Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R3 t9 z71

4,054 views

Published on

Potprogrami

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

R3 t9 z71

 1. 1. PRIPREMA ZA ČAS Predmet Računarstvoi informatika Razred treći Odeljenje III5 Nastavnatema Algoritmi i programiranje Nastavnajedinica Potprogrami Tip časa vežbe U programiranju često dolazimo u situaciju da nam se deo programa ponavlja na više različitih mesta. Najbolje bi bilo da taj deo programa izdvojimo I samo pozivamo kada je to potrebno. Ovaj problem u programiranju se rešava korišćenjem potprograma. Delovi deklaracije potprograma (demonstracija) Za označavanje potprograma koristimo ključnu reč function, zatim navodimo naziv pomoću kojeg kasnije pozivamo potprogram, zatim navodimo listu parametara (navodimo parametre I njihov tip) I na kraju navodimo tip koji će vraćati funkcija. Zatim sledi telo funkcije. Deklaraciju potprograma u Lazarusu pišemo neposredno iznad glavnog programa. U glavnom programu vršimo poziv potprograma tako što navedemo njegov naziv I vrednosti za parametre.
 2. 2. Zadatak 71: Broj kombinacija Napisati potprogram koji za dati prirodan broj N izračunava N!. U glavnom programu, koristeći potprogram za date prirodne brojeve N i K izračunati broj kombinacaija po sledećoj formuli: C = N! / ( (N-K)! * K! ) Algoritam za potprogram za faktorijel: Algoritam za glavni program: Fakt(n) p := 1 i := 1,n p := p*i Fakt := p p u p GP N, K C := 𝐹𝑎𝑘𝑡(𝑁) 𝐹𝑎𝑘𝑡(𝑁−𝐾) ∗𝐹𝑎𝑘𝑡(𝐾) C
 3. 3. Potprogramza faktorijel: function fakt(n:integer):integer; var i,p: integer; begin p:=1; for i:=1 to n do p:=p*i; fakt:=p; end; Glavni program: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var c,n,k:integer; begin n:= StrToInt(edit1.text); k:= StrToInt(edit2.text); c:= fakt(n) div (fakt(n-k) *fakt(k)); showmessage('Broj kombinacija je' + IntToStr(c)); end;
 4. 4. Zadatak 72: Zbir uređenog niza brojeva Napisati potprogram koji za dati prirodan broj N izračunava N!. Napisati potprogram koji za dati realan broj X i prirodan broj N izračunava stepen broja XN. U glavnom programu, koristeći oba potprograma za dati prirodan broj N i realan broj X izračunati zbir niza brojeva po sledećoj formuli: S = 1 + x + x2/2 + x3/3! + ... + xN/N! Algoritam za potprogramza stepen Algoritam za glavni program Step(x,n) p := 1 i := 1,n p := p*x Step := p p u p GP n, x s:=s + 𝑆𝑡𝑒𝑝(𝑥,𝑖) 𝐹𝑎𝑘𝑡(𝑖) s s :=0 i := 0,n
 5. 5. Algoritam za faktorijel imamo iz prethodnog zadatka. Potprogramza faktorijel: function fakt(n:integer):integer; var i,p:integer; begin p:=1; for i:=1 to n do p:=p*i; fakt:=p; end; Potprogramza stepen: function step(x:real;n:integer):real; var p:real; i:integer; begin p:=1; for i:=1 ton do p:=p*x; step:=p; end; Glavni program: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s,x:real; i,n:integer; begin x:= StrToFloat(edit1.text); n:= StrToInt(edit2.text); s:=0; for i:=0 ton do s:=s+(step(x,i) / fakt(i)); showmessage('Zbir je' + FloatToStr(s)); end; Formeza oba zadatka će izgledati isto. Potrebna su dva edit-a i jedno dugme.

×