SlideShare a Scribd company logo

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused. Valik Sander Karu 23-24.märts 2015 toimunud avaliku finantskoolituse "Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs" slaide. Olulisemad teemad: Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon) Ettevalmistused projektipõhise organisatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises? Projektide finantsjuhtimise eripärad Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest? Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe prognoosi? Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole? Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“ Raha konversiooniperioodi leidmine Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted Eelarvete koostamise eesmärgid Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis Eelarvete koostamise meetodid Projektide eelarvestamine Projekti tulude ja kulude arvestus Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid Projekt kui kuluobjekt Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel? Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd? Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine Kuidas arvestada projektide tasuvust? Projekti rahavoogude planeerimine Kapitali keskmine hind Riskide hindamine Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid Raha aegväärtuse kontseptsioon Raha tulevikuväärtus Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid Diskontomäära valiku üldised printsiibid Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, lõppbilanss) Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõ

1 of 28
Download to read offline
Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja
juhtimisraamatute autor ning koostööpartner
vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Koolitus:
PROJEKTIJUHI FINANTSKOOLITUS - projekti
tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine,
juhtimine ja analüüs
Tallinn, 23-24. märts 2015
Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused
Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
2
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 7-
8.04.2015, TARTU
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja
omahinna arvestus, 9-10.04.2015, TARTU
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 28-29.04.2015.a., 2 päeva
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht, 5-8.05.2015.a., 4 päeva
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs
mittefinantsjuhile, 13-15.05.2015.a., 3 päeva
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, 2-4.06.2015.a. , 3 päeva
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja
omahinna arvestus, 9-10.06.2015.a. , 2 päeva
Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse
mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel
http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammid on Eesti Töötukassa
koostööpartner
©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga
1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest
2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk
2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga
2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk
2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk
2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi
organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga
2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele,
äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest
2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336
lk
2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna)
2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu
Läätsega (ka digiraamatuna)
KUIDAS OSTA?
 otse kirjastusest www.rafiko.ee
 koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal
Sander Karu raamatud
3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike
nüüdisaegse finantsjuhtimise ja raamatupidamise teoreetilistest
alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude,
rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja
analüüsiga
 praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi
praktiliste ülesannete lahendamisel
 leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks
oma töös
 koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete
kasutamiseks
KOOLITUSE EESMÄRK:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad
 Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)
 Ettevalmistused projektipõhise organisatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks
 Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?
 Projektide finantsjuhtimise eripärad
 Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus
 Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?
 Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe prognoosi?
 Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“
 Raha konversiooniperioodi leidmine
 Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks
 Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
 Eelarvete koostamise eesmärgid
 Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis
 Eelarvete koostamise meetodid
 Projektide eelarvestamine
 Projekti tulude ja kulude arvestus
 Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid
 Projekt kui kuluobjekt
 Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega
 Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega
 Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine
 Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
 Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel?
PROGRAMMI SISU
5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine
 Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
 Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
 Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?
 Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine
 Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 Kuidas arvestada projektide tasuvust?
 Projekti rahavoogude planeerimine
 Kapitali keskmine hind
 Riskide hindamine
 Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
 Raha aegväärtuse kontseptsioon
 Raha tulevikuväärtus
 Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
 Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
 Diskontomäära valiku üldised printsiibid
 Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling
 Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (eelarvestatud
kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, lõppbilanss)
 Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs
 Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
 Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
 Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?
 Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel
 Millele keskenduda projektide analüüsil?
.
PROGRAMMI SISU
6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

Recommended

More Related Content

What's hot

Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08
Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08
Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08Loovusait
 

What's hot (20)

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüsEelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
 
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
 
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
 
Projektide kirjutamine
Projektide kirjutamineProjektide kirjutamine
Projektide kirjutamine
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonisEelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
 
Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08
Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08
Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08
 
Tegevuspõhine kuluarvestus - juurutamine ja arendamine organisatsioonis
Tegevuspõhine kuluarvestus - juurutamine ja arendamine organisatsioonisTegevuspõhine kuluarvestus - juurutamine ja arendamine organisatsioonis
Tegevuspõhine kuluarvestus - juurutamine ja arendamine organisatsioonis
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestusEttevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaastaFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
 

