Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KRATAKISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA
• U razvoju računara značajna su četiri momenta: 1. pamćenje rezultata 2. mehanizacija procesa računanja 3. odvajanje ...
Rana pomagala za računanje• Računanje je staro koliko i čovečanstvo.• Prvi znakovi kojima su ljudi beležili članove pleme...
Abakus
Abakus-prvo poznato      3000 pre n.e.pomagalo zaobavljanje osnovniharitmetičkihoperacijapojavilo se u Kinioko 3000 ...
Stonehenge
• On je omogućio još pre 4000 godina tačno predviĎanje Mesečevih mena. Uz pomoć Meseca koji je bacao senku kamenja na ta...
StonehengeEngleska, oko 2000 pre n.e.
QUIPU                1400 pre n.e.-U Indiji, Kini, narodi Inka…
Razvojem trgovine, razmenom dobara nastala je potreba za brojevima kao znakovima potrebnim za računanjem i merenjem.Prim...
Mehaničke računske mašine                  Leibnitz 1694Pascal 1642 (Pascaline)             ...
CHARLES BABBAGE , engleski matematičar , dao je veliki doprinosrazvoju mehaničkih ureĎaja za računanje, pa se naziva , oce...
• Ada Byron King-bila je jedna od pionira u istraživanju računara i programiranja. Iako jenjen život bio kratak, i živela ...
ELEKTRONSKI RAČUNARI• Osim izuma električne energije, konstrukciji prvog elektronskog računara prethodio je i izum elekt...
Nemačka, Konrad Zuse:1936. g. računar Z1, Z21942. g. računar Z3Prvi računar kojim se upravljalo  programski1943. engleski...
Prvi računari        Colossus 1943
ELEKTRONSKI RAČUNARI 1. elektronski računar 1946. godine ENIAC• Konstruktori Mauchly i Eckert (SAD)  – ENIAC se sastoja...
GENERACIJE RAČUNARA•  I. generacija računara (1951. – 1958.)•  Glavni element računara 1. generacije su elektronske cevi...
GENERACIJE RAČUNARA• II. generacija računara (1959. – 1963.)• Glavni element su tranzistori.• Računari postaju manji, pouz...
GENERACIJE RAČUNARA• III. generacija računara (1964. – 1970.)• Glavnini element je integrisano kolo (eng. integrated circu...
GENERACIJE RAČUNARA• IV. generacija računara (1971. – )• Glavni element – visokointegrisana kola i veomavisokointegrisana...
GENERACIJE RAČUNARA•  V. generacija računara (1990. - )•  Ova generacija računara donosi novosti u arhitekturi i graĎi r...
• Od 1-5 generacije svaki slijedeći računar bilo je :• Brži, manje veličine, većeg kapaciteta memorije, veće sigurnosti,...
KRATAK ISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA• Prva pomagala u računanju (abakus – računaljka: 3000 pre n. e., quipu, Stonehenge kame...
Značаj informatikeRazvojem informacionih i telеkomunikacionihtehnolоgija svet je postao globalno informacionоdruštvo. To p...
Pet glavnih područja u kojima je informaciona tehnologijapotpunosti promenila dotadašnji život rada su:1. IT kao zamena za...
Informacione tehnologije i   društvene norme
Na osnovu autorskih prava programe možemo podeliti u tri kategorije:-vlasništvo proizvoĎača (proprietary software),-delj...
Kod programa koji su u vlasništvu proizvođsča (proprietary software) korisnici kupuju korisničku licencu (End User Licenc...
• Deljeni (shareware) programi su najčešće reklamne verzije komercijalnog softvera. Oni se distribuiraju preko interneta...
• Osim zakonske regulative vezana za programe postoji i zakonska regulativa o obavezama zaštite privatnosti podataka. R...
Zdravlje i bezbednost• Nauka koja se bavi vezom izmeĎu predmeta i ureĎaja (stolova, stolica, automobila, računara, telef...
• Kako vreme odmiče, sve veći broj poslova zahteva sedenje pred nekom vrstom ekrana. U pojedinim zemljama broj ljudi ko...
• Ovaj sindrom obuhvata sledeće simptome: zamor očiju, suve oči, osećaj pečenja u očima, osetljivost na jače osvetljenje...
• Najvažnija pravila su: -pravilno sedenje za stolom, -monitor mora da bude 45-60 cm od očiju, -nakon svakog sata rada na...
