SOFTWARE - OPERATIVNI   SISTEMI
Struktrura računarskog sistema        Računarski sistemHardware (hardver)         Software (softver)
Operativni sistemi◘ Računarski sistem   Korisnik 1    Korisnik 2   Korisnik 3  …  Korisnik n    kompajler ...
• Software se može podeliti u tri kategorije: 1. operativni sistemi 2. sistemski sofrver 3. aplikacioni programiNeki autor...
Operativni sistemi◘ Operativni sistem je kompleksan      Korisnik programski sistem sastavljen od skupa programa k...
• PODELA OPERATIVNIH SISTEMA- 4 podele, koje se međusobno ne isključuju1. Sa stanovišta broja programa koji  istovremeno ...
• I - Sa stanovišta broja programa koji istovremeno mogu da budu u memoriji računara OS mogu da budu: - monoprogramski-m...
• Multiprogramski-multiprocesni sistem omogudava da računar drži u centralnoj memoriji više programa , od kojih se u sva...
• II - Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar OS mogu da budu: 1. monokorisnički ( sing...
• III - Sa stanovišta načina zadavanja komandi, operativnom sistemu postoje: - operativni sistemi komandnog tipa - grafič...
• grafički operativni sistemi
IV - Sa stanovišta prenosivosti na različite arhitekture računara OS mogu da budu:1. prenosivi ( portable)  - mogu da s...
2. neprenosivi – vlasnički (proprietary)  - projektovani su tako da mogu da rade samo  na određenom modelu računara
Funkcije operativnog sistema• Operativni sistem tretira računar kao skup resursa i pokušava da dodeli ove resurse progra...
• Neki resursi (npr. centralna memorija i datoteke na disku) mogu da se koriste zajednički. Njih može da koristi istovre...
• Operativni sistem dodeljuje ove resurse jednom programu na određeno vreme i po završetku ih oduzima i dodeljuje drugom...
• Operativni sistem mora stalno da prati akcije programa i promene u stanju hardvera i da deluje u skladu sa tim promena...
Struktura operativnog sistema• Operativni sistem je vrlo kompleksan program.• Tipičan operativni sistem se sastoji od sled...
• Mikrokod je skup programa specifičan za određeni hardver računara. Da bi operativni sistem mogao da funkcioniše na ra...
• Jezgro je skup programa operativnog sistema koji kontroliše pristup računaru, organizaciju memorije, organizaciju dato...
• Za vreme rada računara u centralnoj memoriji ne mora da bude ceo skup programa operativnog sistema. Najčešde se u cent...
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sofrtware operativni sistemi

1,595 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sofrtware operativni sistemi