Similar to Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine

Similar to Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine (13)

Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamiskoolitused 2015 II pa
Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamiskoolitused 2015 II paSander Karu finantskoolitused ja raamatupidamiskoolitused 2015 II pa
Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamiskoolitused 2015 II pa
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitusedFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
 
Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Finantskoolitused: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I paFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineSander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
 

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine

 • 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Koolitus: PROJEKTIJUHI FINANTSKOOLITUS - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs Tallinn, 23-24. märts 2015
 • 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 7- 8.04.2015, TARTU Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 9-10.04.2015, TARTU Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 28-29.04.2015.a., 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht, 5-8.05.2015.a., 4 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 13-15.05.2015.a., 3 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, 2-4.06.2015.a. , 3 päeva Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 9-10.06.2015.a. , 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammid on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna) 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 4.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse finantsjuhtimise ja raamatupidamise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest  teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja analüüsiga  praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi praktiliste ülesannete lahendamisel  leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks oma töös  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 5.  Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad  Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)  Ettevalmistused projektipõhise organisatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks  Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?  Projektide finantsjuhtimise eripärad  Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus  Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?  Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe prognoosi?  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“  Raha konversiooniperioodi leidmine  Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks  Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted  Eelarvete koostamise eesmärgid  Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis  Eelarvete koostamise meetodid  Projektide eelarvestamine  Projekti tulude ja kulude arvestus  Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid  Projekt kui kuluobjekt  Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega  Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega  Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine  Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine  Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel? PROGRAMMI SISU 5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 6.  Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine  Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine  Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine  Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?  Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine  Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine  Kuidas arvestada projektide tasuvust?  Projekti rahavoogude planeerimine  Kapitali keskmine hind  Riskide hindamine  Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid  Raha aegväärtuse kontseptsioon  Raha tulevikuväärtus  Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid  Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid  Diskontomäära valiku üldised printsiibid  Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling  Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, lõppbilanss)  Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs  Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus  Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik  Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?  Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel  Millele keskenduda projektide analüüsil? . PROGRAMMI SISU 6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 7. TEST 3 7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 € miinus tulumaks 78000 € C. 300000 € pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 • 8. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8