• Najbolji način da se izbegnu štetne posledice rada na računaru je korišćenje ergonomskih (koji su prilagođeni ljudsko...
• Najveću pažnju treba obratiti pri kupovini monitora jer najčešće smetnje nastaju s očima. Oči su graĎene da gledaju na...
Istorijat računrstva
Istorijat računrstva
Istorijat računrstva
Istorijat računrstva
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istorijat računrstva

1,050 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istorijat računrstva

 1. 1. KRATAKISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA
 2. 2. • U razvoju računara značajna su četiri momenta: 1. pamćenje rezultata 2. mehanizacija procesa računanja 3. odvajanje unošenja podataka i automatizacija računanja 4. korišćenje računara primenom programa
 3. 3. Rana pomagala za računanje• Računanje je staro koliko i čovečanstvo.• Prvi znakovi kojima su ljudi beležili članove plemena, stoku, zemljište, vreme, urezivani su u kamenu, u drvenim stubovima,...
 4. 4. Abakus
 5. 5. Abakus-prvo poznato 3000 pre n.e.pomagalo zaobavljanje osnovniharitmetičkihoperacijapojavilo se u Kinioko 3000 g. pr.n.e.-u Europi se koristilodo 17. veka-danas se koristi unekim delovimasvijeta (Daleki istok) Kina, Grčka...
 6. 6. Stonehenge
 7. 7. • On je omogućio još pre 4000 godina tačno predviĎanje Mesečevih mena. Uz pomoć Meseca koji je bacao senku kamenja na tačno označena mesta na tlu moguće je bilo predvideti vreme sledećeg punog Meseca te vreme pomračenja Meseca.
 8. 8. StonehengeEngleska, oko 2000 pre n.e.
 9. 9. QUIPU 1400 pre n.e.-U Indiji, Kini, narodi Inka…
 10. 10. Razvojem trgovine, razmenom dobara nastala je potreba za brojevima kao znakovima potrebnim za računanjem i merenjem.Primjeri različitih znakova za brojeve i menjanje njihovih oblikaPretpostavlja se da je dekadni sistem brojeva razvijen kod većine naroda zato što su ljudi koristili za računanje deset prstiju na rukama.
 11. 11. Mehaničke računske mašine Leibnitz 1694Pascal 1642 (Pascaline) - Naprednija od Paskalove, množila je uzastopnim sabiranjem- Prvi kalkulator (+,-)
 12. 12. CHARLES BABBAGE , engleski matematičar , dao je veliki doprinosrazvoju mehaničkih ureĎaja za računanje, pa se naziva , ocemračunara. On je funkcije ureĎaja podelio u tri dela:čuvanje,procesiranje i kontrola. Prvi je u mehaničku mašinu uneo imemorijske mogućnosti i to na karticama sa izbušenim rupicama. Diferencna mašina Analitička mašina Projekat nikada nije realizovan!!! Bušena kartica
 13. 13. • Ada Byron King-bila je jedna od pionira u istraživanju računara i programiranja. Iako jenjen život bio kratak, i živela je pre sto pedeset godina, naslutila je većinuod onoga što se danas smatra modernim računarstvom.- Prvi „programer‟
 14. 14. ELEKTRONSKI RAČUNARI• Osim izuma električne energije, konstrukciji prvog elektronskog računara prethodio je i izum elektronske cevi.
 15. 15. Nemačka, Konrad Zuse:1936. g. računar Z1, Z21942. g. računar Z3Prvi računar kojim se upravljalo programski1943. engleski matematičar Alan Turing:računar Collossus – prva upotreba elektronskih cijevipojam računar – “to compute”
 16. 16. Prvi računari Colossus 1943
 17. 17. ELEKTRONSKI RAČUNARI 1. elektronski računar 1946. godine ENIAC• Konstruktori Mauchly i Eckert (SAD) – ENIAC se sastojao od 17468 elektronskih cevi, bio je težak približno 30 tona i trošio električne energije kao približno sto domaćinstava – Nedostaci ENIAC-a: mala memorija i nemogućnost programiranja
 18. 18. GENERACIJE RAČUNARA• I. generacija računara (1951. – 1958.)• Glavni element računara 1. generacije su elektronske cevi.• Najpoznatiji računar ove generacije je UNIVAC
 19. 19. GENERACIJE RAČUNARA• II. generacija računara (1959. – 1963.)• Glavni element su tranzistori.• Računari postaju manji, pouzdaniji, rade brže, troše manje energije i imaju veći kapacitet memorije.
