Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika

6,553 views

Published on

Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika

 1. 1. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 1/40 САДРЖАЈСАДРЖАЈ........................................................................................................................................ 1РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА............................................................................................... 3РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАI разред........................................................................................................................................... 4 1. Основи информатике ......................................................................................................... 4 2. Архитектура рачунарског система .................................................................................... 4 3. Програмска подршка рачунара ......................................................................................... 4 4. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом ................................. 4 5. Текст-процесор .................................................................................................................. 5 6. Увод у мрежне информационе технологије ..................................................................... 5 7. Интернет ............................................................................................................................. 5 8. Слајд-презентације ............................................................................................................ 6РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАII разред.......................................................................................................................................... 7 1. Рад са табелама ................................................................................................................ 7 2. Рачунарска графика .......................................................................................................... 8 3. Мултимедија ....................................................................................................................... 8 4. Напредно коришћење интернета ...................................................................................... 8РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАIII разред....................................................................................................................................... 10 1. Решавање проблема помоћу рачунара .......................................................................... 10 2. Програми засновани на прозорима ................................................................................ 10 3. Увод у развојно окружење програмског језика ............................................................... 10 4. Типови података .............................................................................................................. 10 5. Наредбе и изрази ............................................................................................................. 10 6. Наредба гранања if .......................................................................................................... 12 7. Компоненте избора и контејнерске компоненте ............................................................. 12 8. Наредбе за организацију циклуса ................................................................................... 12 9. Опис класе ........................................................................................................................ 12 10. Тип низа .......................................................................................................................... 12РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАIV разред....................................................................................................................................... 14 I. Базе података ................................................................................................................... 14 II. Локалне рачунарске мреже ............................................................................................. 16 III. Веб технологије ............................................................................................................... 16 IV. Дизајн статичких веб страна (Увод у HTML и CSS) ...................................................... 16 V. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System) ..............16НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ...................................................................................... 17 I разред...................................................................................................................................... 17 1. Основи информатике ....................................................................................................... 18 2. Архитектура рачунарског система .................................................................................. 19 3. Програмска подршка рачунара ....................................................................................... 19 4. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом ............................... 20 5. Текст-процесор ................................................................................................................ 21 6. Увод у мрежне информационе технологије ................................................................... 22 7. Интернет ........................................................................................................................... 22
 2. 2. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 2/40 8. Слајд-презентације .......................................................................................................... 23 II разред..................................................................................................................................... 24 1. Рад са табелама .............................................................................................................. 24 2. Рачунарска графика ......................................................................................................... 25 3. Мултимедија ..................................................................................................................... 26 4. Напредно коришћење интернета .................................................................................... 26 III разред ................................................................................................................................... 27 1. Решавање проблема помоћу рачунара .......................................................................... 28 2. Програми засновани на прозорима ................................................................................ 28 3. Увод у развојно окружење програмског језика ............................................................... 28 4. Типови података .............................................................................................................. 29 5. Наредбе и изрази ............................................................................................................. 29 6. Наредба гранања if .......................................................................................................... 29 7. Компоненте избора и контејнерске компоненте ............................................................. 30 8. Наредбе за организацију циклуса ................................................................................... 30 9. Опис класе ........................................................................................................................ 30 10. Тип низа .......................................................................................................................... 31 IV разред................................................................................................................................... 32 1. Базе података .................................................................................................................. 34 2. Локалне рачунарске мреже ............................................................................................. 37 3. Веб технологије................................................................................................................. 38 4. Дизајн статичких веб страна ........................................................................................... 39 5. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System) ..............40
