Stočarstvo, lov i ribolov - Dimitrije Stevanović - Slobodan Jaćimović

4,542 views

Published on

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Stočarstvo, lov i ribolov,
Geografija,
Dimitrije Stevanović, III-4,
Slobodan Jaćimović,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stočarstvo, lov i ribolov - Dimitrije Stevanović - Slobodan Jaćimović

 1. 1. Stočarstvo, lov i ribolovPredmet: GeografijaUčenik: Dimitrije Stevanović III-4Profesor: Jaćimović
 2. 2. Uvod Pašnjaci, livade i stočne biljke su baza stočarstva u Srbiji. Govedarstvo i svinjarstvo su najvaţnije grane. Stočarstvo u celini nazaduje, pojedine njegove grane nestaju. Postoje dobri uslovi za ribogojstvo, ali su proizvodnja i potrošnja ribe minimalni.
 3. 3. Prirodni i društveni uslovi za razvojstočarstva U poljoprivredi Srbije vrednost proizvodnje od stočarstva neznatno jem manja od zemljoradnje. U stočarstvu veću vrednost proizvodnje ima govedarstva (40%) od svinjarstva (36%), a mnogo manje su zastupljeni ţivinarstvo (19%), ovčarstvo (4,5%) i ostale stočarske grane (0,5%).Prirodni uslovi za razvoj stočarstva su veoma dobri. Biljna osnova stočarstva su pašnjaci, livade i površine pod stočnim (krmnim) biljkama, ukupne površine više od 2 miliona ha. Na Karpatsko-balkanskim planinama, Pešteru, Zlatiboru, Tari, Šar-planini, Prokletijama i drugim planinskim prostorima razvijeno je pašnjačko, a u panonsko dolinskim i prigradskim zonama zastupljenije je intezivno stajsko stočarstvo.
 4. 4.  Društveni uslovi su ograničavajući faktor za razvoj stočarstva u Srbiji. Zbog odseljavanja iz seoskih i planinskih sredina stočarstvo je ostalo bez radne snage. Nestabilni trţišni uslovi destimulativno deluju na sve grane stočarstva, a najviše na govedarstvo i svinjarstvo. Neke političke i ekonomske mere napuštanje tradicionalnih vrednosti srpskog sela, te ošta modernizacija unazadili su ranije veoma zastupljeno kozarstvo i konjarstvo. Sve ovo je uticalo na smanjivanje stočnog fonda Srbije, naročlito posle1980 godine.
 5. 5.  Prema stepenu intezivnosti stočarstvo se Govedarstvo deli na ekstenzivno, poluintenzivno i intenzivno, prema mestu gajenja na Svinjarstvo nomadsko, polunomadsko i stajsko, a prema vrsti stoke na govedarstvo, Ovčarstvo svinjarstvo, ovčarstvo, ţivinarstvo, i ostalo (konjarstvo, kozarstvo, Ţivinarstvo pčelarstvo, puţarstvo...)
 6. 6.  Govedarstvo je vodeća grana stočarstva u Srbiji.Razvijeno je mlečno I mesno goverdarstvo.U brdsko-planinskim I planinskim predelima zastupljenije je pašnjacko,a u ravničakrskim I prigradskim zonama stajsko(mlečno I tovno).Najviše se gaje plemenite strane rase koje daju velike količine mleka I mesa,a domaćih rasa je veoma malo.
 7. 7.  Svinjarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju,a svinjsko meso i preradjevine od njega veoma su zastupljeni u ishrani domaćeg stanovništva i u izvozu. Glavne oblasti svinjarstva su severni deo Bačke i Banata, Donji Srem, Mačva, Kolubara i Veliko i Zapadno pomoravlje.
 8. 8.  Ovcarstvo je najvise zastupljeno u brdskim I planinskim krajevima Srbije.Iako postoje veoma dobri prirodni uslovi I duga tradicija,broj ovaca je za poslednjih 50 godina smanjen tri puta.Gaje se podvrste pramenke sijenicka,pirotrska,metohiska,kosovska I svrljaska.One su dobro prilagodjene nasim klimatskim uslovima I nacinu ishrane,ali daju manje mleka I slabiji kvalitet vune.
 9. 9.  Ţivinarstvo ima sve veći značaj jer se u ishrani stanovništva I izovu Srbije,sve više traţe jaja,ţivinsko meso I preradjevine.Preteţno se gaje kokoške različitih rasa, i za različite potrebe,a znatno manje guske I ćurke. Ţivina se gaji širom Srbije.Ostale grane stočarstva imaju manji značaj,ili su u opadanju.
 10. 10. Lov i ribolov Lovišta u Srbiji se ubrajaju među najpoznatija u Evropi. Prirodni potencijali za gajenje skoro svih vrsta divljači su povoljni, što dokazuju mnogobrojni vrhunski trofeji, svetski i evropski prvaci uzgojeni u našim lovištima. Lovni turizam predstavlja vrlo specifican oblik turizma koji zahteva stroga pravila ponašanja u uslovima dobro organizovanih svih karika u lancu pružanja usluga (prelazak granice, prevoz do lovišta, obezbeđivanje dozvola za oružje i municiju, kao i veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači, uređena lovišta, stručni vodiči, kvalitetni objekti za smeštaj).
 11. 11.  Srbija ima 321 lovišta na površini od oko 6.500.000 hektara, od čega sa približno 90% površina gazduju lovačka udruženja. U lovištima Srbije postoji 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća. Lovački savez Srbije utvrduje cene divljači, na osnovu kojih lovačke organizacije i turističke agencije specijalizovane za lovni turizam, formiraju aranžmane, koji uključuju prevoz, smeštaj i usluge u samom lovištu. Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine utvrđuje kalendar lova.
 12. 12. Ribolov Ribolov se deli na morski i slatkovodni. U Srbiji postoji slatkovodni ribolov, i to rečni, jezerski i veštački (ribogojstvo). Značaj rečnog i jezerskog ribolova je sve manji zbog nekontrolisanog izlova, zagađenja reke i pregrađivanja reka. Uprkos tome na Dunavu, Savi, Drini, Velikoj Moravi, Zapadnoj i Juţnoj Moravi, te prirodnim i veštačkim jezerima se i dalje odrţava ribolov-kao sportska aktivnost i kao ljudsko zanimanje.
 13. 13.  Republika Srbija ima velike mogućnosti za razvoj ribolovnog turizma, s obzirom na prirodne potencijale, ribama bogate rečne tokove i akumulacije, kao i mnoštvo ribnjaka za uzgoj riba karakterističnih za naše područje. Ribolovne vode su podeljene na 25 ribarskih područja, od kojih su najpoznatija visinske hladne vode zlatiborskog kraja, nizijske vode (naprimer Ečka) i vode Timočkog regiona.
 14. 14. LiteraturaWikipedijaUdţbenik iz geografijeGoogle

×