 20. 20. GENERACIJE RAČUNARA• III. generacija računara (1964. – 1970.)• Glavnini element je integrisano kolo (eng. integrated circuit). Integrisano kolo zapravo je niz tranzistora i veznih elemenata povezanih na poluprovodniku.
 21. 21. GENERACIJE RAČUNARA• IV. generacija računara (1971. – )• Glavni element – visokointegrisana kola i veomavisokointegrisana kola (eng. LSI – Large Scale Integration, eng. VLSI – Very Large Scale Integration). Napredak tehnologije doveo je 1970. g. do pojave čipa (eng. chip)• mikroprocesor (eng. microprocessor)• Mikroprocesоr jе intеgrisano коlо vеlikog stepena integracije komponenata.
 22. 22. GENERACIJE RAČUNARA• V. generacija računara (1990. - )• Ova generacija računara donosi novosti u arhitekturi i graĎi računara. Primjenjuje se paralelna arhitektura i RISC procesori koji otvaraju mogućnosti u području razvoja veštačke inteligencije i ekspertnih sistema...
 23. 23. • Od 1-5 generacije svaki slijedeći računar bilo je :• Brži, manje veličine, većeg kapaciteta memorije, veće sigurnosti, jeftiniji.
 24. 24. KRATAK ISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA• Prva pomagala u računanju (abakus – računaljka: 3000 pre n. e., quipu, Stonehenge kameni spomenik – Engleska)• XVII vek: Mehaničke računske mašine: Pascal, Leibnitz• XIX vek: Automatske računske mašine (bušena kartica): Babbage• II svetski rat: Elektronske računske mašine – prvi računari (ENIAC 30t - I generacija računara sa elektronskim cevima)• John von Neumann – “otac” računara (centralna memorija)• II generacija računara: sa tranzistorima• III generacija računara: sa strujnim kolima (chip)• IV generacija – visoko integrisana strujna kola• 1970-tih: mikroprocesor i prvi PC-i• PC 286 (1984), 386, 486, Pentium Pro, II, III, IV, Dual Core . . .
 25. 25. Značаj informatikeRazvojem informacionih i telеkomunikacionihtehnolоgija svet je postao globalno informacionоdruštvo. To pоdrazumeva primenu informacionihtehnolоgija u svim oblastima života.Elektronsko pоslovanje osim obrade podatаkapodrazumeva i elеktronsku trgovinu, bankаrstvo,izdavаštvo, komunikacije....Osim toga informacione tеhnolоgije koriste sе uzdravstvu, transportu, proizvodnji, obrazovanju...
 26. 26. Pet glavnih područja u kojima je informaciona tehnologijapotpunosti promenila dotadašnji život rada su:1. IT kao zamena za kalkulator (Excel)2. IT kao zamena za pisaću mašinu (Word)3. IT kao zamena za arhivu (baze podataka)4. IT kao zamena za televizor (grafika i multimedija)5. IT kao zamena za katalog (WWW)6. IT kao zamena za telefon i fax (digitalizacija informacija)7. IT kao zamena za čoveka (mnogo efektivnija i efikasnijaposlovna komunikacija)
 27. 27. Informacione tehnologije i društvene norme
 28. 28. Na osnovu autorskih prava programe možemo podeliti u tri kategorije:-vlasništvo proizvoĎača (proprietary software),-deljeni (shareware) i-javni (public domian software).
 29. 29. Kod programa koji su u vlasništvu proizvođsča (proprietary software) korisnici kupuju korisničku licencu (End User Licence Agreement) za korišćenje program, a ne i sam program. PrizvoĎač programa i nakon prodaje licence zadržava autorsko pravo nad programom. Uz licencu korisnici dobijaju program na nekom medijumu (najčešće cd-u), uputstvo za upotrebu, tehničku dokumentaciju i mogućnost da se registruju kod proizvoĎača kako bi dobili kasnije ispravke (updates) i mogućnost podrške proizvoĎača.Software Copyright je ekskluzivno pravo prizvoĎača da kopira i distribuira svoj program i proizvoĎač nime štiti svoja autorska prava.• Korisnicima je zabranjeno da svoje licence programe prodaju, kopiraju i instaliraju na većem broju računara od broja koji je predviđen licencom. Ovakva dela se tretiraju kao krađa intelektualne svojine i sankcionisana su zakonom.•
 30. 30. • Deljeni (shareware) programi su najčešće reklamne verzije komercijalnog softvera. Oni se distribuiraju preko interneta, novina, kopiranjem od drugih korisnika i daju se na slobodnu upotrebu odreĎeni vremenski period (najčešće 30-60 dana). Posle tog perioda korisnik bi trebao da kupi program ili da ga ukloni sa računara.• Javni (public domian software) programi se mogu slobodno kopirati i razmenjivati. Njihova distribucija je potpuno besplatna.