 3. 3. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 3/40 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЦиљ и задациЦиљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавањевештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичкеписмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као иоспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који неугрожава њихово физичко и ментално здравље.Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици: 1. развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 2. овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 3. ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 4. стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система; 5. разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење; 6. јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 7. развију способности писања програма вођених догађајима и разумеју принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 8. упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном употребом у креирању сопствених Веб пројеката; 9. упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду цртежа и слика; 10. упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 11. упознају концепт базе података, њену организацију, коришћење упита за добијање тражених података из базе, прављење извештаја и дистрибуцију података; 12. јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 13. унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење; 14. развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 15. унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 16. на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 17. примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 18. изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 19. упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.Интернет адресе: 1. ЗУОВ: www.zuov.gov.rs 2. ЗУОВ: Упутств o за примену иновираних наставних програма за гимназију 3. Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика
 4. 4. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 4/40 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА I разред оба типа гимназије (0+2 часа недељно, 74 часа годишње) САДРЖАЈИ ПРОГРАМА1. Основи информатике 1. Информација и информатика. 2. Кодирање информација коришћењем бинарног бројевног система. 3. Представљање разних типова информација (текстуалне, графичке и звучне). 4. Кодирање карактера, кодне схеме. 5. Јединице за мерење количине информација. 6. Развој информационих технологија (прикупљања, складиштења, обраде, приказивања и преноса података). 7. Значај и примена рачунара. 8. Карактеристике информационог друштва. 9. Утицај рачунара на здравље.2. Архитектура рачунарског система 1. Структура и принцип рада рачунара. 2. Врсте меморије рачунара. 3. Процесор. 4. Матична плоча. 5. Магистрала. 6. Улазно-излазни уређаји. 7. Утицај компоненти на перформансе рачунара.3. Програмска подршка рачунара 1. Оперативни систем. 2. Системски софтвер. 3. Апликативни софтвер. 4. Верзије и модификације програма. 5. Дистрибуција програмских производа (комерцијална, дељена (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл. trial)). 6. Заштита права на интелектуалну својину.4. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом 1. Основни елементи графичког интерфејса оперативног система (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог). 2. Покретање програма. 3. Датотека (атрибути датотеке, путања датотеке, групно име датотека) и основне операције над датотеком. 4. Каталог. 5. Архивирање датотека и средства за архивирање датотека. 6. Основна подешавања оперативног система: подешавање датума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резолуције екрана), регионална подешавања, промена корисничких налога. 7. Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма. Инсталирање управљачких програма периферних уређаја. 8. Мултимедијалне могућности оперативног система. 9. Средства и методе заштите рачунара и информација.
 5. 5. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 5/405. Текст-процесор 1. Радно окружење текст-процесора. 2. Једноставнија подешавања радног окружења. 3. Правила слепог куцања. 4. Подешавање и промена језика тастатуре ("писма"). 5. Операције са документима (креирање, отварање, премештање од једног до другог отвореног документа, чување, затварање). 6. Уређивање текста. 7. Коришћење симбола за форматирање. 8. Премештање садржаја између више отворених докумената. 9. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и времена, слика, текстуалних ефеката. 10. Проналажење и замена задатог текста. 11. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. 12. Уметање табеле у текст. 13. Форматирање текста (страница, ред, маргине, проред). 14. Исправљање грешака. 15. Нумерација страница. 16. Израда стилова. 17. Коришћење готових шаблона и израда сопствених шаблона. 18. Писање математичких формула. 19. Генерисање садржаја и индекса појмова. 20. Штампа докумената.6. Увод у мрежне информационе технологије 1. Појам рачунарске мреже. 2. Рачунари - сервери и рачунари - клијенти. 3. Глобална мрежа (Интернет). 4. Интернет-провајдери и њихове мреже. 5. Технологије приступа Интернету.7. Интернет 1. Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска пошта, веб-форуми. 2. Веб-читачи. 3. Претраживачи, претраживање и коришћење информација са Интернета. 4. Интернет мапе. 5. Виртуелни телефон. 6. Друштвене мреже и њихово коришћење. 7. Електронска трговина, електронско пословање и банкарство. 8. Елекронски подржано учење. 9. Право и етика на Интернету.
 6. 6. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 6/408. Слајд-презентације 1. Презентације и њихова примена. 2. Основне етапе при развоју слајд-презентације. 3. Правила дизајна презентације. 4. Радно окружење програма за израду слајд-презентација. 5. Подешавања радног окружења. 6. Креирање фото-албум презентације. 7. Типови "погледа" на презентацију. 8. Основне операције са слајдом. 9. Додавање и форматирање текстуалних објеката. 10. Додавање нетекстуалних објеката (графички, звучни, видео,...). 11. Анимација објеката слајда. 12. Анимација прелаза између слајдова. 13. Дизајн позадине и "мастер" слајда. 14. Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). 15. Подешавање параметара приказа презентације. 16. Штампање презентације.Интернет адресе: 1. Глобални наставни план за 1. разред гиманазије 2. Оперативни наставни план за 1. разред гиманазије
 7. 7. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 7/40 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА II разред оба типа гимназије (60 часова вежби годишње)1. Рад са табелама 1. Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа). 2. Основни појмови о програмима за рад са табелама (структура документа, формати датотека). 3. Подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...) 4. додавање, брисање, премештање и преименовање радних листова 5. Типови података. 6. Уношење података у табелу (појединачни садржаји ћелија и аутоматске попуне) 7. подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона 8. уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи референце на ћелије 9. копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија 10. функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање, заокруживање 11. логичке функције 12. форматирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије) 13. сортирање и филтрирање 14. намена различитих типова графикона, приказивање података из табеле помоћу графикона 15. подешавање изгледа странице документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна) 16. прегледање документа пре штампања, аутоматско штампање насловног реда, штампање опсега ћелија, целог радног листа, целог документа, графикона и одређивање броја копија, штампање документа.
