Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cf b,p

  • Login to see the comments

Cf b,p

  1. 1. Consciència fonològica b/p1. Fixem-nos bé en la diferència entre el so de “b” i el so de “p” Tenen el mateix punt d’articulació: AJUNTEM ELS LLAVIS Tenen diferent mode d’articulació: “B” vibren els llavis fan pessigolles “P” no hi ha vibració es fa un cop sec.2. Observa les imatges següents i encercla aquelles que escrivim amb “P” final.
  2. 2. Consciència fonològica b/p3.Omple els espais en blanc. El Miquel juga de ca__davanter al meu equip. El dissa__te aniré a la festa d’aniversari del meu cosí. Si tens un du__te, pregunta’l. On has posat l’esparadra__. Em fan por els llam__s. He de canviar la bom__eta, s’ha fos. Els egi__cis van construir piràmides molt grans. El llo__ató busca al seu pare el llo__.
  3. 3. Consciència fonològica b/p4. Juguem amb les paraules. Construïm 3 paraules noves al canviar , treure o afegiruna lletra. TAP TAPA CAPA CAP_CAMP CLUB
  4. 4. Consciència fonològica b/p5. Relaciona les següents paraules segons si s’escriuen amb “p” o amb “b”. A___te Ca__çal Destor__ O__stacle b Re__te Gru__ A__titud Ca__dell Ò__tica Ado__ p Su__jecte Galo__ Su__marí Cu__eta6. Fes una rima amb les paraules següents.Exemple: GALOP  Amb el cavall a galop haig de prendre un xarop.CUBETA I MALETA1.CAPÇAL I REGAL2.
  5. 5. Consciència fonològica b/p4. Per sortir del laberint has de seguir els dibuixos que s’escriguin amb “b”. Recorda que aquest so et fa pessigolles als llavis. ENTRADA AL LABERINTJa has sortit del laberint!!! enhorabona!!!

×