Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geografski polozaj drzave

1,014 views

Published on

Geografski polozaj drzave

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geografski polozaj drzave

 1. 1. Географски положај државе Душанка Пријић- Солар
 2. 2. Географски положај државе Математичко- географски Физичко- географски Економско- географски Саобраћајно- географски Политичко- географски Географски положај државе представља однос њене територије према природним и друштвено- економским елементима географског простора.
 3. 3. Математичко-географски положај Одређује се према Екватору и Гриничу
 4. 4. Физичко- географски положај Одређује се према рељефу, клими, водама, биљном и животињском свету, минералним сировинама.
 5. 5. Према рељефу низијске планинске високопланинске Већина држава има територију на којој се смењују низијски и брдско-планински рељеф
 6. 6. Према типу климе
 7. 7. Према положају у односу на море приморске континенталне
 8. 8. Економско-географски положај  Указује на положај државе у односу на развијене или неразвијене делове света.  Може бити периферни, полупериферни и централни.
 9. 9. Саобраћајно- географски положај  Односи се на положај државе у односу на главне међународне друмске, железничке, речне и поморске правце.
 10. 10. Политичко-географски положај  Представља положај према политички најмоћнијим државама и ратним жариштима.
 11. 11. Да поновимо Шта је заједничко за све државе приказане на карти?
 12. 12. На карти Европе одреди математичко- географски положај Србије На карти Света покажи по једну низијски, планинску и високопланинску државу. Како одређујемо саобраћајно- географски положај? Како одређујемо политичко- географски положај? Какав је саобраћајно-географски положај Србије?

×