 1. 1. SOFTWARE - OPERATIVNI SISTEMI
 2. 2. Struktrura računarskog sistema Računarski sistemHardware (hardver) Software (softver)
 3. 3. Operativni sistemi◘ Računarski sistem Korisnik 1 Korisnik 2 Korisnik 3 … Korisnik n kompajler tekst procesor igre … fakture APLIKACIONI PROGRAMI OPERATIVNI SISTEM HARDVER
 4. 4. • Software se može podeliti u tri kategorije: 1. operativni sistemi 2. sistemski sofrver 3. aplikacioni programiNeki autori smatraju da su i operativni sistemi deo sistemskog softvera, ali mi demo ga zbog njegove važnosti i jedinstvenosti među programskim proizvodima izdvojiti.Bez OS računar ne može da radi.
 5. 5. Operativni sistemi◘ Operativni sistem je kompleksan Korisnik programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbedi lako i efikasno korišćenje računara. Aplikacioni program◘ Svi drugi softveri rade pod kontrolom OS-a, pristupaju hardveru preko OS-a poštujući pravila postavljena od strane OS-a. Operativni sistem◘ Pošto OS služi kao hardver/softver interface (posrednik), aplikacioni programeri i korisnici retko moraju komunicirati direktno sa hardverom, čime se pojednostavljuje programiranje. Hardver
 6. 6. • PODELA OPERATIVNIH SISTEMA- 4 podele, koje se međusobno ne isključuju1. Sa stanovišta broja programa koji istovremeno mogu da budu u memoriji2. Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar3. Sa stanovišta načina zadavanja komandi4. Sa stanovišta prenosivosti na različite arhitekture računara
 7. 7. • I - Sa stanovišta broja programa koji istovremeno mogu da budu u memoriji računara OS mogu da budu: - monoprogramski-monoprocesni - multiprogramski-multiprocesniMonoprogramski-monoprocesni sistem omogudava da računar drži u memoriji i izvršava samo jedan program.
 8. 8. • Multiprogramski-multiprocesni sistem omogudava da računar drži u centralnoj memoriji više programa , od kojih se u svakom trenutku može izvršiti samo jedan program. Redosled i vreme rada svakog od njih određuje sam OS.• Ukupno vreme izvršavanja programa je smanjeno ali se svaki od njih pojedinačno duže izvršava• Teži se tome da ne koriste istovremeno iste resurse
 9. 9. • II - Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar OS mogu da budu: 1. monokorisnički ( singleuser ) - računar može da koristi samo jedan korisnik 2. višekorisnički (multiuser ). - na računar može istovremeno biti priključeno i do nekoliko stotina korisnika
 10. 10. • III - Sa stanovišta načina zadavanja komandi, operativnom sistemu postoje: - operativni sistemi komandnog tipa - grafički operativni sistemiOS komandnog tipa
 11. 11. • grafički operativni sistemi
 12. 12. IV - Sa stanovišta prenosivosti na različite arhitekture računara OS mogu da budu:1. prenosivi ( portable) - mogu da se koriste , sa malim izmenama, na različitim arhitekturama računara- rade na DEC Alfa uz dodavanje različitih modula
 13. 13. 2. neprenosivi – vlasnički (proprietary) - projektovani su tako da mogu da rade samo na određenom modelu računara
 14. 14. Funkcije operativnog sistema• Operativni sistem tretira računar kao skup resursa i pokušava da dodeli ove resurse programima, tako da računar kao celina bude što bolje iskorišćen. Resursi računarskog sistema su: procesor, memorija, datoteke na disku i ostali uređaji priključeni na računar.
 15. 15. • Neki resursi (npr. centralna memorija i datoteke na disku) mogu da se koriste zajednički. Njih može da koristi istovremeno više programa. Operativni sistem mora da kontroliše ovo zajedničko korišdenje da bi sprečio da programi ometaju jedan drugog.• Neki resursi (npr. procesor i periferne jedinice) ne mogu da se dele medju korisnicima. Samo jedan program može da se izvršava u jednom trenutku i štampač u jednom trenutku može da štampa samo rezultate rada jednog programa.
 16. 16. • Operativni sistem dodeljuje ove resurse jednom programu na određeno vreme i po završetku ih oduzima i dodeljuje drugom programu.• Da bi zadovoljio sve ove zahteve, operativni sistem ima tri glavne funkcije: 1. kontrolu procesa, 2. upravljanje memorijom i 3. upravljanje jedinicama.
 17. 17. • Operativni sistem mora stalno da prati akcije programa i promene u stanju hardvera i da deluje u skladu sa tim promenama. Ovo delovanje operativnog sistema odvija se pozivanjem odgovarajudih sistemskih programa u sastavu operativnog sistema kojima se izvršavaju različiti zadaci, a u skladu sa komandama koje mu je zadao korisnik.
 18. 18. Struktura operativnog sistema• Operativni sistem je vrlo kompleksan program.• Tipičan operativni sistem se sastoji od slededih komponenata: 1. mikrokoda (microcode), 2. jezgra (kernel) i 3. ljuske (omotača, skoljke - shell).
 19. 19. • Mikrokod je skup programa specifičan za određeni hardver računara. Da bi operativni sistem mogao da funkcioniše na različitim hardverskim platformama, ovaj skup je grupisan u jedan modul, koji se naziva BIOS (Basic Input Output Sistem). Skup programa je grupisan u ROM memoriju, na čipu koji se nalazi u sastavu osnovne ploče, tako da je njegovo pisanje prebačeno na proizvođača osnovne ploče.
 20. 20. • Jezgro je skup programa operativnog sistema koji kontroliše pristup računaru, organizaciju memorije, organizaciju datoteka, raspored rada procesa i raspored sistemskih resursa. Ovi programi rade u posebnom režimu rada, hardverski zaštideno od mogudih uticaja korisnika.• Ljuska je komandni interfejs koji interpretira ulazne komande korisnika ili njihovih programa i aktivira odgovarajude sistemske programe koji čine jezgro sistema.
 21. 21. • Za vreme rada računara u centralnoj memoriji ne mora da bude ceo skup programa operativnog sistema. Najčešde se u centralnoj memoriji nalazi samo skup programa potrebnih za izvršavanje najčešdih komandi (interne komande), dok se ostali programi nalaze na disku i unose u memoriju računara prema potrebi (eksterne komande).

×