Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Реке Србије

15,108 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Реке Србије

 1. 1. У воде Србије спадају: реке језера термоминералне воде (бање)
 2. 2. Река Река је количина воде која се креће речним коритом од извора до ушћа. Реке образују речни слив, ставу и сутоку. Ушће Речни систем Речна мрежа Развође
 3. 3. Реке Србије Укупна дужина река у Србији је 65 980 км. Све реке Србије деле се на равничарске и планинске . Речни режим Три морска слива
 4. 4. Црноморски слив Обухвата 92,5 % државне територије . Најдуже реке Србије- Дунав, Сава, Велика Морава... У горњим токовима имају велике нагибе и брзину воде. У средњем и доњем току – мали нагиби, корита су широка и кривудава. Највећи протицај имају у зиму и пролеће.
 5. 5. Јадрански слив Обухвата 5,4 % државне територије. Воде Метохијске котлине и њеног планинског обода отичу Бели Дримом у Јадранско море. Бели Дрим извире у подножју Жљеба. Укупна дужина је 175 км (кроз Србију 156 км) Најзначајније притоке су Пећка и Дечанска Бистрица. Највећи проток је у току зиме.
 6. 6. Егејски слив Обухвата 2,1 % државне територије . Обухвата крајњи југ простора Србије. Горњи токови Драговиштице и Пчиње и средњи ток Лепенца . Највећи протицај је у пролеће, зато што се налазе у планинској зони.
 7. 7. Понорнице На кречњачким теренима . Највеће реке понорнице у Србији су Бороштица, Демизлок у Микуљска река .
 8. 8. Намена река Водоснабдевање насеља, индустрије и наводњавање. Реке са широким и дубоким коритима (Дунав,Сава...) служе за пловидбу . Неке реке реке имају хидроенргетски потенцијал (Дунав, Дрина, Западна Морава .... )
 9. 9. Дунав Дугачак је 2850 км, ( кроз Србију 588 км ) Највећа међународна река . Ток у Србији се дели на три сектора : панонски, ђердапски и понтијкси . Највећа речна дубина у Европи (82 м).
 10. 10. ВЕЛИКА МОРАВА Највећа река Србије . Њен слив обухвата 42,5 % територије Србије. Њена сутока је код Сталаћа. Дугачка је 185 км . Овом сливу припадају следећи већи токови : Нишава, Ибар, Власина, Ресава, Лепеница ...
 11. 11. Крај Аутори : Радовић Бранко и Матић Андрија VIII 3

×