Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ИТ - въпроси за начален преговор в 8 клас

Въпроси за начален преговор в 8 клас по ИТ.

 • Be the first to comment

ИТ - въпроси за начален преговор в 8 клас

 1. 1. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР за учениците от 8 клас Информационни технологии
 2. 2. За подготовка използвайте учебника си по информационни технологии от 7 клас.
 3. 3. Хардуер и ОС
 4. 4. Кои са основните части на една компютърна система?
 5. 5. Какви характеристики имат основните части на компютърната система?
 6. 6. Как се правят промени в настройките на потребителския интерфейс на операционната система ( Windows XP )?
 7. 7. Какво означава компютърен вирус и какви са основните видове?
 8. 8. Как да предпазим компютъра си от вируси? Как да премахнем вируси от компютъра си?
 9. 9. Електронни таблици
 10. 10. Как се проектира, създава и форматира електронна таблица с MS Excel ?
 11. 11. Какви са основните операции с клекти и области от клетки в електронна таблица с MS Excel ?
 12. 12. Как се сортират, търсят, заменят данни в електронна таблица с MS Excel ?
 13. 13. Как се създават диаграми в електронна таблица с MS Excel ? Кои са основните видове?
 14. 14. Как се определя област за печат в електронна таблица с MS Excel ?
 15. 15. Как и кога се използва логическата функция IF в електронна таблица с MS Excel ?
 16. 16. Текстообработка
 17. 17. Как се вмъкват специални знаци и символи при текстообработка в MS Word ?
 18. 18. Как се създава и форматира таблица в MS Word ?
 19. 19. Как се вмъкват, позиционират, форматират нетекстови обекти ( wordart, графични форми, текстови полета...) в MS Word ?
 20. 20. Компютърни презентации
 21. 21. Кои са основните правила при създаване на компютърни презентации?
 22. 22. Кои са основните правила при представяне на компютърни презентации?
 23. 23. Как се запазва компютърна презентация в различни файлови формати?
 24. 24. Как се добавят схеми, диаграми, таблици, wordart ... в компютърна презентаци?
 25. 25. ...

×