 8. 8. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 8/402. Рачунарска графика 1. Увод у рачунарску графику 2. Начини представљања слика у рачунару - векторска и растерска графика 3. Карактеристике рачунарске графике - резолуција и број боја 4. Класификација програма за рад са рачунарском графиком 5. Формати датотека 6. Улазне и излазне графичке јединице 7. Пример програма за креирање и обраду растерске графике 8. Увоз слике са камере и скенера 9. Основне корекције слике 10. Промена резолуције слике и формата датотеке 11. Оптимизација за веб 12. Организовање фото-албума. 13. Штампање растерске графике. 14. Алати за цртање. 15. Палете боја. 16. Ефекти, маске, исецање, брисање, копирање делова слике, подешавање осветљености, контраста итд. 17. Ретуширање и фото-монтажа 18. Додавање текста. 19. Izrada GIF-animacije. 20. Пример програма за креирање векторске графике 21. Подешавање радног окружења. 22. Цртање основних графичких елемената - објеката. 23. Трансформације објеката. 24. Комбиновање објеката. 25. Додавање текста. 26. Комбинација растерске и векторске графике. 27. Слојеви. 28. Глобални преглед цртежа. 29. Штампање векторске графике.3. Мултимедија 1. Начини представљања звука у рачунару. 2. Основни формати записа звука (WAV, MP3, MIDI,...) 3. Програми за репродукцију звучних записа 4. Пример програма за снимање звука 5. Начини представљања видео-записа у рачунару 6. Основни формати видео-записа 7. Програми за репродукцију видео записа 8. Увоз видео записа са дигиталне камере 9. Пример програма за монтажу видео записа (комбинација слике, видеа и звука) 10. Постављање видео записа на веб4. Напредно коришћење интернета 1. Веб апликације за рад са документима (рад "у облаку", енгл. cloud computing). Дељење докумената на вебу 2. Блог 3. Вики-алат 4. Електронски портфолиоИнтернет адресе: 1. Глобални наставни план за 2. разред гиманазије
 9. 9. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 9/40 2. Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије
 10. 10. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 10/40 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА III разред оба типа гимназије (1 час недељно + 30 часова вежбања, 37+30 часова годишње) САДРЖАЈИ ПРОГРАМА1. Решавање проблема помоћу рачунара 1. Решавање проблема коришћењем рачунара. 2. Основи алгоритмизације. 3. Трансформација проблема на облик погодан за решавање на рачунару. 4. Програмски језици и њихова синтакса и семантика.2. Програми засновани на прозорима 1. Основне карактеристике програма заснованих на прозорима. 2. Елементи графичког корисничког интерфејса (Graphical User Interface). 3. Програми руковођени догађајима (догађаји, извори догађаја и обрада догађаја).3. Увод у развојно окружење програмског језика 1. Почетак рада и управљање развојним окружењем. 2. Празан пројекат. Чување и отварање пројекта. 3. Форма и подешавање њених својстава. 4. Додавање компоненти форми. 5. Компонента у жижи. 6. Једноставне компоненте: натпис (Label), оквир за уношење и приказивање текста (Edit), дугме (Button), часовник (Timer) и оквир за графички објекат. 7. Својства компоненти и њихово подешавање. 8. Догађаји компоненти и обрада догађаја.4. Типови података 1. Целобројни тип. Опсег целобројног типа. Аритметичке операције, операције поређења и стандардне функције дефинисане на целобројном типу. Приоритет операција. 2. Реални тип. Опсег реалног типа. Аритметичке операције и стандардне функције дефинисане на реалном типу. 3. Логички тип. 4. Знаковни тип. 5. Низовни тип. 6. Стринг тип и основне функције за рад са стринговима. 7. Набројиви тип. 8. Класа и методе класе - основни појмови.5. Наредбе и изрази 1. Синтакса и семантика израза. Аритметички изрази. Логички изрази. 2. Наредба доделе. 3. Конверзија типова података. 4. Уношење и приказивање података.
 11. 11. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 11/40 5. Алгоритам размене вредности две променљиве. Програмирање израчунавања по једноставним математичким формулама.
 12. 12. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 12/406. Наредба гранања ifСинтакса наредбе if.Алгоритми за: 1. одређивање минимума/максимума два/три броја; 2. уређивање два/три броја у монотоно неопадајући/нерастући поредак; 3. одређивање сутрашњег и јучерашњег датума; 4. приказ назива дана у недељи на основу учитаног редног броја дана.7. Компоненте избора и контејнерске компонентеКомпоненте избора: 1. радио-дугме (RadioButton), 2. оквир за потврду (CheckBox), 3. оквир с листом (ListBox), 4. комбиновани оквир (ComboBox).Контејнерске компоненте: 1. оквир за групу (GroupBox), 2. плоча (Panel).8. Наредбе за организацију циклусаСинтакса наредби за организацију циклуса.Примена наредби break и continue у циклусима.Алгоритми за: 1. табелирање вредности функција; 2. израчунавање сума и производа; 3. испитивање својстава целих бројева.9. Опис класе 1. Опис методе класе (функције и процедуре). 2. Формални параметри методе. Тело методе. Синтакса позива методе. Стварни параметри методе. Локалне променљиве методе. 3. Поља класе. 4. Примери развоја програма коришћењем принципа "од општег ка посебном".10. Тип низа 1. Једнодимензионални низови. 2. Алгоритми са низовима: основне операције са низовима; израчунавање просечне вредности; израчунавање минималне/максималне вредности низа; претраживање у низу; сортирање низа. 3. Дводимензионални низови. Алгоритми за израчунавања и трансформације на табели и њеним деловима. 4. Визуелна компонента за табеларни приказ текста.НАПОМЕНА:Четири часа у току године предвиђена су за израду и исправак два једночасовна писменазадатка, по један у сваком полугодишту.Интернет адресе: 1. Глобални наставни план за 3. разред гиманазије
 13. 13. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 13/40 2. Оперативни наставни план за 3. разред гиманазије
 14. 14. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 14/40 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА IV разред оба типа гимназије (1 час недељно + 30 часова вежби, 32 + 30 часова годишње) САДРЖАЈИ ПРОГРАМАI. Базе података1. Основи база података 1. Појам базе података (БП). 2. Системи за управљање базама података података (DBMS - database management system, примери примене DMBS-а). 3. Разлика између податка и информације 4. Информациони системи. 5. Веза БП и информационих система. 6. Модели БП. 7. Релационе БП. 8. Основни појмови релационих БП (колона, табела, врста). 9. Разлика математичког појма релације и релације релационе базе података. 10. Појам кључа БП. 11. Шема релационе БП.2. Креирање база података у конкретном окружењу 1. Упознавање конкретног система за управљање БП. 2. Коришћење унапред креираних БП. 3. Планирање једноставних БП. 4. Коришћење шаблона за креирање једноставних БП.3. Рад с табелама 1. Креирање табела (са и без чаробњака). 2. Избор типа података. 3. Постављање примарног кључа. 4. Уношење података у табелу. 5. Измена (уређење) поља и слогова у релацији. 6. Форматирање података у табели.4. Веза између табела 1. Појам везе. 2. Креирање везе између табела. 3. Опис референцијалног интегритета. 4. Измене везе између табела.5. Форме (обрасци) 1. Креирање форми (образаца) са и без чаробњака. 2. Унос података помоћу форми (образаца). 3. Додавање специјалних контрола форми (лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.). 4. Креирање мултитабеларних форми.6. Претраживање и сортирање 1. Тражење информација у табели. 2. Сортирање, филтрирање и индексирање.
 15. 15. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 15/407. Упити 1. Основе SQL команди (дефиниционе SQL команде, контролне SQL команде, манипулационе SQL команде). 2. Креирање упита (са и без чаробњака). 3. Преглед резултата упита. 4. Креирање мултитабеларних упита.8. Извештаји 1. Креирање извештаја (са и без чаробњака). 2. Преглед извештаја. 3. Постављање контрола и израчунавања у извештајима. 4. Креирање мултитабеларних извештаја.9. Визуелизација података из базе 1. Компоненте за повезивање Windows-апликације са базом података. 2. Визуелне компоненте за приказивање и модификацију података базе. 3. Компонента за навигацију.
 16. 16. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 16/40II. Локалне рачунарске мреже 1. Појам и предност умрежавања 2. Локалне мреже, формирање и структура 3. Повезивање чворова мреже 4. IP шема адресирања 5. Рутери и рутирање 6. Организација домена и доменских имена 7. Систем доменских имена DNS (Domain Name System) 8. Дељење ресурса локалне мреже 9. Навигација кроз локалну мрежу 10. Администрирање кућне локалне мреже 11. Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи 12. Карактеристике основних технологија приступа Интернету 13. Интернет-провајдери и њихове мреже 14. Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом (Интернетом)III. Веб технологије 1. Увод (Функције Интернет-а, веб портали, Електронско пословање). 2. Појам Веб 3. Подела веб садржаја на статички и динамички веб 4. Клијентске и серверске технологије 5. Теорија веб дизајнаIV. Дизајн статичких веб страна (Увод у HTML и CSS) 1. Основе HTML-а 2. Основни тагови HTML-а 3. HTML контроле 4. Стилови у HTML-у (каскадни стилови - CSS) 5. Методе израде HTML докумената и каскадних стилова 6. Презентација матурског рада као статичке интернет презентације.V. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System) 1. Шта је CMS 2. Особине CMS-а 3. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, WordPress) 4. Презентација матурског рада коришћењем неког CMS портала.Интернет адресе: 1. Глобални наставни план за 4. разред гиманазије 2. Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије
 17. 17. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 17/40 НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА I разредНа почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења,планом рада и начинима оцењивањаОблици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбеМесто реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарскојлабораторијиПодела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групеПрепоруке за реализацију наставе:На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужикао оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе.У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице,затим реализује теоријски део неопходан за рад ученика на рачунарима.Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30минута. Након тога организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњузнања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. Активност треба даукључује практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја различитихнаставних предмета, тема и области са којима се сусрећу изван школе. Активностиосмислити тако да повећавају мотивацију за учење и подстичу формирање ставова,уверења и система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености,здравим стиловима живота, развојем креативности, способности вредновања исамовредновања.При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави,кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимскирад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разликеу предзнању код појединих ученика. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршкухибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронскиподржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већаиндивидуализација наставе.У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број часова за савлађивањесадржаја.
 18. 18. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 18/401. Основи информатикеПри реализацији тематске целине Основи информатике ученици би требало: 1. да усвоје значење појмова информација и информатика (1); 2. овладају вештином превођења броја из декадног у бинарни бројевни систем и обратно (2); 3. знају да објасне како се у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација, усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине информација (2).Развој информационих технологија сагледати у контексту значаја развоја ових технологијаза развој и ширење писмености и развој људског друштва уопште. 1. Подстаћи ученике да повезују развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и осталим областима људске делатности (2). 2. Из овог угла сагледати значај информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карактеристике информационог друштва (1). 3. Развити код ученика свест о опасностима и неопходним мерама заштите здравља од претеране и неправилне употребе рачунара (1).(остаје 1 час за систематизацију теме)Препоруке за реализацију: 1. потребно је објаснити градацију "податак-информација-знање" и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији у знање; 2. кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, Unicode) могуће је обрадити и уз тему "текст процесор"; 3. за вежбање: превођења количине информација из једне мерне јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази у саставу оперативног система); 4. важно је да се на примерима (звука, температуре, слике) ученицима приближи процес дискретизације информација, која је неопходна ради обраде на рачунару; 5. код упознавања са развојем информационих технологија не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и технике у датом историјском периоду и утицај технологије на развој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати кроз дискусију); 6. указати на основне профилактичке мере при коришћењу рачунара.
 19. 19. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 19/402. Архитектура рачунарског системаПри реализацији тематске целине Архитектура рачунарског система потребно је даученици: 1. стекну знања о структури и принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих се компоненти састоји рачунар (2); 2. објасне намену оперативне и спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спољашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); 3. објасне функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, објасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања програма (1); 4. наведу параметре којима се изражавају перформансе рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе рачунара (2).(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме)Препоруке за реализацију: 1. ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.); 2. развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима са Интернета; 3. пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти саставе рачунар и покрену га; 4. корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити; 5. уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије, брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредностима ових параметара на школским рачунарима (користећи "контролну таблу" оперативног система); 6. за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе листу компоненти и њихових карактеристика; 7. ради постизања важног педагошког циља: развоја код ученика навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачунарског система која у том моменту има најбоље перформансе.3. Програмска подршка рачунараПри реализацији тематске целине Програмска подршка рачунара потребно је да ученицистекну знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и утицају нањегове могућности.Ово треба постићи тако што ће ученици научити да: 1. објасне основне функције оперативног система, разлику између системског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју програмског производа (1); 2. објасне карактеристике дистрибуција програмских производа, разликују права коришћења лиценцираних програмских производа и информација до којих може доћи путем мреже. Ученицима развити правну и етичку свест о ауторским правима над информацијама које се дистрибуирају путем мреже.. Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних програма, заштити програма и података, вирусима и заштити од њих. Повезати градиво са њиховим искуствима (1).
 20. 20. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 20/404. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсомПри реализацији тематске целине Основе рада у оперативном систему са графичкиминтерфејсом ученик треба да стекне знања, вештине и навике битне за успешнокоришћење основних могућности оперативног система.Ова знања омогућиће му да: 1. подеси основне параметре оперативног система (регионална и језичка подешавања, изглед окружења итд.) (1); 2. покрене и користи програме који су у саставу оперативног система за уређење текста, цртање и једноставна нумеричка израчунавања (2); 3. разликује намену датотеке и каталога, наведе намену типова датотека који се најчешће користе, изабере одговарајући програм за преглед или уређивање појединих типова датотека (подешавање подразумеваног програма за одређени тип датотеке) (1); 4. примењује основне операције које се користе при раду са датотекама и каталозима, формира хијерархијску структуру каталога, архивира и деархивира датотеке, каталоге и дискове (2); 5. зна да одреагује на најчешће поруке оперативног система (при брисању датотека и каталога; при затварању програма, а да није претходно сачуван документ, итд.), инсталира и деинсталира корисничке програме, инсталира и деинсталира управљачке програме за периферне уређаје (1); 6. користи мултимедијалне могућности оперативног система (1); 7. објасни деструктивне могућности рачунарских вируса, користи и подешава антивирусни програм (1).Неки елементи тематске целине Основе рада у оперативном систему са графичкиминтерфејсом могу се прожимати са другим тематским целинама, тако што ће се, на пример,програм калкулатор (који се налази у оквиру оперативног система) користити када се учипревођење из декадног у бинарни бројевни систем и обратно, класификацију програмаизвршити на конкретним примерима, структуру и перформансе конкретног рачунарасагледати кроз елементе оперативног система итд.(остаје 1 час за систематизацију претходне две теме)
 21. 21. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 21/405. Текст-процесорПри реализацији тематске целине Текст - процесор потребно је да ученик стекне знања,вештине и навике неопходне за успешно коришћење програма за обраду текста.Ово се огледа у оспособљености ученика да: 1. подеси радно окружење текст процесора, унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); 1. зна и примењује правила слепог куцања (2); 2. користи основне операције за уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда, спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премештање селектованог текста) (1); 3. сачува унети текст на неком спољашњем медијуму за чување информација, отвори текстуални документ, затвори активни документ, премешта садржај између више отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст (1); 4. уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, текстуалне ефекте, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (дијаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); 5. креира табелу задатих својстава коришћењем средстава текст процесора (1); 6. примени операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претварање текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по колонама, итд.) (1); 7. користи алате за исправљање граматичких и правописних грешака (1); 8. уметне нумерацију страница, креира и користи стилове, генерише садржај и индекс појмова (1); користи готове шаблоне и изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе; подешава параметре за штампу, штампа (1).(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематизацију теме)Препоруке за реализацију: 1. инсистирати да се ученици навикавају да поштују правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика; 2. ученике треба упознати са постојањем два типа текст процесора - оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у оквиру предмета; 3. ученике треба упознати са логичком структуром типичних докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семинарских и матурских радова; 4. за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату у формату који се не може конвертовати у документ текст процесора (на пример, pdf-формат); 5. указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за више штампача; 6. пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици увежбају кроз домаће задатке.
 22. 22. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 22/406. Увод у мрежне информационе технологијеПри реализацији тематске целине Увод у мрежне информационе технологије потребно једа ученици: 1. схвате предности умрежавања, разумеју у чему је разлика између рачунара - сервера и рачунара - клијената, који посао обављају Интернет - провајдери, карактеристике основних технологија приступа Интернету, адресирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом (2).Препоруке за реализацију: 1. полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да буде конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене саставне компоненте, топологија, ресурси, клијент - сервер, итд.; 2. локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења расположивих информационих ресурса7. ИнтернетПри реализацији тематске целине Интернет потребно је да ученици науче да: 1. визуализују веб-страницу коришћењем веб-читача, крећу се веб-пространством коришћењем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са веба, користе Интернет мапе (2); 2. отворе и подесе налог електронске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2); 3. упознају се са начином функционисања, правилима понашања, предностима и опасностима социјалних мрежа (1); 4. упознају се са сервисима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације (Cloud computing) (1); 5. отворе налог и користе виртуелни телефон, (нпр Скајп и сл.) (2); 6. разумеју појмове "електронска трговина" и "електронско банкарство", (1) 7. науче како функционише електронски подржано учење (1). При свему овоме неопходно је перманентно радити на развијању свести о важности поштовања правних и етичких норми при коришћењу Интернета, критичком прихватању информација са веба, поштовању ауторских права при коришћењу информација са веба, поштовању права приватности.(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повезивање са другим областима,упознавањем са веб апликацијама према интересовању ученика)Препоруке за реализацију: 1. вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информација за потребе сопственог образовања; 2. преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних типова (текст, слика, видео-клип); 3. ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага; 4. при коришћењу преузетих информација инсистирати на критичком приступу информацијама и поштовању ауторских права на интернету.
 23. 23. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 23/408. Слајд-презентацијеПри реализацији тематске целине Слајд-презентације потребно је да ученици схватепредности коришћења слајд-презентација у различитим ситуацијама, препознају ситуације укојима се може користити слајд-презентација, планирају и израђују адекватне презентације.При томе је потребно да знају: 1. основне етапе при развоју слајд-презентације, основне принципе доброг дизајна презентације (број информација по слајду, естетика, анимација у служби садржаја) (2); 2. подешавање радног окружења програма за израду слајд-презентација, одабир одговарајућег типа "погледа" на презентацију, израду фото-албум презентације, основне операције са слајдом, дизајнирање позадине и "мастера" слајда на задати начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додавање нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију прелаза између слајдова (2); 3. прављење интерактивне презентације, подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентације, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2); Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).Препоруке за реализацију: 1. током излагања градива од стране наставника на првом двочасу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: добрих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до "правила добре презентације"; 2. рад на презентацијама организовати пројектном методом; 3. ученике организовати по тимовима; 4. дати смернице за израду пројекта: 5. одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инсистирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изводљивост, 6. планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио, дизајн, 7. реализација, 8. критеријуми за оцењивање пројекта: оствареност циља, мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених материјала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реализација, тимски рад; 9. организовати самопроцену и сарадничко оцењивање; 10. консултације са наставником и сарадњу тима током израде пројекта реализовати путем система за електронски подржано учење или неким другим видом комуникације и сарадње путем Интернета.
 24. 24. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 24/40 II разред1. Рад са табелама 1. Објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама (табела, врста, колона, ћелија,...) и указати на њихову општост у програмима овог типа. 2. При уношењу података у табелу, објаснити разлику између различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипулација са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,...), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у програмима за обраду текста. 3. Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега. 4. Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим типовима линија и бојењем или сенчењем. 5. Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена. 6. Приказати функције уграђене у програм и обратити пажњу на најосновније функције, посебно за сумирање и сортирање. 7. Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији. 8. Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине,...). 9. Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању.Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученициманајпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами практично испробатионо што је демонстрирао наставник.Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 часова 1. тако што ће ученици радити задатке које је припремио наставник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом, одштампаном, без увида у формуле) 2. а затим ученицима дати конкретне мале пројекте различите природе: да направе електронски образац (на пример предрачун или нешто слично), прикупљање и обраду података који се односе на успех ученика из појединих предмета, неку појаву или процес из других наставних и ваннаставних области рада и интересовања ученика.
 25. 25. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 25/402. Рачунарска графикаУвод у рачунарску графику (препорука: 2 часа)Објаснити разлику између векторског и растерског представљања слике, предности инедостатке једног и другог начина. Објаснити основне типове формата слика и указати наразлике међу њима. Указати на постојање библиотека готових цртежа и слика.При увођењу појмова растерске и векторске графике, нека ученици на својим рачунаримапаралелно отворе прозоре програма за цртање који је у саставу оперативног система и нпр.текст-процесор, рећи им да у оба нацртају елипсу и максимално зумирају, нацртају затимобојени квадрат преко дела елипсе и покушају да га "преместе", при свему томе захтеватиод њих да изводе закључке у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике.Направити паралелу између ове две врсте графике у односу на цртеже воденим бојама иколаже од папира. Код наставне јединице која се односи на формате датотека илустроватиконкретним примерима, урађеним од једне фотографије, зумирати слике, поредитивеличине датотека.Пример програма за креирање и обраду растерске графике (препорука: 10 часова)Припремити за часове дигитални фото-апарат или мобилни телефон са камером и на часуправити фотографије. На претходном часу дати ученицима задатак да донесу фотографијекоје ће на часу скенирати.Ученици могу на својим фотографијама да увежбавају технике основних корекција и обрадефотографије: 1. уклањање "црвених очију", 2. ретуширање, 3. фото-монтажу, 4. промену резолуције и формата слике, 5. а затим направе фото-албум свих радова.Пример програма за креирање векторске графике (препорука: 8 часова)Посебну пажњу посветити пројектовању цртежа (подели на нивое, уочавању симетрије,објеката који се добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијомдругих објеката итд.), као и припреми за цртање (избор величине и оријентације папира,постављање јединица мере, размере, помоћних линија и мреже, привлачења, углова, итд.).Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат,круг, елипса) објаснити принцип коришћења алатки и указати на сличност команди уразличитим програмима. Слично је и са радом са графичким елементима и њиховимозначавањем, брисањем, копирањем, груписањем и разлагањем, премештањем,ротирањем, симетричним пресликавањем и осталим манипулацијама. Указати на важностподеле по нивоима и основне особине нивоа (видљивост, могућност штампања,закључавање).Код трансформација објеката обратити пажњу на тачно одређивање величине, променувеличине (по једној или обе димензије), промену атрибута линија и њихово евентуалновезивање за ниво. Посебно указати на разлику отворене и затворене линије и могућностпопуњавања (бојом, узорком, итд.).Указати на важност промене величине приказа слике на екрану (увећавање и умањивањецртежа), и на разлоге и начине освежавања цртежа. Код коришћења текста указати наразличите врсте текста у овим програмима, објаснити њихову намену и приказати ефектекоји се тиме постижу.Код штампања указати на различите могућности штампања цртежа и детаљно објаснитисамо најосновније.За увежбавање дати ученицима конкретан задатак да нацртају грб школе, свог града илиспортског друштва, насловну страну школског часописа, рекламни пано и сл.
 26. 26. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 26/403. МултимедијаОбраду ове теме засновати на искуствима ученика, резимирати њихова знања, запажања иискуства у раду са звуком и видеом.Направити упоредни преглед неколико програма за репродукцију звука.При упознавању са основним форматима записа звука, направити паралелу измеђурастерске и векторске графике са једне стране и снимљеног и синтетичког звука са другестране. Дати ученицима прилику да сниме сопствени глас и репродукују га. Повезати сатемом израде презентација у првом разреду и могућношћу снимања нарације уз слајдове.Направити упоредни преглед неколико програма за репродукцију видео-записа.Рад са видео-записима засновати на видео радовима ученика направљених на часу илиприпремљених унапред (у виду домаћих задатака). Потребно је да ученици савладајуосновне технике монтаже видео материјала, звука, ефеката и натписа.Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права и етичких норми при коришћењутуђих звучних и видео записа, као и на поштовање права на приватност особа које су билеактери снимљених материјала и тражње њихових дозвола за објављивање.4. Напредно коришћење интернетаВеб апликације и дељење докумената (препорука: 6 часова)Упознати ученике са принципима, предностима и недостацима употребе веб-апликација ирадом "у облаку" (енгл. cloud computing). Подстицати ученике на размишљање и наводити даони изводе закључке о овој теми.Представити ученицима различите системе за рад са веб апликацијама и дељењедокумената, а ученицима пружити прилику да раде у једном од њих.Блог, вики, електронски портфолио (препорука: 6 часова)Приказати ученицима конкретне примере блога, викија, и електронског портфолија,размотрити могућности примене, ученицима пружити прилику да креирају садржаје икоментаре на вебсајтовима и порталима са слободним приступом или у саставу школскогвеб-сајта или платформе за електронски подржано учење. Активности осмислити тако даподстичу тимски рад, сарадњу, критичко мишљење, процену и самопроцену кроз рад начасу, примену у другим наставним областима и домаће задатке.Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права, етичких норми, поштовањеправа на приватност, правилно писање и изражавање и правила лепог понашања укомуникацији.
 27. 27. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 27/40 III разредПри састављању програма и редоследу тематских целина водило се рачуна о обезбеђивањупоступности у остваривању садржаја, као и о психофизичким могућностима ученика овогузраста. Примере, који се користе у реализацији наставе, треба прилагодитиинтересовањима и предметима који преовлађују на појединачним смеровима.Уз сваку тематску целину дат је оријентациони број часова за њено остваривање.Реализација програма рачунарства и информатике постиже се добром организацијомнаставног процеса, што практично значи: 1. рационално коришћење расположивог фонда часова, 2. добру организацију практичних вежби на рачунару, 3. добар избор задатака који се алгоритамски решавају.Рационално коришћење часова подразумева добар распоред рада. Приликом његовеизраде водити рачуна да свако полугодште има заокружене тематске целине.У погледу организације рада, значајно је обратити пажњу на следеће елементе: 4. теоријска настава се изводи са целим одељењем и, по потреби наставник практично демонстрира поступак решавања проблема уз употребу рачунара. На часовима теоријске наставе ученицима треба објаснити основне наредбе и упутити их како да повезују и примењују претходно усвојена знања и стално подстицати ученике да повезују познато са непознатим; 5. увежбавање и практичан рад изводи се у рачунарској лабораторији, под контролом професора или сарадника у настави. Ученици изводе вежбе самостално, пошто од професора добију потребна упутства о начину рада, поступцима и фазама израде. Током реализације вежбе, професор или сарадник у настави дужни су да пруже сва неопходна додатна објашњења као и потребну помоћ сваком ученику посебно. Свака вежба мора имати тачно утврђен циљ и задатак који се саопштава ученицима; 6. за извођење вежби одељење се дели на две групе. Оцењивање ученика треба обављати систематски у току школске године. Елементи за оцењивање треба да буду усмене провере знања, резултати рада на рачунарским вежбама, као и укупан учеников однос према раду, извршавању планираних обавеза и, поштовању утврђених рокова.У току остваривања програма, неопходно је да професор користи Опште дидактичко-методичко упутство за остваривање програма у средњим школама, које је саставни деопланова и програма.Предлог броја часова који је дат уз наставне теме је оријентациони и наставник моженаправити прерасподелу према сопственом мишљењу.
 28. 28. Наставни план и програм за гимназију – школска 2012/2013 година - Рачунарство и информатика 28/401. Решавање проблема помоћу рачунараКако је информатика један од базнЀ

×