Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Радно окружење текст процесора.Једноставнија подешавањаДокумент је сваки текст који се може унети у рачунар.Које су предно...
Постоји много програма за рад са текстом, а ми ћемо радити Microsoft Word2007 (2003).Процесор текста је апликација која се...
1-Office buton poziva padajući meni sa osnovnim setom naredbi2-Save/Undo/Redo3-Traka sa komandnim karticama menja izgled t...
- За WORD 2003: клик на Tools/Options/ отвара се прозор, клик на  картицу General ; у пољу Measurement units клик на inc...
9. Подесити маргине на следеће вредности: горњу и доњу на 2,5 cm, леву   на 3 cm и десну на 2 cm. Погледати слику изгле...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

радно окружење текст процесора. једноставнија подешавања

1,042 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

радно окружење текст процесора. једноставнија подешавања

 1. 1. Радно окружење текст процесора.Једноставнија подешавањаДокумент је сваки текст који се може унети у рачунар.Које су предности програма за обраду текста у односу на обичну писаћумашину?( по фазама у обради текста)ОСНОВНИ ПОЈМОВИ !!!!!Показати све основне елементе на одабраноми одштампаном документу.МАРГИНЕ су белине око документа . То су TOP(горња) , BOTTOM(доња) ,LEFT (лева) , RIGHT(десна).Код књига су тзв. Mirror margins ( inside, outside)- gutter – део који се додаје код коричењаПОЛОЖАЈ ПАПИРА – portrait, landscapeВЕЛИЧИНА ПАПИРА – код нас стандард А4, у Америци LetterПАРАГРАФ –део текста откуцан између два притиска на Enter. При уносутекста програм аутоматски пребацује курсор у следећи ред.ФОНТ је скуп знакова (слова, цифара, симбола) који имају исте визуелнекарактеристике(облик, величину, боју, стил,….).1 cm = 28,3 ptЗАГЛАВЉЕ (header) је текст изнад горње ивице основног текста ,који сепојављује на свакој страници документа.ПОДНОЖЈЕ (footer) је текст који се појављује испод доње ивице основногтекста , који се појављује на свакој страници документа.ФУСНОТЕ – додатна објашњења на дну текста
 2. 2. Постоји много програма за рад са текстом, а ми ћемо радити Microsoft Word2007 (2003).Процесор текста је апликација која се користи за рад са текстом, бројевима,цртежима,графиком, сликама,табелама. Један од процесора текста јеMicrosoft Word . Он је саставни део програмског пакета Microsoft Office.ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА Microsoft Word 1. Start/Programs/MS Word 2. Sa desktopa pomoću ikonice – prečice ka Word-uАктивирање WORD-а постиже се клик на Start/Programs/ Microsoft Office/Microsoft Word. Отвара се прозор апликације:
 3. 3. 1-Office buton poziva padajući meni sa osnovnim setom naredbi2-Save/Undo/Redo3-Traka sa komandnim karticama menja izgled trake poslova 44-Traka sa setom naredbi definisaih izborom u komandnoj traci 35-Ime dokumenta i aplikacije6- dugmad za definisanje izgleda, veličine i zatvaranje prozora aplikacije7-Rad prostor definsan samom aplikacijom8-Statusne informacije zavisno od pozicije untar dokumentaДетаљно објаснити изглед прозора апликације.Прва линија- линија насловаДруга линија-линија менија у 2003 а у 2007 трака пословаТрећа линија- линија са алатима, у 2007 RibbonРадна површина је највећи део прозора- служи за рад са документом.Горе и лево од радне површине налазе се редом хоризонтални и вертикалнилењир.Доле и десно од радне површине налазе се редом хоризонтална и вертикаланаскрол траке, које служе за померање радне површине лево-десно, тј горе-доле.Последња линија- статусна линија: указује на број страна у документу,положај курсора у документу, језик документа,... ПОДЕШАВАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА Пре уноса садржаја документа врши се припрема за унос, тј подешавање радног окружења. То обувата:А)ЈЕДИНИЦА МЕРЕ, ЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА, ЛЕЊИРИПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (cm ili inč):
 4. 4. - За WORD 2003: клик на Tools/Options/ отвара се прозор, клик на картицу General ; у пољу Measurement units клик на inches или centimeters /OK омогућава постављање одабране мере у документ. - WORD 2007: Word options/Advanced/DisplayЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА : - За WORD 2003 клик на View/Toolbars / клик на одговарајућу алатку и она ће бити постављена на радну површину у документ. Алатке: STANDARD; FORMATING; DRAWING- за цртање; PICTURE- за рад са сликом;… - WORD 2007 RibbonЛЕЊИРИ- - За WORD 2003 клик на View/ Ruler , оба лењира биће уклоњена са радне површине. На сличан начин лењири се постављају на радну површину. - WORD 2007 View/RulerБ) ВЕЛИЧИНА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ПАПИРА; МАРГИНЕ- WORD 2003: Клик на File/Page Setup/картица Paper- WORD 2007: Page LayoutВЕЖБА ВЕЖБА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА НА РАДНОЈ ПОВРШИНИ СВАКОГРАЧУНАРА 1. Покренути програм Microsoft Word 2. Ако су лењири видљиви на екрану прво их уклонити, а затим поново поставити. Ако нису видљиви прво их поставити а затим уклонити. 3. Поставити на екран лењире ако нису видљиви. 4. Поставити као јединице мере центиметре. 5. Проверити оријентацију папира и поставити је на хоризонталну. 6. Проверити величину и поставити је на А4. 7. Ту оријентацију и величину поставити као подразумеване, 8. Отворити картицу за подешавање маргина, мењати величину маргине и посматрати промене. Доделити неку вредност за коричење.
 5. 5. 9. Подесити маргине на следеће вредности: горњу и доњу на 2,5 cm, леву на 3 cm и десну на 2 cm. Погледати слику изгледа стране. Укључити опцију Mirror margins. Уочити промене назива маргина и слике изгледа стране. 10.Поставити као подразумевани фонт Times New Roman, обична слова величине 12 pt. 11.Откуцати неколико реченица. Поставити повећање стране на 200%. Умањити страну на нормалну величину. Умањити страну на 50%Поновити основне појмове који се односе на рад са текстом, изглед раднеповршинествари и основна подешавања.Домаћи рад 1. Детаљно проучити лекцију. 2. Скренути пажњу ученицима да сва подешавања испробају. Усвојити и увежбати подешавање радног окружења кроз израду вежбе.

×