 • 9.  Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs  Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine  Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded  Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt  Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik  Kriitiliste edufaktorite määratlemine  Väärtusahela analüüs  Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine  Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine  Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja kontoplaan  Vastutuskeskuste kujundamine  Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine  Meeskonna kaasamine ja väljaõpe  Audiitori soovitused  Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?  Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 10. VÕRKSTRUKTUUR PROJEKTORGANISATSIOONIS TIPPJUHTKOND (VÄLJAKUTSETE OTSIJAD) KESKTASANDI JUHID (SEOSTAJAD) STRATEEGILISED TULEMUSKESKUSED ja/või PROJEKTIGRUPID (PROJEKTID) 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 11. RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED  ....................................................................................on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)  .............. aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali;  .............. aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist;  .............................raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe;  ....................................................................................................- eelarve, milles eelarvestatakse detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle lühemate osaperioodide kohta  ................................raamatupidamiskohustuslase igapäevast tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus); 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 12. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 12 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 • 13. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 • 14. TERMINOLOOGIA: EELARVED JA EELARVESTAMINE 14©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Eelarve (7) Plaan Baasiline eelarvestamine (baasist lähtuv, traditsiooniline, ajalooline, iibeline eelarvestamine) Nullbaasieelarve Perioodiline eelarvestamine (traditsiooniline eelarvestamine) Pideveelarvestamine (pidevplaneerimine, libisev planeerimine) Pideveelarve eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks Prognoosimine Nullbaasiga eelarvestamine Ülevalt alla“ meetod „Alt üles“ meetod Vastassuunaline meetod Nullbaasiga eelarvestamise Paindlik eelarve Staatiline eelarve
 • 15. •Eelarved •Tegevus •Tulemus Eelarvestamine ja finantsanalüüs juhtimisprotsessis 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee TULEVANE PERIOOD JOOKSEV (HETKE) MÖÖDUNUD PERIOOD
 • 16. UUE PROJEKTI RAHAVAJADUSE PROGNOOS 16©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee STARDIKAPITALI VAJADUS RAHAVAJADUS IGAKUISTE KORDUVATE KULUDE KATTEKS KOGU RAHAVAJADUS PROJEKTI ALUSTAMISEKS pluss võrdub
 • 17. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 • 18.  läbirääkimised ja võimaluste kaardistamine,  müügihind (müügitulu) või eraldatav rahasumma (õigus teha kulusid) või kulude kokkuhoid,  turunõudlus, turuosa,  müügimix,  mille arvelt rahastatakse (rahastamise allikad)?  võimalus väliste finantseerimisallikate (fondid, eurotoetused, sihtfinantseerimised, laenud, abirahad) kaasamiseks,  millal rahasummad laekuvad?  periodiseerimine,  “augud” raha laekumisel,  laekumiste riskid (kliendi, rahastaja maksvõime),  müügileping (NB! maksetingimused ja tähtajad),  raamatupidamise kontod, koodid, tunnused, klassifikaatorid. PROJEKTI MÜÜGITULU JA LAEKUMISTE EELARVESTAMINE 18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 19. ÜL: PROJEKTI EELARVE JA RAHAKÄIBE PROGNOOS (vastus) 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 • 20. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 • 21. INVESTEERINGUTE TASUVUSE HINDAMISE MEETODID 21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee KASUM? RAHAVOOG? DISKONTEERITUD RAHAVOOG?
 • 22.  … on analüüs. mille käigus uuritakse, kas ja kui palju muutub lõpptulemus, kui muuta otsustusprotsessi käigus ühte või mitut näitajat  näiteks:  metsamaterjali hinna muutuste mõju investeeringu tasuvusele  diskontomäära muutuse mõju investeeringu tasuvusele  kooreüraski mõju puidu kvaliteedile  sooja suve õhutemperatuuri mõju faasanite kasvule SENSITIIVSUSANALÜÜS 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee ?
 • 23. Investeeringute tasuvuse arvestusel huvitab meid: kui suur on tulevikus saadava rahasumma nüüdisväärtus ehk väärtus täna? Tulevikus laekuvale summale nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks RAHA NÜÜDISVÄÄRTUS 23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee kus: PV on nüüdisväärtus, i on perioodi intressimäär ehk kapitali hind, C on tulevikus saadav rahasumma, n on perioodide arv rahasumma saamiseni PV = C/(1+i) n          nn2 21 i)1( C i)1( C .... i)1( C i)1( C PV nn Mitmel perioodil laekuvad summad:
 • 24. ÜLESANNE: RAHA PUHASNÜÜDISVÄÄRTUSE LEIDMINE 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Projekti Ping prognoositav rahakäibe eelarve Aasta 1 Aasta 2 Aasta 3 Aasta 4 Aasta 5 Aasta 6 Kokku Puhaskasum 100 105 110 120 130 145 710 Kulum +200 +200 +200 +200 +200 +200 +1200 Investeeringud põhivarasse -600 0 0 -600 0 0 -1200 Käibekapitali muutus -250 -13 -13 +35 +45 -23 -219 Vaba rahavoog -550 +292 +297 -245 +375 +322 +491 Projekti Ping ja projekti Pong prognoositav kasumiaruanne Aasta 1 Aasta 2 Aasta 3 Aasta 4 Aasta 5 Aasta 6 Käive 1000 1050 1100 1200 1300 1450 Tegevuskulud -700 -745 -790 -880 -970 -1105 Kulum -200 -200 -200 -200 -200 -200 Puhaskasum 100 105 110 120 130 145 Kapitali hind on 10%. Leida projekti PING puhasnüüdisväärtus
 • 25. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 • 26. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee VASTUS: RAHAKÄIBE PROGNOOS PROJEKT “ELEKTER” (AKTSIAKAPITAL SISSE MAKSTUD, ÄRITEGEVUS ALUSTAMATA)
 • 27. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest siin Kohtumiseni koolitusel! 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee