Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Енергетика

2,426 views

Published on

Енергетика

Published in: Education
 • Be the first to comment

Енергетика

 1. 1. Енергетика
 2. 2. • Проналаском парне машине и са развојем индустрије започиње период у коме човек почиње да користи енергенте и производи енергију потребну за опстанак. • Уз развој индустрије развила се и енергетика као привредна делатност која подразумева производњу,пренос и дистрибуцију енергената и енергије. • Развијеност енергетике представља показатељ економске развијености државе.
 3. 3. Обновљиви извори енергије: Необновљиви извори енергије: Сунчева енергија Угаљ Енергија река Нафта Енергија морских таласа Земни гас Енергија плиме и осеке Нуклеарна горива Енергија ветра Геотермална енергија
 4. 4. • Основи извори енергије на којима је базирана енергетика Србије су угаљ и водене снаге.
 5. 5. Угаљ Преко 95% укупних резерви угља у Србији чини лигнит. Годишња производња угља је око 39 милиона тона. Преко 95% укупних резерви угља у Србији чини лигнит. Годишња производња угља је око 39 милиона тона. Резерве лигнита налазе се у Колубарском,Костолачком и Косовско-метохијском басену, где се врши површинска експлоатација. Осим у овим великим басенима, лигнит се експлоатише у руднику Ковин. Вади се са дна језера које је повезано са Дунавом, што представља јединствену подводну експлоатацију угља у свету.
 6. 6. Мрки угаљ • Највећи басени су Сењско- ресавски, Сокобањски и Боговински. • Овај угаљ се користи у термоелектрани ,,Морава” у Свилајнцу.
 7. 7. Камени угаљ • Ибарски басен (Јарандо) и Тимочки басен (Вршка чука, Подвис, Тресибаба).
 8. 8. Нафта и гас • Србија са годишњом производњом од 1 милион тона подмирује мањи део сопствених потреба. • Велике количине нафте и гаса увозе се из Русије, Украјине,
 9. 9. • Нафта се прерађује у две рафинерије, у Панчеву и у Новом Саду. А природни гас у рафинерији у Елемиру. • Уљани шкриљци су седиментне стене које садрже одређену количину органске супстанце, чијом прерадом се на високим температурама добија материја слична нафти,али се још не користе. • Најбогатије налазиште уљаних шкриљаца је код Алексинца.
 10. 10. Хидроенергија • Реке Србије поседују значајан хидропотенцијал који је делимично искоришћен.
 11. 11. ХЕ Бајина Башта ХЕ Зворник
 12. 12. Производња електричне енергије у Србији
 13. 13. Веома су слабо искоришћени. Обухваћена су само дрвна горива,енергија речних токова и геотермална енергија. Производња и потрошња чврсте биомасе подразумева производњу и потрошњу огревног дрвета, пелета и брикета. Енергија великих и малих речних токова је чист и неисцрпан извор енергије. Искористиво је 73%. Већина хидроенергетских објеката је старија од 40 година па се планира реконструкција и модернизација. Обновљиви извори енергије
 14. 14. Најперспективније локације за производњу енергије помоћу ветра су Миџор на Старој планини,Сува планина,Вршачки брег,Тупижница итд... Слична ситуација је и са соларном енергијом,с тим да је три пута већи од под потенцијала енергије ветра.
 15. 15. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
 16. 16. ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

×