Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

92297051 al-i-el

  • Be the first to comment

92297051 al-i-el

  1. 1. Al i ElOmple amb AL o EL:1. __ pati fa molt fred.2. __ pati està ple de nens.3. __ cotxe és de color vermell.4. __ cotxe hi ha un home.5. __ Bruno és molt simpàtic.6. __ Bruno li fa mal la panxa.7. __ nen està content.8. __ nen li agrada molt jugar.9. __ pati hi ha molts nens.10. __ Pol juga molt.
  2. 2. Pensa una pregunta per cada frase de l’exercici anterior (oral).1. 6.2. 7.3. 8.4. 9.5. 10. Observem1. Quan escrivim AL?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Quan escrivim EL?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×