EDUKALE RAAMATUPIDAJALE JAFINANTSJUHILEI moodul: Raamatupidamine ja maksud, 14-18.05.2012Maksude päev, 16.05.2012II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling, 17-18.05.2012
 2. 2. Koolitajad:Sander Karu,Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autorkoolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasseRaili Kuusik,Mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste lektor, eelarvestaja ja analüütikGaily Kuusik,mitmete maksunduse valdkonna koolituste läbiviija, konsultant, Eesti Maksumaksjate Liidu jurist ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 2
 3. 3. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitusedRahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 29-30. mai 2012, 2 päevaRaamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht 12-15.06.2012, 4 päevaEttevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 22- 23.august 2012, 2 päevaEelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis, 4-6 september 2012, 3 päevaUUS! Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, 24-25.september 2012, TARTU,2 päevaUUS! Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine edukale juhile , 26.09.2012, 1 päevProjektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 2-3. oktoober 2012, TARTU, 2 päevaRaamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 24-28. september 2012.a. Tallinn, 5 päevaI moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 24-26. september, 3 päevamaksude päev,, 26 septemberII moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 27-28. september, 2 päevaRaamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 22-26. oktoober 2012.a. Tartu, 5 päevaI moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 22-24. oktoober, 3 päevamaksude päev,, 24 oktooberII moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 25-26. oktoober, 2 päevaTegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing, ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 29- 30. oktoober 2012, 2 päevaTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile 31.10- 2.11.2012, 3 päeva,Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, , 06-07. november 2012, 2 päevaLisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 3
 4. 4. KOOLITUSE EESMÄRK:(vajalikud) teooriad praktikasse! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;  teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamine;  praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, maksuarvestusega, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 4
 5. 5. Olulisemad teemad I ja II koolituspäev.Raamatupidamine. Lektor Raili Kuusik Raamatupidamise algtõdede värskendamine. Olulisemad muudatused Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Terminoloogia. Raamatupidamise printsiibid. Praktilised näited. Aruanded ja nende sisu. Seoste tundmine. Praktiline näide. Bilanss ja selles toimuvad muutused. Praktilised näited. Kasumiaruannete skeemide teisendamine. Praktiline näide. Kasumlikkus versus kasulikkus. Praktiline näide. Rahakäibeplaan ja selle sisu. Praktiline näide. Rahavoogude analüüs ja juhtimine. Näide. Praktilised ülesanded lahendamiseks, tulemuste analüüs ja hindamine. Projektijuhtimine ja sihtfinantseerimine. Tulude ja kulude kajastamine aruannetes. Ülesanded lahendamiseks. Toetuste liigid ja nende sisu. Seosed aruannetega. Praktilised näited. Konsolideeritud aruannete koostamine. Praktiline näide Dokumentide vormistamine, aruannete koostamine, esitamine ja kontroll. Praktilised ülesanded aruannete koostamise ja aruannete süsteemi kohta. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 5
 6. 6. Olulisemad teemad: III koolituspäev.Maksundus. Lektor Gaily Kuusik Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Olulisemad muudatused maksuseadustes, aktuaalsed probleemid maksuseaduste rakendamisel. Palgaarvestus ja maksundus käsikäes. Olulisemad nõuded lähtudes seadusandlusest. Praktilised näited - palgaarvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajatele. Töövõtuleping ja selle eripära. Praktiline näide. Käsundusleping ja selle eripära. Praktiline näide. Sotsiaalmaksu arvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajale. Praktiline näide. Töövõtuleping, käsundusleping ning sotsiaalmaksu arvestus. Praktiline näide. Sotsiaalmaks ja FIEd. Erisoodustused. Töölähetused. Kingitused. Litsentsitasud. Käibemaks ja maksukohustuslaseks registreerimine. Praktilised näited case study põhimõttel ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 6
 7. 7. Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine,juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu Milline keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas? Tulemuslikkuse juhtimine Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus Millist strateegiat valida? Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme? Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks? Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel? Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu? Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)? Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu? Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi Eelarvekorraldus Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi? Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 7
 8. 8. Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine,juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)? Toote kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid? Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele? Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)? Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine Tegevuspõhine kuluarvestus Jääktulupõhise kasumi kujunemine Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel Otsuste puu Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis? Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet? Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine Täiendava raha vajaduse määramine Eelarvete koostamine Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB) Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting) Miks eelarvetest ei ole kasu? 15 soovitust eelarvete koostamiseks Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8
