Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cf c, ç

  • Login to see the comments

Cf c, ç

  1. 1. Consciència fonològica C/Ç1. Escriu el nom d’aquets dibuixos ordenant correctament les síl·labes BA ÇA LAN GA CE RE RA CI CI EN AM ÇO RI E LIÇ FE ÇAR CA ÇOL LLEN TIM CÈN ÇA BRA LET
  2. 2. Consciència fonològica C/Ç2. Omple els espais amb C o Ç. Separa el dibuixos per cops de veu. Encercla de color vermell elsque tinguin un cop de veu, de color verd els que tinguin dos cops de veu i de color blau els quetinguin tres cops de veu.CAP_AL _ENT _ELLA _EL_IGONYA _EC FAL_ DOL_OSPIN_ES PIS_INA EN_ENEDRE _ELEBRA_IÓADRE_A _ISTELL _IGONYA PLA_A
  3. 3. Consciència fonològica C/Ç3. Tria quatre dibuixos de les pàgines anteriors i fes una rima amb cada un d’ells.Exemple: CIRERA  La cirera cau a la riera1.2.3.4.4. Quantes passes té cada frase? (cada paraula és una passa)Exemple: La cirera cau a la riera  6 passes.FRASE 1:FRASE 2:FRASE 3:FRASE 4:
  4. 4. Consciència fonològica C/Ç4. Per sortir del laberint has de seguir els dibuixos que continguin el so de essa sorda. Recorda que aquest so es pot escriure amb “s”, “ss”, “c” o “ç”. I que elso de essa sonora es pot escriure amb “s” o “z”. ENTRADA AL LABERINTJa has sortit del laberint!!! Molt bé!!! Ara pinta de color groc aquells dibuixos que tenen una essa sorda.

×