Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zahtevi za tekst2

417 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zahtevi za tekst2

  1. 1. Zadaci za tekst br.2 “RIM”1. Podešavanja: Margine leva i desna 15 mm, gornja i donja 15 mm, format A4, orjentacija uspravno (header i footer 20 mm). Podesiti razlikovanje parnih i neparnih strana za heder i futer. Okvir celog lista izabrati iz Art, neki simbol po izboru, veličine 20 pt.2. U zaglavlje dokumenta na parnim stranicama upisati ćirilicom Rim, a na neparnim latinicom Rome– font Times New Roman, iskošena slova, veličina 10pt.3. U podnožje dokumenta desno numerisati stranice, veličina 12 pt.4. Naslovi: a. Rim – Heading 1, promeniti stil: centrirati, veličina slova 28 pt, Bold, font Times New Roman, crvene boje, podvučen, razmaknuti slova 12 pt, ; b. Od osnivanja do carstva – Heading 3, promeniti stil: poravnanje desno, font Arial, veličina 12 pt, iskošena slova, postaviti donju ivicu okvira isprekidanom tankom plavom linijom; c. Pad carstva i srednji vek- Heading 3; d. Period od XVII do XIX veka – Heading 3; e. XX vek – Heading 3; f. Geografija i klima –Heading 2, promeniti stil: uvlačenje 3 cm levo, font Arial Black, plave boje, veličina 14 pt ; g. Položaj – Heading 3; h. Klima – Heading 3; i. Kultura – Heading 2; j. Mediji – Heading2;5. Pasusi do podnaslova “Od osnivanja do carstva” 1. Poravnanje sa obe strane, boja slova tamno zelena, font Courier New veličina slova 14 pt, razmak između redova 1,5 red. 2. Staviti žutu senku (12,5%) na paragraf i prvo slovo u paragrafu istaknuti da zahvata tri reda i obojiti ga u svetlo zelenu boju. 6. Pasusi do podnaslova “Pad carstva i srednji vek“ Poravnanje sa leve strane. Prvi red uvučen za 25 mm, boja slova plava, veličina 15 pt, font Arial, razmak između redova 1.5 linija. Razmak između podnaslova i prvog pasusa je 16pt, između ostalih pasusa je 14pt. Na drugi pasus postaviti okvir: dvostruka linija, debljine 11/2 pt, zelene boje. 7. Pasusi do podnaslova “Period od XVII do XIX veka“ Postaviti levu i desnu ivicu okvira: isprekidana linija, debljine ¾ pt, narandžaste boje. U prvom pasusa svi redovi uvučeni osim prvog za 2cm. Razmak između svih pasusa je 18pt. Drugi pasus poravnanje centar. Postaviti gornju i donju ivicu okvira sa senkom crvene boje.
  2. 2. Pozadina iza reči „Карло Велики“ (Potražiti ih uz pomoć komande!) bledo zelena.8. Pasusi do podnaslova “Geografija i klima“ Presložiti sve pasuse u ovom delu u dve kolone sa linijom između. Font iskošen.9. Fusnote Postaviti fusnotu na reč Tibar ( u delu Geografija i klima), fusnotu postaviti na dnu dokumenta – „Тибар (итал. Tevere, енгл. Tiber), трећа по дужини река у Италији са 406 km, после Поа и Адиђеа, протиче кроз Рим у правцу од планине Фумајоло до Тиренског мора, у које утиче са два рукавца: један који пролази кроз предграђе Остије на југу, а други кроз Фијумићино на северу. Слив Тибра је око 18.000 km²“.10. „Историја“ Ubaciti WordArt. Izabrati WordArtStyle15. Promeniti oblik u Double Wave 2. Promeniti boju popune na tamnocrvenu, boju linije na plavu.11. Nabrajanje : Za tekst posle „Култура“: numerisana lista : obrazovanje, muzika, film, muzeji. Ove reči neka budu iskošene. Font za simbol numeracije Arial Black. Svi pasusi koji pripadaju “obrazovanju” neka budu nenumerisana lista: Simbol za nabrajanje: Simbol za nabrajanje kreirati iz fonta Symbol (odabrati neki po izboru), narandžaste boje, bold, veličina 30 pt, odmaknut od leve margine 22mm. Tekst: Boja slova svetlo plava, font Calibri, podvučen, veličina 24 pt, razmak između slova 0,6 pt. Tekst odmaknuti od znaka 18mm.12. Od sledećih podataka kreirati tabelu ( 4 kolone i 11 redova) iza podnaslova „Mediji“: Дневне новине Недељници Телевизија Радио La Repubblica Lespresso RAI национално средиште RDS Il Messaggero XL Sky Italia национално Radio Capital средиште Il Tempo Audio Radio Globo Review La7 национално средиште LUnità Radio Rock Freqeency Mediaset Il Riformista Radio CNR Roma Uno Il Manifesto Radio Radicale Teleroma 56
  3. 3. Corriere dello Sport Rete Oro Radio Radio Liberazione Super 3 Radio Vaticana LOsservatore Radio Centro Romano Suono QN M2o Il Romanista Postaviti visinu svih redova na 1.2cm., širina kolona: prve i četvrte 3cm, druge 2.5cm i treće 4cm. Ubaciti red ispred prvog. Spojiti ćelije u jednu. Upisati: „Mediji“. Slova u reči razmaknuti 12pt. Ubaciti kolonu ispred prve. Podesiti mišem odgovarajuću širinu. Spojiti ćelije u jednu. U nju ubaciti WordArt sa tekstom „Rim“. Promeniti mu orijentaciju. Spojiti sve prazne ćelije u drugoj koloni u jednu. U nju ubaciti neku sličicu iz ClipArta po izboru. Smanjiti joj dimenzije ili odseći deo slike. Boja pozadine prvog reda je svetlo žuta, okvir prvog reda i prve kolone 3D dvostruka tanka linija narandžaste boje. Vrsta okvira svih ostalih ćelija: tanka tamno zelena linija debljine 1pt. Poravnanje teksta: Prvi red- centar, centar; Od druge do poslednje kolone- centar, levo;13. Postaviti hiperlink na reči „Prvog svetskog rata“ u delu XX vek - http://sr.wikipedia.org/wiki14. Kopirati sledeću sliku u dokument iza podnaslova „Од оснивања до царствa“ Položaj teksta oko slike jeTop and Bottom, poravnanje slike centar.
  4. 4. 15. Kopirati sledeću sliku na kraj dokumenta: Postaviti sliku na sredinu papira. Postaviti okvir sa efektom oko slike. Ubaciti jedan baner i strelicu koja pokazuje na sliku u kome piše: „St. Peters Basilica at Early Morning”.

×