 9. 9. 3. Seaduses kasutatavad mõisted .............................– aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali; ..........................raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; ........................................– raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe; .......................................................– raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; ............................– raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg; ........................................ aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 9
 10. 10. Raamatupidamisest ja selle arengust EL-is 2011 oktoobris avaldati EL raamatupidamisdirektiivi eelnõu Eesmärk on olemasolevate direktiivide moderniseerimine ja lihtsustamine väikeettevõtetele Direktiiv nõuab väikeettevõttelt kahte põhilist aruannet (bilanssi ja kasumiaruannet) ja lisasid Lisade hulk sõltub ettevõtte suurusest (vähemalt kaks tegurit): Ettevõte Varad Müügitulu Töötajad Väike 5 mln 10 mln 50 Keskmine 20 mln 40 mln 250 Suur Enam kui 20 mln Enam kui 40 mln Enam kui 250 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 10
 11. 11. Praktilised juhtimiskogemused raamatus“JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autorSander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 11
 12. 12. Alusprintsiipide seletused (3) 6) aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud; 7) raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne; 8) raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine; ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 12
 13. 13. Kasumiaruanne Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2 seosed Kasumiaruanne kui juhtimisotsuste peegeldus konkreetsel perioodil Tulude ja kulude võrdluspilt Omahind versus müügihind Otsustamine arvude põhjal ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 13
 14. 14. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JAARVESTUSE ÜLESANNETSander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee 14
 15. 15. Rahavoogude aruanne ja selle sisu Kas juhtimises keskenduda rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele? Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole? Kas ja kuidas mõjutavad meie juhtimisotsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogusid? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 15
 16. 16. Rahavoogude aruanne • Tugineb raha reaalsel Otsene liikumisel ettevõttesse ja ettevõttest välja meetod • Kassapõhine printsiip • On seotud alg- ja Kaudne lõppbilansi muutuste arvutamisega meetod • Tekkepõhine printsiip ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 16
 17. 17. Maksunduse võtmeküsimused Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Olulisemad muudatused maksuseadustes, aktuaalsed probleemid maksuseaduste rakendamisel. Palgaarvestus ja maksundus käsikäes. Olulisemad nõuded lähtudes seadusandlusest. Praktilised näited - palgaarvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajatele. Juhtumite lahendamine. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 17
 18. 18. Erisoodustuste maksustamine Tulumaks maksumääras 21/79 Sotsiaalmaks 33% brutolt Käibemaksukohustuslasele lisaks ka käibemaks omatarbelt 20% ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 18
 19. 19. Case StudyÄriühing ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena ja esitab Teie äriühingule arve ehitustarvete müügi eest 16003 €. Kas ja kuidas toimub maksustamine? Kas arvele tuleks lisada 20% käibemaksu? Mis saab siis, kui arvele on 20% lisatud? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 19
 20. 20. TEST 2 5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda: A. väljundite mõõtmisele B. sisendite mõõtmisele C. protsesside mõõtmisele D. meetmete mõõtmisele 6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda A. kululiikide arvestusele B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele C. kulukohtade arvestusele D. tegevuste kulude arvestusele 7. Finantsanalüüsi alustatakse: A. analüüsitavate aruanne valimisest B. analüüsi eesmärkide püstitamisest C. analüüsi meetodite valikust D. analüüsitavate näitajate valikust ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 20
 21. 21. KULUARVESTUS → JUHTIMISARVESTUS →CONTROLLING KULUARVESTUS ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 21
 22. 22. Sander Karu raamatud1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna)2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna)KUIDAS OSTA? www.rafiko.ee koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 22
 23. 23. ANTHONY CONTROLLINGU TASANDID Strateegiline controlling Protsess, mille käigus otsustatakse organisatsiooni eesmärgid, strateegiad, vajalikud ressursid ning ressursside omandamise, kasutamise ja ümberpaigutamise juhtimiseks vajalikud meetmed Taktikaline controlling Protsess, mille kaudu juhid mõjutavad teisi organisatsiooni liikmeid eesmärgiga viia ellu organisatsiooni strateegiaid Operatiivne controlling Protsess, mis tagab igapäevaste spetsiifiliste tööde, tööülesannete, operatsioonide, tegevuste, tehingute või nende üksikute elementide efektiivse ja tõhusa elluviimise ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 23
 24. 24. MÕISTED – TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE ……………………………….. - (majandus)näitaja tulemuslikkuse mõõtmiseks (performance measurement), mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid. …………………………………- mõõdikule või näitajale lisatud täpsustav (arv)väärtus, mis seatakse eesmärgiks. …………………………………………………….- mitterahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid. ……………………………………………- rahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid. ………………………………………….- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste (väljundi) mõõtmiseks. …………………………………………………………- olulisem mõõdik eesmärkide ja tulemuste mõõtmiseks ja hindamiseks. …………………………………………………………………………………………….– valdkonnad, perspektiivid, mõjurid, sündmused, koefitsendid, tegurid või tegevused, mille abil mõjutatakse tulemuslikkust ning genereeritakse lisandväärtust ja kasumit ……………………………………………………………………………- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste (tulemusmõõdikute) saavutamiseks vajalike protsesside, tegevuste ja toimingute mõõtmiseks. ………………………………- protsess, mille käigus organisatsioon teeb kindlaks oma kriitilised edufaktorid, uurib, kuidas teistel edukamatel organisatsioonidel (või organisatsiooni allüksustel) on õnnestunud neid faktoreid saavutada ning viib tegevusse sisse vajalikud täiustused ………………………………….- võrdlevanalüüsi aluseks olev parim näitaja, mõõdik või tulemus. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 24
