Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar

Activitat creada per un nen que mostrava dificultats per diferenciar el so de la x/ig i el de la ix

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar

  1. 1. Cristina Ibáñez Suárez Psicòloga Clínica Infanto-juvenil. Especialitzada en Reeducacions Psicopedagògiques i Trastorns de l’Espectre Autista www.psicoreeduca.wordpress.com psicoreeduca@gmail.com El so de X/IX/IG Nom: Curs: Data: El so de XIULET El so de BRUIXA ES POT ESCRIURE AMB LES GRAFIES: ES POT ESCRIURE AMB LES GRAFIES X (xiulet) IG (vaig) ix
  2. 2. Cristina Ibáñez Suárez Psicòloga Clínica Infanto-juvenil. Especialitzada en Reeducacions Psicopedagògiques i Trastorns de l’Espectre Autista www.psicoreeduca.wordpress.com psicoreeduca@gmail.com
  3. 3. Cristina Ibáñez Suárez Psicòloga Clínica Infanto-juvenil. Especialitzada en Reeducacions Psicopedagògiques i Trastorns de l’Espectre Autista www.psicoreeduca.wordpress.com psicoreeduca@gmail.com

×