 31. 31. • Osim zakonske regulative vezana za programe postoji i zakonska regulativa o obavezama zaštite privatnosti podataka. Regulativa koja opisuje postupak čuvanja i distribuiranja podataka koji se nalaze u elektronskom obliku naziva se "Data Protection Act".• Ona obezbeĎuje tajnost i sigurnost podataka u elektronskom obliku.
 32. 32. Zdravlje i bezbednost• Nauka koja se bavi vezom izmeĎu predmeta i ureĎaja (stolova, stolica, automobila, računara, telefona ...) i čovekovog zdravlja zove se ergonomija, a preporuke naučnika su veoma važne. One se, izmeĎu ostalog, odnose i na pravilno sedenje za stolom na kome je smešten računar, pravljenje pauza u radu, pravilno korišćenje tastature, miša i monitora. Svakodnevno višečasovno gledanje u monitor, korišćenje tastature i miša izaziva i neke zdravstvene probleme. Vrlo često se javlja u bolovi u zglobovima, rukama i leĎima i ta profesionalna boles se naziva RSI-Repititive Strain Injury.
 33. 33. • Kako vreme odmiče, sve veći broj poslova zahteva sedenje pred nekom vrstom ekrana. U pojedinim zemljama broj ljudi koji ki koristi računar na radnom mestu penje i na preko 70 odsto populacije, a gotovo tri četvrtine njih ima probleme s vidom ili očima, uglavnom ljudi sa više od četrdeset godina. Ovi problemi su objedinjeni pod imenom Computer Vision Syndrome (CVS) odnosno „sindrom kompjuterskog vida”.
 34. 34. • Ovaj sindrom obuhvata sledeće simptome: zamor očiju, suve oči, osećaj pečenja u očima, osetljivost na jače osvetljenje, mutan vid, glavobolje koje dovode do vrtoglavice i mučnine kao i bolove u ramenima, vratu i leĎima. CVS ima više uzroka, ali za svaki postoji preventivno rešenje, što kroz vežbe, što kroz ergonomski dizajn ureĎaja i radnog mesta.Osim fizičkih problema kod dugotrajnog rada na računaru, rad na računaru može prouzrokovati psihičke probleme izazvane stresom. Da bi smo izbegli ovakve smetnje treba se strogo pridržavati uputstava koje su propisali naučnici koji proučavaju uticaj računara na zdravlje ljudi.
 35. 35. • Najvažnija pravila su: -pravilno sedenje za stolom, -monitor mora da bude 45-60 cm od očiju, -nakon svakog sata rada na računaru treba praviti pauze od 10-15 minuta,-zaštita monitora od refleksije i bljeska svetla.
 36. 36. • Najbolji način da se izbegnu štetne posledice rada na računaru je korišćenje ergonomskih (koji su prilagođeni ljudskom telu) stolica, stolova, miševa, monitora i pravljenje čestih pauza u radu. Ergonomsko radno okruženje nam omogućuje kvalitetniji i zdraviji rad na radnom mestu.
 37. 37. • Najveću pažnju treba obratiti pri kupovini monitora jer najčešće smetnje nastaju s očima. Oči su graĎene da gledaju na daljinu, a rad na računaru zahteva intezivnu koncentraciju na predmete u blizini. Pri pomeranju fokusa sa daljinu na blizinu zamaraju se očni mišići, a pojačana pažnja na ekran smanjuje broj treptaja i vlaženje oka što prouzrokuje oštećenje vida. Uvek treba kupovati kvalitetne monitore ( skupe ) jer štednjom na monitoru prouzrokovaćete oštećenja na svojim očima.

×