 25. 25. KULUDE KODEERIMINE Koodi all mõistetakse sümbolite, tunnuste, klassifikaatorite, dimensioonide, artiklite, või objektide süsteemi, mis on koostatud selleks, et anda lühikest täpset viidet, mis kergendaks erinevate näitajate ja majandustehingute sisestamist, võrdlust ja analüüsi. Koodi abil antakse infosüsteemi sisestatud näitajatele lühikene täpne viide, mis kergendab näitajate edasist kasutamist organisatsiooni infosüsteemis. Kuluarvestuse eesmärgil lisatakse majandustehingutele erinevate kuluobjektide, kulukohtade, tegevuste ja kululiikide koode. Kulude kodeerimine on tegevus, mille käigus lisatakse igale kulutusele ja kulule kood. Kodeerimise eesmärgiks on:  konkretiseerida erinevad kuluartiklid, kuna kulu ei ole alati täpselt ja lühidalt kirjeldatav,  hoida ära kulutuste kirjeldustest tulenevat ebamäärasust,  luua võimalused erinevate aruannete ja analüüside sünteesimiseks,  lihtsustada andmete töötlemist,  vähendada andmete kuhjumist ja  muuta infosüsteem ülevaatlikumaks, sest enamasti on kood palju lühem kui vastava artikli kirjeldus.Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 144 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 25
 26. 26. EELARVESTAMINE, KULUD (RPFJ)(3), RP5 (SG) G1: Kuidas juhtida ja arvestada kulusid organisatsioonis? G2: Kuidas juhtida rahavoogusid? G3: Kuidas teha eesmärgistatud finantsanalüüsi organisatsioonis? JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT JA ARUTELU ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 26
 27. 27. KOGUKULUDE KUJUNEMINE OTSESED MATERJALIKULUD + OTSESED TÖÖJÕUKULUD + MUUD OTSEKULUD = OTSEKULUD KOKKU + KAUDSED MATERJALIKULUD + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD = PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + TURUSTUSKULUD + ÜLDHALDUSKULUD + MUUD ÄRIKULUD + FINANTSKULUD = KOGUKULUD (KULUD KOKKU)Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 27
 28. 28. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI)ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee 28
 29. 29. ÜLESANNE: TEGEVUSTE KULUDE JAOTAMINE Osutatakse teenust VÕLU ja teenust VALU. Üldkulud kokku on 3 000 €. Tehakse kahte tegevust – tellimuste vastuvõtt ja tellimuste väljastamine. Kokku võeti vastu 100 tellimust ja väljastati 120 tellimust. Tellimuste vastuvõtu kulud on kokku 1 200 € ja tellimuste väljastamise kulud kokku 1 800 €. Teenusele VÕLU võeti vastu 60 tellimust ja väljastati samuti 60 tellimust. Leida: 1. tellimuste vastuvõtu kulude määr, 2. tellimuste väljastamise kulude määr, 3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU, 4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU, 5. tegevuste kulud teenusele VÕLU. Lahendused: 1. tellimuste vastuvõtu kulude määr = 2. tellimuste väljastamise kulude määr = 3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU = 4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU = 5. tegevuste kulud teenusele VÕLU =Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 143 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 29
 30. 30. PIDEVEELARVESTAMINE (PIDEVPROGNOOSIMINE) 1 3 5 2 4 0 1 2 3 4 5 6 6 aastaAllikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 303 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 30
 31. 31. ÜLESANNE: EELARVETE KOOSTAMINE - ALGINFO Koostada algbilanss Koostada müügieelarve toodete lõikes (ME) Koostada müügieelarve müügijuhtide lõikes (MEM) Koostada müügieelarve klientide lõikes (MEK) Koostada ühikuline tootmiseelarve (TEÜ), tükk Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VÕLU Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VALU Koostada materjalide ostu eelarve (TEMO) Koostada otsetööjõukulude eelarve (TETJ) Koostada turustuskulude eelarve (TKE) Koostada üldhalduskulude eelarve (ÜHKE) Koostada üldkulude eelarve (ÜKE) Jaotada üldkulud (TEÜJ) Koostada toodete VÕLU ja VALU eelarved (TET) Koostada varude eelarve (TEV) Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 1) Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 2) Koostada rahakäibe prognoos Koostada eelarvestatud lõppbilanss Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (kaudmeetodil) Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (otsemeetodil) ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 31
 32. 32. NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO)PROGNOOS (CASH-FLOW) ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 32
 33. 33. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikeleomavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu,Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,AhtiKallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 33
 34. 34. EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine (üldiselt üksikule) analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik hindamiskriteeriumite täpsustamine FA meetodite valik analüüsitavate andmete ettevalmistus näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine tulemuste hindamine ja interpreteerimine järelduste tegemine ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 34
 35. 35. rohkem slaide osalejatele...Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest siin Kohtumiseni koolitusel! ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 35
 36. 36. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 36

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Valik 14-18.mai 2012 toimunud uue koolituse "Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile" slaide. Võimalik osaleda ka kolmes eraldi moodulis: Raamatupidamine ja maksundus; Maksude päev; Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling

Views

Total views

914

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×